Online ticketverkoop seizoen 2014-15 Cultuurcentrum Mechelen kent vlotte start

Dit jaar geen tandengeknars, noch gevloek. Voor de tweede keer verliep de ticketverkoop van Cultuurcentrum Mechelen volledig online voor vroegboekers. Anders dan de grote problemen vorig jaar, verliep de verkoop zo goed als vlekkeloos.

Wie een vriendenpas kocht in de loop van de voorbije weken en dagen, kon gisteren, zondag 8 juni 2014 vanaf 9 uur via de webstek van Cultuurcentrum Mechelen de voorstellingen voor het nieuwe seizoen boeken. De eerste 12200 tickets zijn verkocht en voorstellingen zoals 'Slijk' van Wouter Deprez en 'Hersenhap' van Karlijn Sileghem en Tine Embrechts waren in geen tijd uitverkocht.

Dat de online-verkoop zonder noemenswaardige problemen verliep is een grote opluchting voor zowel cultuurzoekers als de medewerkers van Cultuurcentrum Mechelen.

De verkoop piekte meteen al tussen 9 en 9.30 uur met 320 betaaltransacties en de eerste boekingen werden rond 9.05 uur al afgerond. De weinige problemen bij de online-verkoop werden tijdig verholpen door de medewerkers van Cultuurcentrum Mechelen en UiT in Mechelen.

Nog niet uitverkocht maar populair zijn volgende voorstellingen: Igor Geherot Trio, The dog days are over (ICKamsterdam/Jan Martens), The Marx Sisters (De Koe & Stan), De man die zijn haar kort liet knippen (De Koe), Jongen toch (Raf Walschaerts), An evening with Bent Van Looy, Megalomaan (William Boeva).

Vandaag, maandag 9 juni kunnen houders van een Vriendenpas ook aan de balie van UiT in Mechelen terecht om hun tickets te boeken. Ook de Vriendenpas blijft te koop beschikbaar.

Vanaf 23 juni start online de losse verkoop. Dan zullen wel een aantal voorstellingen al uitverkocht zijn. Dus het devies luidt: wacht niet te lang ;-)

Het aanbod vind je op de webstek van Cultuurcentrum Mechelen waar je ook de brochure kunt downloaden.

En wat werd/ wordt het voor jou: muziek, toneel, comedy of vanalles wat?


Info & tickets (vandaag): UiT in Mechelen, Hallestraat 2-6, t 070 222 800. Online losse verkoop vanaf 23 juni via de webstek van Cultuurcentrum Mechelen: www.cultuurcentrummechelen.be
 

Inderdaad, supervlot gelopen. Om 9.15 uur had ik alle door ons aangestipte voorstellingen geboekt.  

De 'vriendenpas' geeft me wel nog steeds een zure smaak. Het is in feite gewoon een extra taks die je moet betalen om voor alle anderen te kunnen reserveren. Wat is het verschil met de Speedy Pass in Walibi ? Daarover werd een tijd geleden moord en brand geroepen...

@Dominiek: was die speedy pass in Walibi ook slechts € 10 ? ;-)

....die tien euro bij CCM is trouwens voor een kaartje dat je behalve vroegboeken een heel jaar door ook extra's biedt en gratis vestiaire enzo... het is misschien niet wow, maar voor € 10 is dat toch mooi meegenomen niet?

@markec  10 euro is idd verwaarloosbaar. Maar het gaat me niet zozeer om de hoogte van het bedrag, maar om het principe. Je MOET die pas kopen, wil je een reeks voorstellingen boeken. In plaats van ze een korting te geven, belast je op die manier je abonnees gewoon extra. 

En het dan nog 'vriendenpas' noemen... 

Vriendenpas.
Niet alleen virtueel, maar ook levensecht:
"De liefde van cultuur gaat door de kas."

@SomeHuman: De vraag is groter dan het aanbod, sowieso - en alle Cultuurcentra's zoeken naar goed oplossingen. Bij dat van Heist o/d Berg werken ze met een loting: dus wie voorstellingen bestelt wiet niet vooraf of hij/zij die ook gaat kunnen bijwonen... Anderen werken met het abo-systeem en vooraf bestellen voor die (betalende) abonnees...

Ik denk niet dat er een ideaal systeem is, maar datgene wat CC Mechelen (met vriendenpas, van slechts € 10, die je ook doorheen het jaar dat vroegboeken garandeert, bij toegevoegde extra voorstellingen) en CC Het Bolwerk (voldoende aantal voorstellingen online kiezen, vooraf en dus aan abonnementsprijs) hanteren lijkt me wel goed werkbaar...

