Fotoreeks Tweede WO deel drie

met categorie:  

Deel drie: We kregen wat fotokes binnen van WO II. Met dank aan Patrick Siroux die ze van zijn schoonvader heeft. Ik zal ze in stukjes publiceren. Klik op de foto voor een grotere versie.

(1944-Raghenoplein)

(niet: "1944-Zegelfabriek Den Tember", maar 1944-Opslagplaats RTT)

 

(1944-Leopoldstraat over school)

@ peter

Op de tweede foto is in de ondertitteling een foutje geslopen. Dat gebouw in de stationstraat is niet de zegeldrukkerij maar wel in de achtergrond het magazijn van de RTT en de platgegooide ingang van het nog voor een derde rechtopstaande gebouw.

Mijn pa en broer Karel waren die bewuste avond van 19 april van plan om langs de kanaaldijk tot aan de Brusselse poort te wandelen om bij familie op de G. Gezellelaan te gaan overnachten. De rest van ons huisgezin (8 man/vrouwen) deed dat ook na het sluiten van de zaak, omdat men bombardementen verwachtte.

Pa wandelde al keuvelend met Georges Van Hiel en nog een klant tot aan de hoek van de RTT en het kanaal en praatten nog wat na. Pa stelt vast dat hij thuis iets is vergeten en wandelt na afscheid te hebben genomen van Georges en zijn vriend de  zeventig meter terug naar ons café. Dan komen de vliegtuigen hun dodelijke last uitstrooien. Georges en zijn vriend worden twee dagen later vanonder de door een voltreffer geraakte inkompoort uitgegraven. Dat ze kans meer maakten bewijst het schuinhangende puin op de foto. Wij kropen na de tweede vlucht bommenwerpers ongedeerd maar in shock vanonder het puin van ons huis op die stralende lenteavond.

Geluk ... je zal dat maar hebben zeker?

Jef,  de verrwarring zegel/Rtt is m.i. normaal omdat toen zowat iedereen over dat gebouw als "den tember" sprak.  Voor iemand die er vlak naast woonde is dat natuurlijk anders :-)

@ Patrick Siroux en zijn broer Michel

Ik vind voor de eerste keer met deze foto van het RTT-gebouw een klaar en duidelijk bewijs van het verhaal dat mijn vader en andere familieleden me over die aprilavond deden - waar ik als vierjarige deel van uitmaakte - alsook over de dood van Georges Van Hiel en zijn vriend die beiden onder dat puin zijn doodgebleven. Georges was zelf een herbergier naast de ingang van het Arsenaal op de Hanswijkvaart. Oudere Mechelaars, zoals ikzelf, hebben misschien na de oorlog nog het vervanggebouwtje van zijn op diezelfde aprilavond platgesmeten woning-café weten staan. Het was een houten keet die we in de buurt, en ook de ganse Tervuursesteenweg wist waar dat was,  "Het Jeepke" noemden en waarin zijn familie nog enkele jaren na de oorlog een drankgelegenheid hebben uitgebaat. Het houten gebouwtje werd vervangen door een twee-etageappartementsgebouw waar op het gelijkvloers een dameskapsalon was voorzien. Weg café, weg herinnering aan Georges. Dan worden die naoorlogse jaren pas geschiedenis. Vandaar dat ik die foto's zo graag wil kunnen bekijken.

Patrick, als je schoonpa nog van die foto's van de toenmalig platgesmeten stationsbuurt moest hebben opgeslagen, dan mag je mij die steeds doorsturen naar

jevara@telenet.be

Ik zal die beelden net zoals de rest die je reeds publiek maakte in dank aanvaarden in mijn mailbox om ze in een speciaal mapje te bewaren. Geschiedenis, ook de minder prettige, moeten we koesteren en bewaren. Misschien kunnen we lessen uit die periode trekken.

Zoals men nu tekeer gaat misschien ook niet !?

Met dank aan de familie die ze bezit enmet ons wilde delen.

Hoe griezellig deze beelden ook zijn. In feite is het nog niets met wat onze toenmalige vrienden hebben aangericht in Berlijn, Keulen en Dresden. De beelden van deze barbarie zijn ook te bekijken op het internet onder Dresden.de bijvoorbeeld. En nu zouden ze ditzelfde nog eens willen overdoen in Syrie. Foei.

Een mooi voorbeeld van het feit dat de overwinnaars de geschiedenis (her-) schrijven, en bepalen wat als oorlogsmisdaad vervolgd wordt en wat niet. De brandbommen op Dresden en de atoombommen op Japan verdienen beslist die kwalificatie.  Zeggen dat de burgerslachtoffers "collateral damage" zijn, is nog aan te nemen als het bijvoorbeeld over Mortsel en onze Leuvensesteenweg gaat - en allicht ook in dit geval, gelet op de nabijheid van het Arsenaal  - maar in het geval van Dresden en Hirosjima gewoon een leugen. De gebruikte middelen op woonsteden zonder noemenswaardige militaire installaties wijzen er op dat het de bedoeling was bewust zo veel mogelijk burgerslachtoffers te maken, om de vijand onder druk te zetten. Dat is in strijd met alle regels.

