Dansende Snoodaards for Life steunen Mechelse Hattrick

Vrijdag 20 december palmen 'De Snoodaards', de kelder in van Café Boesjkameree. De recentst opgerichte supportersclub van KV Mechelen organiseert tijens 'de warmste week van Studio Brussel' een fuif tenvoordele van Mechelse Hattrick vzw. Deze organisatie geeft met tal van projecten vorm aan het sociale engagement van KV en RC Mechelen. Het initiatief kadert binnen Music for Life.

Het nieuwe concept van Music for Life, waarbij mensen zelf het goede doel kiezen dat ze willen steunen, is voor De Snoodaards de impuls geweest om met een concreet initiatief naar buiten te komen, dat werd de fuif, gedoopt 'Snoodaards for Life'...

Bij de oprichting van onze supportersclub in 2012 hadden we de intentie een activiteit te organiseren ten voordele van een goed doel”, zegt voorzitter Rob Lefebvre. “De leden van onze nog jonge supportersclub nemen graag hun maatschappelijk engagement op! Het hoeft niet altijd 'de eigen kas' zijn die gespijsd wordt”, weet Rob. “Music for Life is de ideale gelegenheid om de daad bij het woord te voegen.”

Kracht van voetbal
De keuze voor het goede doel was snel gemaakt. “Als supportersclub vinden we het belangrijk om een goed doel te steunen waar onze leden affiniteit voor hebben, een goed doel waarbij de kracht van het voetbal op een positieve manier wordt ingezet. Met die criteria in het achterhoofd kom je al snel uit bij de community werking van de club. Mechelse Hattrick heeft tal van projecten lopen, voor verschillende doelgroepen, rond verschillende thema’s. We kiezen er dan ook voor om de organisatie in zijn totaliteit te steunen.”

Welgekomen duwtje in de rug
Snoodaards for Life is het eerste supportersinitiatief dat de werking van Mechelse Hattrick een financieel duwtje in de rug zal geven”, zegt een tevreden Jonas Maris, community manager van Mechelse Hattrick vzw.

De community-werking is voor het grootste deel afhankelijk van subsidies, maar dat verhaal blijft niet eeuwig duren” duidt Maris. “De financiële steun van de voetbalclubs en de stad, de schenking van Foundation 1904 en een supportersinitiatief als dat van De Snoodaards; het blijft allemaal noodzakelijk om de continuïteit van de werking en de projecten te verzekeren. Daarom zijn we blij met een intiatief als dit”, aldus Maris.
 

Snoodaards for Life, het dansfestijn dat de suppportersclub organiseert, start vrijdag om 21 uur in de Kelder van Café Boesjkameree, Koning Albertplein 10-11.