Bleekstraat

met categorie:  

Geen Jeffen die zich achter muurtjes verstoppen maar gewoon rechtdoor:

In welke straat stonden deze auto's geparkeerd??

Niet op dit blog antwoorden!!  maar stuur je oplossing aan
erkaa(apenstaartje)telenet.be

HUBERT COLLET bijt de spits af met in zijn zog

YVONNE KOLENBOER
JOKKE OEP Z'N......

MARCANNE
EDDY LUYTEN

NELLY
JAN BUSKENS
JOS NYS

SOME HUMAN
LUC CROONEN
 

.

ja maar zeg ik ben nog fotokes van kerken aan he tuitvissen... ;-)

 

@malenie: tuitvissen??? terwijl ge naar de foto's van de kerken tuitvist, kunt ge in passant nog naar een paar kapellen kijken hé, en komt ge de oplossing van deze rara ook misschien tegen!

ik wens u verder nog een goede thuisvisvangst

'k Heb 'tuitgevist.

Mag men in dit seizoen eigenlijk wel op tuit vissen?

Alleen op de bleke tuit, Roger! De donkere tuit is vogelvrij(!) verklaard van de woensdag na de zesde zondag na Pinksteren tot de tweede zondag na Allerzielen. Op andere dagen mag de donkere tuit enkel bevist worden van 3 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang, gelet op de paringsgewoonten van de tuiten!

En na al dat gevis komt
CONNIE VERCAUTEREN ook opzetten met het juiste antwoord en
SHELLSEA
LUC VAN HOEYLANDT
THOMAS HUBER

EMIEL (MILLE)

Volgens mij staat er geen fluit over Coregonus oxyrhynchus in de lijst van vissoorten waarop nu niet mag gehengeld worden omdat bleek dat die al lang niet meer onze rivieren kwam opgezwommen. Als ze ginder de vliet ook zouden openleggen en men zette er tuitkuit uit, als hij over een paar jaar terugkomt en je een visstok van zeventig meter hebt, zou 't moeten lukken. ;-)

Zeg Roger, je zette hier al Luc erbij ruim nadat ik je mijn antwoord stuurde, en voegde Connie toe een dik uur na mijn herinneringsmailtje... Ik heb ook geen antwoordmailtje ontvangen.  ???  Hier op je rarara blijk ik nochtans geen zweem van duistere twijfel te zaaien over de correctheid van mijn antwoord.

Beste SH, dat komt omdat ik van jou geen e-mail heb gekregen.  Ik vond het ook al raar omdat je volgende postte:

'k Heb 'tuitgevist.

maar IK heb in elk geval niets van jou in mijn mailbox ontvangen (wat ik ook al raar vond).    Bijgevolg sta je ook niet in de lijst en heb ik niets geantwoord (hoe kon ik?)

Internet probably works in mysterious ways....

Het mysterie is opgelost.  Ik ben zonet in webmail van Telenet (wat ik normaliter nooit gebruik) gaan kijken en daar bleek dat je drie berichten samen met een hoop phishing als spam werden tegengehouden en bij gevolg niet werden doorgestuurd naar mijn e-mail adres.  Ik heb dus geen schuld.  Maar het is rechtgezet en je zit nu dus ook in de hall of fame.

 

Beste Tuit, pardon, Rog. Check eens of je mijn e-mailadres niet in je zwarte lijst gezwierd had. Ik stuurde mijn drie e-mails van daarstraks, zonet naar Luc - vermits die ook al het goede antwoord gaf - met de vraag alles door te sturen naar erkaa. :-)

Oei, ik zie nu dat je 't uitviste en dat hierboven achteraf opmerkte. Eind goed al goed.

jawadde, waartoe een tikfout leiden kan, en ik was te lui om ze te verbeteren, shame on me, maar we hebben weer eens goed gelachen. Ik voer sinds ik deze notebook gebruik een eeuwig gevecht met de spellingchecker die altijd beter weet dan ik, wat ik ga schrijven...

maar ik vis wel verder in de kerken, alhoewel, deze morgen viel er niet te vissen in de kerk waar de wonderbare visvangst hangt, want ze ging pas om 13 uur open. Wou ik eens in real life checken of ik inderdaad de juiste man op de juiste plaats had gezet, weer niet waar en nu is het te nat om te gaan vissen ;-)

 

Hall of fame tot nu toe:

HUBERT COLLET
YVONNE KOLENBOER
JOKKE OEP Z'N......

MARCANNE
EDDY LUYTEN

NELLY
JAN BUSKENS
JOS NYS

SOME HUMAN
LUC CROONEN
CONNIE VERCAUTEREN
SHELLSEA
LUC VAN HOEYLANDT
THOMAS HUBER
JEAN AERTS

 

 

tijdens mijn wonderbare visvangst nog geen ra ra tegengekomen

wel een mijnheer met bril, die ik nog in een kerk moet zien te placeren, tegengekomen die ik ooit al door some human in een stukje blog heb zien passeren

morgen pauze 

overmorgen verder ploeteren

deze ra ra vind ik niet 

Malenie, ge zèt ni allien .

Allee, nen tip:  aan 't begin van de straat kunnen heel propere personen door een ringske gehaald worden.

Op het einde van deze straat werden de mechelse bijbels gedrukt.

en in 't midden van de straat woonden er socialistische nonnen!

 

en den Amelinckx moest er eerst 'e schoen hofke' aanleggen voor hij er mocht bouwen.

En ik szen dɘr is nɘ galou gɘgaan. Me nɘ linksɘn bocht oat tɘ koumɘ, sjgouvɘ mɘn weelɘ zochtɘkes vanondɘr mao weg en zaktɘ-n-ɘk zeutɘkɘs œp mɘ gat en dan nog zεεkɘrs fεftɘg-sestɘg mεεtɘrs plat œp mɘnnɘ rüg ouvɘr dɘn aozɘl achtɘr mɘn vootɘn en mɘnnɘ vɘlou-j-aan: van ielɘma gindɘr vanachtɘr veir oat bεεld nog iel 't straat vɘrbao tot eevɘrast vui da bliek oas links œp dεεzɘ fottou (vɘ mao toon rεchs). Alma goo dat ɘr zjüst gi gɘrao was. 't Was vanaogɘs volœp wintɘr en dan ei nɘ mens al ni vuil kluir ma 'k paos da 'k toon wel iel bliekskɘs zal gɘzeen emmɘ, amaj. Mɘnnɘ vɘlou rεεs zellɘfs nog vεddɘr want die zen ɘk ouvɘr dat dœnkɘr oas nɘuffɘst dien trapgeivɘl muigɘ gan œpraapɘ. Zügao da 'k tεεs fottokɘ zag, wist ɘk drεkt da 'k da-d-oejt gɘzeen ad, ma 't deurdɘ nog efkɘs vuida 'k bɘseftɘ vanoat wellɘk pεrspekteef.  ;-)

En vanoat dɘn andɘrɘ kant nateurlɘk, want in dɘ richting gɘlεk dεεzɘ fottou gɘnoumɘn is, em ɘk da stükskɘ noet ni geirɘ willɘ trappɘ. As ɘk van 't sjgoul kwaam vɘu 's noonɘs tɘ gan εεtɘ, rεεj ɘk düs leevɘr rond langst ɘn andɘr straat, waada dɘ Rozjεε ons oek al is ei na laatɘ roajɘ. Mεnnɘkɘs, nog ni vɘrroajɘ waa da 'k in dɘn taod na 't sjgoul gink: Wao künnɘn al is ɘ lekskɘ laatɘ vallɘ ma 't doon geetɘ blεft dɘ Rozjεε zɘnnɘ rejoa'.

