WWW

met categorie:  

 

 

Mijn oplossing zit in de pijp.

Mijn antwoord zit ook in de pijp

Juist antwoord van

Roger Kokken

Jos Nys

iene van der beurght

Eddy Luyten

SomeHuman

 

@ marcanne

Ik wil graag meezoeken maar dan zou ik wel een foto moeten  te zien krijgen van het onderwerp. Vreemd, maar nergens vind ik een aanwijzing om op te klikken.

ja, de foto stond er vanmorgen nog wel

 

Malenie,  als dit soms kan helpen...  een zicht van de andere kant.

postkaart verz. Jan Somers

Hopelijk plaatst marcanne het winters zicht terug meteen onder de woorden "wat waar wanneer" want dat was een zeer fraaie foto (maar misschien best onder een nog iets minder verradende bestandnaam, zoals Roger het doet - ik had mijn oplossing gevonden zonder aan zulke mogelijke hint te denken want dan zou ik het meteen geweten hebben). Tof dat Roger die achterzijde blijkbaar uit ongeveer dezelfde periode toont. Geen van deze beide foto's had ik eerder gezien, wel een die op de eerste gelijkt.

Is dit soms het Tivolikasteel?

fout Jef

Jef, je hebt verleden jaar hierover verchillende replieken gegeven - feb 2012.

wat dan bevestigd dat ik een juiste gok deed, voor ik gaan piepen ben in de archieven.

mijn fantasie weer op hol geslagen bij die twee madammen voor hun kasteel, Brideshead Revisited...

juist antwoord van

malenie

Peter

Louis en Jacques

vonden het ook

Hubert C

Jokke oep zeun blokke en jevara (de jef)

Amai Jef. Da dheit lang geduurd !!!

@ Jos

Het kan gebeuren dat ik niet de ganse dag mijn aandacht gefocust houd op mijn schootmachientje; het komt voor dat ik een boek lees, minstens twee à drie kranten per dag, week- en maandbladen gaande van Playboy over Dag Allemaal tot Penthouse en Lui en de Financieel Economische Tijd en meer van die opwekkende (in het Engels: arousing) lectuur. De Story en de Flair en het maandelijkse Magazine van de Brouwersvereniging, neem ik er in mijn stamkroegen graag bij als intellectuele gaatjesvullers. Ook omdat sommige tooggesprekken na verloop van tijd - naarmate het stijgende verbruik van alcoholische versnaperingen -  meestal niet zullen leiden tot het oplossen van de mij bezighoudende wereldproblemen. Op de fiets, op weg naar mijn avondmaal, kan ik dan weer nadenken over alles wat er op deze planeet zoal mank loopt, en kom ik dus terug thuis met een uitgewaaid hoofd en een minder sterk aanwezige bierkegel. Mijn eega heeft jarenlang gedacht dat haar echtgenoot niet dronk, tot de dag dat ik eens nuchter ben thuisgekomen.

Dus, sorry Jos, als het moest voorkomen alsof ik mijn dagen alléén zou vullen met Mechelen Blogt en andere leuke bezigheden. Diversiteit is een leuke zaak en schenkt het mensdom véél vermaak!

Ne gepènsjonneirde hei altàd tôad te keut !!!

:-)))

juist antwoord van Jan Smets en Wieland Volkaert

Kasteel Geerdegem toen nog gelegen op de Brusselsesteenweg, foto van 1926

 

ob

 

 

 

*Marcanne,

 

had jij op 03/02/2012 niet reeds een artikel over dit kasteel gepubliceerd ?

Wel met een andere foto vh kasteel, maar met dezelfde foto van de nummerplaat.

groetjes

@ Eric

Juist. Vandaar mijn opmerking aan "de Jef". Hij had op die blog heel wat toelichting uit zijn jeugdjaren.

@ marcanne. Wie ook nog heel veel weet over Geerdegem is Maurice Delbaere uit de Bruul, een tijdje geleden gaan verhuizen naar een home voor bejaarde priesters.

@ marcanne

Maurice Delbaere is nu woonachtig in een home in Boechout. Jan Smets kan u daar misschien meer over vertellen. Hij maakte een verslag van Maurice voor de Gazet van Antwerpen (23-24/3/2013).

Maurits Delbaere had over het voormalige 'Hof van Jesuiëten' geen informatie. Maar over de halfgalg en zijn zwart klooster, het voormalig buitengoed van de Oratorianen wist hij veel te vertellen.

De Noter maakte een pentekening van dit goed. Misschien ook wel van het Hof van Jesuiëten, een boogscheut verder gelegen op de baan Breda-Brussel, de Steenweg op Brussel in die tijd. Nog een boogscheut verder maakte J.B. De Noter een pentekening en aquarel van de kapel van Geerdegem in de Geerdegemstraat. Hij moet hier zeker gepasseerd zijn.

 

 

Wat zoeken we?

Een tekening van het Hof van Jesuiëten voor 1776 of na deze datum, het chateau de Geerdegem.

Hoe te herkennen, behalve dan een eventueel onderschrift.