Zo is dat Wieland. En als nonkel Sam nu nog eens het midden oosten en de Arabische wereld in brand gaat steken riskeren we een steppebrand die in honderd jaar nog niet zal geblust zijn. De vrije wereld moet die beunhaas in het witte huis stoppen voor het te laat is.

In reactie op Wieland Volkaert:

Tegen de regels, inderdaad. Anderzijds heb ik het moeilijk met een strikt onderscheid tussen burgers en militairen, wanneer die laatsten in hun rol gedwongen zijn. Ik denk niet dat bijvoorbeeld Japanse en Amerikaanse mannen oprecht vrij konden kiezen en dan is een vergelijking tussen Hirosjima en wat het anders nog aan levens zou gekost hebben m.i. niet moreel misdadig - zelfs al is zulke vergelijking steeds subjectief. Drie dagen later Nagasaki daarentegen diende slechts tot betere voorwaarden bij Japanse overgave en was zonder twijfel niet alleen een oorlogsmisdaad maar ook een misdaad tegen de mensheid - daartoe hoefde die term niet eens vooraf gedefinieerd te zijn.

Ook stof tot nadenken: Stel dat Hirosjima (en Nagasaki) niet zou(den) doorgegaan zijn en de verschrikkingen ervan dus niet tot de hele wereld konden doorgedrongen zijn, zou dan later nooit een A- of H-bom ingezet geraakt zijn, bijvoorbeeld op Hanoi of na 'wapenlevering' van een andere natie op Saigon? Op een moment dat de tegenpartij of een ermee bevriende natie reeds tot een gelijkwaardige vergelding in staat was... Zijn we door het nog fijnere oog van een naald gekropen dan we al beseft hadden?

In de nacht van 13 op 14 februari 1945 werden op de stad Dresden niet minder dan 650.000 brandbommen gedropt. 80.000 huizen gingen in de vlammen op en er stierven 25.000 mensen. Bezwaarlijk kan men hier spreken van een afschrikking. Dit was barbaarsheid ten top.

@G.L.,

Was deine guten alte Kameraden in Oradour-sur-Glane gemacht haben war natürlich nur eine unschuldige Spielerei........

Voor diegenen die niet zouden weten waarover het gaat, klik hier

@G.L. Weinig discussie aangaande Dresden (al moet men toch niet helemaal vergeten dat het een zeer belangrijke oorlogsindustrie had; die kon door de verwoesting van stad en levens niet anders dan mede 'op z'n gat vallen'). Barbaarsheid "ten top" werd in dodenaantal door Hiroshima ver overtroffen en was vergelijkbaar met Nagasaki; elk valt echter inderdaad in schaal en misschien in onmenselijkheid niet zo best te rijmen met activiteiten van klassieke barbaren.

Nooit gedacht dat ik enkele Amerikaanse oorlogsactiviteiten zou relativeren door een standpunt dat bij het Amerikaanse aanleunt; gewoonlijk moest ik hemel en aarde bewegen om te doen beseffen wie de gevaarlijkste onrechtvaardige grootschalige ambrasmaker was/is.

@Roger. Ik zag ooit een impressionant diaporama 'Oradour' in het Cultureel Centrum, meen trouwens dat het toen de wedstrijd won. Toch is dat eerder met My Lai te vergelijken dan met de hierboven vermelde acties tot massale vernietiging van levens.

Voor wie te jong is om veel van de Vietnamese oorlog te weten, My Lai wordt uitgesproken als Mi(e) Laaj.; de moorden in dat dorp waren niet zo vooropgezet als in het Franse dorpje Oradour.

Als ik het goed begrijp, en ik spreek nu enkel over Europa, dan hadden ze volgens jullie de Duitsers gewoon moeten laten doen dan en laten "winnen"?

Had zeker positief geweest voor mijn Duits want dat suckt echt bigtime... En dan had ik ook nooit zoveel Engelse woorden gebruikt in Nederlandse zinnen, ook positief dus...

@TommyG: Eigenlijk denk ik dat je het niet goed begrijpt. Dresden was niet nodig, want Duitsland was toen reeds zeer duidelijk onherroepelijk verloren - ze moesten het daar nog alleen willen openlijk toegeven en ondertussen zouden nog slachtoffers gevallen zijn.