Het lang aanschuiven vooraf, zoals het systeem éérst was in Mechelen, had ik er ook voor over...

En een 'extra belasting' van ocharme € 10 stoort me echt niet....

De overheid als regulator tussen vraag en aanbod, markec?

Als men nu eens de vraag het aanbod zou laten bepalen, zonder enige subsidiëring van of andere overheidsbesteding aan "cultuur" en met evenredige verlaging van de overheidsinkomsten, zou in eerste instantie het aanbod fel verminderen. Bovendien zou met bij zovelen op belastingen uitgespaard geld extra beschikbaar, de vraag zelfs nog toenemen. Daardoor kan het aanbod opnieuw stijgen maar dan zou de vraagzijde wel gaan bepalen wat cultuur echt is. (Allicht vlak na grote winst van N-VA plots overal uitgehangen Belgische vlaggen als uiting van Braziliaanse gekte. Vox populi, vox Dei?)

Als cultuurbarbaar die slechts hoogst sporadisch verlicht raakt, denk ik er niet over om mijn centjes aan een 'vriendenpas' voor trouwe bezoekers weg te gooien. Zou ik raar zijn? Hoeveel procent van de bevolking kocht dan wél zo een ding?

Indien de overheid toch wil blijven richting geven aan cultuur, is dit slechts aanvaardbaar in zoverre dit de vermeend cultuurarmere lagen der bevolking bevoordeelt. Men zal me eens moeten uitleggen, hoe dat bereikbaar blijft wanneer slechts mits betalen van een veelgebruikerspas een evenement aan een sociaal prijsje kan bijgewoond worden: Niet meteen de juiste manier om een breder publiek te laten kennismaken, dunkt me, en dan is het een remgeld waardoor vriendjes-onder-mekaar handig hun veelvuldige genoegens, buiten de alleen voor hen voordelige toegang, voor het nog resterende grootste deel door alleman laten bekostigen. Het plezier der vrienden wordt desondanks niet vergald door gemeen volk en de uitsluitend voor de aan voordeeltarief binnengeraakten gratis in de vestiaire van de Stadsschouwburg gehangen discreet geparfumeerde kledij, blijft meteen vrij van rook-, look- en frietgeuren.

Alternatieve denkoefening:
Bij elke jaarlijkse belastingaanslag met de erin opgenomen lokale opcentiemen, zit per gezinslid een gratis 'vriendenpasje' op naam, waarmee extra voordelig naar keuze uit een uitgebreide lijst twaalf keer een lokaal cultureel evenement, doch hoogstens drie van eenzelfde aard [kleurcode op lijst], bijgewoond kan worden. De jaarlijks opgestelde lijst van velerlei evenementen zou maximaal 20% voorbehouden aan 'nog te bepalen' spielereien (welke dan achteraf tijdig bekendgemaakt worden [met kleurcode]) zodat ook redelijk kort op de bal kan gespeeld worden om onvoorziene gelegenheden een kans te gunnen. Ter financiering mag het totaal cultureel aanbod wat selectiever gesubsidieerd worden, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen dat ervan zou kunnen meegenieten.
Praktisch: Een gratis vriendenpasje bestaat uit 12 afknikbare strookjes op naam onder het jaartal. Bij ieder pasje zitten in elke kleur volgens de aard, drie vignetjes op naam en jaartal als het pasje, dus 30 vignetten indien er 10 soorten evenementen erkend zijn. Met het verminderde toegangsgeld geeft men één strook met onder de naam opgekleefd vignetje af. De naam van de uitreikende gemeente staat op de keerzijde van elk strookje, want...
Maak er meerdere gemeenten warm voor, en laat de vriendenpasjes geldig zijn in al die samenwerkende gemeenten; dat laat trouwens ook landelijkere toe hun belastingplichtigen (niet louter de belastingverschuldigden onder hen) en de gezinsleden, van meestal stedelijke evenementen te laten genieten, vermits het gebruik van het pasje bepaalt aan wie die vaste prijsvermindering vanuit de uitreikende gemeentekas vergoed wordt.
De inrichter dient, vooraleer hij een evenement van andere aard laat doorgaan, de strookjes echter in bij zijn gemeente, die dan binnen de 15 dagen moet uitbetalen en op haar beurt de strookjes uit andere gemeenten aldaar aanbiedt en vergoed krijgt.
Het systeem zet bovendien de inrichters aan, de basisprijs redelijk te houden opdat ze een groot aantal gebruikers van vriendenpasjes naar zich zouden lokken.
Volgens mij garandeert dit een zelfcorrigerende overheidsbesteding met een verantwoord evenwicht tussen 'al te elitaire cultuur' (zelfs indien opgenomen in de lijst bij de pasjes of achteraf meegedeeld) en 'massacultuur' (in de lijst niet opgenomen of strikt beperkt tot enkele publiekstrekkers om iedereen vertrouwd te krijgen met het gebruik van de pasjes).
Een gemeente kan eventueel met een inrichter een subsidie en terugkeer door inhouding van een bepaald percentage op de vergoeding wegens gebruikte verminderingspasjes, in een akkoord vastleggen, zodat het risico van uitblijvend succes de inrichter niet hoeft te weerhouden van vernieuwend werk mits dit vooraf de gemeenteraad kan begeesteren. Een ter zake bekwaam bestuurde gemeente kan zich aldus zelfs profileren.

