Laat het Mechels Uur weer evidentie worden!

Maneblussers: we zitten in de laatste rechte lijn om onze droom - eindelijk - na honderd jaar te kunnen realiseren.  In de Eerste Wereldoorlog schoot men ons unieke torenuurwerk aan diggelen.  In het jaar dat deze wereldbrand wordt herdacht, krijgt deze stad de kans om dit historische uurwerk - ooit het grootste skeletuurwerk ter wereld - weer aan Sint-Rombout te hangen.  En daar gaan we voor!  Ook jij kan hiervoor een steentje bijdragen.  8000 handtekeningen zijn nodig om aan de slag te kunnen!  De petitie van de werkgroep Romboutwordtwijzer is gelanceerd.   Klik op: http://www.romboutwordtwijzer.be    en ga voor het ultieme sluitstuk van de torenrestauratie - géén louter prestigeproject zoals sommige kritikasters beweren, maar het herstel van een staaltje technisch vernuft van onze voorouders.  Uit respect voor hen, en de grote geschiedenis van onze stad, willen we dit erfgoed in ere herstellen!

Rombout wil wéér bij de tijd zijn.  Het Mechels Uur moet weer evidentie worden.  Laat onze toren weer de grootste staande klok ter wereld worden.  Vandaag wil Mechelen de verantwoordelijkheid opnemen om te toen dat met lef en gezond chauvinisme dromen kunnen gerealiseerd worden.  Rombout moet weer wijzer worden.

 

Lees alles over de geschiedenis van het uurwerk, maar ook over het waarom en vindt de antwoorden op jouw vragen op de website:  http://www.romboutwordtwijzer.be

 

 

Dit is géén overbodige facelift, maar de evidentie zelf.  Het sinds 2009 herstelde torenuurwerk schreeuwt om voltooïng met de vier wijzerplaten aan de flanken.  Nooit lagen de kaarten zo goed om dit werk te realiseren.  Het KAN met de steun van vele Mechelaars.  Financieel is het haalbaar en het kan op korte tijd worden uitgevoerd.  Laat onze Mechelse Trots nu niet in de steek, en laat hem terug wijzer worden!

Teken de petitie nu als je je hierin kan vinden, en deel het zoveel mogelijk met vrienden en kennissen.  De geschiedenis zal je er dankbaar voor zijn.

 

 

 

 

 

Zo wordt er weer geld uitgegeven in een stad die dat geld niet heeft! De schuldenlast zal de komende jaren alleen maar toenemen in Mechelen. Een goede huisvader beperkt luxe-uitgaven in tijden van crisis.

Dit is géén luxe-uitgave, maar het onvermijdelijke sluitstuk van de torenrestauratie. Bovendien laat zich dat terug verdienen.  In vergelijking met andere projecten is dit méér dan een haalbare kaart.  De (toeristische) uitstraling van onze toren en stad vergroot hiermee flink. Denk nu nog maar alleen aan al de positieve aandacht onze stad hiermee zal krijgen in de media.  Bovendien is het ook uit respect voor het technisch talent voor onze voorouders, én voor ons erfgoed dat we er nu voor willen gaan.  Er is in het verleden aan andere dingen die minder  betekenen, méér geld uitgegeven.  Niet te onderschatten is ook het gemeenschapsgevoel dat bij dit project aan het groeien is.  Samen gaan voor een droom: mooi toch.  Ook dat laat zich niet louter in cijfers uitdrukken.  Stilstaan is achteruitgaan.  Zéker voor een uurwerk is stilstand dodelijk...   ;-)  

Dit werelderfgoed is zo uniek in de wereld, dat het zijn plaats dubbel en dik verdient. Een klok, volledig ontworpen op maat van deze toren, die nog kan werken op het originele mechanische uurwerk, met een unieke werelduitvinding van een Mechelaar uit 1860.

Veel Mechelse investeringen van dit bedrag met een dergelijke internationale uitstraling zal je niet vinden.

Inmiddels verkreeg het project een gunstig advies van Onroerend Erfgoed Vlaanderen (financiering voor 88%). Het Mechels stadsbestuur stemt positief in met de resterende 12%, zij het onder volgende voorwaarden;

  1. 8.000 handtekeningen verzamelen.
  2. Stadsreferendum -wat het RWW team betreurt, louter omwille van de kostprijs- waarbij minstens de helft ‘pro’ moet stemmen.
  3. Officiële procedure om de 4 wijzerplaten te maken, te verankeren en synchroon te laten draaien.

JC u bent toch wel heel bezorgd voor de toestand van de stadskas me dunkt ;-)

 

Een initatief dat in elk geval meer prestige aan de stad zal geven dan de "aquariums" op de open plaatsen en de ondoordacht aangelegde pleinen (Coloma, Plaisance) waar iedereen zich alleen maar aan ergert.

Je mag maar één keer stemmen zeker? ;-)
Have already done the deed (of course!) ...

Naar het schijnt ging het gisteren zelfs in Blokken over het Mechels uur.
De vraag was: In Mechelen klinkt het uurwerk om de 7.5 minuut, hoe noemt men dat daar?
Het Mechels halfke natuurlijk.

 

 

De kosten van onze toekomstige torenwijzers kunnen afgeschreven worden over ( zeg maar ) 50 jaar. Als bonus krijg je nog eenvermelding in het Guiness Book of Records met alle daaraan verbonden aantrekkingskracht naar onze stad... , waar zijn de zeurpieten?? 

een beetje doortrapt niet?

Je kunt alleen maar ja stemmen, is dat dan stemmen?

JC zoek eens op waarom de katholieke kerk in ons land RECHT heeft op die betalingen.... Het alternatief zou grote problemen veroorzaken, nl. al het toenmalig geconfiskeerde kerkgoed teruggeven of eventueel financieel vergoeden. Aan u de keuze:-)

Waarom niet Lieven?  Het is een petitie, géén stemming.  Als je het om één of andere reden niet ziet zitten, teken je niet.  Maar om dat niet te doen is er eigenlijk géén reden, niet?  ;-)

Na amper één dag hebben al 464 mensen 'ja' gezegd voor het torenuurwerk!  Dit is een mooi resultaat.  Maar we zijn er nog lang niet!  8000 stemmen moeten we binnenhalen.  Dus: blijven delen via Facebook, mail, of wat dan ook.  Samen gaan we er voor.  En we gaan er in lukken ook, dankzij jullie allemaal!

wie het nog niet deed:  klik hier:   www.romboutwordtwijzer.be

 

Lieven: Als er 8000 handtekenening staan, dan komt er een referendum en dan kan je zelf stemmen, voor of tegen.

We starten dag twee met 547  'ja'-stemmen voor het torenuurwerk...  En, de dag is nog lang... 

www.romboutwordtwijzer.be

@Eddy Luyten: Op wo, 11/12/2013 - 21:57 reageerde je op JC i.v.m. geld voor de Kerk, maar ik zie niet waar dit op sloeg. Was het een vergissing, bewerkte JC a posteriori een reactie of haalde ene moderator stiekem een reactie weg?

Er werd niks 'stiekem' weggehaald SomeHuman.  Eddy Luyten vergiste zich met deze reactie waarschijnlijk van rubriek.

Na twee dagen hebben we 780  'ja-stemmen' binnengehaald.  Da's de voorlopige stand.  Tot hiertoe kon enkel online getekend worden, maar dra gaat dat ook kunnen op papier...  We houden jullie op de hoogte?

Was dit indertijd ook geen project van Monumentenstrijd? Hoeveel stemmen heeft dat torenuurwerk toen gehaald? 8000 of minder?!?

en hoe correct is deze petitie wel als jullie de stemming zelf in de hand houden?
hoeveel keer kan iemand deelnemen?

Als ik een andere pc neem kan ik dan een tweede keer of derde keer deelnemen?

kan mijn vrouw nog deelnemen als ik al heb deelgenomen?

Over welke periode gaat deze vraag? 1 maand? 2? een jaar? 5 jaar?

 

Ik zal zeker niet deelnemen Jans omdat ik dat absoluut weggegooid geld vind.

1. Iedereen heeft een GSM of een polshorloge om zich te stresseren over de verstreken tijd.

2. Kan de stad dat wel betalen? Als er 8000 gegadigden gevonden zijn kan de prijs door 8000 worden gedeeld

3. Als ge er per se een horloge op wil waarom dan geen digitale das pas uniek en eigentijds? waarom er geen op schijnen met laser? dan doet ge den toren tenminste niet kapot, schijn het er desnoods met groene cijfers op.

4. De toren is een unicum zoals hij is, waarom er iets van proberen maken dat anderen ook al hebben. Als dat is wat je wil dan moet ge eerst de top erop laten bouwen, zet er dan maar zon ijzeren schietschijf op.

5. miscchien vind ik later nog een aantal redenen, ik voeg ze dan wel toe

@lieven: Een petitie is iets anders dan een enquete of een referendum: men maakt mensen warm voor iets en toont de bijval van enthousiastelingen. Men geeft in dit geval voornaam, naam en adres op, dus een ware en controleerbare identiteit, dan zal een dubbele invoer wel geen zin hebben. Als je meer gelezen had vooraleeer een litanie af te steken, zou je geweten hebben dat de vereiste 8.000 petitieonderschrijvers niet de enige beslissers zijn: zo wordt er ook nog een soort 'referendum' gehouden waarbij men ook tegen kan stemmen, zodat wel degelijk de wil van een meerderheid moet blijken vooraleer de toren hersteld wordt - want dat is de zaak. Bovendien was het synchrone Sint-Romboutstorenuurwerk van 1861 een Mechelse uitvinding die wereldwijd nagevolgd werd, wat nu zonder wijzers moeilijk tot uitdrukking kan komen.

De spits stond er nooit op al zou die er wat mij betreft gerust ook bij mogen als hij maar niet groen is, indien dat klusje voor een gelijkaardig sommetje zou kunnen geklaard worden. Als de prijzen nog wat zakken kan hij 3D-geprint worden om het eigentijds te houden.

Wil iemand antwoorden op de vraag van Burgerrit, aub ?

Somers meldt ons dat, als er 8000 handtekeningen gevonden worden, de stad Mechelen het uurwerk mee bekostigt.

Hoera ?

En wie betaalt dat dan ?     Wij, natuurlijk.

 

@els l:

Geen idee van het aantal, maar de cijfers vergelijken van onderling verschillend opgevatte zaken met andere aanleidingen en van ongelijke duur, heeft geen zin. Heeft iemand zich trouwens al eens afgevraagd waarom het Vlaams Gewest dit Mechels projectje alvast belangrijk genoeg vindt om er 88% van te willen betalen?

De heraanleg van mijn straat vorig jaar, hebben 'wij' ook betaald, en zelfs ik vind dat erger dan weggegooid geld, want in menig opzicht een achteruitgang en zeker een gemiste kans. Het heeft geen zin te vragen waar ik dan wel woon, maar 't is in Mechelen.

Wie meent dat het voor de stadsfinanciën vijf voor twaalf is, breng ze dan met plezier op 't halfke van den twelve: www.romboutwordtwijzer.be.
Want zo wordt de aandacht wat afgeleid van duurdere projecten die allicht helemaal of in het beste geval voor 50% uit die kas zouden moeten gespijsd worden.

@somedinges

JanS komt uit voor zijn mening, Peter ook, waarvoor respect. Ik kom ook op voor mijn mening en deel in deze niet die van  hen, daar ben ik vrij in.
Jij verschuilt je achter een domme alter ego om dingen te verkondigen waar je wel of niet achter staat zodat je zelf niet onder schot komt te staan.

Hoe durf jij te zeggen dat ik niet gelezen heb wat er staat.

Misschien dat ik wel een site opstart stoemmeluzze.com met een enquete of petitie of referendum, whatever en dan vul ik jouw naam en mailadres in, jij komt dat toch niet te weten, de volgende dag vul ik het adres van je echtgenoot(e) als die er al is, de volgende van al jouw en daarna mijn kinderen etc. geen kat die dat kan nagaan want ja je kunt alleen maar jaknikken tegen die klok en hopla voor je het weet kunnen we starten aan een referendum

 

eerlijk is eerlijk IK BEN TEGEN en ik durf er voor uitkomen jij bent er alleen maar voor omdat het jou uitkomt en daar sta je duidelijk niet echt achter neen,

je verschuilt je ....

morgen kan men ook tégen stemmen op http://www.stoemmeluzze.com/

Je hoeft helemaal onze mening niet te delen beste Lieven, maar je moet wel een aantal dingen anders stellen:

- het uurwerk moet er niet komen omdat iedereen polshorloge of GSM heeft.  Dit uurwerk heeft een historische waarde, en dient niet in de allereerste plaats om vervanging te zijn van deze eigentijdse attributen...

-  het heeft uiteraard zijn prijs.  Net zoals vele andere dingen.  Net zoals vele andere restauraties en renovaties.  Maar het is een haalbaar project, dat bovendien nu voor 88 procent betaald wordet door de Vlaamse gemeenschap.  (en natuurlijk weet ik ook wel dat dit onrechtstreeks ook uit onze geldbeugel komt...).  12 procent dient door de stad te worden bijgepast.  Dit is voor Mechelen nu dé kans om tot de realisatie te komen.  Nu hier niet voor gaan is het idee van het torenuurwerk voor heel lang of eeuwig opbergen.  Uitstel betekent in deze quasi zeker afstel.  En dat zou ontzettend jammer zijn voor dit unieke erfgoed. (er zijn projecten die méér kosten, en die door minder mensen worden gedragen of gesmaakt...)

