Karel Dessain kaai

Ik probeer de straten van de stad Mechelen te kennen ... maar soms ...

Wie weet er waar:

  • De Grondwetstraat te vinden is
  • ... en de Karel Dessain kaai?

Gooi het maar op MBLOGT.

Veel plezier bij het zoeken.


Beste Peter,

 

Grondwetstraat is nu de Albert Guedensstraat

Van de Schuttersvest naar de Leopoldstraat

Karel Dessainkaai is mij onbekend. Wel de Ridder Dessainlaan

Ridder Dessainlaan loopt van aan de Plaisancebrug tot aan het Vrijbroekpark.

Van de Karel Dessainkaai heb ik ook nog nooit gehoord.
Wat er in de volksmond wel gekend was, was "het park van Sjaorel" op de Zandpoortvest, genoemd naar Karel Dessain die ooit in die omgeving woonde.

En er was ooit ook een Vaartstraat tussen het begin van de Leopoldstraat/Van Bendenlei tot aan de Leuvense vaart.  Die heet thans Willem Rosierstraat.

De Van Beethovenstraat heette vroeger Steenstraat en de huidige Thaborstraat heette tot in de jaren 70 Molenstraat en zo zijn er natuurlijk nog andere zoals de Koningin Astridlaan die ooit Capucijnenvest heette en daarna Wilsonlaan..

en de arendonkstraat die zegestraat heette

Jef Denynplein was vroeger Melaan.

Interessant allemaal ... en toch gaat het over de Karel Dessain kaai.

Wie weet er mee? Waar ligt die?

Ik kan niets terugvinden van die Karel Dessainkaai...  Zou het misschien een  tijdelijke benaming geweest zijn van een stuk vest aan de afleidingsdijle, genoemd naar burgemeester Dessain.  Is de afleidingsdijle er niet gekomen tijdens zijn mandaat?   Loutere gok hoor...

Neen Jan, de afleidingsdijle met de sluizen is er gekomen onder burgemeester Frans Broers.  Vandaar de benaming "de sluizen van Sus".

Ik weet het niet. Ik ga ervanuit dat toen straten en pleinen hernoemd werden om de verdiensten van de ene of de andere postuum te ' vereeuwigen '. Volgens die redenering zou de poging tot herbenaming van na WOII dateren. Omdat zo duidelijk over een ' kaai ' gesproken wordt zou het een bestaande aanlegplaats voor schepen moeten geweest zijn. 

Misschien wou iemand na een lange hete kroegentocht op de Vismarkt de Haverwerf hernoemen?

Het leuke is dat op heel internet geen enkele link te vinden is :-) (lacht in het vuistje)

Of toch?

In welk periode zou men dit gedaan hebben? Luc geeft een aanzet, maar hij is te laat. De benaming dateert van vroeger dan WO II.

Het is ook geen herbenoeming, maar een 'voor'-benoeming. De kaai heet nu anders. :-) 

Naast de Karel Dessain Kaai, was er ook een kaai genoemd naar een 19e eeuwse architect, en een straat naar een andere burgemeester vernoemd. :-)

Allez, nu jullie weer...

 

toch niet de winketkaai? in de buurt is daar de frans broersstraat maar wie was dan die 19de euwse archtitect dan en "was" genoemd naar denk denk denk, hier mag het hardop

Tièns, Frans Broers was dan wel een burgemeester, maar de straten in de buurt lijken me allemaal genoemd naar kunstenaars(Ost, Wynants, ,Blickx, De Troyer...)

Wat een ongeloofelijk boeiende zoektocht zeg !!! Zelf zou ik het niet weten en ook alweer veel opgestoken uit reacties hier van zij die toch al een en ander weten van de Mechelse Geschiedenis !!

Benieuwd naar wat de uitkomst zal blijken...

Mark, ik vrees dat de Dessainkaai steeds een misterie zal blijven. Ik ken Mechelen behoorlijk goed maar ik heb er nog nooit van gehoord of gelezen.

