'zonder sigaar geen klokkenwerpen...'

  

(foto's: Jan Smets - li: Leo; re: René)

Ik heb met hen afgesproken in de Lange Schipstraat, ten huize van één van de twee - René Van der Auweraer.  René Van der Auweraer en zijn vriend Leo Lepage zijn wat men wel eens als 'kras' durft te betitelen: negentigers met een indrukwekkend palmares en een leven als een geschiedenisboek in drie delen.  Ze hebben beiden hun sporen verdiend in het Mechelse cultuurleven, en zijn 'zot' van deze stad.  Leo en René hebben zich decennialang ingezet in de de vereniging 'Toren en Beiaard' en kunnen er boeiende verhalen over vertellen....  Vooral over het klokkenwerpen willen ze nog wel eens graag een boompje opzetten.  Met recht van reden mogen ze dat doen: jarenlang hebben zij een hoofdrol gespeeld bij dit stukje folklore van onze stad.  René steekt een sigaar op...  Want ze zijn onafscheidelijk: de sigaar én René.  En zonder die sigaar zou er ook geen klokkenwerpen geweest zijn.  Zoveel is zeker...  ;-)

 

Leo is geboren in 1920, in de Groenstraat, en heeft daarna op verschillende adressen in Mechelen gewoond - hij is kortom een rasechte Mechelaar.  Nu woont hij sinds enkele jaren in het woon-en zorgcentrum Hof van Egmont, maar hij is niet veel 'thuis'.  Nog dagelijks is hij op pad...  Vanmorgen vervoegt hij zijn ouwe vriend René voor dit gesprek.

 

(oprichting van Toren en Beiaard met de inhuldiging van de 'Bevrijdingsklok'...)

 

Kort na de oorlog, in 1946, is 'Toren en Beiaard' opgericht.  De vereniging stelde zich tot doel om promotie voor de beiaardkunst te voeren, de algemene organisatie van de concerten op zich te nemen, en een jaarlijkse beiaarddag op poten te zetten.  In die beginjaren zaten in die vereniging onderandere Louis Van Zeir, beiaardier Staf Nees, Jozef Van Balberghe...  Nu bestaat de vereniging nog steeds.  Vanaf het Gouden Jubileum van 'Toren en Beiaard' mocht ze ook het predikaat 'Koninklijk' voeren.  Het klokkenwerpen is haast samen ontstaan met het oprichten van de vereniging.  Oorspronkelijk werden papieren klokjes naar beneden gegooid, maar na een paar edities werd het klokkenwerpen aangepast.  Het zijn de gebroeders De Hornois die het systeem hebben bedacht.  Kartonnen klokken werden van twee kabels vanuit de toren naar het stadhuis geleid, en lieten hun inhoud vallen over de Grote Markt...  Gerard De Hornois was ook voorzitter van het Mechelse Davidsfonds.  In die tijd waren een aantal cultuurverenigingen nauw met mekaar verweven.  De grens tussen Toren en Beiaard, de nu niet meer bestaande Tinelkring en het Davidsfonds, was erg dun.  Iedereen kende mekaar.

 

René is drie jaar jonger dan Leo.  Hij is in 1923 geboren in onze Dijlestad.  Eerst woonde hij op de Battelsesteenweg, maar na zijn huwelijk is hij in de Lange Schipstraat komen wonen. Het is een mooi, breed huis dat smal naar achter loopt tot de Dijleboord.  Daar zitten René en zijn vrouw graag: in een keurig tuintje vol bloemen, dat René vol liefde verzorgd.  Hij heeft er een mooi uitzicht op de Hoogbrug...  Voor een Mechelaar is dit wel echt een idyllisch decor om jaloers op te zijn...

 

 

We zaten natuurlijk niet van bij het begin bij Toren en Beiaard.  Toen waren we nog te jong.  Maar we kenden mekaar, en zijn er samen ergens in de jaren zestig bijgekomen.  We waren beiden geboeid in de beiaardconcerten.  Ook mijn vrouw, een kleuterleidster, leerde ik er kennen.  Zij was actief in de Tinelkring.  Ik ben lang bestuurslid geweest.  Decennialang.  Later heeft ook mijn dochter Lutgart mijn spoor gevolgd.  Ze kreeg het immers met de paplepel mee.  Medebestuurslid Frans Vermoortel had graag dat ze voorzitster werd.  Ze vroeg er zelf niet om, maar Frans had graag 'verjonging en vervrouwelijking'...

