BORZESTRAAT

met categorie:  

In welke straat konne we dees oekske vinne?

 

Om het voor iedereen een beetje plezant te houden, gelieve NIET OP DIT BLOG TE ANTWOORDEN MAAR UW ANTWOORD TE STUREN AAN:    ERKAA(apenstaart)TELENET.BE

De eerste goede antwoorden zijn binnen: 

LUC CROONEN
JOKKE OEP Z'N....

'k Wist da 'k ɘt kendɘ ma 'k zou dɘr noet ni-j-œp gɘkoumɘ zεn as ɘk die fotou al ni me straat en daatɘm œp mɘnnɘn 2TB draajf ad staan. Die zestindɘn ogüstüs zεε nɘ nog grüttɘrɘ reklam an dɘn andɘrɘ kant "Vernell spoelt nog zachter dan regenwater!"

De lèst van de slummerikke weûrt aangevuld mé

NELLY

JOS NYS

Roger, mijn antwoord is onderweg.

serieuze bouwovertreding

Een huis op het voetpad zetten!

 

 

 

 

@ marcanne

Serieuze overtreding tegen de blogreglementen > een grote leegte!!!

vervoegt de Mèchelenkenners :

JEF VAN RANSBEECK

@ Marcanne: Het zou wel eens kunnen dat het huis er stond voor het trottoir werd aangelegd...

 

hoe zat dat met de balkontaks, zou die twee keer betaald zijn: één keer voor die constructie uitgevend op de zolderkamer en nog een keer voor de cristal?

 ;-)

Tip 1:  in de omgeving waren de daken van de huizen wellicht ferm ondergesch....

[typo gecorrigeerd; oorspronkelijk 30/01/2014 - 00:28]

Seg Rozjεε, as gɘ 't et ouvɘr wa da 'k ik paos dan moktɘ dɘ mensɘ nao ma bloskɘs waos want dan zaatɘ d' εchtɘ sjgao...rs eevɘras andɘrs, in vuil vɘrsjgillɘgɘ straatɘ. Dabao, an dɘn ouvɘrkant van dɘ Dεεl is ɘ strɘukkɘ me-j-oek nɘn trotwaar tot tεεgɘ züjɘn "baojouvɘrtrεεding" en waa da di sjgεε... nɘn dikkɘ vingɘr dik œp dɘ grond deervɘ plεkkɘ.

 

@ Some : Ik heb geschreven "in de omgeving"

Tip 2:  vé in dee straat te wandele moeste lifst ne stroejen oot oep aove kop émme

@Rozjεε:

Da's dan gɘlεk ba Dɘ Rœk oe-j-ɘn kaatɘ 'Mεchɘlɘn en Groet' Œmgεεving' iettɘ.  ;-)
Want 't kan goo zaon da-d-ienɘ dien in dee straat kalant was, toon vanoat zɘnnɘn aogɘn of ien van mɘn kattɘ vergεεvɘ-n-ei.  :-(

Avvɘn twiedɘn tip is œk al züzoe, want d'r zat da dui dɘn band ienɘ me-j-eet andɘrs œp zɘnnɘ kop. Goo, g'ad "wandɘlɘ" gɘsjgrεεvɘ-n-en daa-j-ad 'm waonɘg me vandoon, 'k wεεt ɘt.  ;-)

@ Some

 

Is het mogelijk om uw teksten op deze blog in een duidelijk leesbaar lettertype te posteren aub

Dus ook gn klnkrs wglatn nchthns kwstie vn oefnn.

Sorry dat ik de oplossing reeds geef, maar ik wou vermijden dat er bij deze Ra ra ra nog meer nauwelijks leesbare commentaren zouden worden gepost.

De oplossing:  BORZESTRAAT

Hulde aan de veteranen van dienst:

LUC CROONEN, die zijn eigen foto heeft herkend :-)
JOKKEN OEP Z'N....
NELLY
JOS NYS
JEF VAN RANSBEECK

foto Luc Croonen

De vooruitstekende huizen werden in 1970 afgebroken voor de uitbreiding van de Galeries Anspach.

Tip 1: in die straat (kant Galeries Anspach) was er het duivenlokaal "De Reisduif" bij Candries.

