melaan - graspoort

met categorie:  

Om af te wisselen, nu eens een gemakkelijk rararaatje.

Mogelijke oplossingen, gokken en wartaal mogen jullie ALLEEN mailen naar luc.croonen apenkrol telenet.be.

Wie toch denkt om op deze blog zijn ei kwijt te kunnen, gaat recht naar de gevangenis en passeert niet langs AF!

De vraag is dus: op welke straathoek stond dit huis?

Omdat ik het niet te moeilijk wil maken, hierbij een eerste tip.

Tip 1: de foto is in Mechelen genomen.

Succes!

 

De eerste juiste oplossing kreeg ik binnen van Roger Kokken!

Worden ook genoteerd in de / het palmares van de gelukkige vinders:

Jokke op zen blokke

Jos Nys

Peter Meuris

Hubert Collet

Paul Temmerman

en nu gevolgd door

Somehuman

Jef Van Ransbeeck

Thomas Huber

Tip 2: die boom van toen staat er niet meer ... er staat nu nen andere.

Tip 3: rond de eeuwwisseling ( 1900 ) stond er ' een paard in de gang '. Eigenlijk meer dan één maar voor de goede orde ..... .

Luc, n'en ezel zeker.

@G.L.: As 't nɘn εεzɘl was, dan mœt ɘt nɘ groetɘ stienεεzɘl gɘwest zaon want a-j-eid daa lank bɘkan ni mi willɘ bœzjεεrɘ, paos ɘk. Di-j-andɘr knollɘ konnɘ giniens œp uilɘ bienɘ blaovɘ staan.

Tip 4: Mocht je nu boven op den toren gestaan hebben zonder bril dan zag je dit:

Tijd voor een antwoord: bekijk onderstaande foto en zie naar het hoekgebouw achter de eerste boom links.

Het gebouw maakte deel uit van de ruiterijkazerne ex minderbroedersklooster. De foto toont de achterzijde aan de Melaan. Het moest plaats ruimen voor het huidige conservatorium.

Huu, Luc, wat heeft dat met de Graspoort te maken???

 

Ik kan het me niet helemaal goed voorstellen...  Was het dan gelegen op de plaats waar later de woning van stadsbeiaardier Piet Van den Broek stond (nu restaurant 'Melaan'), naast de poort van de Lindenpoort  - die vroeger aansluiting gaf op de Graspoort die uitkwam in de Begijnenstraat?

Of zit ik ernaast?

 

(foto:Jan Smets)

@Jans, met uw foto zit ge er bijna! Bij de bouw van het Cultureel Centrum werd er nog enige meter gepikt van de Drabstraat!
OP de foto bij tip 4 zie je bovenaan in het midden een wit bouwsel staan: dat was de atelier van meubelmaker Vanderauwera op hoek van de Molenstraat (nu Thaborstraat) (en ja er waren twee Vanderauwera's op de Melaan) 
De bomen opdezelfde foto stonden aan de boord van de Melaanvliet (kant huizen)

Ga maar eens op Google maps staan op de hoel Melaan Thaborstraat en kijk dan naar het CC!

De carport waarvan je op uw foto het rechter versiersel nog ziet is dus het "ingepalmde gebied"!

 

Euh Jokke, "echts" is dat sms-taal van iemand die achter de foto staat? Vanuit ons gezichtpunt links in beeld.

Van in de huidige (en historische) Thaborstraat stonden de linkergevels aan het eind ervan, nagenoeg exact in het verlengde van de muur rechts op de 'ra ra ra'-foto die het pleintje destijds aan overzijde van de vliet begrensde.

Op het grondplan 1901 dat bij Van Casters stratengids hoorde, staat "Graspoort" aan die overzijde van de Nieuwe Melaan, maar een verbinding dieper in staat niet getekend en het straatje in de Begijnenstraat evenmin. Het kadasterplan van Popp uit 1858 toont net hetzelfde, maar zoals voor de meeste kleine straten staat er geen straatnaam bij. Een plan uit 1800 (maar gegevens die minstens gedeeltelijk vijftig jaar ouder zijn) van Hunin, toont een korte steeg iets rechts van het midden van het pleintje, niets dieper en geen zijsteeg van de Begijnenstraat. Oudere kaarten tonen nog minder enigerlei steeg. Een stadsplan uit 1955, een jaar of acht voor de bewuste gebouwen werden afgebroken [*], toont in de Begijnenstraat al wel een doodlopende steeg zonder naam (wat zou willen zeggen dat ze er geen had, zoals ik ze me herinner als 'Begijnenstraat' tot er achterin een eetcafe van de sindsdien officiële en voorheen nimmer gehoorde straatnaam kwam en zoals [andere] fortjes ook ongenaamd op die kaart staan, hoewel het Langstraatje op dat plan onterecht ook geen naam heeft), in de richting van het bewuste pleintje op de foto. Als er dus een 'historische' verbinding was naar de hedendaagse Graspoort of elders in de Begijnenstraat, zal het via een private doorgang aan de Graspoort van 1901 geweest zijn en dan slechts vanaf de vorige eeuw. Ik had mijn antwoord alsvolgt binnengestuurd:

"Hoek Melaan en Graspoort (inzake het pleintje dat nu via een bruggetje omheen het nu verste open deel van de Nieuwe Melaan naar de Drabstraat leidt), tegenover de toenmalige Molenstraat (nu Thaborstraat).

