De prijs van een kerkbezoek …

Ik weet dat ik hiermee geen stok maar een overjaarse eik in het hoenderhok gooi, maar het is toch iets om even bij stil te staan.

Ik heb een Christelijke opvoeding genoten en weet me dus best te gedragen in een kerk.  Zo is het geven van wat wel eens 'stoelengeld' genoemd wordt me niet vreemd. Maar wat is eigenlijk de echte kostprijs van zo'n kerkbezoek? Het antwoord op deze vraag kan ik helaas niet geven, maar ik kan wel even rekenen met cijfers die vandaag in de krant stonden. Dit gaat dan over slechts een onderdeel van deze kostprijs.

http://www.gva.be/regio-mechelen/mechelen/restauratie-kerken-hombeek-en-coloma-gepland.aspx

De restauratie van het interieur van de Colomakerk zou dus 2 700 000 € kosten, voor ongeveer de helft gedragen door de stad Mechelen.

Laat ons uit gaan van volgende gegevens:

  • gemiddeld 80 gelovigen per kerkdienst

  • zo'n 100 kerkdiensten per jaar (eucharisties, huwelijken, dopen, overlijdens)

Dat zijn dus zo'n 8000 kerkbezoeken per jaar. Ik vermoed trouwens dat die gemiddeld 80 gelovigen per dienst zwaar overschat zijn, maar dit maakt mijn punt alleen maar sterker.

Laat ons die interieurrestauratie afschrijven op 25 jaar. Dat geeft in totaal 200 000 kerkbezoeken.

De kostprijs van een kerkbezoek komt dan op 2 700 000 / 200 000 = 13,5 € per kerkbezoek!

Ben ik nu echt de enige die zich vragen stelt bij een dergelijk buitensporige kostprijs? Dat is meer dan een bioscoopbezoek met alles erop en eraan! In budgettair moeilijke tijden vind ik dit onverantwoord. Ik dacht dat de begroting van Mechelen er niet zo gunstig uit zag waardoor de renovatie van dit kerkinterieur best even kan wachten.

De verkoop van popcorn tijdens de dienst kan de kosten misschien wat drukken... ?

Ik ga  via dit medium niet dieper in op deze materie.  Wel even een correctie.

- In Colomakerk zitten gemiddeld géén 80 personen per dienst, maar zo'n 130.  (maar dat zal je zelf al wel vastgesteld hebben als ik merk dat je ieder jaar met het Mechels harmonie-orkest komt spelen in noodkerk Kranske).  Maar soit. 

- de Colomakerk wordt de kerk voor de nieuwe Emmaüsparochie, die Coloma, Sint-Jan Berchmans, Pius X, Sint-Jacob en Hombeek zal verenigen.  

- de Colomakerk is méér dan louter kerk; maar ook een baken in de wijk, in de stad...  Dit zeggen niet alleen gelovigen, maar ook randkerkelijken en niet-gelovigen.  Men heeft van alle kanten genoeg geijverd om deze kerk te bewaren.  (sinds 2000 tussen haakjes). De kogel is nu door de kerk.  Buitenrestauratie is bijna afgerond.  Nu volgt de broodnodige binnenrestauratie om het gebouw voor verder verval te behoeden, en de kostprijs alleen maar zou verhogen.  Nog even wachten?  De parochie wacht nu al geduldig 13 jaar.

 

Probeer eens met dezelfde logica het onderhoud van elk momument te bekijken? Schepenhuis, Grote Zalm, De Post, Stadhuis, Romboutstoren?

je kan alles laten verhabbezakken overal of je kan een leefbare woonomgeving scheppen

het is toch niet nodig dat we in de toekomst allemaal met een werfhelm op onze kop gaan rondlopen om de vallende stenen te ontwijken...

en evengoed als onze vrienden islamieten een moskee krijgen, de getuigen van Jehova hun avondmaalszaal hebben, de protestanten hun eigen kerken, mogen wj christenen rand- of niet rand, onze eredienstgebouwen hebben. 

je kan bezwaarlijk beweren dat die kerk niet gaat dienen als ze in orde is.

 

Laat het nog 130 personen zijn die daar elke dienst aanwezig zijn. Eerlijk gezegd lijkt me dit het aantal bij een goedgevulde dienst, dan nog is de prijs te hoog!

Scheiding van kerk en staat! Wil je een eredienst dan betaal je daar toch gewoon voor! Ik vind het niet kunnen dat dergelijke bedragen worden betaald voor een eredienst voor een kleine minderheid.