L-vormige hoeve bestaande uit 2 losstaande gebouwen met hoefvormige ringgracht. Vooral deze ringgracht moet toch opvallen. Na de verbouwing in 1797 tot kasteel bleef de L-vormige structuur bestaan volgens een kaart van 1825.

 

Het kaartje met ringgracht dat marcanne hierboven toont, geeft allicht de situatie weer toen de jezuïeten het hof bestierden. Hunin tekende wel pas in de 19e eeuw plannen, maar volgens Marc Alcide van de Zemstse heemkundige kring De Semse zou hij dit naar tekeningen uit de eerste helft van de 18e eeuw gedaan hebben, inzake het bovenstaande zie grens Mechelen-Zemst.htm.

Marcanne ontving per e-mail een overeenkomstig grondplan (uit het kadasterplan 1858 van Popp) ter publicatie. Indien De Noter de tekeningen aan de Halfgalg en de kapel van Geerdegem maakte naar aanleiding van een opdracht door kanunnik Jan Schöffer (Schoeffer), zouden die tussen 1830 en 1850 gemaakt zijn. Het voormalige hof van de jezuïeten leek toen wellicht al op wat Popp weergaf. De vorm van de in L geplaatste gebouwen is ietsje duidelijker (het grootste had een afgeschuinde hoek en een uitbouw) en vooral de gracht is geheel gewijzigd. Bovendien staan er twee extra gebouwen in de onmiddellijke buurt, en blijkbaar liet de gracht nog slechts toegang vanuit die richting (waar ruim honderd jaar eerder trouwens de hoofdtoegang was) tot de L-hoeve

vraagje aan marcanne: ik heb duidelijk niet goed opgelet want mag het kasteel Geerdegem gestaan hebben op de plaats van nu het kasteel van Grisard, van deWitt enz...shame on me

@malenie: antwoord op je vraag aan marcanne: Ja. Zie blog uit feb 2012 van marcanne. Nu wordt een afbeelding van de toestand voor de bouw van het kasteel door Grisar gezocht. Dat mag al het vermoede eind 18e- of begin 19e-eeuws zogenaamde 'kasteel' zijn dat echter rond 1858 nog steeds quasi identieke oppervlaktes innam als de oude hoevegebouwen (dus allicht een veredelde renovatie), of bijvoorbeeld door J.B. De Noter, die oude hoeve.

kadasterplan Popp 1858

In 1866 werd waarschijnlijk buiten de gracht (501) de remise gebouwd. in 1874 stond er zeker de remise, stal en een bakhuis. Tijdens de bouw van het kasteel in 1900 werd de bebouwing (506) afgebroken. In 1910 werd de bebouwing (501) vermeld als stal remesie met stoomtuig.

 

kaart van Popp

@marcanne: Bedankt voor de publicatie van het kadasterplan van Popp. Je ontving zopas ook het overeenkomstig grondplan uit de kabinetskaart 1771-1778 van Ferraris ter publicatie.

Op de kabinetskaart, die de toestand weergeeft bij het einde van het jezuietentijdperk, is ook een smal langwerpig bouwsel te zien. De locatie van de hoeve ziet men hier duidelijk net boven een ovaal met een soort brug aan zuidzijde. Het artikel van Marc Alcide waarnaar ik eerder linkte, situeert daar een vermoede verdwenen burcht (en een brug ook aan noordzijde van de ovaal). Als dat vermoeden juist is, kan de hoeve ooit ontstaan zijn omwille van de voedselvoorziening aldaar. De Zemstbaan, tot de aanleg van een parallelle macadam Brusselsesteenweg maar niet de Oude Brusselsesteenweg want dat was de huidige Tervuursesteenweg, kan volgens Alcides artikel een verbinding geweest zijn tussen Mechelen en het scheepsverkeer op de Zenne van/naar Brussel. De burchtomwalling omcirkelde de zeer oude baan. Misschien 'verdedigde' de burcht die handelsroute en/of hief ze er ooit tol? Logischerwijze werd de hoeve dan aan stadszijde achter de beschermende burcht aangelegd.

ob

 

De Zemstbaan was de baan Breda-Brussel en inderdaad de verbinding tussen Mechelen en de Zenne, Aan de Zenne lag het verdwenen gehucht Zemst-brug, de woonplaats van de lijntrekkers. Bij gebrek aan goede wegen gebeurde het goederenvervoer naar Brussel of elders via de Zenne. Voor 1700 was er enkel een goede weg naar Brussel in de droge periodes. De omweg was via Hofstade, Perk, Houtem, Vilvoorde. Tol werd er geheven in Heffen en in Weerde had je de tolmolen met sluis. Op die plaats stopt het getij van de Zenne. De Zenne had in die tijd geen dijken zoals nu, de plaats van de vermoedelijke burcht zou de Carrefour zijn. Maar dit gebied lag voor de bouw van de GB in 1971 nog een meter lager. Het waren dan ook vloeibeemden waar in de zomer vee graasde. Ook waar Heytens en Carpetright is, lag een meter lager. In de jaren '20 werd in deze vloeibeemden een buitenverblijf gebouwd op een betonnen staketsel. Met reden. Dus een eventuele burcht tegen invallen van de Noormannen die via de Zenne opvaarden, zou ik dan eerder situeren op het droge gedeelte, daar waar het hof van de Jesuïeten gelegen is. De ringgracht moet volgens mij een oorsprong van verdediging hebben. Dit zijn natuurlijk veronderstellingen totdat de één of andere archeologische vondst meer opheldering brengt.

