De andere verbeeld / verbeeld gevaar

   (foto's: Jan Smets)

Beelden stroken niet steeds met de werkelijkheid.  Zoveel is zeker.  De media oefenen vandaag een grote invloed uit - op onze beeldvorming, ons denken...De actuele beeldcultuur is vaak manipulatief.  Dat weten we - en toch trappen we af en toe wel in de val.  Dit is niet alleen hede ten dage zo.  Ook vroeger werd onze opinie vaak beïnvloed door beeldtaal.  Zo had de kerk in vorige eeuwen een sterke impact op ons wereldbeeld.  Het is daarom ook boeiend om die beelden uit lang vervlogen dagen eens kritisch te analyseren.  Een uiterst  knappe en verrassende tentoonstelling in de rechterbeuk van de Sint-Romboutskathedraal werpt een blik op de beeldvorming van de Jood, de zwarte, de ketter, de Turk en de katholiek in de periode tussen 1450 en 1750.  Vandaag opende de expo die nog loopt tot 11 februari.  Elien Doesselaere gidste me door de tentoonstelling...

 

Het gaat om een reizende tentoonstelling.  Voorheen stond hij opgesteld in de Magdalenakerk in Brugge en de OLV-Sint-Pieterskerk in Gent.  Nadien trekt hij nog naar Brussel, Kortrijk, Beringen, Genk, Leuven, Borgerhout, Aarschot, Grimbergen en Turnhout.  Maar dan zijn we weeral een jaar verder.

 

'De andere verbeeld/verbeeld gevaar' is een erfgoedproject van Kerkwerk Mulicultureel Samenleven vzw (KMS). In dit project onderzoekt KMS de beeldvorming over 'de andere' in religieuze kunst.

 

 

Kijk dieper, kijk verder en kijk liever naar elkander.  Alleen ogen met de kleur van de dialoog en de wederzijdse interesse geven vleugels aan vrede en gerechtigheid...

 

Zo weet Luc De Geest, voorzitter van KMS het te verwoorden.  KMS is een socioculturele organisatie die zich binnen de Vlaamse kerk situeert met als opdracht te sensibiliseren, vormingen aan te bieden en beweging te maken rond vier werkingsassen: de interculturele diversiteit, het keren van racisme en discriminatie, de interlevensbeschouwelijke dialoog en de rechten van de personen in aslie en migratie.  En da's een hele boterham. 

 

 

In de zijbeuk van de kathedraal staan een aantal mupi's opgesteld.  Dat zijn dragers voor massabereikcampagnes.  Ik bekijk de wisselende beelden op de borden.  Ze tonen me religieus geïnspireerde werken.  De link tussen deze kunst en de reclame is géén toeval, vertellen me de organisatoren.  Religieuze kunst was immers eeuwenlang hét beeldvormingsapparaat, dat nu overgenomen lijkt door de reclame.

 

De wereld is gedurig aan in beweging.  Eeuwen geschiedenis brachten mensen van heel diverse afkomst met mekaar in contact - via Kruistochten, bedevaarten, ontdekkingsreizen...  De Turken verschenen op het toneel in de 16de eeuw doordat ze onze Westerse grenzen dreigden te overschrijden...  De conquistadores veroverden Latijns-Amerika en wilden daar de 'wilden' kost wat kost bekeren...  Ook met mensen met zwarte huidskleur kwam de blanke westerling in contact.  Kortom: culturen kwamen met mekaar in confrontatie of...botsing. En die 'andere' kreeg dan een mooi (of véél minder mooi) etiket opgekleefd.  In de beeldvorming werd 'de zwarte' de rol toebedeeld van rijk geklede koning tot beul...  De Jood met zijn haakneus werd de moordenaar van Christus met opgeklopte mythes als de 'hostieschending', en de Turk werd een wrede wellusteling.  Anderzijds maakten protestanten karikaturen van de Katholiek, én omgekeerd...  De andere was gevaarlijk, of vreemd, of ongelovig, barbaar of duivels.  In sterotypen werd zijn persoon uitgebeeld in de kunst.  Karikaturaal.

 

(bij de tentoonsteling hoort een gratis krantje met rijk geïllustreerde artikels die allen met het onderwerp te maken hebben.  Héél erg aan te raden...)