De Frans Broersstraat was een naamloze aardeweg tot die iets na het midden der jaren 1960 Sint-Lambertus- of Sint-Lambrechtsstraat gedoopt werd. Al na enkele jaren kreeg ze de burgemeestersnaam. [Buiten mij als bron en zonder gericht zoeken in archieven, zal men de oorspronkelijke naam in die tamelijk korte maar toch recentere periode niet tegenkomen, meen ik.] Al die schilders moesten toen nog lang op de aanleg van hun straat wachten.

Iemand zette aan tot diep nadenken en ik kan er ook niet aan doen dat ik wat traag ben om alles op een rijtje te zetten. Wees geduldig of lees vooral niet verder.

Karel Dessain is in september 1944 gestorven, dus was een nog voor WO II naar hem genoemde kaai een eerbetoon bij leven. Een bescheiden man zou moeilijk een straat naar zichzelf kunnen laten noemen hebben, maar Dessain was van 1909 tot 1941 burgemeester (even door zijn broer waargenomen tijdens WO I, en Karel opnieuw na de Bevrijding maar de dag erop stierf hij). Hij werd in 1922 geridderd omwille van verdiensten in WO I. Dateerde de Karel Dessainkaai dan uit 1918-1922? Dat kan kloppen gezien de riddertitel niet in de straatnaam voorkwam. De vraag lijkt me dan te zijn: Welke kade kreeg haar huidige naam zeker na 1918, mogelijk rond 1922, iets waarschijnlijker pas [kort?] na de ondergang van zijn schepencollege in 1924 toen een kaai + een titel wat teveel van het goede kan geleken hebben.... Of juist later, toen een Ridder Dessainlaan meer klasse voorspiegelde dan een industriële kaai?.

De Haver- en Zoutwerf ('Quai' in de Franse straatnamen) kregen hun namen al veel eerder, om nog maar van de Tichelrij te zwijgen. De Vismarkt en de Lange Schipstraat (met een klein stukje kade) zijn ook niet piep. Dijle... volgens mij ook niet. De Winketkaai... Wanneer werd de aardenwal een kade? Dat zal geweest zijn toen reeds onder Dessain de Keerdok werd aangelegd als sluitstuk van de waterrevolutie van Sus Broers. Die oever heette in 1901 nog de Dreef of zo: in het Frans 'la Drève'.

Bedoelde Peter met "naast" in feite 'daarenboven', op hetzelfde tijdstip doch geografisch elders? De Slachthuisvest ofte Guido Gezellelaan was hooguit voor een klein stukje een kade. Tinel en zwartzusters hadden al eerder hun vest. De Buitenwaartsche Zwartzustersvest werd naar 't schijnt al in 1899 Frans Halsvest. De Keldermansvest had nog niet het huidige hoge muurtje maar misschien wel het lage dat ik er nog geweten heb en er was allicht nooit een bedrijfskade. Is die naar de hele architectenfamilie genoemd? Dan raken we nog niet dichter dan de 16e eeuw - en de huidige naam zou uit 1898 dateren, in elk geval rond de tijd van de Frans Halsvest.

Bedoelde Peter met "naast" dan toch er fysiek nevens? Dan lijkt de Winketkaai uitgesloten tenzij men om een zeer duistere reden die straatlengte in etappes zou genaamd hebben (zoals tot aan, resp. voorbij de Spreeuwenhuisstraat) ofwel indien men de Keerdokkade aan de ten tijde van de vermoede naamgeving nieuwe zwemdok een naam wou geven... Tiens, welke architect zou die getekend gehad hebben? Zijn plannen dateerden al van 1897 en eind de 19e eeuw was in de Polderstraat al de brouwerij-mouterij Versailles neergepoot naar het ontwerp van die Van Haesendonck.

Feit:
 De Frans Broersstraat, die reikt tot de Sporthal gelegen aan de Polderstraat maar tegenwoordig met officieel adres Winketkaai 39 en 'Winketkaai' toegevoegd aan de naam, is naar een burgemeester genoemd.
Zwak punt: Peter stelde dat er 'naast' die Dessainkaai een straat naar een andere burgemeester genoemd 'was' en dat vroeg tijdtip (en het vergangen karakter) geldt niet voor de Frans Broersstraat. De naam Olivetenvest was 19e-eeuws en dus ouder dan de kaaien; ik vind geen spoor van bestaan van enige periode tussen de namen Slachthuisvest en (vanaf 1933) Guido Gezellelaan; de oude naam van de Polderstraat was Pissestraat en ik vernam nooit dat een van de overige drie, rond of na die tijd bebouwde, straten nabij de Winketkaai een voorlopige naam naar een burgemeester zou gehad hebben (ze verwijzen elk naar een voorafgaand lokaal gegeven).

