Verkiezingen Mechelen

met categorie:  

N-VA     20.771     30,42%
sp.a     11.433     16,75%
CD&V     11.108     16,27%
OpenVld 9.719     14,24%
Groen     7.225     10,58%
Vlaams Belang     4.238     6,21%
PVDA+     2.797     4,10%
Piratenpartij     401     0,59%
GENOEG     188     0,28%
R.O.S.S.E.M.     167     0,24%
MAMA     128     0,19%
ROEL     70     0,10%
VCP     26     0,04%

Bron: http://www.vlaanderenkiest.be 79 / 79 bureaus geteld

Peter publiceerde slechts cijfers voor het Vlaams parlement, doch vanuit het ganse kanton Mechelen. Hier die stemmen vanuit de gemeente Mechelen:

  Gemeente  
Mechelen (*)
Kieskring  
Antwerpen (*)
Gans  
Vlaanderen (*)
 
  stemmenstemmenzetelsstemmenzetels 
 N-VA15.26929,27 %( 36,46 % →14 )( 31,88 %,43 ) 
 OpenVld8.39316,09 %( 9,60 % →3 )( 14,15 %,19 ) 
 CD&V8.31815,94 %( 20,04 % →7 )( 20,48 %,27 ) 
 sp.a7.77514,90 %( 11,42 % →4 )( 13,99 %,18 ) 
 Groen6.06811,63 %( 9,87 % →3 )( 8,70 %,10 ) 
 Vlaams Belang3.2346,20 %( 7,06 % →2 )( 5,92 %,6 ) 
 PVDA+2.3354,48 %( 3,88 % →0 )( 2,53 %,0 ) 
 Piratenpartij3330,64 %( 0,67 % →0 )( 0,62 %,0 ) 
 GENOEG1450,28 %( 0,31 % →0 )( 0,25 %,0 ) 
 R.O.S.S.E.M.1270,24 %( 0,24 % →0 )( 0,24 %,0 ) 
 MAMA1010,19 %( 0,29 % →0 )( 0.08 %,0 ) 
 ROEL700,10 %( 0,12 % →0 )( 0,12 %,0 ) 
 VCP250,05 %( 0,06 % →0 )( 0.12 %,0 ) 
 UF alleen in kieskring Vlaams-Brabant:( 0,83 %,1 ) 
 Andere niet in kieskring Antwerpen:( 0,09 %,0 ) 
Bron: www.vlaanderenkiest.be( totaal: 33 )( totaal: 124 ) 

Het UF komt in de enige kieskring net boven de kiesdrempel van 5%, zodus aan 1 zetel. Ondanks meer kiezers had PVDA+ nergens 5%, dus geen zetel.

(*) Klik in de gelinkte pagina voor gemeente of kieskring in de lijst onderaan op een partijnaam voor kandidatenlijst met er behaalde naamstemmen en bij kieskring eventuele zetel, of voor Vlaanderen op toets 'Verkozen kandidaten'.

Uitslagen van de parlementaire verkiezingen in België van 25 mei 2014
op Europees, Belgisch federaal, Waals en Brussels niveau en voor
de Duitstalige Gemeenschap: zie verkiezingen2014.belgium.be/nl/

(°) Klik voor naamstemmen in de gelinkte pagina op het hoofdje bij een partij.

'k ben eens benieuwd wat het gaat worden want in dit land is het bon ton dat door kuiperijen allerhande de winnaars uiteindelijk de verliezers zijn.

dat zag je gisteren al op het gelaat van de winnaar

het is dat er zo gestreden is voor het stemrecht voor vrouwen, dat maar zo oud is als ik

anders kon iedere politieker  terug naar huis wat mij betreft

Bij vergelijking van de gemeente met het gehele kanton valt op dat de partij die de burgemeester van de stad leverde, het daar veel beter deed - bijna dubbel zo sterk als in de rest van het kanton en dat is slechts Willebroek: 8.393 / totaal 52.173 tegenover (9.719 - 8.393) / totaal (68.271 - 52.173) of 16,09 % tegenover 8,24 %, wat onder de matige 9,60 % in de kieskring zit. Aldaar vooral zwak in de Noorderkempen, haalt die Open VLD over gans Vlaanderen toch wel 14,15 % en daarmee komt Herman De Croo in het Vlaams parlement; dat kan plezant worden.
Duidelijk doet in Willebroek Groen het slechter en sp.a beter. Onze stad houdt wel van wat Groen, heeft weinig op met het CD&V en gunt de NVA minder dan 30 %.

@Roger Kokken en malenie:

Mensen kiezen om allerlei redenen op een partij. Partijen kiezen om allerlei redenen met wie ze willen samenwerken, elk met het hen door de kiezers gegeven gewicht en in ons kiessysteem worden minder grote partijen nooit met extra zetels bedeeld. Dat zijn evidente democratische "kuiperijen". Vergelijken met vorige verkiezingen is politiek maar democratie is louter de laatste resultaten in praktijk brengen.

Hoe binnen een partij lijsten opgesteld worden en voorkeurstemmen doorwegen, wordt in principe uiteindelijk door alle partijleden bepaald en zeer weinig mensen worden uit partijen geweerd. Een kleine minderheid aan kiezers kiest ervoor partijlid te worden...

Een conservatieve winnaar die wel een regering leidde, zei:
"No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time."

De miserie is begonnen na het afschaffen van het cijnsstemrecht. En de miserie is nog vergroot in de dertiger jaren toen de mandaten ruim vergoed werden. Aldus werd het een jobke voor jan en alleman! Genoeg kwantiteit, maar helaas nog weinig kwaliteit... De staatsschuld is daarvan het beste en duidelijkste bewijs!

@aNoniem 7: En tegenwoordig mag zelfs een vrouw een primair economisch georiënteerde partij leiden en gaan snotjong van 18 jaar stemmen. Als ik je criteria en logica goed begrijp, is de miserie begonnen toen de adel haar macht verloor en moet dat wel juist zijn vermits de overheidsschuld voordien erg laag was. Het is me echter ietsje onduidelijk wie daar zo gelukkig om was.

Some, als ik me nog goed herinner was de adel zijn rechten al kwijt met de franse revolutie. Dat is dus wel van wat jaartjes voor de afschaffing van het cijnsstemrecht. En ditmaal heb ik er het juiste aantal kleine "d"tjes bijgezet:-)

Inderdaad Eddy, althans sommige privileges, en dat zandkorreltje is net wat ik aNoniem 7 in de maag splits op basis van diens deduceerbare criteria en logica.

Franse revolutie in volle hevigheid Some. Er is daar één nieuwe Jeanne d'arc het kot aan het uitmesten en stinken dat het doet. En in Duitsland heeft zondag ene de blauwbaardjes van de kaart geveegd. Dan moeten we er hier ook maar werk van maken zeker.