 

Lutgart zit bij aan tafel, en beaamt.  Ze hoefde niet per se voorzitter te zijn, maar is er zowat ingerold.  Maar door drukke beroepsomstandigheden en de zorg voor een jong gezin, heeft ze na een tijd de  voorzittershamer doorgegeven.  Ze is duidelijk trots op haar vader, en dat is ook haar moeder.  Bescheiden zet de vrouw van René zich op de achtergrond.  Ze wil niet op de foto.  Dat hoeft niet.  Ook haar naam hoeft niet verteld...

 

(foto van het Bestuur van Toren en Beiaard in 1995.  Boven van li naar re: Luc Michiels, huidig stadsbeiaardier Eddy Mariën, Nico Swaenen, René Van der Auweraer, beiaardier Mark Knops, Karel Saelen en Jan Maes.  Onder van li nar re: beiaardier Piet Van den Broek, stadsgids Frans Vermoortel, Leo Lepage en Staf Van der Weyden...)

 

(het bestuur in 1982 - enkele jaren eerder, met  bovenaan van li naar re: René Van der Auweraer, Jan Maes, Staf Van der Weyden en Piet Van den Broek.  Onder van li naar re: Gaston Van den Berg, Karel Saelen, Frans Vermoortel, Louis Van Zeir en Lea Van Hoorenbeeck...)

(artikel in Gazet van Mechelen bij het Gouden Jubileum...)

 

Leo vertelt:

 

Ik ben gestopt in 1996, en René is nog wat langer gebleven.  Lutgart is er in 1995 bijgekomen.  Nu is er een totaal nieuw bestuur.  Stadsgids Erik Vekemans is de huidige voorzitter...    We hebben altijd goed kunnen samenwerken in onze vereniging.  De opbrengsten van onze activiteiten schonken we aan onze beiaardschool.  De directeur van de beiaardschool zat trouwens ook steeds in het bestuur.  We deden regelmatig zogenaamde 'beiaardreizen' naar Asten, Brugge... , en probeerden dan beiaardconcerten bij te wonen.

 

Het klokkenwerpen was voor René en Leo ook een kolfje naar hun hand.

 

Vroeger hingen er twee kabels.  Dat was nodig omdat er toen vaak klokken 'bleven hangen'.  Door de tweede lijn was er minder 'oponthoud'.  Maar na de restauratiewerken, als de stellingen verdwenen, is het één kabel geworden.  Lang is met kartonnen klokken gewerkt.  Die zijn allemaal verdwenen, maar eentje moet nog op de dienst van toerisme te vinden zijn.  Twintig klokken vonden de weg van de toren naar het stadhuis.  Eerst werden één of twee 'proefklokken' gelost.  In elke klok zaten twintig kleine klokjes. In één er van zat een winnend nummer.  Wie dit bemachtigde kon hiervoor een bronzen klokje krijgen. Deze werden vroeger gemaakt door Van Peynenborg, een koperslager uit de Keizerstraat - recht tegenover het gasthuis.   De lonten moesten op verschillende maten afgeknipt worden, want ze moesten allemaal op een andere plaats op de markt hun lading lossen.  Ook mochten ze niet te vroeg open gaan.  Anders kwamen de klokjes op de kerk of op de post terecht.

 

 

Alle jaren is het klokkenwerpen doorgegaan, behalve bij de werken aan de parkeergarage onder de markt.   In 2000 werden de klokjes uitgegooid vanop het Schip van 's Lands Welvaren, bij een speciale doortocht van de Ommegang, in het Keizer Kareljaar.  Ik zie Lutgart even twijfelen.  Maar ja - zo moet het gegaan zijn...

Vroeger volgde het klokkenwerpen op de bloemenstoet die ook al jaren niet meer uitgaat.  Karel Verbist van de Mechelse Feesten was bang dat het klokkenwerpen hierdoor niet meer zoveel volk zou bereiken, en heeft dan het tweejaarlijkse Landjuweel van de Schuttersgilden geklonken aan de traditie van het Klokkenwerpen.  Karel Verbist was volgens René en Leo een groot promotor van het klokkenwerpen.

