BIMSem kiest resoluut voor milieu

met categorie:  

 (foto's: Jan Smets)

Vrijdagvoormiddag. Het is onnatuurlijk stil in de school.  Nog even en het is Kerstvakantie.  Straks worden de rapporten uitgedeeld.  In de leraarskamer heb ik bij een kop koffie een babbel met Wouter Roels, die directeur infrastructuurwerken is van de VZW De Ranken, waartoe ook BimSem hoort.  Zo'n 19 scholen vallen onder dit schoolbestuur, en Wouter heeft er er dan ook z'n handen vol mee.  We praten wat over z'n grootvader, Leo Roels, over wiens herinneringen aan Mechelen, ik heel onlangs nog een artikel hebt gemaakt op Mechelenblogt.  Het is ook al de tweede keer op een week tijd dat ik Wouter ontmoet.  Vorige zaterdag zag ik hem aan het werk bij de opbouw van de Kerststal op het binnenplein van het Anker.  Maar voor die - overigens leuke - dingen ben ik niet naar hier gekomen.  het Berhoutinstituut-Klein Seminarie heeft wat opmerkelijks te melden.  Resoluut trekt de school de kaart van het milieu - niet met woorden, maar met daden.  Vorige maand werden op twee daken van de school niet minder dan 499 zonnepanelen geplaatst.  En da's niet min.  Opgewarmd aan de koffie kruipen we wat later op één van de twee daken om het indrukwekkende resultaat te bewonderen...

 

 

Het uitzicht over de Mechelse skyline oogt is sowieso al de klim waard: voor ons tekent de stad zich af tegen de heldere winterlucht.  Voor een Mechelengek met de ambitie om zoveel mogelijk torens en daken van deze stad te beklimmen, is dit natuurlijk een buitenkans.  voor Wouter is dit uitzicht natuurlijk niet nieuw, betrokken als hij is met dit project.

 

Je kan in een school veel spreken over het milieu.  Dat wordt ook gedaan binnen MOS ('milieu op school').  Maar het mag geen dode letter zijn.  We wilden de daad bij het woord voegen.  Zélf energie opwekken: het leek ons een super idee.  Natuurlijk hebben we dit gedaan om financiële redenen.  Uiteraard.  Maar daar blijft het niet bij.  Hadden we het onderste uit de kan willen halen, hadden we dit enkele jaren geleden moeten doen, toen zo'n plaatsing overgesubsidieerd werd.  We willen als school ook een voorbeeld stellen, en tonen hoe we kunnen werken aan een beter leefmilieu.

 

Het gaat hier over een plaatsing van 499 panelen met een totaal vermogen van 125,5 KwP op twee pas vernieuwde gebouwen langs de Bleekstraat en Voochtstraat.  De geschatte opbrengst is een 100000 kWh op jaarbasis, vertelt Wouter.

 

Deze twee gebouwen ondergingen nog niet zo lang geleden een facelift.  De volledige buitenschil werd vernieuwd.  Alle ramen en deuren werden vervangen en alle betonstructuren werden geïsoleerd.  Ook een dak kreeg een bijkomende isolatie én een nieuwe dakbedekking.  De zonnepanelen zijn eigenlijk de kers op de taart.  We konden ze plaatsen met steun van Agion (Vlaamse overheid Agentschap infractructuur onderwijs).  De investering bedraagt een 320000 euro + algemene kosten.  Gelukkig neemt Agion een groot gedeelte voor zich, zeker nu de groene stroomcertificaten sterk zijn teruggedrongen.  De investeringen vallen onder de noemer van een REG-dossier (Rationeel EnergieGebruik).  Naast deze installatie worden er ook aanpassingen gedaan aan de hoogspanningscabine en werd er gedacht aan veiligheid en onderhoud van de panelen door middel van valbeveiliging.  Er komt nu nog een systeem om leerlingen en personeel te informeren over de electriciteitsopbrengst.  Zo kunnen de leerlingen continu volgen hoeveel energie we opvangen van de zon.

 

 

Op het dak van de school plooit Mechelen zich in al z'n schoonheid uit, in weer een ander pespectief...  Wouter vertelt enhousiast verder:

 

We merken dat vele leerlingen geboeid zijn door wat we hiermee willen bereiken.  Het is verheugend om vast te stellen dat onze jeugd wel degelijk begaan is met ons leefmilieu.  Als school hebben we op dit terrein ook een voorbeeldfunctie.  We zijn blij dat het iniatief aanslaat.  Onze energiefactuur zal dalen, maar we bekijken dit toch ook als een manier om aan onze leerlingen te laten zien dat we ons steentje willen bijdragen en dat we wel degelijk de daad bij het woord voegen.  Zodra er terug financiële ademruimte is, wil de school zelfs verder gaan.  We willen graag ook investeren in relighting en een betere sturing van de verwarming.  Voorlopig is dit toekomstmuziek, maar we denken er sterk aan...

 

Het is een sensibilisatie die kan tellen.  Zo is het zeker geen druppel op een hete plaat voor deze school die toch zowat de grootste oppervlakte  - als school - inneemt  in de binnenstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeer spijtig dat ze het geld niet gebruikt hebben voor relighting en de sturing van de verwarming.

Door het dak vol te leggen met zonnepanelen om de energiefactuur te drukken, geef je een verkeerde boodschap mee.

Veel belangrijker om meer aandacht te schenken aan het niet nutteloos laten branden van lichten in lege klaslokalen en gangen.

Kan je alsnog doen niet waar ook met panelen

@Malenie: Dat kan je inderdaad nog doen maar de neiging om er op te letten zal minder zijn want er liggen toch zonnepanelen die voor de stroomvoorziening zorgen dus een lichtje dat blijft branden kan dan geen kwaad.

Maar als je eerst zorgt dat iedereen zich bewust wordt van de kostprijs van electriciteit, kunnen ze zelfs op termijn met minder zonnepanelen toekomen voor hun verbruik.

De groenste energie is de energie die je niet gebruikt/verbruikt. :-)

@Filip: Je hebt gelijk, maar ook aan relighting en sturing van de verwarming wordt in BimSem gedacht. Ik citeer uit een artikel op de website:

De volgende energievriendelijke stappen in de gebouwen B en V kunnen nu volgen: relighting (renoveren van de verlichting in het gebouw om energie te besparen) en betere sturing van de verwarming.

Hier kan je het hele artikel lezen:

http://www.bimsem.be/index.php/waarvoor-staat-bimsem/schoolgebouwen

@HMaarten: Zoals ik dus zei, hadden ze beter eerst het geld aan relighting en sturing van de verwarming gespendeerd ipv eerst aan zonnepanelen.

Zodoende hadden ze dan al kunnen zien hoeveel stroom ze nog echt verbruiken en zou dus het aantal zonnepanelen nog minder geweest zijn dan nu het geval is.