Schoolstraat binnengebied

met categorie:  

Help! De meneer op de foto is verloren gelopen, zijn weg kwijt, pedalen verloren, ziet het niet meer zitten. Wie helpt hem uit de nood want de jager schiet hem anders dood!

Waar staat die meneer eigenlijk? 

Uw pogingen, gokken enzo verwacht ik ( en die meneer ) alleen op luc. croonen apenaanhangsel telenet.be

Opgelet: een plaatsomschrijving als ' centrum van de stad ' zal ik spijtig genoeg niet kunnen juist rekenen ( alhoewel het correct is ). OK! Dat was dan ook mijn eerste tip: centrum van Mechelen.

Lap, mijn doorgestuurd antwoord is verkeerd...  Mij zeiden de gebouwen niks.  Ik ging voort op de 'stand' van de toren, en gokte daarom op...  

Verder zoeken dus.

Als het je mag troosten mijn gok was ook verkeerd, maar ik heb nog twee mogeljkheden achter de hand om te verifiëren

@ Luc

Ik mag aannemen dat er van dit stadszicht, buiten Sint-Rombouts, geen morzel meer rest aan bakstenen?

@ Jef: ge zou verschieten hoeveel morzels er nog zijn!

Het eerste juist antwoord is binnengerold en kwam van Paul Temmerman.

Miljaarde miljaarde !!! ik zie het langs geen kanten...

@ Roger: zo heb ik ook leren vloeken! In afwachting van een tip, pakt een pilleke, een kaart van Mechelen en een passer en maakt wat cirkeltjes. Vindt ge het niet dan hebt ge toch nog eens een passer gebruikt: Het been met een scherp punt aan zet ge op den toren en het ander been waar ge kunt mee schrijven draait ge maar wat rond. Succes!

@ Roger

Wà ist Roger, zijt ge uw geld aan het tellen (miljaarde, miljaarde ........)

 

@ Iene, was't ma waa hahaha.

@ Luc, tja, dat het in de niet zo verre omgeving van de toren is had ik ook al begrepen :-) maar ik geloof dat er van die bogen van dat gebouw niet veel meer te vinden is.

@Roger: ik denk dat de Luc dien toren er bij opgeplakt heeft op die foto!

Wel Jokke, aan die witte streep tussen de dakrand van dat huis en de toren had ik dat ook al gedacht, maar zou Luc nu zo ne filou zijn???.

Om te bewijzen dat ik een slecht karakter heb zal ik jullie hier mijn tweede tip geven. Hij is compleet waardeloos, ge kunt er niets mee doen maar dat geeft me een pervers genoegen.

De meneer met de stok was Jef Denyn en de foto dateert van 17 augustus 1931. De foto komt zelfs uit het ' Gedenkboek Jef Denyn ' uit 1947 en kan je bewonderen op pagina 298. Veel zoekgenot!

Jokke en Roger, aan uw eigen kent ge een ander hé. En jullie beiden kennende vermoed ik ook dat er stront aan de knikker is.

Verdorie!! Die tip is echt waardeloos.

Effe uit mijn bibliotheek dat boek gepakt (exemplaar nr 1, speciaal gedrukt voor Antoon Spinoy), en daar staat warempel de foto!

Met als onderschrift: "Jef Denyn luistert naar een van zijn leerlingen."

Er is dus niets toegevoegd, die foto staat zo in het boek van 1947.

Eén voordeel, ik kan met de foto de straat op :-)

Ik ook Peter...  ;-)  Ik heb het boek ook dadelijk van de plank gehaald, maar noppes... géén verwijzing naar locatie.  Luc is 'ne slumme'...

Nu een beetje driehoeksmeting, maar ... weet er iemand hoe groot Jef Denyn was in 1931?

Zou Luc met "hoeveel morzels er nog zijn", zoals ik het begrepen had: dezelfde morzels bedoelen, of in feite stapels nieuwere bakstenen? In het eerste geval heb ik nog steeds geen zinnig antwoord; in het tweede had ik al een tijdje mijn tweede gokje moeten wagen.

@G.L. gij had het ook door hé: een toren zonder leuzze! ;-)

Traden ook toe tot de orde van de achtergevelkenners:

Jokke op z'n ....

SomeHuman

 

Hier volgt tip 3, als ge het nu niet weet, vliegt ge terug naar 't school!

De foto toont de morzels in 1972 vanuit een andere hoek. Hier zult ge Jef Denyn niet meer zien want ik wou weten waar die man stond op de eerste foto!

Luc

Amai 't is giene gemakkelijke. 

@ Iene: 't is al bijna zoals die twee koningskinderen: zo dichtbij en toch zo onbereikbaar.

Straks geef ik jullie weer een hint dus neem of leen een passer en een meetlat en misschien ook een pilleke!