Vanzelfsprekend kan die ganse suggestie zelfs toegepast worden door de hele Vlaamse Gemeenschap [ontstaan als 'cultuurgemeenschap' en bevoegd voor culturele materies], zodat aparte lokale vriendenpasjes overbodig zijn en deze waardige herverdeling van belastinginkomsten ten goede komt aan veel meer medeburgers. Aldus hoeven de gemeenten in mindere mate inrichters te subsidiëren (of zullen de kiezers juist duidelijker weten, waarmee de gemeente bezig is en kunnen ze die accenten beoordelen). De gemeenten kunnen de Vlaamse Gemeenschap adviseren voor [qua type in aanmerking komende of aldus door de gemeente verdedigbare] lokale evenementen én die binnen een straal van 35 km, tot opnemen in de lijst waarvoor de pasjes gelden. Een decretale verdeelsleutel zou richting geven, [mede] volgens de 'steun' van het aantal door elke gemeente vertegenwoordigde kiezers, waar welke evenementen in de jaarlijkse lijst opgenomen worden. Elk individueel pasje is wel geldig over het ganse gebied van de Vlaamse Gemeenschap (dus incl. Brussel).

Een gimmickje: Kleurcodes voor culturele waarden zoals bijvoorbeeld monumentenzorg, of zelfs architectuur van op te richten openbare gebouwen, laten toe vrijwillig tot drie strookjes met vignet te schenken aan een bevoegde instantie of erkende instelling, die als 'inrichter' extra middelen vergaart voor haar verzuchtingen: Een verfijning en uitbreiding van geringe Kirchensteuer. Zijn in het gefederaliseerde België, religie en vrijdenken culturele materies?

Zal dit geuite sprankje verlichting me onverstoord vanuit mijn luie zetel laten TV-staren en blogscheurpen, mét een goed gevoel als cultuurminnaar?  ;-)

blogscheurpen: het nieuwe wpoord in Van Daele Some?

Malenie, eigenlijk is den uitleg van Some nog zo gek niet. Probleem voor u is waarschijnlijk het niet  begrijpend te kunnen lezen. Aan Some zou ik willen vragen om eens te beschrijven wat een politicoloog is, maar vooral waar zoiets goed voor is.

10 Euro of niet, het gaat om het principe, ik weiger als Mechelaar hiervoor extra te betalen.  Sinds al dat gedoe met uren aanschuiven, online rampen en vriendenpassen wijk ik sinds vorig jaar uit naar andere locaties (vooral Deurne, Vilvoorde, Antwerpen) waar het blijkbaar wel mogelijk is om slechts tickets te kopen voor 1 of 2 shows bij de start van de seizoensverkoop, en waar je dan soms dan ook nog eens je zitje kan kiezen.

Misschien moet Mechelen eens overwegen om bepaalde voorstellingen niet in de Stadsschouwburg maar een grotere zaal te houden zodat vraag/aanbod meer in evenwicht zijn?  Of 2 avonden na elkaar?  Het zijn uiteindelijk maar een handvol populaire shows die voor de 'overlast' bij het bestellen zorgen.

Mij zien ze er in ieder geval niet meer, wat in Mechelen te zien is kan ik elders ook zien, zonder vriendenpassen, abonnementen of wat dan ook...