Nu valt het klokkenwerpen samen met de Open-Monumentendag, en dat is een gelukkig toeval.  Er is dan steeds veel volk in de binnenstad.

 

Zo ongeveer zestien jaar geleden is de oude manier van klokkenwerpen 'opgeborgen', en gaat alles electronisch gestuurd.   En dat verloopt vlot.  (Behalve dan in 2009.  Dat was een fiasco.  Slechts zes klokken hebben toen hun lading gelost.  Er was immers 'ingebroken' op het electronische systeem.)  De kartonnen klokken zijn vervangen door polyester exemplaren.  Vroeger ging het er toch heel anders aan toe.  We hebben de klokken nog vanop de stellingen rond de toren naar beneden laten gaan.  Je had een prachtig uitzicht op de stad vanop de stellingen - Zo mooi heb ik het later nooit nog gezien.  Het comité stond dan op de stellingen samen met de toenmalige torenwachter.  Het verliep niet altijd van een leien dakje.  Het hing er allemaal van af of er veel wind stond of niet.  Ook het aansteken van de lont hield risico's in.  Met een stekske was dat niet mogelijk.  Dat ging dadelijk uit.  Om de lont aan te steken gebruikte ik mijn sigaar!

 

(op de stellingen van de toren.  René met muts en regenjas ontsteekt de lonten.  Achter hem met bril, Jan Maes...)

 

René en zijn sigaar om de lonten aan te steken: het is een anecdote dit nog steeds graag wordt verteld.  Zo kreeg René van 'de stad' al wel eens een sigaar aangeboden als leuk presentje voor zijn 'werk'.

 

Het klokkenwerpen duurde toen ook langer.  Nu lijkt het soms of men wil er snel 'vanaf' zijn.  Vroeger ging het gepaard met het spelen van beiaardmuziek.  Van boven op de toren was het schoon om de klokken naar beneden te zien suizen.  Als een golfbeweging zag je de armen omhoog gaan om te reiken naar de klokjes.  Leo zat in het stadhuis waar de klokken arriveerden.  Er was toen nog geen computer natuurlijk, en hij hield de lijsten in tweevoud nauwkeurig bij: ene voor de pers, en eentje voor de stad.  Soms moest er ook al eens met de kabel geschud worden omdat de klokken bleven hangen.  En ooit zijn eens twee ballonnen aan de kabel blijven hangen, en zijn ze er in verstrikt geraakt.  Toen heeft de brandweer moeten helpen om ze weer los te maken.  Het was altijd spannend.  Er was altijd die vraag: 'gaat het werken met die lont of niet?'  Die sigaar was mijn 'werkinstrument'.  Maar ik bleef er wel kalm bij.  Nu is het allemaal anders.  Het systeem was te onvoorspelbaar vond men.  Een paar jaar geleden heeft men mij nog eens gevraagd om als oud-bestuurslid van Toren en Beiaard de winnende klokjes uit te delen.

 

Er kwam vroeger een massa Maneblussers af op het klokkenwerpen.   Vooral veel volwassenen.  Voor kinderen was het niet altijd veilig. Ieder jaar waren er wel blauwe plekken, snijwonden, en andere accidentjes.  En het opvangen met de paraplu's heeft altijd bestaan.  Ook waren er bij die de dakgoot van de post durfden op te gaan om daar gevallen klokjes te bemachtigen!

 

 

De affiche die jaren werd gebruikt om het klokkenwerpen aan te kondigen had een tekening van Alfred Ost.  In 1946 verkocht het Davidsfonds reeds prentkaarten met deze tekening, die door stadsbeiaardier Staf Nees werden gesigneerd, ten voordele van Toren en Beiaard.

 

Het waren heerlijke tijden voor de twee veteranen.  Leo was in het 'gewone leven' zelfstandig kleermaker, en René werkte op het ministerie van landbouw.  Maar Mechelen en de toren was de hobby voor hen beiden.  Nog steeds.  In de boekenkast van René staan talloze boeken over deze stad.  Hij blijft belangstelling houden voor al wat er gebeurt in Mechelen.  Vooral de vlietjes en de opgravingen weten hem nog te boeien.

 


(foto: Jan Smets.  Kabel vanuit het stadhuis gezien...)

  

 

Leo gaat nog vaak naar beiaardconcerten. 

