Mechelse muziekverenigingen komen op tegen kanker met Muziekmarathon


Zondag 1 juni
, op de slotdag van het Kom op tegen Kanker-fietshemelvaartsweekend, weerklinkt er muziek vanop de pleinen in de Mechelse binnestad. Vanaf 13 uur vindt de Mechelse Muziekmarathon plaats, een initiatief van vijf Mechelse muziekverenigingen en met de steun en medewerking van wereldberoemd Mechels muzikant, jazzsaxofonist Frank Vaganée. Behalve de voormalige stadsartiest verleent ook diens opvolger, Gijs Vanhee zijn medewerking aan het intiatief. En ook de Mechelse krimischrijver Luc Deflo draagt zijn steentje bij.

De Koninklijke Harmonie Mechelen, Koninklijke Harmonie Mannen van Goede Wil, Koniniklijke Fanfare de Vrolijke Vrienden, Malinwaharmonie en saxofoonensemble Saxofonia tekenen voor een mooie muzikale soundtrack die zondagnamiddag. En vanaf 17 uur heten ze, samen met Frank Vaganée de vele dapper Kom op tegen Kanker-fietsers welkom op de Grote Markt met een spetterende slotapotheose.

In het hemelvaartsweekend zetten weer duizenden fietsers hun beste beentje voor om voor de actie Kom op tegen Kanker geld in te zamelen. Op de Grote Markt van Mechelen vertrekken en komen ze dagelijks aan. Op zondag 1 juni is er dan een grote eindviering. Net dan organiseren de zowat 120 muzikanten hun Mechelse Muziekmarathon.Tussen 13 en 17 uur klinkt er muziek vanop Veemarkt, Wollemarkt, Vismarkt, Korenmarkt en de Ijzerenleen. Om zeker niets te moeten missen, of om goed te kunnen kiezen, is er een handig programmaboekje te koop aan € 5. Toeschouwers steunen zo ook KOTK. Om 17 uur is er de grote finale met alle vijf verenigingen samen met Frank Vaganée.

Het initiatief kwam van , geëngageerd Mechelaar en muzikant Paul Stok, die je misschien nog het best kent van zijn vertolkingen van evergreens en standards van Frank Sinatra en ‘onzeLouis Neefs. Hij vond gehoor bij serviceclub Marnixring Gaston Feremans Mechelen die mee hun schouders zetten onder dit event.

De Mechelse Muziekmarathon wil versterkend werken voor de 1000 km van Kom Op Tegen Kanker.

Het initiatief krijgt de steun van Stad Mechelen, KV Mechelen en ook van bekende Mechelaars zoals Frank Vaganée, Luc Deflo en Mechels stadsartiest Gijs Vanhee, die ook het grafisch werk voor het evenement verzorgt. De drie zijn ook ambassadeur van het project.

Muziekmarathon-ambassadeur Luc Deflo is trouwens de centrale gast, zaterdag 17 mei om 15 uur in het Mechels stadhuis op een happening van ‘Oep Ze Mechels’. Hij zal er de Muziekmarathon promoten. Marcel Kocken komt vertellen over de Mechelse plekjes die Deflo in zijn boeken gebruikt heeft. Marcel en Rudi Sterckx brengen Mechelse liedjes.

Meer informatie over de Mechelse Muziekmarathon vind je op de webstek van het event: www.mechelsemuziekmarathon.be


tekst: © Markec
beeldmateriaal: affiche © Gijs Vanhee / foto's © Mark Van Mullem

Als men de straat als podium benut, hoort het hele programma niet uitsluitend in een boekje van 5 euro te komen maar ook gratis raadpleegbaar te zijn, liefst in het stadsmagazine Nieuwe Maan en zeker op de website van de Stad, of daarvandaan gelinkt naar de véél meer dan heden te detailleren pagina 'Waar en wanneer' op het specifieke webstek.
Het door de openbare macht gesteund gebruik van de echt openbare ruimte dient vooraf ten volle geopenbaard te worden om het openbaar belang oprecht te dienen.

Hoe verdienstelijk een 'goed werk' ook moge zijn, private steun hoort een privé-beslissing te blijven. Het is absoluut onaanvaardbaar een normaal recht of genot van burgers aan een bereidheid daartoe te onderwerpen; dat is een doos van Pandora. Om een gesteld doel te dienen of te bereiken, mogen in principe belastinggelden aangewend worden, maar geen belastingbetalers gegijzeld vooraleer hen het respect te betuigen dat hen hoe dan ook toekomt.