De vergelijking My Lai - Oradour is inderdaad steekhoudend: een elitetroep van een partij die aan het verliezen is die in de uitzichtloosheid van de situatie van hoog tot laag flipt en zich dan moordend vergrijpt aan de inwoners van een dorpje...

De schande van Dresden is dat de industrie in de buurt van de stad bij vorige aanvallen al was uitgeschakeld. De aanval was doelbewust gericht op de binnenstad, waar zich op dat moment duizenden vluchtelingen bevonden - en geen militair materieel van betekenis. Dat veroordelen is niet hetzelfde als zeggen dat Duitsland niet moest verslagen worden. Het punt is dat dit bombardement vele slachtoffers maakte, maar zonder "relevantie" voor het verloop van de oorlog.

Misschien heeft Wieland Volkaert helemaal gelijk, dat de industrie bij Dresden (voldoende) was uitgeschakeld. De precieze toestand ken ik niet, en ik weet ook niet hoe zeker de Geallieerden elk detail beseften. Een vitale stad had misschien wel snel enkele van de belangrijkste elementen van die industrie kunnen herstellen en doen hervatten, of men kon daarvoor vrezen. Ik weet dus niet of het echt zonder relevantie was voor het verloop van de oorlog maar zeker irrelevant voor de uitkomst ervan.

De Duitsers zijn - om begrijpelijke reden - over het algemeen nogal discreet over de oorlog. Dat ze desondanks van de wederopbouw van Dresden een statement gemaakt hebben wijst eigenlijk ook in die richting: dat was nu eens een vernieling die ze niet als "eigen schuld, dikke bult" aanvoelden.

't Was ook een stad met een belangrijk patrimonium. Denk maar even aan de trieste aanblik van de IJzerenleen op foto's vlak na WO I - maar zulks dan over een hele stad... Dodenaantallen worden al gauw cijfertjes, beelden blijven hangen. Zelfs ik, van jouw al vrij ruim na-oorlogse generatie, Wieland, zie de beelden van het tot een wijdse ruïne gereduceerde Dresden voor de geest. Wat moet dat gedaan hebben voor wie die stad nog voordien had gekend. Ook de IJzerenleen werd in enkele jaren heropgebouwd.

Ja, op de IJzerenleen heeft "den Duits" het hier bijna een eeuw geleden ook behoorlijk bruin gebakken.

De IJzerenleen voor 1914

en na september 1914

En dan hebben we het nog niet gehad over wat onze rooie vriend Stalin met Ost Preusen heeft aangevangen in 1944. Een heel volk van 3.5 miljoen mensen verdreven en deels uitgemoord. Daarna alles platgebrand en geen twee stenen opeen laten staan. En als we dan nog eventjes iets verder terugkeren in de tijd komen we opnieuw bij onkel Sam. Ge moet het maar durven, heel de indianen bevolking van de kaart vegen en vervangen door zwarten uit Afrika. Versta mij niet verkeerd, goedpraten van wat in 40-45 gebeurd is, kan niet mijn bedoeling zijn. Daarvoor heeft onze familie er ook veel te veel onder geleden. Maar het is toch wel godgeklaag dat daar over de plas ene op eigen houtje eens wat zal organizeren waar heel de wereld tegenover staat. Daar ligt een diepere achtergrond maar niemand durft het zeggen.

Gezichtsverlies is iets ambetant...

Het is niet goed te praten die massavernietigingen met gifgas en nog zo van die dingen.

Er zijn veel slachtoffers gevallen, maar geweld met geweld bestrijden heeft geen zin.

Syrië aanvallen betekent met zekerheid miljoenen meer slachtoffers, ik ben geen politicus ook geen econoom, maar mijn gewoon gezond verstand zegt mij dat er hier mensen verkeerde beslissingen nemen.

Ik hoop dat men tot verstandige beslissingen kan komen. We kennen die gelimiteerde interventies ondertussen van in vorige landen.

@Malenie. Het ontbreekt ons aan gezond verstand om steeds goed te weten wanneer geweld met geweld bestrijden zin heeft. De aanvaller in WO II zou met diplomatie en boycot wellicht nog steeds hier de plak gezwaaid hebben en wie weet welke bevolkingsgroepen hij inmiddels nog zou hebben doen verdwijnen zodra dat politiek van pas had gekomen.

Bij gebrek aan sublieme wijsheid moet de beslissing tot enige interventie dan door de Verenigde Naties genomen worden. Daar wringt, als G.L. echt wel terecht opmerkte, het schoentje. De grootmacht USA met een president en parlementaire kamers waar 95% van de wereldbevolking nooit mag voor stemmen, deed reeds eerder haar hoogsteigen zin en dreigt dat opnieuw te doen als de rest niet wil volgen. Dat is een zuivere werelddictatuur. De USA is niets meer dan een democratie Romeinse stijl, ook de Senaat daar werd democratisch verkozen door een klein groepje van een groot rijk. S.P.Q.R.

