Samenvloeien van de Dijle en de stadsgracht aan de Slachthuisvest (G. Gezellelaan) eind 19e eeuw

met categorie:  

Deize kie nen iele gemakkelèke !

Géft de zjuste pleuts wa da dee kadeije an't speile ware.

bvb:  Bruul aan de Geitestraat

Zoals steeds: NIET op het blog antwoorden, maar je antwoord sturen aan erkaa(apenstaart)telenet.be

Roger, mijn antwoord is onderweg.

Het eerste juiste antwoord is binnen en werd gegeven door :

JOS NYS

Foto= sluisjes van Roostenberg ofte Nekkersluisjes op de buitendijle aan de Nekker.

@ Eddy Van Crombruggen

1) je antwoord is verkeerd

2) er werd gevraagd om niet op het blog te antwoorden

Het tweede juiste antwoord kwam van

PAUL TEMMERMAN

roger,

 

je weet dat ik alleen gebouwen en straten herinner op minder dan 100 meter van mijn voormalige woning. Maar waar zijn Blokkenjokke, Edward Luyten, Johannes Smets, Metteko en anderen die altijd een correct antwoord klaar hebben binnen het half uur ?

't zal deze keer misschien een ietsje moeilijker zijn :-)
maar 't is in elk geval in Mechelen en enig opzoekwerk is misschien wel aan te raden.

@janarthurleo, den Edewar zijn horloge is misschien kapot of loopt op kattendarmen:-)

mechels gezegde? het loopt op kattendarmen

wat wil dat eigenlijk zeggen?

Samenvloeien van de Dijle en de stadsomleiding aan de Slachthuisves

Hallo bloggers. Stop er toch eens mee met het blootleggen van de oplossingen op deze pagina. Roger kan dat niet blijven vragen hoor.

Ach G.L.  wat baten kaars en bril als de uil (in dit geval ene EvDh) niet zienen wil...
of misschien had ik het niet groot genoeg gevraagd boven de foto???

Enfin, omdat die slimme (wellicht om zijn ijdelheid te strelen) dan toch op het blog geantwoord heeft:

het is de sluis op de Slachthuisvest (thans G Gezellelaan) ter hoogte van de Nonnenstraat.
Achter de bomen in de achtergrond bevindt zich de Centjesmuur

Hieronder de sluis van uit een andere hoek.  Het hoekhuis is verdwenen, maar het huis met de dakkapel in de Nonnenstraat bestaat nog steeds en is nu een taverne.

foto Regionale Beeldbank Mechelen 


Omdat er toch altijd ergens ene er in slaagt om de ra ra ra te verpesten hou ik er een tijdje mee op.

Zeg Roger dat moet je nu toch een keer op een kaart zetten,waar is die foto genomen? Ik neem aan dat de huidige Gezellelaan parallel is aan de loop van het water, wat je ziet op de foto hierboven ? 

@ Mechelenblogt: is het technisch niet mogelijk om reacties op rarara 's te blokkeren en alleen de Roger ( in dit geval toch ) toegang te verlenen aan zijn eigen inbreng? Op die manier kunnen de geletterden toch nog mee de stand van zaken en juiste oplossingen volgen. De ongeletterden kunnen dan op hun beurt een leescursus volgen en hun tijd nuttig doorbrengen.

Dat kan Roger zélf. :-)

Peter, ik zou begot niet weten hoe ik een reactie moet verwijderen.

Betreffende de foto: die sluis op de stadsgracht van de Slachthuisvest stond  ongeveer tussen de brouwerij Het Anker en Hugo Van Praag aan de overkant.

Hieronder een stuk uiit de kaart van Van Hanswijck waarop ze vermoedelijk ook te zien is links van de Nonnenpoort (in het midden van de afbeelding)

Je kan geen reacties verwijderen, maar wel een post maken waar niemand op kan reageren. :-)

Roger,

nu de lol er af is door ne flauwe plezante die niet kan lezen, toch nog een vraag

wanneer werd die schotten/sluis  installatie dan verwijderd ? en waar was die nu (cfr Peter)exact gelegen, ik kan het echt niet thuisbrengen.

ps trek het je niet teveel aan, spelbrekers zitten er altijd tussen, nu kennen we er zeker al ene.