@G.L.: De strijd tegen Blauwbaard bleef mislukken wegens sjerp met velcro en zeep die ook na sloten spoelwater zelfs scheermessen doet afglippen. Jeanne d'Arc was e zot mens dat met engelen tegen de Engelsen streed in de tijd van de Bourgondiërs. Ondanks de spiksplinternieuwe Franse revolutie is de kans daarop hier serieus verkeken en geduld is de moeder van de doodskist. Ter verzekering van een goed verloop van die uitvaart, aangezien ik bepaald vreemd volk een vertrekpremie naar Sint-Truiden gun en aNoniem 7 voor was om een bekwame persoon in 't Vlaams parlement zien te krijgen, stemde ik op nr. 21, die een doctoraat behaalde en ervaring heeft als gemeenteraadslid zonder beroepspoliticus te zijn, laat staan daartoe hier kwam wonen: Farid Bennasser. :-)

oei oei oei dat gaat hier spannend worden, maar ik heb het nooit eerlijk gevonden dat er zogenaamd geen kapabele mensen in mechelen woonden toen die bepaalde persoon naar hier werd gecatapulteerd..

De adel (en de clerus) mogen dan wel de meeste voorrechten kwijtgeraakt zijn met de Franse revolutie, met de "restauratie" nadien is daar, samen het koningschap, toch wel een stuk op teruggekomen. De barons en de pastoors hadden inderdaad wel degelijk "ambtshalve" stemrecht in de 19de eeuw, terwijl de "gewone" man een minimum bedrag aan belastingen moest betalen om stemgerechtigd te zijn. In de eerste jaren na de overwinning van de separatisten waren er in totaal ongeveer 30.000 stemgerechtigden voor heel België... een cijfer dat de zorgvuldig verspreide en in stand gehouden mythe van de democratische oorsprong van dit koninkrijk duchtig relativeert. Bedoeling was vooral te vermijden dat te veel mensen, die geen reden hadden om de afscheuring te steunen, stemgerechtigd zouden worden. Het erkennen van de adel door het nieuwe regime was een middel om de traditionele lokale potentaten al vast aan zich te binden. De katholieke kerk steunde het separatisme ook: in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was zij EEN kerk, in het nieuwe België DE kerk. En dat heeft de kleine man geweten: een van de eerste maatregelen van de separatisten was het afschaffen van het openbaar onderwijs in de volkstaal...

 

Weinigen zullen de splitsing der Nederlanden meer betreurd hebben dan ondergetekende maar het is een historische realiteit dat het zuiden niets van het noorden wilde weten; algemeen enkelvoudig stemrecht zou een overweldigende meerderheid voor de afscheiding gegeven hebben. Een mooi voorbeeld voor die mentaliteit wordt geleverd door de naam en de status van de gesneuvelden van 1830. Achteraf bleek dat 90 % onder hen geen stemrecht zouden gekregen hebben maar toch vochten ze -deels tegen hun eigen belangen in- om "de Hollanders" weg te krijgen. Het Noorden heeft nooit naar een volmaakte unie gestreefd zoals het uitgangspunt was van hen die de Nederlanden creêerden: de Britten (die het zelfs niet nodig vonden dat Willem I zijn handtekening zette in verband met de kwestie. Zij deden het in Wenen wel in zijn plaats). Het Noorden beschouwde het Zuiden als een veroverd gebied en als een wingewest. De pijnlijke cijfers zijn wat ze zijn. 1 ambtenaar op 7 kwam uit het Zuiden (Noord-Brabant inbegrepen); al de anderen kwamen uit het Noorden. Willem hief (zoals een Di Rupo vandaag) bij voorkeur belastingen op activiteiten in het Zuiden (bijv. op het gemaal). Het Zuiden met 3.5 miljoen inwoners kreeg evenveel vertegenwoordigers in de Staten-Generaal als de 2 miljoen inwoners in het Noorden. Van de belastingontvangsten in het Zuiden werd ongeveer 70 % (Els Witte spreekt zelfs van 80 %) naar het Noorden overgeheveld om daar de putten te delven. En de katholieke kerk speelde inderdaad een rol. Niet zozeer de bisschoppen die een concordaat met Willem sloten maar de dorpspastoors en kapelaans die de gelovigen voorhielden dat ketters (protestanten) niet dezelfde rechten konden hebben als ware gelovigen (nog altijd een actueel standpunt in mohammedanenlanden). Voeg daar een autocratische koning bij (die als prins van Oranje kroop voor de rovershoofdman Bonaparte om toch maar een stukje grond te krijgen) die volgens zijn recente biograaf Jeroen Koch haast een autist mag genoemd worden in zijn politiek optreden: o.a. het feit dat hij er geen seconde aan dacht Den Haag te verlaten en zelfs even naar het Zuiden te komen om met wat gepraat, wat adellijke titels en wat dreigementen een einde aan de zeer goed voorbereide en helemaal niet spontane opstand te maken. Overigens waren zijn handlangers in het Zuiden (vooral de Gentse textielburgerij) niet Nederlandstalig en bezaten ze door hun geld wel degelijk cijnskiesrecht.

@janarthurleo:

Recent ontdekt autistisch trekje? WWWW,WWWW,WWWW en dat was geen Frans. Jeroentje Koch had gewoon een andere vaderlandse geschiedenis geleerd. SomeHumanneke wist wel dat de Belgen de dappersten aller Galliërs waren, maar 't daagde ook pas laat waarom. ;-)

"...er geen seconde aan dacht Den Haag te verlaten" lijkt achteraf misschien onwijs maar allicht minder tijdens een revolutie. Eerder had de Pruisische generaal Roeder de koninklijke familie aan het hof in Brussel geobserveerd. Volgens een presentatie van die biografie had Willem tijdens de hele periode van 1815 tot 1830 afwisselend vanuit Brussel en Den Haag bestuurd.

Zonder je stelling te ondergraven: De gesneuvelden van 1830 kunnen me niet overtuigen: Welke oorlog sinds de Boerenkrijg diende de klasse van in grootsten getale omgebrachte al dan niet vrijwillige frontstrijders?

@Roger Kokken

Met uwen bon ton had gij een voorgevoel zeker ? Of ne glazen bol ? Volgens Geens, nen tsjeef tussen haakjes, konden we op ons twee oren slapen. Wat lezen we nu vandaag . De staatsschuld is plots met zestien miljard euro gestegen en de rente op spaargeld zakt naar 0%. Hallo, Hallo lieve mensen.

@G.L.  Men moet al van Mars (of van nog veel verder komen) om niet met de ellebogen aangevoeld te  hebben dat net na de "keus" de lijken uit de kast zouden beginnen te vallen.

Of waarom dacht ge dat Arco ook over de verkiezingen werd getild?

En het gaat verder met " Mondi Belcoat in Duffel wil 83 van de 170 werknemers aan de deur zetten ". Weer een aantal kinderen die niet meer moeten eten. Met die van ARCO Roger moeten we niet zoveel inzitten, de meesten hebben daarvoor gekozen. Tot vorige week heb ik dat willen uitleggen aan nen ouwen boer uit de geburen en die wist niet waarover het ging. Dan weet ge het wel zeker.