Somehuman, wij zijn het soms wel niet eens maar nu zitten we op dezelfde golflengte. In wezen is het probleem in beperkte kringen bekend maar niemand durft het uitspreken. Ik zal het zeggen Walter : het probleem is de Islam.

@G.L. Ik verbleef reeds enkele keren maandenlang in een zeer aangename overwegend islamitische streek. Veel toffe mensen. Niet fanatiek. Maar ook daar geldt dat een islamiet slechts met een islamiet mag huwen, wat desnoods bekering vergt, en eenmaal islamiet is men in principe niet vrij van gedacht te veranderen. Bij katholieken was dat echter niet zo heel veel anders, en dat is toch ook al wat veranderd.

@ Somehuman

                        Nog niet begrepen ?

@G.L.: Zie Malenie, "geweld met geweld bestrijden heeft geen zin" en ermee beginnen waar het niet is, nog minder.

Toch een beetje duiding:

Om te beginnen waren het tijden WO1 in Europa hoofdzakelijk de duitsers die zich schuldig hebben gemaakt aan wreedheden tegen de burgerbevolking van de landen die ze bezetten.
En ze hebben ons land, dat neutraal was, ook aangevallen.

Aan het begin van WO2 hebben diezelfde duitsers massaal stadscentra gebombardeerd ( vb: Londen & Warchau ) Naar het einde van de oorlog hebben ook zij, en zij alleen op grote schaal onbemande raketten ingezet tegen steden waar hoofdzakelijk burgers woonden. In totaal een 3000 V2's en per maand een goeie 2000 V1's ( waarvan er ongeveer 2500 op Antwerpen vielen, en bij momenten 100(!) per uur op Londen ) In totaal maakten de V-wapens 115.000 slachtoffers, barbaarsheid ten top? Wreedheden jegens de Europese burgerbevolking tijdens de bezetting: de verhalen en beelden zijn onderhand wel algemeen bekend en onomstotelijk bewezen. Pas na dit alles werd er een vergeldingsbombardement uitgevoerd op dresden, toen ze ongeveer even weerloos waren als degenen die ze al die jaren wisten te terroriseren.
Oh ja: En ook in '40 hebben zijn ons land, dat neutraal was, wederom aangevallen. Deze keer zelfs zonder verwittiging.

Dus: Ethisch te verantwoorden? Bezwaarlijk. Te begrijpen qua reactie? Wat mij betreft 100%
Het zou naïef zijn te denken dat je kloppen kan blijven uitdelen zonder er een paar terug te krijgen, en die kunnen wel eens erg pijn doen. Wie z'n gat verbrand moet op de blaren zitten ( no pun intended )

Mijn duits is erg slecht, maar dat is niet zo erg, de talen van de geallieerden beheers ik veel beter :-)

Besluiten doe ik graag met de woorden van John Cleese: "You started it, you invaded Poland"

@Christophe: Euh, je Russisch is beter dan je Duits? Bij je overige beweringen hoef ik nauwelijks vragen te stellen, al ligt het feit dat 'zij alleen' raketten hebben ingezet wel wat in het feit dat de anderen er geen hadden, wat opgelost raakte door oorlogsmisdadigers vrijgeleide te geven om de technologie te verduidelijken.

@Peter: komt er nog eindelijk een deel vier, en vijf en zes?

 

 

 ;-)


 

 

 

1: ahaa, heb ooit eens een half jaar een Russisch lief gehad, niks zo bevorderlijk voor de taalontwikkeling als verkering ;-)

2: tsk tsk, wat een stoute rekels toch, die Geallieerden, om zomaar met die arme dutskes van moffen hun bevindingen te gaan lopen om er zelf profijt uit te trekken, ge moet toch maar durven.

Ja, Jokke, ik zit er ook op te wachten, 't is zoals een goeie film die je nog eens terugziet: je weet hoe het gaat eindigen maar het blijft plezant om naar te kijken ( The longest day bijvoorbeeld )

@Christophe:

Ook nog een vriendin Ljuba geweten die me borsjt klaarmaakte. De betekenis van haar naam zal je zeker geleerd hebben. ;-)

Profijt uit trekken? 't Is maar hoe je dat beschouwt, ik vrees dat het de geallieerde belastingbetalers nog heel veel geld heeft gekost. Maar mijn kritiek ging veeleer over het ontketenen van oorlogen zogezegd om een terrorist (die de VS klappen toediende) of een vermeende oorlogsmisdadiger te straffen tegenover het bieden van een vrijgeleide en een mooi leven aan bewezen oorlogsmisdadigers (die geen Amerikanen hadden geviseerd).