Malenie, nu de veertigurenmis van Jan Smets uit bleek, staat er je niets meer in de weg om op een goede wei te verzeilen. Waar blijf je?
Hombeek ploetere evenzeer voort.

Om te vermijden dat sommigen slapeloze nachten hebben, hier het antwoord:  Het is de Bleekstraat.  Ik vond het een leuke foto omdat die doet vermoeden dat het hier om een veel bredere straat gaat en de ra ra ra-er alzo op het verkeerde been zet   :-)

De tips: door een ringetje halen:  aan het begin van de straat zitten er nog ringen in een nog bestaande muur van de in 1947 afgebroken artilleriekazerne

foto  R. Kokken

Marcanne zijn bijbel:  in de Bleekstraat was er ooit de drukkerij van Dessain.

foto regionale beeldbank Mechelen

printscreen Google Maps

jawadde inderdaad ik zat er heel dicht bij

ik zag de blokken van de verkeerde kant natuurlijk, alhoewel dat hofke mij op het bijna goede pad zette.

@Roger: schelm, dat die school zo in het overbelicht stuk van de foto zat!

ik maar heel het stad in mijn gedachten nagaan waar Amelinckx indertijd zijn bouwwoede bot vierde.

Ja, de veertigurenmis duurde wel eventjes, some, en ik moest dan ook de "makkers" eer aandoen bij hun jaarlijkse oldtimer rally en moederkesdag vieren, druk program...

die bijbels brachten me ook op hetzelfde verkeerde pad als die hofkes, schande niet te weten dat Dessain daar vroeger een drukkerij had

De 'bleke' of allicht al net zo gefingeerde donkere tuit van Jokke wou ik als tuitkuit uitzetten op de vliet die onder het Vlietje loopt, vrijwel exact 70 m ten zuidwesten van de fotograaf passeerde, al vroeg overdekt middenonder Rogers kazerne doorkwam en ooit onder de stadsgracht heen dook doch nu aansluit op de riolering langsheen de Zandpoortvest. Op die laatste ging ik twee keer per week op groentemarktdagen biefstuk-frites eten in een café toen ik school liep op de Veemarkt: langs de zeer geleidelijk stijgende Augustijnenstraat heenfietsend en langs de Bleekstraat terug. De steile bergaf bij de vest had ervoor gezorgd dat ik zo ongemeen ver over het beijzelde asfalt en naar de linkerzijde van de straat toe helemaal voorbij het brede Berthoudersplein kon (moest) schuiven, zodat ik er aan het 'bliek' huis heel 'bliekskɘs' zal uitgezien hebben. Ook 'bleek, staat' er... een 'goede wei' alhier: de bleekweide ("dɘn blaok" in 't Mechels) waarnaar de straat genoemd werd.
Bij de Korte Maagdenstraat was het Rozendaalconvent en ik denk dat M.D.'s Amelincksborden op de foto ongeveer op de plaats stonden van het eertijdse convent van de Congregatio Sanctissimi Redemptoris, redemptoristinen. Sloeg Jokkes "socialistische nonnen" op hen? Ik moet iets gemist hebben.

zaten "de rooi nonnen" daar niet?

Awel Malenie, ik heb er geen gedacht van; we zijn van eenzelfde generatie en uit het hogerstaande weet je dat ik katholiek onderwijs volgde maar ik had nooit van 'rooi nonnen' gehoord. Sloeg dat op de kleur van hun pij, of zo? De rode roos als socialistisch symbool zou naar Rozendaal hebben kunnen verwijzen, maar die zaten helemaal voorin en niet middenin de Bleekstraat.

Ah ja, ik moest de in het Frans gevonden naam (kadasterkaart uit 1858) van de vrouwelijke tak van de orde op de Engelstalige Wikipedia gaan zoeken: "The Redemptoristines are a Catholic female religious institute. The habit is deep red, and the scapular and choir-mantle blue."