"Hineininterpretierung" en recuperatie... Er waren in 1830 op vele plaatsen in Europa sociale onlusten en hongeropstanden. Bij opstanden keert men zich tegen wie op dat moment het gezag vertegenwoordigt. De ordetroepen van dat ogenblik waren die van het Verenigd Koninkrijk der Nederloanden, waarbij de meerderheid uit Noorderlingen bestond, zekere aan de top. De arme opstandelingen was het dus (oorspronkelijk)  helemaal niet om het zich afscheuren van het Noorden te doen Als ze 18 jaar later even massaal in botsing kwamen met de Belgische gendarmen en gard civikken, was dat toch ook niet om zich van België af te scheuren? Het zijn de Franse agenten en hun bondgenoten geweest die de relletjes manipuleerden tot anti-Hollandse manifestaties. Bij de bevolking werd het racistische stereotype van de gierige Hollander verspreid, een methode die de Nazis 100 jaar later op de Joden toepasten. Overigens zijn beide karikaturen nog steeds springlevend...

 

@Wieland Volkaert:

Ik denk niet dat de ongeregeldheden van 1848 een erg goed argument vormen: Vlaanderen maakte een zware crisis door die een gevolg heet van de economische scheiding van het Noorden. Daarmee zeg ik niet dat in Vlaanderen iedereen België wou splitsen maar het is ook niet evident dat iedereen het als eenheid los van het Noorden wou houden. Te Marienbourg wou men bij Frankrijk horen, het gesplitste Luxemburg kon twee kanten uit: een kleiner of een groter België, en de grens met Nederland kon alle kanten uit, zo leek het ("the boundary with Holland seemed especially capricious").

Overigens bleven relletjes in België beperkt, in vergelijking met die in andere landen, in het bijzonder de Tweede Franse Republiek. Na publicatie van het Communistisch Manifest gaven de onlusten wel een excuus om Karl Marx uit Brussel te schoppen. Daarop slaagde in 1848 eindelijk de Vlaamse oogst.

(Bron: de gelinkte tekst van Brison D. Gooch and John W. Rooney, Jr.)

Misbruik en aanwakkeren van racistische stereotypes is noch uitgevonden door de Nazi's noch sindsdien uitgebleven, maar Franse of Vlaamse afkeer van Hollanders heet net zo min racisme als pakweg seksisme. Buiten verdragen wordt slechts gestoeld op percepties de discriminatie op grond van nationaliteit nu wettelijk nog volop toegepast, bijvoorbeeld in onderscheiden visumvoorwaarden, en zelfs constant opgedreven, zoals doelwitten van 'onderzoek' tegen en bijgevolg bestraffing van schijnhuwelijken en dergelijke.

@janarthurleo en Wieland Volkaert: Hoeveel vertrouwen kan men hebben in studies van nationalistische sentimenten onder het volk in het Vlaanderen van rond 1830-1850? Zelfs zonder revolutie of onlusten maar in besloten hokjes stemden zondag voor de Kamer op de in principe separatistische NVA bijna zeven keer zoveel mensen dan op 18 mei 2003; alle dusdanige partijen samengeteld steeg de Vlaamse separatististische stemming[sic] blijk- of schijnbaar 68% in 11 jaar. Slechts nu kan een enquete dat sentiment ook bij de andere kiezers inschatten. Daarmee zit ik alvast weer on topic.  :-|

Beste Wieland en Some, velen vinden dat na meer dan 180 jaar aanmodderen het nu wel genoeg geweest is en dat Vlaanderen recht heeft op zijn onhafhankelijkheid. Of ze dit in Laken nu willen of niet. Verder zou ik u willen verwijzen naar de inleiding door Roger Kokken. Verder ook nog ne mooie feestdag gewenst, of moet die in de toekomst ook nog verdwijnen ?

Wees nu eens logisch heren. Wat gaat dat kleine Vlaanderen doen in de wereld waar ze nu al dikwijls niet weten waar België ligt, laat staan dat Brussel onze hoofdstad is.

Economisch betekenen we daar nul komma nul in ons eentje. Met onze sjokolat gaan we het niet maken zenne. 

Vergeten dat er ooit een andere beweging bestond: namelijk dat de arme Vlaamse boerkes naar Wallonië gingen om er in de mijnen te gaan werken en in de staalindustrie en sommigen hun eigen boerderijen daat opstartten? 

Mensenlief willen jullie vrede op deze aardkloot leer dan al in vrede leven met uw naaste geburen.

@G.L.: Aan de inleiding door Roger Kokken besteedde ik genoeg aandacht. Als ik daarstraks stelde weer on topic te zijn, wou dat niet zeggen dat steeds hetzelfde aspect ervan tot in den treure moet blijven aan bod komen. Tot slot: Ja, net als alle feestdagen die door een bizarre kijk op een hemellichaam op de zotste momenten van ons (zonne)jaar vallen; wij kregen toch ook geen Maneblusdag. Behouden is ook fijn en ik verheug me op een joodse en een moslimfeestdag, mits allemaal op onze knotsgekke doch internationaal meest verbreide 'normale' kalender geprogrammeerd; net als de afschaffing van 't zomeruur, is dat een aspect voor het Europees Parlement.

@Malenie: Op Hemelvaartsdag een kerstboodschap! Dat ging vanzelf met een Hongaarse links en de nochtans niet-christelijke Marokkanen rechts. De Hollanders en de Walen leven niet bij de deur, dan zou 't wel kunnen lukken met allen van goede wil. Is er hoop voor Poulefretters & environnement?  :-)

iedereen die van goede wil is komt in aanmerking, ben vrij tolerant en heb graag dat iedereen goed overeen komt

Hallo ! BNP Paribas Fortis . Moet er nog zand zijn ?

neen er is er al genoeg gl

@g,l,: je gebruikt regelmatig het woordje ' Hallo! ' ... er zijn tegenwoordig deugdelijke apparaten op de markt .... .

Hallo,Hallo,

Luc, gij hebt precies nog dezelfde trekjes als in 1951. Maar ik wou het nu effe hebben over " Breuge die skone ".

@G.L.: Malenie heeft gelijk, laat het me even uit je ogen spoelen:

Je had gesteld dat we amper iets met die van Arco moeten inzitten. Dat zullen we pas na de over de verkiezingen getilde uitspraak van het Grondwettelijk Hof weten, vermits CD&V (maar ook SP.a-er Vande Lanotte) de lasten nog steeds op de belastingbetaler wil afwentelen - want bepaalde belanghebbenden en de 'goede naam' van Belfius (eerder het hopeloze Dexia en eertijds Gemeentekrediet) moeten weer eens de hand boven het hoofd gehouden worden. Achtergrond: zie dit bericht vanuit ACW-standpunt, evenals dit, en ook dit bericht van Belfius. De pragmatische Vande Lanotte zal allicht menen dat vergoedingen aan Arcocoöperanten goedkoper uitvallen dan een verkoop van en onder vingerwijzing naar Belfius aan een gezakte prijs of pas na erg lang wachten; de steun aan het CD&V-belang wijl NVA tegen is, is klinkende pasmunt voor de nieuwe regeringsvorming.

