Bijen 'op hotel' in Mechelse binnenstad

  

(foto's: Jan Smets)

Binnenkort vliegen er zo'n 80 000 bijen extra over het Mechels stadscentrum.  Da's dus ongeveer één bij voor elke Mechelaar!  Vanmorgen stond ik op het dak van theater t,arsenaal, waar nu twee bijenkasten staan opgesteld - twee gastvrije 'hotels' voor dit bezige volkje dat ons begin juni zal weten te verrassen met de eerste Mechelse stadshoning.  Ik kijk over de kruinen van de lenterige Kruidtuin; dit mooie stukje natuur in onze binnenstad, met z'n grote diversiteit aan boomsoorten en struiken... Op héél korte tijd lijkt het groen geëxplodeerd en zijn de botten opengebarsten.  De bijen kunnen dus naarstig aan de slag - zwermend over deze natuurlijke oase binnen de versteende omgeving.  Het is zo dat bijen het in een stedelijke omgeving relatief beter doen dan op het platteland...  Dit was nieuw voor mij.  Maar ik laat me het graag vertellen door imker Johan De Vleeshouwer die met plezier en kennis praat over dit project met een ecologische, en zelfs sociale invalshoek...

 

  

 

Het is natuurlijk maar een boutade, maar zelfs de grote geleerde Einstein waarschuwde dat de mensheid slechts een viertal jaar zou overleven mochten de bijen uitsterven.  De bijen worden met uitsterven bedreigd.  Om hier zelf ook iets aan te doen, heb ik de imkerij Pro-Polis opgericht.  Het staat 'voor de stad', omdat bijen het in de stad beter doen.  De bij is het symbool voor een duurzame samenleving, en met echte Mechelse stadshoning wil ik hier de aandacht op vestigen.  Naast een ecologische invalshoek heeft het project ook een sociale invalshoek.  Het wil mensen bijeenbrengen.  Via meter-en peterschappen kunnen individuen, vriendengroepen, verenigingen of zelfs bedrijven het wel en wee van hun gesponsorde bijenkast opvolgen.  Op die manier willen we ook een 'col' vormen tussen de Mechelaars.  Die 'col' is zoals de substantie propolis die bijen aanmaken om hun nest te beschermen... 

 

 

Theater t,arsenaal heeft alvast het meterschap aanvaard.  Inge Geens van t,arsenaal vertelt dat directeur Michael De Cock meteen enthousiast reageerde om de vraag van Johan om bijenkasten te plaatsen op het dak...

 

  (Inge Geens)

 

Op deze manier willen wij als cultuurhuis ook onze ecologische bijdrage leveren en vooral de bijen meer kansen op overleving geven.  En wie weet kunnen we onze vaste abonnees binnenkort wel een potje honing cadeau doen...

 

De eerste Mechelse stadshoning wordt begin juni verwacht.  Johan is al razend beniewd om te proeven.  Hij zal alleszins een rijke smaak hebben.  De bijen die zowat een tweetal kilometers vliegen buiten hun kasten, zullen hun gading  zéker vinden in de Kruidtuin.  In het park is er een enorme diversiteit, en dat zal de smaak van de honing verrijken en boeiend maken.

 

Op het platteland heb je meer monocultuur.  Da's dus in een stad wel anders.  De smaak zal minder eenzijdig zijn.  Dit seizoen zal de opbrengst nog eerder vrij beperkt zijn, maar dat wordt in de toekomst wel anders.  Ik ben lang op zoek geweest naar een geschikt dak.  Bij mij in de Pareipoelstraat was dit niet mogelijk.  Ik ben blij dat t,arsenaal op m'n vraag is ingegaan.  Dit dak is erg geschikt.  De bijenkasten staan hier ideaal vlakbij dit park, en ze zijn ook niet hinderlijk voor de omgeving.  Al moet je helemaal géén schrik hebben voor een bij.  Ze steekt alleen als ze zich bedreigd voelt.  Bovendien huist hier één van de vriendelijkste rassen.

 

  

 

Bijen in de stad...  Je ziet het meer en meer opduiken.  De Vooruit in Gent en de City2 in Brussel gingen Mechelen reeds vooraf.  Zelfs in héél erg verstedelijkte gebieden als New york en Hong Kong zie je vaker stadsimkers aan de slag.

Mechelaars die dit project willen ondersteunen - ook financieel - kunnen dit dus doen door het meter-en peterschap te aanvaarden.  Zo zullen zij het wel en wee van hun gesponsorde bijenkast vanop de eerste rij kunnen opvolgen. Mogelijk wordt er in de toekomst nog een infopaneel voor voorbijgangersgeplaatst bij het brugje naar t'arsenaal, maar dat moet men nog eens bekijken.

 

Méér info kan je verkrijgen bij Inge Geens van t,arsenaal (015/42 25 44) en bij Johan De Vleeshouwer van Pro-Polis (0486 688 297).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooi initiatief; het zijn al die kleine initiatieven die gebundeld de wereld mooier en leefbaarder maken.

Wel dat is nu eens interessant. Hier sta ik volledig achter, laat de bijen maar zoemen en honing maken.

@ Jan Smets

Ik kom zojuist op Wikipedia te lezen dat:

De honing is de overwinteringsvoeding voor de volgroeide bijen. De larven worden grootgebracht met voedersappen. Voedersappen worden door voedsterbijen geproduceerd en zijn een mengsel van eiwitrijke lichaamseigen afscheidingen van de voedersapklieren, nectar en stuifmeel. In noodgevallen kan ook suikerwater dienen als voeding.

Nu hebben wij mensen, qua voedsel zeker niet te klagen over de keuze van ons dagelijks broodbeleg. Wat doen we in plaats van die bedreigde diersoort te steunen in zijn overlevingsstrijd ... juist! We gaan die poezelige voortplanters van onze natuurlijke fruit-en andere voedselbronnen eventjes hun winterreserves vervangen door suikerwater.

Dat is zo ongeveer neerkomende op het stelen van mijn zelfgebrouwen bier van hoge gisting met een alcoholvolume van 9 à 11°. Ik zou dat zékèr niet leuk vinden! Ik sta er stomverbaasd van dat die diertjes ons nog niet in miljoenenzwermen hebben aangevallen om het stelen van hun door vele vluchten door allerlei weersomstandigheden vergaarde nectar terug te eisen en te vergelden. Een zoete wraak als het ware ... Maar ja, als ze ons zouden steken dan sterven die vespa's van de natuur. Dus die beheersen zich en blijven rustig door het meel stuiven om onze volgende fruitoogst te verzekeren. Te gek toch!

;-))

Mooi mooi ! En nu met al je kleren uit, Johan.