GL ik vond dat juist een plezant woord "blogscheurpen", want inderdaad Some heeft overschot van gelijk als hij die zogenaamde vriendenpas niet erg koosjer ofte katholiek vind

ik heb het begrijpend lezen wel onder de knie hoor

en zolang op voorhand iets moeten bestellen dat kan niet iedereen, want soms weet je niet of je die dag dan wel kan, ik denk alleen maar aan mensen die met hun fysieke krachten zuinig moeten omgaan

 

 

@Wim met de de vele mmm'en: WELKE grotere zaal???? Ennne.. de beste stuurlui staan altijd aan wal...

Ik heb veel respect voor de mensen van het Cultuurcentrum die roeien met de riemen die ze hébben en de (beperkte) locaties ... En het gras is elders altijd groener natuurlijk.... ja, dat zal wel zijn. (alhoewel...)

awel dat was ik me ook aan het afvragen se welke zaal in Mechelen groot is

stadsschouwburg, arsenaal, cultuurcentrum en een paar collegezalen en dan?

je kan toch moeilijk de nekkerhal gebruiken tenzij je studio 100 bent 

en veder is een abo voor de opera bvb ook niet altijd makkelijk te krijgen in grote steden

@G.L.

Een politicoloog is iemand die de politiekers nog niet aandachtig genoeg in 't oog hield.

Een cynicus is iemand die dat al wel deed:

POLITICIAN, n. An eel in the fundamental mud upon which the superstructure of organized society is reared. When he wriggles he mistakes the agitation of his tail for the trembling of the edifice. As compared with the statesman, he suffers the disadvantage of being alive.
(The Devil's Dictionary, Ambrose Bierce)

Op het tweede deel van je vraag moet ik je het antwoord schuldig blijven, vrees ik.  ;-)

Misschien geeft een meeromvattende benadering toch een antwoord,
het bleef me in elk geval de laatste 45 jaar bij:

PHILOSOPHY, n. A route of many roads leading from nowhere to nothing.
(The Devil's Dictionary, Ambrose Bierce)

De thuispagina van Mechelen Blogt bekijk ik te zelden. Een interessante eerdere rubriek blijft in een browsertab geopend en vernieuw ik nu en dan, zodat een nieuwe rubriek me ontgaat tot daar een eerste reactie op komt: die verschijnt in de rechterkolom 'Recente reacties'.

G.L. had, allicht mede door een 'vriendenmaal' daar en een 'vriendenpas' hier wijl mijn kritiek hierop ook daar op de receptie kan toegepast worden, zijn hogerstaande vraag niet in de "toepasselijke" nieuwe rubriek gesteld zodat mijn hierbovenstaand antwoord gegeven werd in algemene zin, niet met een bepaalde politicoloog in gedachten.
Dat had dan eigenlijk toch het voordeel dat het antwoord werd wat er staat: noch onbehouwen, noch met enig voorbehoud of enigerlei uitsluiting. 

@markec & malenie: "WELKE grotere zaal????" Is de Minderbroederskerk de enige die niet is afgebroken of voorbehouden aan hotelgasten? Armoede aan priesters bemoeilijkt het adagio "Mijnheer pastoor, houdt u ze dom, dan houdt ons kliekje ze wel arm". Het destijds noodzakelijk tot stand gekomen cultureel erfgoed, kan de culturele toekomst bepalen zowel door keuze van herbestemming en reconversie als door multifunctioneel gebruik.

Zou het probleem zijn, wie staan te springen of te dringen om de vanouds goedbeloonde rollen van pastoor, van kerkfabriek en zelfs van Kerk over te nemen? Welke dogma's en hervormingen staan ons te wachten?

je kan al beginnen met Gommarus, die kerk was oorspronkelijk als parochiezaal bedoeld

Verstoken van zonlicht is Rumoldus Rombout en schijnt onze Goemmer Gummarus te heten. Hij heeft nog steeds zijn parochie maar was de kerk echt als zaal opgezet? Geen slecht gedacht, malenie, al was en bleef het voor een gemeenschap met nogal weinig leden: En passage hooguit één voor één, doen die aan 't eind van de straat niet meer mee. Dat deed me even aan multifunctioneel gebruik van die andere feestzalen denken, maar hoewel dikwijls gezellig, zijn ze iets te kleinschalig voor het doel on-topic.

In de nabijheid kan met velen hoogmis gevierd worden maar er valt nattigheid te vrezen zodra er een fris windje waait. Ondanks tal van vrome wensen is men nu toch echt nergens gerust.