 

's Avonds naar de maandagconcerten gaan is wel moeilijker geworden, als ik zo laat terug moet naar het Hof van Egmont. Maar naar de namiddagconcerten van de OLV-over-de-Dijlekerk ga ik nog wel.  Het is goed dat de tradities zoals het klokkenwerpen in stand worden gehouden, want het is typisch Mechels.  Het is daarom ook spijtig dat de bloemenstoet niet meer bestaat.  Mooie herinneringen heb ik ook aan de inhuldiging van de nieuwe beiaard in 1982.  Ik was er bij toen in Asten een klok van deze beiaard werd gegoten.  Koning Boudewijn en koningin Fabiola waren aanwezig bij de inhuldiging. De koning is toen zelfs met de  nog bestaande dienstlift naar boven gegaan!

 

(foto uit 1992 met een beiaardconcert.  Leo zit aan de tafel in het midden, en René rechts.  Karel Van Dessel van Toerisme links.  Merk de telefoon op.  Er was toen een rechtstreekse lijn naar boven in de toren voor de beiaardier!  De Sint-Romboutstoren had zijn eigen telefoonnummer...)

 

Zoveel mooie herinneringen...  Deze twee negentig-plussers hebben mooie dingen meegemaakt en gerealiseerd, en hebben zich jarenlang onbaatzuchtig ingezet.  Ze verdienen het daarom nog eens een podiumplaats te krijgen. 

Als Leo vertrekt naar het Hof van Egmont - want zijn middageten zal klaar staan - vraagt deze 94-jarige man of ik hem de foto die ik van hem nam, wil doormailen.  Hij heeft immers internet (!).  Hij pent zorgvuldig zijn mailadres op een papiertje, en vertrekt dan...  Negentigers?  Het zijn de nieuwe jeugdigen!

 

 

Op zondag 14 september gaat het klokkenwerpen door...

www.torenenbeiaard.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hé, op de affiche van 1947 staat bovenaan rechts de handtekening van mijn vader : Louis Nys.

Destijds was hij een van de drijvende krachten rond het klokkenwerpen als bestuursid van de folkoristische groep "De Mechelse Beiaard". Zal eens in mijn archieven enkele foto's opdiepen.

Zelf bezit ik 4 bronzen klokjes > 1948 - 1955 - 1959 & 1994.

Zie hier de klokkenvangers bezig.  Altijd leuk om die beelden terug te zien.

En hieronder een boekje uit 1975...

Pure Mechelse nostalgie. Op de oprichtingsfoto staat uiterst rechts mijn overgrootvader Frans Van de Plas, toenmalig Socialistisch gemeenteraadslid.

@ Ferre :

Zoek eens op de Regionale Beeldbank volgend nummer : SME001009472

Daar staat ook ene Frans Van de Plas (groepsportret van de Socialistische Zang-en Toneelkring "Gelijkheid en Recht", Mechelen, 1929)

Just2letUknow

Frans van de Plas > vader van Charel Van de Plas (Oud Schepen Ondewijs)

                              > grootvader van Frank Van de Plas (Dokter)

Had een metaalfabriek in de Schijfstraat recht over de Pennepoelstraat.

Deze foto is vermoedelijk ook gemaakt bij de oprichting van Toren en Beiaard met de inhuldiging van de 'Bevrijdingsklok'.  Er stond echter geen datum bij.

 

 

mijn overgrootvader via:

- Ferdinand Van de Plas (oudste zoon van Frans)

- Jan Van de Plas (°1930)

-Fernand Van de Plas (°1957), alias Ferre...

 

@ Ferre : Waar staat hij ?  Dan vergroten we de foto even...

@gimycko, bedankt uiterst rechts, maar ik heb die foto in ons familiearchief in groot formaat.

Hier Frans met echgenote op de koer in de Schijfstraat in 1960 met uw dienaar.

 

Hier een artikel met filmpje over het klokkenwerpen in Mechelen in 2013

Leo Lepage wordt deze maand 94. Ik kan er alleen maar van dromen om op deze leeftijd nog even alert en goed ter been te zijn. Hij is wel een levend bewijs van het belang van goede genen. Zowel "vader jan" -zijn vader- als "klein bon" -zijn grootmoeder- werden heel oud. Ik schrijf zelden een artikel over Mechelse geschiedenis zonder een beroep te doen op het geheugen van mijn oom Leo zoals ik hem nu noem ( vroeger was hij gewoon "nonkeljon"). En natuurlijk leest hij ook deze boodschap want hij gebruikt nog geregeld een pc. En dus de mededeling dat ik hem vorige week nog heb opgezocht met het laatste nummer van een bekend mechelse magazine, maar hij was inderdaad weer de hort op en ik stond voor een gesloten deur op de 4de verdieping van egmont. Het zal iets voor toekomende week zijn. 

Dat is hier precies goe wonen in Mechelen !  Want niet alleen worden ze 90 en ouder, springen ze nog over gras van twee kontjes hoog en zitten ze massaal te surfen op tinternet !

;-)

Wees daar maar zéker van!  Negentig is de nieuwe jeugd.  ;-)   Zo is er bijvoorbeeld ook Joanna Devos uit de Nattenhofstraat.  94 jaar.  Ze was samen met haar vriendin vorig jaar de oudste deelnemer aan de Cavalcade.  Ze doet vrijwilligerswerk in het Hof van Egmont, trekt regelmatig te voet de stad in, houdt de kiosk in Sint-Romboutskathedraal open (beurtrol)..., en tokkelt ondertussen lustig op haar pc of tablet.  Ze vertelde me dat ze Mechelenblogt alle dagen volgt...  Ik heb een half jaartje geleden haar naam doorgegeven voor het TV-programma 'Iedereen Beroemd', waarna men van haar een mooi portret heeft gemaakt.  Toen ik onlangs aan haar kleinzoon vroeg hoe het met haar was, vertelde hij dat ze in Zwitserland was, en net voordien een foto had doorgemaild...   ;-)

Respect!

(foto: Jan Smets - Joanna die een foto toont waarop ze te zien is in de Cavalcade van 1938...)

Hoog tijd om in Mechelen het dansfestival Alcazar 2.0 uit de grond te stampen voor al die 90-jarigen (naar dancing Alcazar uit Mechelen) !

Voorzien van brassbands à la Artie Shaw of zo.

Het is weer eens wat anders dan Parkpop, Dijlefeesten of Maanrock, maar de Mechelse bomma's en bompa's gaan zich in hun sas voelen, zeunne !

Allez, just an ID

:-)

Flappers - The roaring Twenties

Laat die zélf maar beslissen wat ze willen en hoe ze hun tijd invullen Gim.  Ze zijn 'oud' en wijs genoeg.  ;-)  

Ja, Jan.

Maar ik hoop dat MC Calvo mijn oproep leest !

;-)

De dancing van oom Leo was niet de Alcazar maar de Magic in de Stassartstraat waar hij als lid van de Tinelrking al in 1938 zijn danspasjes zette. Hij is misschien ook een van de weinige nog levende Mechelaars die als lid van het Sint-Romboutskoor van mgr. Van Nuffel in 1934 mee naar Rome trok.

Hier meer over de Magic Palace in Mechelen.

"...In april 1934 trok het Mechelse Sint-Romboutskoor naar Italië om er in Rome, Napels en Firenze een reeks concerten te geven, waaronder een concert voor Paus Pius XI. De kritieken in de Italiaanse kranten waren, op z’n zachtst gezegd, lovend..."

Uit MechelenMapt

Gim, als we u hier niet moesten hebben, het zou nogal n' beestenboel zijn.

wil dat nu weer lukken: ll zondag vierden we de 90ste verjaardag van mijn tante

haar broer, mijn nonkel, ja uiteraard, 93 jaar, vertelde dat hij nog opgetreden had met het Sint Romboutskoor in Rome, als solist nog wel.

dat mijn grootvader in de Minerva naar Rome meegereden was, enfin, de ware toedracht zal ik nog wel eens uitpluizen, want herinneringen vervagen soms een beetje....

wat ik zeker weet is dat peter een Minerva had en dat "den duits" die geconfisceerd had

wat ik ook zeker weet is dat dat de nonkel mee naar Rome geweest is en gezongen heeft voor de paus

wat mij absoluut niet zou verwonderen, maar niet met 100% zeker weet, is dat peter en meter mee naar Rome gingen met de Minerva

"...wat ik ook zeker weet is dat dat de nonkel mee naar Rome geweest is en gezongen heeft voor de paus..."

Heb je daar geen feauteautje van, Malenie ?

