Carl Devos analyseert post-electorale situatie bij Marnixring Gaston Feremans

Maandag 23 juni ontvangt Marnixring Gaston Feremans politicoloog Carl Devos bij Salons Van Dijck tijdens haar open ledenvergadering. Tijdens de lezing  'Als het stof is gaan liggen' analyseert De Vos de politieke situatie nà de verkiezingen van 25 mei.

Behalve een analyse maken van de voorbije verkiezingen en de uitslag, poogt De Vos ook vooruit te blikken op de nog te vormen regering(en).

Na de voorafgaande receptie (19.30) vangt om 20 uur de lezing aan, gevolgd door vragenkwartiertje. Gezien de voortdurende politieke evoluties sinds 25 mei kan het nog alle kanten op met de lezing van de Gewoon Hoogleraar. Na de lezing, wacht ook nog een aansluitend vriendenmaal.Wie deelneemt aan receptie en lezing betaalt € 15, wie tevens het vriendenmaal meepikt betaalt € 45. (Salons Van Dijck bevindt zich in de Merodestraat 33).  Deelnemers schrijven in bij protocolmeester Ruth Appermont tegen uiterlijk donderdag 19 juni, via e-post ruth.appermont@telenet.be of op het nummer 0486 74 20 25.


tekst © Markec
foto's: © VRT en © Het Nieuwsblad

 

Wegens andere verplichtingen zal ik er niet zijn maar ik heb een goei vraagske voor die meneer politicoloog. Gisteren in de zevende dag hoorde ik twee prominente kopstukken van rood en groen beweren dat de problemen bij ondermeer supermarkten te maken hebben met de dumpinglonen waaraan Oostblokkers hier komen werken. Ja mijne heren jullie viseren daarmee wel bepaalde bevolkingsgroepen nietwaar. Ruikt dat niet naar racisme ? Moet het centrum van mijnheer De Witte hier dan geen klacht tegen indienen ? Ik kijk uit naar de politicoloog zijn antwoord of zal ik te rade gaan bij Some ?

Die mankeerden we nog sé! Als "de vos" de passie preekt enz...

'k Zal mijn eurokes besteden op een terraske; dan heb ik zeker waar voor mijn geld:-)

@aNoniem 7

Dat noemen ze bij ons de parasieten van de Belgische politiek ( pollekes open en oogjes dicht ) net zoals die klomp waar de gazetten vandaag van volstaan. Hou voor mij maar een plaatske vrij op het terras:-)

Waarschijnlijk mede door een 'vriendenmaal' hier en een 'vriendenpas' daar, al doorstaat bovenal de receptie vergelijking met mijn sociale kritiek daarop, had G.L. me al een eerste vraag in een reeds actieve rubriek gesteld zodat mijn bevinding aldaar gegeven werd in algemene zin, niet met een bepaalde politicoloog in gedachten.
Dat had dan eigenlijk toch het voordeel dat het antwoord werd wat er staat: noch onbehouwen, noch met enig voorbehoud of enigerlei uitsluiting.
(De thuispagina van Mechelen Blogt bekijk ik namelijk zelden want in een browsertab vernieuw ik nu en dan een nog openstaande actieve rubriek, zodat een nieuwe rubriek me ontgaat tot daar een eerste reactie op kwam, wat ik in 'Recente reacties' ontwaar.)

G.L.'s daaropvolgende, twijfelend geïmpliceerde vraag aan mij in de eerste reactie van onderhavige rubriek, had ik onlangs van tevoren beantwoord, in de paragraaf 'Misbruik en aanwakkeren...'.

En nu staan er bij Bpost weer 3000 banen op de tocht. Het houd niet meer op. Vraag het aan Carl De Vos voor 15 of 45 euro naar keuze.

Het wordt, ook gezien de recentste politieke ontwikkelingen, erg interessant denk ik.... Me alleszins ingeschreven voor receptie & lezing. Benieuwd...

GL: ik denk dat 15 eurootjes er wel af zullen kunnen zeker? Dan kun je je vragen zélf stellen... is dat niet handiger ook?

Wat bedoel je Mark ? Alles word anders maar niets word beter ? Doe in ieder geval de groeten aan de policoloog.

Ge geloofd het niet maar het staat op het tweede blad van HLN. " NMBS herstart van nul " . Maar wat nog veel erger is " lijk uit de kast " . Zou mijnheer de politicoloog daar misschien ook eens een woordje kunnen over vertellen. En waarom ze dat voor 25 mei niet hebben verteld zou ik wel eens willen weten. 

Some, dat is een beetje korter en bondiger hé. En nu gaan we eens voor Roger aan 't werk sé.

G.L. als je dan toch zo graag zo véél blijft reageren op deze topic, al dan niet ter zake, misschien toch eens kijken naar die eenvoudige trukjes van het Kofschip en het fokschaap? En ook: hij drinkt t(hee) als hij tegenwoordig is...
;-))

Een ding kan je me niet verwijten Mark. Dat ik het uit mijnen duim zou gezogen hebben. Enne, het is niet mijn schuld dat de grote manitou nu met zijn broek op zijn knoesels rond loopt :-)))

Allɘs wɘurd andɘrs want gɘ gɘloefd ɘt of gɘ gɘloefd ɘt ni: In Mεchɘlɘ drinkt nɘ mens van dɘn aovɘ stεmpɘl ginnɘn tεε as ɘm ɘr gin gœsting vɘur ei.
't Fokschaap staad ee boatɘ: waar zou dat ter zake geweest zijn, markec?
G.L., ik vraag me af of een "policoloog" iets over policosanol zou weten.

Some, waaroem edde het peseide meundag ni gan vrage ?

Œmda toon nɘ  p o l it ik o l o u g  ging koumɘ, zen ɘk ni gɘwest: Eddɘ gao ee-j-al vuil rejaksɘs gɘlεεzɘn ouvɘr dɘ vεfteen uiroo weit an waosεd di da ba-j-œpgɘsjgaord is? Dɘ gɘpassεεrdɘ passɘ prεεk ɘk al gɘnœg in m'n aogɘn en Nostradaamœs lεεs ɘk ik oek ni want spεεl ɘk leevɘr zellɘf. "As gɘ wilt da 't goo gɘdaan wɘud..." denk ɘk ɘraan da 'k mɘnnɘn bɘlastingsbreef gɘun invüllɘn en apsɘleut sɘbeet mœt binnɘdoon (want mɘnnɘ lεptop dint vɘu plɘzantɘ zakɘ).