Zelfs als er 130 mensen aanwezig zijn tijdens een eredienst, dan nog is dit vrij pover in een vrij grote en dichtbebouwde wijk.

Begrijp me niet verkeerd, van mij mag het gebouw blijven bestaan. Het gebouw is niet echt mijn smaak, maar over smaken wil ik niet twisten. Het inrichten om dure erediensten te geven voor enkelen is erover. Misschien kan er een multifunctionele rol aan gegeven worden, maar dat is waarschijnlijk weinig compatibel met de functie die de kerk nu heeft.

Mechelen heeft al lang niet meer de euro's om zich zo'n projecten te veroorloven. Voer de werken uit om het gebouw in stand te houden, meer is nu niet mogelijk en naar mijn mening ook niet nodig.

@JC, als ge dan toch zo een rekenwonder bent, reken dan ook een uit hoeveel de integratielobby en aanverwanten per kop kost. Ge zult nogal ogen trekken...:-)

@JC

Ik hoop voor jou dat ze deze oefening niet doortrekken wat het geld betreft dat naar cultuur gaat.

Jan

Beste JC,

Het restaureren van kerken (en van monumenten in het algemeen) heeft weinig van doen met de mate waarin ze momenteel nog functioneren zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren (in casu als gebedshuis). Het gaat immers om (collectief) erfgoed, waarvan de waarde vele malen de 'gebruikswaarde' overstijgt die jij met bierviltjeslogica berekent. Zoals reeds in andere recaties te lezen is heeft de Colomakerk (en bij uitbreiding elk religieus gebouw) veel meer functies dan louter het huisvesten van erediensten. Die rol zal overigens in de komende jaren steeds verder afnemen. Er wordt dan ook naarstig gewerkt aan het herbestemmen van kerken, het stimuleren van medegebruik,....  Daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel 'waarden' die je niet in rekening brengt (sociale en culturele) en die vaak niet in geld kunnen worden uitgedrukt). Een beetje kort door de bocht dus...

" Kort door de bocht " ? Nee, helemaal uit de bocht volgens mijn bescheiden mening. Ik heb nog steeds het beeld voor ogen van onze Hombeekse Sint Martinuskerk kort na de big bam van 1940-1945. Alle zondagen propvol zat de kerk. Voor JC en vrienden is het te hopen dat die tijd niet terug komt. Maar helaas krijg ik langzaam aan bedenkingen. Maar het zal wel aan mij liggen zeker.

Even terzijde... maar omdat er toch naar verwezen wordt...

Moskeeën worden maar betoelaagd als ze erkend worden. Eerst heeft het jarenlang geduurd voor de Islam als levensbeschouwing in België / Vlaanderen erkend werd, en sindsdien worden druppelsgewijs moskeeën erkend.. Pas dan springt de stadskas bij om de tekorten van de kerkfabriek (moskeefabriek?) te dekken. Dat is lang niet bij alle moskeeën het geval, ik weet zelfs niet zeker of één van de Mechelse moskeeën al erkend is. De koninkrijkszalen van de Getuigen van Jehova  worden door de eigen gelovigen betaald, niet met ons belastingsgeld, want "de Getuigen" hebben voor zover ik weet zelfs nog geen erkenningsaanvraag ingediend...

Bij de erkenning van bijkomende levensbeschouwingen moet men een aantal aanhangers bewijzen. Alleen de rooms-katholieke kerk is van die verplichting vrijgesteld, die krijgt een parochie erkend op basis van het aantal inwoners, ongeacht de werklijke overtuiging van dire inwoners.

Beste G.L., iedereen heeft recht op bedenkingen, ook langzame.

Op een blog is het echter aangewezen om die bedenkingen ook duidelijk te formuleren. Dat mag eventueel ook langzaam. Dan kan elkendeen beoordelen of 'het' helaas aan u ligt, of dat de oorzaak misschien elders moet gezocht worden.

Met enkel maar wazige introspectie is de discussie niet gediend.

Geld voor culturele activiteiten is in deze stad al fel afgenomen, maar men blijft extreem veel geld weggooien aan dit soort activiteiten. Ik vind dat de staat godsdienst, gelijk welke, niet hoeft te subsidiëren. Wil de parochie de kerk terug in gebruik nemen dan zorgen ze voor eigen middelen. Als ze dan toch denken dat een multifunctioneel gebruik in de toekomst een oplossing zou zijn, wat houdt hen tegen om dit dan maar zelf te organiseren.