Hypothese:
 Vermoedelijk in de jaren rond 1920, aan de toen recente Keerdok met aan één kant een kaaimuur tot de toenmalige brug aan het eermalige Winket, en elk op een zeer toepasselijke locatie,
 - werd de 'Dreef' een Karel Dessainkaai (de voleinder de pluimen opstrijkend want Sus Broers van een op dat moment verkeerde partij geweest zijnde) en later Winketkaai;
 - werd aan overzijde de kade van bij het sas tot langsheen de pas opgetrokken (nu Oude) Zwemdok naar zijn architect een (August) Van Haesendonckkaai 'met ckk' en later (indien niet naamloos) een onderdeel van het Rode Kruisplein.

Ook voor een Van Haesendonckkaai vond ik nog geen Internetspoor. Het is me trouwens niet duidelijk waarom men een 'andere-burgemeesterstraat' en de Van Haesendonckkaai van die namen zou beroofd hebben.

Hierbij dan toch iets gevonden op het internet, dus er is nog hoop voor de mensheid, Roger.

Ik moet toegeven dat Some er erg dicht bij is. Alleen dateert de benaming van de Karel Dessain Kaai, van voor de periode die hij aangeeft. Ze bestond volgens mijn bronnen reeds in 1917, en ze moet er gekomen zijn na 1904??

Het gaat hem dus over twee kaainamen en een straatnaam, die zich in een directe omgeving van elkaar bevinden. De naam van de straat is naar een andere Mechelse oud-burgemeester genoemd. Van die straat zijn wel sporen te vinden op het internet trouwens, maar wie kan ze vinden?

Er is trouwens al ooit een MechelenBlogt item aan gewijd geweest (gemaakt door gimycko), zonder dat iemand deze straatnamen opmerkte. :-) Want elke voorkant heeft ook een achterkant natuurlijk!!

Tip: De andere burgemeester die we zoeken is een liberaal burgemeester, en heeft zoals BS ook heel wat jaren burgemeesterschap op de teller.

(het wordt hoe langer hoe verbazender trouwens)

Peter, ge hebt u laten leiden door "weiden als wiegende zeeën" zeker? De beestjes worden "geweid" maar soms ook "gewijd", dat laatste dan met Sint-Hubertus...oei oei ik krijg al bijna de ziekte van Some Human...

"Het heeft misschien iets te maken met "de haven" achter de oude zwemdok. Daar is een kaai, zo ongeveer aan het oude douanedepot. Er is een link Dessain/bouwen zwemdok, maar ook bouwen keerdok/haven.

Er was ooit een plan voor een zeehaven, niet via de Dijle, maar via de Leuvensevaart. Maar daar had Dessain niets mee te maken."

Van een groot Mechelen kenner.

 

@ Jos Nys

Jos je klopt me in een millimeterspurtje. Ik denk ook dat die plaats de meest logische is. En zekerals Peter de boel cryptisch heeft zitten omschrijven. Maar defaitistisch als ik ingesteld ben zal het weer wel ergens anders zijn!

Een veel minder groot kenner van deze stad

Inderdaad Jos, da's er "boenk op". De volgende afbeelding dateert van 1917.

Weet er iemand van wanneer de benaming Rode-Kruisplein dateert?

Nu nog

  • de rest van de namen vinden: een 19eE architect en een 19eE burgemeester.
  • waar(op) vinden we deze afbeelding?

Ter info: AVH (= allicht August Van Haesendonck), maar dat is NIET de architect die we zoeken!

Dank u heren ! 'k ben weeral wat wijzer geworden in mijn oude dag.

Hierbij de gevraagde burgemeester:

Als we een Liberaal burgemeester zoeken met heel wat dienstjaren op zijn teller, kan het niet anders zijn dan Philibert Verhaghen (1864-1884).

Alweer der Boenk op.