Jawel Some, oorspronkelijk was de kerk bedoeld als zaal. Wat pastoor van de Werf er toe aanzette de plannen alsnog anders uit te voeren? Wat kwam er tussen? De oorlog? Degene die op deze vragen een antwoord heeft, kan enkel nog geconsulteerd op haar laatste rustplaats. Die ligt ergens een paar dorpen verder van de eeuwige rust te genieten.

Zoveel vangt men toevallig op als kind. Zoveel krijgt pas jaren later betekenis...

En, jawel, taalpurist Some Human, het moet Gummarus zijn, maar welke Mechelaar heeft het niet over "Gommarus paroche". Ik bedacht net dat de naam misschien ook een betekenis heeft, gezien de Kerkhoflei een zijstraat is van de Liersesteenweg.

@malenie:

Het was veeleer een taalpugilist die in zijn tekst een link stak onder "Verstoken van zonlicht is Rumoldus Rombout" want Jan Smets hád gewacht tot dat licht mooi door dit schitterend glasraam van 'Sint-Rombouts' scheen.

1. Kijk eens welke gebeurtenis voorgesteld is en lees dan waar halfweg was.
Lier volgde Mechelen eeuwenlang op de voet, zie tal van ommegangsfiguren; œk al ɘ ros toon z' in Dennɘrmonnɘ nog tɘ straffɘn aasɘm in uilɘ vuilɘ bleezɘ. 't Was geen Plɘzierkɘ zonder deftige torenwijzerplaat, maar vele kleintjes...

2. Bezie voor beide heiligen de schrijfwijze in de gebrandschilderde regel. ;-))

In het vlot gesproken dialect valt in de naam van de kerk op de Kerkhoflei, soms amper te onderscheiden of een erg korte en niet-benadrukte 'o' of 'oe' gezegd wordt. Ik denk dan aan Gommarus maar ook aan het feit dat onze klank 'oe' in het Latijn sinds de 17e eeuw gespeld wordt als 'u' en een periode ervoor als 'u' of' v' naargelang de plaats in een woord [vgl. Soedan/Sudan], en de aanroeping [ook in 't Mechels] van wie Gommaire heet: Gœmmɘr. Gommaar = Germaans 'gothmar': 'gotho' (strijd, ook god) + 'maru' (vermaard).
Zo ook stemt Rombout of Romuald overeen met Rombald (Engels), Rumbold, Rumwold (beide Engels, niet onze 'u'- of 'oe'-klank maar dicht bij de Engelse uitspraak alsof het eerste klinkerteken 'o' zou zijn), Rumold (NL, doch ook DE en EN met onze lange 'oe') en Rumoldus (Latijn) wijl we in het Mechels over Sint-Rœmbεts spreken, met de korte 'oe' als in Gœmmɘr. Etymologisch verklaren is soms eerder gokken dan weten. Germaanse oorsprong van Rombout en Romuald kan verschillen: 'hrom' (roem) [of 'rom' (lawaaierig vgl. brommen, grommen, rommelen van donder - Is Rommekensberg de locatie van de 1e abdij van St.-Rombout of kwamen onweders er tot ontwikkeling?) of 'rom' uit Gotisch 'rimis' (rustig worden) ?Rimbaud?]. en 'bald' (boud, moedig) versus 'waldan' (heersen).
De dubbele 'm' in Gummarus komt me zelfs als een soort historische fout tegen normale regels voor: Ik vermoed dat de heiligennaam niet eerst in het Latijn gekend was, maar dat een naam [in Mechelen én in Lier] met 'oe'-uitspraak (want een 'o'-klank zou nooit aanleiding tot 'u' gegeven hebben) na elders met 'o'-uitspraak tot 'Gommarus' een tweede maal gelatiniseerd én analoog gespeld raakte, ofwel dat latinisering die merkwaardige 'Gummarus' spelde omdat in het lokale 'Nederlands' die korte 'oe' een dubbele 'm' zou geëist hebben: allicht een mix van spellingsregels uit twee talen.
Onbewust van de herkomst, spreken we nu een gelezen 'Gummarus' of 'Rumoldus' uit met onze 'u'-klank, zoals jij ooit 'Rock Hudson' of 'Lucille Ball' hoorde uitspreken maar ons Engels ging er meer op vooruit dan ons Latijn.
Taalgebruik is echter wat het is, er valt nauwelijks tegenop te boksen.