Als die 130 gelovigen, die volgens wat iemand beweerde aanwezig zijn op een dienst, het zelf willen bekostigen. De rekensom is simpel 2 700 000 / 130 = 20 769 €.

Ik wens geen geld uit te geven aan godsdiensten. Misschien moeten we het systeem van Duitsland maar overnemen. Daar bepaal je zelf of je wil bijdragen tot een kerk en kan je nog kiezen welke.

En morgen komen anderen even kort door de bocht stellen:

  • Ik wil geen geld uitgeven aan sportevenementen. Het is hinderlijk in de stad. Misschien moeten we dus maar invoeren dat de mensen die gaan supporteren via een duurder inkomticket de politiekosten en de organisatiekosten voor de stad betalen.
  • Ik wil geen geld uitgeven aan festivals. Dat maakt veel lawaai. Laat ons dus alle kosten die hiermee gepaard gaan doorrekenen aan de festivalgangers. Ze kunnen dan zelf kiezen naar welk festival ze gaan.
  • Ik wil geen geld uitgeven aan zalen voor evenementen. Ik ga toch nergens naatoe. De kosten voor de stadsschouwburg en perron M moeten doorgerekend worden aan de toeschouwers en fuifgangers.
  • Ik wil geen geld uitgeven aan speelpleinen. Ik heb geen kinderen. Dat ze die kosten maar doorrekenen aan de mensen die er effectief hun kinderen laten spelen.
  • Ik wil geen geld uitgeven aan groen in de stad. Dat neemt onnodig plaats in. Ik kom niet in de parken. Ze moeten maar toegang vragen aan de mensen die erin willen.
  • Ik wil geen geld uitgeven aan jeugdbewegingen. Die ambeteren de mensen toch maar in de stad. Dat die jeugdbewegingen eens zelf voor hun inkosmten zorgen!

Enzovoort, enzovoort, ...

Arme onverdraagzame medemens! Zoek jezelf een vorm om samen met anderen te genieten, iets te beleven, te denken, overtuigd te zijn en besef a.u.b. de meerwaarde van alle mogelijk vormen van samenkomen, of het nu in een ker is of op de Grote Markt tijdens Maanrock!

Wees gerust, elke euro die ervoor zorgt dat mensen van achter hun PC of TV komen is goed besteed. Het voorkomt de verzuring waarmee we hier nog maar eens geconfronteerd worden.

Als de mensen achter hunne PC of TV blijven zitten, kunnen er geen gasboetes uitgeschreven worden. Weeral minder inkomsten...

 

@Inge:

 

Bij de essentie van de zaak blijven! Er wordt hier 2,7 M€ uitgegeven voor een gebouw dat niet echt bijzonder is. Deze blog heeft een bijzonder kort geheugen, dus kijk maar even op http://www.mechelenblogt.be/2012/01/hallo-colomakerk, daar zal je zien dat er meerdere mensen zo over denken.

Een multifunctionele bestemming voor deze kerk, daar geloof ik niet in. Misschien komt er al eens een concertje in, maar veel meer dan dat zal het niet zijn. Bovendien is het gebouw daar weinig geschikt voor. Alleen al de verwarmingskosten zijn voor dergelijke ruimtes buitensporig hoog.

Colomakerk zal ook nooit een gebouw worden zoals bv. St. Rombouts waar veel mensen komen naar kijken. Het blijft een weinig boeiend gebouw, volledig ingesloten in een al even saaie straat. Hij is nu terug gerestaureerd, laat hem maar staan. De binnenrestauratie is in deze moeilijke tijden niet wenselijk. Vergeet niet dat deze 2,7 M€ eigenlijk geleend dienen te worden en dat het kostrpijsje daardoor nog hoger zal uitvallen.

Deze 2,7 M€ worden dus uitgegeven zodat een bijzonder beperkte groep van mensen er gebruik kan van maken. Zelfs al klopt het getal van 130 gelovigen die wekelijks naar de eucharistieviering komen, dan is dit nog altijd pover in een relatief grote wijk.

Andere manifestaties, zoals je zelf aanhaalde, moeten wel degelijk kosten betalen aan de stad Mechelen. Probeer maar eens iets te organiseren, ook al is het voor een goed doe, je zal veel, zo niet alle, kosten als organisator betalen.

 

 

 

 

Waarom richten ze die kerk niet in als moskee? Succes gegarandeerd, en zeker meer dan 130 bezoekers per dienst...

Daar gaan we weer.


-Heel wat monumentale privépanden worden met royale subsidiëring gerestaureerd, terwijl het aantal gebruikers nog lager ligt dan de hier vermelde 130.
Voor mij geen probleem, maar als je deze discussie opent moet ook dit mee in de argumentatie.

-In Al-Andalus (Andalucia ten tijde van de bezetting door de Moren) betaalden Christenen een extra belasting om hun geloof in strikte privékring verder te mogen belijden. Just an ID ?

(ok, ik ben al weg ;-) )

@ TommyG: als moskee??? Gaat niet: te weinig parkeeerplaats! 

;-)

Stel even dat een zeer behoorlijk woonhuis inclusief tuin in de bebouwde kom zowat 100 vierkante meter grondoppervlakte per bewoner haalt. Laat ons ervan uitgaan dat elkeen het minimaal gemiddeld 8 uren per etmaal benut. Dat geeft een benutting per vierkante meter van 8 x 365,24 / 100 of 29 manuren per jaar. [Vergelijk: met z'n tweetjes elk 14 uren per dag in een kruip-innetje van 60 m² levert elk jaar 170 manuren bezetting per gemiddelde vierkante meter]

De Colomakerk met voortuin en opritten haalt ruw geschat 30 x 80 of 2.400 vierkante meter. Stel dat er wekelijks een zondagsdienst is voor 130 mensen en een begrafenis voor 80, met een paar extra paas- en kerstmissen voor 260, gemakshalve op 1 uur per dienst geschat. Dat geeft jaarlijks 52 x (130 + 80) + 2 x 260 = 11.440 manuren per jaar. Als woongelegenheid zouden we aanvaarden dat 11.440 / 29 = 395, afgerond 400 vierkante meter in beslag genomen zou worden.

Dan blijven er 2.000 vierkante meter ondoelmatig benut, de oppervlakte van 10 woonhuizen. Dus moet de kerkfabriek 10 keer leegstandheffing aan de Stad betalen, het eerste jaar 15.200 euro en jaarlijks met dat bedrag stijgend tot een vast tarief van 76.000 euro per jaar.

Het duurt zo slechts 37,5 jaar om die 2,7 miljoen eruit te halen, intrestlasten en in tegengestelde zin indexatie van de heffing gemakshalve buiten beschouwing gelaten.

Zomaar een suggestie...  ;-D

In het artikel staat dat de stad er 1,3 miljoen euro voor ingeschreven heeft dus ze dragen niet de totale kostprijs.

Ondertussen is er ook beslist dat de Colomakerk zal dienen als kerk voor 5 parochies dus de kerken in de andere parochies worden gesloten en de mensen zullen ofwel naar de vieringen in de Colomakerk moeten komen of uitwijken naar andere kerken.

Reken dan ook is die mensen van de andere parochies er bij en je zal meer dan 130 mensen hebben in de vieringen.

om het argument van Luc aan te halen, .... 

Een gotisch/barok gebouw haal je niet neer. Dat restaureer je vandaag de dag. Of dat nu een kerkelijke functie heeft of niet.

@peter: Je haalt geen enkel gebouw neer dat bijzonder is. Of men dat van elk gotisch/barok kerkje kan zeggen moet nog bewezen worden.

Wat heeft de Sint-Jozef Coloma dat bijvoorbeeld de Sint-Catharinakerk van Sint-Katelijne-Waver niet had? Of wat heeft ze juist ook dat sinds die laatste in 1985 afgebroken werd, uniek geworden is? Ik bedoel niet uitgerekend die twee echt te vergelijken, maar dit soort vragen moet gesteld worden vooraleer een gebouw beschermd en/of gesubsidieerd wordt. Overigens wil ik ook niet beweren dat de voormelde afbraak terecht was, laat staan correct verlopen zou zijn.

@Filip: Je hebt overschot van gelijk voor wat ingecalculeerd moet worden. Maar of de gebruikelijke kerkgangers van de te sluiten parochiekerken ook wekelijks in groten getale naar Coloma gaan trekken, betwijfel ik sterk.

En euh... als voor die boel kerken die helemaal gaan leeg staan, de eigenaar leegstandheffing aangerekend zou worden... leuke gedachtenoefening.

wees maar zeker dat er op de dienst patrimonium grondig wordt gewerkt en nagekeken wat niet en wat wel moet/mag behouden blijven...

even terzijde, maar ik dacht dat de St. Jan Berchmanskerk als kerk zou blijven? Zie je oudere/ minder valide mensen al van Stuivenberg en omgeving naar de Colomakerk gaan? 