- wat zou het uurwerk de toren 'kapot' maken?  Dat begrijp ik niet goed.  Dit uurwerk heeft er uiteraard niet van in het begin aangehangen (net zoals het barokke interieur ook later werd toegevoegd aan de gotische kathedraal...).  Toch heeft het na driehonderd jaar aan de toren te hebben bevestigd gezeten, absoluut zijn bestaansrecht verworven.  Het uurwerk werd bovendien speciaal vervaardigd en aangepast aan deze toren, met veel respect voor zijn gotische lijnen - mooi uitgebalanceerd .  Groot weliswaar, maar nergens buiten proportie.  Integendeel.  Doordat het een skelettorenuurwerk is, neemt het het zicht op de contouren niet weg.  Het is dus groot, maar toch...'luchtig'.  Ik denk dat moderne laserstralen toch wel véél meer zouden vloeken met de historische waarde van de architectuur.

 

Om het even over de vraag van Burgerrit te hebben: ja, enkele jaren geleden deed Mechelen ook mee aan de Monumentenstrijd met dit torenuurwerk.  Eerlijk gezegd weet ik niet in cijfermateriaal hoe toen gestemd werd.  Ik weet alleen dat we toen de duimen moesten leggen tegenover Duffel.  Maar ik was toen niet betrokken bij het project.  (ik heb toen enkel ook pro gestemd...).  Misschien weten anderen nog wel hoe de vork in de steel zat?

 

- de spits heeft er nooit op gestaan.  Het torenuurwerk wel.  In die zin heeft het meer reden om dit in ere te herstellen dan iets construeren dat  enkel op prenten te zien is.

De toren is een unicum.  Da's waar.  Maar de klok is dat ook.  Dit is NIET iets wat anderen al hebben.  Bekijk eens goed de torenuurwerken van andere beroemde torens (bvb Antwerpen om maar één te noemen...).  Dit torenuurwerk is enig in zijn uitvoering, afmeting, en technisch vernuft.  Dit is werelderfgoed dat we dienen te koesteren, waar we fier moeten op zijn, en waar we het recht en de plicht  moeten voor hebben om  met ijver voor te vechten

- je kan natuurlijk nog redenen vinden om hier tegen te zijn.  Misschien zijn er een aantal wel redelijk plausibel.  We moeten hier dus geen welles/nietes-spelletje van maken, maar er moet wel gediscussieerd worden met argumenten die steek houden.  Maar verder: het is jou democratische recht om het torenuurwerk niet te willen.  Nét zoals het het democratische recht is van de projectgroep om dit te verdedigen en te staven met historische en wetenschappelijke feiten.  En dat doen we graag, omdat we er in geloven.  Honderd procent.   ;-) 

Veel succes met jouw website tegen het torenuurwerk.  Ook dat is een democratisch recht om  deze te lanceren.  Maar laat mij dit toch maar jammer vinden dat je beschrijvingen gebruikt die de waarheid geweld aandoen zoals 'vernielen van dit monument' en meer van dit fraais.  Dit klinkt toch allemaal een tikkeltje demagogisch, en als platte slogantaal  Je hoeft niet mee te gaan in 'ons verhaal', maar dit is toch een beetje een slag onder de gordel van mensen die zich al jarenlang inzetten voor de  vakkundig en met liefde uitgevoerde restauratie van het uurwerkmechanisme en de plaatsing van het skeletuurwerk.  Maar ongetwijfeld zullen er wel mensen zijn die mee zullen gaan in jouw betoog.  In dat geval kan je natuurlijk trots zijn op jouw iniatief.

 

 

Och Jans, Geen bang hebben van die website hoor. Ik verwacht niet dat er veel volk zal komen kijken. ik heb geen mediamachine en budget om te promoten en wie indifferent is zal toch niet gaan zien. Het is mijn statement van 3€ en 45minuten werk. om te protesteren tehen de dwingende vloedgolf om de klok, hoe waardevol die ook is voor jullie erdoor te drammen.

Respect en goede moed

De 'mediamachine' zijn de media die ook jij kan gebruiken.  Verder doen de mensen van het projectteam dat in hun vrije tijd.  Vrijwilligerswerk dus - zonder dat dat iets opbrengt dan alleen de hoop op het realiseren van die droom.  Verder is aan voorbereiding en promotiecampagne iets meer tijd besteed dan de  45 minuten die jij slechts nodig had om deze karikatuur van het uurwerk te maken. Met  respect (wat je ons dan weer wél toewenst in laatste reactie) heeft jouw iniatief niet te maken.  Niet het 'tegen-de-klok-zijn' stoort me, wel de gebruikte stijl om jouw stem tegen de 'stoemeluzze' te laten horen. 

@lieven:

Als je ook respect zou willen, zou je om te beginnen je bloggenoten kunnen aanspreken bij de door hen opgegeven naam, en geen 'SomeHuman' als 'somedinges'. Overigens ben ik het er niet mee eens dat mijn alter ego "dommer" zou zijn dan 'lieven'.

Jouw opgegeven 'lieven' is nog veel minder uniek dan 'Jan Smets', en ook van die laatste ken ik er verscheidene in Mechelen. Die 'lieven' kan net zo goed op een Antwerpse Hypoliet slaan die stikt van jaloezie, want dat zou ik niet te weten komen - wat veel meer zeker is dan dat een persoon wiens volle identiteit valselijk op een petitielijst geplaatst zou worden, dit strafbaar feit nooit te weten zou komen: wellicht zullen ook tegenstanders die lijst onder ogen krijgen en hoeven maar toevallig iemand te kennen waarover men zich verwondert dat die de petitie zou onderschreven hebben... de bij een volgende ontmoeting op de hoogte gebrachte zou dan wellicht klacht indienen en gerechtelijke instanties zullen dan de ware identiteit van de dader zeer waarschijnlijk ook opsporen en die vervolgen.

Je vroeg je af of de petitie wel correct is en gaf voorbeelden van potentieel misbruik door meervoudig stemmen. Hoe eerlijk ben jij dan? Want ik merk dat je die alternatieve 'stoemmeluzze' opzette met gebruik van de stemmenteller bij een site die er met één keer doorklikken meteen van stelt: "To prevent manipulations the script uses the IP address of the user and/or Cookies. That is to make sure, every visitor votes only once. Please note that these two features can only try to prevent fraudulent votes." en je vroeg in de verste verte niet of zulks ook voor de originele petitie wordt toegepast.

Mijn vrouw en ik staan al op de bewuste petitielijst, uiteraard elk met onze ware namen en gelukkig met hetzelfde en ook ware adres. En dat vanaf eenzelfde PC, IP en zelfs ingelogde gebruiker ('user') zodat misschien maar 1 in plaats van 2 ware onderschrijvers geteld worden indien slechts eenzelfde kennelijk onvoldoende betrouwbare controlefunctie zou benut zijn.
Ik zie overigens niet in waarom zoals jij insinueerde, huisgenoten uitgesloten zouden moeten worden: ze zullen net zo goed op de klok vrezen te moeten of hopen te mogen kijken. Sluit jij dan bij gemeenteverkiezingen "je echtgenoot(e) als die er al is" op in het kolenhok? Zou elke petitie inrichten met de uiterst betrouwbare identiteitscontrole en telling als bij een kiesbureau nog democratisch zijn tenzij de overheid en uiteindelijk dus ook wij allemaal dat zouden betalen? 

Het gebruik van een alias in publieke online forae is niet alleen een gangbare praktijk, die wordt ook aangeraden precies omdat niet iedere lezer even beschaafd is. Men kan alvast een pseudoniem er niet van verdenken een methode te zijn tot grote(re) naambekendheid of tot enige belangstelling op het eigen persoontje, en de mijne misleidt niemand zoals een schijnbaar echte naam wel zou doen. Het is een veiligheidsmaatregel die toelaat zonder angst voor fanatische maniakken geheel onbevangen een mening en/of feiten bekend te maken - kortom, de pure ideeën en niet de persoon vormen de drijfveer, terwijl in geval van onwettelijke daden zoals bijvoorbeeld laster of eerroof, de ertoe bevoegde instanties wel methoden hebben om diens ware identiteit te achterhalen.

Is jouw adressering tot ene 'somedinges' in plaats van tot 'SomeHuman' een achterbakse poging om niet te riskeren wegens laster in beschuldiging gesteld te worden wegens jouw "jij bent er alleen maar voor omdat het jou uitkomt en daar sta je duidelijk niet echt achter neen, je verschuilt je"? Want er is geen enkele rechtvaardiging tot stellen dat ik "duidelijk niet echt" achter mijn mening sta. Of misschien wegens eerroof omwille van dat minachtende "alleen maar omdat het jou goed uitkomt", wat natuurlijk wel klopt, namelijk omdat ik bij pseudoniem net zo goed als bij geboortenaam een tikkeltje trots ben op de geschiedenis van mijn stad en van zowel de aanblik als het besef van een hersteld monument zou genieten al zullen, in geval ik de invloed op andere stedelijke aandachtspunten verkeerd zou inschatten, de mogelijk ietsje hogere belastingaanslagen jammer genoeg niet de naam SomeHuman vermelden. Doe jij hier soms veel dingen die je niet goed uitkomen? Het zou natuurlijk kunnen dat het niet helemaal uitkomt zoals je je had voorgenomen, maar dat is een andere kwestie.

Zeg Lieven, waar haal je dat dit de stad handenvol geld kost?

12% Van de kosten worden gedragen door de stad oftewel 1 euro per Mechelaar. Dit unieke kunstwerk ging door een screening bij de Vlaamse overheid, en dat was niet simpel. Maar het unieke karakter er van heeft hen over de streep getrokken om de rest te betalen.

Het budget van rww is minder dan 150 euro, en het gaat over gedreven mensen die het unieke karakter van deze schitterende wijzerplaten in zien.

Het voordeel van een petitie zoals wij ze doen, en zoals ze wettelijk voorzien is trouwens, is dat je de dingen kan controleren, en zo hoort dat ook. Mijn naam zal niet staan op jouw lijst en als dat wel gebeurt is dat valsheid in geschrifte en dat is strafbaar.

ps. ik heb al 10 keer anoniem gestemd op jouw site.

 

Overigens veel succes met je site! Tot binnenkort, bij het referendum.

Als zelfs het huisvuil al 54€ moet opslaan is elke euro er één te veel en dient heel de stad de broeksriem aan te halen.


1. Vertel het maar aan het personeel dat 'afgeslankt' of ge-'reorganiseerd' wordt.
2. Vertel het maar aan de mensen die nu geen geld hebben om zich fatsoenlijk te verwarmen;

Laat die klok vallen , als ge al het referendum haalt, en geef die mensen wat ademruimte.

Overigens, goed gedaan Peter, echter het formulier was dan ook nog niet klaar, je zal wel gezien hebben dat het daar om operating systems ging, je bent dan ook een LINUX-fan :-) en nog niet over de klok. Bbovendien pretendeer ik niet om na 8000 stemmen over te gaan naar een referendum op kosten van de burger. Dan had ik een waterdicht enquetesysteem geinstalleerd en had ik niet in 45 minuten iets gratis opgezet

En wat Peter, als een referendum uitwijst dat de burger geen gouden klok wil? Komt dan een referendum voor een rode, gele, appelblauwzeegroene klok tot de keuze positief is?

de sterkte van referendums...


@Jans, ik zat dus inderdaad op een verkeerde rubriek met mijn reactie versus JC. Hoe dat komt is niet meer te achterhalen...misschien hiaatje in de grijze cellekes, een glaasje teveel...tal van mogelijkheden en dus excuses. Ik zal het nooit meer doen:-)

 

Het lijkt hier wel het debat om de toren van Babylon. Waarbij Lieven toch over de beste argumenten lijkt te beschikken. Over financiele middelen discuteren die er niet meer zijn is wel een gevaarlijk spelletje, als ge het mij vraagt. En met uwe kop in de wolken lopen is een ziekte beste pro's.

maar mensen toch, de afgeslankte stadsdiensten erbij halen en wat nog allemaal

lieven gebruik je gezond verstand

dat uurwerk zal naast de andere projecten het verschil niet maken denk ik.

weet je hoe ze dat bij ons heten: eerstewereldproblemen heb je hem? 

@lieven: Principieel ben ik een tegenstander van referendae: Politici die me telkens proberen wijs te maken het meest geschikt voor de job te zijn, moeten me later niet komen vragen hoe ze die dan moeten doen. Maar de vraagstelling van een referendum of een enquete dient vakkundig opgesteld, daar bestaan gezonde richtlijnen voor.

Het is ook mijn vak niet, maar ik meen dat men in dit geval bijvoorbeeld een multiple choice kan overwegen:

Vraag 1: Wenst u dat de vier grote opengewerkte metalen wijzerplaten bestaande uit een cirkel met een iets kleinere cirkel daarbinnen, die samen de 12 romeinse uurcijfers dragen, met uurwerkwijzer, zoals dat geheel bovenaan de zijden van de Sint-Romboutstoren tot in de Eerste Wereldoorlog functioneerde in samenwerking met de zogenaamde 'rammel' welke nu gerestaureerd is, opnieuw aangebracht worden zodat de Stad 12% en het Vlaamse Gewest 88% van de kosten zouden dragen?
A) nee,
B) ja.

Vraag 2: Ongeacht uw persoonlijk antwoord op de eerste vraag, indien die wijzerplaten zouden aangebracht worden ten gevolge van dit referendum, welke kleur voor de cirkels, romeinse cijfers en wijzers zou dan aangewezen zijn?
a) als van goudmetaal,
b) als van bronsmetaal,
c) als van zilvermetaal,
d) zwart.

Strikt objectief zou men een reeks stembrieven kunnen afdrukken waarbij de volgorde van de antwoorden achter A en B gealterneerd worden en zo ook alle permutaties voor die van a, b, c, en d. Maar dat is er misschien toch wat over voor een niet essentiële controverse.

Een authentieke foto (vanzelfsprekend nog zwart/wit) van de top van de toren met uurwerk, zou ter verduidelijking bij die presentatie kunnen getoond worden.

