Van Beethovenstraat

met categorie:  

Hier een weggevertje voor bloggers van boven de 80 jaar.

In welke straat bevinden wij ons ??

Om het voor iedereen een beetje plezant te houden, gelieve NIET OP DIT BLOG TE ANTWOORDEN MAAR UW ANTWOORD TE STUREN AAN:    ERKAA(apenstaart)TELENET.BE

 

JAN SMETS beet met zijn juist antwoord de spits af gevolgd door

JOS NYS
ERIC VW
LUC CROONEN

SOME HUMAN
JAN TORFS
HUBERT COLLET

JOKKE OEP Z'N...
THOMAS HUBER

Tip 1:  in die straat konden ze je serieus op flessen trekken

Tip 2: ouwe Michiel zuchtte: "'t is heet boven"  en verliet als een dief in de nacht de stad..

De tips weekten blijkbaar herkenbare zaken los bij

JEF VAN RANSBEECK

Tip 3:  ze hadden vroeger in die straat  blijkbaar veel stenen

Als je de oplossing kent, zijn deze tips overduidelijk Roger!  Zélfs voor iemand die nog ver van dit tachtig levensjaren verwijderd is.  Eén element slechts uit deze foto gaf me de zekerheid dat ik het goeie antwoord gaf...

Ik ben nog een paar decennia van de tachtig verwijderd, maar ik reed daar in mijn jonge jaren geregeld met de fiets door. Dan voel je dat straatje natuurlijk voor heel je leven goed aan. Gelukkig halen fotografen en internauten de neus op voor meerdere gewaarwordingen, anders ware het té gemakkelijk.

MARC CORBEEL weet het nu ook, evenals

MARC DE BOECK

't is vé soemmege  persees toch zoe giene gemakkelèken rara ... Morrege wéttet antwourt.

Dan verneemt men wat de Lange Heergracht met de rarara te maken heeft. Die is slechts in zekere zin ver van huis.

We zien hier de Van Beethovenstraat.  De huizen in de voorgrond werden in de jaren 40 van vorige eeuw gesloopt voor de uitbreiding van de brouwerij Lamot

Link 1:  op flessen trekken = Lamot
Link 2: Michiel (t'is heet boven) was Michiel Van Beethoven, de overgrootvader van Ludwig die financiële problemen had en naar Bonn vluchtte. 
Link 3: stenen:  de straat heette tot in de jaren 30 van vorige eeuw Steenstraat.

Wat op de rararafoto links onder die lange dakgoot te zien was, is nu een heel platte bedoening: De Haverwerf reikte toen slechts tot bij het Sint-Annastraatje, dat net als de Stoofstraat in de jaren 1960[?] in het uitbreidende Lamotcomplex verdween. De foto toont de Steenstraat; in tussentijd is die over gans haar lengte herdoopt geweest tot Van Beethovenstraat. Sinds de ombouw tot Lamotsite komt het plein echter tot aan de dan heropgedoken Stoofstraat; het juiste antwoord volgens de huidige straatlocaties is dan in feite Haverwerf + Van Beethovenstraat. Het bordje 'Haverwerf' hangt nu inderdaad op de hoek aan de Stoofstraat tegen de gevel van de Match. Die heeft als officieel adres evenwel Adegemstraat 32, zodat pas 808 Sneakershop het adres Haverwerf 1 kreeg. De zogenaamde "Van Beethovenbrug" ligt dus aan de huidige Haverwerf en niet aan de Van Beethovenstraat. We zullen die [La]mottige brug dan maar in overeenstemming met de uitsparingen in haar vermaledijde zijwand, Lamotbrug blijven noemen.

Noch foto's noch internet kunnen een geur registeren en reproduceren. De doordringende typische reuk van toegeleverde en doorheen spleten bij de laadklep op de kasseien druipende mout, vergeet men nimmer. [Met de neus net boven een geopend luik van een enorm moutvat, schoot de herinnering me door de hersens tijdens de late eighties, in de mouterij van een Schotse whiskydistilleerderij.]
Als in 1936 de benaming 'Van Beethovenstraat' al wat vergezocht werd, de eerdere naam was blijkbaar niet gestolen. De vrachtwagens hadden tegen de late sixties die kinderkoppen in diepe onregelmatige putten en geulen hobbel-en-sobbel gereden, zodat een fietsritje zelfs rechtopstaand pedalerend, toch voor de armen aan het stevig omklemde stuur niet gevoelloos verliep - en het leed daarbij echt geen twijfel dat die Van Beethovenstraat veel langer was dan tegenwoordig, al is objectief slechts een kwart weggesneden.

Met uitsluitend visuele info, had ik het met deze rarara toch even kwaad, hoewel de zwaai van het smalle straatje met een dankzij de lichtdoorval vermoed zijstraatje en wat verder, ook rechts, een duidelijk straatje kort bij de dwarsstraat aan het einde, me toch direct zo vertrouwd leek. Wat me uiteindelijk de echte 'aha'-ervaring bezorgde, was - gezien het luttele detail toch merkwaardig - in de verte de winkelgevel aan overzijde van de Guldenstraat. Van de Lamot aan linkerkant van de rarara, doch uit 1980, herinner ik me scherp in het smalste stukje straat het grote verticale raam voor een koperen ketel - dat ik echter compleet mis op de rarara. Daarvan ken ik geen geschiedenis. Wie wel? RIM Nieuws nr. 42 moet ik nog verder lezen maar leerde me al wel de oude Korenmetersstraat en Kloppelstraat en de panden ruim voor Lamot er kwam, en dat de grote Sint-Annakapel [pas in 1964] door de brouwerij werd ingeslikt. Die Kloppelstraat was ook ooit Koekebakstraat genoemd geweest en als toen een naambordje 'Stoofstraat' bestond, raakte het later een statie verder opgehangen. Bevestiging voor de rarara-oplossing kreeg ik na enig opzoekwerk dan toch dankzij de Pekton:

Zoals de rararafoto slechts bij zeer aandachtig speuren toont (tussen de 'coiffeur' [leesbaar uithangbordje rechts] en het door de lichtdoorval verraden Stoofstraatje aan de hoeklantaren), heeft ook [op de Beeldbank] deze door mij pas achteraf gevonden foto van de andere kant bekeken, louter de benedengevel van de oorspronkelijke Pekton. De beide weleer over de straat uitstekende bovenverdiepingen zijn reeds verdwenen. Was dit de toestand uit de Eerste Wereldoorlog, of die tijdens de gehele wegbraak vanaf 1946? Want de Pekton was in 1917 ter plaatse gerestaureerd doch misschien slechts beneden, vermits in 1931 "aangevuld" en nog in 1936 gerestaureerd geweest. Vanuit dezelfde richting als die op de Beeldbank, heeft Roger een oudere foto met de Pekton nog in volle glorie. Mijn kopie daarvan bood me gezochte zekerheid, want zelf had ik destijds slechts de eerste verplaatste herbouw die in 1953 voleind was, aan het Zwaanstraatje kunnen zien.
De rararafoto toont wel duidelijk Sint-Antonius, het huis met een gelijkaardige gevel op de andere hoek (met de lantaren) van het Stoofstraatje, maar dat heb ik nooit kunnen waarnemen. Het verdween en de gevel werd wel deels met bewaard materiaal aan de Lange Heirgracht nr. 12 heropgebouwd maar gelijkt nauwelijks op de originele [niet te verwarren met het nog bestaande ooit gelijknamige huis op de Grote Markt nr. 8, nu gekend als het Vlaams Huis]. Die laatste link levert een 15 jaar oud artikel in RIM Nieuws nr. 46 over onze houten woningen. Mechelen bleek daarvan een eeuwtje geleden de hoofdvindplaats in Vlaanderen.

Aan de straatkant van de Lamot zie ik op de rararafoto ietsje om de draai een geveltop bovenuit steken die met zo een karakteristieke schuine ijzeren staaf naar de daknok tegen omvallen gestut was. Die allicht industriële gevel kan ik me helemaal niet voorstellen. De hiervoor gelinkte foto vanuit de Guldenstraat toont die gevel nauwelijks beter, maar ik meen me wel te herinneren dat er hoog tegen een Lamotmuur [twee?] ijzeren industriële 'balkons' hingen, en daarvan meen ik er op die foto een te zien, blijkbaar ook een soort kooilift. Heeft iemand een duidelijker foto van die hoogste gevel, misschien gezien vanuit het Stoofstraatje?
Hoewel die gevel daar misschien net voorbij stond, gezien een foto met de locatie van de kathedraaltorenachtige stelling, zelfs nog net voorbij Sint-Antonius. Die heeft veel gemeen met de rararafoto maar, genomen vóór 1938, staat de Pekton in volle hoogte en de hoeklantaren is niet meer te bespeuren. Vermits die ook op een foto van 1910 staat, als die wegbleef, kan de rararafoto niet later dan 1931 ['aanvulling' Pekton] genomen zijn.

De 'ouwe Michiel' mag dan wel ook in het nu naar de familie genoemde straatje gewoond hebben, hij kwam pas financieel in de problemen enkele jaren nadat zijn zonen reeds naar Bonn verhuisd waren. Lodewijk, de latere peter van Ludwig, huwde daar op 21 jarige leeftijd in hetzelfde jaar 1733, dat hij er was aangekomen wegens zijn muzikaal talent op uitnodiging van de keurvorst van Keulen. Hun zoontje Johan[n], de latere vader van Ludwig, werd daar geboren wijl Michiel Van Beethoven nog in Mechelen vertoefde. Die had in 1739 het huis in de Steenstraat verlaten doch zou met zijn echtgenote pas in 1741 wegtrekken naar hun succesvolle kinderen toe, wellicht om van arren moede op hun kap te moeten gaan leven. Een dief in de nacht was Michiel echter niet, zijn hebben en houden had hij ter vereffening overgedragen en hij werd daarna, een paar jaar na zijn vertrek, uiteindelijk failliet verklaard. Hij stierf voor Ludwig geboren werd; die laatste was trouwens slechts 3 jaar en een week oud toen zijn peter overleed. Het door Laenen uitgebeelde figuurtje op de Haverwerf, komt me toch wat ouder voor; op die leeftijd zag Ludwig geen familie meer die ooit Mechelen gekend zou gehad hebben.

Wanneer werd michiel van beethoven gestorven???

 

 

@ Tine,

Michiel Van Beethoven (° 15 februari 1684 te Mechelen) werd gestorven op 28 juni 1749 te Bonn  :-)

Op Mechelen Mapt werd in het artikel 'Familie Van Beethoven' zopas een genealogische bron (auteur Van Meldert) toegevoegd en gelinkt. Die omvat de biografie voor een linie Van Beethovens, beginnend te Kampenhout omstreeks 1485 tot Ludwigs laat 18e-eeuwse generatie te Bonn.