@Malenie: Behalve wat ik nogal simplistisch voorhield, is er ook een "onmeetbaar" gegeven: Een nog niet eens zo erg groot aantal jaren geleden, vernam men geruchten dat dɘ Slümstɘ van 't Stattoas van zin was het Groen Waterke ook maar dicht te gooien... een ondoorzichtige plas overgeschoten vliet is op zich nu eenmaal geen hoogst bijzonder fenomeen. Tot dankzij consternatie onder de gealarmeerde bevolking gelukkig het allicht meest gefotografeerde pittoreske hoekje nog wat respijt gegund werd. Ik vermoed dat toen het idee begon te groeien dat er her en der vlietjes moeten te zien zijn om hoogst populair te wezen. Degenen die dáárover zoals ik niet zo enthousiast zijn, zullen dus moeten leren geconcerneerd op eieren te lopen. Ik heb niet het minste benul van de werkwijze bij de dienst patrimonium, al neem ik aan dat er wel een soort buurtonderzoek (of simpel aanplakken) kan voorafgaan. Ik vrees dat zulks niet steeds iedereen bereikt die met een stukje patrimonium voeling zou kunnen hebben. Hoe kan men ervoor zorgen dat een esthetisch en duidelijk ook emotioneel fenomeen als 't Groen Waterke nooit door een administratieve molen vermaald raakt?

Of ligt een deel van het antwoord net in wat er nu aan het gebeuren is voor de wijzerplaten van de Toren? Een argument hoog hierboven, een baken, is ook zoiets ongrijpbaar emotioneel: meer nog dan die lange magere aan de linkerramen, is de wat gezette eenvoudige toren nog voor het gerammel van de vierendeelbrug een teken aan treinpendelaars, thuis te komen - al woont men middenin of aan een heel andere kant van de stad.

Tja, Some human ik zal mijn gewicht eens proberen in de schaal te leggen voor de toren en het groen waterke

ik zal eens vragen of er inderdaad inspraak is van emotioneel gebonden personen als men iets beslist op de dienst patrimonium

Ik ben momenteel al twee jaar emotioneel bezig te proberen van mijn huis weer een thuis te maken en geen opslagplaaats van emotonieel geladen en heemkundig en erfgoedachtig goed weg te smijten en kwijt te geraken

Geïnteresseerd in bidprentjes van 1912?

Spullen uit WOI? Verlofpas van xxx? Medailles van xxx?

Dingen voor het fotomuseum?

Iets weggooien is voor mij heel moeilijk 

Ander mensen laten een container komen en gooien de boel er zonder nadenken in.

 

in de plaats van die Stuivenbergmensen ging ik toch naar de Dijle parochie hoor.

Ik ken jouw probleem heel, heel goed, Malenie. Ik zette ook nog niets op eBay, vermits ik nog steeds enkele dingen mis welke mijn moeder in mijn tienerjaren aan andere kadeejen weggaf. Bij mij zou bovendien zelfs echte, kapotte rommel ooit nog wel eens van pas kunnen komen. Soms doet het dat wel, doch tegenwoordig nog zelden want in mijn werkplaatsje kan ik niet meer over of door, maar ik vind het nog steeds een abominabel gedacht voor een kleine herstelling van een oude prul iets onnozel nodig te hebben dat er net niet meer zou zijn. Op de BBC geven ze een programmareeks waarin telkens een allesverzamelaar door iemand geholpen wordt een aardig mooi huisje tevoorschijn te toveren; ik wil er niet meer naar kijken, veel te wreed. Het slachtoffer moet dan op 't einde nog eens lachen voor de camera, groen en bewilderd. Maar ik ben bereid van mijn hart een steen te maken: Als ik je in den uitkoom kom helpen een container te vullen, heb jij dan geen plaats vrij voor wat van mijn spullen?  ;-)

P.S.: Een brandje en bluswater vernietigden jaren geleden één (1) kartonnen doos met paperassen die wellicht al vijf jaar eerder bij 't oud papier hadden gemogen. Er is echter geen inventaris van, zodat als ik eens iets wil opzoeken, ik heel het huis moet ondersteboven halen om zeker te zijn dat het er niet meer is. Tenzij je een onfeilbaar geheugen hebt, begin dus al maar te inventariseren zodat je slechts gaat hoeven aan te vinken wat je weggooit... 

oelala ik en inventariseren... hopeloos