Tip 2: men vond er ook de herberg "Tietz" ( "tits" was ooit een populair strooien hoofddeksel)

Roger: ik had nog tip 2 en 1/2:

daar is een café in Mechelen met de naam verwijzend naar uw zoekstraat, waar ook van die blauw geschelpte zitten

Roger, ik had het nooit gevonden. Wat ik uit mijn jeugd wel weet is dat de straatjes tussen de Lein en den Brul bij de mensen niet den besten roep hadden. Aan de namen van de kenners te zien zou dat misschien kunnen kloppen. Of zie ik dat verkeerd ?-)))

@Iene van de Beurght, marcanne, Roger Kokken:

Bij mij zijn alle karakters uitstekend leesbaar, zowel in Firefox als in Internet Explorer. Ik gebruikte die uitspraakspelling voor het Mechels dialect al veel langer op dit blog, maar verneem pas nu dat mensen er moeite mee hebben. Graag uw hulp. Bij mij zien methode A en B er identiek uit (met miniem verschil voor hoofdletter sjwa). Welke karakters zijn voor jullie niet behoorlijk herkenbaar (of neem van wat hieronder staat een grafische screenshot en publiceer die):

Methode A (was tot dusver benut):
1. ondersteboven sjwa: klein ɘ - hoofdletter ɘ
2. epsilon: klein ε - hoofdletter ε
3. ligatuur oe: klein œ - hoofdletter Œ
4. u umlaut: klein ü - hoofdletter Ü
5. sjwa: klein ə - hoofdletter ə

Methode B:
1. ondersteboven sjwa: klein ɘ - hoofdletter ɘ
2. epsilon: klein ε - hoofdletter ε
3. ligatuur oe: klein œ - hoofdletter Œ
4. u umlaut: klein ü - hoofdletter Ü
5. sjwa: klein ə - hoofdletter Ə

@Some Human:

Ik denk dat het gebruik van karakters in Italiek het lezen van langere teksten voor Iene van de Beurght  bemoeilijkt!

Bekijk maar:
@Iene van de Beurght, marcanne, Roger Kokken:

Bij mij zijn alle karakters uitstekend leesbaar, zowel in Firefox als in Internet Explorer. Ik gebruikte die uitspraakspelling voor het Mechels dialect al veel langer op dit blog, maar verneem pas nu dat mensen er moeite mee hebben. Graag uw hulp. Bij mij zien methode A en B er identiek uit (met miniem verschil voor hoofdletter sjwa). Welke karakters zijn voor jullie niet behoorlijk herkenbaar (of neem van wat hieronder staat een grafische screenshot en publiceer die):

Methode A (was tot dusver benut):
1. ondersteboven sjwa: klein ɘ - hoofdletter ɘ
2. epsilon: klein ε - hoofdletter ε
3. ligatuur oe: klein œ - hoofdletter Œ
4. u umlaut: klein ü - hoofdletter Ü
5. sjwa: klein ə - hoofdletter ə

Methode B:
1. ondersteboven sjwa: klein ɘ - hoofdletter ɘ
2. epsilon: klein ε - hoofdletter ε

3. ligatuur oe: klein œ - hoofdletter Œ
4. u umlaut: klein ü - hoofdletter Ü
5. sjwa: klein ə - hoofdletter Ə

Jokke oep zeun blokke

Dat café van die blauwe geschelpte, daar bedoelde toch de Beurs mee!

Groetjes uit Oost-Vlaanderen

 

 

 

@Jokke oep zeun...: Alleen in Mechelen kruipen blauw geschelpten in een gulden valk! Maar als de Chinezen vinden dat “Die vleugels, de ogen, de lichaamsbouw. Dit is topkwaliteit." ook op die hoogvliegers slaat, mogen ze altijd een bod doen.

Om aan Vlaanderen te verduidelijken dat voor ons 'borze' het evident meervoud is van 'beurs', heb ik eigenlijk mijn speciale karakters voor de uitspraakspelling van het Mechels dialect nodig.

@Roger: ik dacht het direct: ik ken die soutien van ergens! :-)

@Luc: De andere kant is allicht zachtjes uit je geheugen gespoeld.