 

@marcanne: Bedankt voor de publicatie van de kabinetskaart 1771-1778 van Ferraris. Jammer dat je ze nog verkleinde, ze was als 132KB aangeleverd op 500 pixels breedte om netjes te passen, en toonde dan duidelijk het voormelde smalle rode bouwsel in het jezuïetenhof net buiten de ringgracht en ook een gelijkaardige rode lijn uiterst rechts op de uitsnede (zodat misschien iemand van die locatie zou weten wat het voor iets zou kunnen zijn en aldus ook een idee hebben voor het gelijkaardig object dat ons aanbelangt). Ook was bij die resolutie aan de ovalen omwalling een beekje herkenbaarder.

Bij voldoende grootte en detail, ziet men duidelijk dat de toen nog grotendeels overgebleven omwalling in ovale vorm door een schaduwkant aangegeven is hoger te liggen, deels zelfs op gelijke hoogte met de steenweg en de hoeve. Alcides localisatie voor een burcht lijkt me gebaseerd op die omwalling en wat hij 'bruggen' noemt.

Bovendien blijkt er in de 18e eeuw al geen spoor meer van de burcht zelf. Ze zal dus dateren uit een tijd dat de Zenne nooit hoog opgestuwd werd (want voor het laatste stukje Dijle en de Rupel de vroegste dijken kregen of kaarsrecht werden wijl destijds ook het Scheldetraject opkomend water beter kon verspreiden) temeer daar marcanne het getijdegevoelig stuk op latere datum slechts een heel klein eindje verder stroomopwaarts ziet. Een vloeibeemd louter voor opvang van lokaal beekjeswater is overbodig als de nabije rivier steeds een lager peil had en de omwalling hield het lage gedeelte erbinnen vlot droog want de erbinnen vallende neerslag werd afgevoerd via het beekje dat langsheen de omwalling aan haar binnenzijde te zien is op de kabinetskaart, aan de laagstgelegen zijde die aan het nog lagere en veel grotere Geerdegems Broek grenst, waarnaar het beekje afvloeide. Het omwalde gebied, ook al was het een beemd [geworden], met de nog iets hogere hoeve, ligt hoger dan de hele omgeving: Er was geen stromende beek of bron van een noemenswaardige beek vlakbij of in het omwald gebied; op de kaart van Van Antwerpen uit 1730 [Nieuwe caerte ende platte grondt der stadt ende provincie van Mechelen] ziet men wel 2 keer een gevorkte 'lijbeke' uit het Geerdegems Veld, een 'wilde beke' van bij de kapel, en een niet genoemde vanuit het Geerdegems Broek naar de Barebeek, water overal wegleiden van het omwald gedeelte (alles naar de Dijle, niets naar de nabije Zenne). Het voormelde kleine gegraven beekje om slechts de omwalling af te wateren, staat natuurlijk niet op die kaart.

De locatie van de 'burcht' is dan gekozen op de [naar de Zenne'haven' toe] meest vooruitgeschoven plaats op de steenweg, die voldoende hoger ligt dan haar omgeving. Merk op dat de Geerdegemstraat, een niet onbelangrijke weg (met de kapel, verbinding met Oude Brusselsesteenweg [de destijdse landverbinding Mechelen-Brussel, nu Tervuursesteenweg geheten] en met het vanouds belangrijke dorp Muizen [dat zelfs Hanswijk had bestuurd voor de Dalscholieren kwamen]), eindigde op het midden van die omwalling. Dat en het eenvoudige bestaan van die omwalling, wijzen m.i. op een relatief belangrijke vestiging  binnen die omwalling en niet terzijde op het latere jezuïetenhof. Die laatste ligt aan de beschermde kant op genoegzaam droge landbouwgrond, de meest logische plaats voor een hoeve om de 'burcht' van voedsel te voorzien.

Overigens, als erbinnen niets te beschermen valt, maakt men geen ringwal maar slechts 1 of 2 rechte wallen dwars over een te beschermen traject.

en zo gaan we nog veel te weten komen, zo direct denk ik niet dat er een archeologische opgraving zich zal aandienen, wie weet wat zou men vinden????

Malenie, ik denk veel pieren. -)

Malenie en G.L.: ...of met wat geluk een houten blok van een boer die stenen van de 'burcht' kwam halen voor zijn schuur, tenzij het schoeisel van kathedraalbouwers zou blijken te zijn. Toendertijd werd materiaal nog heel ecologisch herbruikt. Archeologen daarentegen, zetten ongenuanceerd aan tot uitputting van grondstoffen. Hei hei hei.

niet op mijne zoon zijne bleek speken hé some human ;-) ;-)

 

Malenie, verklaar u nader.

nadere verklaring ik heb een archeoloog in huis gehad