Augustijnenstraat (Fabriekstraat)

met categorie:  

In welke straat kon men 40 jaar geleden dit schoon muurke bewonderen ??

 

Om het voor iedeereen een beetje plezant te houden, NIET ANTWOORDEN OP DIT BLOG!!!! maar stuur je antwoord aan erkaa(apenstaart)telenet.b

met dank aan Luc Croonen voor de foto

Om het voor iedereen een beetje plezant te houden, NIET ANTWOORDEN OP DIT BLOG!!!! maar stuur je antwoord aan erkaa(apenstaart)telenet.be

HUBERT COLLET heeft de spits afgebeten met het 1e juiste antwoord..

'k Ga weer niet mogen meedoen, Roger. Al meen ik dat ik deze ook zonder me reeds bekend gegeven en jaartal wel gauw zou gevonden hebben. Ik fietste die omgeving twee- drie keer per week voorbij. ;-)

Roger, dat is een goede rarara, maar alvorens het antwoord te sturen, ga ik morgen nog efkes checken:-)

HUBERT COLLET wordt op de voet gevolgd door

JAN NECKERS
MARC CORBEEL

Mijn antwoord is onderweg.

En as  JOS NYS het ni zou weite...  A woende in de gebeure.

Alé Roger, waarom mogen we hier niet antwoorden? ;-)

Filip, hij is nog maar net tegoei op de been van vorige maand uit zijnen boom te donderen. Zijn ribben voelen 't nog, ge moet 'm nu niks aan z'n hart doen krijgen, hé.  ;-)

JEAN MAURER vervolledigt het lijstje Mechelen kenners (woende vreuger in de gebeure van Jos Naos)

Tot dusver:

HUBERT COLLET
JAN NECKERS
MARC CORBEEL
JOS NYS
JEAN MAURER
JOKKE OEP Z'N BLOKKE

 

 

 

 

@ Roger

Ik ken Jos Nys al ongeveer 40 jaar, maar wel als "Jos Nis" en niet als "Jos Naos"  

 

@Iene van de Beurght: das toch over Jos Nice uit dat gedichtje van G.G.:
 

‘t Nice van u
hiernederwaard,
geschilderd of
geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.

 

@  Marrek Korbiel:  in't schoul iette-n-em Jos Nys (ni Nis) en oep ze Mèchels weer da tan Naos.

de foto herinnert me aan een duidelijk voorbeeld van tunnelvisie; jaren lang voorbij de plaats gestapt; nooit bij na gedacht. Jaren later zes maanden opleiding in Dossin; dagelijks drie vier keer naar De Lobbe. Niet eens het verband gemerkt tussen de Lobbe en de plaats waar deze foto gemaakt is. Dan wat opzoekingen voor een werkje over de stad en dan valt eindelijk de (toen nog) frank

@ janarthurleo

1) je zit er klink naast

2) er werd uitdrukkelijk gevraagd om geen oplossingen op het blog te geven maar die naar mijn e-mail adres te sturen

Troost je Roger, wie niet goed leest ziet blijkbaar ook niet goed uit zijn ogen. Of zou hij toch iets gezien hebben? Dan bleef hij ruimschoots cryptisch genoeg. Eén oplossing wil ik toch hier prijsgeven ook al valt daar geen garen bij te spinnen: Maak je er niet dik in, pluk de dag.

Bedankt voor je troostende woorden Some, mijn dag kan niet meer kapot  :-)

Tip:

ROB en

JEF VAN RANSBEECK zijn de volgenden die de muur wist te localiseren.

Tip 2: nu zou het toch moeten beginnen daghen in den oosten  :-)

JAN SMETS vervoegt de anderen.

