16de eeuws madonnabeeld sluitstuk van gerenoveerd Hemelrijck

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets)

Sinds kort valt één van de mooiste historische huizen van de binnenstad weer te bewonderen in al zijn glorie.  Huis Hemelrijck - of 'de Sotscop' op de hoek van de OLV-straat en de Gebroeders Verhaeghenstraat is een uniek pand en tijdgenoot van huis De Zalm op de Zoutwerf.  Beiden zijn het sprekende voorbeelden van laatgotische architectuur.  Het huis bevond zich voor de grondige opknapbeurt in érg slechte staat.  Honderd jaar geleden had men het Hemelrijck al eens opgekalefaterd, maar dan volgde jarenlange verwaarlozing.  Het huis zélf is in privé-handen.  Gek genoeg is de gevel in stadsbezit - en dit sinds de laatste restauratie een eeuw geleden.  De stad heeft eindelijk haar verantwoordelijkheid genomen en het pand grondig aangepakt.  Dat past in de opwaardering van deze straat én stadsdeel, waar ook de OLV-over-de-Dijlekerk staat te stralen, en waar binnenkort het Hof van Cortenbach deel van zal uitmaken...  Al is aan dit vroegere paleis méér dan flink wat werk.  Maar goed: Het Hemelrijck is een pareltje geworden.  Vanmorgen werd het authentieke zestiende-eeuwse Mariabeeld weer in de hoeknis geplaatst.  Het is het sluitstuk van de vernieuwing van het beschermde pand...

 

  

 

Het Hemelrijck is laatgotisch.  Het werd gebouwd aan het begin van de 16-de eeuw - vermoedelijk iets later opgetrokken dan De Zalm.  Toch heeft het gebouw ook een renaissance-aankleding.  Dat maakt het pand toch wel bijzonder.  In de 19-de eeuw werden ingrijpende werken uitgevoerd.  Rond 1900 verwierven de broers Lamot het Hemelrijck, en ... ze wilden het met de grond gelijk maken.  Gelukkig werd het huis door protest van inwonders en stadsbestuur van sloop gespaard.  Prompt werd door de stad besloten om de gevel aan te kopen, en tot restauratie over te gaan.  Het gebouw bleef in privéhanden.  Het leek een goed compomis. 

Het Hemelrijck werd in 1977 beschermd om zijn artistieke en historische waarde. 

 

 

Maar tientallen jaren verwaarlozing maakten dat er scheurvorming begon op te treden in de gevel.  Ook de stabiliteit van de topgevel kon niet langer meer verzekerd worden.  In  september 2012 werd de restauratie opgestart.  De firma Renotec uit Geel klaarde de klus.  Architect die de werken leidde was THV ARTER & Lode De Clercq.

De verschillende restauratiefases hebben geleid tot een veelheid aan bouwmaterialen en uitvoeringen.  Bij de huidige restauratie beoogde men de bewaring van de historische waarde en respecteerde men de gegroeide toestand van het gebouw.  Zo lijkt de verderzetting van de gevel in de Gebroeders Verhaeghenstraat van recentere datum.  Toch is dit niet zo, vertellen me Michèle Eeman en Sofie Stevens van Monumentenzorg mij.  Dit stuk is even oud, maar hier werden de voegen verhoogd opgevoegd zoals mode was een eeuw geleden.  De grote dakkapellen aan die kant zijn voorbeelden van vroegrenaissance, en zijn vrij zeldzaam.

 

(merk het verschil van voegmanieren...)

(Michèle Eeman, Sofie Stevens van Monumentenzorg en schepen Greet Geypen)

 

De volledige gevel werd gereinigd en om waterinfiltratie te voorkomen werd de achterzijde van de topgevel opnieuw bepleisterd.  Verweerd en loszittend voegwerk werd vervangen door een nieuwe vochtregulerende kalkmortelvoeg.  Het schrijnwerk en hangend sluitwerk werd waar nodig hersteld.  De dichtgemetselde bovenlichten in de laatste vier traveeën van de zijgevel werden opnieuw opengemaakt en voorzien van ramen, zoals het oorspronkelijk was.  De isolerende beglazing op het gelijkvloers werd vervangen door warmtereflecterend gelaagd glas.  tenslotte werd alle raam-en deurschrijnwerk voorzien van nieuwe afwerkingslagen volgens de oorspronkelijke kleuren.

