Nog een stadhuis?

Hier zijn we weer! Enkele weken geleden kregen jullie een zoektocht te verwerken naar de juiste chronologie van het huidige stadhuisgebouw.

Naar analogie presenteer ik jullie een gelijkaardige vraag maar deze keer over het vorige stadhuis ofte huidig postgebouw. Het viel mij op dat de belangstelling van de fotografen toendertijd, na de omschakeling van stadhuis naar postgebouw, naar het bijna nulpunt zakte.

Jullie krijgen dus nu slechts negen afbeeldingen en de vraag luidt dus weer om ze te rangschikken van oud naar nieuw, bijvoorbeeld als foto A volgens jou het oudst is dan antwoord je ' A 1 ' enzovoort.

Zoals altijd alleen antwoorden sturen naar dit adres: luc.croonen apenkrol telenet.be

Hier gaan we!

Foto A

Foto B

Foto C

Foto D

Foto E

Foto F

Foto G

Foto H

Foto I

 

Ziezo luiwammessen, zet jullie bovenste cellen aan het werk en laat me iets weten!

 

 

FOTO E  is de schattigste van allemaal. Hebben die groene luikjes daar echt gehangen en die speciale gordijntjes op de bovenste verdieping?Het lijk erop dat het stadhuis zijn verdieping verhuurde of woonde de burgervader in het midden van zijn stad?

Oeps mijn historisch vast niet zeer correcte fantasie slaat weer op hol.

@malenie: kleurenfoto 's werden in die periode alleen gemaakt met stelatexverf. De rest zal wel waarheidsgetrouw geweest zijn. :-)

 

De volgende pogingen kwamen ondertussen binnen:

Thoma Huber met 6 juiste dateringen

Some Human met 5 juiste en

Roger Kokken met 3 juiste oplossingen.

Zoals de vorige keer zal ik bij iedereen aanduiden welke de juiste waren en ( véél ) later kom ik dan hier terug met de juiste chronologie en de verantwoording. Doe zoo voort en tot fleus!

Some Human heeft ze allemaal op een rij en dan nog wel in de goei volgorde! Wie is de volgende?

Tomas Huber en Roger Kokken zijn ondertussen ook over de eindmeet gespurt. 

Jan Smets begint ook met 3 juiste antwoorden.

Jan Smets heeft een paar tanden bijgestoken en staat nu ook op het ( ere- ) schavot met alle gokken juist.

Ronny Van horenbeeck heeft er ondertussen al 6 juist.

Ronny Van horenbeeck is mee in de hall of fame gestapt met negen juiste antwoorden!

Op paasdag verklap ik de oplossingen dus jullie hebben nog enkele dagen de tijd.

zweet zweet zweet

Malenie heeft dankzij al dat zweet ook de top bereikt!! Wie nog?

Luc, ikke ni, ikke ni, ikke ni.

Nu iedereen zijn paaseieren teruggevonden heeft, volgen hierna de prenten mooi in chronologische volgorde van oud naar nieuw.

Eerst en vooral een woordje uitleg bij prenten gemaakt door Jan Baptist De Noter ( ° 1786 + 1855 ). Deze brave man tekende vele gebouwen die hij nooit heeft gekend tijdens zijn leven en dus gebruikte hij deels oude bronnen en deels zijn eigen fantasie. De oudste drie prenten zijn van zijn hand en de eerste twee toestanden kan hij nooit gekend hebben.

Foto F 1

Deze prent van De Noter zou de toestand weergegeven hebben zoals het gebouw eruit zag in 1507. Als kontrole zien we links in het rood aangeduid de oude torenspits van St. Rombouts. Toen de huidige St. Romboutstoren gebouwd werd kreeg in 1482 de kerk van St. Jan de oude spits cadeau, zie hieronder de oude situatie rond 1450.

Een tweede bevestiging vinden we bij stadsarchitect Ph. Van Boxmeer die zich vanaf 1905 ging bezighouden met de restauratie van het gebouw. Hij maakte onderstaande schets en hij verwijst daarbij naar het jaar 1500 environ.

Foto B 2

Deze prent van De Noter zou verwijzen naar de toestand in 1680. De trapgevel in de rechtse kader werd afgebroken in 1715 wegens instortingsgevaar. De drie afdakjes in de linkse kader werden verwijderd in 1774 want men wou voor de jubileumfeesten van Sint Rombouts in 1775, iets nieuws. 

Foto D 3

In deze prent zien we voor het eerst ( rode kader ) het standbeeld van Margaretha van Oostenrijk. Het werd opgericht in 1849 en De Noter heeft dat dus nog meegemaakt want hij leefde tot 1855. De prent geeft dus de situatie aan rond 1850.

Foto E 4

Deze prent geeft de toestand weer rond 1905. Op het middendak verrijst het staketsel waarop de telefoondraden zullen vastgemaakt worden. 

Foto C 5

De vensterluiken ( ' slagvensters ' ) zijn allemaal reeds verdwenen in de aanloop naar de restauratie.

Foto H 6

De transformatie is gebeurd en we zijn nu omstreeks 1910. De gevel is helemaal aangepast en werd opgevrolijkt met smeedijzer bovenop de schouwen en nissen in de hoofdgevel die bedoeld zijn om later beelden te herbergen. Het telefoonstaketsel op het dak is foetsie.

Foto I 7

Uiterst rechts zien we een oude bekende: het siertorentje op de Hallen. De nissen in de gevel links zijn nu ook gevuld met beelden. We zijn nu in 1913.

Foto A 8

Rampspoed! In september 1914 krijgen we een aantal bommen te verwerken en op deze foto is het herstel van het fronton boven de grote ingang nog niet hersteld. Wellicht zitten we hier nog in of vlak na WO I.

Hieronder een ander zicht op de schade.

Foto G 9

Ik weet het, het is een beetje lullig maar op de achtergrond, bijna niet te onderscheiden, zijn er auto 's geparkeerd, dus dit is de jongste foto van de reeks.

Nog een prettige dag aan alle paashazen!

 

 

 

 

 

Mersiekes Luc !

De op mijn scherm zonder Lucs extra geüploade uitvergroting compleet onzichtbare auto's op de recentste foto zijn niet de enige sporen om de laatste foto's te dateren:

Op de voorlaatste foto, A, ziet men niet slechts een beschadigd portaal maar ook slechts 5 i.p.v. voorheen op H en I zeven beelden bovenop de trapgevel en ook de gemetste steun voor 1 van de ontbrekende beelden was nog steeds weggeschoten.
Op de laatste foto, G, staan de 7 beelden er terug maar ontbreekt bovenop het dak van de trapgevel de op foto H en ook in 1913 (foto I) aanwezige sierschouw, allicht nog steeds een beetje oorlogsschade. Blijkbaar was bij het instorten van die schouw het dak beschadigd want op de foto I ziet men daar een soort stelling hoewel foto G toont dat de schouw zelf niet terug gebouwd werd.

Zoals Luc al vermeldde, in tegenstelling tot I leken op H de nissen in de gevel nog leeg, maar die foto was me te zeer overbelicht en ongedetailleerd om me zekerheid te verschaffen; de beelden hadden trouwens eventueel ook tijdelijk verwijderd kunnen zijn.

Ik besefte dat foto I geen kiosk op de Grote Markt toont maar het fameuze siertorentje op de hoek van de Hallestraat had ik dit keer niet opgemerkt. Luc wist daaraan de foto in 1913 te dateren. Dat zou dan niet voor de maand mei geweest zijn. Foto H die ook de voltooide transformatie toont (waarvan ik het jaartal 1910 niet wist) moest ten laatste in de wintermaanden begin 1913 genomen zijn want de kiosk achter Magriet is allicht die welke half maart afgebroken werd (en niet de rollende die op 28 juni 1913 geplaatst werd maar waarvan ik het uitzicht niet ken tenzij dat die is welke ik zowat een halve eeuw later wel eens op de Grote Markt gezien heb; ik weet niet of die laatste kon verrold worden maar dacht dat ze demonteerbaar was). Ik weet van de oude (gietijzeren) kiosk wel dat ze zeker al in 1903 bestond en wellicht al veel vroeger maar ik vond er het bouwjaar nog niet van.

Op verscheidene foto's had ik graag wat meer detail kunnen bespeuren bij uitvergroting [door Ctrl +]. Misschien kan de resolutie ietsje hoger bij een spoedige volgende fotorarara?

Toffe fotokwis...  Alhoewel niet zo eenvoudig.  Méér van dat!

@ Some Human: i.v.m. je vraag over schade aan de gevel.

 

Een tijdje geleden werd er op het blog gespeculeerd over de schade aan de wijzerplaten van onze Toren: door beschietingen van het aanvallende keizerlijk leger vanuit richting Leuvensesteenweg of daarna 'vriendschappelijk' vuur vanuit het Fort van Walem. Welk kamp dat enorm gat in het gotisch raamwerk van het achterschip van de kathedraal sloeg, is overduidelijk. Bedankt voor die foto, Luc.

@SomeHuman: de foto met die schade aan de post en aan de kerk is eigendom van Jan Somers en komt uit zijn tijdschrift ' De Mechelse Kerjeuze '. Het is een must voor Mechelaars die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis ( verhalen én foto 's ) van onze stad, zie ook  www.dekerjeuzemecheleir.be.

@Luc: Inderdaad driemaandelijks veel zelden of nooit elders geziene zwartwitfoto's afgedrukt in hoge kwaliteit. En Jan last ook telkens een toffe rarara in. Ik ben nog aan 't uitvissen "in welk streutsje keunegin Elizabet in den ottou stapt". Geen antwoord op het blog of zo maar de oplossing verschijnt allicht in de volgende Kerjeuze.  ;-)