Ik zag het verloop van die werken niet aan, ik kwam daar toen nog nauwelijks in de buurt. Dus verrast het me dat dit oudere huis links op de 'Tip 2'-foto nog blijven staan was toen de nieuwbouw al volop aan de gang was; ik vraag me af tot wanneer (pas later antwoorden, als de oplossing bekendgemaakt is). Enige haken en latjes waren al wat nog overbleef van de publiciteitsborden die boven en onder de loggiaramen hadden gehangen. Die reklames waren trouwens al verdwenen nog voor het commerciële pand erneven dat een heel flauwe hoek maakte, afgebroken werd. Daar nog naast had een in- en uitvoerzaak geregeld uitgezien op zeer druk verhandelde producten van haar sector. De in die tijd zelden bijster origineel ogende betonruwbouw die ongeveer in de plaats kwam, lijkt me nauwelijks info aan te leveren. Van de eigenlijke 'ra ra ra'-foto kan ik vandaag toch nog iets uit de nabije omgeving ten volle herkennen - al was dat daar ook nimmer als een toppunt van innovatieve stijl ervaren geweest.

Het rijtje wordt langer...

HUBERT COLLET
JAN NECKERS
MARC CORBEEL
JOS NYS
JEAN MAURER
JOKKE OEP Z'N BLOKKE
ROB
JEF VAN RANSBEECK
JAN SMETS
ERIC VW
EDDY LUYTEN

 

Wordt het geen tijd dat wij de bewuste straat zoals weleer een actuele benaming geven naar wat zich op het getoonde terrein bevindt, overigens als laatst ook wel van toepassing voor wat via die straat bereikbaar is? Zodra iedereen de te raden vanouds officiële naam weet, welke verband houdt met de sporen die de beide oudere foto's duidelijk tonen. Ons probleem gaat dan wel zijn, dat een nu voordehandliggende geschikte volksnaam reeds aan een veel kortere straat officieel is toegekend.

Tip 3:

zo was het ooit.  De muur op het zoekplaatje is de muur achter de zuilengalerij van deze kerk

@Roger Kokken: Stond het schip van de kerk niet dwars op de lange muur van de foto's (en dus dwars op de straat)? Te weten ongeveer langsheen het gebouw uiterst rechts op de tweede foto (al was daar ooit een brede steeg naast de kerk). Er was (ondermeer) bezijden de kerk een galerij en ik meende eerst dat de getoonde muur met afgetekende bogen daarvan getuigde. Vergelijk de buitenaanzichtpentekening uit hetzelfde jaar, die je ongetwijfeld ook hebt, met oudere pentekeningen of met het Mechels gebouwenplan van Jan Van Hanswijck. Let wel, waar de foto's genomen werden, lag de straat die gezocht wordt in vroeger tijden nog even als een bocht of hoekje naar het dichtstbijzijnde einde toe. Jammer genoeg vond ik nog geen enkele tekening met een muur duidelijk op de goede locatie, met zoveel bogen als op de foto. Nogal wat artistieke vrijheid en gebrek aan complete afbeeldingen uit de meest recente periode met religieuze functie, vreesde ik. Maar op een je bekende stadsplattegrond die uitgebracht werd tien jaar na de pentekening hierboven doch kadasterafbakeningen toont van minstens veertig jaar voor die pentekening, staan behalve tuinen ook klaar en duidelijk een links achter de kerk bijgebouwde zeer lange galerij. Daarvan was dus de bewuste muur overgebleven. Frederik De Wit had daar al eerder bouwsels getekend, maar zo op het zicht nog niet de oorsprong van de galerijmuur.

Op de tweede foto zie je aan het linkeruiteinde van de muur een poort die toegang geeft tot wat vlak achter die muur en vóór het lange hoge gebouw ligt. Je kan al raden wat daar op dat moment reeds verborgen was en nog is, tot nader order want Bart Somers is wel al iets van zin daar (volgens GvA van 18 oktober - de kadeejen gaan er tijdig op de loop zodat we desnoods wel iemand in Hamelen mogen gaan ronselen) en voor een eindje buiten beeld links viel al een beslissing.

Ik heb op oude tekeningen ook opgemerkt dat de inplanting een beetje haaks stond,  maar ik heb verschillende oude tekeningen bekeken en het enige gebouw van het complex waar zoveel bogen te zien waren was de kerkwand.