@Jokke oep zeun...: Ik had je reactie op de karakters nog niet opgemerkt [in feite wel maar slechts het onderste stuk en gedacht dat ik mijn eigen tekst zag]. Ik kijk, maar zie geen probleem qua leesbaarheid van de cursivering. Het cursief benut ik om duidelijk het Mechels dialect te onderscheiden van andere tekst (ook als ik een woord of zin in het Mechels of in een vreemde taal binnen een tekst in AN plaats). Alleszins omschrijft 'marcanne' toch een heel ander probleem.

Verklaringen voor enige "nauwelijks leesbare commentaren":

1. Nog groter reklamebord voor het Persil product "Vernell": zie mijn link t.a.v. Luc (30/01/2014 - 22:31). Zowel die foto als de rararafoto zijn gedateerd 16 augustus 1970.

2. Het aan de andere kant van de Dijle (ongeveer even ver en parallel met de Borzestraat) liggende straatje met ook zo een 'bouwovertreding' van een huis pal over het voetpad, en wel aan de overeenkomstige zijde, is de Ziekeliedenstraat met het Hof van Cortenbach (zonder twijfel veel ouder dan dat trottoir naast die kraan, Wieland): vooral aan het andere eind nestelen duiven in de talloze siergaten in de hoge zijmuur van de stadsbibliotheek en hun gevoeg lag of ligt er vingerdik op de straat - Wij mogen geen grassprietje even laten doorschieten op ons voetpad maar werd de Stad al bekeurd wegens overlast? Ter hoogte van het Lieveheerstraatje hoort men voortdurend het geroekoe.

3. De uitgeversnaam die in context van het Mechels dialect dat geluid toonde welk men eufemistisch 'duivengekir' noemt, is De Rouck. Ik verwees naar diens tot in de jaren 1970 zeer gekende wegenkaart met stadsplan "Mechelen en grote omgeving" n.a.v. Rogers reactie, want de echte dakensch...ers zaten natuurlijk ver van het Borzestraatje verspreid aangezien duiven niet op een duivenlokaal maar slechts op de duiventillen bij de melkers thuis 'vallen' (gewoonlijk in of bij hun tuin, begrijp Mechelse uitspraak 'of' voor 'hof').

4. Net tegenover café Tietz (uitgesproken als 'Tits' en een 'tits' was een strooien hoed) was een fietsenstalling tegen de muur en ik herinner me een 'klak' als vast hoofddeksel van de bewaker. Volgens Roger [in e-mails n.a.v. de rarara] werd die brave man "Rikske Flos" genoemd. Hij ZAT in zijn kotje en kwam aan de kost doordat mensen er naartoe FIETSTEN, dus met het 'wandelen' van Rogers 2e tip had hij weinig uitstaans. Overigens: i.p.v. 'maar zus en zo' is er het toch weer fijne Mechels 'ma züzoe'.

Voor verklaring van mits goed getoond, onherkenbare letters: één adres.
Leestip: Analyseer niet maar lees luidop en luister naar wat je daarbij hoort.

...sprak het orakel.

Nee, de logica: Die spelling doet amper toegiften aan woordstamherkenning, grammatica of regels tot eenvormigheid. Ze werd integendeel afgestemd op juiste en volledige weergave van klanken. We zijn dat niet gewoon en dus doet onze normale poging tot al op het zicht begrijpen, heel bizar aan doch voor wie Mechels kent, zoals de meeste bloggers, ligt klakkeloos zeggen wat er staat voor de hand want dan hoort men ineens heel herkenbaar Mechels. We kennen trouwens het Mechels als aanhoorde, niet als gelezen taal.

Het is veel simpeler dan echt fonetisch schrift, omdat uitsluitend Mechelse klanken nodig zijn en omdat veel uit het Algemeen Nederlands vertrouwde schrijfwijzen van klanken, ook passen voor het Mechels. Voor klinkers zijn vooral de in het AN onbestaande lange gesloten o [oa] en de typische Mechelse [ao], tonen van de verscheidene uitspraken van e/ee [e,ee,ɛ,ɛɛ,ɘ] en voor oe en eu een onderscheid tussen kort [œ,ɘu] en lang [oe,eu] noodzakelijke extraatjes; de Mechelse korte u krijgt een umlaut omdat 'an dɘ küst' heel anders klinkt dan correct AN 'aan de kust'; de rest wijst zichzelf uit. De in AN verdubbelde tekens voor lange klinkers, dienen ook in open lettergrepen verdubbeld (zodat bvb. wat ['wa'] verschilt van waar ['waa'])

En oep Sint Anneke mosselen.