Daarnet tijdens de gidstocht van MechelenBinnensteBuiten kwam ik alweer een Mechelse Ziel tegen die ook al ten einde raad was ....

Misschien toch een rarara-zelf-helpgroep?

De Luc heeft dan wel e slecht karakteir, maar 't is ginne moejleke mens. Hij rekende mij bij de "achtergevelkenners" hoewel ik 'm in het mailtje eksplikeerde dat ik dacht verkeerd te zitten want de stijl van net die achtergevel welke hij inmiddels voluit toonde en waarvan ik natuurlijk wel besefte dat er een moest bestaan, niet kon herkennen en de onmiddellijk aangrenzende bouwsels er niet wist zijn. Ik was helemaal niet in staat bevestiging van mijn sterk vermoeden te vinden, wat me gewoonlijk na even lang opzoeken wel lukt. Luc had compasse, zeg ik. :-)

@Jokke: Ik had ook ooit van trigonometrie horen klappen, meende dat Jef Denyn geen heel lange was, had met mijn klak naar de brandpuntsafstand van het objectief gegooid, en wist het dan eigenlijk nog niet goed maar 't kon er zeker niet heel ver af zijn.

mannen ik was altijd flagrant gebuisd voor wiskunde, dat is geen optie die driehoeksmeting voor mij

soit ik heb al veel gegokt en nog meer mis gegokt, op de beeldbank een tante vn mij tegngkomen op een foto, maar nope geen juist antwoord

ook ontdekt dat De Lijn  heel conservatief is: bebouwd of onbebouwd perceel, de buskotjes staan jaren op dezelfde plaats, niet te geloven! 

Allé mensen hier is nog nen tip speciaal voor de wiskundologen en bezitters van een rekenmachien.

Indien ge uw passerpunt in het midden van den toren plant ( voor de twijfelaars: in bovenzicht! ) en ge zet het ander uiteinde van uw passer aan het einde van de kathedraal ( dus tegen Nieuwwerk ), dan hebt ge een afstand die gelijk is aan één / 1 / uno. Gelijk welke schaal je gebruikt: de lengt van de kerk is dus 1 ofte 100 %. Jef Denyn staat op een afstand van 1,55 ofte 155 % van de lengte van de kerk verwijderd van het midden van de toren.

Steek dus uw passerpunt terug in het midden van de skywalk en maak een cirkel met straal 1,55 keer de lengte van de kerk.

Ergens op die omtrek staat Jef of die wasdraad voor hem!

Pers het uiterste uit uw breinmorzels en laat me iets weten. Morgen maandag volgt de laatste tip en dan hoop ik dat jullie NOOIT meer vergeten waar Jef stond op 17 augustus 1931.

155%, amaai das dicht. Allez das ergens op/binnen deze cirkel:

Moest men op dat Googlebeeld aan de grond of bovenop de toren en minder hoge achterkant van de kathedraal meten voor de lengtebepaling? En waar moest de passerpunt van de 1,55x cirkelstraal dan staan? ;-)

De schare Ware Achtergevelkenners is uitgebreid met:

Marc DB

Jos Nys

Jos Nys was de enige die het standbeeld uit tip 3 kon plaatsen of wist wie hier afgebeeld stond.

Om deze lokale kindervriend wat meer te duiden heb je hier zijn foto ( de linkse priester van de twee ). Let wel, we zoeken de locatie van Jef Denyn, niet van dit standbeeld!

Malenie en Roger Kokken zijn net over de eindmeet gespurt met de juiste antwoorden.

Tot straks!

Het lijkt zo stilaan op den dodentocht! Volgende prijsbeesten hebben de eindmeet ook gehaald:

Hubert Collet

Marc Corbeel

Nog een laatste raad: ga bij de mensen bellen en vraag of ge hunnen achterkant moogt zien! :-)

Kunst kan toch al gauw gedateerd blijken. Heden zouden de kadeetjes niet zo bots tegen een priester en kindervriend aan uitgebeeld worden.

Het juiste antwoord op de vraag waar onze Jef Denyn stond staat hieronder aangeduid met een blauwe pijl. Die godverse achtergevel die zoveel hoofdpijn veroorzaakte, is met een blauwe lijn aangedikt. Het kadasterplan dat ik daarvoor gebruikte is op 10 jaar na bijna 200 jaar oud zodat het hoegenaamd niet meer de toestand van 1931, laat staan die van heden weerspiegelt.

De vermaledijde achtergevel hoort toe aan het kranske in de Schoolstraat. Onze Jef staat dus in de tuin ( ? ) van één van de huizen die rechts hun voorgevel in de de Merodestraat hebben, misschien in de salons Van Dijck ofwel bij de buren..

De tweede foto die ik hanteerde was genomen vanuit de tuin van huize Ivo Cornelis aan de Wollemarkt. Halverwege die tuin moet een draadafsluiting gestaan hebben om de grens met het kranske aan te duiden.