Wat we op de eerste foto zien is de plek waar ook de Vlasfabriek stond die omstreeks 1953 afbrandde (Jos Nys, de juiste datum aub...).

De straat heette toen in de volksmond nog "Fabriekstraat"  en in vroegere tijden stond daar het Augustijnenklooster.

SomeHuman zond me ivm dat klooster onderstaande toe de inplanting van het Augustijnenklooster   

 

Op onderstaande kaart van Hunin ( 1802 ) is de achtermuur ( rode pijl ) van het oude Augustijnenklooster ( nummer 24 ) beter zichtbaar. De Filature heeft er later dankbaar gebruik van gemaakt. Als referentie zie je den botaniek onder nummer 22. Je merkt ook nog duidelijk waar de Augustijnenstraat overging in een steeg met de naam 't Rees. Met de komst van de fabriek werd de Augustijnenstraat doorgetrokken en verdween 't Rees.

 

Volgens mij hadden die paterkes daar een Rubens hangen. Klopt dat ?

@ Roger

 

Ik meen te weten dat de Augustijnenstraat officieel nooit "Fabriekstraat" heette.

Ik zeg wel officieel. Wat men wel "Fabriekstraat " noemde was het gedeelte tussen

de Berthoudersplein en de Zandpoortvest daar waar destijds "St Léonard" haar fabriek

gevestigd was.

@ Peter: Ze bezaten zijn schilderij ' de kroning van de heilige Catharina '. Die hebben ze echter zelf verkocht in 1765, blijkbaar waren het nogal lorejassen. De fransen hebben de kerk gesloten en de kloostergebouwen werden in 1838 omgetimmerd door de ' SA pour la filature de lin à la mecanique ', in het mechels: het Vlaskot.

@ Roger: er is inderdaad een verschil in grondplan tussen het plan van Jan Van Hanswijck ( 1594 ) en het stadsplan van Hunin ( 1802 ). Er is natuurlijk een tijdsverschil van dik twee eeuwen. De titel van onderstaande tekening van JB De Noter verklaart veel: ' Augustijnenklooster op 't nieuw land begonnen in 1252, geteekend volgens de kaert van 1574, eer het verwoest wierd door de geuzen 1580 '. Vooraan zie je de Melaan en evenwijdig daarmee het achterste gedeelte van de Augustijnenstraat.

Tot op heden heb ik nog geen tekeningen gevonden van het heropgebouwde klooster maar dat demuur van je foto de achtermuur was van de heropgebouwde kloostergebouwen is voor mij zeer waarschijnlijk.

Een beetje rondzoeken loont altijd: wil je meer weten over de Rubensschilderij die in het Augustijnenklooster hing? Volgen maar: http://www.rubensonline.be/showDetail.asp?artworkID=103108

Het grondplan van Hunin, deels getoond door Luc om 12:21 uur, is de kaart die ik in mijn reactie van 04:42 uur had vermeld. Hoewel ze gedateerd wordt als uit 1800 of 1802, blijken kadastrale afbakeningen nog los door de Leuvense Vaart te lopen, welke in 1750-1752 gegraven werd; het kanaal werd er gewoon overheen getekend. Van welke gebouwen en straten Hunin zich van een eventuele wijziging bewust was en er misschien een update voor hertekende, is dus niet meteen evident. We weten dan slechts dat de fameuze muur rond 1800 al bestond. Veel tekeningen van het klooster worden door de Beeldbank getiteld "voor" dan wel "na de Beeldenstorm" en ik las ook elders dat het klooster "verwoest" werd door "de geuzen". Nu werd in die periode een ongemeen heftige propagandaslag gestreden, en suggestieve teksten werden door latere geschiedschrijvers nogal eens weinig kritisch in eigen woorden tot nog grotere leugens verbasterd, zodat een 'verwoest klooster' in feite net zo goed kan betekenen dat van een beeldje een hand afgeslagen werd - of omgekeerd. Als men elke bewering die ooit geschreven of herschreven is over de Nederlanden van het einde van de 16e eeuw en doorheen de 17e eeuw, met het nodige korreltje zout zou nemen, konden we karper op zee uitzetten. Maar een nieuwe "kerk" (zonder vermelding van het klooster) zou in 1606 begonnen en in 1609 voltooid zijn, volgens een tekst van J. B. De Noter, die ook het "klooster" "verwoest in 1580" noemde. Toch staat vast dat er (een tijdje) na 1580 ook een kloostercomplex was. Van de kerk bleven de locatie binnen de kloostergronden en de lengterichting op alle kaarten uit alle perioden wel steeds quasi identiek. Van de kloostergebouwen kan men meer varianten vinden, ook binnen de periode voor 1580 en binnen de periode 1580-1796; dat kan aan aan- of verbouwingen, afgebroken bijgebouwen, of aan ruwere schetsen liggen.