Ik stel me wel de vraag hoe dit referendum georganiseerd wordt. Een verplichte stemming lijkt me onverantwoord en allicht onwettelijk. Moeten de misschien relatief weinig vrijwillige stemmers naar een stembureau en waar dan? Aldaar kan een presentatie met een recente kleurenfoto van de top naast  vier identieke foto's met daarop een gepresenteerde wijzerplaat in elke kleur. Maar hoe wordt in dat geval iedereen op de hoogte gebracht? Of wordt een stembrief aan alle Mechelse kiesgerechtigden gestuurd met voorgefrankeerde of portvrije terugzendenveloppe dan wel een medeling waar men die stembrief kan in een stembus gaan stoppen en dit tot hoe lang na de rondbedeling? Gaat dit dan gepaard met of zonder een brochure met nadere uitleg en die vijf afbeeldingen?

Ware het niet goedkoper geweest, een anonieme enquete te voorzien; er bestaan ook behoorlijke richtlijnen hoe men met enkele bijkomende vragen (straat, leeftijd, beroep) en op-eerste-zicht vaststellingen (geslacht), een representatieve weging dient uit te voeren zodat men niet op elke straathoek op elk uur van de dag en van de nacht vragen zou moeten gaan stellen.

"dat uurwerk zal naast de andere projecten het verschil niet maken denk ik"

Als ik als huisvader zou moest reageren in mijn uitgaven dan zou de deurwaarder hier elke dag mijn deur platlopen om de meubelkes op te schrijven Maleinie.

Je geeft in princiepe geen geld uit dat je niet hebt.  Is er echt NOOD dan mag je alleen maar schulden maken die je met zekerheid kunt afbetalen of je bent op een of andere wijze van iemand aan 't stelen

Eenvoudige regeltjes maken goede rekeningen

inderdaad een referendum op vrijwillige basis is niet democratisch want stel dat er eerst 8005 "handtekeningen" verzameld werden dan zou elke mechelaar een officieel briefke moeten ontvangen. De 8004 zullen de'juiste' keuze maken. De anderen laat het koud en zeker na het lezen van jouw ingewikkelde vraagstelling wil ik al afhaken na de derde regel.

De vraagstelling moet zo laagdrempelig zijn dat die overeenkomt met het kunnen van de minst begiftigde stemgerechtigde Mechelaar.

Zonder verplichting zullen er misschien 8010 antwoorden komen waaronder 1 van mezelf wat maakt dat er dan ongeveer 8004/8010 of 99,93% gekozen hebben VOOR de klok. Sorry maar dit kan natuurlijk niet.

Zeg Lieven, zo gaat dat toch niet? Er zijn 8000 handtekeningen nodig om tot een referendum te komen. Als het referendum er is, dan kan je 'neen' stemmen, uiteraard. Als je niet komt opdagen das dan je eigen keuze, dan vind je het niet belangrijk genoeg om voor buiten te komen. Dat is democratisch. In alle eerlijkheid ben ik ook tegen een referendum, maar dat blijkt de enige manier te zijn om dit prachtige project te realiseren.

Je vergelijking met goede huisvaderschap gaat hier natuurlijk ook niet op. Sommige investeringen overstijgen nu eenmaal het individu, in dit geval zelfs de stad. Om die reden zal elke Vlaming hier 10 cent voor betalen, indien het wordt uitgevoerd.

Ik steun ook SomeHuman: Politici die me telkens proberen wijs te maken het meest geschikt voor de job te zijn, moeten me later niet komen vragen hoe ze die dan moeten doen.

De nagel op de kop.

Qua kleur zijn er echter weinig opties. Het moet een exacte replica zijn van wat er vroeger hing.

@lieven & peter: Tof dat jullie zo kort op de bal spelen. Ik voerde in mijn reactie van daarnet nog een paar kleinigheden aan en een suggestie tot een alternatief voor een referendum, inzake als men later nog eens een bevraging zou wensen.

Peter, persoonlijk vind ik de gouden inkleuring die Roger Kokken al eens op dit blog toonde, wel wat hebben; als de oorspronkelijke wijzerplaten al niet zwart waren, waren ze het wel geworden zoals trouwens de toren zelf, door de algemene huisverwarming met steenkool in de stad.

Maar laat ons nog een keer over het positieve verhaal hebben.

Dit erfgoed is zo uniek in de wereld, dat het zijn plaats dubbel en dik verdient : een horloge met 4 wijzerplaten, volledig ontworpen op maat van deze toren, die nog kan werken op het originele uurwerkmechanisme, dank zij de uitzonderlijke uitvinding (het 'machientje') van de Mechelaar Louis Michiels uit 1860 !

 

Toen ik mijn job als torenwachter begon was de monumentenstrijd net achter de rug. Ik wist niet goed wat ik mij bij die klok moest voorstellen, Ik had voordien  van mijn grootvader horen zeggen dat er ooit een klok aan de toren hing. Een enorm mechanisme dat nog verroest in de toren stond moest daaraan herinneren.Verder zijn er nog enkele afbeeldingen waar we de de toren met wijzerplaat kunnen zien. Desondanks worden er door sommigen historische feiten ontkent of genegeerd. Dat is jammer, de feiten zijn wat ze zijn, en dat is dat er binnen in de toren een prachtig uurwerk staat, momenteel zonder wijzers. Kan iemand daar iets aan doen? Neen, dit cruciale onderdeel werd destijds niet weg genomen omdat het zak uurwerk in opmars was, ook niet omdat de gemiddelde burger zich plots een eigen uurwerk kon permitteren. Dit onderdeel werd beschadigd door de oorlog van 1914. Ja ik noem het een onderdeel, een wijzerplaat is een kleine schakel in een uurwerk mechanisme/installatie, het is het uitlees mechanisme dat toelaat de mechanische bewerking die voor het grootste deel intern gebeurt aan de buitenkant te visualiseren. Een horlogerie bestaat uit kracht, frequentie en uitlees mechanisme. In Mechelen is dat net allemaal  iets anders, dan in andere torens. Dit heeft er veelal mee te maken dat men hier destijds experimenteel te werk ging. Of maar al te vaak graag kwam experimenteren, om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De zwakste schakel zijn de weersomstandigheden, stormwinden die inbeuken op 1 of meer wijzers kunnen het uurwerk verlammen, of zelfs doen stil vallen. Het hoogtepunt werd bereikt in 1860.  Een van de topstukken, het echappement Michiels werkt vandaag nog steeds, het werd samen met de rest gerestaureerd. Voor 2009 wist niemand wat dit merkwaardige doosje met tandwielen was. Men wist slechts vaag iets van een Mechelse uitvinding omstreeks 1860 die tot op de dag van vandaag de Europese standaard is. Met uitzondering van Engeland, die hebben hun eigen systeem. Momenteel loopt de procedure om dit officieel op de lijst te zetten van industrieel erfgoed, en meer bepaald op de lijst van de Mechelse topstukken. 

Na enkele maanden in de toren te werken krijg je een zekere band met het gebouw. Je wil alles weer aan de praat krijgen dat daar staat, De job van torenwachter was voor mij meer dan trappen kuisen, vlaggen hijsen en vuilbakken leegmaken. Ik wou meer, hoewel het niet moest. Ik wou een zuivere uurwerk kamer waar je  het hart hoort kloppen en de geur van lijnolie en terpentijn hangt. Na enkele andere torens bezocht te hebben in binnen en buitenland, waar uurwerk en speeltrommel ondertussen gerestaureerd werden dacht ik, dat moet bij ons ook kunnen. Een propere toren met verroeste machines die een stille getuige waren van betere tijden, daar kon ik niet mee vooruit. Ik begreep ook wel dat de skywalk op dat moment top prioriteit was. Om dergelijk monument goed en veilig te kunnen ontsluiten was zo iets als "de skywalk" nodig.  De toren is in de running, wordt opengehouden, je kan hem bezoeken, het is geen dood monument meer. De ideale manier om hem te onderhouden, toch?  Een dood gebouw waar soms eens een beiaardier langskomt, en heel af en toe een gids met een groep bezoekers, daar zal men minder de neiging hebben om kleine problemen meteen aan te pakken. Wat dan op termijn leid tot grote problemen en enorme kosten. Herinner u de rotte galmborden langs waar jaren water naar binnen sloeg en de vloer van de klokkenkamer deels ontoegankelijk maakte. Herinner u 2 klokken uit de oude beiaard die dreigde te vallen omdat de balk waar zij aanhingen aan het scheuren was.  Ik besefte dat een totale aanpak van de uurwerk kamer niet voorzien was, en dat het onmogelijk was om dat er nog tussen te krijgen. Renovatie uurwerk en speeltrommel Lier, bijna 1 miljoen euro. Meer dan onze  4 wijzerplaten aan de buitenkant. Op mijn manier amper 15.000 euro, dat dan nog voor het grootste deel naar een historisch verantwoord automatisch opwindmechanisme ging.  De grootste kosten zitten in de handenarbeid. Ik kon tevens gebruik maken het machinepark v/h stads magazijn. Op deze manier zag ik een mogelijkheid om alles tegen 21 maart 2009 rond te hebben. 

 

Na de nodige gesprekken met monumentenzorg en stad kreeg ik het vertrouwen. In de winter van 2009 stond het mechanisme in het stadsmagazijn en werd stap voor stap hersteld. De trommel werd in de toren zelf in orde gebracht. En monumentenzorg Vlaanderen, die keken over mijn schouders mee, Terecht! Je moest het maar eens verknoeien, een uurwerk waarvan het oudste deel dateert uit 1527. Tegen de opening van de toren werkte alles weer zoals 45 jaar daarvoor, beter nog want met de sleet die zichtbaar werd tijdens de restauratie kan het onmogelijk midden jaren 60 nog goed gewerkt hebben. Kortom, het uurwerk viel toen regelmatig stil, en waarschijnlijk dacht men het probleem pas aan te pakken nadat de buiten restauratie van de toren klaar was. Bovendien was het de bedoeling de 4 wijzerplaten aan te brengen van zodra de stelling weg was. 

Tijdens deze werkzaamheden was er bij mij maar weinig interesse voor de wijzerplaat aan de buitenkant. De interesse is nadien gekomen en daar zijn enkele redenen voor. De belangrijkste reden is misschien wel de bezoeker van de toren, en de mensen op straat, de Mechelaar die steeds weer over de klok begint. Komt die er nu, of niet?   Voor de restauratie van het interne mechanisme zei ik dat ik het niet wist, sinds het mechanisme draait zeg ik, ik hoop van wel. Het agentschap voor onroerend erfgoed Vlaanderen liet tijdens de werkzaamheden aan het uurwerk verstaan dat de situatie zeker in aanmerking kwam voor subsidie v/d Vlaamse overheid.  Wat dan nadien bevestigd werd. 

Verder werd de interesse aangewakkerd door de elementen die nog in de toren aanwezig zijn, los van het mechanisme zelf. Het doornemen van foto's en archiefstukken die zo aansluiten bij de werkelijkheid, omdat nog niet alles weg gehaald werd. Er is niet alleen het imposante mechanisme met speeltrommel, er zijn nog tal van elementen tussen mechanisme en voormalige wijzerplaten. Wat zijn die elementen, wat is wat, en waarvoor diende het? Een leek zal bepaalde elementen toeschrijven aan heel andere zaken. Een bepaalde haak kan van alles geweest zijn. Ik weet ook niet alles, als je de onderdelen van een uurwerk nagaat, meebepaald het wijzer verdeelwerk, dan kom je er wel uit.

Heel interessant om dat allemaal uit te zoeken, wist u trouwens dat geen van de 4 aandrijf assen dwars door de torenmuur gingen? Neen die gingen langs bestaande openingen naar buiten. Vandaag nog steeds bestaande openingen. Nochtans dacht men tot voor 2009  ter hoogte van de nieuwe beiaard de dicht gemetste gaten v/d wijzer assen gelokaliseerd te hebben. Neen, zelfs al in 1706 waren ze zo slim het monument niet te doorboren. In dat geval zouden 2 van de 4 assen dwars door de trapkoker lopen. 

Het aanbrengen van 4 wijzerplaten zou nu een logisch vervolg zijn op de restauratie van het inwendige mechanisme. Het zou dit industrieel erfgoed weer compleet maken. Mechelen moet zoals de andere steden geen motoren achter de wijzerplaten zetten om de wijzer in beweging te brengen. Deze zullen aangedreven worden door het gerestaureerde inwendige mechanisme. Dat is een terechte eis van het agentschap voor onroerend erfgoed. Er is slechts 1 grote stad in het land waar dit nog het geval is, en dat is Brugge. Men hoeft zeker niet te vrezen dat de wijzer soms zou fout staan. Sinds 1860 werd het mechanisme dus uitgerust met het systeem "Michiels" en liep vanaf dan juist met de gestelde regulateur op het stadhuis. Vandaag haalt dat systeem zijn juiste tijd binnen via de lange golf DCF77 (tijdzender/atoomklok, Frankfurt) Het kan ook met de originele regulateur die ondertussen in de beiaard kamer staat.  We zullen zien wat het wordt, er zal in ieder geval duidelijkheid zijn. Ofwel gaat men er mee door, ofwel kan het opgeborgen worden. 

 

Inderdaad Peter maar het princiepe van de goede huisvader geldt altijd, je geeft geen geld uit dat je niet kunt terugbetalen.

Eerst 10 cent per vlaming, das weinig maar wel boven op die x-keer 10 cent van alle andere projectlustigen.

Anderzijds het deel van de Stad waar wij Mechelaars voor Betalen, want 't stad zijn wij,. dat is ongehoord voor een stad die overal bespaard en overal extra belastingen wil heffen en effectief heft om het hoofd (lees het rietje inde mond) boven het wateroppervlak te houden, die stad heeft niet de ruimte noch het recht om luxe uitgaven te doen

... en nu eerst onze kerstboom opzetten, tot straks...

akkoord. Kerstboom gaat voor !