Ge moogt ze ook in Coventry gaan zoeken.

@Some Human: 'an dɘ küst' heel anders klinkt dan correct AN 'aan de kust' want in Mechelen zeggen ze daarvoor "in Blankenberreuge"

@Jokke oep zeun..: Daa zen oek al gin vɛssɘ mossɘlɘ. Di vindɘ pas vanaf d'iestɘ gollɘfbrɛɛkɘrs in dɘ gɘbeurɘ van 't noktstrand in Brɛɛdɘnɘ. Ni vɘrkied œppakkɘ, da's ɛchtɘg en tɛchtɘg waa.  :-)

Dabao, Mɛchɘlɛrs zɛɛjɘ vreugɘr "an dɘ zie" ma zɘ zeen oek al lank na 't wɛɛr œp dɘn tɛɛvɛɛ: al zou 'k in 't ghiel ni wɛɛtɘ waadta dtà na vɘuts goo vɘu-j-is, z' emmɘ-n-ɘt nao-j-oek wel ouvɘr "dɘ küst" dui-j-Armao', Frank en Sabin.

Ma Mɛchɘlɛrs di nog is nɘn blœmmɘstoet willɘ zeen, kündɘ 't ni kwaalɘk nɛɛmɘ da zɘ na Blankɘnbɛrrɘgɘ trekkɘ. Smets en Lœwee zen daa nog lank blaovɘ mɛɛraojɘ ma 'k paos da dtee da nao me-j-oatgɘsjgiejɘ zen. :-(
'k Zen vreugɘr nog me 't vloukɘ van Dɘn Aan na dɘ pompeers gindɘr gɘrɛɛjɘ vɘu tɘ gan mɛɛjɘulpɘ neetɘ (want blœmmɘ weerɘ ni vuil ni mi gɘstoukɘ toon) en darachtɘr nog efkɘs in dɘ stoet mɛɛgɘrɛɛjɘ-n-in dɘ Kamaarou van waolɘ dɘ Swa - en vɘral vuil fottous gɘtrokkɘ van dɘ waagɘs. M'addɘ wel daa-j-in 't stad œp restorrao' gan mossɘlɘ-n-ɛɛtɘ, me-j-ɘn gœj frissɘ pint.
Mɘnnɘ konzjɛɛ zat ɘr zjüst œp en dɘn Bɛrt ei mɘnnɘ vɘlou-j-in dɘ kamjonnet na Mɛchɘlɘ gɘbrocht - Ma 'k waar dɘr wel zellɘf me na dɘ zie gɘbold, gɘpakt me veer vɘlouzakkɘ want 'k ad oek vanvui nɘ portbagaasj en me da vanachtɘr bouvɘnœp nog is teen kilou fottojappɘrateur plüs mɘ stateef an 't steur ghangɘ; zü-j-ɛt of zü veir zou-j-ɘk nao ni mi willɘ trappɘ.

Geeuw, geeuw, geeeeeeeeeuw...

Bedankt Some. Aub laat het plezant blijven

Some, wilt gij achter u de deur sluiten.

Laat uw evenmin aangesproken partijgenoot dan rustig slapen door de telkens gesloten deur eens dicht te laten.

Some, het is best van niet te oordelen over iets waar ge geen kennis van zaken van hebt. Een partijgenoot is iemand die eveneens lid is van dezelfde partij, wat voor mij dus niet opging noch opgaat! Dus doe de deur maar dicht zoals GL vraagt:-)

Wa schilt'er joenges? Polletéke'n ambras in't Beuzzestreutje?

Als één der voormalige gemeenteraadsleden voor het Vlaams Belang was en is Eddy Luyten bij mijn weten geen lid van die partij. Maar of in het licht daarvan, lidmaatschap echt een noodzakelijke vereiste is om 'partijgenoot' genoemd te mogen worden, lijkt me eerder een opinie dan een evidentie.
Om even logischerwijze op zowel Eddy Luytens als Jef van Ransbeecks commentaren in te pikken, en natuurlijk omdat ik graag over wat kennis van zaken beschik: Neemt Eddy Luyten nu geheel afstand van de huidige partijstandpunten van het Vlaams Belang? Of houdt de heer Luyten dan wel de partij die deur liefst gesloten?

Eddy, zo iemand die nooit zijn bakkes kan houden noemen wij in Hombeek : e viswijf.

jef, oppassen want volgens die S H werd gij niet aangesproken en dan wil hij niet dat ge der tussen komt. Ik dacht dat Mechelen Blogt voor iedereen was, maar er is dus weer zo een filosoof die hier het verkeer wil regelen... Dus goed dat de Borzestraat rechtgetrokken werd, of hij zou nog met zijn koppeke in die soutien blijven hangen:-)

"Die S H" levert geen kritiek op enig normaal tussenkomen, maar wel op een boertige "geeeeeeeeeuw" en ongepaste aanvallen vermits ze nimmer op inhoud sloegen of slaan, vanwege - hier net boven weer eens - dezelfden, die ook eerder niet tot enig ter sprake gebracht onderwerp hadden bijgedragen en die alle moeite doen om vooral geen gewenste klaarheid te scheppen maar oh zo graag proberen de tegenstander te bekladden en deels verholen tot zwijgen te intimideren, waarbij ook de terminologie steeds lomper wordt tot elk spoor van een dun vernisje beschaving weg komt te vallen. Het blijkt dan op zijn minst toch dat men noch van de van inhoudelijke zwakheid getuigende klassieke methodes, noch van de traditionele stijl, van de bevriende partij afstand kan nemen.  :-)))

Speciaal voor de grote hoop die nog geïnteresseerd is in deze rarara-foto: hierbij de achterkant van die soutien :-)

... de anderen mogen verder beuzze geive, maar als 't kan, op een ander.

Luc, in dat pand was er kort voor de afbraak nog een handel in schilderijen en gravures enz. Had " erkaa" deze kant gegeven dan had ik een juist antwoord kunnen geven. Nu werd ik verward door die triomferende ondersteuning:-)

@Eddy Luyten: zoek eens hierboven naar dit:
 

 

Volgens mij heeft het hier nu lang genoeg geduurd en zou ik het waarderen indien de  webmaster(s) dit onderwerp afsluiten.

En met  Some Humans en GL's op dit blog zal ik mij in elk geval eerst grondig bedenken alvorens nog eens een ra ra ra te plaatsen.

@Roger Kokken: Die laatste "Geplaatst door SomeHuman" was wel een verwijzing door Jokke naar mijn link t.a.v. Luc van 30 januari naar de 'achterkant' die Luc daarstraks publiceerde. Jokke reageerde gewoon op Eddy Luytens commentaar bij diens eindelijk zien van de foto. Met korte intermezzo's als jouw "zei het orakel" ben je niet goed geplaatst om met stenen te gooien: dat kwam meteen na mijn verwijzing als nu ook Jokke onder de aandacht bracht. Jouw 'commentaar' dwong tot rechtzetting en leidde aldus weg van inhoud over het onderwerp; anderen sprongen dan gretig op de door jou in beweging gezette kar.

Het initieel probleem van 'leesbaarheid' was allicht te wijten aan 'Iene van de Beurght' die ofwel niet besefte dat verstaanbaar Mechels meer karakters nodig heeft dan ons normaal alfabet biedt, ofwel als Jokke dacht, problemen had met cursieve tekst [en dan was na mijn rechtopstaand Mechels zijn 'Bedankt Some' geen sarcasme en zijn 'Aub laat het plezant blijven' louter tot Eddy Luyten gericht], en 'marcanne' die een onverwacht euvel meende te bespeuren. Hij reageerde onduidelijk per private e-mail maar ik begin stilaan te denken dat hij de tweemaal in navolging van jouw "ondergesch" opzettelijk weggelaten letters (niet slechts klinkers) zou kunnen bedoeld hebben, naast misschien de koppeltekens omheen een tussenmedeklinker (waarbij niets weggelaten wordt). Je brak abrupt de rarara vroeg af met een sneer naar onleesbaarheid [en ook dat zette zekere anderen aan, op de kar te springen]. Ik vroeg dienaangaande dus ook jou om hulp, zonder gevolg. Jokke daarentegen, was over gans de lijn constructief en doelgericht bezig, of gewoon grappig ('balkontaks' voor de bh; ook een duivenras in het enkelvoud van Borze; 'Blankenberreuge', voor Mechelaars het Benidorm avant la lettre)

Als Mechelse tussentips aan wie met een 'rarara' meedoet, te veel inspanning kosten om te lezen... Men zou toch mogen veronderstellen dat enkelen wel eens willen doordenken.

