Vijf genomineerden voor de 'Mechelsen Iemer'

met categorie:  

    

(foto's: Jan Smets.  (uitgezonderd 2de van links: VVB Mechelen-Willebroek)  :  Marleen D'Joos, René Jonckeer, Jaap Boelens, François De Schouwer, Jean Aerts)

Op 19 maart wordt de tweejaarlijkse prijs 'de Mechelsen Iemer' weerom uitgereikt aan een verdienstelijke Mechelaar of vereniging die zich uitgesproken onderscheiden heeft op cultureel vlak.  De organisatie is in de handen van de Mechelse Cultuurraad onder voorzittersschap van Frans De Wachter.  Het gebeuren gaat door in de Salons Van Dijck in de Merodestraat.  De lijst van genomineerden is pas bekend gemaakt, en nu is het in spanning wachten op de uitslag.  Wie gaat dit jaar met de populaire trofee naar huis?  Sowieso is élke genomineerde al een beetje winnaar, want het moet gezegd: de kandidaten zijn aan mekaar gewaagd.  Maar stiekem hoopt natuurlijk ieder van hen dat ze met de knappe, symbolische sculptuur van kunstenares Frieda Mariën naar huis kan gaan.  Want zo'n trofee op de schoorsteenmantel mogen plaatsen is voor élke Maneblusser een hele eer!

 

Twee jaar geleden mocht de Robert Stolzclub zich gelukkig prijzen.  En vier jaar geleden mocht zélfs Mechelenblogt zich verheugen in een nominatie.  Dat  bewuste jaar ging de prijs terecht naar Circolito.  Toch waren we  toen vereerd dat we in de running zaten voor deze begeerlijke Cultuurprijs.

 

Dit jaar wordt het beslist weer moeilijk om te gissen naar de winnaar.  De vijf kandidaten waren of zijn heel bedrijvig op heel verschillende terreinen op het Mechelse Culturele veld.  Voor mij persoonlijk zijn ze het allemaal waard.  Nog even geduld oefenen voordat we het verdict van de jury zullen kennen...  Ik wil alvast de genomineerden in het kort voorstellen...

 

(Sjarabang met Marleen D'Joos, Ingrid De Waegemaeker en Mart De Wever)

 

Sjarabang

 

Marleen D'Joos is niet alleen de drijvende kracht en oprichtster van deze vzw - maar ook het uithangbord van de vereniging.  Maar ze kan steunen op ronduit even gedreven medewerkers.  Sjarabang is niet één persoon, maar een groep!

Ik ken Marleen al jaren.  In een grijs verleden waren we collega's in Borgerstein.  Daar heeft ze jaren het beste van zichzelf gegeven voor mensen met een verstandelijke beperking.  Samen met haar man, de Mechelse acteur Ugo Prinsen, bracht ze het voor mekaar om schitterende toneelopvoeringen te brengen met deze mensen.  Beide zonen van het echtpaar zijn nu ook actief op het artistieke vlak: Sam Vanderveken als beeldend kunstenaar en Thomas Vanderveken kent iedereen wel van het kleine scherm.

Marleen heeft een aantal jaar geleden Sjarabang opgericht.  Sjarabang - gehuisvest op de Kerkhoflei, wil Kunst-en cultuurparticipatie van mensen met 'n verstandelijke of meervoudige beperking bevorderen.  Dit zowel op een actieve als passieve manier: via workshops en in het atelier: proeven van het werk van anderen in tentoonstellingen en podiumvoorstellingen.  Kunst is voor de iniatiefnemers een perfect middel tot ontmoeting en wil zo een steentje bijdragen tot een samenleving waar iedereen zich thuis voelt.  Inclusie is een cruciaal begrip.  Er wordt gestreefd naar een mix van mensen met en zonder beperking in deelnemers, vrijwilligers en lesgevers.  De vzw wil  drempelverlagend een brug zijn voor hen die (nog) geen plaats verwierven in het reguliere kunstonderwijs.  Dat kunstonderwijs zou zich nog beter moeten aanpassen aan de noden van de doelgroep. 