Wat mij wel verbaasd, is dat op de door jou gepubliceerde foto, een platbodem (een Hoogaars uit Yerseke) zich zo ver in het binnenland  op de Dijle bevindt.( de boot zeilt met gekat grootzeil)  Mogelijk in de richting Leuven ?

 

 

@Eric, die boten kwamen zelfs tot in het centrum aan de Kraanbrug en verder. Maar nog interessanter is dat nog veel groter boten de binnendijle opkwamen.

e kan geen reacties verwijderen, maar wel een post maken waar niemand op kan reageren. :-)

Peter, dat moet je me dan eens via e-mail uitleggen

Het kenteken op het zeil van die tjalk is YE (Yrseke)  Het waren de mosselschuiten die aan de Haverwerf hun mosselen kwamen lossen.

De sluis werd afgebroken bij het dichtgooien van de stadsgracht (ca 1900-1905)

 

@Eddy

dat weet ik wel, en ook welke boten er afmeerden.

Buiten de gewone grotere platbodems ( tjalken, klippers hektjalken enz ( cfr foto's op beeldbank), werd de vroegere vismarkt werd grotendeeld door dit soort boten (hoogaars, Knotsen en Hengsten)  bevoorraad)

Het ging mij alleen om het feit dat het dan toch nog commercieel interessant moet geweest zijn om hogerop te varen met een redelijk fragiele vracht (vis, mosselen, oesters, garnalen)

En aangezien het Zeeuwen waren, zullen zij wel geweten hebben wat ze deden,

ik was wel verbaasd op die foto te zien dat ze er ook nog op zeilden, want zo'n zeilwater was de rivier nu bepaald niet.

ik kan geen foto up loaden, maar er zijn op de Mechelse beeldbank redelijk veel mooie afbeeldingen te vinden van de oude vismarkt met deze platbodems erop, voornamelijk afkomstig van Bruinise enYerseke,

Mogelijk heb ik me een klein beetje vergist met de locatie van de boot op de foto van Roger.

Rond de periode van de foto ( 1900 ) was de afleidingsdijle er niet, en was deze boot op de normale vaarweg naar de kade aan de vismarkt of omgeving.

Errare human est.

humanum est / esse

Je niet laten ontmoedigen, Roger, zo dikwijls wordt de ra ra ra nu ook weer niet verbrod. Ik denk dat het geen goed idee is, de reacties te blokkeren: die maken het echt mee leuk en werken aanmoedigend, ook al komt er al eens een wat minder gepaste hint bij. Herneem je waarschuwing nog eens vlak onder de foto (want psychologisch snelt men makkelijk rap naar de foto en eens daar, denkt men er niet meer aan, maar misschien wel als men voor een reactie voorbij de waarschuwing moet scrollen).

Roger had al eerder verscheidene ra ra raders op die foto opmerkzaam gemaakt; dat verklaart gedeeltelijk het geringe aantal geldige reacties. Geen idee hoe lang ik er anders over gedaan zou hebben om de deze enigszins te situeren, want ik was er me tot vorige maand niet eens van bewust dat er in de buurt van de Nonnenstraat zulke constructie had bestaan - wel wist ik af van die bij de Winketpoort (die ook op het kaartje van Van Hanswijck te zien is) en had ik vernomen dat de Heergracht via een duiker de slotgracht bij de Nonnenpoort had gepasseerd.