Je geeft inderdaad best geen geld uit dat je niet kan terugbetalen. Maar de stad kan dat dus wel.

Dus ik lees: geen Vlietenkelder, geen Bruul, geen Hof van Cortenbach,  ... geen investeringen meer ? Geen kerken restaureren... Zie het misschien als de restauratie van de wijzerplaten.

Neen, een stad moet wel blijven investeren in dergelijke schitterende projecten, denk ik.

Lieven,
Misschien is het een idee om alle torenuurwerken in het land te verwijderen, te beginnen met die van Antwerpen. Wie weet volgen andere landen ook.
Het bladgoud kan gerecupereerd worden, de rest gaat naar het oud ijzer. Ze zijn overbodig, iedereen heeft een gsm. 
Misschien brengt het nog wat geld op ook.


 

Wat de kleuren van de wijzerplaten betreft, gezien het typische Vlaamse skelet wijzerplaten zijn is de kleur duidelijk. Deze komt altijd terug. Onderzoek op de nog bestaande onderdelen wees uit dat het bij de Mechelse wijzerplaten niet anders was. 
De cijfers en de half uur tekens zijn allen verguld met torengoud. De wijzer is tot aan het draaipunt eveneens verguld. De staart van de wijzer, met op het einde een bol = contra gewicht om de wijzer in balans te houden, die is zwart. 
Alle cirkels en verankeringspunten zijn eveneens zwart. Er is slechts 1 gegeven dat in Mechelen niet het geval was. Dat is dat de torenmuur achter de wijzerplaat zwart gemaakt was. 
Daar zijn op de Sint-Romboutstoren nooit sporen van terug gevonden.

Het is ook zo dat de kaarten vandaag erg goed liggen. De kennis is er momenteel om de wijzerplaten terug te hangen. En dat is niet evident.  Dergelijke kennis kan voor goed verloren gaan, dus het is zaak om snel te handelen. Jos Roosemont heeft als ingenieur zijn hele leven aan de toren gewijd en hij kent het dossier door en door. Nick Vanhaute weet wat er allemaal nodig is om de wijzerplaten te koppelen aan het klokmechnisme.

Nick dit is nu toch wel een non-opmerking hoor. Ik hou niet echt van een klok op deze toren ik houd hem liever als hij is en ik ben niet alleen. Maar ik kom er zelf voor uit

Dat had ik nu al stilaan begrepen Lieven.  Je bent er tegen, en ik ben er voor.  Jij staat niet alleen, en wij staan niet alleen.  Jouw naam zal niet tussen de 8000 ja-stemmers staan.  Da's jouw goed recht, net zoals het het onze is om te ijveren voor dit uurwerk met een stevig onderbouwd dossier, kennis van zaken qua techniek, authenticiteit, enzomeer.  We zijn immers niet over één nacht ijs gegaan.  De rest van de argumenten van waarom dit uurwerk  er zou moeten komen volgens ons, zijn bekend.  Als het referendum er komt, kan je stemmen zoals je wil.  Democratisch toch, niet?

Je mag er tegen zijn.  Waarom niet.  Maar haal dan geen nep-argumenten: dit uurwerk is géén fantasietje, maar gaat terug op de historische werkelijkheid, en is dus wel degelijk uniek erfgoed. Voor mij dus overwaard om hiervoor te vechten tegen sommige bierkaaien.  Als Mechelen er geen pap van lust, zal ik dat érg jammer vinden, maar dan is het zo.  Het projectteam zal zich alvast niks kunnen verwijten.  Dan hebben we gedaan voor ons erfgoed wat we dachten te moeten doen.  We zullen er ons zoals het in een democratie betaamt, bij neerleggen.  Maar zolang de keuze niet is gemaakt zullen we met eerlijke middelen vechten.  Ook al omdat we maar al te goed beseffen dat deze keer uitstel afstel betekent. 

 

 

 

 

 

 

is het hier mechelenblogt of mechelenbekvecht of mechelen scheurpt???

het lijkt me niet meer dan logisch dat het uurwerk terug op de toren komt

het maakt deel uit van het monument en volgens mij van de restauratie van het monument

niet alleen vlaanderen, de provincie zou ook nog uit haar kot mogen komen om een stukske te betalen

en als ik dan toch 54€ moet betalen omdat ik niet vervuil dan wil ik best nog een stukske betalen voor zo een monument

archeologie afschaffen, geschiedenis afschaffen, alle oude gebouwen afkletsen en vervangen

door supermoderne less is more dingen vol domotica die met de regelmaat van een fles flest

en trek dat dzn ineens door naar alle oude mensen veeg die ook maar uit want die kosten ook geld 

Zet dan het gevang ook maar weer op de markt, en de nederzetting van onze eerste voorvaderen ook want dat zou pas historisch correct zijn. En maak alstublieft van de Lamot weer een echte brouwerij, das cultuurhistorisch correct ipv er een zalencomplex van te maken. Ga terug met paard en kar in de straten rijden. Schat auto en fiets af want vroeger ging iedereen te voet of per paard. Vooruitgang, vergeet dat, behoud is belangrijk

Boeiende uitleg door Nick Vanhaute. Na zijn beschrijving van de oorspronkelijke kleuren, overigens zeer zinvol om de constructieve elementen als de ringen en het wijzercontragewicht niet te zeer te doen opvallen maar juist wel de eigenlijke tijdsaanduiding, sluit ik me ten volle aan bij de eerdere opmerking van Peter tot ook in dat opzicht een exacte replica van wat er vroeger hing en het lijkt me nu evident dat nagenoeg elke voorstander van de complete torenklok er ook zo over zal denken. Het referendum is dan meteen heel eenvoudig.

@Lieven Pauwels: Behoud is zeer belangrijk, niet van alles maar wel voor het gekendste en meest zichtbare monument van Mechelen, waaraan we het danken Maneblussers te zijn en dat door Unesco tot werelderfgoed is uitgeroepen. De beiaard heeft er evenmin van in het begin gehangen, maar is gelukkig wel hersteld zelfs nadat erboven een complete nieuwe zaal met de nog welluidendere Eijsbouts gebouwd werd. De kostprijs voor de afwerking van het historisch uurwerk is dan peanuts, inbegrepen die ten laste van het gewest. De Skywalk was meer terecht voer voor discussie, al reikte Nick Vanhaute ook in die materie een toch wel zinnig punt aan.

Enkele bloggers zullen al wel door hebben dat ik er niet voor terugdeins me te moeien met allerlei onderwerpen en niet altijd met de meest populistische of gezagsgetrouwe visie, maar als iemand met meer dan een beetje gezond verstand gedurende enige jaren vol overgave in een professionele omgeving zijn gedachten, handen, voeten, ogen, oren, mond en toetsenbord bij de Toren hield, is het toch geraadzaam om eens goed te overdenken wat hij erover meedeelt. Bedankt, Nick.

Ok dan, voor het behoud van het belangrijkste monument van Mechelen,
om de toren te laten voor wat hij is ga naar:

www.stoemmeluzze.com

en anders blijf je maar hier ;-)

Bedankt Nick voor jouw onbaatzuchtige inzet om dit torenuurwerkmechanisme met zoveel zorg en liefde voor ons belangrijkste en mooiste Mechelse monument, te hebben hersteld.   Daar zijn we je dankbaar voor.  Je hebt méér gedaan dan strikt nodig was in jouw taak als torenwachter!  Mooi en verhelderend is jouw relaas hierboven. 

Lieven,

Elk ding moet natuurlijk een naam hebben, maar stoemmeluzze, je had toch wel iets creatiever kunnen vinden niet? Volgens mij moet je om succes te boeken een naam bedenken met positieve uitstraling. 
Ik ga mij er verder niet over uitspreken, we gaan eens horen bij Elke op de Beeck. De dame bij uitstek om de oorspong van de stoemmeluzze uit de doeken te doen. 
Verder had ik 2 jaar terug bezoek in de toren van Dirk Frimout. Hij ging niet tot de skywalk, hij bleef plakken bij de luzze. Hij wou er alles over weten. Hij deed een opmerkelijke uitspraak, ik citeer: de mensen die dit in die tijd bouwde kunnen we vergelijken met zij die vandaag naar de ruimte gaan. Deze uitspraak is mij altijd bij gebleven.  Hij bleef wachten tot de trommel zijn volledige omwenteling maakte, minstens een uur dus. Ondertussen voerde we aangename gesprekken, over de luzze, en de evolutie daarvan. 

Het uurwerk zelf is van de hand van Vrancke Wouters 2 = de zoon van Vrancke Wouters I alles behalve en bouwer van een stoemme luzze. Ik denk dat hijzelf evenmin stoem was. De wijzerplaat was van de Engelsman Jacob Wilmore, al evenmin een stoem ontwerp. 
Maar laat ons even luisteren naar Elke,

 

http://www.youtube.com/watch?v=AA-WgPObTxQ
 

Moesten de wijzerplaten terug aan de toren gehangen worden, dan kan Lieven, als hij daar passeert, nog altijd een donkere bril opzetten opdat die "stoeme luzze" (enfin het is leuzze) geen onverdraaglijke pijn aan zijn ogen zou veroorzaken.

Bravo Nick om de waarde ervan nog eens te belichten.

Bedankt Nick voor de uitstekende uitleg over het waarom en hoe in de toren.

ik herinner me nog een heel verduidelijkende uitleg toen we ooit als eindejaarsuitstap met de Engelse les naar de toren gingen. We hadden dat jaar allemaal een uiteenzetting moeten geven over een gebouw in onze stad dat ons nauw aan het hart lag. Een van de medestudenten koos de toren. Als kers op de taart kwam dan het bezoek aan de toren. Toevallig was jij net aan het werk in de uurwerkkamer en mochten wij een uitzonderlijk bezoekje brengen waar men normaal niet zo dichtbij kan komen. Ik leerde heelwat bij over dat bijzondere instrument wat me al sinds mijn kinderjaren fascineert. 

Al mijmerend over de toren en over WO I bedacht ik dat het mooi zou zijn als het uurwerk zou kunnen gemonteerd worden in aandenken aan het feit dat het in die oorlog stuk werd gemaakt en nu na al die jaren in ere is hersteld 

Kan dat geen argument zijn om er wezenlijk werk van te maken? Volgend jaar staat toch alles in het teken van honderd jaar geleden....

Ik hoop toch echt dat de wijzerplaat weer an aangebracht worden, wat anderen er ook van mogen denken.

Aan Lieven: neen, niet alles moet en kan bewaard, maar dit is toch echt erfgoed dat niet mag verloren gaan.

 

En nog iets: zonder het verleden waren wij nu niet in het heden en de toekomst.

Dag Lieven,

net als jij ben ik een 'immigrant' in Mechelen. Ik ben er enkele jaren terug komen wonen maar had al een lange band met de stad.  Geboren en getogen in Willebroek, kwam ik er al van jongsaf aan regelmatig om met mijn ouders of grootouders de winkels af te schuimen (wat nu 'shoppen' heet).  Een van mijn oudste herinneringen is de (wat mij betreft heerlijke) brouwerijlucht op de Hoogbrug.  Maar ik denk ook met plezier terug aan de jaarlijkse bezoeken aan wat toen nog het Mechels Stadspoppentheater heette.  Of het bezoek met het zesde leerjaar aan de Sint-Romboutstoren en het speelgoedmuseum.  Op latere leeftijd kwam ik als student in Mechelen vertoeven, was ik een tijdje actief supporter van KV en sleet ik vele uren op en (nog meer) naast de schoolbanken in deze stad, nog voor ze van lelijk eendje in een schone zwaan veranderde.  En ja, uiteindelijk volgde ik haar lokroep en kwam ik er wonen, wat mij betreft een van de beste beslissingen die ik ooit nam.

Ondanks al die voorgeschiedenis, bekijken vrienden en familie me nu regelmatig een beetje lacherig als ik weer eens geestdriftig Mechelen en haar bieren promoot, spreek van 'onze' toren of zo gek ben om ondanks mijn rugproblemen in beide edities van de Ommegang mee te lopen als (enige in Mechelen wonende!) reuzendrager.

Hewel Lieven: zo vreemd als sommigen die overdreven 'integratie' van mij vinden, zo vreemd vind ik de ijver en de gedrevenheid waarmee jij het mooie Mechelse project waar Jan en enkele andere mensen nu al jaren hun energie in steken, aanvecht.  Als het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed dit project OK vindt en er een smak geld wil aan besteden, dan moet het toch wel énige waarde hebben, of? En dat het ook jou geld kost, tja, er zijn zoveel zaken waar de stad míjn centen aan besteedt, zonder dat ik daar echt achter sta of zelfs maar een stem heb kunnen over uitbrengen...

Niet dat jij je mening niet mag hebben of niet tegen dit of een ander project mag zijn, natuurlijk. Maar zou je je vechtlust niet beter aanwenden om die schandalige, asociale en contra-productieve Ivaremtaks te bestrijden?  Om het participatieverhaal waar we als wijkraadleden allebei mee in zitten weer de juiste richting uit te sturen?  Of om zelf een creatief en "de sociale cohesie bevorderend initiatief op te zetten", zoals de stad het zo graag stelt.

Nu goed, ik vrees dat de wat kregelige discussie die hierboven al werd gevoerd net datgene is wat het stadsbestuur hoopte uit te lokken door net dít project aan een dubbele peiling te onderwerpen.  Want hoewel ik dezer dagen mee stemmen ronsel voor Rombout Wordt Wijzer ben ik daar nog altijd niet over te spreken: dat de stad meer dan 9 miljoen euro besteedt aan monumentenzorg maar uitgerekend voor de 125.000 euro die nog nodig zijn voor het herstellen van de wijzerplaten flauw gaat doen en de bevolking wil 'bevragen'.  Ondertussen gaat men de eigenaar van het Hof van Cortenbach na jaren van moedwillige verkrotting belonen door die nog geld toe te geven voor wat er van dit monument rest.  Of besteed men bijna 700.000 euro aan eerst het stabiliseren en nu ineens weer de afbraak van de krotten aan de Grote Markt.  Wie start een website om dergelijke zaken in vraag te stellen?