De plannen voor de stedelijke badinrichting dateren reeds van 1897, toen Florimont Denis (een liberaal) aan de macht was. Allicht is het daarom dat hij zijn voorganger wou vereeuwigen met een straatnaam? Het is maar een gok natuurlijk.

Nu nog

  • van waneer dateert de benaming Rode Kruisplein ?
  • de laatste naam vinden: een 19eE Mechelse architect voor de andere kaai. Naam begint met een L.....
  • waar(op) vinden we deze afbeeldingen ?

in verband met die andere topic, daar hadden ze grootse plannen me dunkt met die ouwen dok uw KarelDessainkaai is daar de aanlegplaats voor ons superyacht denk ik

Volgens TS dateert de benaming "Rode Kruisplein" van 24-10-1958.

Welke namen hebben die straten voordien dan gehad? Op een plan van 1947 staat er  geen enkele straatnaam op deze locatie, zelfs niet Rode Kruisplein. Dus dat is in lijn met de verklaring van TS.

De plannen van de badinrichting, ingeplant tussen de Dijle en het Keerdok, dateren dan wel van 1897 maar de werken door aannemer Geys uit Mechelen zijn pas in 1916 gestart. Het is op 6 juli 1924 officieel geopend.

Terwijl de afbeeldingen hierboven van Dessainkaai en Verhaghenstraat van 1917 dateren. Dus duidelijk toen het zwembad nog niet af was.

Rode Kruisplein > Speelplein der Dijle

Peter, ook op een plan van 1955 staat slechts Guido Gezellelaan met de slachthuisgebouwen in een beige (bebouwde of althans private) zone en het toen enige getekende gebouw van de zwemdok en douanestapelplaats en -kantoor in een witte (openbaar betreedbare) zone. Ik denk dat je ons op een 'wild goose chase' stuurde, want dat die kadenamen enz. nimmer bestaan hebben buiten de suggestieve fantasie van de tekenaar. Vanaf de aanleg van de Keerdok tot er in dat jaar 1955 de Mercedes kwam, zullen slechts het sluiswachtershuis (veraf), de douane, de zwemdok en een houtgroothandel (Mechelse Houthandel langsheen de Afleidingsdijle waar McDonalds kwam) aan het plein gelegen hebben en dan allicht met adres Slachthuisvest tot 1933 en dan dus Guido Gezellelaan, tot het in 1958 een aparte naam kreeg, die we er nu nog kennen.

Het douanekantoor kreeg pas later nog een nieuw gebouw dicht bij het bouwmaterialenbedrijf Becquet. Ik weet echter niet wanneer dit laatste er kwam (nog zoals bij de concurrent Eeckelaers-Becquet aan de Winketkaai en bij schroothandel Piscaer aan de Winketbrug met een unidimensioneel lopende ijzeren kraan, die in de jaren 1960 vervangen werd door de ook opzij bewegende op betonnen draagconstructie met de naam Becquet Beton die we ook kenden van de rond 1970 voortdurend af en aan rijdende Mack betonmolens in Mechelse kleuren). Die ijzeren kraan had een oversteek boven de keerkom maar ook achteraan boven de Afleidingsdijle, welke laatste echter nimmer gebruikt zou geweest zijn. Wellicht was dat bedrijf er ook al in 1955 maar misschien nog zonder bedrijfsgebouw.

De kraan van Piscaer aan de Winketbrug.

De G. Gezellaan maakte op die plek toen nog een 90° bocht met de Winketbrug en veel automobilisten lieten zich daaraan vangen met het gevolg dat de betonplaten die het domein van Piscaer omheinden op moderne kunstwerken begonen te lijken omdat zoveel auto's er een deel van hun lakverf aan hadden achtergelaten.

Betonplaten Roger? Het nette bakstenen lage muurtje aan de ongeveer driehoekige kleine voortuin van het in dezelfde steen opgetrokken woonhuis van Piscaer werd ettelijke malen in frut gereden en telkens heropgebouwd, althans van midden de jaren 1960 tot het viaduct in gebruik kwam. Langwerpige arduinen platen van zowat 5 cm dikte lagen plat bovenop het muurtje en ik denk dat dezulke ook aan de voorzijde onderaan tegen de bakstenen waren aangebracht. Het muurtje was onderbroken (nabij de Plankstraat) door de toegang tot het tuintje, met aan weerszijden een voor alle andere locaties stevig (allicht dubbelsteens) vierkant bakstenen paaltje van zowat een meter hoog en afgedekt met een vierkante platte arduin.

