100 kaarsjes op de taart van UM

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets)

Met een feestzitting in het stijlvolle kader van de OLV-over-de-Dijlekerk werd het feestjaar van de Ursulinen gepast op gang getrokken.  In juli was het honderd jaar geleden dat de zusters van OLV-Waver de bestaande Mechelse school Heilige Familie overnamen op vraag van kardinaal Mercier die het katholieke onderwijs ook voor meisjes wou openstellen.  Het werd een turbulent startjaar.  De Groote Oorlog stak stokken in de wielen en de nieuwe school in de Hoogstraat kende een moeizame start.  Maatschappelijke veranderingen zorgden nadien ook op pedagogische vlak voor heel wat uitdagingen, en al gauw groeide Ursulinen Mechelen tot één van de sterkhouders en de grootste school in het Mechelse onderwijslandschap.  En dat werd vandaag gevierd.  Bovendien werd ook een schitterend herdenkingsboek voorgesteld, waaraan het lesgevend echtpaar Leen De Roover en Sam Wollants hard aan gewerkt heeft.  Het resultaat loont méér dan de moeite!

 

 

Het was oudleerlinge Vanessa Vanhove die we kennen van Radio 2 die het programma op een leuke en onderhoudende wijze aan mekaar wist te praten. 

De volle kerk werd verwelkomd door Francis Van Caer die algemeen directeur is van de vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen-Hagelstein, waarna zuster Emmy Vermeulen die jarenlang les gaf in de Mechelse school, en nu algemeen overste is van de zusters ursulinen een mooi overzicht gaf van de ontstaansgeschiedenis van de orde met een beschouwing over de mantel van Sint-Ursula en de pelgrimsstaf van Angela Merici.

De Mechelse historica en...hoe kan het ook anders, oudleerlinge Misjoe Verleyen, had het in haar woordje over de emancipatorische gedachte en het verleden en heden van de Ursulinen Mechelen.  We onthouden vooral dat deze school vroeger reeds heel baanbrekend en modern werd ervaren.

Oudleerlinge Karen Maex die decaan van de bètafaculteiten Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam is, had het over het thema 'waarom wetenschap en maatschappij hand in hand moeten gaan'.

De muzikale intermezzo's kwamen van Marieke Vos en Lieselot Pieters en de zussen Maaike, Sarie  en Kersten Cottyn - oudleerlingen met flink wat talent!

Leraar Sam Wollants stelde nadien het langverwachte boek voor, dat hij samen met zijn echtgenote Leen De Roover, samenstelde.

Voor het slotwoord zorgde het duo Micheline Gevelers die voorzitter is van het schoolbestuur, en de jonge Laura Van Trier die de overkoepelende leerlingenraad voorzit.  Zij kreeg het laatste woord.  De toekomst is verzekerd!

Bij het buitengaan klonk het orgel, bespeeld door Wouter Verheyden, extra feestelijk.
.

In de school volgde een fijn verzorgde receptie en werd er geklonken op wat voorbij is, en wat komen zal.  Het werd voor velen een aangenaam weerzien.  Leuk was de tentoonstelling in de bibliotheek en in één van de klaslokalen.

Het feestjaar 2014-2015 is gestart...  Nog een heel schooljaar volgen tal van activiteiten.  Want dit alles...smaakt naar méér!

www.ursulinenmechelen.be/100jaar

 

(rechts: oud-leerkracht Annie Swennen...)

  

(oud-directrice Lieve Wuyts)

  

(links: Emmy Vermeulen)

  

  

(directielid Hilde Verdoodt en oud-directrice Lena Selleslagh)

  

(directeur Francis Van Caer en Wim Van Dessel, directeur basisschool)

  

(rechts: mascotte 'ursulineke')

  

(Ursulinen hier en in de wereld...  Vandaag was er ook een delegatie uit Slowakije en Engeland aanwezig...)

(op een feest wordt de rode loper uitgerold...)

  

(links: Vanessa Vanhove)

(oud-leerkrachten Annemie Lamon en Annemie De Wit)

  

  

  

(directielid Liljan Janseghers)