Het meest rechtse raam op de foto is dat in de deels door een boomstam verstopte muur uiterst links in beeld van SME001000731. Zoals zo dikwijls, was de hoek horizontaal en verticaal naar de Toren me de sleutel. Deze laatste foto werd genomen na het dempen van de vliet, welke kennelijk tussen het losstaande gebouw en die boom in had gelopen; het raam en de onregelmatigheden in de lange muur van dat aparte gebouw herkent men duidelijk op de eerdere SME002000048 met nog open Nieuwe Melaan."

[*] Link Beeldbank me achteraf bezorgd door Luc.

Met dank aan Paul Temmerman, hieronder vinden jullie het bewuste hoekgebouw en de ligging van de toenmalige Graspoort op de kaart van Popp 1858.

@SomeHuman: zie ook op de kaart van http://www.mechelenblogt.be/2008/07/schapengang

waar je ook de vermelding Graspoort vindt!

 

Bedankt Jokke! Wel was de Schapengang toen (1936) slechts het enkele decennia later zonder straatnaambordje en nooit meer op stadsplannen benoemde, welbekende steegje. De rest van het traject staat in streepjeslijnen getekend, en zal allicht gelijktijdig gepland maar nimmer uitgevoerd zijn. Toch is 1 lijn naar de Graspoort (1901 en 1936) vol getekend, ik vermoed een echte muur die de grens van de geplande steeg had moeten vormen.

Ik vermoed dat mettertijd het steegje opgeslokt werd in een autoboxencomplex.  Ik herinner mij nog zeer goed dat de cine-amateurclub Mecina ooit haar lokaal had in de Begijnenstraat.  Via de inkompoort kwam men in de  hal langs een achterdeur in een autoboxencomplex terecht.  Die autoboxen liepen door tot op de Melaan en kwamen ongeveer uit op de plek waar nu de ingang van de Graspoort is.  De eigenares van het ganse complex heette Maria Voet.

Op deze foto uit 1970 werden er nog steeds autoboxen verhuurd.  Mecina had haar ingang in de ronde poort.

Het kadasterplan 1858 waarvan Luc een stukje toonde, is net als de plannen van de andere secties van de binnenstad weliswaar online te raadplegen op kbr.be doch in een erbarmelijke kwaliteit jpeg en de server daar laat het nogal eens afweten. Dat waarnaar ik verwees is op de Beeldbank te vinden als SME004001188 met zeer goede kwaliteit doch van de gehele gemeente, getekend op merkelijk kleinere schaal, aldus met minder fijne details voor de binnenstad.

Als iemand die voor Mechelen relevante grootschalige (1:5000) kadasterplannen van Popp in behoorlijke kwaliteit zou weten online staan of zelf ter beschikking hebben...

@Some,

Ik dacht dat ik dat Popp plan van 1858 (246 Mb) toch op je USB stick heb gezet toen je de laatste keer bij mij thuis was of heb je het over nog een ander plan ?? 

@Roger: Vergelijk je plan van Popp eens met dat, ook "uit 1858", welk Luc hierboven op 14/11/2013 - 15:54 toonde, blijkbaar vanwege Ir. Paul Temmerman. Het jouwe is dat welk de Beeldbank ook toont (maar het is ook mij nu wel offline te bekijken, tof). De reeks plannen op grotere schaal zijn volgens kbr.be (Koninklijke Biblioth. Royale) wel op CD-ROM's te bekomen, meen ik, hopelijk in een kwaliteit als Luc toont maar dat zal allicht niet gratis uitvallen. De op de site getoonde jpegs zijn wel bruikbaar maar mijn ogen gaan er al gauw scheel van zien, wegens onvoldoende hoog ingestelde kwaliteit voor de jpeg-omzetting en misschien zelfs een soort dubbelbeeld (bewogen, dubbel belicht of door een glasplaat gefotografeerd wat me doet vermoeden dat Lucs versie vanaf een aparte foto zou kunnen verwerkt zijn); ze bevatten ook een watermerk copyright 2007 kbr. Het is me ook onmogelijk om hier een directe link naar zulk plan op kbr.be te geven: wanneer je die klikt is er reeds een 'time-out', zodat elkeen moet leren navigeren tussen tientallen Popp-plannen (provincie Antwerpen, kanton Mechelen, stad Mechelen, gewenst stadsdeel genummerd zonder beschrijving), niet praktisch voor dit blog.

Idd Some,  Ik heb ook vastgesteld dat Paul Temmermans' plan scherper en klaarder is maar we roeien met de riemen die we hebben en de jpg is toch nog altijd goed te pruimen.  Op de beeldbank komen nog andere (in mijn ogen) minder goede afbeeldingen voor.  Kijk bvb naar de kaartenreeks "De Dijle" van A. Ost.  Véél te bleek !  En ik kan het weten want ik bezit verschillende kaarten uit die reeks en de ontbrekende heb ik van Luc mogen inscannen.

@Roger: Jouw plan is ook perfect scherp, zo goed als dat op de Beeldbank en ook daar zeker niet ondermaats. Het is ook praktisch omdat het gans Mechelen in 1 beeld kan tonen. Het probleem is dat het plan vanwege Paul Temmerman een ander plan is, of juister: een reeks van deelplannen, met veel meer details getekend, doch voor ons niet beschikbaar in een kwaliteit als dat op de Beeldbank of als jouw jpeg. Bijvoorbeeld zijn op kbr.be sommige namen gewoonweg onontcijferbaar. Beter dan niets, maar ver beneden wat andere sites heden ten dage vlot aanbieden doch die hebben deze deelplannen [nog] niet. Een screenprint van een te duistere of te lichte afbeelding kunnen we nog wat 'photoshoppen' maar een te sterk gecomprimeerd jpeg blijft finaal verprutst.