Oproep

met categorie:  

Roger Van Kerckhoven schreef een boek over de geschiedenis van Battel. En hij ontdekte een foto van Staf Nees die muziekles gaf aan de schoolkinderen van Battel. De foto moet genomen zijn in de periode dat Louise Empain (madame Denis) nog niet op het kasteel woonde (dus na haar huwelijk).

Hij deed een poging om de personen op de foto een naam te geven. Wie foto’s van Theofiel Dockx mocht bezitten kan zijn stelling bewijzen of ontkennen. Van juf. Florence Empain bezit hij evenmin een vergelijkende foto, wie wel?

(klik op foto voor grotere versie)

Hypothese:

a de kinderen uit de vrije school "Bethanië" Battel met zuster …

b de kinderen uit de gemeentelijke school Battel

c bovenaan rechts : hoofdonderwijzer Theofiel Dockx

d daarnaast lesgever muziekles Staf Nees e de dame met lang zwart kleed: juf. Florence Empain

e de man op de trap: ??? misschien de ondermeester van de gemeenteschool

f de hond van juf. Florence (komt op meerdere foto's voor bij het kasteel)

Deze foto ken ik!  Hij staat afgedrukt in het boek 'Mechelen, de mémoires van een stad'. van Frans Vermoortel.  Het bevat een aantal bladzijden over Battel. Ook de namen van de kinderen staan er bij.  Denk je écht dat Staf Nees er bij staat?   Daar twijfel ik aan...  Ik heb hem even ingescand met de bijhorende info.

 

Ik kreeg zopas een vraag binnen van Karel Op de Beéck.

"Eén van mijn overgrootvaders, Jan -Baptist Desiderius Op de Beéck, heeft op het domein van Empain voor en tijdens WOI nog als park-en/of boswachter gefunctioneerd.  Hij werd in die functie naar het eidne van de oorlog in april 1918 op de Battelsesteenweg opgepakt en enkele weken later 'overleden' afgeleverd.  Bestaan er eventueel foto's van hem?  Het is mijn enige overgrootvader waar ik geen foto van bezit...  In bijlage nog een foto van het kasteel van Empain...  Ze dateert van de periode tussen 1930 en 1938 en werd nog door mijn moeder zaliger (Rosalie Kets) gemaakt..."