Het is raar dat het bij ons weten naamloze vlietje naast het kloostercomplex er bij Bodenehr 1720-1727 niet aan grenst, wel bij De Wit 1696 en zo overgenomen door Basire 1745, geen spoor ervan bij Berlin 1777 en evenmin op het nochtans erg gedetailleerde grondplan van Hunin (1750 of 1800-1802 zie hoger), doch wel op het betrouwbare kadasterplan van Popp 1858 en ook dan komt het nog tot bij de bouwsels van het Hof van Nassau. Dit laatste eindje voorbij de straat is niet getekend in 1908 wijl het deel van (onder) de straat tot de Melaan volgens dat plan al dan niet nog open gelegen kan hebben. Het grondplan 1901 dat bij Van Calsters stratengids hoorde, toonde er niets. "Mannen maken plannen" - of slaat dat op iets anders?

Wat al bij al zeker is: de muur hoorde niet tot de kerk maar bij een kloostergalerij die meteen aan de Melaan grensde. Net achter die muur was de vliet al decennia overdekt toen de 'ra ra ra'-foto in 1970 genomen werd en op de tweede foto ziet men een poort tot een weg of loods overheen die Oude Melaan. Achter het Melaantraject staat het lange hoge schoolgebouw dat hoort tot Onze-Lieve-Vrouw van de Ham in de Lange Ridderstraat (bij de hoek met de Korte). In Google Streetview (genomen in 2010 in tegenstelling tot de zeer recente luchtfoto) kan men nog een plaatsje dieper in de Augustijnenstraat vinden van waaruit blijkt dat zelfs de ramen identiek bleven. Het vermelde artikel in de Frut van 18 oktober maakte duidelijk dat het gedeelte van de oudere scholen dat zowat achter de fameuze muur ligt, tot de Kruidtuin zou gaan behoren. In dat geval ben ik er per hoge uitzondering eens een voorstander van dat Somers dat stuk Melaan zou openleggen. Dat ben ik niet van de beslissing om even voor de oorsprong van de Melaan, opnieuw zicht op de Dijle tussen Zandpoortvest en Raghenoplein in de plaats van een geschikte parking te brengen; daar bestaan nog foto's van en dat is me genoeg: Bokrijk kan je ook slechts betreden als je veel te duur parkeert. Daarbij, als 't uitstekende frutkraam van Put verhuist, zal ik dan nog kunnen stoppen?

Ik post onderstaande foto's op verzoek van SomeHuman

 

Zandpoortvest

 

Raghenoplein

 

Met dank aan Roger voor het uploaden van de beide afbeeldingen hierboven:

Op de ets (uit briefhoofd van het bedrijf) en in de achtergrond van de foto ziet men 'La lainière de la Dyle' van Thiry, de sɘuzzɘfabbrik naast de Dijle gelegen op het Raghenoplein. Als deze foto van de Zandpoortvest in 1935 genomen is zoals de Beeldbank [SME001000726] stelt, gezien in dat jaar de groentenhal op die plek neergepoot werd, was dit net voor de sloop van de Tonnɘkɘs, de na WO I opgerichte en vele jaren lang benutte noodwoningen in het Park van Sjaorɘl, zo genoemd naar Karel Dessain, die er gewoond had (dixit stadsarchief 2011)[1] en/of ze allicht zal laten oprichten hebben (vermits hij het burgemeestersambt bekleedde van 1914 tot 1944 hoewel in '41 de Duitse bezetter hem afzette en verving door even Cyriel Neefs en dan Kamiel Baeck).