Om Dexia (waar ook buiten de vorige week overleden CD&V-er Dehaene nogal wat politieke postjes en belangen mee gemoeid waren) te kunnen laten voortploegen, moest het door toenmalig premier en CD&V-er Yves Leterme net "geredde" Fortis een week later kapotgesplitst en aan spotprijs uitverkocht worden tot overgrote vreugde van de Nederlanders en de gezonde Belgische bankpoot werd tegen een pakket aandelen in BNP Paribas bijna cadeau gegeven aan die Fransen. Had men Fortis gewoon hetzelfde type garantie geboden als later nog wel aan de toch ook private KBC, was er geen vuiltje aan de lucht geweest (want na die in de U.S. gecreëerde internationale kredietcrisis zou gebleken zijn dat Fortis minder in 'rommelfondsen' had gestopt dan KBC). Eén week na het paniekvoetbal met de dus onnodige "reddende" nationalisatie van Fortis, dreigde staatshulp aan Belfius het totale financiële risico van de staat dermate op te drijven, dat de roll-over interestvoet en dus toekomstige lasten op de bestaande staatsschuld te zwaar zouden gestegen zijn - Dexia dat tot ver boven haar nek in de rommel zat, ging voor. Een mens zou zich afvragen of voetballers al wisten dat Dexia enige dagen later keihard ging stinken en daarom het hele scenario voor Fortis al geschreven was.

Los daarvan eist de Amerikaanse Justitie van een der belangrijkste spelers in Europa, BNP Paribas (dat nu dus 'dankzij' Leterme & Co het divident bepaalt van 'BNP Paribas' Fortis Bank NV waarvan een stukje een Belgische staatsinvestering was gebleven), een voor de sector wereldrecordboete van omgerekend 7,3 miljard euro wegens schending van door Amerika opgelegde embargo's. Ik heb al lang mijn idee over het politiek gebruik van 'nationale veiligheid' en 'internationale mensenrechten', maken van recht en inzetten van justitie binnen de natiestaat die zichzelf tot eeuwig kampioen van de concurrentiële vrijhandel uitroept, om (naast in dit geval tevens direct haar eigen staatsschuldniveau) haar eigen commerciële belangen te dienen (inclusief bewerkstelligen van technologische 'suprematie' en een lucratieve zowel als naties onder druk zettende patenten- & licentiespolitiek - denk even terug aan Lernout & Hauspie).

Volgens Oscar Van Steenbrugge werd in 2013 het Belgisch belang in Fortis Bank NV verkocht (het door jou opgegooide "BNP Paribas Fortis" is slechts haar commerciële benaming) en die heeft er dus niets mee te maken en geen weerslag op staatsfinanciën. De Staat zou nog wel 10,3% in het nu belaagde Franse moederbedrijf BNP Paribas bezitten. Zonder paniekvoetbal zou daar geen procent staatsbetrokkenheid in bestaan hebben. Suikernonkel Sam poogt nu wel ons landeke mits "minnelijke" schikking herleid tot 8 miljard dollar, 27 euro de man uit te persen.

Je nieuwste blinde inworp, het stenen Brugge, snap ik al evenmin. Ook ik hoorde "donkere huidskleur" en "vreemd accent" bij een steekmoord. Maar van de meervoudige schietmoorden vorige zaterdag in een joods museum te Brussel gewaagde je niet...  Waarover heb je het dan, G.L.? Of laat je geliefde partij de 'hoofdstad van de onafhankelijke republiek Vlaanderen' na zondag laatstleden al vallen als een baksteen? Noem een kat eens een kat in plaats van kriskras in volle vaagheid allerlei merkwaardig uitgeselecteerde thema's rond te strooien tot bewerkstelligen van wilde verdachtmakingen.

Een kat valt ALTIJD op haar poten Some en ik denk dat het in Mechelen niet anders is. Maar jij zou wel ne goeie zijn voor " aan tafel ".

G.L., bedoel je dat een uitdrukking drie betekenissen kan hebben?
Wie heeft daarentegen een vinger in de pot? :-)


Some Human: divident is met een kleine "d" en geen "t", het is dus dividend:-) Met de kleine "d" is het wel altijd wat zeker?

@Eddy Luyten: Evident! En eigenlijk is SomeHuman zonder spatie. :-)

Deminor daagt ARCO EN BELFIUS voor de rechter. Te laat beste vrienden, had voor 25 mei moeten gebeuren. Tsjevenstreken !!!! Dag lieve centen ?

Some, dat is dan wel geen correct engels hé:-) Maar toegegeven bij de USAkes kan dat allemaal...

SomeHuman is some human and some humans are not SomeHuman, Eddy. Iemand die boven het dek van de Mayflower onwankelbare planken verkoos, overwoog welke betekenis een naam heeft.

Toch nog even naar 25 mei. De Europese centrale bank heeft heden besloten om de rente op spaarboekjes terug te brengen naar 0.15 %. Zo kan je het beter maar thuis bewaren ware het niet dat het risico bestaat dat de muizen het opvreten. Henning graag een cartoontje please.

@G.L.:

De Europese centrale bank heeft nul nada niente nikskeniet te protocollen over spaarboekjes. De 0,15% is wat zij van banken aan interest eist als die euro's van haar lenen. Bovendien zitten de banken momenteel op een stapel geld die ze aan de straatstenen niet kwijtraken: ze hebben al geruime tijd schrik om het bij hen binnengebrachte spaargeld, uit te lenen (nochtans is dat de normale taak van een bank). Veel lenen van de Europese bank, zullen ze dan wel niet meteen doen en dan is die 0,15% van geen belang.

Veel opmerkelijker is de negatieve rente van 0,10% die banken van haar "krijgen" als ze euro's uitzetten bij de Europese centrale bank, want 'negatief krijgen' betekent betalen. Banken moeten nu dus betalen om hun geld in bewaring te laten. Het is evident dat bij dergelijke lage rentestand, ook de rente op spaarboekjes zal naar omlaag gaan maar dat, en hoeveel, beslist elke bank zelf.

Je zal nog wel interest op je spaarboekje uitgekeerd krijgen, maar 't gaat heel weinig zijn. Wie geld wil lenen en voldoende zekerheid van terugbetalen biedt, zal heel goedkoop kunnen lenen want het zal toch altijd beter opbrengen voor een bank, dan dat geld bij de Europese centrale bank uitzetten. Net dat is de bedoeling van de Europese centrale bank: leen a.u.b. geld en investeer het in "de economie" in plaats van het op te potten.

Some, zou je a.u.b. de zaak Camille Guttenstein eens willen uitleggen aan de lezers. Maar liefst niet de versie van Wikipedia want die staat bol van....

't Geld van Gutt is van voor mijn tijd, G.L., en dit artikel gaat over recente verkiezingen. Toch efkes zeggen dat zijn geringe populariteit vooral gelegen was in zijn gebrek aan respect voor zwart geld wijl de Kerk daar niet zo vies van was dat ze het niet lucratief in ontvangst zou genomen hebben om de truc van Gutt te helpen omzeilen - en dat hij ook in mei 1940 al een toer gelapt heeft, inzake het fysiek goud van de schatkist vlak voor de neus van de verwachte nazi's weghalen, naar Londen, New York en Zuidfranse banken. Nog veel eerder had Van Zeeland, toen nog van de Nationale Bank, de muntpolitiek van Gutt doorkruist. En als Wikipedia hem niet heel erg correct voorstelt, Tralbaut deed dat zelfs in De Dag niet bepaald objectief, laat staan Raf Verhulst in Het Vlaamsche Volk. Op Wikipedia kan jij gerust verbeteringen aanbrengen, mits evenwichtig en met bronvermelding. Ik heb in elk geval weinig zin in het schrijven van de geschiedenis van het IMF.