:-)

ik zal eens in de archieven duiken, maar vrees van niet

volgend familiefeest ;-)

 

Nonkel Leo (Janarthurleo) en Nonkel 93 jaar (Malenie) kennen elkaar misschien van die trip naar Rome in 1934.

Oom Leo bezit nog verscheidene foto's van de Rome-reis maar zegt me ook dat het koor uit verscheidene afdelingen bestond met in totaal ongeveer 200 zangers. Het koor trad niet op in de Sint-Pieterskerk maar in de concertzaal van het Vaticaan en Achille Ratti (Pius XI) woonde het optreden bij. En hij zou graag de naam van de oom van malenie kennen.

Kijk, daar dient een blog nu voor : het brengt mensen samen !

:-)

Misschien moet Jans hun verhaal van die reis uit '34 maar eens registreren of zo.

kan dat aub privé die naam?

en de nonkel is niet echt mobiel meer hoor en er komen een heel klein beetje gaatjes in zijn memorie af en toe

In het "Gedenkboek Mgr. J. Van Nuffel Jubileum Sint-Romboutskoor Mechelen 19 mei 1946" vind ik bij pagina 122 een foto met de volgende legende:

Het St.-Romboutskoor voor de St;-Pietersbasiliek te Rome (1937)

 

Deze dus...

Foto Gimycko

Malenie, stuur de naam van die nonkel maar naar mij en ik stuur hem dan wel door aan mijn ex-klasgenoot  janarthurleo.

@Malenie: Wijl je zelf ingelogd bent, kan je bij een geregistreerd blogger als 'janarthurleo' op diens gebruikersnaam klikken en dan het tab 'Contact' kiezen. Je kan dan een e-mail zenden zonder zelf diens e-mailadres te kennen. De bestemmeling krijgt daardoor wel jouw e-mailadres te weten, meen ik. Diens rechtstreeks antwoord en verdere correspondentie kan dan buiten de website om.

Wat een prachtig artikel! Alweer!

Zoiets durf ik niet te corrigeren. Laat het me eerder noemen, iets aan het geheugen toevoegen ;-).

De idee van het klokkenwerpen kwam effectief van Gerard de Hornois, onderwijzer aan het College en later voorzitter van het Davidsfonds. Het begon, zoals hier staat, met papieren klokjes die allemaal terug naar binnen waaiden door de galmgaten. Toen kwamen de kabels en de lont. Die lont was een miserie. Men kon niet schatten hoe lang ze zou branden, als 't regende werd ze nat en ging de vlam uit, als 't te hard waaide ook... Er zijn tientallen klokken boven het dak van de kathedraal open gegaan, in plaats van boven de Grote Markt. Uiteindelijk werd een elektrisch (nog niet elektronisch) systeem ontwikkeld dat, op een uitzondering na, zeer goed werkte. En hier mis ik een belangrijke naam in de herinneringen: Albert Torfs.

Albert Torfs was elektro-technicus van opleiding, maar had zich door zelfstudie opgewerkt (hij sprak en schreef accentloos 5 talen) en zich verdiept in de Mechelse geschiedenis. Hij was een geboren marketeer-avant-la-lettre. Dankzij zijn talenten en zijn mateloze inzet, klom hij als stadsbediende op tot directeur van de dienst voor Toerisme en legde er de voedingsbodem van alles wat Mechelen vandaag buiten de grenzen betekende. Zijn rechterhand was jarenlang Jos Van Dessel.

Pas na zijn overlijden werd de dienst uitgebouwd, kreeg meer budgetten en meer personeel. Maar de aanpak van Albert Torfs, stond als model in heel wat andere toeristische steden in binnen- én buitenland.

Ik wilde toch even hulde brengen aan deze pionier, die ook aan het klokkenwerpen een belangrijke bijdrage leverde.

Bedankt voor deze aanvulling Luc. Albert Torfs verdient inderdaad vernoemd te worden. Ik ken zijn grote verdienste,maar enkel in grote lijnen. Mooi dat hier eens dieper wordt op ingegaan.

Op 92-jarige leeftijd overleed René Van der Auweraer die één van de stichtende leden was van Toren en Beiaard en jarenlang verantwoordelijk was voor het klokkenwerpen, samen met Leo Lepage.  René wordt vrijdag begraven in de kerk van OLV-over-de-Dijle, en dit om 11 uur.