Naast de Volmolen was Ardoullie, fabrikant van gesculpteerde meubelen, en achter de huizen ernaast [2], op de voormalige gronden van de Augustijnen net in de naar hen genaamde straat, stond sinds 1837 'la linière Saint-Léonard',[3] aldaar met 3.000 spillen (1841, later allicht meer) één der zes grootste vlasspinnerijen van het land. Toen de activiteiten terugplooiden tot het Luikse moederhuis, "vaste usine sombre" [Georges Simenon] tussen de naar die heilige genoemde kaai en straat [waarin Simenons moeder als meisje had gewoond], werd de Mechelse vestiging verlaten en rond 1960 afgebroken. Het terrein bleef braak liggen tot er in 1972 de vroegste complexen voor onderwijs oprezen. Zowat drie jaar later verdwenen de laatste resten van het eertijdse klooster (volgens de Ergoedcel): een zandstenen rondboogpoort en de aanpalende muur. Was die van de 'ra ra ra'-foto uit 1970 toen al verdwenen, want de Beeldbank toont uit hetzelfde jaar een andere muur bij een poort?

Gezien de Augustijnenstraat vanuit het centrum talloze vooral arbeidsters naar beide voornoemde textielnijverheden leidde, kan men zich afvragen of de beschrijving door Maigrets geestelijke vader in diens autobiografische roman Pedigree (1948) van de Luikse garenspinnerij en het buitengaan aldaar zoals hij het vóór 1923 had gezien, ook een treffend beeld geeft voor deze te Mechelen in de volksmond terecht genaamde Fabrieksstraat:

À mi-chemin, se dressaient les murs de briques noircies, vertigineux, percés de ces hautes fenêtres étroites, comme des fenêtres de cathédrales. Ce n’étaient pas de vraies fenêtres avec des rideaux qui ont un regard bienveillant de maisons habitées, c’étaient des trous glauques, les vitres étaient dépolies et sales, il en manquait et, derrière, on sentait un vide aussi vaste que dans une église.
Dans ce vide inhumain, où sautait la lumière des lampes à arc, résonnaient des bruits de machines, des heurts de métaux, des sifflements de vapeur ; Roger savait, pour les avoir vues sortir quand on passait à six heures juste, au moment de la sirène, qu’elles étaient des milliers de filles sales, grossières et sans chapeau, venues des petites rues, qui s’agitaient sans fin, minuscules au fond du gouffre, écrasées par l’espace, traquées par les monstres mécaniques.

[1] Ardoullie kende ik slechts als wat op SME001011748 staat (1972) en op SME001011734 nagenoeg braak ligt (1975), maar veel eerder had de fabriek ook de locatie van de huizen tot de hoek Augustijnenstraat SME001001152 omvat.

[2] Mijn moeder groeide op in een van de Tonnekes tot haar vijf-zes jaar en woonde op negenjarige leeftijd, toen die pas waren ontruimd en afgebroken,  een jaar opnieuw in de buurt: in de 'Fabrieksstraat'. Bij haar weten heeft burgemeester Dessain "altijd" in de Bleekstraat gewoond, dus wel kortbij maar niet zo direct als de Erfgoedcel doet uitschijnen of Beeldbank SME001011719 beweert; volgens SME001000657 sloeg het 'Park van Sjaorɘl' reeds op een voorgaande bestemming.

[3] De statuten van de "Société pour la filature du lin à la mécanique, à Malines" met zetel te Mechelen (doch duidelijke Luikse en Brusselse invloed) werden goedgekeurd bij KB van 1838-02-20; die van de "Société linière de Saint-Léonard" met zetel te Luik bij KB 1838-02-26. Mogelijk werd de eerste pas achteraf een bijhuis, ofwel waren of kwamen de controlerende aandelen in bezit van de tweede.