P.S.: In m'n jonge jaren zag ik op TV geregelder een nóg oudere politieker, ook ene uit de regering in ballingschap. Zou jij mij nu iets willen leren over díe Camille, geboren Hansen, ne rooien activist van de Vlaamse Beweging?  ;-)

Some, dat van die kat en die poten heb ik al eens uitgelegd. Maar als ge het van Gutt niet goed weet zal ik het u in 't kort uitleggen. Die duivelse kerel verplichte de burgers hun spaarcenten binnen te leveren en in de plaats kregen ze oude gazetten. Dit alles in opdracht van de toenmalige regering. En laat die kerk er maar van tussen.

En het is precies voor die schurkenstreken dat ik wil waarschuwen want Gutten zijn van alle tijden.

Tekst geplaatst op vr, 06/06/2014 - 14:23 doch a posteriori ERRATUM toegevoegd.

G.L.: Voor mijn tijd wil niet zeggen buiten mijn bewustzijn. Wijlen mijn grootmoeder beschreef al in mijn kindertijd de populistische negatieve visie op 't geld van Gutt, hoewel dat bij veel anderen juist bijval genoten had. Dat was echter geen gazet. Alleen mocht men per persoon slechts 2.000 oude Belgische frank omruilen (slechts nodig voor de vervallen coupures vanaf 100 frank en voor sommige beleggingen) tegen 2.000 Belgische frank in nieuwe biljetten, de rest moest via de bank tijdelijk in een soort overheidsbons vastgezet worden - allicht jouw 'gazetten' want ze konden daarmee op dat moment niets kopen. Omzeilen was mogelijk, illegaal door mensen die geen 2.000 frank (in 1944 nog vrij veel geld) bezaten, tegen wat commissie te laten optreden; ofwel door vrijstelling van "giften" aan door de Kerk georganiseerde 'goede werken' waarbij slechts een deel gerecupereerd werd door de weldoener. Het is vooral die tweede methode die de strijd tegen zwart geld (inclusief en bovenal door 'zwarten' gemaakte oorlogswinst) slechts gedeeltelijk liet lukken. De Kerk is nooit vies geweest van geld en hier stond ze helemaal niet buiten.
"In opdracht van de toenmalige regering", G.L.? Misschien die vrijstelling, maar niet de basisoperatie: Gutt was de monetarist bij uitstek, al kon hij ze natuurlijk niet in zijn eentje uitvoeren. Overigens slaagde de Operatie Gutt er wel zeer goed in, de prijzen te stabiliseren en de naoorlogse economie voer daar uiteindelijk in vrijwel ieders belang wel bij. De soep is ook niet gegeten zo heet als ze geschonken werd, want algauw versoepeld en bovendien in de nieuwe regering '45 door vader Eyskens, vurig verdediger van Gutt's werk, deels aan kant geschoven hoewel in essentie behouden. In oktober paste diens opvolger (regeringsvormingen gingen toen snel) een 'muntsaneringslening' van 40 jaar toe op bepaalde door Gutt geblokkeerde bedragen, maar die "tijdelijk onbeschikbare fondsen" zijn al na amper 4 jaar in '49 vrijgegeven; de overige, zogeheten "definitief geblokkeerde", kwamen van in de jaren '50 in schijven toch vrij.

Gutt was geen 'schurk' [Las jij La Libre Belgique, G.L.?] maar zijn truc scheerde niet uitsluitend de meest beoogden, en 'dankzij' de Kerk ontkwamen allicht juist die nog het makkelijkst. Mijn grootouders waren niet-kerkelijke socialisten en arm, maar geen papenvreters. Ik ken de juiste familiegeschiedenis niet (meer) maar weet wel dat mijn grootmoeder ooit een paar kleine krotjes in een 'fortje' aan de Dobbelhuizen had geërfd, waarvan de verkoopopbrengst of een deel daarvan weliswaar nog begin jaren '50 werd aangewend, maar ook dat ze voor Gutt geen goed woord overhad omdat ze zich in '44 bestolen voelde. Ook vandaag worden door de overheid wel maatregelen genomen die (vooral?) de verkeerden hard en onrechtvaardig treffen - daarin ben ik het volkomen met je eens. En ik besef zeer goed dat zeer recentelijk alle financiële middelen op elk moment met een pennetrek blokkeerbaar of erger werden, behalve goud en gecertificeerde diamanten onder de matras.

Als je de financiële betekenis en de context van de daden van Gutt wil begrijpen, ik vond die zopas hier behoorlijk uitgelegd in het Engels.

Maar waar blijft nu jouw les over Camille Huysmans?

ERRATUM d.d. 12/06/2014: Bij de hierboven vermelde erfenis aan de Dobbelhuizen verwarde ik een en ander; just forget that.

Some, je weet wel,tussen alle koren zit er kaf. Ik herinner mij nog vaag de kieskampagnes kort na de grote crash van 40-45. In Antwerpen was er ne zekere C.H. die bij hoog en bij laag beweerde dat kapitaal diefstal was. Wel bij zijn overlijden heeft hij heel de linkeroever achter gelaten. En in Mechelen was er ook nog ene van dat couleur die niet onder moest doen. Die zijn nalatenschap werd geschat op 400 miljoen oude belgkes. Dus men zegt wel eens dat ge ze allemaal niet over ....enz, enz. Als ze aan de pot zitten dan likken ze en die van vandaag zijn niet anders. Daarom is het zo erg dat ze nu diene ouwe Gutt weer gaan opgraven. Klote burgertje heeft daar niet naar gevraagd Some.

Ach G.L., Huysmans en later Craeybeckx (en na Huysmans' dood ook Cools, nog voor die burgemeester werd) zaten in de raad van beheer van IMALSO om hun Stad te vertegenwoordigen, en de nagelaten toestand van de Linkeroever is blijkbaar subjectief. Ik lees bijvoorbeeld:
"Na de overdracht van de Borgerweertpolder aan Antwerpen (1923) staat niets nog de stadsontwikkeling in de weg. De 'Intercommunale Maatschappij van den Linker Schelde-oever te Antwerpen', kortweg Imalso, wordt in 1929 opgericht. Deze intercommunale zal de volgende zeventig jaar de urbanisatie van dit stadsgedeelte in goede banen leiden."
Kat op de koord?  ;-)

Bizar, bizar, Belgie moet pensioenen en subsidies verlagen. Aldus de gouverneur van de nationale bank. De verkiezingen zijn nog maar twee weken voorbij. Hallo, hallo beste Luc.

de gouvernuer van de nationale bank zal zelf wel niets tekort komen zeker

die mensen moesten allemaal eens een jaar aan het leefloon moeten leven

ze zouden anders piepen

Zo is dat Malenie.

Het heeft rechtstreeks wel niets met Mechelen te maken maar toch...Medeleven met al die getroffen werknemers van Delhaize. 2500 in totaal. Wie vertelde daar weer dat na 25 mei alles zoveel beter zou worden. Helaas, gedane zaken nemen geen keer.

Managers gaan met miljoenen op zak weg, maar de mensen die ècht werken verdienen zogezegd te veel... Niet de CAO's, maar de CEO's zijn te duur!

