Van Busleydenstraat - Jodenstraat

met categorie:  

Gene simpele deze keer    

Welke 2 straten zien we hier? (intra muros)  Het straatbeeld is in de voorbije 40 jaar niet zo erg veranderd.

Niet antwoorden op dit blog, maar stuur je antwoord aan:

  erkaa(apenstaart)telenet.be

Ik had nooit vermoed dat ik zo vlug  juiste antwoorden zou krijgen:

JAN TORFS en iemand die zijn naam niet vermeld wenst te zien.
HUBERT COLLET
JEF VAN RANSBEECK
JENNY WILLEMS
SOME HUMAN

Dat stukje bleek huis naast de poort gelijkt opmerkelijk op de Zelestraat nummer 65.

JOS NYS stuurde vannacht ook het goede antwoord

en

EDDY LUYTEN (die zelfs het smalle straatje aan de overkant vermeldde)

Zoals Roger al opmerkte is het er sinds de foto niet zo erg veranderd. Zelfs die steeg is geen verdwenen 'fortje' maar een nog steeds bestaand straatje. Het ouderlijk huis van een in '75 op 48-jarige leeftijd overleden PVV-politicus, droeg nummer 2. Die woonde dan aan de Galgenberg en was beroepshalve opkoper van oude materialen.

Tip 1: In die tijd voelden de bewoners daar voortdurend de hete adem van de arm der wet in hun nek.

De eerste tip heeft geholpen en zorgde voor een juist antwoord  van

LUC CROONEN
NELLY
JAN NECKERS
LOUIS GOOVAERTS
MALENIE
IENE VAN DE BEURGHT
ERIC VW
MARCANNE

Wijl zilverknopkes koude onedele straten sierden, hingen weinig armen in de buurt uit. Jaren later sloegen die sukkels echter de handen in mekaar.

Tip 2:  Toen Thomas More bij zijn vriend op bezoek kwam bestond de straat met diens naam nog niet.

't Kan niet missen: Die vriend van More was wel van een oud Luxemburgs geslacht maar om bij leven met veel sjans al een Mechelse straat te krijgen, moet men kroon en troon hebben. Het is echter inderdaad hoogstwaarschijnlijk de oorspronkelijke naam van die straat.

Met deze laatste tip weet ik het ook.  Maar daar is nu geen eer meer mee te rapen.   ;-)  Ik wist het tot hiertoe écht niet.

Alhoewel ik niet veel juiste antwoorden verwachtte, was het voor de die-hards blijkbaar weer een makkie en na de eerste tip zagen ook anderen het licht.

Tip 1: de hete adem van de arm der wet: de straat liep langs de vroegere gendarmerie
Tip 2: Thomas More kwam ooit op bezoek bij Van Busleyden

En zo ziet het stadsbeeld er thans uit:

 en terzijde: Het smalle straatje aan de overkant is het Zilverstraatje.

Verduidelijking van mijn drietal opmerkingen:

Allicht werd het huis in de Zelestraat 65 rond dezelfde tijd opgetrokken als dat in de Jodenstraat naast de laagbouw op de hoek van het Zilverstraatje. Meestal is zulke sterke gelijkenis slechts te vinden binnen eenzelfde stadswijk. Binnen die met de Zelestraat zijn buiten deze genoemde zeer weinig kruisende straten... dus een krasse tip, waarvoor Roger me zijn fiat had gegeven.

Het vanaf 1970 PVV-gemeenteraadslid dat kort voor zijn voortijdig overlijden ook in de provincieraad was gaan zetelen, heette Louis Tuypens.

De cryptische [on]zin (waarin 'zilverknopkes' die minuscule schitteringen op kledij, oorbellen, juwelenkistjes enz lijken te zijn) dient begrepen als:
Politiemensen kregen de toenaam 'zilverknopjes' naar de dubbele knopenrij van een historisch uniform. Toen de stadspolitie nog in de Hallestraat en dan Lange Schipstraat huisde, 'koud' ver van de rararabuurt, was in deze laatste slechts één arm der wet, de Rijkswacht. Roger suggereerde dat die in de rug ademde van de fotograaf van de rararafoto. Zoals bekend kwam de gemeentelijke politie daar ook vlakbij, op het huidige adres in de naar een lid van een adellijke familie genoemde straat. Jaren later bleek men vanuit de rangen van beide politiediensten initieel ongelukkig met de opgedrongen unificatie tot eenheidspolitie.

Zaand, zaaand, moet er nog zaand zijn? Dat is natuurlijk de cruciale quote:-)

Nog alleen de cruciale laatste letter ervan. 't Is zeker wreed ambetant dat je als ongeregistreerd gebruiker je eigen voornaam niet kan verbeteren, Eddy?

Some, van een d meer of minder zal ik mijn slaap niet laten en ben dan ook niet "wreed geambeteerd". Correcties kunnen wel degelijk langs een omwegje! Maar als ge niet meer weet wat doen, moogt ge altijd in mijn tuin komen, want daar zijn nog slakken genoeg om zout op te leggen:-)

Eddy, ik strooi korrels tegen de slakken; dat is efficiënter en ik hoef niet de hele nacht op de loer te liggen. Wanneer ik bij mijn tuin na verloop van tijd eens opnieuw een slijmspoor zou zien, staat nog ruim een half pak klaar. ;-)