Wel Some Human, wie ben IK om ook maar even  te DURVEN twijfelen aan je eeuwig grote gelijk,  maar als men deze foto bekijkt, gok ik toch wel op betonplaten.... en bij mijn weten ben ik toch nog altijd zowat 12 jaar ouder dan jij en meen ik dat ik me de toestand van begin jaren 50 (toen jij nog niet geboren waart) toch nog altijd iets beter kan herinneren. 

Die bocht van 90° over de Winketbrug in de N1 ter hoogte van Pascaer was zéér veraderlijk als men de plek niet goed kende. Het was ergens in de maanden september, oktober het geval  toen een zwaar sleepkonvooi van het Engelse leger uit de richting Antwerpen komende gewoon rechtdoor in de hoek van Piscaer, de Dijle inreed, geladen met naar ik me meen te herinneren een defect legervoertuig als vracht.

Die stugge oplegger nam in zijn kantelbeweging naar de bodem van de rivier ook alle bovengrondse electriciteits- en telefoonleidingen mee die knapten als houtjes. Resultaat: de ganse buurt zonder stroom. Mijn grootoom, beenhouwer Jokke De Winter die op een goeie vijftig meter van de plaats van het ongeval zijn beenhouwerszaak uitbaatte zat ook eventjes zonder stroom. Als je vlees moest gekoeld houden dan ben je best een speciale installatie te voorzien ingeval van electriciteitspannes. Dat had Jokke goed voorzien door een fameuze Westinghouseinstallatie die zowel voor de koeling van zijn friugo's en als reservestroomleverancier kon dienen, te installeren waardoor hij nooit zonder stroom kwam te zitten. Van die machine herinner ik me nog steeds het grote vliegwiel met de brede drijfriem. Dat redde toen zijn vleesvoorraad van bederf want in die periode vlak na de bevrijding liep nog niet alles zo op wieltjes bij tegenslagen allerhande. Het zal zeker een tijdje geduurd hebben alvorens de leidingen hersteld waren.

Het café "Half Weg" op de hoek van de G.Gezellelaan en de Plankstraat heeft die dag zijn omzet stevig verhoogd door de ramptoeristen die het allemaal van uit het eerste handje wilden vernemen. De chauffeur van dat sleepkonvooi is praktisch ongedeerd uit zijn cabine geraakt. Wij kleine pagadders die in nonkel Jokkes garage samen met onze grootouders en ouders het bombardement van 19 april nog aan het verteren waren hadden daar onderdak gevonden en zaten dus mee op de eerste rij, en vonden die herrie een welkome afwisseling in onze moeilijke leefomstandigheden.

Some, ge zult het oek noet ni liere hé. Ge zêt hie mee ekspers bezig zeune.-)

OK here we go.

Achterkant van het noodgeld van 1917:


 

 

En daarmee is alles opgelost!!!

Bedankt aan P.T. : sommige straten krijgen een "werknaam" mee vooraleer ze worden gemaakt; Bvb..Broersstraat met als titel 'st Lambrechtsstraat"

Was geplaatst op 19/07/2014 19:52. Inlas van één zin a posteriori.

@Peter: De St.-Lambrechtsstraat was wel echt, met naambordjes en al, gedurende meerdere jaren. Bewoners van al enkele nieuwbouwwoningen moeten er hun adres gehad hebben.

@G.L.: Curieus dat "van midden de jaren 1960" afgedaan wordt alsof het 1950 zou willen zeggen. [Inlas:] Ik reageerde trouwens op de om 14:08 (15.08 uur Belgische tijd) getoonde foto, die is uit 1971. Overigens was dat muurtje bij het tuintje dichter bij de Plankstraat, want tussen de Dijle en de woning van Piscaer was er ook nog de inrit naar de schroothandel. In de me bekende tijd, toen ik er quasi dagelijks per fiets passeerde, waren de sporen van ongevallen niet vlakbij de Dijle te zien maar steevast aan het muurtje met meestal ook de eraangebouwde stenen paal bij het voetpaadje naar de woning. Er viel voor mij nooit met zekerheid uit te maken hoe het precies gebeurd was omdat de aanrijdende auto telkens al weg was, maar het leek erop dat de schade veroorzaakt was door een wagen die bij het uitkomen van de Winketbrug zijn bocht had gemist: Vermoedelijk nog net van de Olivetenvest de minder scherpe bocht naar rechts kunnen maken maar dan bij het afrijden van de brug, allicht om wijder dan 'gepland' omheen een opgedaagde brede tegenligger (naar de brug indraaiende vrachtwagen) te kunnen, de gemene linkse bocht uitgevlogen. In omgekeerde richting dus van het beschreven Engels konvooi.

Verdomme Peter, en zeggen dat ik meer dan een halve eeuw geleden drie verschillende waarden van dat noodgeld  van mijn grootvader heb gekregen maar dat ik het mij eind jaren 80 voor enkele franken heb laten afluizen.  Maar ik vermoed dat dat toch nog andere biljetten waren, want ik kan me geen beeld van dat zwemdokcomplex herinneren. In elk geval, een interessant blog !

Zonet opgezocht.  Dit was het noodgeld dat ik van mijn grootvader kreeg:.

Interessante discussie over de staatnamen en hb die met veel belangstelling gevolgd.

Ik zou er nog iets willen aan toevoegen, zonder van onserwerp te veranderen.  Eeen tweeal jaren geleden suggereerde ik aan het stadsbestuur om de grote Mechelse kunstenaars (in muziek) te eren door er een straatnaam aan te geven.  Mijn suggestie werd later door de cultuurraad gevolgd en ook zij suggereerden een ganse lijst van namen.  Tot op vandaag alleen maar oorverdovende stilte.
Toch komen er meerdere nieuwe straten die allemaal benoemd worden (o.a. ambachten zoals goudleer enz.)  Van mensen echter geen enkel spoor.

Onze suggesties waren o.a. Staf Nees en Vic Nees; Flor Peeters; Peter Cabus; Gaston Feremans, enz.

Misschien niet allemaal "rasechte" Mehelaars maar ze hebben gewerkt en geleefd in onze geboortestad.

HEt zou toch mooi zijn om die uitzonderlijke mensen te gedenken en te eren met een straatnaam...

Ja, ook ik leerde héél wat bij!  Erg boeiend!  méér van dat...

Op Mechelen Mapt is een tijd geleden een begin gemaakt van een lijstje oude straatnamen. Er waren er toch nog veel meer.

Kan er me nu iemand vertellen waarom deze straatnamen op het noodgeld staan?

(Roger: en de achterkanten?)

Op de 50ct (blauw) staat geen straatnaam. Het toont de IJzerenleen, en  de roepzaal De Blauw.

Gevonden op internet, maar ik zou het begot niet meer geweten hebben wat er op de achterkant stond. Jammer dat ik die briefjes ooit wegdeed.

Toen dat men de hint gaf dat de naam van de bewuste architect met een L. begon dacht ik aan LAUWERS Jan. Maar die kwam niet in aanmerking wegens te jong.

En ja, wat verder in het lijstje kwam LOUCKX Victor.

Hij realiseerde in Mechelen o.a.

Stedelijke Vleeshal (Huidevettersstraat)

Meisjesschool / Stedelijke Feestzaal (Biest-F. de Merodestraat)

Gemeenteschool Nekkerspoel

Gemeentehuis Heffen

 

Serieus wat opzoekingen moeten doen, maar dat was wel de bedoeling. Ik zou zeggen Peter, nog van dat.

Eén ding blijft nog altijd onopgelost !

Wat met de vroegere benaming van het Rode Kruisplein ?

Was het dan toch gewoon Guido Gezellelaan. Ik bezit heel wat oude stadsplannen, maar nergens wordt er een naam gegeven aan dit plein.

Het enige dat ik kon vinden is een artikel van de Gazet van Mechelen/Antwerpen van 1906 en die schrijven dat voetbalclub Racing Mechelen zijn terrein had in front van de zwemdok > genoemd "Speelplein der Dijle".

