Stad Mechelen koopt Cortenbach, restaureert, en verkoopt door.

met categorie:  

Hof van Cortenbach
(c) Jan Smets

30 jaar nadat het Hof van Cortenbach aan de Korenmarkt werd beschermd als monument koopt Stad Mechelen het vervallen pand over met het oog op restauratie en ontwikkeling. “Dit project wordt het sluitstuk van de vernieuwingsoperatie van de as Hoogstraat-Korenmarkt. In 2017 moet het project klaar zijn”, volgens de burgervader.

De problematiek rond het verval van het Hof van Cortenbach sleept al tientallen jaren aan. De voorbije zes maand kwam het dossier in een stroomversnelling. Dit resulteert vandaag, op Sinterklaasdag 2013, in de officiële ondertekening van de aankoopacte van het 16de-eeuwse pand door de stad Mechelen, voor een bedrag van 116 273 euro. Naderhand zal de stad ook nog het aangrenzende pand Ziekenliedenstraat 1 aankopen.

De verkoop aan stad Mechelen kadert in een globaal project voor de Cortenbachsite van een private projectontwikkelaar (Dockx uit Dessel). “Die heeft ook interesse in de andere commerciële panden aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat, eveneens in eigendom van de familie Min. De beoogde restauratie van het Hof van Cortenbach moet de trekker en hoeksteen worden van een groter project tot herwaardering van het hele bouwblok, begrensd door Korenmarkt-OLV-straat-Lieve-Heerstraat en Ziekeliedenstraat. Heel deze site paalt aan het kernwinkelgebied en heeft dus alles in zich voor een rendabele ontwikkeling. Met die finaliteit voor ogen zetten wij vandaag onze handtekening onder de aankoopacte”, zegt schepen voor Stadsvernieuwing Greet Geypen.

De aankoop door de stad geeft de aftrap van de restauratie van het gebouw en de verdere ontwikkeling van de site. Daarvoor is het vijf voor twaalf. De voorbije jaren kwam de oude patriciërswoning vooral in het nieuws door het verval. Begin juli nog stortte een deel van de gevel in. Ook drie jaar geleden was een gevel al deels ingestort. Daardoor moest de Ziekeliedenstraat zelfs een tijd afgesloten worden.

De stad zal nu het pand casco restaureren en vervolgens doorverkopen. De aankoop door de stad is nodig met het oog op de instandhouding van het monument. De cascorestauratie van Hof van Cortenbach wordt geraamd op 1,8 miljoen euro, waarvan 80 % in aanmerking komt voor subsidiëring door de Vlaamse overheid. “Het detail van het masterplan in aanmaak blijft de intellectuele eigendom van de ontwikkelaar, maar het uitgangspunt van de ontwikkeling is een centraal plein met daarrond ruimte voor wonen en winkelen. De verkommerde panden langs het begin van de O.-L.-Vrouwestraat worden opgewaardeerd, wat een belangrijke stimulans zal geven aan de detailhandel in O.-L.-Vrouwestraat. Voor het Hof van Cortenbach zelf lijkt een bestemming als horecazaak het meest voor de hand liggend”, weet Bart Somers.

Timing

Het project bestaat uit twee pistes: de restauratie van het Hof van Cortenbach en de ontwikkeling van het binnengebied. “We willen de twee dossiers parallel aanpakken. Daartoe stellen we binnenkort nog een samenwerkingsovereenkomst op met de ontwikkelaar. In augustus 2014 starten we de instandhoudingswerken. Die zullen ongeveer een jaar duren. In augustus 2015 start dan de eigenlijke restauratie, onder het toeziend oog van monumentenzorg. In 2017 moet het gerestaureerde Hof van Cortenbach een feit zijn”, zegt Greet Geypen. Parallel met dit traject kan de projectontwikkelaar het privaat gedeelte aanpakken. Het totale project moet dan samen in 2017 klaar zijn.