De spelverbrodder citeerde de titel van die foto (SME001010197) op de Beeldbank. Nogal misleidend noemt die site echter de ra ra rafoto "Samenvloeien van de Dijle en de stadsomleiding aan de Slachthuisvest". Het ging echter blijkbaar nog niet om de omleiding die we ook wel Afleidingsdijle noemen en welke al iets noordelijker afwijkt van de vroegere stadsgracht om veel verder van de stad in de echte Dijle uit te komen, maar allicht wel zoals Roger al aangaf, om de "stadsgracht". De foto met zeilboot lijkt me getrokken van aan de Dijle doorheen een traject dat goeddeels met de Heergracht overeenstemt, naar de Nonnenstraat toe. Men kan op de ra-ra-rafoto de constructie herkennen die op de foto met zeilboot staat, maar de eerste biedt overigens erg weinig referentiepunten. Zou het kunnen dat de Beeldbank wel een beetje gelijk heeft, namelijk "Samenvloeien van de Dijle" (en de stadsgracht)? M.a.w. was de afdamming van de stadsgracht bij de Winketbrug in die tijd misschien een bijna perfect identiek 'kunstwerk' als aan de Nonnenpoort? De hoek waarmee men door de hoge rechthoek rechts van de vier sassen kijkt, vergeleken met die op de foto met zeilboot, lijkt me te betekenen dat als het dezelfde locatie betrof, op de ra-ra-rafoto veel meer dan wat bomen zou moeten te zien zijn. Ook hebben de sassenoverbruggingen op de zeilbootfoto een rechte onderkant en die op de foto met kinderen boogvormen. Aan Roestenberg was overigens ook een dergelijke sassenconstructie maar met een veel platter overbrugging en niet dit type hoge constructie ernaast. Zijn er foto's uit die periode van de stadsgracht die aan het Winket bij de echte Dijle komt? Kortom, is de ra-ra-rafoto dan vanaf de Winketkaai getrokken - maar waar is het slachthuis dan? Allez, die foto met kadeeje laat me ondanks alles behoorlijk verward achter.

P.S.: Ik stuur Roger een suggestie voor een nieuwe ra ra ra, kwestie van hem geen kans te geven de gewoonte af te leren.  ;-)

Nu was ik , wat de exacte locatie van die sluis betreft, voortgegaan op mijn gevoel en de kaart van Van Hanswijck.  Het beste document terzake, het kadasterplan van Popp (1858), vergat ik echter te raadplegen.  Ingenieur Paul Temmerman maakte mij hier opmerkzaam op en zodoende kun je hieronder de preciese inplanting van dat enigma vinden.  Ik zat er in elk geval niet ver naast  haha

De tjalk op de 2e foto bevond zich dus ongeveer op de plaats van de A van "Abattoir public" 

Erg interessant wat betreft de ligging van de stadsgracht. Persoonlijk had ik die op de huidige Gezellelaan kant stad geplaatst, maar ze loopt wel degelijk achter het slachthuis door.

Ps. Het slachthuis is nog niet helemaal afgebroken. Er staat nog wat overeind, en is in gebruik.

Verrassend zijn inderdaad de sluizen aan de stadsgracht ter hoogte van de slachthuis.

@Peter: De stadsgracht liep zoals je had gedacht tot aan de Winketpoort, en de Heergracht van naast de Nonnenpoort tot vrijwel tegenover de huidige Spreeuwenhuisstraat. Dat ziet men op 16e-eeuwse kaarten van Deventer, van Braun en Hogenberg, van Van Hanswijck. De kaart van Blaue uit de mid-17e eeuw toont geen Heergracht buiten de stadsmuren, maar ik zou mijn hand niet in het vuur steken voor de authenticiteit van de wel getekende buitenpoortse versterkingen. Eind 17e eeuw toont een kaart van De Wit die Heergracht opnieuw nagenoeg als in de 16e eeuw en met minder reusachtige versterkingen. Een kaart van Bodenehr (1720-1727) herneemt dan weer Blaue. In 1730 toont ook de 'nieuwe caerte' van Van Antwerpen geen buitensteedse Heergracht al is dat op die schaal ('provincie Mechelen') misschien zonder betekenis. Basire (1745) volgt dan toch weer De Wit. In 1777 toont Berlin geen spoor van die Heergracht en het nauwkeurige plan (1800-1802) van Hunin evenmin; diens kadasterafbakeningen dateren echter al van voor de Leuvense Vaart (1750) gegraven werd maar het kanaal werd er wel overheen getekend. De stadsgracht daarentegen, liep heel die tijd netjes langs de stadswal (dus zeer waarschijnlijk ook nog in 1802 vermits Hunin dat niet aanpaste). "Plots" (1858) bij Popp ziet men [cf. Roger Kokken hierboven] een weggeleide stadsgracht die tamelijk goed het traject van de eermalige buitensteedse Heergracht volgt, wijl de Slachthuislaan droog ligt zonder teken van de oude stadsgracht aldaar. En dan bestond dus een wal of brug (al dan niet met of over een sas), die de locatie werd van misschien de constructie die rond 1900 met kinderen gefotografeerd werd en voorzeker degene die men op de de foto met zeilboot ziet.

Vermits zeer kort daarop de Afleidingsdijle een stuk noordelijker doorgetrokken werd zoals we ze nog steeds weten, was het bestaan van de door Popp getoonde eerdere, blijkbaar relatief kortstondige, kortere doorsteek ook mij tot vorige maand onbekend geweest. Het was tot voor een jaar of zo echter zeer moeilijk om Popps kaarten vlot online te raadplegen, we hebben een redelijk excuus. ;-)

@ Peter, 

Ps. Het slachthuis is nog niet helemaal afgebroken. Er staat nog wat overeind, en is in gebruik.

Dat wik ik graag geloven.  Het werd pas in 1854 gebouwd, dus 4 jaar voor het kadasterplan van Popp en het was dus nog gloednieuw..

 

P.S.:

De kadasterkaart sectie B uit 1808-1810 van Le Brun, toont nog de aloude stadsgracht en geen buitensteedse Heergracht of zo. Wellicht kwam de wijziging pas tot stand net voor men het slachthuis er inplantte (1854 volgens Roger), dus kort voor het plan van Popp (1858).

De Guido Gezellelaan ofte voormalige Slachthuisvest (welke ik in de reactie van 22.29 uur Slachthuislaan noemde) heette 'Boulevard de l'Abattoir' op het "Grondplan der Stad Mechelen 1901" "complété et publié à l'occasion du XII congrès archéologique et historique" (dat te Mechelen was doorgegaan in 1897) en gevoegd bij de Stratengids van kanunnik Van Caster. Dit toont de situatie als Popp had weergegeven en men kan als het ware de bomen op de laan en nabij de bewuste gefotografeerde constructie tellen. Al eerder was de nauwkeurige en uiterst gedetailleerde tekening van dat plan me opgevallen. Daaruit weten we nu de precieze plaats waar vanaf de stadsgracht de afbuiging begon [zowat 15 m ten noorden van het verlengde van de Nonnenstraat] en van de gefotografeerde sassenconstructie [pal in het verlengde van de Hoviusstraat, welke echter natuurlijk ook toen niet tot op de vest reikte].

Uit vergelijking van de locatie van het slachthuizencomplex op dat plan met die op het plan uit 1908 van Ir. Weyts, getekend voor o.m. de voorziene aanleg van de Keerdok en met de nieuwe Afleidingsdijle, kan de sassenconstructie gesitueerd worden op 51.0324 N, 4.4716 E (graden noorderbreedte en oosterlengte in decimalen, ze liep dus allicht van nu diep in [of net achter] de Snooker tot diep in [of net achter] de JBC-winkel). En die tjalk ofte vermeende mosselboot, in elk geval een zeilboot... wedden dat geen twintig meter ervandaan nu ook een bootje ligt?

Dat zal wel zijn Roger. Ik was precies niet duidelijk.

Het slachthuis is vandaag de dag anno 2013 nog niet helemaal afgebroken. Er staat nog wat overeind, en is in gebruik (maar niet als slachthuis).

:-)

Erg waterachtig allemaal ... doet me denken aan de verantwoordelijk van den Oude Dok, die me vertelde dat er natuurlijke bronnen te vinden waren, zodat er makkelijk aan water kon geraakt worden in die buurt :-)

@Peter: Vond je in het enig overblijvende deel van een oud slachthuisgebouw "de goedkoopste huishoudartikelen en voeding"? Groenten zijn er in elk geval geregeld mooi vers en goedkoop en na een kleine moeite thuis, best lekker.

@Roger: Het valt ter plaatse niet licht te herkennen, maar van bij of op de restaurantboot Karimata aan de Winketkaai ziet men aan de overzijde van de Dijle nog een typische muur met romeinse stijl bogen en kleine boogramen van dat slachthuisgebouw. Een deel ervan werd afgebroken voor de aanleg van het viaduct.

Wel is het merkwaardig dat die muur en de daknok parallel aan de Dijle staan, wijl de slachthuisgebouwen ongeveer 45 graden schuin daarop stonden. Het plan van de stad Mechelen hoewel geheten "intra-muros" van Openbare Werken Mechelen Technische dienst 5e afdeling A251, uit 1942, toont echter één apart lang gebouw, krak op deze locatie, en in een iets andere inkleuring dan de slachthuisgebouwen die men ook al op de plannen van Popp en bij Van Caster zag. Jan Smets publiceerde op 29/12/2012 een luchtfoto uit 1963, hem toegestuurd door Frank Vermost, waarop het betreffende lang bouwsel en de oude slachthuisgebouwen te herkennen zijn.

Een panoramafoto van voor 1914, door Victor Van Durme, met ook enige mosselboten op de Dijle, toont niet alleen de eerder hierboven uitvoerig omschreven korte doorsteek met de (weliswaar onherkenbare) sassenconstructie, maar ook dat het nu nog overblijvende vermeende slachthuisgebouw blijkbaar nog niet bestond; de oudere staan er klaar en duidelijk op. Het is dus niet evident dat dit ene gebouw tot het slachthuis behoorde. De stijl is evenwel onmiskenbaar dezelfde (al is die muur nu witgeschilderd in plaats van blote baksteen).

Beste SomeHuman, dacht je nu écht dat ik niet weet dat er nog een stukske van "den abattoir" overeind gebleven is.  Trouwens, voor een groot gedeelte van het slachthuis liep de achtergevel bijna parallel met de Dijle.  Ik nam steeds het pad tussen de Dijle en het slachthuis toen ik vroeger naar het zwemdok ging (was korter dan om via de Gezellelaan rond het slachthuis en de toenmalige Ford garage van Weyten en Van Steen te moeten lopen). Later kwam daar dan Mercedes.

De gebouwen die parallel met de Dijle liepen werden wellicht later bijgebouwd.  Ze maakten in elk geval deel uit van het slachthuis.

In de kleine kamertjes die op de Dijle uitkwamen (eind jaren '50 gewoon met tralies en zonder venster) lagen meestal ingewanden en ontvleesde poten en koppen.   Goed rieken deed het daar binnen niet bepaald. 

foto R. Kokken (17.08.2005)

@Roger Kokken: Slechts 1 gebouw met daknok liep parallel met de Dijle (rivier). De overige, oudere gebouwen liepen zowat parallel met (of stonden haaks op) de oostelijke kade van de Keerdok (de kant die we ook kenden als de Mercedes), dus ook parallel met de Guido Gezellelaan. Wel liep er een muur parallel naast de Dijle verder, deels ook blinde bogen en dan een betonplaten muur tot om de 135-gradenhoek aan de Keerdok. Misschien waren er lage smalle kamertjes met plat dak tegen die muur aan, dat zou misschien kunnen, maar ik meen niet dat er vlakbij die muur iets bovenuit stak. Wel had je een van de oudste gebouwen onder 45 graden waarvan een hoek tot nabij de Dijle kwam, gerekend vanaf de Gezellelaan iets voorbij het lange (jonger gebleken) gebouw. Ik vond een foto zoals het panorama van voor 1914, maar ditmaal in kleur en uit 1958 (een of twee jaar voor ik die omgeving leerde kennen). Die toont parallel aan de Dijle in elk geval slechts dat ene gebouw waarvan nu nog een stuk overblijft. Hij toont ook de inplanting van de Mercedes t.o.v. de oudste slachthuisgebouwen.

@ Some Human,

Het zal dan die muur zijn die ik me herinner, maar er waren alleszins kamertjes van het slachthuis die uitkwamen op het pad naast de Dijle (zie mijn vorig bericht) en dat zal dan dat gebouw geweest zijn dat in 1911 nog niet en in 1929 wél op de panoramische foto's (N-W) voorkomt.

