Mechelen Solidair mag mooi bedrag wegschenken voor armoedebestrijding

met categorie:  

(foto's: Jan Smets - Marc De Witte, Lieve De Coster van St.-Vincentius, schepen Koen Anciaux, Patrick Nolf van S.O.S.Hulpbetoon en Kurt Lauwens)

De winterzon schijnt met een enhousiaste uitbundigheid door de ramen van de raadzaal van het OCMW-Sociaal Huis.  Winterzon?  Je zou haast denken dat het lente is.  Op zo'n dag lacht het leven wat vriendelijker dan anders.  Zéker op een moment als de vrijwilligers van Mechelen Solidair staan te popelen om een mooi pakje kleurrijke briefjes te overhandigen aan twee verenigingen die opkomen tegen armoede in onze stad.  Mechelen Solidair heeft weerom de handen uit de mouwen gestoken om tijdens de Kerstmarkt soep te verkopen.  Da's op zichzelf een edel iniatief.   En als dit engagement dan ook nog een aardige cheque oplevert voor hen die het minder breed hebben in deze maatschappij, dan is dit niet  alleen lovenswaardig, maar ook bijzonder deugddoend te noemen.  Sinds eind 2010 bestaat Mechelen Solidair - een idee dat werd - en wordt geschraagd en uitgewerkt door Ferre Lauwerijs, Kurt Lauwens en Marc De Witte - drie Mechelaars met een groot hart...

 

 

Mechelen Solidair is geraakt door de groeiende armoede in onze stad, en wil daar daadwerkelijk iets aan doen door verenigingen die aan armoedebestrijding te doen, in de kijker te zetten, en hun kas wat te spijzen.  

 

Zo werd in 2010 - met de Kerstmarkt - een eerste keer soep verkocht ten voordele van de minderbedeelden in onze stad.  Zo'n eerste keer iets organiseren kent de gebruikelijke kinderziektes, maar toch werd de actie succesvol besloten met niet minder dan 1500 euro die toen integraal naar de Lage Drempel is gegaan.

Nu leek dit eerst een éénmalige actie te worden, maar Ferre, Kurt en Marc, geloofden er in en besloten om ook het jaar nadien hun beste beentje bij te zetten.  Er werden sponsors aangezocht om de actie te ondersteunen, en waar in 2010 nog thuis soep werd gemaakt, vond men nu een restaurant bereid om in de ketel te roeren.  Dit én méér publiciteit, maakten dat het bedrag dat overgemaakt kon worden (deze keer ten voordele van Sint-Vincentius Noord) hoger was dan het jaar voordien.  1900 euro kon worden weggeschonken!

2012 was een succesverhaal.  Er werd een website gelanceerd, en nog meer sponsors wilden de actie ondersteunen.  Dit resulteerde in een mooi eindbedrag van 3350 euro.  S.O.S.Hulpbetoon mocht de cheque ontvangen, en kon met dit geld 65 aankoopbonnen ter waarde van 50 euro wegschenken om schoolgerief te kopen.   En al dat geld kon integraal gestort worden door Mechelen Solidair - alleen maar omdat er altijd met vrijwilligers kan gewerkt worden....

 

(schepen Koen Anciaux, Kurt Lauwens en Marc De Witte.  Ferre Lauwerijs kon er vandaag jammer genoeg niet bij zijn...)

 

Dit jaar liep de Kerstmarkt over twee weekends.  Leuk was het dat het Sociaal Huis de kosten voor de kerststal op het binnenplein van ons stadhuis op zich nam.  Besloten werd om de opbrengst te verdelen over twee verenigingen: S.O.S.Hulpbetoon en Sint-Vincentius, die de vorige jaren ook al mochten rekenen op de hulp.

 

   (Ferre Lauwerijs met vrijwilligster Vera Carlier in de stand van Mechelen Solidair op de Kerstmarkt van dit jaar...)

 

Jammer genoeg, zo zegt Marc - werd ondervonden dat het duidelijk crisisperiode is.  Financiële sponsors werden dit jaar niet gevonden.  Ondanks dit alles kon toch een heel mooi bedag van 2920 euro worden bijeen gehaald.  Da's minder dan vorig jaar, maar lang niet slecht.  Het bedrag wordt netjes verdeeld over het Kinderfonds van S.O.S. Hulpbetoon en Sint-Vincentius-Noord.

 

Marc  De Witte wil graag iedereen bedanken die aan dit succes heeft meegeholpen.

 

Wij wensen expliciet nog onze sponsors te bedanken: Schepen Koen Anciaux, het Sociaal Huis, Restaurant De Thien Geboden en restaurant De Keizerin, voor de soep; Christine Pottiez met haar doedelzak en Bruno Bonte met zang en gitaar voor de muzikale omlijsting.  En natuurlijk de 30-tal vrijwilligers die belangeloos meerdere uren in ons stalletje hebben gestaan en het beste van zichzelf hebben gegeven om zoveel mogelijk geld op te halen.  En niet te vergeten: onze 'klanten' die er voor gezorgd hebben dat we een mooi bedrag kunnen overhandigen.  Vanwege Mechelen Solidair: "nen dikke merci!"

 

Schepen Anciaux zegt heel erg blij te zijn met een iniatief als dit.  Hij heeft er een enorme waardering voor, en belooft nu al zijn engagement van zijn diensten voor volgend jaar.

 

  (Mv. Lieve De Coster)

 

Lieve De Coster is voorzitter van Sint-Vincentius, en ze is erg blij met de resultaten van de actie.

 

Als Vincentiusvereniging zijn we heel dankbaar en erkentelijk voor het feit dat we uitgekozen werden.  Immers: we hebben steeds geld te kort.  Zo hebben we immers ook elke maand zware kosten - denk maar aan onze huur.  Elke maand verdelen we 823 paketten.  Dat zijn er zowat 100 meer dan vorig jaar.  75 Mechelse gezinnen worden door ons bedeeld.  Aan de Liersesteenweg hebben we ook een kledingshop.  Elk jaar betalen we voor een 30-tal gezinnen de schoolrekening.  19 kinderen kunnen we met ons bijeengehaalde geld naar de Speelpleinen laten gaan.  We hopen dat we dit jaar méér kinderen naar de Speelpleinen kunnen sturen, of op vakantie laten gaan met het Rode Kruis.  Want stel je maar eens voor om als gezin met enkele kinderen op twee kamers te moeten leven onder de Sint-Romboutstoren...  Dan is elke vakantie voor zo'n kind een welkome afwisseling...  Ook energiekosten worden door onze vereniging gedragen voor Mechelse kansarme gezinnen.  Dit jaar kenden we ook een geslaagde schoenenactie bij Torfs.  Kinderen konden we deftige nieuwe schoenen schenken...

 

Sint-Vincentius is een Katholieke vereniging van onbezoldigde vrijwillers, leken in dienst van noodlijdenden, dat geen onderscheid maakt in ras, kleur, afkomst, filosofische achtergrond of godsdienst.  Ze werken met een dertigtal vrijwilligers, waarvan 15 heel actief zijn.

  

Liersesteenweg 38:c       www.sint-vincentiusvereniging.be      Kledingshop elke tweede maandag van de maand van 14 u tot 16 u, en elke laatste zaterdag van de maand van 10 u tot 13 u.   Contact Lieve De Coster: 0476-58 40 51  of 015-51 83 29       lief.decoster@skynet.be

 

  (Patrick Nolf)

 

Een gelijklopend verhaal kan ik noteren bij Patrick Nolf van S.O.S.Hulpbetoon vzw.  

 

S.O.S.Hulpbetoon is een vereniging die zich inzet voor de armoedebestrijding in Mechelen en omstreken.  Men heeft een tweedehandswinkel waar aan lage prijzen wordt verkocht.

 

kledij: Katelijnestraat 72     015-27 03 25   (maandag tot en met zaterdag van 10 u tot 16 u.   Meubelen en huisraad: Jan Bolstraat 79 bus2  015-27 03 25  (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 u tot 12 u)

 

Elke cent is welkom bij ons.  Alleen met de toelage van de stad (8000 euro) redden we het niet.  We moeten dus ook beroep kunnen doen op organisaties en serviceclubs, en op een initiatief als dit...  Ook wij werken met een dertigtal vrijwilligers.  We bereiken in onze stad zo'n honderdtal gezinnen (en dat betekent een 350 mensen).  Ook doen wij aan voedselbedeling.  We werken allebei voor dezelfde doelgroep, en onderling onderhouden we goeie contacten.

 

Dan is het tijd voor de foto:  fier mogen Marc en Kurt het geld overhandigen.  Blij ontvangen de twee vertegenwoordigers van de armoedebestrijdingsverenigingen het bedrag.  De zon schijnt door de ramen, en dat geeft een fijn gevoel...  Maar dit gebaar is nog véél fijner.  Hier toont Mechelen haar warme hart!  Proficiat aan iniatiefnemers en vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit geeft mij een dubbel gevoel: blijdschap dat er nog inzet is, maar tegelijk verontwaardiging, want wat de vrijwilligers hier organiseren en bij elkaar brengen, is eigenlijk - in een menswaardige samenleving - een taak van de overheid. Dat geld, dat naar de armoedebestrijding gaat (en veel te weinig is) moet niet van de paar mensen van goede wil komen, maar van iedereen, met andere woorden, uit de algemene middelen (belastingen) gefinancierd worden.

Kunt U zich voorstellen dat Pieter de Crem en zijn aanhangers de straat op gaan en vragen dat iedereen die vindt dat wij nieuwe gevechtsvliegtuigen nodig hebben een soepje wil kopen of een milde gift storten? Natuurlijk niet, de overheid gebruikt haar gezag om iedereen, het ermee eens of niet, te dwingen financieel bij te springen. Populair word je daar niet mee, maar zo zit een samenleving in elkaar.

Alleen voor sociale en culturele doelen zet de overheid nu massaal stapjes terug, en om populair te blijven bij de rijkeren wordt de verplichte, georganiseerde solidariteit teruggeschroefd, en de brave idioten, die hun medeburgers niet in de steek willen laten, moeten maar spontaan in hun beurs tasten. De egoisten worden met rust gelaten...

@ Wieland

Pieter Crembo en zijn soortgenoten van alle couleur hebben nu wel andere dingen te doen hoor. De gazetten staan er alle dagen vol van maar alles kaat koet zeggen ze terwijl ze op mekaars voeten staan. Trouwens werden die toestanden jaren geleden reeds voorspeld. Ons moeder zij altijd, wie zijn gat verbrand moet maar op de blaren zitten.

:-)

Mooi artikel. Bedankt, Jan !

Deze enthousiaste soepdrinker is héél blij met dit mooie resultaat!! Super !!