 

  

(gevel voor de start van de restauratie...  Fraai was het niet...)

 

(deze foto schoot ik een paar jaar geleden...  Het toont een fragment met Adam en Eva in het Paradijs...)

(huidige situatie na de restauratie...)

(de timpanen werden honderd jaar geleden toegevoegd, zoals men toen dacht dat het er moest uitgezien hebben in het verleden...)

(wat ik me afvraag: stellen deze zuiltjes de zogenaamde 'Zuilen van Gibraltar' voor, zoals op de voorgevel van ons stadhuis, Keizer Karel V flankerend?  Of, is dit louter toeval...)

 

Het totale kostenplaatje van de restauratie bedraagt 302 824 euro.  Een groot gedeelte hiervan werd gesubsidieerd.  De Vlaamse restauratiepremie bedroeg 187 062 euro.  De Provincie stond in voor 62 345 euro, en de stad Mechelen inversteerde 53 408 euro.

 

(even de stelling op om het beeld van dichterbij te kunnen fotograferen...)

 

Vanmorgen werd het zestiende-eeuwse Madonnabeeld terug in haar nis geplaatst.  Binnenkort komt er nog een glazen stolp over om het waardevolle beeldje te beschermen.  Het is zo'n 70 cm hoog en 26 cm breed en is vervaardigd uit fijne krijtsteen.  Een gespecialiseerd zusterbedrijf van Renotec, knapte het beeld op.  Deze Madonna is niet alleen erg waardevol, maar ook bijzonder van iconografie.  Maria houdt een doorn in de hand, wat een voorafspiegleing is van het lijden dat haar nog te wachten zou staan...

Terloops vertelt schepen Geypen me dat het stadsbestuur nog dit jaar het iniatief wil opstarten om al de gekende en 'verborgen' heiligenbeelden van de stad in kaart te brengen om later eventueel tot restauratie te kunnen overgaan...

 

  

 

Wie alleszins stond te glunderen bij de plaatsing van het beeld aan de gerestaureerde gevel is Vicky Weyens.  Samen met haar man, Jean-Pierre Jacobs, is ze eigenaar van het Hemelrijck.  Zowat twintig jaar geleden kochten ze het pand van de familie Lamot. 

 

We gaan er goed voor zorgen.  Het is één van de mooiste gebouwen van de stad vinden we.  De restauratie is vlot verlopen, en daar zijn we blij om.  De gevel oogde immers niet mooi.  Ik ben nu de gelukkigste mens ter wereld.  Misschien komen we er in een latere levensfase wel wonen.  Wie weet.  We hebben nog geen specifieke plannen met de invulling van de zaak.  Lang was het een horecazaak.  Maar we hebben er niet altijd de 'juiste' mensen ingezet voor de uitbating.  Nu verhuren we 'de Sotscop' vooral voor privéfeesten in een authentiek kader.  We zien wel wat de toekomst brengt.  We baten immers ook de Martinique uit.  (we werken al dertig jaar in de horeca).  Het moet haalbaar blijven.  Mogelijk vindt onze zoon hier zijn toekomst.  Hij is net afgestudeerd aan de hotelschool in Koksijde.  Nu werkt Zino vooral mee met ons in de Martinique. 

 

 

Een aantal jaar geleden wilde de stad ons de gevel voor een symbolische frank laten overkopen.  Daar hebben we toch maar voor gepast.  Stel dat we deze restauratie uit eigen zak zouden moeten betalen hebben?    Alleszins kan ik wel zeggen:  Het Hemelrijck is prachtig geworden - vooral als je hem bekijkt van op het Plein, als je van de Dijle komt...  Ik kan je al wel zeggen:  de naam 'Sotscop' willen we zeker behouden...

 

                            

 

 

 

 

 

Het is proper. Ja, dat wel. Maar een restauratie? Zo zou ik het niet durven noemen. Het voegwerk is vernieuwd, de steen is terug proper en daarmee is de kous zowat af. 

Er zijn teveel zandstenen ornamenten stuk en die zijn niet hersteld. Het is onder meer het herstellen in de oorspronkelijke staat dat maakt dat je van een volwaardige renovatie kan en mag spreken. Ach, dat zal wel te duur geweest zijn, het eeuwige argument om dingen maar half en half te doen.

Anderzijds is het ook jammer dat het Mariabeeld niet opnieuw werd gepolychromeerd. Het was een gelegenheid bij uitstek.

Ja, ik ben (alweer) maar gedeeltelijk tevreden. Er is te weinig echte voeling in onze stad met de waarde en de schoonheid van ons erfgoed. Spijtig. Spijtig. Spijtig.

DDe naam Hemelrijck zou slechts in de 19de eeuw gegeven zijn. Van wanneer dateert de naam SSotscop?

Inderdaad: de naam 'Hemelrijck' dateert uit de negentiende eeuw.  Zo lees ik in 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Mechelen'.  Voorheen maakte het pand deel uit van vier huizen die de 'Vier Evangelisten' werden genoemd.  Van wanneer 'de Sotscop' dateert, kan ik niet terugvinden.

Ik lees nu ook dat de overbekende architect Ph.Van Boxmeer in 1902 de restauratie uitvoerde, en de reliëfs reconstrueerde.  Volgens een geschreven bron was de gevel versierd met een 4adam en Eva in het Aards paradijs'.  Het is Van Boxmeer die het opnieuw liet aanbrengen...

Vergelijk eens met het tafereel van 'het Paradijs' op de Haverwerf:

Liet Van Boxmeer zich misschien hier door inspireren voor de reconstructie?  Het Paradijs is immers eveneens laatgotisch met renaissancekenmerken...

Ik meen dat het Charly Keymolen was die de naam "Sotscop" aan het etablissement gaf toen hij de zaak in oktober 1971 opende.  Voordien was hij gerant in de Bowl-Inn aan de Oude Brusselstraat en in een nog verder verleden baatte hij café Barcelone uit.

Juist Roger,

Hij (de Charlie) heeft de naam "Sotscop" gekozen uit een reeks namen welke ik hem voorstelde o.a. "Vuilen Bras", "Vuilen Bruidegom", "Sotscop", en nog enkele andere.

@JosNys: Was de suggestie 'Sotscop' gesteund op het gelaat aan de voorgevel nabij de top? Of inspireerde die kop Charly om er die naam uit te pikken? Van Landscroon maakte in 1647 onze stadsmascotte voor de Ommegang en die pop bleef tot in 1775 'Sotscop' heten, daarna kwamen je beide andere voorstellen in zwang.

Het huis van de familie Snellinck is echter ruim een eeuw ouder dan Opsinjoorke. Zou voormeld gelaat reeds in de 16e eeuw aanwezig geweest zijn of is het iets van Van Boxmeer?

Volgens mij is dit een 'Van Boxmeer-toevoegsel' geweest.  Op foto's van voor de restauratie van 1902 is deze kop niet te zien..

(foto: Jan Smets)

Foto van rond 1900 : geen kop boven het bovenste venster. Op tekeningen van De Noter en (vermoedelijk) Schoeffer komt er ook geen kop voor.  Wél zet men bij foto's zoals deze hieronder: "toestand rond 1900", wat er misschien kan op duiden dat er na de restauratie in 1902  wél een hoofd in de gevel werd aangebracht.

@ Günter. Uw redenering klopt niet. De tijd dat - zoals bij de Sint-Romboutstoren - al de verweerde stenen worden vervangen bij een restauratie, is voorbij. Nu wordt zoveel mogelijk aan originele elementen behouden. Zelfs nu zijn ze nog een stap verder gegaan, en zijn de toegevoegde elementen van de restauratie uit het begin van vorige eeuw behouden. 

Met andere woorden, tegenwoordig wordt meer en meer gekozen voor de zogenaamde zachte restauratie, met maximaal behoudt van de aanwezige elementen. Ook wordt de "Bokrijk"restauratie achterwege gelaten. Wat weg is, is weg en wordt veelal vervangen door een duidelijk nieuwe invulling. Bij een harde restauratie wordt alles wat min of meer beschadigd is, vervangen. Deze laatste methode is duur en heeft veelal tot gevolg dat er maar weinig autehentieks overblijft (weerom de toren die nagenoeg helemaal nieuw is).

Deze restauratie is voor mij meer dan geslaagd. 

Twee vraagjes die bij mij opborrelen:

- Was de voorgevel nooit gecementeerd?

- Als dat mariabeeld een ( halve ) eeuw ouder is dan het huis, waar stond dat dan voordien?

Haha, Greet Geypen. Na zes jaar diep in de shit gezeten te hebben met stinkende riolen, verzakkende straten en lekkende vlietenkelders mag ze nu een trapje hoger. Ze zal nu ten minste geen natte voeten meer hebben.

@ Luc: de voorgevel is nooit gecementeerd geweest, maar wel bepleisterd. Met de restauratie in het begin van de vorige eeuw is deze pleisterlaag echter weggehaald...

Beelden, en zeker heiligenbeelden, werden vroeger gekoesterd en vaak herplaatst bij de (ver)bouw(ing). Het beeld kan dus van overal komen, maar vermoedelijk uit de omgeving, of stond het op dezelfde plek maar hoorde het bij een oudere woning. 

Heel duidelijk is het misschien niet: maar hier zie je rechts de toestand van de bepleisterde gevel voor de restauratie van 1902, met toegemetste ramen bovenaan en zonder timpanen boven de vensters...

 

@ Wim

wat is je mailadres?

@ Wim T: gecementeerd was een verkeerd woordgebruik van mij. Ik bedoelde ' bepleisterd '. Naar analogie met andere vroege renaissancegevels zou ik een expertise verwacht hebben naar de oorspronkelijke kleuren ... tenzij die in het begin van de jaren 1900 grondig verwijderd werden.

Mogen wij dan verwachten dat deze voorgevel, zonder bepleistering, even duurzaam zal zijn als eentje mét bepleistering?

De bepleistering was allicht niet origineel. Bij restauraties dient men te kiezen: zo origineel mogelijk (architecturale eenheid van design en meteen de hele geschiedenis van het gebouw vernietigen), een bepaalde periode (bijvoorbeeld met de kenmerken van de functionaliteit uit de gloriejaren), of de recentste toestand van voor een verval  (met de sporen van de ganse historiek: een gebouw met een verhaal). Het is dan ook mogelijk, camoufleerd geraakte oude(re) details opnieuw tevoorschijn te halen en zelfs verdwenen elementen zo goed men nog kan opnieuw aan te brengen, zoals Van Boxmeer met het Hemelrijck deed. Bovendien durfde men vroeger een gebouw wel eens verfraaien; dat mag geen absoluut taboe worden. Daarnaast bestaat de renovatie tot een nieuw ontwerp met vagere herinneringen aan de oude toestand, zoals de Lamot (wat herbestemming vergemakkelijkt). Als we Oud-Mechelen in volle authenticiteit willen, krijgen we veel moeras en een paar paalwoningen.

Of het een tijdsgeest is dan wel een duurzamer esthetisch bevinden, weet ik niet, maar oude gevels met verschillende soorten steen vindt men nu wel mooier dan bepleisterde. Allicht zal vooral de zandsteen meer te lijden krijgen, maar desnoods is er over enkele honderden jaren nog een 'harde' restauratie mogelijk. Pleister vergt ook wel onderhoud en herstelling, en daarbij kan het nodig worden een deel ervan te verwijderen zodat de onderliggende steen zou kunnen beschadigd worden. Trouwens, waarom die zandsteen zo goed bewaren als niemand hem nog ooit te zien zou krijgen? De ornamenten gaan we toch zeker niet door bepleistering beschermen. Behalve met duurzaamheid mogen we ook rekening houden met wat we graag zien: ooit zal zowat elk gebouw toch wel doodversleten of platgebombardeerd raken of voor plannenmakers lelijk in de weg staan; laat het tot dan zo genietbaar mogelijk wezen - met als extra voordeel dat men dan minder makkelijk tot slinkse sloop durft over te gaan.

Tragisch nieuws...  Deze avond verongelukte Jean-Pierre Jacobs bij een verkeersongeval in Keerbergen.  Hij was eigenaar en uitbater van de Martinique op de Korenmarkt, en De Sotscop, en de echtgenoot van Vicky Weyens die hierboven in het artikel aan het woord is...  Jean-Pierre was slechts 57 jaar...

Voormeld motorongeval van iets na 20.30 uur op 23/04/2014, nu reeds op de site van de Gazet van Antwerpen (als elk artikel zonder abonnement slechts tijdelijk in te zien). Het wijst op een leerlinge-bestuurster van de aanrijdende wagen buiten diens weggedeelte, wat het zo mogelijk nog tragischer maakt.