 

Roger Kokken heeft gelijk. Het was erger in 14-18 dan in 40-45. Tenzij dat Peter nog ergens een serie kan opsnorren natuurlijk.

De collectie bevat 19 foto's. Hoeveel hebben we er nu al gehad?

Seg Peter, wie is hier de moderator.-)

Peter, als ik goed geteld heb: 13 

Dresden, Hiroshima en Nagasaki waren er om het moreel van de burgers te breken, die nog steeds met volle overtuiging achter hun respectievelijke leiders stonden, en er voor zouden sterven, als het moest.  Sterven deden ze, spijtig genoeg.  Maar het heeft het einde van de oorlog in Europa en Azië bespoedigd.  Het eerste doel voor 'little boy' was trouwens Kyoto, maar dat is geschrapt omwille van de culturele waarde die eraan verbonden was.  Als Japan dan na Hiroshima nog steeds het equivalent van een 'dikke middelvinger' opsteekt, dan is een 'fat man' op Nagasaki een logisch gevolg.  De beestigheden die zij hebben tentoongespreid tijdens de oorlog met China, in 1937-45 en de gruweldaden tegenover de gevangengenomen geallieerden zullen zeker meegespeeld hebben in de beslissing om 'de zon 2 x te laten opgaan' op die 9e Augustus.

In Japan stond de bevolking bijna massaal achter de"vleesgeworden god"Hiro Hito maar ik betwijfel het zeer dat de ganse Duitse bevolking eveneens een megalomane zot verafgoodde. En helaas, de sukkelaars die hun buik meer dan vol hadden van de fratsen van die gek... ze zullen maar in Dresden gewoond hebben...

" Het zou naïef zijn te denken dat je kloppen kan blijven uitdelen zonder er een paar terug te krijgen, en die kunnen wel eens erg pijn doen. " - Zo kom je al gauw op glad ijs van wij - zij denken... Wie heeft de kloppen uitgedeeld? Dat "heel Duitsland" achter Hitler stond is een mythe, die hij zelf mee verspreidde, maar die door de geallieerden niet ontkracht werd, omdat het hen goed uitkwam. De NSDAP heeft nooit een meerderheid van de stemmen gehaald, ze kwam aan de macht als minderheidsregering en heeft toen de demokratie afgeschaft.

Niet vergeten dat de concentratiekampen van de tweede generatie, de industriële uitroeiingskampen dus, pas in de tweede helft van het verhaal in gebruik zijn genomen. Toch waren er al concentratiekampen opgericht onmiddellijk na de machtsgreep van Hitler (*). Niet voor de Joden, toen nog niet, maar voor de Duitsers die zich verzetten tegen het Naziregime, en die waren er dus ook, meer dan de meeste mensen beseffen. Maar het is natuurlijk gemakkelijker om "alle" Duitsers over één kam te scheren, en hen allemaal te laten boeten.

 

(*) Het bekende verzetslied "de Moorsoldaten" ontstond in zo'n kamp, niet ver van de Duits-Nederlandse grens.

Heel juiste analyse Wieland. Het spreekwoord zegt : " tussen alle koren zit er kaf " en " het kind met het badwater weggieten " is ook zoiets. En dat is een tijdloos gegeven.

Warshau 1944

Just sayin'...

Het zien van al deze foto's herinnert mij eraan dat sinds de frontbeweging het pacifisme in Vlaanderen diep geworteld zit. Nooit meer oorlog is de hartekreet die de IJzertoren in vier talen de vier windrichtingen uitstuurt. Dat niet alles wat rond die toren gebeurde even consequent met die oproep te rijmen was of is doet daar niets aan af... Tot op heden maakt het dat ontwapening en vrede in Vlaanderen hoger op de agenda staan dan in de Franstalige politieke wereld. Het verklaart de manier waarop Waalse politici onbeschroomd de belangen van de wapenindustrie verdedigen, terwijl de Vlaamse wapenlobby discreter tewerkgaat omdat de publieke opinie kritischer is.

Bij het uiteenvallen van de BSP-PSB in 1978 was dit ook het meest opvallende verschil tussen de nieuwe PS en SP: Onder Van Miert voer de SP meteen een pacifistische koers, terwijl de PS openlijk (tewerkstelling in) FN Herstal en SABCA Gosselies verdedigde.

@Jef Van Ransbeeck :

Ik heb al de fotos doorgestuurd naar peter meuris, en deze worden allen op Mechelen blogt gepubliceerd.

 

Groetjes.