Klopt helemaal Kevin.

@Malenie

Scheurpen = zeuren, zagen, kreften, kneuten. Ik zou graag weten wie er weer achter die heisa steekt. Verkiezingen op komst zeker ?

Mechelse halfkes door de eeuwen heen

Het had nog bijna anderhalve eeuw geduurd vooraleer de van meet af aan geplande wijzerplaten het 16e-eeuwse torenuurwerk completeerden. Amper veertig jaar na het bereiken van de 97,28 meter bouwhoogte, was rond 1560 het klokmechanisme reeds geheel functioneel. In september 1706 besliste het stadsbestuur eindelijk tot het laten vervaardigen van de lang verbeide uitlezing. Aan de alhier wonende maar ook wel in Antwerpen werkzame Engelse horlogemaker Jacob Willmore (gravures op enige van zijn huiskamerklokken tonen de dubbele L in zijn naam doch slechts 'Ja' of 'Jac' als voornaam, in de annalen leest men zowel 'Jacques' als 'Jacobus') werd voor zijn ontwerp uit 1705 en het in het allerbeste ijzer & goud uit te voeren geheel, inclusief gevarenpremie, de zuinige som van 2.400 guldens toegekend, vermeerderd met een jaarlijks stadspensioen van 200 guldens gedurende 14 jaren. Op wens van de stad grotere dan de contractueel voorziene wijzerplaten brachten uiteindelijk de totale kost inclusief het pensioen op 8.358 guldens, edoch, al vóór het prestigieuze Sint-Romboutsmillenium van 1775 bleken dure herstellingen nodig [volgens teksten die Jos Nys op dit blog in 5 deeltjes citeerde in 2006; een vertaalde in Brussel bewaarde tekst noemt minder accuraat 'ten thousand francs ($2000)' en voormeld pensioen - die link levert ons behalve een werk uit 1916 van George Wharton Edwards (GWE) met een artistiek teveel aan wijzers een aardige rarara: in welk straatje nabij onze Toren met wijzerplaten 'verkoopt men drank' bij het huis 'In de Klok' op diens ilustratie "Malines: A Quaint Back Street"?].

Het experimentele elektromechanische systeem uit 1860 van een Mechelse natuur- en wiskundeleraar, kanunnik Louis Michiels, hield in diens definitieve versie sinds 1861 de vier grote wijzers netjes synchroon terwijl deze lokale uitvinding het Mechels uur tevens tot een zeer behoorlijk stabiel lopende correcte tijd maakte dankzij plaatsing van de regelklok in de gunstigere omstandigheden van het stadhuis (gebouw De Beyaert, dat inmiddels het postkantoor werd). Vooral in Europa (uitgezonderd Groot-Brittannië) werd dit systeem dé standaard voor meerzijdige torenuurwerken.

Unesco erkende de Sint-Romboutstoren wegens zijn historische functie als belfort. Maar ook in de 20e eeuw is hij enige keren een uitkijktoren geweest. Na krijgsraad in het gotisch nieuw stadhuis beklom koning Albert I in de voormiddag van 25 augustus 1914 onze toren om de Duitse opmars langs de Leuvense steenweg te overschouwen; enkele uren later volgde het eerste van vijf mortierbombardementen op de stad. Na ruim tweehonderd jaren de Toren tot algemeen nut gesierd te hebben, werden de wijzerplaten zwaar beschadigd door kaiserliche beschietingen van bij Hofstade en mogelijk, na inname der stad met haar hoge uitkijkpost op 28 september, door Belgische vanuit Walem want het fort viel pas twee dagen later in vijandige handen [volgens andere bron werd het fort belegerd van 28/9 tot overgave op 2/10]. De zuidelijke wijzerplaat bleek alras verdwenen. In 1930 waren er toch nog drie te zien (al dan niet met hun wijzer?). De laatste twee herinneren de ietsje minder jongeren onder ons zich nog: ze verdwenen pas in de jaren 1960. Het mechanisch gedeelte dat ook de trommel aandreef voor het geregelde beiaardspel, in wat verwaarloosde toestand verworden tot de zogenaamde 'rammel', werd tenslotte in 1966 stilgelegd. En lang bleef het stil.

De voorbije jaren raakten het klokmechanisme, de speeltrommel en de oude beiaard technisch hersteld en dus qua klank in ere. Het sluitstuk van dit geheel kan honderd jaar na de oorlogsschade opnieuw ten volle en van verre gaan tonen wat de Toren in zijn mars heeft. In sh' Allah? Of met beide voeten op de grond en opgericht hoofd: Als Mechelen het wil.

Het zou mooi zijn dat honderd jaar na het vakkundig in de vernieling schieten van ons unieke torenuurwerk, bij de herdenking van de Eerste WO dit erfgoed weer in ere zou zijn hersteld...

 

Got jongens (en meiskes) dit is een verhaal van 'les goûts et les couleurs..." Voor mij is dit niet ok. Nick ik betwist uw kennis en kunde niet op dat vlak, ik wil gewoon niet dat men tegen mijn goesting den toren zomaar aanpast, Ik vind hem goed zoals hij is en als er al een referendum komt goed voor jullie maar zorg er aub voor dat het representatief is en niet opgedrongen door de minderheid want 10% opkomst is exact 8000 en 20% is ook 'maar' 16000.
Voor mij is een opkomst van 20000 eerder correct maar daar heeft de overheid anders over gedacht. Enfin Nick ,hebt gij soms ne leukere naam, want dat de huidige mss kwetsend is voor jou kan zijn maar wel passend voor wie geplaagd wordt door opdringerige klokvaste mechelaars. Mijn standpunt staat vast en mocht de klok er na een eerlijke volksraadpleging toch komen dan feest ik mee want gelijk hoe, de Mechelaar zal dan gewonnen hebben.

 

(net de typos aangepast want dat gaat beter met de pc dan met de smartphone)

'opdringerige klokvaste mechelaars', 'stoeme luzze' -  Bedankt Lieven.  Jouw woordkeuzes zijn de laatste dagen schitterend en fijnzinnig.

Waarom blijf je nu bewust (?) twijfel zaaien over eerlijkheid van een volksraadpleging?  Op een referendum kan élke Mechelaar stemmen. De kans is er.  Als hij in zijn zetel blijft zitten wil dat zeggen dat hij er niet in geboeid is, en heeft hij achteraf ook geen verhaal.

"ik wil gewoon niet dat men tegen MIJN goesting den toren zomaar aanpast"    Nu goed: dan weet je wat jou te doen staat tijdens het referendum. 

Niet boos worden Jan, dat is het niet waard mensen verschillen nu eenmaal van mening en kunnen niet op alle gebied op dezelfde golflengte zitten. "dat hij er niet in geboeid is" als dat een reden moet zijn om iets wel te verwezelijken, 10% boeit het dus we voeren het uit. de anderen betalen mee.

Misschien is het beter om die gelden te gebruiken, als ze toch moeten (mogen) dienen voor monumenten,  om ze te gebruiken voor het behoud van wat we nu al hebben maar niet kunnen (willen of mogen) onderhouden. In plaats van nu al dan niet historisch gerechtvaardigd wijzigingen aan te brengen.

Zonder aan verkooppraatjes te willen doen, en met alle respect voor ieders mening. Over smaak en goesting kan ik niet oordelen.

We hebben nu eenmaal iets unieks in onze stad. Begijnhoven hebben ze overal, reuzen hebben ze overal. Maar de torenklok is unie
k. En volgens mij wel om de volgende redenen:

1/ Het is erfgoed zonder weerga. De eerst ontworpen klok voor deze toren zo rond 1700 werd afgekeurd, het is allicht een soort ontwerp dat je momenteel vindt aan andere torens. Kijk maar eens in Antwerpen. Een veel te dikke wijzerplaat voor een Gotische Toren. Neen, de ontwerper deed zijn huiswerk over, en de klok past als een handschoen. Geen enkele speciale stenen zijn verstopt, het is een uniek ontwerp.

2/ Het mechanisme dat de klok digitaliseert werd uitgevonden in 1860 (!) door een Mechelaar, komt binnenkort op de lijst van de Vlaamse topstukken!! Achteraf zijn het merendeels van de torens uitgerust met dit mechanisme. Maar Mechelen heeft de briefwisseling en nummer 1 van deze uitvinding.
http://www.mechelenblogt.be/2010/05/machientje-van-michiels

3/ Het zou vrij uniek zijn om een gerestaureerd mechanisch (!) uurwerk de wijzerplaten te laten aandrijven. Akkoord Brugge heeft dat ook, maar waar nog? Ideaal om te laten zien dat er vroeger wijzerplaten waren met maar 1 wijzer. Trouwens de Vlaamse Gemeenschap vind het project zo belangrijk dat het meteen 88% wil betalen. (En dat was niet evident!)

4/ De toren is UNESCO werelderfgoed. Om erfgoed te bewaren moet het een invulling krijgen, anders gaat het dood. Het mechanisch uurwerk dat de rammel aandrijft heeft momenteel een beperkte functie. Het mist de tijdaflezing. De wijzerplaten.

5/ De wijzerplaten hebben er langer aangehangen, dan niet. Als de Duitsers ze er niet hadden afgeschoten dan hingen ze er nog aan.

6/ De kennis is er momenteel. Als we het nu niet doen, kan het zijn dat we het nooit meer doen. Jos Roosemont, Nick Vanhautte zijn er nu en hebben de kennis. Morgen niet meer.

7/ En oh ja, het is de grootste. Altijd handig voor een burgemeester om mee uit te pakken. Misschien komen er ook wel mensen naar kijken.

Maar respect voor ieders mening .... en over smaak en goesting kan ik niet oordelen.

Peter, Komen kijken naar een klok die er uitziet als alle andere torenklokken, die haar geheimen louter onder de motorkap heeft en die alleen voor experten leuk om te weten zijn? Inderdaad de gustibus et coloribus non disputandum est

 

PS australie staat ook vol met "de grootste dingen"

tja, en die dingen die jij hier aanhaalt voldoen natuurlijk niet aan de eerste 6 argumenten. Als je niet wil argumenteren, mij goed hoor. :-)

Trouwens, beste lezers, we hebben bij lange de 8000 handtekeningen nog niet verzameld. Wie helpt mee?

Eén adres: www.romboutwordtwijzer.be/

Graag delen, de wijzerplaten danken U.

Peter, argumenteren heb ik hierboven gedaan en van de ZEVEN argumenten is alleen nr 6 niet beantwoord in mijn vorige antwoord.

De vraag is , met alle respect voor Nick, of dat relevant is voor de toekomst want is het belangrijk om te weten hoe het zo revolutionaire wiel is uitgevonden en nog minder wie dat heeft gedaan nu we allemaal met een auto rondrijden (of stilstaan in de file), dat weten we niet en we gissen er alleen naar en ondertussen kijken we allemaal naar onze 24uren digitale klok

@ Jan Smets & peter: De Toren moest wijzerplaten krijgen van zodra hij af was, het heeft toen alleen wat lang geduurd voor de centen er waren. Na zeventig jaar moest men dan gaan bedelen om herstellingen te betalen, maar dan waren ze wel tegen de eeuwen bestand of men moest er met kanonnen bonk op schieten. Vijftig jaar na voor roos gespeeld te hebben, werden de wrakken er ten langen leste af gehaald. Wie ze nooit zag, leefde in de waan dat de Toren er uitziet zoals het altijd geweest is en verzet zich innerlijk tegen de verandering. Misschien zouden er wel meer tegen het voleinden tot zijn oorspronkelijk geplande 167 meter zijn, we herkennen onze stad toch van ver precies aan zijn merkwaardige stompe vorm. Ik kan erin komen. Maar de opgedane boeiende kennis levert ons een inzicht in het unieke van onze uurwijzers en we beseffen dat in drie eeuwen, ze slechts een halve eeuw helemaal weg zijn en dan nog ten gevolge van vijandige vernielzucht die niet hersteld was geraakt. Inmiddels bleek dat ook een Amerikaanse grafische artiest gebiologeerd was door de wijzerplaten, wat het eerdere vermoeden bevestigt dat de stad er een uitstraling rijker aan gaat worden. Met nu een financiering van 88% beschikbaar en nooit meer een zulke 'chance' te verwachten, en met ook net nu de technische expertise aanwezig die al zowat even zeldzaam zal zijn... Wie ze niet graag zou zien en daartoe, naast financiële excuses zonder vergelijking met bijvoorbeeld het herstel van de oude beiaard (of met de kost van de nieuwe), nog geen enkele reden anders dan zijn persoonlijke goesting aanbracht, ...geen eten meer geven.

Tijdens mijn vele torenbeklimmingen in de jaren 50 heb ik die wijzerplaten dan ook goed weten hangen en.... ze waren imposant ! (al hing die van de kant van Onder de Toren  eerder aan de toren te zwaaien).  Ja, "den deûts" heeft ons daar een ferme peer gestoofd en daar niet alleen want aan de IJzerenleen, de Merodestraat en de Zoutwerf wisten ze er ook alles van.  

Lieven, In verband met uw vragen hierboven? Relevant voor de toekomst, en het geheim onder de motorkap. Wat wil je precies weten?
 

Waar de Mechelaar wel van wakker ligt is de IVAREM-taks van 54 euro die vanaf januari in zijn bus zal vallen. De oplossing is echter heel simpel, degenen die de wijzerplaten willen, spreken hun eigen bankrekening aan en laten alle andere burgers daarover met rust.

Beste G.L. zelf fondsen ophalen is geen optie. Helaas. Het college heeft er anders over beslist.