De verwijzing naar ' het terug nar school gaan ' was een knipoog naar de Schoolstraat en niet naar de resem scholen die ik nadien binnenkreeg.

Tot slot beken ik volgaarne dat dit een aartsmoeilijke rarara was maar ja, voorgevels herkennen is al zo moeilijk, achtergevels herkennen is een huzarenstukje. Proficiat aan de vernoemde achtergevelherkenners dus.

Tot de volgende!

Twas  @#!! ni gemakkelèk deize kie!

Amai, dat was niet eenvoudi...  Dan zijn deze 'achterkanten' ook in de onmiddelijke omgeving??

(foto Jan Smets - vanuit de Salons Van Dijck...)

(foto: Jan Smets)

Achtergevels herkennen is een sport apart hé!

Daarom verwondert het me, dat mensen met een uitgebreid fotografisch geheugen, ook al is dit digitaal, deze plek niet konden herkennen!

,-)


Merci, Luc, 't was plezant!

bedankt voor het geduld met deze leek in de materie

ik ken alleen het kranske van coloma

Het pand, nog gekend als 'Sint-Romboutskranske', waarvan de fameuze achtermuur door Luc blauw is aangedikt, is wel degelijk de locatie van de 'Grote School' waarnaar de Schoolstraat genoemd is. Jezuïeten stonden onder direct gezag van de paus en - zoals fervente bloggers vernamen van Maurice Delbaere - dat zinde de Mechelse bisschop Hovius al niet maar het was zijn opvolger die erin slaagde de oratorianen naar Mechelen te halen om die al vanouds bestaande school vanaf 1630 te besturen. Met hun 'Grootschool' of 'Latijnse School' (ook wel Oratorenschool genoemd) werden ze de hardnekkige concurrenten van de jezuïeten in de Keizerstraat, wat ook bleek bij het inrichten van diverse cavalcades (want de jezuïeten waren toen de feitelijke organisatoren van die van Hanswijk, voor de relatief lamme dalscholieren, en de wedijverende scholen leverden veel 'Chinese vrijwilligers'). Vanuit het bijhorend klooster bestuurden de 'Oratoren', zoals ze hier steevast genoemd werden, ook de rijke parochie van Sint-Jan.

Volgens de Inventaris Onroerend Erfgoed [zie link 'Grote School'] zou dan een 'Oratorenbrug' over de Oude Melaan aangelegd zijn ter vlotte verbinding tussen kerk en klooster. Ik meende dat dit een private brug voor de Oratoren was ergens tussen de Kerchoffbrugghe ofte Ankerbrug (aan 't Groen Waterke, Goswins Kerkhofstraat) en de Koebrug ofte Trektangbrug (Frederiks Koestraat). Ik las dit ooit ergens met de vermelding dat ze daardoor zelden vernoemd is geweest. Mijn zoektocht naar achtergevels in de buurt, bracht me ondermeer bij een tekening uit de verzameling Schoeffer: "Zicht op de achtergevel van het klooster van de Oratoren of Oratorianen en van de door hen beheerde Grootschool of Latijnse school, 1790, Op de voorgrond : de Oratorenbrug, gezien vanaf de Refuge van Sint-Truiden" over m.i. de Ankerbrug en niet de Oratorenbrug. Maar we zien links onderaan de tekening een handgeschreven tekst: "Oratorenbrug en achterbouw van de Oratoren 1790". 'Oratorenbrug' is hier gewoon een andere naam voor de Ankerbrug.

Zo ook "Oratorenbrug, gezien vanaf de refugie van Sint-Truiden. Op de achtergrond : de achtergevels van het klooster van de Oratoren of Oratorianen en van de door hen beheerde Grootschool of Latijnse school" van August Van den Eynde, maar het lijkt me louter de Beeldbank die voor de al te fantasierijke benaming van de brug verantwoordelijk is.

Frans Berlemont ('Water in de straten van Mechelen' Boekdeel II. J. Stevens, Mechelen,1980. p. 26) kende dit verschijnsel blijkbaar en bevestigt mijn vroegere mening: "Ten onrechte werd de Ankerbrug ook wel Oratorenbrug genoemd. De Oratorianen bezaten in die tijd een klooster dat ten zuiden van de vliet lag. De Oratorenbrug was in feite een gang die van het klooster in de Schoolstraat, over de vliet, naar de Sint-Janskerk liep, en uitkwam aan de toren, waar nu het 'Hofken van Oliveten' ligt. De priesters van het oratorium hadden deze gang aangelegd [...] tot hun opheffing, op het einde van de 18e eeuw. De brug had toen geen bestaansreden meer en werd afgebroken."