Enkel het aan te leggen binnenplein komt na voltooiing van het project nog op rekening van de stad. “Dat binnenplein krijgt immers een publiek karakter. De aanleg van een binnenplein werd in 2010 al eens geraamd op 112 000 euro”, besluit Bart Somers.

Oef  !!!  Ik had al gevreesd dat men pas wakker zou worden als alles tegen de grond ligt.

 

.

Mooi Sinterklaascadeau!  Eindelijk dus.  Het heeft lang genoeg geduurd, en al voor veel ergernis gezorgd. Maar goed: dat lijkt nu voorbij.  Ik geloof in dit project.  Deze site biedt mogelijkheden.  Ook voor de ontwikkeling van de OLV-straat lijkt me dit een goeie zaak.  Deze straat verdient immers opwaardering.  Heel wat handelaars zijn daar 'goe bezig', maar ze kunnen het niet alleen.  Ik hoop ook dat het geplande openbare binnengebied volk zal weten te trekken.  't Zal dus wat van de invulling hiervan afhangen.  Maar ik ben hoopvol.  Voor het eerst in vele jaren. Cortenbach is de redding nabij.  Da' s niks te vroeg.  Want eigenlijk was het niet vijf voor twaalf, maar vijf ...na twaalf.

Nog meer oei!

die private projectontwikkelaar (Dockx uit Dessel) heeft ook interesse in de andere commerciële panden aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat, eveneens in eigendom van de familie Min. 

Maar weet dat Dockx nog altijd aan het knutselen is om de Elisabethkliniek tot een hotel te vormen, en eind verder in dezelfde straat nog een project lopen heeft, en ook in de Kathelijnestraat (omgeving van de vroegere Copyplan) een en ander wil realiseren. 

http://www.dockx.com/bedrijf.aspx

eindelijk....

Eiiiiiiiiiiiiiiindelijk!! Het ei is geklopt ( het was eigenlijk al lang kapot ), nu de omelet nog bakken. Het werd g*dv*rd*mm* tijd! En nu er nog iets zinnigs van maken waar de wijk beter van wordt.

Het verheugt mij maar er is al zoveel geklooid dat ik nog een stukje gezond wantrouwen voor mezelf hou.

als hun manier van werken even chaotisch is als hun website....

@malenie: is het u ook opgevallen wie er de EPC attesten tekent?

Wie nu nog zegt dat het volgend jaar geen verkiezingen zijn die moet toch echt zijn pilleke pakken. A propos, wat een schitterende strateeg die mijnheer Min. Die krijgt het toch wel gedaan zeker om met één pennentrek 116.273 euro leegstandstaks te worden kwijt gescholden. Ge moet het maar doen. Goed nadenken mensen als ge op 25 mei 2014 het bolleke moet kleuren. 

G.L.,  Denkt gij nu nog altijd dat dat iets zal opleveren?  

Het wanbeleid en de stadsverloedering onder Van Roy en zijn traditionele coalitie van zakkenvullers meer dan beu, kleurde ik in 1982 het bolletje vóór de VU rood.

En dat deden er wellicht wel meer want de VU kwam in het stadsbestuur en ik geloof dat Chris Van Esbroeck (VU) toen schepen van financiën werd.  Een verdubbeling (of was het nóg meer?) van de opcentiemen en gemeentebelastingen die in één ruk van 6 naar 10% stegen was toen onze beloning...  Wat mij wat later deed besluiten om uit Mechelen te vluchten (wat me financieel nog geen seconde gespijt heeft).

Stem hoe je wil, steek alle politiekers in één zak, schud er mee en ge haalt er toch steeds dezelfde uit. 

Awel Jokke, niet content? Dat project Koningin Astridlaan/Lemmensstraat en  de molens van Hellemans te Lier zijn toch twee mooi afgehandelde projecten.... Als Dockx zulke sites kan ontwikkelen, zal dat met Cortenbach enz. ook wel lukken. Zeker nu er geen pietmoeialschepen is om obstructie te voeren:-)

Roger, dat uit de stad gaan vluchten hebben er u sindsdien al heeeeel veel nagedaan. Maar ge kent toch ook dat liedje van " vluchten kan niet meer ". Maar we zullen er maar over zwijgen zeker, kwestie van niet teveel op lange tenen te trappen. Apropos ligt daar nog bouwgrond in uw geburen ?-)

G.L. Ja, maar minder en minder.  Sinds ik begin 1986 in de Rubenslaan (26 huisnummers) ben komen wonen werden laatste 8 lege percelen bebouwd.   Maar over het ganse grondgebied van Schiplaken is zeker nog behoorlijk wat vrij en als je je soms geroepen voelt, de prijzen schommelen van 96 tot 285 € /m².. 

Maar écht loskomen van Mechelen - 'de Verschrikkelijke Stede' - doen jullie dan toch niet...  ;-)  Veilig verschanst achter de Zenne of in Schiplaken, wagen jullie jullie toch nog binnen de wallen van Mechelen(blogt).  Toch nog voldoende Maneblussersbloed in de aderen overgehouden ondanks de Groote Vlucht?

Roger: doe nog eens wat prospectie in de buurt, want GL wil je buurman worden blijkbaar. ;-)

@Eddy Luyten: mooie projecten inderdaad maar mooi AFgehandeld is wat anders!

JanS, in onze straat is er gelukkkig geen perceel meer vrij :-)

peter wordt vastgoedmakelaar hé hé ;-)

 

Roger, pas maar op met wat je zegt. Toen wij in de jaren zestig bouwden wisten wij ook niet dat we een tiental jaren later zouden bezet worden. Vanaf toen mochten we mee opdraaien voor de klunzen van de mannen op het schoon verdiep. Als ik de kleinen toebak uit Leuven - zoon van ze vader - mag geloven zouden we beter nog eens schaalvergroten. Het is dan voor u maar te hopen dat Schiplaken er niet bij is.-). Maar nu even ernstig, er zou een plan op tafel liggen om voor die puinhoop een oplossing te zoeken. De stadsgidsen en andere notabelen van ons dorp zouden gevraagd worden om in te tekenen met een minimum van 5000 euro. Als het dan af is zouden hun namen worden vermeld op een groot kartonnen bord aan de gevel.-)

“Dat binnenplein krijgt immers een publiek karakter." volgens onze burgervader. Ik ben wel benieuwd. We zijn qua publieke binnenpleinen binnenin prive-eigendom niet ze goed bedeeld in Mechelen.

Maar via het Cortenbachstraatje kan het wel een erg gezellig binnenpleintje worden.

En wat als er nu een andere geïnteresseerde opduikt die meer wil betalen dan wat de stad betaald heeft?

Wie nu nog zegt dat het volgend jaar geen verkiezingen zijn die moet toch echt zijn pilleke pakken. A propos, wat een schitterende strateeg die mijnheer Min. Die krijgt het toch wel gedaan zeker om met één pennentrek 116.273 euro leegstandstaks te worden kwijt gescholden. Ge moet het maar doen. Goed nadenken mensen als ge op 25 mei 2014 het bolleke moet kleuren. 

 

Dus gij hebt liever dat het gepalaver nog jaren verder door gaat, dat het pand gewoon kompleet ineen stuikt van ellende, dat een project ontwikkelaar dan de grond + puinhoop moet kopen van (de erven van) Min, en dat de stad dan de openstaande boete opstrijkt.  

Tuurlijk, da's ook een optie. Dan is de stadskas wel de boete rijker maar een groot erfstuk armer ...  Gelukkig dat ons stadsbestuur wijzer beslist heeft en de knoop heeft doorgehakt, nu het nog restaureerbaar is en niet totaal ingestort. 

hopen dat ze snel beginen aan het pand in de ziekenliedenstraat 1 wand ik juist er naast heb schade in de woning door dat pand