1911

1929

 

 

@Roger Kokken: Een foto die je op Flickr zette toont de rest van de muur aan de Keerdok. Merk uiterst rechts het laatste eindje langsheen de Dijle met blinde muurbogen, doch dan van bij het Keerdok muurbogen met rondboogvensters zoals ook de gebouwen die vertonen, waarvan echter een heel flink stuk door een muur van betonplaten aan het zicht (zeker van nabij) onttrokken was geworden. Zo heb ik het daar leren kennen, rond 1960 nog vooral van bij het standpunt van de fotograaf naast het toenmalig café, maar die hoger uitkomende muur was ik dan toch vergeten. Tegen de tijd dat ik over de sluizen ging spelen, was de omgang langsheen de muur al versperd, slechts aan elk uiteinde een stuk ervan kon men (of althans deugnieten) nog wel bereiken.

Onderstaand plan uit 1955 toont aan dat het slachthuis wél degelijk parallel liep met het water omdat men  de Dijle aangepast heeft om het keerdok te vormen..

 

@Roger Kokken: Op je plan uit 1955 staat tussen Keerdok en Gezellelaan, parallel met de Dijle slechts 1 gebouw; je kleurenfoto uit 2005 daarvan (deels afgebroken en dicht bij het viaduct), toont dat het nog steeds parallel staat met de aldaar nimmer gewijzigde loop van de Dijle. Het slachthuis is niet slechts dat ene gebouw, maar in eerste instantie wel het op de kaart 1955 aan de Guido Gezellelaan grenzend geheel als een voetbalveld met kubistisch opgesteld elftal kleinere gebouwen. Ook Popp 1858 toont geen rivier of waterloop parallel met dat slachthuizencomplex of enig gebouw ervan want het voormelde grotere gebouw was er toen nog niet. Het is de Keerdok waarvan daarna 1 zijde parallel met het slachthuizencomplex is gegraven en het grotere gebouw dat nog later schuin ten opzichte van die oude gebouwen en parallel met de rivier is opgetrokken. Een hoek van het slachthuisgebouw op de westelijke hoek van dat rechthoekig geheel, komt vrijwel even dicht bij de Dijle als een lange zijde van dat ene grote gebouw. Dat westelijk hoekgebouw (dat niet vierkantig was als op je plan uit 1955 maar wel rechthoekig zoals de drie andere hoekgebouwen, en wel onder dezelfde hoek stond als getekend) stond onder ongeveer 45 graden ten opzichte van de Dijle, van het pad dat daar langs liep, en van de muur die naar de Keerdok toe in het verlengde liep van het ene grote gebouw. Dat alles is toch volledig in overeenstemming met wat ik eerder schreef en met alle foto's.

Ik begrijp dus geen snars van je commentaar "Onderstaand plan uit 1955 toont aan dat het slachthuis wél degelijk parallel liep met het water omdat men de Dijle aangepast heeft om het keerdok te vormen". Noch hoe je ertoe zou komen het slachthuis(geheel) parallel met enig ander water dan, zoals ik toch uitdrukkelijk had vermeld, dat aan één rand van de Keerdok te zien; noch hoe uit je kaart 1955 zou blijken dat ooit meer dan één slachthuisgebouw parallel met de Dijle liep; noch waaruit je zou kunnen afleiden dat iemand het (enige overblijvende) groter gebouw niet als parallel met de Dijle zou bescheven hebben.

Tja... wat baten kaars en bril...

Aan de hand van het stadsplan kan het kleinste kind zien dat zowat de ganse achterkant  van het slachthuis parallel loopt met het water en er zijn geen ellenlange opstellen nodig om dat aan de hand van dat zelfde stadsplan aan te tonen.  Uiteraard, vóór dat het keerdok gemaakt werd, liepen de gebouwen niet parallel, maar ik had het wel over de periode die ik mij herinner.