Peter, het college heeft er anders over beslist ??? En wat heeft het college beslist over die 54 euro ? BLA, BLA, BLA op grote schaal zoals we ze kennen. Op 25 mei valt het verdikt. Geef er ook maar een goei lap op.-)

Johan van het artisanale chocoladebedrijfje Sjolaa aan de Geerdegemvaart, maakte deze leuke en kunstzinnige 'interpretatie' van ons torenuurwerk in chocolade.  Blikvanger in de vitrine, én tof om te zien hoe sommigen inspelen op de actie Romboutwordtwijzer...

(foto: Jan Smets)

GL als ik me niet vergis - en behoudens ik door een ingewijde verkeerd ben ingelicht - heeft Mechelen - samen met nog 1 of 2 gemeentes -  tégen gestemd, wat die 54 euro betreft. Dat zou jij toch moeten weten! Dus laat die 54 euro hier misschien buiten, het gaat om het uurwerk niet om afvalverwerking. Om jou geliefkoosde zin even terug te geven: de verkiezingen komen eraan zeker??

 

Kathinka, ge moet die ingewijde maar eens over de knie leggen hoor. Ik wil die zin helemaal niet terug. 

GL Kathinka heeft gelijk hoor: Mechelen en Lier hebben zich verzet en al de rest heeft ja en amen gestemd en ik ben niet ingewijd

Qua ludieke actie zou het niet misstaan om de kosten van de wijzerplaten te presenteren aan de duitse ambassade, per slot van rekening staat het onomstotelijk vast dat het de moffen waren die heel het spel aan grut geschoten hebben :-)

 

@Christophe: Twee woorden: Eupen & Malmédi. En laat dat nu toch wel Waals Gewest zijn, zeker. Het Vlaamse kan dus daarvan die 88% voor de wijzerplaten eens proberen te recupereren, maar dan gaan ze nooit meer aan de Toren geraken tenzij de Metropoliet zijn kathedraal zou afstaan en bedenk even waar hij vandaan komt. Slecht idee.  ;-)

Christophe, ik zou niet graag de kosten aan de Kolner Dom en heel de stad Dresden willen betalen. Gij ook niet denk ik. Maar wat heeft die flauwe kul daar nu mee te maken ?

Malenie, jij bent ook tevreden met een dooie mus zeker .

@G.L.: Christophe had het over het bekostigen van de wijzerplaten, flauwe kul of niet maar wel ter zake. Jij daarentegen haalt een dooie mus boven die daar nu eens echt niets mee te maken heeft. Ook kosten? Ook stadsbestuur? Obama is net als Mechelaars ook een mens, maar heeft hier toch absoluut ook niets mee te maken.

Jakkes, die dooie mus had me even misleid, ik wist dat ik in Mechelen de duiven geen eten mag geven.

G.L. tja... Dresden plat... en hier en daar een gaatje in de Kölner Dom.....  idd, maar het waren wel je vrienden de Uebermenschen die het vuur aan de lont hebben gestoken.....     En èft et na astembleeft is ba de waozerplate in pleuts van er altaot andere ziever bao te sluire..

Ondanks de woorden 'ludieke actie' zitten de vrienden van fritz toch snel te paard :-)

"TE" is nooit goed behalve in "TE"-vreden mijn beste mijnheer L.G.

Ik porbeer met weinig tevreden te zijn in het leven.

Om maar terug te komen bij het onderwerp wil ik hier het echappement van Michiels nog even in de verf zetten dat o zo'n belangrijke rol zal spelen als de wijzers er weer aanhangen.


http://www.youtube.com/watch?v=gqmmFfMC-p8

 

knap bedacht en zo logisch eigenlijk

@ ALLEN

Om niet steeds te moeten antwoorden op stompzinnige praat van een groot Mechels politicus kunnen jullie misschien eens overwegen om zoals men dat in de UK uitdrukt:

PLEASE... SEND HIM TO COVENTRY !!!

@jef van ransbeeck: Hij kent ginds al elk hoekje en kantje maar keert telkens naar zijn van jongsaf vertrouwde omgeving terug. In trouwe vast, blijkbaar.

[typo in naam gecorrigeerd om 18:05]

@ Nick Vanhaute:

Inderdaad een mooie illustratie, Nick. Van voor WW I... is de herkomst bekend? Jammer dat de uitleg over het Mechels halfke afgebroken wordt. Een mechanisme laat een wijzer niet aan constante trage snelheid lopen, maar doet die om de zoveel tijd een stap verder schrijden, bijvoorbeeld elke seconde of elke minuut. De zeven-en-een-half minuten van de 'rammel' brengen me dan bij de vraag: Ken jij het interval van die stappencyclus? De beelden (indien aan ware snelheid) tonen een vrij traag systeem. Indien het een gewone klok met grote en kleine wijzer geweest ware, zou langer dan een halve minuut (of theoretisch anderhalve) niet gekund hebben want de minutenwijzer zou wel netjes op het half kwartier moeten staan als het gelui weerklinkt.

Op onze Toren ging het echter om een enige enorme 'kleine' wijzer, die op een uur tijd slechts een twaalfde van de cirkel aflegde. Toch lijkt me ook dan de halfkwartierslag te moeten samengaan met een wijzerstap. Indien de wijzer slechts eens om het half kwartier voortstapte, legde hij telkens een 96e van de cirkel af, dus een kleinere afstand dan een minutenwijzer om de minuut zou doen. De beelden lijken me op geen fijnere stap te wijzen. Klopt die periode, zodat elke wijzerstap met een melodie samenging? Dat betekent dat men slechts om het 'halfke' een juist uur kan aflezen, waaruit de 'onnauwkeurigheid' waarvoor het 'Mechels uur' gekend stond, ook na de verbeteringen in synchroniciteit en regelmaat van 1860-61 nog bleef verklaard worden. Als alles goed gaat, zal wie wil weten of hij/zij nog vier of slechts twee minuten heeft om een trein te halen, dus best nog steeds een gsm of polsuurwerk behouden maar hebben toch alle Mechelaars een hoogst betrouwbaar gouden horloge (en nog eens drie 24/7 accuraat in reserve).

Nog zo een vraag waarvan ik het antwoord al meen te weten, ook voor elk van de kwartiermelodieën van ongelijke speelduur: Vielen de eerste of de laatste tonen samen met de wijzerbeweging naar de bijhorende stand? Ik denk dat dit normaal bij het einde is, op het exacte punt aankomend bij de laatste hoofdtoon of slag; zodat het aanvatten van een melodie nog geen evidente ogenblikkelijke tijdsindicatie geeft.

En dan nog wat muggenziften: Men gaat het torenuurwerk in de praktijk waarnemen vanaf minstens 113 meter [op 80 m van de toren] en dikwijls van wat verder maar van erg ver zal men er wel niet zo gauw naar kijken. Na het op exacte tijd zien aankomen van de wijzerpunt, zou de echt synchrone aanslag van de laatste slag of toon dus (ruim) een derde van een seconde later worden gehoord (geluidsnelheid 340 m/s). Zorgt men ervoor dat het geluid net dat ietsje te vroeg geproduceerd wordt om aldus een meer synchroon en accuraat effect waar te nemen?

voor diegene die het nog niet beseffen...in de laatste gemeenteraad werd de taks van ivarem, dus 54 euro, wel goedgekeurd en zal hij wel degelijk in de bussen belanden na één januari 2014!

Laat volk voor Coventry. Busje vertrok al maandagavond toen ik de wijzer op 't halfke van den zevene zag.

@ Nick Vanhaute [bis]:

Trage mobiele verbinding, ik kon nu pas het eerdere langere filmpje over het echappement zien. De regelklok in De Beyaert gaf om de minuut een signaal. Hoe rijmde dat met de in mijn vorige tot jou gerichte reactie besproken periode van zeven-en-een-halve minuut voor de 'rammel':  Kwam die dan tussen twee wijzerbewegingen in of had het torenmechanisme vanouds een onderdeel dat om de halve minuut of nog geregelder bewoog en dat vanaf 1860 elektrisch op een of andere manier slechts om de 2 of meer stapjes gestuurd werd?

@ SomeHuman. 
Interessante vragen waar ik eigenlijk zit op te wachten. ik ben blij dat er zo'n vragen gesteld worden. Ik ga u daar morgen trachten duidelijk op te antwoorden. 
Het is al laat, ik ga slapen. 

 

Faotelek meuge der ee oek enkele de bus na Hamburg, Berlijn of Dresden neme:-) Kiest ma oat want et moet ni altoad Coventry zen want zoveul is da na oek ni gebeurd.

Zeg Nick, morgen is bekanst voorbij zeune.

G.L. 

Het antwoord komt, ik zit overdag ook nog uurwerken te herstellen, de honden uitlaten en een huishouden te runnen.
Het is ook niet zo maar in 3 regels uit te leggen.
Het komt er aan, wees gerust.

Gelukkig zijn er ook die de tijd nemen om hier voor de verandering eens iets weer te geven dat lezers plezier kan doen. Ik denk dat ik enkele mensen ken die daar in alle rust hadden en zullen willen op wachten. 'k Had pertang gecheckt dat er geen bus voorbij die herenkledingzaak in de Onze-Lieve-Vrouwestraat komt.

Op amper twee uur tijd verzamelden we met drie, 500 (!) handtekeningen op de Grote Markt vanmorgen. Het was koud, maar deugddoend om vast te stellen hoe het gros van de voorbijgangers het project genegen zijn.  Zowel jong als oud.  Het was boeiend om in dialoog te kunnen treden met 'de' Mechelaar over dit uurwerk.  Bedankt aan vrijwilligers Vera en Bob die met mij deze handtekeningen wilden verzamelen!  Mooi om zien  vele Maneblussers 'onze' toren een warm hart toedragen!

(foto's: Jan Smets)

Goed werk, Jan, Bob en Vera; inderdaad efficiënt met zicht op de Toren. Suggestie: buiten aan de Delhaize, Aldi's, Colruyt bij het binnenstappen (en een oogje houden op buitengaanden die daarbij toch een teken van belangstelling of nieuwsgierigheid betonen). Wel effen aan de lokale manager vragen want de toegangen zijn op privaat terrein, maar een njet zou bij Mechelaars, dus een flink hoog percentage klanten, enige rancune kunnen veroorzaken. Haal tegenover de manager spoedig het standpunt van de burgemeester en de gegarandeerde financieringsgraad door het hele Vlaams Gewest boven, en speel maar door dat er geen reklame bij te pas komt maar dat de naam van de zaak zowel bij medewerking als bij weigering gerapporteerd wordt op het blog. Maak de mensen meteen duidelijk dat het om de Toren gaat, er niet gebedeld wordt en dat het voor huidige Mechelaars bestemd is. Voordeel: vooral inwoners van Mechelen, je hoeft er niet eens voor rond te lopen, en als je het te koud hebt kan je even gaan winkelen. Sorry, anders voor dit unieke doel graag maar ik moet toevallig een eindje uit de buurt zitten want 't is buiten 26 graden 's avonds.

Is er op www.romboutwordtwijzer.be ergens een link naar de recentste stand van zaken, inzake het aantal onderschrijvigen van de petitie?

SomeHuman

Het is een filmfragment uit een documentaire die gaat over het gieten van klokken. Een groot deel werd gefilmd bij klokkengieterij Michiels te Doornik. De documentaire werd gemaakt door Henry Storck. (1907-1999) De periode dat deze man actief was werkte het uurwerk aan de buitenkant niet meer!  Verwerkte hij oudere filmbeelden in zijn documentaire? dat kan, dat gebeurt vandaag ook. Naar mijn gevoel werden de beelden omstreeks een en dezelfde periode gedraaid. Hoe dan ook, men liet de wijzer versneld doorlopen, in beide gevallen, waarschijnlijk om dat te kunnen filmen. Als je het uurwerk van de Sint-Romboutstoren zijn normale gang laat gaan, dan valt er buiten weinig beweging te filmen, de wijzer gaat zo traag vooruit dat je het niet zal merken. Het echappement van Michiels dat we in de film zien doordraaien was waarschijnlijk interessant om te filmen, op dat moment gaat de wijzer idd wel vooruit, maar zo traag dat je het niet ziet, ik kan dus goed aanemen dat men de wijzer versneld liet doorlopen. Dat kan op verschillende manieren, als de beelden gemaakt zijn na 1914-18, dan was het zelfs heel simpel, het wijzerverdeelwerk was van het uurwerk mechanisme ontkoppeld, men kon dus door aan de binnenkant aan een as te draaien de wijzer in beweging brengen. Tot waneer precies men deze leuke handelingen kon uitvoeren weet ik niet. De laatste stukken zijn afgehaald in de jaren 1960. Foto's bewijzen dat er in de jaren 1950 op de cirkels na al niet veel cijfers en wijzers te bespeuren zijn.

Dan zijn er nog 2 manieren om de wijzers versneld te laten doorlopen. Deze gelden wanneer het wijzerverdeelwerk wel aan het uurwerk mechanisme gekoppeld is. Aan het Machientje van Michiels (het echappement) is een hendel, met een koperen sierlijk gedraaide handgreep. Als men deze omhoog zet dan blijft het echappement continue doorlopen, zonder rekening te houden met de impulsen van het moeder uurwerk (regulateur) Op die manier zet je de buitenwijzer in 5 minuten tijd 1 uur verder. Er is nog een manier, als je het echappement ontkoppeld zet je de buitenwijzers in minder dan 5 minuten een volledige toer rond. Als het er op aankomt kan je de zaak dus zeer snel 12 uur doordraaien. Deze laatste handeling is slechts voorbehouden aan de horlogemaker. Je kan dingen beschadigen.

