Proper water

met categorie:  
 
Nooit gezien. Onze Mechelse bellevrouw, die met morele steun van haar voorganger en getooid met haar hoedje, onvervaard de binnendijle in gleed, en de 200 zwemmers uitnodigde haar voorbeeld te volgen. De zwemmers sprongen bij19 ° watertemperatuur en een aangenaam zomerweer tijdens het evenement.
.

 
Wat was er te doen en waarom?
Na meerdere decennia van afwezigheid in Vlaanderen, kwam 2 jaar geleden de eerste otter onze regio verkennen. Hij had een goeie keuze gemaakt: we zijn een uiterst waterrijke regio met veel kansen voor watergebonden natuur. Uniek is het te noemen dat hier drie belangrijke rivieren samenkomen: Nete, Dijle en Zenne.
De otter is niet gebleven, maar we kunnen de laatste jaren wel rekenen op de permanente aanwezigheid van andere tot de verbeelding sprekende dieren als de bever, toch ook een dier dat vaak met wilde, pure natuur geassocieerd wordt.
Betekent dat nu dat we de goeie kant op gaan in Vlaanderen? In zekere zin wel. Niemand kan ontkennen dat de waterkwaliteit er op vooruitgaat. Bovendien is er meer aandacht voor de beschermende functie die natuur kan vervullen als het water eens een probleem wordt in onze regenachtige regio. Toch wil Natuurpunt met deze actie nog eens duidelijk maken dat het werk nog lang niet af is. De waterkwaliteit kan nog een stuk beter en vooral aan de structuurkwaliteit van onze waterlopen moet nog hard gewerkt worden als we willen dat de otter hier opnieuw een vaste stek vindt.
Als Natuurpunt Mechels rivierengebied leggen we graag de focus op de natuur, maar we moeten het niet alleen voor die otter doen. Zuiver water is letterlijk van levensbelang voor ons allemaal. Daar kunnen we niet genoeg de nadruk op leggen.
Dit was de reden waarom de bellevrouw en 200 andere enthousiastelingen onder het oog van 500 supporters voor de vijfde keer hier in de Dijle sprongen. Dit als een krachtig signaal aan alle beleidsmakers om de belangrijke functies van zuiver water niet uit het oog te verliezen. 
 
Mechelen zou Mechelen niet zijn zonder zijn groene gordel! Mechelen zou Mechelen niet zijn zonder de Dijle die door het hart van de stad stroomt. 
 
Deze actie was mogelijk door de logistieke ondersteuning van de stad Mechelen en Aquafin voor de sponsoring. We mogen zeker de mensen van de brandweer niet vergeten  die er voor hebben gezorgd dat we veilig kunnen springen door de 
springzone nog eens extra te controleren en ook tezamen met mensen van de kanoclub KCCM voor de veiligheid van de zwemmers gezorgd hebben..
 
 

Ons Bellemadam wist ons al te verbazen in haar nog jonge carrière, en hiermee bewijst ze ook geen last van koudwatervrees te hebben!  Ze gaf het goeie voorbeeld.  Jammer dat ik dit jaar dit mooie evenement heb moeten missen...  Proficiat voor allen die meededen, en hiermee de sensibilisatie-actie extra in de verf hebben gezet!

Die '200' lijken me in het beste geval het aantal sprongen, niet het aantal zwemmers: Er zijn er nogal wat achter mijn rug over de Lamotbrug teruggekomen voor een tweede beurt. Maar dat doet niets af aan het plezierige. Nu nog een voldoende groot en diep open water waar men gedurende vijf tot zes maanden gratis op eigen risico mag gaan zwemmen...

Some, dat open water was en is er in grote mengen. De Leuvense vaart, de Egleghem vijver, de putten van Walem enz, enz. De overheid heeft echter verboden om daar nog te zwemmen. Prachtige open waters maar ze brengen niets op. Als ge mij begrijpt. Voor vadertje staat moet het geld opbrengen anders is het niet goed. En de boer hij ploegde voort.