Marleen D'Joos is nu voorzitster van de SARPH (stedlijke adviesraad voor personen met een handicap).  Ze is er de geknipte persoon voor.  Wil je méér weten over de werking van Sjarabang, over hun workshops, hun vrij ateljee of het inclusief kunstenfestival 'Kunst-Proeven'?  Dan moet je deze link zeker aanklikken:

info@sjarabangvzw.be       0477 23 90 78 (Marleen)  -  015/63 96 14

 

 

 

René Jonckeer

 

René Jonckeer ken ik persoonlijk het minst goed.  Maar deze muzikant is een terecht genomineerde.  René is al jaren een grote naam.  Als deze pianist een solo brengt kan je niet op je stoel blijven zitten.  Zijn vingervlugheid is spectaculair!

René is niet de eerste de beste, en dat blijkt wel uit zijn optredens.  Heel wat grote namen uit de jazz-en showbizz heeft deze Mechelaar al mogen begeleiden.  Mechelen heeft een straffe reputatie als Jazz-stad.  Hiertoe draagt René méér dan zijn steentje toe.  Hij stond op het podium met ondermeer Thijs Van Leer, Shirley Bassey, Deborah Brown, Philippe Catherine, Toots Thielemans, John Lee Hoocke...  En dat zijn niet van de minsten...  René Jonckeer nam dan ook deel aan heel wat Jazz-Festivals zoals Jazz Middelheim, Brozeela Jazz, Jazz Bilzen en vele andere.  Bovendien is hij de stichter van verschillende jazz-ensembles als Cameleon, Tough Talk (met legende Frank Vaganeé) en The Keyhole Conspiration...

René werd geboren in 1947, en sinds 1974 mag hij zich Maneblusser noemen.  Op zijn visitekaartje staat dat hij jazz-pianist is, maar ook trombonist, bandmaster, studied piano, trombone and theory at the Royal Conservatory in Mechelen.  En dat is een mond vol.  En verder: piano aan het Brussels conservatorium, fluit aan de muziekschool van Audergem, trombone aan het Koninklijk conservatorium van Mechelen, en 'arranging' aan de Antwerpse Bigbandschool.  Als klap op de vuurpijl mag hij zich ook 'bandmaster' van de Koninklijke Harmonie van Muizen en 'the Keyhole Conspiration of Mechelen' noemen.

Méér gegevens over deze muzikale virtuoos:

0475 74 72 55    rene.jonckeer@skynet.be

 

 

 

Jaap Boelens

 

Jaap is géén geboren Mechelaar (°1942), maar deze Nederlander woont wel al decennialang in onze stad.   Van 1987 om precies te zijn. Jaap woont met zijn echtgenote in een fraai gerenoveerde woning, volgestouwd met kunst, in de Twaalf Apostelenstraat in het Groot-Begijnhof. 

Jaap heeft in 2005 mee aan de wieg gestaan van de vzw Groot-Begijnhof.  Hij werd er ook de voorzitter van.  Het best bekend werd hij door 'Kunst op het Groot-Begijnhof': een druk bijgewoond Kunstenfestival, waar heel diverse kunstenaars exposeerden in privéwoningen in datzelfde Begijnhof.  Het was een uitstekende gelegenheid om laagdrempelig kunst tentoon te stellen.  Een uitvloeisel van dit gebeuren was en is 'Fotografie aan de steigers'.

Eind 2011 werd onder zijn impuls het voormalige dodenhuisje en aanpalende lokalen in de Moreelsstraat, ingericht tot Maurus Moreelshuis.  Met de oprichting van de vzw Maurus Moreelshuis werd eer gedaan aan deze vergeten Mechelse schilder.  Jaap wil door al die iniatieven een grotere uitstraling geven van ons schilderachtig begijnhof.  Hij wil de onderlinge communicatie en het contact met de onmiddellijke omgeving bevorderen.  Bovendien wil hij met het Moreelshuis ook info verstrekken naar leden en ruimere omgeving.   Het Moreelshuis wil voorzien in een neutraal ontmoetingsplatform en een podium geven aan kunstenaars om hun artistieke prestaties te tonen.  Hierbij wil Jaap en zijn ploeg bijzondere aandacht geven voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Je kan Jaap Boelens contacteren via volgend telefoonnummer en mailadres:

0473-37 19 66  jam.boelens@skynet.be

 

 

 

François De Schouwer

 

Hoeft Belleman François De Schouwer nog voorgesteld?  Zowat élke Maneblusser kent populaire Swa.  En ook iedereen weet dat Swa aan zijn laatste jaar bezig is.  Rugproblemen maken dat de nu 72-jarige Belleman genoopt ziet zijn bel over te dragen.  Wordt de Mechelsen Iemer een mooie 'Fin de carrière-prijs?'

Ik ken François al vele jaren.  Samen ben ik met hem aan de slag in het Sinte-Mettegenootschap dat hij mee heeft opgericht.  Deze traditie bewaren voor het nageslacht is voor hem een edel doel.  Swa begon als buikspreker maar was ook vele jaren actief in het amateurtoneel - onderandere  bij 'Voor Taal en Kunst'.  Twintig jaar lang was hij Belleman in onze stad. Hij deed het op vrijwillige basis.  Zopas steunde hij met plezier het project van Romboutwordtwijzer, nét zoals hij dat deed op zovéle evenementen en bij zovéél gelegenheden. 

Swa kan je zo bereiken:  0475 53 72 11  mechelsenbelleman@skynet.be

 

 

 

Jean Aerts

 

De bescheiden Jean Aerts is een bezige bij - op honderd en één terreinen - allemaal heel verscheiden.  Hij is uiterst gedreven, en daar kan ik over meespreken.  Overal zie je hem, en hij is actief achter vele Mechelse schermen.  Jean is van vele Mechelse markten thuis, en daardoor ook van onschatbare waarde.  Deze rasechte Mechelaar verenigt heel wat kwaliteiten.

Een opsomming?  Heb je even tijd?  Jean is actief bij de Mechels-Oostenrijkse vereniging Servus.  Dat is hij ook bij het Haydn-Genootschap.  Jean heeft de gave om zowel cultureel bijzonder veel kwaliteiten te hebben, maar tegelijkertijd ook volks te zijn.  En dit zijn géén tegenstellingen voor hem.  Met een grote zin voor verantwoordelijkheid en een tomeloze inzet en relativeringsvermogen is hij ook betrokken bij het Koninklijk Verbond van Mechelse Geburenkringen, het Buurtcomité Caputsteen, de Carnavalsvereniging Gilde De Knullen en het Mechels Karnaval Komitee...  En in al deze verenigingen bekleedt hij een bestuursfunctie.

Maar daar blijft het niet bij!  Hij zet zich ook in bij de Wijkraad Mechelen Noord en de Lokale Adviesraad KV-Mechelen.  Bij de voorbije Cavalcade zette hij zich in voor de bevlaggingsactie.  In de Hanswijkparochie werkt hij binnen de Parochieploeg.  En elk jaar gaat hij mee als drager van het beeld van OLV-van Hanswijk in de processie.

Respect voor Mechels erfgod en Mechelse tradities: het zijn voor Jean Aerts géén ijdele begrippen!

 

015/20 66 50    0497 36 91 42

jpm.aerts@skynet.be

 

 

 

Voor mij verdienen ze het allemaal om de Mechelsen Iemer te winnen!  Héél zeker.  Het wordt géén gemakkelijke keuze.  Maar ik wil hen nu toch alvast proficiat winnen met de nominatie.  Sowieso staan ze nu al op het winnaarsschavotje.  Bedankt voor de grote inzet voor deze stad en het culturele leven!  

 

 

 

 

 

Het blijft een moeilijke keuze. Persoonlijk zou ik kiezen tussen Marleen en Den Belleman, omdat ik de andere niet zo heel erg goed ken.

Toch alweer een fijne keuze van de Cultuurraad.