 

@Wieland

Nooit werd er op de wereld zoveel brutaal geweld gepleegd als nu. Nooit werden er op de wereld zoveel wapens geproduceerd als nu. Nooit waren er zoveel mensen op de vlucht als nu. Angela Merkel en Obama lachen zich te pletter over zoveel geschâft en zoveel umsatz. Dan vraag ik mij nog steeds af waarom het boemenkot moest verdwijnen en waarom FN naar betere oorden trok. Of zijn wij hier dan zo dom, steeds te buigen voor de groene moraalridders die nu Tihange en Doel op hun verlanglijstje hebben staan.

Goei weekend gewenst. 

Het gaat vooruit, het gaat ontzettend goed vooruit. Als we de ex - pairs uit de zevende dag mogen geloven wordt het hoog tijd om aan de pensioenen te beginnen morrelen. Vluchten kan niet meer.

tot het hun beurt is ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze allemaal op water en brood verder moeten de rest van hun leven

maar waarom stemmen de menen altijd verkeerd?

en kijk, de stemmen zijn nauwelijks geteld of daar is de ACOD al met dreigementen: een opgestoken vinger naar BPost en voor de zoveelste maal hun geliefde bezigheid: burgertje pesten bij de NMBS op 30 juni.  Het motto van die rode maffia is voorzeker "alles wat we in dit land zelf naar de kl....n  doen, doen we beter".

Als er al zes of zeven verzoeningsvergaderingen tussen ACOD en NMBS-top zonder resultaat bleven en het ACV nu ook eens aan overleg schijnt te denken, vraag ik me toch af wie de boel naar de kl....n doet. Dinsdag was er bij mijn weten geen staking en zeker geen mist, geen regen, geen ijzel maar buiten het spitsuur bleken rond 19.00 uur in het station Mechelen Centraal verscheidene treinen met vertraging en het aankondigingsscherm toonde eentje richting Gent 'afgeschaft', zonder boe of ba.

Ik begrijp je antwoord Some.  Vermits jij een rood aanspreekpunt waart kun je moeilijk anders dan zo reageren.  Wat niet weg neemt dat het bij de roden  bon ton is om de NMBS gebruikers toch minstens een minimum aantal keren per jaar te koeioneren.  "Staken zullen we, als is het maar om te laten zien dat we er nog zijn".  Stakingske hier, stakingske daar, en als sommige firma's dan moegepest uiteindelijk hun matten rollen, kunnen die "verdedigers van de kleine man" nog eens hun gal spuwen op het patronaat dat door hun schuld naar andere oorden verhuist.

Wat me bij de diverse stakingen nog het meest tegen de borst stuit, is dat er blijkbaar steeds een stinkend walmend vuurke moeten worden gestookt, liefst met autobanden, en dat ons onbekwaam justitieapparaat dan steeds zedig de andere kant opkijkt, terwijl ze direct aan je deur staan als je wat dorre bladeren opstookt.

En nu aan jou op een ellenlang wederwoord neer te pennen :-)

Dat ik 'van roden huize' ben, maakte ik reeds genoegzaam op het blog bekend. Aangesloten bij een vakbond en bij een mutualiteit, ja, maar ik ben nooit een rood aanspreekpunt  wanneer en waar ook geweest, noch syndicaal of politiek actiever dan het merendeel overige werknemers-niet-ambtenaren en kiezers, Roger, en stel het niet op prijs dat je tracht te vissen of publiceert wat niets met mijn activiteit onder pseudoniem te maken heeft. Je onbaatzuchtige begaanheid met ons aller luchtzuiverheid siert je, al zag ik in nieuwsuitzendingen dikwijls zowel groene als rode vestjes naast meestal matigjes en witgrijs rokende oude olievaten; mijn TV onthield me informatie over enigerlei stank. De nogal zeldzame walmende autobanden met evidente geurhinder vielen uiteraard veel sterker op maar dan in de private sector bij de Waalse metallo's, waarvan de grote meerderheid natuurlijk bij de rode FGTB aangesloten is. Ook enige objectieve verdere feitenkennis zou niet misstaan:

Aan Waalse kant waren er geregeld stakings- en stiptheidsacties bij de SNCB-NMBS, geregelder gesteund door de socialistische CGSP dan door andere politiek georiënteerde vakbonden, doch relatief zelden cavalier seul door een vakbond uitgeroepen zoals nu. [De NMBS heeft toch nog een week om te kiezen of te delen; met geluk kunnen de christelijk gesyndiceerden risicoloos mee profiteren, bij pech kan hun vakbond nog altijd meedoen met een mooi excuus: tsjevenstreken - inderdaad not my cup of tea, Roger.] Wanneer CGSP-ACOD een in Wallonië bij de NMBS uitgebroken spontane staking erkende, riep in elk geval de Nederlandstalige tak ACOD zelden op tot deelname. Op spoortrajecten ten noorden van Brussel-Zuid was het vooral de door de NMBS nooit erkende niet-politieke maar corporatistische machinistenbond OVC van een klein groepje spoorwegpersoneel die, net als of minder erg dan in Wallonië, ettelijke ongemakken heeft veroorzaakt. Enkele malen dienden de grote vakbonden wel te volgen, meestal niet. Soms waren het zelfs bij de christelijke CVCC aangesloten machinisten die 'prikacties' startten die door het OVC gevolgd werden terwijl het ACOD zich wél met de NMBS-plannen kon vinden. Overigens was ik tientallen jaren lang treinpendelaar, met bestemmingen Herentals, Turnhout, Berchem, Duffel en last but not least Brussel. En jij?

Het verminderen van gratis parkeergelegenheid bij Mechelen-Centraal inclusief met succes bij de rechtbank aangevochten Vincibonnetjes, heeft me oneindig veel meer tijdverlies en overlast bezorgd en pendelbeu gemaakt dan alle werkgerelateerde acties van wie dan ook gedurende mijn hele loopbaan. Inmiddels werd niets gratis en die put achter het buiten gebruik gesteld spoor 10 zal ook niet helpen; dolblij dat ik er van af ben.

Als 't te kort of onduidelijk bleef zal je me wel ter orde roepen, eh Roger. ;-)

Das oek wee e goeke sé in 't Nieuwsblad. " Gemeenten verhogen steeds meer de belastingen ". Alsof we dat nog niet wisten. Maar waarom hebben ze dat niet gezegd en geschreven voor 25 mei ?

Louis, 't is toch een oud gebruik dat die lafaards steeds vlak na de verkiezingen uit de kast komen.

Zo verhoogden  jouw vrienden vlak na de gemeentelijke verkiezingen in 1982  met Kris Van Esbroeck op kop toch de gemeentebelastingen van 6 naar 10% en werden de opcentiemen meer dan verdubbeld....

Eén van de redenen dat ik het wat later in Mechelen afgetrapt ben.

Roger, mijn vrienden ??? Ik kies mijn vrienden zelf zeune.

Na al het bar slechte nieuws der laatste maand nu eindelijk eens iets positiefs. De Mechelse voorzitter van den ocmw heeft het licht gezien. De Koen vind dat tweetalige aankondigingen niet kunnen in een Vlaamse stad zoals Mechelen. Hij zal wel gelijk hebben maar waarom heeft hij dat al die jaren verzwegen? Goei vraag. Ik denk dat ik het weet. Het verschil tussen eerste schepen en voorzitter OCMW denk ik. Maar soit nu snel die andere themas zoals illegaal slachten en speciale begraafplaatsen ook van tafel als het effe kan Koen. Daarna kunnen we het nog even hebben over de 10 cent prijsstijging van HLN en de voorspelling van drastische steiging voor de groene stroom. Some en kom nu niet af van " Wir haben es nicht gewust ". 

Nu is het toch wel heel duidelijk aan het worden dat de 800.000 Arco spaarders hun centen definitief kwijt zijn. Dit is het onmiskenbaar bewijs dat CD&V voor 25 mei zijn kiezers op een laffe manier heeft bedrogen. Grose leuggen haben kurze Beinen zegt Frau Merkel. 

Je geloofd het haast niet maar het staat vandaag in alle gazetten. De prijzen voor electriciteit en water zullen in de nabije toekomst met plus minus 30% stijgen. De gezinnen en de gepensioneerden zullen er met rasse schreden op achteruit gaan. Naar gratis bussen en bussen uberhaupt zullen we kunnen fluiten. Voor dit alles hebben we voor 25 mei gewaarschuwd. Helaas met of zonder NVA zullen we de kelk van de armoede tot op de bodem moeten ledigen. Willen of niet.

Nu kan je natuurlijk weer vertellen dat hij met iets afkomt dat in zijn kraam past maar het is verdomme de waarheid mijnheer uit den Hansewijken hoek.

@G.L.:

Waar kwam op 01/07/2014 je slotzin 'Some en kom nu niet af van " Wir haben es nicht gewust(sic) "' vandaan?

Koen Anciaux heb ik zeer zeker nimmer verdedigd, in tegenstelling tot destijds Karel De Gucht toen die onder vuur lag wegens zijn nogal recht-toe-recht-aan uitlatingen. Hun partij kon nog niet op mijn stem rekenen en ik heb nooit aangegeven dat zulks het geval zou zijn.

Over gore of groene stroom blijf ik onverminderd voorstander van kernenergie, bij vooralsnog gebrek aan zowel betrouwbaar als ecologisch beter, en nog redelijk betaalbaar. Het opstoken van niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen is op zich schandalig als iets anders kan, en het ongunstig effect op de warmtehuishouding van de planeet is zeer groot. Dat laatste geldt ook voor verbranding van landbouwproducten, die bovendien op grote schaal toegepast de voedselprijzen buiten bereik van een deel van de wereldbevolking jaagt. In onze contreien zijn de hoogteverschillen te gering voor voldoende sterke waterkrachtcentrales. Golfslag is nog nergens productief. Windenergie is vooral lucht want het is hier wat dichter bevolkt dan in Jutland - "not in my backyard" zou bij ons letterlijk te nemen zijn. Op termijn kan de zon (een kernfusiereactor op tamelijk veilige afstand) wel interessanter zijn, maar met de internationaal weggevallen overheidssteun van zonnepanelen, zijn de aandelen van hun noodgedwongen minder producerende fabrikanten flink gezakt. Op korte termijn had slechts aangezwengelde massaproductie de prijs naar omlaag kunnen halen. Louter privaat duurt het nu veel te lang om de volle kostprijs terug te winnen en er is niet eens garantie dat men de geplaatste panelen niet zou gaan belasten. De eventueel in het netwerk gestuurde kleinschalige elektriciteitsproductie wordt nu al aan de arme leverancier aangerekend en dat had men ons compleet anders wijsgemaakt. Gelukkig had ik, mede door los ervan staande omstandigheden maar ook om even die kat uit de boom te kijken, lang genoeg geaarzeld om panelen te plaatsen. Niks "nicht gewußt", integendeel: "goo gɘwεεtɘ".

Je aangehaalde frase was trouwens nooit een excuus uit een hoek in een van de door mij overweegbare richtingen.

Voila, voor diegenen die nu nog moesten twijfelen. Het staat vandaag nog eens in alle gazetten. De belastingen gaan fors de hoogte in. Waar zitten ze nu, de rattenvangers van voor 25 mei ?

Tingelingeling, den ijzerndraad , meiskes kussen ...Van morgen in mijn brievenbus. Die van 54 euro suplement voor de vuilzak ligt er toch wel in zeker. En daarbij nog een geel papier met den uitleg. Hoe goed ze het toch allemaal met ons menen. De populisten . Ja, ja, 25 mei is nog niet zo ver weg.

Ja G.L. afval is big business geworden  In Schiplaken kregen we een kleine 2 maanden geleden dito in de bus en hier is het bedragje 72 euro.  Als reden stond op de achterkant letterlijk vermeld (ik vat het samen in enkele woorden) "wij hebben geld nodig" En wat is er gemakkelijker om de kassa telaten spekken dan alles af te schuiven op het milieu?  Het bedrogen kiesvee heeft hiertegen toch geen verhaal.....

Toen de onzalige Miet Smet in de jaren 80 een extra belasting invoerde voor "de verbetering van het milieu" (ik denk dat die nog bestaat?) is de lucht nooit slechter geweest dan nu....  Het is gewoon een ordinaire geldklopperij om een bodemloos vat te vullen en voor de rest gebeurt er weinig of niets want de zakkenvullers hebben andere belangrijke katten te geselen: nl de verdeling van de postjes.

Wel opletten dat morgen de afvalmaffia uw rommel niet komt ophalen tegen een tiende van de prijs... 

Belgische afvalmaffia ontmaskerd

Ander goed nieuws is dan weer dat de Arco spaarders waarschijnlijk maar 50% van hun centen zullen kwijt zijn. Al maar goed dat ik heeeeel lang geleden die Tsjeven heb verlaten, anders waren ze met die van mij misschien ook nog weg. En dan die affaire met die verbouwingen op den Antwerpse steenweg. Ze hebben een schadeclaim van één miljoentje aan hun been. Geen probleem, effentjes bellen, komt wel in orde. Zo kan ik het ook. Dag lieve centen van de leuze.

Wel opletten dat morgen de afvalmaffia uw rommel niet komt ophalen tegen een tiende van de prijs...

Ze mogen ! Wij heb nauwelijks vuilnis.  Het enige dat in onze vuilniszak steekt is plastiek van verpakkingen.  We hebben 2 grote composthopen en 2 compostvaten.  Alle etenresten vedrdwijnen in de tuin en worden er gratis opgehaald door eksters enz...  Diftar zal van ons dus niet rijk worden.  Het zijn echter al die  taksen, retributies en andere bijdragen die ze "onder het mom van" uitvinden om het geld uit onze zakken te kloppen.

En dan Diftar (of is het Dieftar)? Er dient per ingeleverd gewicht te worden betaald (wat normaal is) maar bovendien dient behalve alle voornoemde taksen hier bovenop nog eens  elke keer 1 euro te worden betaald, gewoon om de vuilnisbak in de kar leeg te kieperen....  Je ziet, het afvalmes snijdt langs alle kanten. (en dat ziet men dan ook langs onze wegen, vooral de minder bebouwde zijwegjes).