Het systeem met koperen handgreep is eigenlijk de enige juiste manier om de buitenwijzer juist te zetten. Van zodra de buitenwijzer juist staat, zet je de hefboom weer omlaag, en vanaf dan zal de wijzer slechts 1x per minuut verdergaan. Het is simpel, als de buitenwijzer van de 2 naar de 3 gegaan is zijn er 60 pulsen ontvangen en heeft het machientje 60 keer zijn bewerking gedaan. In het 16de eeuwse uurwerk heeft dan een bepaald wiel een volledige omwenteling gemaakt. (het uur rad) Het is op dat wiel dat het tandwiel richting buitenwijzer ingreep. Onderweg is er ook nog de verdeling 1 op 12

Maar onthoud even het uur rad, met zijn omwenteling per uur, vanaf daar verterkken we straks of morgen richting slagwerken halfkes en speeltrommel. 

Hier is nog de link naar het volledige fragment.   

http://www.youtube.com/watch?v=ysAH8NPeFs0

Als er ondertussen nog vragen of opmerkingen zijn ivm de technische kant van het uurwerk of speeltrommel in het algemeen, stel ze gerust. 

[blank: input van 21/12/2013 rond 22 uur correcter
 iets hieronder hernomen op 22/12/2013 om 02:18]

En het was tof om vast te stellen dat 'Toren onder strOhm' knipoogjes gaf naar ons torenuurwerk...

(foto: Jan Smets)

Bedankt Nick. De voorziening voor het juistzetten van de klok door (vooral de gecontroleerde) versnelde loop is heel interessant: wat dat betreft kwam er dus met onze digitale klokjes niets nieuws onder de zon. De andere ultrasnelle doorloopmethode is al meer zoals men een klassieke wekker of klok zet, waarbij men best ook niet al te rap aan het knopje draait laat staan terugsnokt.

Je toonde aan hoe de desgevallend achter lopende klok kan juistgezet worden. Ik veronderstel dat men de klok ook kon stilleggen om een eventueel iets voor lopen te corrigeren zonder bijna 12 uur te moeten verder doordraaien..

De snelheid bij de beelden hadden me ten onrechte laten vermoeden dat het constant lopend deel van het mechanisme telkens een wijzeraandrijfdeel na een relatief lange periode van rust in beweging zette, zodat pas dan de wijzer een relatief korte en grote, zichtbare stap zette. Gezien het formaat, kan zelfs zulke korte beweging niet in een heel snelle ruk; de beelden hadden me een gepaste snelheid geleken om bij tot stilstand komen van de wijzer te vermijden dat die door zijn momentum het mechanisme zou in de vernieling torsen. OK, dat misverstand is uit de wereld geholpen.

Toch blijf ik wat benieuwd naar de periode van de wijzerbeweging: slechts bij een erg snelle opeenvolging van kleine tikken, zouden de grootste raderen en wijzer door hun momentum een echt constante draaibeweging maken; ook als de filmbeelden op ware snelheid liepen [gelijk aantal beelden per seconde bij opname en bij weergave] terwijl de klok zelf versneld doorliep, geeft het daarbij grotere momentum een constante beweging zoals de beelden tonen. Anders, dus bij een minder hoge frequentie der tikken [bij normale kloksnelheid], blijft het principe van mijn eerdere veronderstelling eigenlijk juist maar zijn de stappen gewoon nagenoeg onmerkbaar klein. Met een diameter van 11,72 m waar de wijzerpunt ietsje binnen blijft, wordt in 12 uren een afstand van circa 35 m afgelegd, of 5 cm per minuut. Elke minuut een stapje van 5 cm bij de wijzerpunt is allicht vanop afstand al moeilijk merkbaar; bij een tik per seconde is 0,8 mm zelfs met de neus erop niet te zien want het minste windje zal grotere trillingen veroorzaken, zodat de draaibeweging de facto constant is. Je uitleg laat me veronderstellen dat het de minuutperiode is, wat allicht inhoudt dat de wijzer gedurende meer dan vijftig seconden helemaal stil staat om dan in enkele seconden die 5 cm af te leggen.

Natuurlijk vooral, zoals je weet, vraag ik me nog af hoe de verdeling/synchronisatie voor de geluidsapparatuur werkt. In elk geval moet de speeltrommel veel permanenter draaien dan een klik per minuut. Laat je zeker niet opjagen, het is knap om eens het geheel bevattelijk maar degelijk uitgelegd gepresenteerd te vinden.

Het snel laten doorlopen van een torenuurwerk bestaat al zolang als het mechanisme zelf. Als het uurwerk voorloopt laat je het idd even stil staan. Ik ben met mijn uitleg vertrokken vanaf de periode 1861, sinds het mechanisme werkt op het Michiels echappement. Sinds 1861 staat het hele mechanisme de buitenwijzer incluis volledig stil. Slechts 1X per minuut komt alles in beweging om die minuut stilstand in te halen. De snelheid wordt wordt geregeld met de windrem op het Michiels echappement. Zonder windrem zou de bewerking idd met een enorme snok gepaard gaan en uiteindelijk iets vernielen. De windrem kan je vergelijken met de zwaantjes op de speeltrommel maar dan veel kleiner. Gijs Vanhee en Koen Vermeulen  maakte met de geluiden die genoemde bewerking voortbrengen een waar geluidskunstwerk dat gisterenavond in de toren gepresenteerd werd.

Voor het Michiels echappement was er een slinger verbonden aan het 16de eeuws uurwerk, toen was de werking anders, het uurwerk was constant in beweging, de wijzer buiten dus ook.

Bij mechanische torenuurwerken met slinger en 2 wijzers kan je buiten de schommelingen van de slinger zelfs zien, door je lang te concentreren op de uurwijzer (grote wijzer)

Ondertussen zijn praktisch alle mechanische torenuurwerken buiten dienst genomen en vervangen door een plastieken kastje met motortje dat de wijzer 1x per minuut vooruit zet. 

Het 16de eeuws Mechelse uurwerk heeft ondertussen 3 echappementen gehad:

eerst een balanswaag, nadien de slinger, en nog later het Michiels echappement. 

 

 

 

wat is een balanswaag? ik kan natuurlijk googlen, maar dan kan ik waarschijnlijk aan de uitleg toch niet aan uit

Straks antwoord, eerst verder doen in mijn werkhuis :) 

@Malenie: Simplistisch: Om een uurwerk te doen lopen, moet iets het aandrijven. Het zou dan zot draaien als het niet een beetje zou tegengehouden worden. FOUT: pas om 7.27 uur [sorry Malenie] verwijderd om geen onzin te laten staan. BETER: Daartoe dient een 'echappement'. Beeld je eerst een tandwiel in waarvan de tanden haaks op de schijf staan; horizontaal (dus op een verticale as geplaatst) ziet het er dus uit als een kroon, vandaar de naam: kroonwiel. Nu drijven we echter een horizontale as aan met daarop een dus verticaal geplaatst kroonwiel. Vlak vóór de tanden staat een verticale as (de spil) waaraan (als een onbuigzame vlag aan een paal) een metalen 'vaantje' vastzit, dat bovenaan in de tandkrans ingrijpt. Een tweede zulk vaantje staat lager ter hoogte van de tanden onderaan het kroonwiel, maar wijst in een iets andere richting net opzij van die tanden. Het kroonwiel duwt het bovenste vaantje weg, waardoor echter het onderste vaantje begint in te grijpen tussen twee tanden aan de onderrand van het kroonwiel. Oeps... die tegenovergestelde kant van het verder draaiend wiel duwt natuurlijk dat onderste vaantje in de richting waar het net vandaan komt, met spil en al. Het bovenste vaantje was onderussen al wel uit de tanden bovenaan losgekomen. Het steeds in onveranderlijke richting aangedreven kroonwiel beweegt aldus de hele verticale spil terug tot het bovenste vaantje opnieuw ingrijpt wijl net het onderste uit de tanden raakte. Lap, nu wordt dat bovenste vaantje weer wegggeduwd precies zoals daarnet. En dat gaat zo de hele tijd door zolang het kroonwiel een aandrijving krijgt. Zo geraakt onze spil nooit verder maar blijft het heen-en-weer krijgen. Als die spil ideaal gelagerd zou zijn, de vaantjes in het luchtledige zouden zwaaien, en spil met vaantjes niets zouden wegen, dus compleet zonder massa zijn, zou het kroonwiel zelfs niet worden afgeremd door de over-en-weer zwaaiende spil. Maar vooral aan dat massaloos zijn, daar gaan we nu eens ferm iets aan doen, zie: Dan moet het kroonwiel tegen een vaantje duwen terwijl die in 'verkeerde' richting bewegende massa tegenduwt: ook al ben je sterk en stap je flink door, de tegengestelde beweging van iets zwaars stoppen en dan nog voor je uit beginnen duwen, remt je wel af. Dat hebben we dus nodig om het uurwerk in de pas te houden. Het beschreven systeem waarvan bij elke ommekeer een vaantje 'ontsnapt' van tussen twee tanden, is het echappement.

Er bestaan meerdere methoden om die rem af te regelen:
Een vermoedelijk eind dertiende-eeuws systeem, echter met door diverse factoren weinig stabiele nauwkeurigheid, was een op de verticale spil vastgemonteerd horizontaal balkje met aan elke kant verschuifbare gewichtjes, zodat het kroonwiel de spil met balkje makkelijker doet uitslaan naarmate de gewichtjes dichter bij de spil of lichter zijn. Telkens een van de twee vaantjes ingrijpt, wordt het kroonwiel iets afgeremd tot heel eventjes opgehouden. Dat meezwaaiende balkje met gewichtjes dat de afregeling verzorgt, heet foliot ofte balanswaag.
Een gelijkaardig echappement kan veel beter geregeld worden door een slinger met
ook een verschuifbaar gewicht: hoger geplaatst wordt de beweging rapper; de slingersnelheid gaat na verloop van tijd echter niet uit zichzelf veranderen zodat eens de klok juist loopt men er niet meer moet aan prutsen (althans bij gelijkblijvende temperatuur of als een compensatie er voor zorgt dat bij veranderende temperatuur de afstand tussen ophanging en zwaartepunt van de slinger gelijk blijft; geen probleem maar dat is misschien ooit een toekomstig hoofdstuk).

@Nick Vanhaute:

Zou het niet haalbaar zijn om, inclusief de reconstructie van de wijzeruitlezing, het machientje van Michiels en met ook de restauraties voor 'rammel' en speeltrommel nog vers in het geheugen, een leesbare brochure samen te stellen over de technische aspecten van de complete torenklok? Een mooie verhouding tussen bevattelijkheid en technisch detail is dat van de torenklok in het kerkje van Lambertschaag (Friesland).

Jij weet allicht beter dan gelijk wie, waar je kan aankloppen voor onder meer beeldmateriaal en reeds verschenen teksten, en voor het helpen/laten verwezenlijken van zulke combinatie beschrijving/verslag.

In de eerste plaats dacht ik aan louter een Internetversie om drukkosten te vermijden [wel kan een uitprint in het stadsarchief thuishoren]. Eventueel kan een papieren versie een verkoopbaar artikel zijn bij torenbezichtigingen, maar dat zou niet mogen leiden tot inperken van de gratis toegankelijke Internetversie om toch maar uit de drukkosten te kunnen komen; torenbezoekers krijgen dan beter een briefje mee met verwijzing naar de site.

Dank u wel voor de service SomeHuman. Ik heb het verstaan. Eigenlijk werkt een staande klok ook zo een beetje op die manier dan. Maar waarom zijn er dan drie gewichten in die klok die ik moet optrekken om de vier à vijf dagen ? Ondertussen staat ze hier al bijna anderhalf jaar en n pas heeft ze goesting om juist te blijven lopen. Het heeft een beetje geduurd eer ze geaclimatiseerd was,  vandaar dat ik begrijp dat die balanswaag wel een heel gevoelig instrumentje moet zijn. fascinerend hoe de evolutie van een zandloper naar een digitale radiogestuurde klok verlopen is en hoe de mens steeds vat wil hebben op de tijd.

Oei het wordt tijd dat we naar ons bed gaan, we worden filosofisch... 

@Malenie:

Ik ben geen horlogemaker, al zei een leraar me ooit wel dat dat een stiel voor me zou zijn, gezien mijn euh... zin voor fijne details.  ;-)

Vooreerst, sorry voor een eerder in essentie foutieve technische uitleg, die je bovendien bleek te kunnen misleiden. Ik verbeterde de uitleg (in het groen) in mijn reactie boven de jouwe en nu zal die, uitgebreid met beschrijving van een echappement, wellicht niet zo makkelijk iemand op het verkeerde been zetten.

Ik denk dat je de gewichten bedoelt welke opgetrokken moeten worden, in de plaats van een veer te moeten opwinden met een sleutel. De zwaartekracht zorgt dan voor de aandrijving. Ze zijn dus niet de regelende afremming maar juist de oorzaak van de beweging van het kroonwiel en dat hoofdstuk is nog helemaal niet besproken. Ik meen trouwens dat er gezien de nadelen, in fatsoenlijke klokken al heel lang geen balanswaag meer benut wordt; een op een slinger verschuifbaar regelgewicht zwaait de hele tijd mee en hangt dus niet aan een ketting.

Nick weet vast waarom er drie gewichten zijn. Ik vermoed dat er twee de klok aandrijven: met slechts 1 gewicht zou je dat ofwel te dikwijls moeten omhoog brengen, ofwel te zwaar vinden, ofwel zou je een lange arm en plaats voor een klok van ruim drie meter hoog moeten hebben.

Het (kwart- of half)uurlijks kabaal makend mechanisme wordt dan door een apart (in dit geval derde) gewicht aangedreven: als je alleen dat niet meer omhoog brengt, heb je een werkende maar buiten een constant getik stille klok. Als je in een kerktoren ooit een pater aan een zeel ziet hangen, trekt hij geen gewicht voor het uurwerk aan een katrol omhoog maar het lawijt kan toch ook iets met een klok te maken hebben.

