Met Raphaël De Smedt verliest deze stad een groot Maneblusser

   

(foto's: Jan Smets)

Ik heb hem voor de eerste keer ontmoet in 1979.  In het Cultureel Centrum liep er toen een retrospectieve over kunstenaar Jan De Smedt (1905-1954).  Ik was daar met mijn grootoom, Staf Weyts, geboren Mechelaar en schrijver, en een goeie vriend van de kunstenaar.  Maar wie me vooral is bijgebleven is de zoon van Jan: Raphaël De Smedt, die met héél veel liefde sprak over zijn jong gestorven vader.  Hij was amper 13 jaar toen hij stierf.  Het zou zijn levenswerk worden om te zorgen dat zijn vader de erkenning kreeg die hij verdiende - Hier, in deze stad, en ver daarbuiten.  Raphaël is daar in geslaagd.  As belangrijkste promotor van zijn vader, heeft hij dit gedaan gekregen.  Jan De Smedt, die trouwens een neef was van die andere grote Mechelse kunstenaar - Theo Blickx, heeft de podiumplaats gekregen waarop hij recht had.  Maar Raphaël De Smedt die zondagavond in het Imeldaziekenhuis van Bonheiden overleed op 72-jarige leeftijd na geruime tijd ernstig ziek te zijn geweest, heeft veel meer gedaan.  Deze erudiete man die gewezen conservator was van de Koninklijke Bilbiotheek en decennialang tot één van de steunpilaren van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, kan gerekend worden, mag één van de invloedrijkste en schranderste Maneblussers genoemd worden...

 

Raphaël wordt op 28 augustus 1941 geboren als enig kind van zijn ouders.  Hij loopt chool in het Sint-Romboutscollege, waar hij de afdeling Grieks-Latijn volgt.  Hij is een prima leerling, maar hij blinkt bovendien ook nog uit in schooltoneel.  Na zijn studies in Mechelen trekt de jonge Raf naar de KU Leuven. In 1966 studeert hij daar met grote onderscheiding af als licenciaat Wijsbegeerte en Letteren.

 

                               

('Jeanine' - één van de werken van Jan De Smedt.  Dit bronzen beeld staat op het pleintje in de Varkensstraat.  Hiervoor zorgde zijn zoon Raphaël...)

 

Een jaar later start hij zijn loopbaan aan de Koninklijke Bibliotheek van België.  Het is het begin van een opmerkelijke carrière.  Al snel promoveert Raphaël.  Eerst is hij afdelingshoofd, en snel daarna wordt hij departementshoofd, om in 2003 instellingshoofd te worden.   In die functie beheert hij een enorme verzameling boeken.  Het is immers zo dat  an elk in ons land uitgegeven boek, er één exemplaar terecht komt in deze bibliotheek.

 

Hij richt in 2001 de reeks 'Series bibliographica' op.  Deze bevat bibliogragieën van ondermeer de Mechelaars Juliëtte Decreus, en hoe kan het ook anders: van zijn vader Jan.  Zijn bibliografie telt méér dan 270 nummers, waarvan 15 boeken en méér dan 120 artikels.  Hij schrijft kunstbiografieën van Michel Coxcie, Albert Van Dyck, Lucas Faydherbe, Jan De Smedt, en vele anderen.  Ook doet hij diepgaand onderzoek naar de kunstenaars Ensor, Spiliaert en Rik Wouters.

Raphaël De Smedt verleent zijn medewerking aan 16 feestbundels over ondermeer Jef Contryn, Aloïs Jans, Karel Jonckheere...  In binnen-en buitenland geeft hij talloze lezingen.

 

(met oud-pastoor van Hanswijk Fons Selleslagh op de vernissage van de tentoonstelling nOstalgie in de crypte van deze kerk...)

 

In 1996 wordt Raphaël corresponderend lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België.  Later wordt hij ook nog eens voorzitter.  Tevens is hij voorzitter van het redactiecomité van het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis én van het Museum Dynasticum.

Sinds 1996 is hij grootofficier in de Orde van Leopold II, en hierna mag hij ook nog volgende grote eretekens opspelden: Ridder in Leopoldsorde en Commandeur in de Orden de Isabel la Caolica én Ridder in de Ordre des Arts et des Lettres...

 

In de Koninkleijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen is hij vele jaren erg actief.  Hij oefent er vele functies uit.  De laatste jaren is hij ondervoorzitter.  Hij nodigt tientallen sprekers uit tot voordrachten en organiseert verscheidene symposia.  Men kan écht wel stellen dat het vooral door hem is dat de Kring een internationale uitstraling krijgt!