Een aparte [Oratoren]brug staat echter NIET op het panoramisch grondplan van De Wit uit 1696, de plattegrond van Berlin uit 1777 (of die van Hunin uit 1800 maar dan kan de brug al afgebroken geweest zijn). Waarom niet? Bestaat er een grondplan of een tekening met panoramisch zicht op het complex van Oratorenklooster met Latijnse School, zoals er van verscheidene andere oude Mechelse kloosterdomeinen gekend zijn?

Tis daaroem dat de Jef V.R. het nie gevonden heeft.

Hij kon er begot niet met zijne velo passeren.....aan dien achtergevel

:-)))))))))   Iene 

Malenie-))))))

@ Iene van de Beurght

Je gaat dit niet geloven maar ik de juiste oplossing doorgestuurd naar erkaa ipv naar Luc .

Mijn eerste poging had ik wel naar Luc gestuurd maar die oplossing stond diametraal tegenover wat het juiste antwoord bleek te zijn. Dus MISPOES !

Zou dat nu komen omdat Roger al eens meer een Ra...ra...ra post om ons een poot uit te draaien? Of is het een vorm van Alzheimer-Light. Het zal me een rotzorg wezen. Ik ben toch fier dat ik het tenslotte ook vond maar dan wel naar de verkeerde man heb opgestuurd. Ik ben in blijde verwachting wat de volgende opgave zal zijn. Het blijft toch leuk om zo terug te keren in de jaren stillekes van onze stad. Het maakt dat onze PC's nog voor iets meer dienen dan om seksfilmpjes te begluren want dan moet ik toch maar naar het medicijnkastje in de badkamer lopen om er een Viagra te gaan opvogelen. Foei!

;-))

Luc,

de dikke blauwe lijn die jij aanduidt, was dat het kranske ? Ik dacht dat dat de achtergevel van de Grote School was in de Schoolstraat, niet ?

Er is weinig om ons op te oriënteren , maar ik heb een luchtfoto van begin jaren 2000 gevonden.

Het lijkt erop dat het lange brede dak achter op de foto, dat van de Wolsack is. In dat geval lijkt het mij dat Jef  Denyn verder naar rechts stond, dus eerder op de (toekomstige) speelplaats van de KTA dan in een achtertuin van een huis van de Merodestraat. De achtergevel van de grote school zoals die nu is lijkt van geen kanten op die achterfaçade van de foto met zijn ronde bogen.

Als die fameuze achtergevel de Grote School zou zijn, waar is dan de achtergevel van het  mooie herenhuis dat direct links van de Grote School ligt in de Schoolstraat ?
Er klopt dus iets niet....

- blauw bolleke = achterkant grote school

- zwart bolleke = wat er rest van de fameuze achtergevel (achterkoer Wolsack)

- rood = speelplaats KTA waar volgens mij Denyn stond.

klik op de foto voor een grotere versie

Interessant, want kta was mijn eerste gok :-)

Ik denk dat anoniem gelijk heeft. Kijk een keer naar de stand van de toren in de foto's van Jan Smets? Om op de foto van Jef Denyn te gelijken moeten we een behoorlijk stuk meer naar het Noorden :-)

Jef stond volgens mij op de rode stip en keek langs de zwarte stip naar de toren. :-)

gelukkige bezitters van het gedenkboek Jef Denyn kijk eens op pagina 16

de anderen gaan maar eens loeren op de beeldbank en zoek naar SME003000154

Weinig plaats op die foto Jokke , voor een wasdraad en een vlakte?

anoniem = jansenius, alleen slaag ik er blijbkaar niet meer in om deftig in te loggen hier.

Peter : ik denk dat ge vanuit de "veranda" van de Wolsack het resterende gelijkvloers van het kranske (zwart bolleke) moet kunnen zien. Telkens 6 traveeën van rondbogen, dus dat klopt. Ook moet er in travee 2 (van links te beginnen) iets van een trap zichtbaar zijn, denk ik.

En verder: het rondboogtraveeëngebouw waarlangs Jef heen kijkt, wordt vooraf gegaan door een ander stuk bouw dat er met schuine knik voor staat. Dezelfde schuine knik heeft het later opgetrokken gebouw van KTA.

Ik zeg het niet om gelijk te hebben want bij mijn eigen gok had ik een andere school genoemd :-).

en wie zelf nog eens wat grondiger wil kijken : www.bing.com/maps/ , inzoomen op mechelen en vogelperspectief pakken en "labels tonen" uitzetten. Bing loopt nogal wat jaren achterop tov googlemaps qua fotografisch materiaal maar het heeft vogelperspectief en dat heeft googlemaps niet, dus toch interessant.

Ja de Jef (Denyn) en zijne wasdraad

We're going to hang out the washing on the Siegfried Line ...

Ofte we zen persies nog ni tôôs

Dus als Jef D. achteruit zou stappen zou hij in het water van de "Nieuwe Melaan" belanden ?

of niet ?

oei ze zijn vertrokken

Niet, want in augustus 1931 was die Melaan al lang dichtgegooid.

Mijn gok was de speelplaats van de STIM (of heet dat nu KTA?)

@jansenius en @Roger Kokken: Mijn tweede en laatste gok was ook de vroegere STIM (dacht ik ook, want tegenwoordig lees ik KTA). De huizenrij in de achtergrond had wel de achterzijde van de cafeetjes op de Wollemarkt kunnen zijn. Maar m.i. kon van de Grootschool aan de Schoolstraat, de achtergevel helemaal niet overeenstemmen qua stijl met de bogenmuur. Die stijl is me wel bekend van het Seminarie [dat volgens plan nog extra kleine boogjes vlak onder de dakgoot heeft maar misschien konden die bij de bouw van een vleugel weggelaten zijn, en tevens ontbreekt op dat plan een gelijkvloerse galerij]. Het zicht daarvandaan op de St.-Romboutstoren en de richtingen van al de seminariegebouwen t.o.v. de toren sluiten die locatie uit. Dus moest Denyn tussen Schoolstraat en Sint-Janskerkhof gestaan hebben, en niet zo vreselijk dicht bij de Grootschool maar wat dichter naar het huis Cadix toe, [dat is het groot blok op de hoek Sint-Janskerkhof / Merodestraat], maar ik vond toch niets dat een dergelijke bouw, of die 'blinde' blok dichtbij Denyn, kon bevestigen op de terreinen van de later gebouwde STIM. En Lucs opmerking op het verrassend aantal morzels bakstenen die er nog zijn, leek de nieuwbouw-STIM uit te sluiten. Dat alles had ik Luc uitgelegd in een e-mail getiteld "Ra ra ra 2014-08-01 2e poging: Noppes." :-)   Maar Luc rekende mijn antwoord goed, stellende dat ik niet verder hoefde te zoeken want reeds het juiste antwoord vermeld had (zicht op kranske/school Schoolstraat). Nu ja, een tuin van de Salons Van Dijck en die kant van de STIM/KTA liggen wel dicht bij mekaar.

Een echte identificatie van de gebouwen links voor Jef Denyn, was voor mij nog niet echt overtuigend gebeurd, maar het gebouw met zwarte stip (door jansenius) heeft inderdaad blijkbaar 6 bogen. Mogelijk behield men het gelijkvloers (dan zijn er toch nog wat morzels bakstenen). De richting is evenwijdig met het schip van de kathedraal, en dat klopt ook. Het lange gebouw met bijna vierkante ramen dat wat vooruitkomt, staat er nog. Het pannendak in achtergrond is dan niet van de 'huizenrij' maar slechts van de Wolsack: qua basisvorm en hoogte kan dat kloppen, hoewel er heden aan de achterkant een rechthoekig blokje met pannendakje (om in stijl te blijven) bovenuit komt: allicht een liftenkoker of de airconditioning.

Eigenlijk deed het feit dat Paul Temmerman die aartsmoeilijke rarara zo vlug juist wist te beantwoorden, me vermoeden dat Jef Denyn ei zo na op het punt stond om in een vliet te zakken. De overwelfde Oude Melaan passeert slechts zowat 25 meter noordnoordoostelijker [verder van de blauwe stip] dan de boom onder de rode punt van jansenius, vlak langsheen het langste gebouw van de vroegere STIM. Volgens mij stond Denyn of toch zeker de fotograaf dan nog dat ietsje dichter naar het huis Cadix toe ;-)) 

Na samenvloeiing van Oude en Nieuwe Melaan spreken we van De Melaan.

Kan er iemand een fotoke  gaan trekken vanuit de kta voor de stand van de toren?

@peter: Samenvloeiing? Dat is steeds stroomafwaarts van twee waterlopen en ook op een getijdenrivier is dat naar de benedenloop toe. De Nieuwe Melaan kan je ofwel zien als een aftakking van de Melaan naar de Dijle, of zo je wil als een aftakking van de Dijle die alleen dan met de aloude Melaan samenvloeit. Dus is het traject tussen de Kruidtuin en de aartsbisschoppelijke tuin, inclusief van de Merodestraat naar de Stassartstraat doorheen het terrein Schoolstraat/Wollemarkt/Sint-Janskerkhof, zeker de Oude Melaan. Volgens mij (en volgens Frans Berlemont al voert hij ons in stroomopwaartse richting) is echter het hele traject, dus ook verder tot bij het Veer, de Oude Melaan; de Nieuwe is de gegraven doorsteek naar de Dijle (aan 't Hof van Villers). En overal spreekt men ook wel van 'de Melaan', zelfs voor de Nieuwe zoals de straatnaam bewijst.

[off-topic] Dat men overal over 'de Melaan' spreekt, en dat men om het verschil aan te duiden met de Nieuwe Melaan een adjectief gebruikt, dat klopt inderdaad. ;-)

[on-topic] Aan de stand van de toren op de foto kan je eigenlijk wel met behoorlijke nauwkeurigheid de hoek afleiden van de plaats waar de fotograaf stond tegenover de as van de toren. En die hoek is bijna 45 graden met een lichte voorkeur voor Oost, wat ons alweer brengt tot de rode stip van Jansenius.

Let wel: Jef Denyn staat iets meer naar het oosten dan de fotograaf.

Niet te doen, zo vind ik nooit nog de oplossing van een ra ra ra!

ikgebruik eerst mijn fotografisch geheugen, dan de beeldbank, dan google streetview, google earth als dat geen kuren heeft  soms mijne vélo jawel om te checken, maar oost west noord zuid stand van de toren etc...jawadde, zijn jullie cartografen of ingenieurs of landmeters of zo?

Wat is het verschil tussen een rarara lanceren en een stok in het kiekenkot gooien? Ik zou het niet weten maar het effect lijkt wel hetzelfde!

Goed! Hier gaan we: Van onze vlietenexpert Paul Temmerman heb ik volgende info gekregen over de vliet die hier al eens ter sprake kwam.

De brug aan de linkse zijde is de Trektangbrug en die aan de rechtse kant heette ' brugh aen 't Oratorie ' ofte Ankerbrug. Boven de rechtse helft van de vliet lezen we als aanpalende eigendom ' de Paters oratoors ' Daarenboven heeft Paul nog volgende info: Schoolstraat

In 1649 stond men de pastorij van Sint-Jans .toe aan de Oratoren, die dan eene brug over de Melane maakten, om van uit hun klooster naar de kerk te kunnen komen zonder langs de Wollemerkt te moeten omgaan.

Uit: Namen der Straten van Mechelen en… , Kan. W.van Caster.

Uit het plan van Hunin uit 1802 plukte ik onderstaand fragment.

Het nummer 80 aan de Schoolstraat geeft de eigendom van de Oratoren aan tot tegen de vliet. Wat het nummer 30 moet betekenen weet ik niet.

Nu terug naar onze rarara. Hieronder zien jullie de foto waarvan ik mijn moutarde gehaald heb.

Het gaat in ieder geval over hetzelfde bouwsel als dat hieronder.

Mijn stelling is nu dat de daken rechts van den toren toebehoren aan de cafés York, Nelson enzovoort. In die rij behoort het linkse dak aan een hoekhuis ... van de Schoolstraat?

Nu moet ik toegeven dat ik hoe langer hoe meer begin te twijfelen waar Jef nu eigenlijk stond! Jansenius zou wel eens kunnen gelijk krijgen.

Ondertussen heb ik nog een samenraapsel van foto 's teruggevonden, analoge foto 's die ik nam in 1998.

Wat ik zoek staat natuurlijk niet op deze foto maar is er onder jullie geen portrettentrekker die naar aanleiding van de restauratie van de toren van Sint Jan toen foto 's heeft genomen vanuit die kant? 

@Luc: Wat het nummer 30 op de kaart van Hunin is, zie je en lees je als je de drie links 'het bijhorend klooster', 'Zicht op de achtergevel van het klooster...' en 'Oratorenbrug, gezien vanaf de refugie van Sint-Truiden...' in mijn reactie van 05/08/2014 - 04:31 volgt. Ik neem aan dat nummer 80 van aan de Schoolstraat tot en met het hoogste gebouw langs de vliet, de tot maximale grootte uitgebouwde Grootschool / Latijnse School / Publieke Schole / School van de Oratoren was.

Op Mechelen Mapt over de oratorianen (die jansenisten waren) in Mechelen:

Christiaen De Cort

Oratorenbrug

Halfgalg

Oratorenstraat

en over de strijd tussen jansenisten en jezuïeten, elk met een prestigieuze school, ook:

Cavalcade (hoofdstuk Extra edities)

Heeft er iemand voor mij een boetekleed maat XXL?

(Foto genomen vanuit zolder Wolsack door Marc Van Campenhout)

Vanop de stellingen van Sint-Jan heb ik enkel deze foto in die richting genomen... 

Bedankt Luc voor dit kippenhok!

Schitterend Jan: de Sint-Romboutstoren ziet er vanuit Sint-Jan precies zo uit als op de foto met Jef Denyn. Dat betekent dat de fotograaf op de lijn moet hebben gestaan tussen de toren van Sint-Rombout en de toren van Sint-Jan.

En ... als je dat uitzet op een plan, dan kom je bij .... Jansenius zijnen rode bol. Binnenkoer huidige kta Wollemarkt.

(case closed?)

Op de foto met Denyn is het oostelijk vlak van de Sint-romboutstoren breder dan het noordelijk vlak. Op die vanuit Sint-Jan is het net omgekeerd. Dus moet de richting van de foto met Denyn wat meer oost/west gericht zijn geweest dan de zwarte lijn van peter. Ik denk dat Denyn met zijn rug vrijwel tegen de locatie van de huidige noordelijke gevel van het zeer lange STIM/KTA-blok stond, aldaar een vijftiental meter ten oosten van de zwarte lijn. Op het plat dak van het blokje bots tegen die lange blok, tegenover de boom, zie je op de grens met het lange blok en tweemaal de dikte van de zwarte lijn in oostwaartse richting, een minuscuul zwart puntje: de schaduw van een schouwtje. Dat schouwtje is m.i. boven het hoofd van de fotograaf die Denyns rug op de gevoelige plaat vastlegde.

Gvd, kon Jef dan niet gewoon voor de deur van den buskop hebben gaan staan ?  :-)

En hier is den bloemekee (klik voor groter):

Bron. Genomen vanaf het aartsbisschoppelijk paleis.

 

Jef Denyn stond dus op de huidige kta wollemarkt binnengebied. Met dank aan iedereen die meewerkte, en speciale dank voor de rarara-monnik Luc.

Maar wat deed Jef Denyn op 17 augustus 1931 daar op die plek?  

Was hij daadwerkelijk naar een van zijn leerlingen aan het luisteren

OF

was hij de grond van den hof aan het keuren van een potentieel nieuwe stek voor zijn beiaardschool die in die dagen verhuisplannen had?

@ Jokke: De Jef was gewoon verloren gelopen, net als ik nu!

Ik heb van onze Mechelse ondergrondspecialist een combinatiefoto ontvangen waarop duidelijk te zien is waar ikzelf de mist ben ingegaan.

Het dak in groen afgelijnd is het dak van het Oud Conservatorium.

Van het gebouw in het geel is blijkbaar de bovenverdieping afgebroken, zie de rode aflijningen rechts. Er rest alleen nog een stuk geel gebouw dat ingepalmd werd door de STIM.

Conclusie: JEF stond waarschijnlijk naast of op de gedempte vliet.

Nu had ik jullie goed liggen hé. .... !

Niet zozeer Jef maar wel de fotograaf stond op slechts tien meter van de overwelfde vliet. De Oude Melaan is niet gedempt. Haar traject is hierboven op de rechter combinatiefoto, van linksonder [onder dat piepkleine boompje] vlak voor de ietsje hogere rechthoekige blok, naar de rechteronderrand [waar de eerste reeks witte lettertekens het Groen Waterke verstoppen]. Het meest onderin beeld geziene stukje [slechts een achttal meter] van de gehoekte hoogste blok, en allicht ook de heel lichte uitsprong [een paar meter] van de eerstgenoemde rechthoekige blok, is bovenop de vliet gebouwd.

In de buurt van waar nu de laaaaaaaange blok KTA staat, stonden althans al in 1942 (een jaar na Denyns dood) twee langwerpige blokken met een 'gat' van een paar tientallen meters ertussen, pal naast de loop van de onzichtbare vliet. Dat zijn die twee ietsje hogere blokken (waarvan de ene mét het fameuze schouwtje onder hetwelk de fotograaf met de rug bots tegen de muur moet gestaan hebben, goed te zien is op de rechter combinatiefoto) die nu bots tegen die heel lange blok staan: niet exact in elkaars verlengde maar met dezelfde lichte knik, die trouwens ook de vliet er maakt. Die beide blokken van voor 1942 vormden samen de Noordschool voor meisjes (niet te verwarren met die voor jongens). Een pand in de Merodestraat raakte met een hoek één van die blokken en maakte misschien ook deel van die school uit. De achtergevel keek uit over het in 1942 onbebouwde oppervlak, vermoedelijk de recreatieplaats, waar nu  de heel lange blok op staat.

Aan de Wollemarkt was er de Huishoudschool op een vijftiental meters van de loop van de vliet, dus gezien vanaf het Groen Waterke: aan de overkant van de straat een vijftien meter naar rechts, begon de pakweg dertien meter brede gevel van de Huishoudschool. Het lijkt me waarschijnlijk dat ook die school gebruik maakte van de vermoedelijke recreatieplaats van die Noordschool want de achtergevel van de Huishoudschool raakte met één hoek bijna aan de hoek bij de achtergevel van de blok met schouwtje en keek van die kant op dat lange onbebouwde oppervlak uit. Die Huishoudschool stond in dat stratenblok dus tegenover dat pand aan de Merodestraat.

Bron: Plan A251 'Stad Mechelen intra-muros' door Openbare Werken Mechelen.

Jef Denyn stond ongetwijfeld op een plein van de Noordschool voor meisjes, wellicht een recreatieplaats en waarschijnlijk ook zo voor de Huishoudschool. Te luisteren naar de beiaard, natuurlijk.

Al in november 1914 waren er in die Noordschool 5 leerkrachten voor 154 meisjes. In de tijd vlak na W.O. I waren er in en nabij de binnenstad van Mechelen 9 gemeentelijke basisscholen: voor jongens een Noord-, Centrum- en Zuidschool alsook in Hanswijk en op Nekkerspoel; dezelfde namen waren er voor meisjesscholen, doch geen 'Centrumschool' voor hen. Dat verklaart de naam 'Noordschool' zo dicht bij het centrum; de Zuidschool voor meisjes was tot lang na W.O. II op de Koningin Astridlaan.

en dat verklaart de wasdraad: huishoudschool voor meisjes ;-))

dat is toch ongelooflijk wat jullie allemaal weten en deduceren en opzoeken.

Als deze rarara wat korter op het nemen van de foto zou opgegeven zijn, heette de winnaar Ivo Cornelis althans indien Mechelen Mapt alles goed begrepen heeft (o.a. gebaseerd op een heruitgegeven werkje over hem):

  • "Daarop werd een onderkomen gevonden [1] in het kranske, zoals men een parochiezaal noemde, in de Schoolstraat. Rond die tijd was de instelling ook wel gekend als het Jongenstehuis van de Kleine Theresia, de lievelingsheilige van Cornelis. [2] Eind 1924 bewoonden de ongeveer 13 verlaten kinderen het vlakbije patronaat aan de Wollemarkt 14; Cornelis palmde in dit parochiecentrum steeds meer zaaltjes in. [3] Een pas gekocht huis in de buurt bleek de begoede eigenaar niet te voldoen en werd gesloopt. De dan zowat 50 jongens van Cornelis hielpen erbij mee en ook bij de opbouw van de hun voorgespiegelde nieuwe woonst op dat terrein. In 1930 kwamen ze met ruim 60 aldus uiteindelijk terecht op de Wollemarkt 26."

Hij zou het bogengebouw dan meteen als dat 'patronaat' herkend hebben. De Beeldbank lijkt niet te weten dat het tehuis een aantal jaren op de Wollemarkt op het (destijdse) nummer 14 gevestigd zou zijn geweest. Als de bron voor Mechelen Mapt zich ongelukkig uitdrukte, zou dat het nummer van een officieel contactadres, het bisdom, kunnen geweest zijn wijl men in feite nog steeds aan de Schoolstraat zou verbleven hebben (want 'patronaat', eigenlijk 'patronale stichting', is gewoonlijk een ander woord voor 'kranske') al kan het parochiecentrum natuurlijk verhuisd geweest zijn. Maar de Beeldbank toont wel een veel latere foto van "rond 1957" met een boeiende achtergrond en als titel "De oudledenbond van het Jongenstehuis Ivo Cornelis op de binnenkoer van het jongenstehuis aan de Wollemarkt" - wat sinds 1930 dan wel op het nummer 26 was. Toch is er nog een foto van "rond 1930" (het jaar van de verhuis naar nummer 26) getiteld "Groepsfoto van de jongens van het Jongenstehuis Ivo Cornelis genomen op de binnenkoer van het Patronaat of "Kranske" van Sint-Rombouts (achter de Wollemarkt)". Deze laatste toevoeging lijkt op dat fameuze 'patronaat' te wijzen, temeer daar het me hetzelfde bouwsel als in 1957 lijkt en we weten dat aan de Schoolstraat niet zulke gevel is. Nochtans zou een foto uit "1932", "De fanfare van het Jongenstehuis Ivo Cornelis", als het jaartal juist is, dat eerder ontkrachten.

Om in die erwtensoep klaar te zien, moet men meer door de wol geverfd zijn dan ik.

Hoe dan ook, blijf ik me afvragen wat de oorspronkelijke bedoeling van het bogengebouw was. Op het kadasterplan van 1824 dat Luc toonde, is de lange roze rechthoek boven nummer 208 het gebouw dat nu (met een serre) tussen de Wolsack en het bogengebouw staat. Rechts ervan was in 1824 een flinke onbebouwde vlakte i.p.v. het bogengebouw dat er in 1930 in elk geval stond. De stijl is zeer sterk gelijkend op het Seminarie in de Varkensstraat (waarvan de bouwaanvraag uit 1892 dateert), en iets minder op de Loretten in de Begijnenstraat, uit 1854. Maar wanneer juist en waartoe werd het opgetrokken? 'k Peins dat het iets katholiek was. ;-)
 

awel some het moet toch zijn dat die bouwstijlen populair waren bij nonnekes en broeders want ik situeerde de foto ook even op de koer van de Lorette.