@Wieland

" Meer pacifistische koers in Vlaanderen " ? Zouden er door het terziele gegane PRB ooit meer granaten gemaakt en verkocht zijn dan in de jaren zeventig ? Zou de TOP van de Arabische wereld ooit vaker in Mechelen op bezoek geweest zijn dan toen ? Zou er na de jaren zeventig nog een grotere werkgever in Mechelen geweest zijn dan de PRB ? Ik geloof het niet Wieland. Maar de gevolgen van de teloorgang hebben zich de nakomende decenia wel degelijk laten voelen.

Meester G.L., meester G.L., ik weet het, ik weet het: de grootste werkgever in Mechelen was en is dat niet de NMBS??? 

Jokke, wa kroage me noa ? Werkgever ? Zakkevuller zekers . Enfin, we dwalen af.

Het "boemmekot"... inderdaad, decennialang een begrip in Mechelen en de wereld. Toch blijf ik er bij dat de publieke opinie in Vlaanderen kritischer stond tegenover PRB dan de Waalse tegenover FN - en het boemmekot is ondertussen ook al weer vele jaren verdwenen, dacht ik. Wie er werkte was blij dat hij werk had, uiteraard, maar zelfs bij die mensen - althans degene die ik ooit ontmoet heb, was er toch eerder gène dan trots over hun werkgever..

En zo komen we langs een omweg toch weer dichter bij de topic, allez, een ander aspect ervan. Eén van die personeelsleden van het boemmekot was Vincent, een beresterke vent. Als jonge gast tijdens de oorlog in Duitsland tewerkgesteld, waar hij een opleiding kreeg tot slager & slachter (neen, niet van joden of politieke tegenstanders, maar van dieren voor menselijke consumptie). Hij kreeg daar ook een diploma van, maar dat werd na de oorlog door België niet erkend, natuurlijk, zodat hij niet als beenhouwer aan de slag kon. Zo kwam hij dan bij Metallurgia terecht, maar als bijverdienste (o.a. om zijn massale bierconsumptie te financieren), hielp hij in de hele regio mensen bij het slachten, stropen en vakkundig uitbenen van konijnen, varkens, kalveren... Zwartwerk natuurlijk, en compleet illegaal buiten een gecontroleerd slachthuis. Maar wie zoals mijn ouders een paar schapen lopen had en ze van aaibaar in eetbaar wilde omzetten  maalde daar niet om.

 

 

@G.L. ik wist niet dat men in het Arsenaal (de C.W. van de NMBS wel te verstaan) aan zakenvullrn deed!

Men vulde er de zetels van de 1e klas rijtuigen :-)

Jokke, eerste vereiste was natuurlijk een partijkaart van de trado 's, anders geen job aan den ijzeren weg. 

Wieland, gij gaat het vernunft van de boemenkotmannen nog in twijfel trekken. Waren die met de stropdas in die tijd dan beter ? En boemenkot dat horen we niet zo graag, wij houden het liever bij PRB 'ers. Allemaal, van hoog tot laag toffe gasten en wie die wapens kocht en waar ze dat gingen verschieten intereseerde geen kat. Hoofdzaak was dat ons geld er lag op het einde van de maand. En nu ? Het is nu al jaren gesloopt. Zijn we er nu beter van geworden ? Helaas niet want het tuig wordt ergens anders gemaakt en wij zijn de arbeidsplaatsen kwijt. Idioten !!!

Mechelse wapenindustrie: Men zou best beseffen dat we hier alléén de maan poogden te blussen, want Mechelen liet zich niet gauw afpoeieren.

De in de 16e eeuw ontplofte voorraad in de Zandpoort schrikte onze voorgangers nauwelijks af; een kaart uit die tijd [Beeldbank SME001002132] toont intra muros 5 opslagplaatsen voor kogels en buskruit. Tot de Dalscholieren vanaf 1708 het Vorsenborg herinrichtten, wiekten op dit dunner bevolkt domein poedermolens (waarnaar later een straat genoemd is).

In Maria Theresias tijd was Mechelen een belangrijke garnizoensstad. Er was een artilleriearsenaal tussen de Dijle en de Adegemstraat aan het latere karmelietenklooster(*) en een wapenfabriek nabij Adegemstraat/Kraanstraat [Beeldbank SME001002133]. De poedermolens werden opnieuw actief zodra de orde van reguliere kanunniken in 1783 was afgeschaft, maar weldra daagde Graaf Coloma er op en later zouden de Dames de Marie er chique, naar de zeden van de nog net niet belle époque ongepoederde, mamzellekes opleiden.

(*) "Wapenhuys of Arsenael 1750. In 1520 kogt den Kyzer Carolus den V het huys van Arnoud van Diest, Ridder voor een artillerie magazijn. dit huys lag aen de Adeghempoort en heeft dezelve bestemming behouden tot het eynden der XVIII eeuw. het wierd als nationaelen eygendom verkogt onder het fransch republiek en had verschillige bestemmingen tot dat het eyndelyk gekogyt wierd tot een klooster van Carmeliterssen, die van Dendermonden aldaer zich gehuysvest hebben in 1845."

Onze nijvere voorvaderen vonden voor het verschieten van dat buskruit een zwaarwichtige oplossing. Vlak naast de Volmolen boorde onze trouwe Dijle via watermolens, ijverig kanonlopen. Bij de brand van 1823 hoorde dit reeds tot de geschiedenis.(*) De kanonnengieterij van Poppenreuther en zijn opvolgers was echter steeds aan de Oude Brusselpoort, tot het einde van de Oostenrijkse tijd; de gebouwen werden in 1837 afgebroken bij de aanleg van de Egmontstraat.

(*) "Kanon Boorderey. aen den watermolen was een mekaniek, t' geen met het water in beweging was, en waer mede men de canons uytboorde. onder het Fransch gouvernement en onder de opvolgenden zijn er geene canons meer te Mechelen gemaekt geweest. er waren in de stad vele gebouwen die de artillerie magazijnen toehoorden, hetwelk te kennen was aen steene ballen in de mueren gewerkt, zoo als nog te zien is in de meulen straet, buyten de waterpoort enz."

Ik las ooit dat er aan het huidige Raghenoplein(*) een 'wapenfabriek' was maar misschien sloeg dat op de kanonboorderij. Zeker was in de afgedankte Predikherenkerk vanaf 1814 een krijgsarsenaal. Oud-wapenmakers uit het Arsenaal waren bij de eerste stielmannen voor de Centrale Werkplaatsen der Belgische Spoorwegen. Het is me (wegens tegenstrijdige weinig gedetailleerde bronnen) niet duidelijk of er reeds in het oude Arsenaal voor de Spoorwegen geproduceerd werd, dan wel of de oud-werknemers van daar, "de mannen van 't Arsenaal", vredelievend klaargestoomd werden aan de Leuvensesteenweg.

(*) Pierre Ragheno, de eerste bedrijfsleider van het huidige 'Arsenaal', en zijn zoon Willem richtten pas in 1850 de smidse op die tot het gekende bedrijf uitgroeide. De toenmalige Hanswijkplaats had pas in 1829 ongeveer het huidige uitzicht gekregen en werd in 1872 naar weldoener Willem genoemd: Men spreekt door onbewuste volksoverlevering nog van de Raghenoplaats hoewel ze tot Raghenoplein herdoopt was.

In 1914 werd de Dossin een wapendepot.

Aan de Hanswijkvaart kwam in 1954 de Metallurgia, met na overname door de Poudreries Réunies de Belgique de dodelijke ontploffing in '66 (een chemische reactie die geen verband had met buskruit want de in het Boemekot gemaakte obussen werden gevuld in de Poeier te Balen-Wezel - daar ontplofte wel meermaals dynamiet).

Sedert de demilitarisatie van die PRB in 1990, verdienen wij Mechelaars vlot onze kost zonder herkenbare moordtuigen en kunnen ook wij politiek correct een edelmoedig Vlaams zelfbeeld ophangen en Walen zelfzuchtige meedogenloosheid verwijten.

@SomeHuman

En die welke we op bezoek kregen en ook bij ons kochten voor heeeel veeeel geld waren niet van de minsten. Een trosje generaals uit Pakistan of Venezuela en zowaar Sadam Hoesein met zijn gevolg. Arabische sheiks kwamen trouwens wel meer op bezoek maar ik denk dat het voor den Duvel of den Trappist was. Schitterende jaren waren het.

Het zou toch van redelijk wat naïviteit getuigen om te denken dat de productie van wapens in België zich beperkt tot Herstal. Barco Systems in de Vlaanders levert al decennia lang vuurgeleidingssystemen aan de wereld. Dat bv. al die kruisraketten zo mooi aankomen is voor een groot deel te danken aan onze goede vrienden uit Kortrijk. En zou er echt in heeeel Mechelen geen enkel bedrijf zitten dat onderdelen maakt voor de wapenindustrie? Jawel hoor, ik ken er al zeker één ;-)

@Christophe: Je hebt blijkbaar mijn laatste zin goed gelezen, 'herkenbare moordtuigen'. Toch kan men moeilijk een grens leggen: Mogen aan een wapenfabrikant alledaagse schroefjes geleverd worden? Mogen specifieke of zelfs doodgewone machines geleverd worden waarmee onderdelen van wapens gemaakt gaan worden? Mag men businessvisitekaartjes voor de CEO van Barco drukken? Mag men hem voor een eventuele maitresse een appartement verhuren? Hoe kunnen we vermijden dat hij zijn kleren met Dreft laat wassen?

Ik zou niet weten waarom niet, maar als het echt herkenbaar moet zijn is het in België toch eerder mageren haas, buiten wat gegraveerde jachtgeweren wordt hier eigenlijk niks meer gemaakt. Heel de productie van FN zit al zinds de jaren '90 in de VS. Samen met al de arbeidsplaatsen die we tegenwoordig toch een beetje missen eigenlijk.

En of we die arbeidsplaatsen missen moet ge maar eens gaan vragen in Burcht, Wetteren, Balen, Kaulille, Zutendaal e.a. Zijn er minder wapens gemaakt omdat wij er mee gestopt zijn ? Vergeet het.

Dresden is verschroeid als vergeldingsactie, een machtsontplooiing om duidelijk te maken dat het definitief gedaan was, een statement van formaat. 25 000slachtoffers is peanuts in vergelijking met wat den duits allemaal aangericht heeft op het EUROPESE CONTINENT EN VER DAARBUITEN!

 

Christof: "Ik zou niet weten waarom niet, maar als het echt herkenbaar moet zijn is het in België toch eerder mageren haas, buiten wat gegraveerde jachtgeweren wordt hier eigenlijk niks meer gemaakt. Heel de productie van FN zit al zinds de jaren '90 in de VS. Samen met al de arbeidsplaatsen die we tegenwoordig toch een beetje missen eigenlijk."

Mageren haas? Dat zou ik zo onmiddelijk niet willen beweren. De minnimi word nog altijd voor een groot deel in belgie gemaakt, als ook de meeste hand-oorlogspistolen.

Mecar in Nijvel produceert dan weer bergen mortieren en andere soorten (hoogtechnologische) munitie, Barco maakt heus wel meer dan alleen beeldschermen voor in een tank. De raketten en lanceersystemen van Forges de Zeebrugge bijvoorbeeld, worden geïnstalleerd op helikopters, gevechtsvliegtuigen, boten of landvoertuigen van meer dan 75 legers in 55 landen.

Belgie is nog steeds een belangrijke pion in de productie van oorlogswapens , wapen(afweer)systemen, en ja ook mooie jachtwapens.

heum, heum, 't was tijd dat het gedaan was, want

http://geopolis.francetvinfo.fr/hitler-avait-il-la-bombe-atomique-22567

 

Ik was allicht niet duidelijk gednoeg. Het ging er mij niet om of er in Vlaanderen al dan niet minder wapenindustrie was / is dan in Wallonië, maar wel dat de publieke opinie (minus mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn) daar in Vlaanderen kritischer tegenover staat dan in Wallonië.

De Vlaamse publieke opinie is dat er weinig wapenindustrie in de regio is, en er alleszins slechts een verwaarloosbare fractie van de economie uitmaakt. De Vlaamse en Waalse gemeenschappelijke publieke opinie gaat ervan uit dat de wapenindustrie bezuiden de taalgrens, een van de weinige sectoren is die daar nog een beetje op poten staat. Dat kan de Walen iets meer schelen dan de Vlamingen. Eventuele zogenaamde "kritische zin" volgt dan die al dan niet terechte inzichten volgens ieders eigenbelang, inzake een 'clean' imago voor Vlamingen respectievelijk inkomsten voor Walen. Ik zou dat eigenlijk niet bepaald "kritische zin" durven te noemen, eerder aan beide zijden plat opportunisme.

waar kunnen we die cijfers over de publieke opinie terugvinden?

 

@Christophe: Ik gaf net zomin als Wieland cijfers en schrijf ook geen evangelies, maar een "Vlaamsgezinde" website die me nogal populistisch overkomt doet beweringen aangaande economie en wapenindustrie als hier... dan lijkt de kans me groot dat een ungesundenes Volksempfinden vertolkt wordt. Dat vermeend gevoel is typisch gebaseerd op een paar gegevens die wel met de meer algemene indruk overeenstemmen. Dit was de eerste 'hit' die ik zonet even googlede!

Toch benieuwd of je mijn eerder vermelde perceptie van de publieke opinies tegensprekende gegevens hebt (uitgedrukte percepties, enquetes, niet tegengeproken publieke mededelingen...).

De enige betrouwbare studie die ooit werd uitgevoerd en gepubliceerd is die van het Vlaams Vredesinstituut, en gaat over wapenbezit en sportschutterij. Niet over de industrie.

Particulier wapenbezit heeft volgens deze studie een draagvlak van 85% pro.

@Lerak

" betrouwbare studie " ? Mag ik nu even doorspoelen.-)

Omdat een link altijd handig is voor degenen die niet graag zoeken:

Hier het volledige rapport

Interessant document in ieder geval, ik heb het met veel interesse ( tot nu toe voor de helft ) gelezen.