In Holland zijn ze wat slimmer.  Daar wordt statiegeld op drankverpakkingen geheven en  men ziet er geen lege flessen naast de weg liggen.  Hier in Schiplaken is het aan de boskant tussen de Rubenslaan en de Blokstraat bij wijlen een 800m lang stort van lege flessen en blikjes.  Maar in Belgenland moet men zowat tegen het debiele aanleunen om nog maar te DURVEN hopen dat de bende uit de Wetstraat even slim zou zijn als hun Nederlandse collega's.  Hier wordt immers alles opgelost met belastingen en taksen, uiteraard de gemakkelijkste oplossing.

Naast 'opgelost met' belastingen en taksen vooral ook 'ingericht om' nieuwe boetes, taksen, bijdragen, heffingen en belastingen te kunnen uitvinden. En dáártoe mag gerust de 'allermoeilijkste oplossing'. Allemans centen hebben tot doel de vrijheden van de politici en een ermee in symbiose levende elite ten top te drijven. Ieder ander, de zeer ruime meerderheid, staat met mooie vertelsels, wat brood en spelletjes steeds meer aan de (zelf)kant.

Misschien moet Schiplaken eens zo'n blikjesnet kopen.

Just an ID zou Gimcko zeggen !

En in sommige gemeentes is er nog iets gekker aan de hand...

Inwoners Lennik boos : 17 vuilniszakken in een rol van 20

Een van de belangrijkste reden voor het njet tegen de " leuze " zou volgens betrouwbare ( ? ) bronnen de 54 euro extra van IVAREM geweest zijn. Ja, als ge mensen wil boos maken moet ge effectief in hun zakken zitten. Ze hebben altijd gedacht dat ze dat ongestoord konden verder zetten. Ook NU nog. Maar de kruik gaat zolang te water tot ze barst. Tot mensen er genoeg van hebben.

Nu nog open en bloot leggen waar die 54 euro effectief vandaan komt is de opdracht. Zou het kunnen terug gaan tot de tijd dat IVAREM werd in het leven geroepen ?

Hallo, hallo, hallo.

Nu is Sint Niklaas en zwarte piet toch vroeg dit jaar.

Den burgemeester en zijn gevolg beweren bij hoog en bij laag dat we minder belasting gaan betalen. Nu nog niet maar in 2016 wel te verstaan. Hij zou aan veel mensen eerst eens mogen uitleggen hoe ze die 54 euro van IVAREM voor dit jaar moeten bijeen scharen. En wie dat er gaat bijleggen voor den elektrik en de gaas en de kaas tussen den boterham.

Populisme is van alle tijden en kent geen schaamte. Foei.

Ach G.L.  die geldklopperij (steeds 'onder het mom van') is nu eenmaal nodig opdat hoogst noodzakelijke uitgaven zouden kunnen gebeuren zoals: :

Van Rompuy wint EU-jackpot

728.000 euro per jaar of 60.000 euro per maand !! Dat is het pensioen dat Herman Van Rompuy de komende drie jaar ontvangt voor bewezen diensten. Dat maakte de Britse krant The Telegraph bekend. Dat net Van Rompuy enkele dagen geleden nog pleitte voor een rijkentaks maakt de zaak des te pijnlijker. Bovendien wordt de voormalige ‘president’ – in tegenstelling tot gewone stervelingen - op zijn Europese vergoeding niet belast aan de Belgische belastingtarieven.

Lees hier meer.

Of dit allemaal klopt weet ik niet maar op mijn pensioenfiche staat in elk geval een nederiger bedrag vermeld.

Giftige poalen vanoep de roe burcht. Da van die 54 euro boakomende koste veu de voalzak vind Gennez ma niks. Ze zate boa IVAREM wel mee aan tafel veu da goe te keure hé. De veusse, die blaze eulle oage oek altoad zelf oep.

G.L, niets nieuws onder de zon dus.  Gewoontegetrouw kraken de zakkenvullers,  eens dat ze in de oppositie zitten, alles af wat ze vroeger mee hebben goedgekeurd (ge moet je toch laten horen...)  En even gewoontegetrouw krijsen de grootste politieke onbenullen altijd het hardst.

Roger, over politieke onbenullen gesproken. Gisteren in de gemeenteraad ging het over de nieuw stenen in den Bruul. Er heeft nog niemand over gelopen en ze zijn al vuil. Das oek wé e goeke zeg. 

Ja G.L. mijn echtgenote wist het mij ook al te vertellen.  De gebruikte materialen zijn welllicht omgekeerd evenredig aan de diepte van de zakken van degene die de toewijzing deed....

Onlangs door de Muntstraat gewandeld? Overal haalde men de verhoogde voetpaden weg, maar niet in de Muntstraat. Resultaat: Een kunstmatige vliet bots tegen de blinde gevel met langs de andere boord een véél te smalle enkele rijbaan. Men kan niet eens langs dat water wandelen. Voor wie of wat zijn die erg dure aanleg en het latere onderhoud dan goed? Alleen voor degenen van wie de Stad de facturen voorgelegd krijgt, natuurlijk.

De ook al duur aangelegde grote ronde fontein op de Botermarkt moest al gauw afgebroken worden omdat de wispelturige stadhuissjarels nog meer water wilden. Het in de Muntstraat al zo vervelende vlietje, moest ook over de Botermarkt. Niet naar het midden toe gebogen maar pal recht, dus op slechts enkele meters van de ene gebouwenrij. De oeroude kroeg De Bierwagen (dít eind 2013) die met flinke kosten als De Botermet heringericht was, kan dus niet eens een paar tafeltjes op het plein plaatsen. Aan de brede overkant zet iedereen twee terrassen: 1 bij de zaak en 1 bij de vliet en niemand gaat overzwemmen om ergens binnen te moeten kruipen. Mooi business plan voor populair tof café met gezellig terras op het (toen nog) zeer brede reeds gerenoveerde drukke plein, werd in één klap: Na opnieuw verduren van werken gedoemd tot isolatie van al het pleinflaneren én zonder terrasje.
Je zal als kleine commerçant maar in Mechelen investeren... met dát gevolg. En hier nog meer, met al in december een zin over de Bruulse haast-&-spoed-zijn-zelden-goed-klinkers. Want zopas verscheen wat G.L. bedoelde.

Steeds meer poen uit onze zakken sleuren om er de stad mee te verknoeien. En gisteren stak de Nieuwe Maan nr. 49 juli-augustus in mijn bus, samen met het pamflet NVA Mechelen Jaargang 2015 Nr. 2 juni. Dat logo van de Nieuw-Vlaamse Alliantie N-VA met ruitje tussen V en A zal voor de NV Antwerpen staan. Wie betaalde dan dat rondbrengen en het drukwerk? Verkiezingspropaganda wordt niet als reclame beschouwd en moet ik noodgedwongen aanvaarden in mijn bus met sticker. Maar 't zijn nu geen verkiezingen en dus piste de N-VA in mijn brievenbus, blijkbaar met vriendelijke medewerking van 't Stadhuis.

En vandaag geeft ook koning onbenul zijn mening te kennen waarmee we weeral uitgepraat zijn. En ze dronken een glas, en ze pisten ne plas en alles blijft zoals het was. Snap je ?

Noa zit Charreltje wee in de shit. Het word nog leuk zo kort voor de kermis.