Seg Jokke, ge kunt van mij toch niet verwachten dat ik op één zinnetje reageer van iemand die

in periodes denkt en schrijft. Zover gaat mijn goede wil nu ook weer niet:-)

Help mij is even.

'k Ben in de war door de foto van de achterkant met daarnaast de Volksmacht te zien.

De 1ste, rara-foto, is met zicht op de Ijzerenleen.

De 2de foto, de achterkant, zicht richting Bruul,

Ik vermoedt dat de Volksmacht vroeger aan de andere kant van de straat was?

En nadien op de hoek?

 

Van iets dichterbij zag men toen dit. Behalve De Volksmacht vallen ook de winkels van beenhouwer Maeremans en Spaanse specialiteiten Marisol te herkennen. Maar wat ik me afvraag is, wat daar tegenover aan de nieuwbouw die lange verticale tweekleurige banier en die klauwende leeuw er hingen te wapperen.

Die beide laatste foto's zijn op de Beeldbank gedateerd '1970' maar misschien is dat met een korreltje zout te nemen, want daarop is de rechtgetrokken Borzestraat reeds opnieuw (pas) volgebouwd maar de rarara-foto en andere zijde van het toen nog af te breken uitspringend blokje zijn van augustus 1970, al lag alles ernaast dichter naar de Bruul dan al wel plat (ook een foto van Luc Croonen).

De familienaam van "Rikske Flos" (bewaker van de fietsen in de Borzestraat)  was Van der Heyden. Zat ooit samen met mijn vader (Louis Nys) op de klas in de Centrumschool in het "schauvegersstreutje" (Schaalstraat).

Café "Tietz" was genoemd niet naar de hoed genaamd "Titz" maar naar het magazijn  "TIETZ" in de Bruul.

Het was de Duitse ondernemer Leonhard Tietz welke in 1897 een filiaal opende aan de Antwerpse Melkmarkt, later (in 1901) > Meir.

In Mechelen opende het magazijn "Tietz" zijn deuren in 1905 aan de Bruul.

Verduidelijking Tietz > Tits.

In Parijs had Leonhard Tietz een inkoopbureau opgericht, dat met argusogen de nieuwste trends op het vlak van kledij en ondermeer hoeden volgde. De "canotier" was in Frankrijk eigenlijk niet echt meer een nieuwigheid. Het strooien hoedje met een breed lint was al in de 1880's een rage bij kanovaarders en bootliefhebbers, ook te zien op een schilderij van Renoir. Ook zanger Maurice Chevalier zat er wellicht voor iets tussen, dat het lichte hoofddeksel erg populair bleef. In de VS raakte het bijzonder populair in New Orleans en bij Dixieland-groepen. Leonhard Tietz maakte het hoedje bijzonder populair in onze contreien, in die mate dat er steevast over een "Tits" gesproken werd.

 

 

 

@Nys Jos: Euh... vergelijk je bijdrage van daarstraks om 03:06 eens met de hogerop door ene  'Nys Jos (niet gecontroleerd) op di, 28/01/2014 - 10:40'  tot 'marcanne' gerichte. 't Kan de besten overkomen. ;-))

Overigens verduidelijkte de laatstgenoemde me zopas dat cursivering (van een langere tekst) de leesbaarheid inderdaad vermindert.

Den Tietz (ca 1911)

(postkaart Luc Croonen)

@ Roger

Het begint te dagen, het briefke begint te vallen.

En was naast de volksmacht, op de Yzerenleen. De winkel Coop, van dezelfde strekking.

Daarna de franse bakkerij.

Maar wat voor winkel was de Coop nu weer?

COOP (cooperative) was een winkel van de socialisten die verschillende filialen in Mechelen heeft gehad, maar allemaal verdwenen.  Indien het van een andere partij of firma zou geweest zijn zou het van de sossen wellicht onmiddellijk de stempel  "wanbeheer"  hebben gekregen.  De laatste COOP winkel die IK geweten heb, was op de hoek van de Brusselse stwg met de Belgradestraat maar het kan zijn dat er toen nog andere bestonden. Zie link

http://www.beeldbankmechelen.be/index2.php?option=com_memorix&task=topview&searchplugin=eenvoudig&Itemid=53&mrxpopup=1&CollectionID=1&PhotoID=SME001000034&RecordID=36&ResultRecord=1

Ik denk dat ze er ook een hebben gehad op de Korenmarkt en dat er midden jaren 60 ook een was naast cinema Rex.

Maar daar zal Jos Nys veel beter kunnen op antwoorden.

Op de Battelsesteenweg, waar nu de nachtwinkel is - of toch niet ver daar vandaan - was ook een Coop.

 

 

Op de Korenmarkt was een 'Home COOP', een soort interieurwinkel waaronder moderne meubelen. De overige winkels te Mechelen van die coöperatieve waren eerder kruideniers - zo ook op de Botermarkt [waar Blokker kwam], in de Sint-Katelijnestraat, op het Plein der Verenigde Naties en op de Tervuursesteenweg. Aan de Battelsesteenweg is er verderop nog een tweede COOP geweest, pal aan de afsplitsing van de Hoge Weg. Er bestond ook een bakkerij aan de Lakenmakersstraat met rondritten in ruime witte bestelwagens met rood opschrift 'coop', maar ik weet niet of dit dezelfde vennootschap betrof.

Rogers opmerking over 'wanbeheer' lijkt me vooral toendertijdse partijpropaganda van een niet zo bijster bevriende politieke strekking: De COOP-keten had een lange geschiedenis en verdween pas nadat al vele zelfstandige kruideniers hun deuren hadden gesloten; ook de Centra-winkeltjes gingen in die jaren dicht. Wanneer zaken niet meer floreren, wordt er altijd gespeculeerd en vallen er allerhande verwijten; maar de opkomst van almaar grotere supermarkten kon niet anders dan gevolgen hebben. Men shopte per auto buiten de buurt en met weinig kinderen en een reguliere job gaf de vrouw des huizes niet thuis. Zoals het ook de thuisleverende kruidenier, de melk- en de soepboer verging, gaven de ijvere bezorgers van ons dagelijks brood, zoals (als eerste?) 'Expo'-brood, er uiteindelijk allemaal de brui aan. Was het Dauwe die met zijn blauwgrijze bestelwagentje het nog het langst volgehouden heeft?

Inmiddels wellicht dankzij een vroeg op rust gaande en ouder wordende bevolking zagen de groenten- en fruitboer Jimmy en diepvriescamionneurs van Bofrost het licht en zoals in onze buurlanden hebben vele jongvolwassenen met autochtone namen de allochtone buurtwinkels leren appreciëren. Marisol in de Borzestraat heeft het tandengeknars des tijds doorstaan.

Overigens zijn coöperatieve vennootschappen verre van definitief voorbijgestreefd, ook niet bij "de sossen". Wɘ züllɘ zeen zɛɛ dɘn blindɘ.

Nog even een kleine rechtzetting. Volksmacht en Coop waren niet van "dezelfde strekking" - tenzij je de wereld vanuit een rechtse hoek bekijkt... Volksmacht (nu oa Lindeboom) behoorde tot de christelijke, Coop tot de socialistische arbeidersbeweging.

Nog een COOP winkel die ik me nog zeer goed herinner omdat ik er bijna 60 jaar geleden regelmatig "plat wit  zaad" voor mijn kanaries ging kopen, was op de hoek van de St. Jacobstraat en de Hoogstraat.

In feite stond het huis op de plek van de in het midden van de 19e eeuw grotendeels neergehaalde St Jacobskapel en vanuit de St Jacobstraat kon men nog een boog van de oude kapel zien.

In 1982 werd mijn aandacht daarop gevestigd en uiteraard nam ik daar een foto van.   Ik denk niet dat veel Mechelaars ooit geweten hebben dat die boog een overblijfsel was van een in de XIIIe eeuw gebouwde kapel. 
Op die lege plek verrees later een appartementenblok en de boog leeft nog alleen op deze foto verder.

foto R. Kokken (1982)

Ook nog een Coop-winkel op de Tervurensteenweg in Hofstade.

Ook nog een Coop-winkel op de Oude Antwerpse baan.

Initieel de Coopwinkel in de Muntstraat.

Ook nog een Home-Coop in de Consciencestraat, liep door tot in de Stationstraat. De deur naast de vitrine in de Stationstraat was de ingang naar het "Achturenhuis" nu ACOD.

Ook nog een Coop-winkel op de Ijzerenleen > Coop Non Food (huishoudartikelen, e.a.)

 

@SomeHuman

naar mijn bescheiden menig was de hoofdwinkel Coop Mechelen van de coöperatieve beweging gelegen in de Muntstraat, en niet op de Botermarkt, deze winkel had een achteringang gelegen in de Dès Boucherystraat nr 19 (een grote zware poort ) waar gans achterin de kolenhandel van de coop was, evenals de burelen van de toenmalige BSP arrondisement Mechelen en de burelen van het ABVV.

@ Eric.

De hoofdwinkel van de Coop was initieel gelegen in de Muntstraat en is in 1964 verhuisd naar de Botermarkt. Vanaf 1965 verhuisde het ABVV naar de Muntstraat in het gebouw van de Coop. Dit alles om de nieuwbouw van de Mutualiteit De Voorzorg en het ABVV mogelijk te maken.

Het begint weer te dagen.

Naar aanleiding van 100 jaar Vooruit in Gent verscheen vorig jaar een artikel waarin stond dat er coöperatieve zoals COOP werden opgericht om een goedkoper alternatief te bieden aan de werkman, hun leden tegenover de duurdere prijzen bij de gewone winkelier.

Bij het onstaan van de grootwarenhuizen verloor de COOP zijn bestaansreden omdat deze warenhuizen nog goedkoper waren konden aanbieden.

Dat meen ik mij toch te herinneren.

@Jos Nijs,

Mijn herinnering aan de Mechelse Coop is nog van het begin der jaren '60. Ik heb de teloorgang van de vernoemde instellingen slechts van ver gevolgd, en dan  zonder veel interesse.

Ik ben vele jaren zelfs niet meer in de buurt geweest van de Muntstraat of Botermarkt, en de zeldzame keren dat ik nog eens in de buurt  kwam, er absoluut geen aandacht aan besteed.

Dus nooit geweten dat de Coop verkast was naar de Botermarkt.

Bedankt voor de toelichting

Was er ook niet zoiets als COOP-POB in Mechelen ?

Iene van de Beurght doet een belletje rinkelen en het was een soort winkel, geen idee waar in Mechelen. Men sprak van 'dɘ koopop' maar ik zag het allicht nooit geschreven... ik zou gedacht hebben coop-op, maar 't was eventueel co-pop, koop-pob... doch het betrof zeker geen opkoper. Het zou me niet verbazen als het een eerdere naam geweest zou zijn voor de COOP. Bestonden er geen zegeltjes van [mogelijk zoals van de Centra, welke wel langer in gebruik gebleven zijn]? De Coop-bakkersrondrit gaf bonnetjes van ongeveer 3 x 5,5 cm in verscheidene kleuren: blauw hoorde dan bijvoorbeeld bij een brood van 2,75 frank, groen eventueel bij een van 3,50 frank, oranje misschien bij een van 5,50 frank; na een paar opslagen ging het allicht tot 9 of 10,50 frank maar dan zal het met de bonnetjes afgelopen geraakt zijn.

Coop Op was een systeem met kortingzegeltjes/spaarkaarten van zelstandige winkeliers en de adminstratie ervan was gelegen aan de O.L.Vrouwstraat. Aldaar kon men de zegelkaarten inruilen en/of terplaatse zaken aankopen voor het gespaarde bedrag . In de zestiger jaren is dit systeem uitgebold en stop gezet. In tegenstelling met Coop-en Welvaartwinkels was deze organisatie niet politiek gebonden.

 

Dat was in 'den tijd' dat de ontvanger van de ziekenkas met z'n mobilétte aan huis langskwam, die plakte bij betaling een zegelke in 't boeksje.