Het midden gewicht is voor het gaand werk, dus om de slinger in beweging te houden, een klok zonder slagwerk heeft mar één gewicht.

Het rechtse gewicht is voor de melodie, om het kwartier, meestal Westminster melodie.

Het linkse gewicht is voor de uurslag die volgt op de melodie die speelde vlak daarvoor. Het is het mechanisme van de melodie die op het einde de uurslag activeert.

Een klok met maar 2 gewichten heeft geen melodie, slechts 1 slag op het half uur en op het uur het aantal slagen dat is is. 

@SomeHuman.

Dat is zeker de bedoeling, en men vroeg dat 3 jaar geleden vlak na de restauratie ook al. Maar er zijn ondertussen nog zo veel nieuwe interessante elementen naar boven gekomen, specifiek rond het Mechelse uurwerk dan.

Misschien is de tijd er ongeveer rijp voor. We zullen de technische werking die hierboven al begon op RWW zetten, je wacht nog op het vervolg ivm het uur rad en de speeltrommel. Komt er aan, het is momenteel de drukste periode van het jaar.

@SH, En vanwaar komt plots de mosterd voor een boek/brochure?

van http://www.stoemmeluzze.com/ .
feel free mensenideëen zijn er om ten dienste van de mensen gebruikt te worden. ;-)

Zaterdag gaat het projectteam Romboutwordtwijzer opnieuw op de Grote Markt aanwezig zijn om stemmen te verzamelen - nét zoals voorbije zaterdag.   Wie eventueel zin heeft om ons te vervoegen kan dit.  Vanaf 10 uur spreken we af aan Opsinjoorke. 

Geef maar door als je dit ziet zitten.

Bedankt alvast voor de sympathieke steun.  Voor Kerst geven we onze geliefde toren een 'schoen leuzze!'

De torenklok in het kerkje van Lambertschaag is ook al geen stœmmɘ lɘuzzɘ. Deze ook al eerder gelinkte en als goed voorbeeld vermelde brochure mag dus alsnog gerust en vanaf het Internet gratis gelezen worden. Een boek zou daarentegen te duur en bijgevolg elitair zijn.

@Malenie, te lezen rond filosofische bedtijd: Dat de mens steeds vat wil hebben op de tijd, komt misschien omdat de tijd steeds vat heeft op de mens. Toch is het noch weerwraak noch wederdienst. Ik weet niet goed welk emoticon hierbij te plaatsen.

Bijzonder succesvolle oogst ja-stemmen op Grote Markt vanmorgen!  Opvallend is het grote enthousiasme van de Mechelaar voor het torenuurwerk.  We dienden weinig overtuigingskracht te gebruiken.  Eerlijk gezegd: boven onze verwachtingen.

Volgende zaterdag voor de derde keer op Markt...

Spijtig dat er geen site is om 'tegen' het uurwerk te stemmen. Ik ben zeker dat die ook veel stemmen zou halen. (waaronder de mijne)

als je tegen bent dan stem je niet voor dus je hebt je kans om je neen stem te laten gelden

wat is er tegen die wijzerplaat vraag ik me af, kost ze teveel? er is genoeg andere brol die  veel kost in onze stad met megalomane zinloze projecten.

@Harryvb64,  ieder zijne meug, maar als dat torenuurwerk je zo een helse oogpijn  zou bezorgen  moet je er zeker niet naar kijken.. :-)

O Vader, hang de wijzerplaten aub terug aan de toren.

foto's en montage R. Kokken

 

Bij het handtekeningen ronselen stel ik me toch een vraag: zijn alle ondertekenaars wel degelijk Mechelaars. Naar de zaterdagse markt komen nogal veel mensen van "buitenaf"....dus blijft de vraag: worden de adressen genoteerd/gecontorleerd? Want het zijn wel de "Mechelaars" die de rekening moeten betalen:-)

Wees gerust beste aNonieme 7.   Onze handtekeningen zijn heel wat minder anoniem dan je denkt.  Naam en postcode staan netjes vermeld.  Zoals al herhaaldelijk is gesteld: deze bevraging mocht zich richten tot Mechelaars en mensen daarbuiten.  Deze spelregels zijn afgesproken met het stadsbestuur.  Het is niet alleen 'onze' Mechelse toren, maar erfgoed welk het belang de stadsgrenzen overstijgt.  Bovendien zal de stad slechts 12 procent betalen.  De rest komt uit de pot van de Vlaamse regering.  88 % dus.  Het is dus niet helemaal juist om te stellen dat de Mechelaars de rekening  alleen moeten betalen.  Integendeel. We hebben nu de unieke kans om dit te realiseren door dit gunstige financiële plaatje.  En nog iets om jou gerust te stellen:  als het tot een volksraadpleging komt, worden énkel de Mechelaars bevraagd. 

De pot van de Vlaamse regering ? En wie vult die pot dan ? Een goed voorstel ZOU kunnen zijn : Diegenen die absoluut ne stijven nek willen krijgen door alle dagen tientallen keren naar boven te kijken leggen hun akties, boni's, dividenten en ander zwart geld bij mekaar en laten de andere mensen met rust. Capito ?

 

Allé, daarmee weten de Mechelaars dat het Vloms B... tegen de leuzze op den toren is....

En ineens ook dat G.L. niks kent van "akties, boni's, dividenten"

 

@jokke, ge bezondigt u aan lichtvaardig en veralgemenend oordeel:) Ge weet toch ook dat één zwaluw geen lente maakt...

@Eddy Luyten: oei, gij beschuldigt mij van het bedrijven van een van de hoofdzonden ......

Ik heb toch niets geschreven over die stijven geplaatst door G.L. op ma, 27/01/2014 - 12:47.

;-)

 

 

Die verzuurde  "zwaluw" ware beter een dodo....

Da's er over Roger. Niet kunnen vliegen is één, uitgestorven zijn iets anders.

3D wil zeggen dat in Zemst een driedubbele fan van onze gulden wijzerplaten zit.

Mijn grootvader zaliger die sprak altijd van " koek en ienen dieg ". Nu weet ik eindelijk waarover hij sprak.

@G.L.: Oo kɘbœl-dɘ? Of wee bɘdœl-dɘ? "Van kœk en ienɘn dieg" is züjeet gɘlεk as "Twie-j-annɘ-n-œp ienɘn boak" ma wa mindɘr steef.

zucht

 

Het torenuurwerkdebacle was zonet op het 7-uur-nieuws van één.

Gim, eindelijk is er nu zoals het in een democratie past, de mogelijkheid om een tegenstem uit te brengen. Als dat geen vooruitgang is.

Ik zal zondag tegen het plaatsen van het uurwerk stemmen. Mijn motivatie is divers : we zitten momenteel in een financiëlle precaire situatie die vereist dat elke cent die wordt uitgegeven weloverwogen dient; Er zijn vandaag zoveel prioriteiten die absoluut voorrang moeten krijgen op het terughangen van dit pronkstuk (hoe mooi het ook mag zijn ). Armoede dient bestreden, integratie bevorderende projecten dienten verder uitgebouwd. Er zijn noden op het vlak van mobiliteit, millieu, infrastructuur, scholen en ga zo maar verder. Bovendien is de oorspronkelijke St-Romboutstoren nooit voorzien geweest van een uurwerk en kies ik voor de authenticiteit. sentimentaliteit krijgt hier duidelijk de bovenhand op de rationaliteit. Zo herinner ik mij dat zo een 30 tal jaren geleden de toenmalige CVP ONS EEN GROENTENHAL DOOR DE STROT HEEFT GEDUWD. Resultaat, plotsklaps steeg onze gemeentebelasting naar de hoogste van het land. Voor zo een nieuw scenario bedank ik feestelijk. Schol !

Beste Frank, het is je goed recht om te stemmen zoals je zelf verkiest, alleen ... je uitleg rammelt harder dan de beiaard. ;-)

@ Frank,

integratie bevorderende projecten dienten verder uitgebouwd

Mo vent to... daar zijn ze al 40 jaar mee bezig en het is nog altijd een scheet in een fles.
Men moet zich uiteraard ook willen integreren want we zien hier meer hoofddoeken dan in Rabat

Met het megalomane project van "Zatte Jokke" heb je natuurlijk overschot van gelijk.
De Nekkerhal werd in 1981 gebouwd en na de gemeenteverkiezingen van 1982 steeg de gemeentebelasting plots van 6% naar 10% en werden de opcentiemen van de onroerende voorheffing (grondbelasting) verveelvoudigd. 

Maar bref, wat mij betreft, mogen die wijzerplaten er gerust komen.  Jammer dat ik niet mee mag stemmen.
 

Is Bart Somers knettergek ?  Ik zeg : Ja !

Maar in den tijd van Joske Lodderoog gebeurde er niks, kwam Mechelen tot stilstand en was het een onveilige stad.

Maar ons Bartje wilde en wilt nog altijd vooruit - vooruit - vooruit !  En daar past misschien zekers de Leuzze in.

Vandaag zijn al een heleboel Mechelaars overtuigd - En morgen komen de toeristen langs.

En die extra inkomsten, die deze "dwaasheid" zal opbrengen, zullen zeker gebruikt worden om andere projecten te financieren.

Een win-win-situatie noemen ze dat en een knettergek ID van ons Bartje !

:-)

Gim, nu begin ik aan u ook te twijfelen zeune. Hebt gij aan de snuif gezeten ? Hebt gij die van 54 van IVAREM niet gekregen ? En win - win, waar hebt ge dat nu weer gehoord ?

Elvis heeft er een heel mooi liedje over gezongen. IT 's NOW OR NEVER . Maar hij had het wel over ernstiger dingen hoor. En wat die integratie betreft moet ik Roger gelijk geven of wat had u gedacht.

Zodra in de 16e eeuw de hoogte van 97 meter bereikt was en het ernaar uitzag dat de spits niet gauw ging voltooid worden, plaatste men in de uurwerkkamer van de "oorspronkelijke" Sint-Romboutstoren een uurwerkmechanisme met technische kenmerken die een specialiste in oude uurwerken herkent als een om zware grote wijzers aan te drijven. De enorme wijzerplaten zijn dus uitermate oorspronkelijk en authentiek.

In datzelfde decennium kwam Mechelen echter gedurende 5 jaar onder de Geuzen van Willem van Oranje; na diens tweede invasie in 1572 onderging de stad de Spaanse Furie. In de woelige tijd onder Spaans bewind bleef hun plaatsing uitgesteld... tot de Spaanse macht (tijdens oorlogen met Frankrijk) te Mechelen rond 1700 begon te verwateren.

Dat jaar reeds, besliste het stadbestuur de lang verbeide wijzerplaten te laten aanbrengen. Het eerste ontwerp werd afgekeurd maar dat van de aangetrokken beroemde Engelse uurwerkmaker Jacob Willmore uit 1705 werd al in 1706 geplaatst en die wijzerplaten (met herstellingen uit 1773) bepaalden 208 jaar lang in volle glorie het uitzicht van de Sint-Rombouts en de Stad. In tegenstelling tot enige andere gemeenten met ooit een oud torenuurwerk, werd de enige wijzer nooit aangevuld met een 'grote' wijzer - allicht omdat die in ons geval echt gigantisch zou moeten geworden zijn. Aldus behield de Sint-Rombouts een zeldzaam authentiek gebleven uurwerkmechanisme. 

Weliswaar met zware oorlogsschade buiten werking, bleven er ook daarna aan de Toren gedurende nog een halve eeuw wijzerplaten. De dan verwijderde en nog bewaarde delen omvatten nog elk der 12 getallen in romeinse cijfers, een halfuurstip en een wijzer, zodat die voorbeelden een volwaardige reconstructie kunnen garanderen.

Van dan af aan werd tijdens de voorbije vijftig jaar een ontzaglijk fortuin gespendeerd aan de restauratie van de Sint-Romboutstoren, waarbij tal van stenen en nagenoeg alle ornamenten vervangen werden door nieuw gekapte naar oud model en ook de oude beiaard zorgvuldig gerestaureerd werd.  Het uurwerk is niet alleen bewaard gebleven, maar recentelijk ook geheel vakkundig gerestaureerd en is eindelijk opnieuw in werking, zodat de eveneens in oorspronkelijke staat gebrachte 'rammel' die sinds lang 'verworven' pejoratieve bijnaam terug en zeer overtuigend overstijgt.

Slechts de in verhouding spotgoedkope wijzerplaten ontbreken nog om na de ontzaglijke en uitstekend geslaagde inspanningen van de voorbije halve eeuw de Sint-Romboutstoren in zijn authentieke en historische staat terug te brengen.

Some, stekt hem daa waa de zon nooit ni schijnt.

SH is dôôdelijk Pro-Leuzze !

Eens zien of ik hem morgen kan spotten oep de Groete Mèt !

;-)

Ik begin de indruk te krijgen, dat dat ergens in Hombeek moet zijn, waarde G.L.

Als inwoner van het rurale Bourreghat mag ik jammer genoeg niet in Mechelen (pro) komen stemmen.  Maar ik duim voor jullie !

En ook ik ben levendig pro-Sintrœmbεtstourɘ, Gimycko.

Viel het nog niemand op dat de door tegenstanders van de wijzerplaten gelanceerde term 'leuzze', een stevig argument pro-wijzerplaten aanreikt?
Een lɘuzzɘ (horloge) bestaat uit een gangwerk, een uitlezing en eventueel een geluidssysteem dat geregeld het tijdstip aangeeft. Aangezien het eerste en het laatste reeds zonder enige weerstand opnieuw in perfecte staat zijn gebracht, maar de ontbrekende uitlezing de perceptie gaven dat er nu geen 'leuzze' (torenuurwerk) is, wordt het belang van die wijzerplaten benadrukt.

@ Roger : Ge komt toch naar de Groete Mèt ?

:-)