En noodgeld uit SKW

In het Racing gedenkboek las ik dat voor de aanleg van het veld van Racing aan het huidige Rode Kruisplein "de steenweg die van de Nonnenstraat naar het zwemdok liep"  met aarde bedekt werd en ingezaaid.  

Maar ik vermoed dat die plek vroeger gewoon deel uitmaakte van de "Slachthuisvest".

toestand voor 1911

Meer waarom de keuze van deze straatnamen? Het blijven raadsels.

- Dessain wordt (bij leven) vereeuwigd in een straatnaam. Het is vooral omdat hij nog leeft dat dit toch uitzonderljk is, denk ik. Hij was natuurlijk aangehouden door de Duitsers op 13 maart 1916 om pas terug vrij te komen op 26 november 1918. Een heuse oorlogsheld?

- Een liberale burgemeester krijgt ook eerbetoon. Akkoord, hij heeft veel jaren op de teller, maar hij is niet van de partij van de burgemeester. Een dag voordat het Duitse leger België binnenviel, deed de Mechelse burgemeester Karel Dessain een oproep tot godsvrede aan alle politieke partijen, misschien moet je het in dit licht zien?

- Louckx was een katholiek(?) geinspireerde architect? En waarom hij? Hij heeft wel heel wat werk gedaan voor de stad. Hij was ook stadsarchitect. Toen zijn opvolger, van Boxmeer in de schijnwerper kwam als stadsarchitect was Louckx reeds ziek.

François-Jean Bauwens werd in 1865 als stadsarchitect opgevolgd door Victor Louckx (1828-1893), tijdens wiens ambtsperiode het Mechelse stadsbeeld grondig gemoderniseerd werd. Louckx ontwierp drie stadsscholen (een op Nekkerspoel (afb. 28), Hanswijk De Bercht en op de vest bij de Brusselpoort), het pensionaat van het atheneum in de Leopoldstraat98 en talloze openbare gebouwen zoals een moderne vleeshal (afb. 29-30 ), een groentemarkt en de nieuwe stadsfeestzaal (afb. 31), alle met een moderne structuur in glas- en metaal. Philippe Van Boxmeer nam van hem de fakkel over in 1893. (thesis Jozefien Feyaerts)

Ter info: De architect van den dok, Van Haesendonck ging vanaf 1896 voor de liberalen in de gemeenteraad zetelen.

En het is opgelost !!

Marc Debatty stuurde het inplantingsplan voor den dok en de bijhorende verkaveling door A. Van Haesendonck (bron = SAM). En daarop zie je heel wat andere straatnamen.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

En hierbij de volledige lijst op het implantingsplan:

 

Het lijkt me dus dat alle burgemeesters werden vereeuwigd vanaf 1855. Een ingenieur en een architect. Is het duidelijk dat de plannen nooit als dusdanig zijn uitgevoerd? Op de verbouwingsplannen van 1953 staat Guido Gezellelaan als adres voor het zwembad.

Verdorie, wat een interessant plan !!! Nog nooit ergens gezien !  Waar is dat te vinden?

SAM = Stadsarchief Mechelen.

Hoofdingenieur van Bruggen en Wegen A. Weyts stond niet alleen in voor het Keerdok. Hij ondertekende al op 19 oktober 1908 het plan voor het saneringsproject van de Stad Mechelen op de Rechterdijleoever: een Mechels grondplan met de vlieten en riolen, de (toen net gegraven) Afleidingsdijle en (nog uit te voeren) Keerdok doch niet de sluizen (allicht een nationale bevoegdheid), zoals die daarna volbracht zijn. Het plan werd voor de burgemeester & schepenen getekend als 'E De Cocq' en opnieuw om als bijlage te dienen in 1913 als 'C. DESSAIN'.

Sus Broers heeft dan wel langer dan Sjaorel Dessain op 'een straat' moeten wachten, ik ben toch blij dat ze veeeeeeeeel langer is dan hem op 13 maart 1916 slechts verwaardigd leek en hij ze nu voor hem alleen heeft, die Frans Broersstraat - in feite ook een laan, al is Sus van 't Sas nooit geridderd. ;-)