Roger, steek de kaars aan en zet je bril op. Ik schreef op ma, 28/10/2013 - 12:35. "@Roger Kokken: Slechts 1 gebouw met daknok liep parallel met de Dijle (rivier). De overige, oudere gebouwen liepen zowat parallel met (of stonden haaks op) de oostelijke kade van de Keerdok."

Dat is toch overduidelijk, waarom dan jouw reactie "Onderstaand plan uit 1955 toont aan dat het slachthuis wél degelijk parallel liep met het water omdat men  de Dijle aangepast heeft om het keerdok te vormen." [ik zette die betekenisvolle twee woorden hier vetjes, jij het nadrukteken op de e van 'wel']? Er was een ellenlang opstel nodig omdat je reactie wijst op een antithese, zodat ze onbegrijpelijk was vermits de tekening precies toont wat ik eerder had geschreven. Aldus was niet duidelijk waar je de mist inging: bij het lezen of bij het schrijven; evenmin wat parallel met een driehoek zou willen zeggen en ik had de bepaalde kade van de Keerdok al parallel genoemd (these), dus zou jouw "het water" eerder op de Dijle (de bijna rechte loop tussen de Winketkaai en de slachthuizen) betrekking gehad hebben. Over de periode voor jij of ik het ons herinneren, inzake voor de Keerdok er kwam, was er over evenwijdigheid niet de minste sprake geweest.

Godverdomme, zijt gij blind of kunt ge niet lezen?  dat schreef ik toch: "maar ik had het wel over de periode die ik mij herinner".

Voor mij is het vat nu af, wat niet weglaat dat je hier voor mijn part gerust nog enkele telefoonboeken kunt neerpennen om je grote gelijk te bewijzen. 

I.v.m je commentaren ontving ik vanmorgen van een stadsgids volgend bericht:  " Somehuman is een betweter en een mierenneuker .... dat moest ik toch effe kwijt. "

 

 

Hé,hé,hé, hoe is dien oorlog hier nu begost ? Wij Vlaams Belangers volgen daarvoor kursussen verdraagzaamheid, volharding en uithoudingsvermogen.-)))))

zeg grote jongens stopt daar eens mee, zo is het niet meer plezant om de blog te lezen

Geen nood Malenie, ik reageer niet meer op dat gelul.

Roger schreef:

di, 05/11/2013 - 15:41: "wél degelijk"
do, 07/11/2013 - 00:40: "Tja... wat baten kaars en bril...'' [...] "maar ik had het wel over de periode die ik mij herinner" (vetjes door Roger).
do, 07/11/2013 - 11:55: "Godverdomme, zijt gij blind of kunt ge niet lezen?"

kortom, bewoordingen die telkens laten uitschijnen dat hij iets anders zag dan ik, maar telkens beweert hij precies wat ik had beschreven. Dat is verwarrend en/of verward. Ik liet blijken dat die "wel degelijk" ongepast was en dat niemand het gehad heeft over een andere periode, zodat die vetjes gezette 'ik' al even ongepast was.

Roger haalde dan een anonieme bron aan: " Somehuman is een betweter en een mierenneuker .... dat moest ik toch effe kwijt. " en hij stelt: "ik reageer niet meer op dat gelul".

Ik wél. SomeHuman weet het dikwijls best, anders vraagt hij. Ik zou dus als betere of althans beleefdere terminologie suggereren: 'muggenzifter' of 'had voor horlogemaker moeten studeren'. En als iemand hem op z'n paard wil zetten, klimt hij er soms met plezier op en valt er dan niet gauw af.  ;-)  'Gelul' beschrijft dit rijden in feite wel met minder woorden. Ooit drukte Malenie het beleefder uit: 'wollig'.

 

Omwille van Malenies gerust gemoed: Roger, overigens even goei vrienden en ik reken op je voorbijgaande irritatie; toch tot we een volgende keer in mekaars vaarwater zitten.

OK Some, tot we thuis in de hof nog eens wat Carolus drinken :-)

En dat is pas mooi te noemen: elk dispuut wordt in Mechelen geblust met een Gouden Carolus...  Verlies vooral jullie vinnigheid niet mannen.  ;-)  en blijf jullie grote kennis over onze stad met ons delen...  We kunnen er alleen maar van leren.