De jazzgitarist en blueszanger die o.m. met Santana en met Bonnie Raitt werkte, heette John Lee Hooker, niet Hoocke. Op het Internet werd de naam wel een paar maal foutief Hoocke of Hoocker gespeld; dit laatste ook op een curriculum vitae van René Jonckeer.

Jazzzolder, dans, circus, Weense muziek... Iemers vol podiumkunsten of juister: 'performing arts'. Wordt het dan deze keer, gezien jazz in 2006 al aan bod kwam, voor de hand liggend Marleen D'Joos met Sjarabang? Zeker geen slechte keuze. Of wil men een dreigend vast(geroest) stramien doorbreken door te tonen dat Mechelen cultuur vanuit elk perspectief weet te waarderen? Dan hoop ik dat Jaap Boelens niet uit Noord- of Zuid-Holland komt want als ik ieders palmares goed bekijk, zou anders nɘn Ollandɘr de match winnen.

Ja, jammer dat er maar een "Iemer" kan uitgereikt worden. Voor mij zijn het ook stuk voor stuk mensen die een bekroning verdienen. Misschien toch maar eens uitkijken naar sponsors, zodat er meer prijzen kunnen komen? Een persoon per jaar in een stad met een bruisend socio-cultureel leven als Mechelen, eigenlijk is dat te weinig.

Misschien moet het maar simpel Den Belleman zijn..!?

Er kan er maar een winnen. Ik hoop dat het "Swa den Belleman" is.

Het hoeft niet steeds de plezantste te zijn! Ik stem op de bescheiden "duivel-doet-al" Jean Aerts.

't Is natuurlijk ook héél moeilijk om te vergelijken.  Voor mij verdienen ze het allemaal.  Al heb ik drie uitgesproken voorkeuren.  Maar ik ga ze lekker niet verklappen.  ;-)    Of toch: ééntje dan:

Een gok: ik denk dat Sjarabang met  'den iemer' zal gaan lopen.  Onverdiend ga ik dat zeker niet noemen.  Integendeel.  Aangezien ik al jaren werk met mensen met een mentale beperking en ik geboeid ben in kunst - is deze sympathie voor deze vzw uiteraard best te begrijpen, niet? 

 

SomeHuman,

Ik kan u gerust stellen. Jaap is geen Hollander maar komt uit Tukkerland.

Indien u kunt aangeven uit welke streek in Nederland dit is en eventueel de stad waar deze persoon geboren is hebt u een goede fles wijn verdient.

Gegroet,

Jaap Boelens

@Jaap Boelens:

Ah, een Twentenaar! Je hebt mijn stem (maar die telt niet mee, vrees ik).  :-)
In het Gelderse deeltje van Tukkerland ligt geen stad. Je provincie Overijssel kreeg haar naam naar de overzijde van de rivier die inmiddels de Zuiderzee doet vergeten, met als groot voordeel dat de naam van de provincie er nu aan herinnert dat ze voor Hollanders over een groot meer ligt.

Geen idee of je uit Almelo, Enschede of Hengelo zou komen. Twee van die steden liggen qua bevolkingsaantal dichter bij Mechelen, ook wel sympatiek; statistisch zou ik die met de meeste mensen moeten kiezen: Enschede.
Toch doe ik liever een zware gok:
Er is heel ver van Holland nog steeds een stadje van 32.000 inwoners met een lange religieuze én bourgondische geschiedenis die je je opperbest zou kunnen doen thuisvoelen in het Groot Begijnhof te Mechelen: Oldenzaal.
Se non e vero, e ben trovato.

Spreek je het dialect - oh pardon, de streektaal? Een taal is een dialect met een leger en een vloot, ofwel iets dat Europees gesubsidieerd wordt. In Belgische context worden Limburgs en Westvlaams hardnekkig 'dialect' gehouden, zo blijft de ene Nederlandse taal politiek zwaarder wegen.

Uw eerste reactie Enschede klopt. Oldenzaal is  een bourgondische stad. De stad waar de carnaval een centrale plaats inneemt. Vanuit Enschede hebben met vrienden jarenlang carnaval gevierd in Oldenzaal. U heeft uw fles wijn verdient.

Met vriendelijke groet,

Jaap Boelens