Geen slag in het water maar de nagel op de kop, G.L.!
Het zwemmersdeel in Hofstade is slechts exact 2 kalendermaanden toegelaten en dan veel te druk, en bovenal te ondiep. In de Eglegemvijver is ruimte zat om uit een stukje de windsurfers weg te houden. De Grote Vijver van Walem is echter te gevaarlijk wegens armemensenplezierigheden met motorvaartuigen en waterskiërs.  Ik zwom als kind in de Vaart en ging veel later jarenlang in de Kleine Vijver van Walem dagelijks zwemmen zolang de watertemperatuur het toeliet. Per vergissing testte Test Aankoop ooit dat water i.p.v. dat van de Nekker en het was van de allerzuiverste kwaliteit, maar natuurlijk was er een gebrekkige [want compleet afwezige] infrastructuur. Nu is 't overal noppes want de politierepressie van gratis zwemmen heeft kennelijk een zeer hoge prioriteit.

Ik denk nochtans dat er al meer betalende parachutehangers e.d. plat vielen dan er in het wild zwemmenden verzopen, hoewel de fortuinlijker laatsten onnoemelijk talrijker waren dan de toegelaten waaghalzen. In constant bewaakte zwemkommen vallen ook geregeld slachtoffers, al dan niet van een overdosis ongezonde chloorlucht. De risico's van vrij zwemmen goed leren kennen en er gedisciplineerd rekening mee houden, is wel belangrijk. Dan moet men niet verbieden maar voor mijn part een brevet eisen na een goed theoretisch en een eenvoudig praktisch examen (louter om te bewijzen dat men weet boven te blijven zonder een sportprestatie te meten want dat heeft met de veiligheid niets te maken). Zwemmen is in elk geval veel gezonder dan auto- of motorijden en minstens zo veilig als (nog steeds zonder examen) gaan fietsen.

Ooit nog in de vaart gaan zwemmen en onder de boten door zwemmen dat was pas gevaarlijk!

Hoe heb ik dat ooit gedurfd?????Ik grezzel al als ik er aan denk.

Ooit leren zwemmen in de vaart. Het was een absolute noodzaak voor vaartbewoners,vooral voor de kinderen. M'n moeder stond aan de kant en hield het dikke touw vast dat ze vooraf rond mijn heupen had geknoopt. Het moest dienst doen om ons, in geval van nood; naar de kant te trekken . 

Amaaai Malenie, jij waart een echte daredevil ! of was het een K1 van de kanoclub waar je onderdoor zwom  :-) 

Deze jongen was een laatbloeier en kon pas zwemmen op zijn 15e (geleerd in de zee te Oostende)

neen onder de binnenschepen door, ik weet begot niet wat ons bezielde van dat te durven

kan zwemmen van mijn drie jaar dus

Het onderdoorzwemmen van binnenschepen was destijds geen echte zeldzaamheid maar wel onverantwoord gevaarlijk. Zelfs met een lichte lading en dus voldoende vrije ruimte, kon een meegetrokken net of koordkluwen en bij minder goed onderhouden boten ook algen- of wierenbegroeiing, de beste zwemmer (of, voor die waaghalzerij toch eerder uitzonderlijk, zwemster) vasthouden. De tijd van zeilboten was al lang voorbij zodat ook de wellicht tamelijk aanzuigende schroeven iemand konden verrassen als men niet vroeg genoeg, dicht bij de boeg, vertrokken was, uit 'voorzichtigheid' een kleintje met weinig diepgang maar dan ook erg korte boot had verkozen, of in de diepte een moment gedesoriënteerd was geraakt. Nu zou het met onderwatercamera's gefilmd en op YouTube gezet worden, en met enkele staaltjes op TV gepresenteerd door Ymke Wieringa of Richard Hammond in 'Science of Stupid'. ;-)

some ça vas ja! goed dat ik het hier nog kan navertellen....maar eerlijk als ik er aan terug denk ik griezel nog

Wie in 't leven nooit iets onverantwoord gevaarlijk deed, heeft allicht iets gemist. Wie het geregeld bleef doen, wordt wellicht gemist. ;-)

Some, de krak bij uitstek voor dat " onder de boten duiken " was in de jaren vijftig den dikke Mille. Het was een Mechelse beroepsmilitair die deze discipline perfect onder de knieen had. Ik geloof dat hij longen van een olifant had want aan de canoclub zwom hij onder water de vaart over van den ene kant naar den andere. En de vaart was daar nog een beetje breder dan in den Hanzewijken hoek zeune.