 

De expo bestaat uit een aantal reproducties.  Ze wordt enkel opgezet in kerken waarin ook échte voorbeelden te bekijken vallen, zoals hier in 'onze' Sint-Romboutskathedraal. 

 

Het doel van de expo is om onze kijk op de andere vroeger en nu kritisch te analyseren.  Want het is duidelijk: racistische denkbeelden kunnen al op jonge leeftijd ontsaan.  De tentoonstelling wil jongeren (maar niet alleen hen) leren om objectief en genuanceerd te kijken naar 'de andere.  Bovendien wil de expo waarschuwen voor de manipulatieve kracht van de beeldcultuur.  KMS wil stilstaan bij de impact die beelden uitoefenen op onze kijk.

 

Niet weinig uit ons Vlaams kunstpatrimonium is religieus geïnspireerd.  Toch is onze kennis en interesse in deze kunst sterk vermindert.  Door deze expo wordt dit omvangrijke patrimonium opnieuw actueel, toegankelijk en begrijpelijk.  Voor jongeren is dit dus zeker een uitgelezen kans.  Daarom is er een educatief pakket ontwikkeld waarmee leerkrachten aan de slag kunnen.  Maar ook volwassenen zullen uiteraard geboeid worden door deze tentoonstelling.
 
Je kan de expo gratis bezoeken door doodgewoon de kathedraal binnen te wandelen.  Het gratis krantje is mooi meegenomen.  Als je de tentoonstelling met gids wil bezoeken met een groep, dien je hiervoor 60 euro neer te tellen.
 
www.deandereverbeeld.wordpress.com
www.kms.be
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderstaande foto van een gevangene van Breendonk was voor de nazi's representatief voor de jood.

 

Rare vraag, maar was het ook een Jood? Weet men wie deze man is?

Tijdens de oorlog is mijn vader vaak tegengehouden door de Duitsers met de vraag of hij Jood was, wat absoluut niet zowas. Een mens zal maar een grote neus hebben...

@ Malenie: Het boek waaruit de foto komt vermeldt als naam voor de onfortuinlijke "Israël Neumann".  Maar er staat ook in dat de propagandafotograaf van dienst er andere "figuranten" uitpikte die er zo joods mogelijk uit zagen.  

Er werd ons steeds voorgehouden dat de toren in beheer was van de stad en de kerk in beheer van het bisdom. Is daar ondertussen wat aan gewijzigd ? Zo ja dan moet dat maar eens op een deftige manier uitgelegd worden. Daarna kan er verder gepraat worden.

@ GL      ??????????

Ik denk dat onze GL zich een beetje van rubriek vergist heeft. Maar een slechte dag is geen slecht seizoen...  :-)

Roger, ik denk dat het symptomatisch is, Onlangs nog:

@G.L.: Wannes krijgt zeker bijval nu je ook al totaal irrelevante onzin begint te spuien in een rubriek waar in twee jaar niets meer gebeurde. Je kans ooit door een enkeling eens heel eventjes au serieux genomen te worden... verschwunden. En op deze knabbel mag je liefst erg lang blijven kauwen.

 

Ja Jokke... en zo begint het.....

@Roger Kokken: Voor een goed begrip: Die verwijzing door Jokke oep zeun... volgde op een reactie van G.L. die geen indicatie gaf van de rubriek waar ze zou hebben kunnen thuishoren, namelijk slechts "Zagevente, waar zit Wannes ?" (geplaatst nota bene in de rubriek Debat[t]eren in Mechelen). Ten tijde van die bizarre reactie door G.L. was er ook in andere rubrieken geen zeer recente discussie aan de gang geweest en zijn uitdrukkelijke vraag doelt duidelijk op de herhaaldelijk door Wannes in allerlei rubrieken geplaatste 'Don't feed the troll'-pancarte welke G.L. onmogelijk ontgaan kon zijn. Wie erom bedelt, krijgt soms moten met graten voorgeschoteld.  ;-)

't es ie persies wé appel aan bed .-)))

Deze man heet Neuman. Letterlijk doodgepest.

@G.L.: Laat het aub niet zover komen als die Neuman!

Jokke, toad oem in den ospice te gaan zeker ?