 

Ik vraag Axel Vaeck, die documentalist is bij het Mechels stadsarchief, en Raphaël erg goed gekend heeft in het bestuur van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, om een reactie:

 

Raf was in alles een perfectionist en zeer punctueel man.  Hij heeft meer dan twintig jaar lang alle drukproeven van de publicaties voor de Kring minutieus nagelezen en elke foute komma eruit gehaald.  Als hij zelf iets publiceerde, dan kon je erop aan dat hij alle mogelijk bronnenonderzoek had verricht!  Ook zijn voorkomen was altijd voornaam.  Nooit zag je hem kwaad, maar zoals wel vaker het geval is met hoog begaafde mensen, was hij in sociale vaardigheden soms wat stunteliger.  Dit neemt niet weg dat hij er in slaagde door te dringen tot in het besloten wereldje van adel en ambassadeurs.  De muren van zijn huis hangen nog afgeladen vol met schilderijen van zijn vader Jan De Smedt, maar naar we vernamen zou hij nog vlak voor zijn dood een schenking aan het Koninklijk Museum van Antwerpen geregeld hebben...

 

(Raphaël De Smedt een paar jaar geleden bij de Jubileumviering van de Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, op ons stadhuis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaarwel Raf,

quasi 50 jaar geleden leerde ik u kennen en waarderen, we zagen mekaar af en toe hier of in Brussel en de vriendschap bleef....

toen ik u voor twee weken in Imelda nog bezocht , terwijl u daar zo half verlamd te bed lag- afhankelijk voor alles van iedereen en nog wat, zei u me: " Marc nu heb ik levenslang gekregen".

dramatisch voor een actief geleerde.......Raf vanaf toen heb ik gebeden dat uw "levenslang" niet lang zou duren.........

 

Ik heb altijd veel respect gehad voor deze erudiete en zeer beschaafde man. Mijn vader maakte ooit een film over Jan De Smedt, uiteraard onder supervisie van zijn zoon Raphaël. Hij kwam toen regelmatig bij ons thuis en hij introduceerde mijn vader ook bij vele kunstenaars en schrijvers om gesprekken te voeren en filmopnamen te maken. Raphaël De Smedt is een man die ons altijd zal bijblijven. Bedankt, mijnheer De Smedt.

Raf  in 1968 met zijn kozijn Günther Gooris en zijn nicht Jeannine De Schauwer (mijn eerste echtgenote) tijdens een vernissage van Günther en Tony Blickx in de vroegere Nova-gebouwen. 

foto Roger Kokken 

Allerbeste Raphaël,

We verliezen met u niet alleen een bijzonder trouw Mechelaar en een buur, maar ook een waardevolle Vriend.

Ja, u was ziek en was bang voor wat zich te snel aan u heeft opgedrongen: het heengaan. Wat ben ik blij dat ik enkele jaren geleden voor een weekblad u ooit in de kijker kon en mocht zetten als 'Briljante Vlaming'. Van uw slag zijn er altijd te weinig.

Beste Raf, tot later !

Hé Rafaël, 

 

We hebben elkaar niet zo veel gezien, enkel op familiefeestjes en dat was toch elke keer

leuk en lachen geblazen. Ik genoot telkens weer van je leuke accent en de andekdotes die je vertelde.

Dat is toch de bedoeling van het leven hé, dat je het hier leuk hebt.

Ondanks dat je het leven hebt moeten verlaten, wens ik dat je het nu ook goed en leuk zal hebben met iedereen die ons hier beneden ook al heeft moeten verlaten.

Ik weet het zeker..................................... dit is niet het einde en zeker en vast tot ziens.

 

Van Peteghem Anne-Marie

 

 

 

 

 

We zullen Raf inderdaad missen, een goed vriend en aangenaam tafelgezelschap. De woekerende ziekte kon hij niet meer tegenhouden en zijn wens was daarom dat het niet te lang hoefde te duren. Een hoogtepunt was het door hem gepatroneerde internationaal collocium  in de Sint-Romboutskathedraal betreffende de Orde van het Gulden Vlies. Dinsdag kunnen we op een gepaste wijze afscheid nemen!

Me he enterado un poco tarde de la muerte de Raphaël. Siento mucho su pérdida, después de más de una década de amistad. Espero que descanse en paz. Todavía me escribió una carta en el mes de julio en la que me ofrecía su ayuda para consultar un manuscrito precioso en la Biblioteca Real Alberto I de Bruselas. Siento mucho su pérdida, debido a la gran ayuda que siempre me ofreció en el aspecto profesional.

 

Descansa en paz.

Rafael Domínguez Casas, Valladolid, España.