Tijdens de open 'ra ra ra' maakte janarthurleo een vergelijking met de Delobbe, het eertijdse klooster van de predikheren (ofte dominicanen), die trouwens ook augustijnen zijn maar de Regel van Augustinus anders interpreteren dan de orde aan de Augustijnenstraat.
Misschien zag hij niet slechts de bogen aan de buitenkant van de toen verlaten Predikherenkerk, maar misschien zelfs ooit iets van de binnenkant van de kazerne, en al zou dit wel niet precies dezelfde sporen op een denkbeeldig overblijvende muur hebben kunnen achterlaten, de gelijkenis is toch treffend:
SME001010211 "Zicht in een slaapzaal in het Predikherenklooster" vóór 1976, en die titel op de Beeldbank is misleidend want dit was toen natuurlijk wel al een kazerneslaapzaal. Het Predikherenklooster en de kloosterkerk werden tussen 1651 en 1735 gebouwd, een periode die zeer wel kan overeenstemmen met de 'ra ra ra'-muur (hoogstwaarschijnlijk na 1580 en wellicht een tijdje na 1609, misschien voor 1750 en zeker voor 1800). Overigens, de breedte van de lange 'galerij' op het grondplan van Hunin, gezien het grote aantal bogen en hun breedte op de foto, wijst op een lange zaal die uit parallelle lange kruisgewelfgalerijen tegen mekaar bestond: Zulke gewelfvakken zijn meestal ongeveer vierkant, met de 18 bogen had elke galerij dan een breedte van slechts 1/18 van de lengte; Hunin tekende het lange gebouw echter met verhouding 1:6 ofte 3/18 breed, dus mogelijk een zaal met nog 2 lange rijen zuilen tussen die van de lange buitenmuren.

Luc vermeldde dat het op sommige oude kaarten gebogen en op andere plannen smalle gehoekte stukje nabij de Zandpoortvest, 't Rees heette. In feite sloeg die benaming op de onbebouwde zone langsheen de Zandpoortvest minstens van de Bleekstraat tot aan de Oude Melaan bij de Watermolens. Op verscheidene kaarten [Blaeu 1649, Bodenehr 1720-1727] werd dit gebiedje aangeduid als "Treez", met hoofdletter, aan mekaar en met 'z'. Hedendaags wordt het gebied wel beschreven als "het Rees" maar ik ken er de oudste vermelding en betrouwbare ware etymologie niet van. Misschien moest een augustijn daar na berichten uit het land van onze heerser wat opgeschoten planten platmeppen in de jaren 1556-59 en dacht hij dan aan Teresa van Ávila (die in die jaren nogal gediaboliseerd werd en daarop met zelfkastijding reageerde), heilig verklaard in 1622. Maar al in 1580 werden 't Rees en het Rees vernoemd en goeddeels gesitueerd; ook eeuwen later was er nog een flinke 'blekerij' ofte bleekweide (nɘn blaok) aan de Zandpoortvest.

Zelfde hoek als de 'ra ra ra'-foto maar van verderaf, inzake van waar nu Italiaans restaurant Carpe Diem is - Latijn voor 'pluk de dag', dat was een beloken tip ter opbeuring van Roger. De vermelde in- en uitvoerzaak die geregeld had uitgezien op zeer druk verhandelde producten van haar sector, was Lejeune met maandag, woensdag en vrijdag zicht op de groentenmarkt aan de Zandpoortvest. Wie met de Beeldbank wil meeshotten moet er een home goal bijnemen, want ze plaatst deze t.o.v. de Volmolen aan de kant Raghenoplein i.p.v. Augustijnenstraat. De zaak werd een nv in Sint-Katelijne-Waver.

Hier volgen toch nog enkele links naar de Beeldbank:

Foto's:

Tekeningen: