Cortenbach ingestort

met categorie:  

(Bron GVA)  Het monument Hof Van Cortenbach (zie ook hier) is gedeeltelijk ingestort. Foto's dateren van 2007 and 2010. Maar het monument is er steeds erger en erger aan toe. Voor details van wat er eerder gebeurde zie hier.

(fotos: Rudi Van Poele)

Ruim 2,5 jaar na de eerste instorting heeft opnieuw een gedeelte van het sterk verwaarloosde Hof van Cortenbach het begeven. Ditmaal in het binnengebied aan de Mechelse Korenmarkt. De eigenaar zegt samen met een projectontwikkelaar aan een masterplan te werken.

Recent is een tweede gedeelte van de gevel in het binnengebied ingestort. De brokstukken kwamen terecht in de kelder, die bloot ligt. "Samen met een projectontwikkelaar werken wij aan een masterplan", reageert Bruno Min. Toen zijn vader Staf Min begin 2011 stierf, heeft hij het beheer van Minim overgenomen. "Het is onze bedoeling om het hele gebied aan te pakken, ook de winkelpanden in de O.L.Vrouwestraat", stelt Bruno Min.

De vennootschap Minim heeft op dit moment bij de stad voor ruim 18.000 euro leegstandtaks openstaan. Die is ze vooral verschuldigd voor haar eigendommen in de O.L.Vrouwestraat. "Wij wachten op een signaal van de stad", zegt Min. "De eigenaar wil af van de leegstandtaksen. Hij beweert dat die de rentabiliteit van een project hypothekeren."

(...)

Binnenkort vindt er tussen het stadsbestuur en de projectontwikkelaar een overleg plaats over de site.

 

Nu misschien nog even wachten tot de ganse zaak ineen stuikt...? 
Hopelijk herhaalt de verkrottingspolitiek onder Van Roy zich niet meer.

Hier nog wat clandestiene foto's van de binnenkant...

http://www.digitalviolence.be/Gallery/Urban/cortenbach/

Een tijdje geleden is er ook eens iets ingestort.  Ge weet wel, dat wrak in de Scheerstraat.  Daar is ook nog altijd niks aan gedaan !

:-D

Artikel op blog

Wie is verantwoordelijk voor dit  toneelstuk ?

 Een dringende chirurgische ingreep is noodzakelijk

Gedurende zovele jaren heeft mijn broer, Jowan, zo gevochten om deze bouw-kanker in de stad te bestrijden.  Hoevele uren heeft hij besteed om de eigenaar aan te zetten om te restaureren?

Jowan is nu reeds 20 maanden geleden overleden (niet lang na de eigenaar Min) en ondertussen laat de erfgenaam dit mooie stads'hof' zo liggen...

En wie er over denkt dat er een oplossing zal komen voor dit probleem en de aanpalende (vele) winkels in de O.L.Vrouwstraat, zal waarschijnlijk nog lang moeten wachten... want .. geld is iets vies wanneer met bouwpromotoren gewerkt wordt!

De vele winkeletalages dienden alleen maar om de leegstandstaks te ontlopen, want die winkel is tijdens de week gedurende 1 dag open (en dit nog maar alleen de laatste weken) en wanneer je er vroeger dan toch eens binnenstapte om een bepaald stuk te kopen of te bestellen, was dit niet mogelijk....

Wie is verantwoordelijk voor dit toneelstuk?  De eigenaar, de stad heeft indertijd zoveel inspanningen geleverd...  En het is zeker een toneelstuk... de eigenaar is wel gekend, maar de persoon die de winkels uitbaat, is ???????? 

Een dringende chirurgische ingreep .... ik denk dat dit beschermd monument eerder palliatief is ....

 

Misschien moeten ze er maar... een glazen koekendoos zetten !

Da's heel Nouveau en dat geeft Niveau.

:-)

First Things First :

Eerst een nieuw treinstation en een nieuw ziekenhuis.

Dan Cortenbach en de Scheerstraat.

;-)

Promotiefilmpje nieuw ziekenhuis

Waarom is dit zo belangrijk?

Je zou natuurlijk kunnen argumenteren dat iedere eigenaar doet met zijn eigendom wat hij zelf wil. En dat is op tot op zekere hoogte juist.

Maar dit pand is anders.  Zoals ik reeds eerder schreef, is dit 16e eeuwse gebouw een deel van ons UNIEK werelderfgoed. In dit geval de Hofcultuur in de 16e eeuw in Mechelen. Hof van Savoie (Maragareta van Oostenrijk), Prinsenhof (Maragareta van York), Hof van Busleyden, Hof van Palermo (Zakstraat), Hof van Cortenbach, en zovele andere, ....  We zijn enorm verwend in Mechelen rond deze hofcultuur. Wat we hier in Mechelen hebben is werelderfgoed, zoveel gebouwen van ca 500 oud op enkele vierkante km. En om die reden denken we dat we er sommige van kunnen  verwaarlozen.

Dat lijkt me een totaal foute redenering.

We moeten het pand een nieuwe invulling kunnen geven (wat niet gebruikt wordt kwijnt weg). Dit is toch erg belangrijk erfgoed.

Maar hoe pakken we dat nu aan ?

Misschien moeten we in Mechelen wat meer de informatie verspreiden, over hoe uniek de 16e eeuwse hofcultuur is, zodat eigenaars van panden dit beginnen in te zien, en in de panden beginnen te investeren. Als uw buurman zegt dat hoe geweldig uw pand is dan zal je er wel in beginnen te investeren.

Het is gewoon wraakroepend dat hier heen schot in de zaak komt.  Wie of wat de oorzaak ook is.  Hiervoor ken ik te weinig de achtergrond van lopende procedures.  Maar het is hemeltergend dat dit belangrijke gebouw zo staat te verkrotten.  Bovendien zou het schitterend kunnen ingevuld worden.  De ligging is een toplocatie -  Veel ruimte, binnenplein...  Het zou de herlevende Korenmarkt en OLV-straat een extra boost kunnen geven...

Een eeuw geleden zag het er wel anders uit...

Fris is toch wat anders maar die stootkar lijkt me toch nog in heel goeie staat.

Dat klopt inderdaad, het pand is al geruime tijd in slechte tot slechtere staat. Duidelijk te zien op oude foto's.

Valt het eigenlijk nog wel te redden? Ik ben er binnengeweest, maar dat moet toch al gauw een jaar of vier geleden zijn, en toen was het al in hele slechte staat, ik heb het niet aangedurfd om tot op de bovenste verdieping te gaan...

Ondertussen zijn er al twee muren ingestort en de rest kan ook alleen maar achteruit gegaan zijn... Ik weet dat dit gebouw van historische waarde is maar als het echt te duur is het misschien beter om het gewoon te slopen, nee?

Ik vermoed Tommy dat  dit exact de redenering was die de eigenaar maakte. Het staat daar dan dik in de weg. Ik voorspel dat het wordt gesloopt dat er dan een nieuwbouw met de welduidende naam Cortenbach gaat komen.

Dus, dan toch maar taboela raza ? Misschien niet onverstandig, maar dan niet dezelfde fouten maken als bij de zeeridder en zoveel anderen. Liefst geen glazen bunker meer.

Het perfide is natuurlijk dat de slechte staat van het pand te wijten is aan het slecht onderhoud van de eigenaar. De tand des tijds werd een handje geholpen.

Dagelijkse kost Peter.

Het geld dat men wil uitgeven om de Roostenbergbrugparkiing weg te nemen zou men beter hier besteden... 

... helaas is dat in ons land niet mogelijk. Prive-eigendom is een van de belangrijkste zaken waar niet aan getorn mag worden. Gelukkig maar?!

Gelukkig? Niet echt, al was het omdat het niet compleet is. De overheid kan negatieve initiatieven afbvlokken, maar bijna geen positieve impuls geven. En laat bij verkrotting "nietsdoen" nu net de grootste bedreiging zijn...

in de Guldenstraat staat er ook weer een pand(je) te verkrotten, met boven de vensters open om weer en wind het proces te doen versnellen ... 

Er zijn wel degelijk plannen voor restauratie: ze staan vermeld op de website van de burgemeester zelf:
12 juni 2010 - Het Hof van Cortenbach wordt onder handen genomen. De stad Mechelen zal het monument in erfpacht nemen, restaureren en daarna verhuren. Zo is het project voor Mechelen een nuloperatie. Een storende stadskanker wordt weggewerkt, terwijl onze stad een prachtig complex in de plaats krijgt, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).


 

dat is dan wel werk van lange adem gezien de datum

 

@ rvpee

Juni 2010. Dat is bij mijn weten al drie jaar geleden. Ondertussen laat die Minfamilie (what's in a name?) de boel maar rustig verzieken en zullen ze ook de leegstandboetes niet betalen! Dit soort eigenaars zou moeten kunnen onteigend worden. Maar nu ben ik water naar de zee aan het dragen. Er staan in Mechelen nog enkele KANKERPLEKKEN roestend op het stadsplan te prijken waar ook al jaar en dag geen stadspoot naar uirgestoken wordt . Mensen uit de vorige en huidige vroedevaderenraad wordt eindelijk eens wakker en doe er wat aan in plaats van loze beloften de ether, de stadsnieuwsberichten en de stadsblog in te sturen!!! Ik wou dat ik nu al ter stembus kon gaan, om jullie luiaardij  en onbekwaamheid op het gebied van het stedelijk-patrimonium te bewaren af te straffen. En ik hoop met mij nog een omvangrijk aantal burgers. And in this, I am unanimous! Zoals ons aller geliefde missus Slocombe welsprekend zou komen te zeggen.

@ Jef.

Een gasboete is misschien nog een oplossing. Die moet je altijd betalen.

per afgebrokkelde steen dan? hebben ze ineens genoeg om aan de renovatie te beginnen

@ Peter: dat er aan privé-eigendom niet mag getornd worden is niet helemaal juist.  Er bestaat van 1835 een onteigeningswet, later nog uitgebreid met een 'onteigeningswet hoogdringende omstandigheden'.  

Als het al dan niet doelbewust laten verkommeren van waardevol erfgoed geen 'hoogdringende omstandigheid' genoeg is om tot onteigening over te gaan, dan weet ik het ook niet meer.  

Wat ik al helemaal niet begrijp is dat een taks die in het leven geroepen is om eigenaars aan te sporen leegstaande gebouwen een invulling te geven of op zijn minst te doen onderhouden, gewoon niet betaald wordt, gedurende jaren.  Als wij onze rekeningen niet meer betalen, zou men dat dan ook zo door de vingers zien?

De oplossing in dit dossier lijkit me simpel, maar 'ergens' knelt het schoentje blijkbaar...

Men zou haast gaan denken dat "ons kent ons" hier in het spel is... :-)

Cortenbach en de Scheerstraat lenen zich uitstekend als... dakcafé.

Antwaarpe heeft al zoiets, dus moet Mechelen dat zekers ook hebben !

Dakcafé A'pen

Beide Mechelse locaties zijn meer dan geschikt, want in de Scheerstraat hebt ge vol zicht op onzen Ouwe Reus en bij Cortenbach hebt ge vol zicht op de OLV-kerk.

:-)

Om het toch een beetje verstaanbaar te maken. Tien jaar lang had ik het voorrecht deel te mogen uitmaken van het OOM ( overleg onderwijs Mechelen ) . Toen Somers 1 besloot om onderwijs te schrappen uit het kerntaken pakket van de stad ontstond er een ongenoegen in de rooien hoek. Om dit te sussen besloot men tot de oprichting van een navelstreng om alsnog aan stadsgelden te geraken . Het oom werd boven de doopfont gehouden. De subsidies voor busvervoer en opvang deden hun intrede er er werd rijkelijk van genoten. Terecht of ten onrechte laat ik aan jullie over om te oordelen. De aanzet hiervoor kwam vooral uit de richting van het gemeenschaps onderwijs gesteund door de linkse broeders van SPA. Op een slinkse wijze werd gepoogd om via allerlei constructies aan de pot te komen. Nu waait een nieuwe wind door het stadhuis en daarenboven zijn de kassen leeg met gevolg dat de navelstreng komt droog te liggen. Dat links nu op zijn achterste poten gaat staan was te verwachten maar ze zouden eens moeten begrijpen dat koken geld kost. Verniet gaan de katten naar de roar zeggen ze in Oembeik.

Sorry, ik zit op het verkeerd adres.

Voor ge U bemoeid met andermans zaken, en allerlei onzin uitkraamt over zaken waar je niets van afweet, doe dan is eerst iets aan

jezelf : beschermd monument !

En verschuil je niet steeds achter je broer !

@Minneke,

Jij weet natuurlijk beter hoe de vork in de steel zit.  Kan je dan misschien in enkele lijnen uitleggen hoe de 'zaak' dan wél in mekaar zit?  Want geef toe: de Mechelaar begrijpt het ook niet helemaal , is verontrust én bezorgd om dit beschermd monument.  Ik steek zelf geen beschuldigende vinger uit naar wie dan ook, maar heeft de Mechelse burger niet zo'n heel klein beetje het recht om te weten hoe het dan eigenlijk wél zit?  Tenslotte is het ons ALLER erfgoed, eigendomsrecht ten spijt..  En dat kan je de Mechelaar niet kwalijk nemen, of toch?  Dus: ipv je boos te maken over 'onzin-uitkramende-bloggers' is het misschien beter - zonder in details te treden - uit te leggen waarom het volgens jullie allemaal zoooooooo lang duurt?

dankjewel!  ;-)

Dat is duidelijk sé. Bemoei je met uw eigen zaken.

En hoe denk JIJ er dan over GL?  Mag ik uit uw boutade besluiten dat je zegt: "Ieder mag met zijn eigendom doen wat hij/zij wil - beschermd monument of niet.  Daar heeft niemand iets over te zeggen?"   Of interpreteer ik dat verkeerd?  Mag van JOU het kot dan invallen zonder dat iemand er zich mee mag moeien?

Aantwaarpse trekjes  J.S. Het stad is van iedereen ??? In de verste verte nog niet.

Je bedoelt dus dat het mag instorten als de eigenaar dat wil?  Mag ik dat afleiden uit je cryptische antwoord?

Hallo Minneke,

Kan je iets minder cryptisch zijn, en je argumentatie wat meer in de verf zetten? Dan kunnen we ook volgen. Handig.

Het is zeer duidelijk dat de heer Min aanstuurt op volledige afbraak om er een projectontwikkelaar op los te laten en er veel geld aan te verdienen. Schande! En Jan, dit lijkt me inderdaad een beschermd erfgoed van ALLE Mechelaars.  Meneer Min:  graag wat meer respect voor onze mooie Mechelse uithangborden!

 

En of Jan.  Ik kan me in jouw argumentatie helemaal vinden.  Sommige "eigenaars" moeten tegen hun eigen vernielzucht "beschermd" worden! 

Geweldig.  Slopen is nu net waar de eigenaar op aanstuurt...

Wie is de projectontwikkelaar?,  Waarom zou de stad de leegstandsbelasting moeten kwijt schelden?  En...wie is de eigenaar van de leegstaande winkels in de OLV-straat?  Het lijkt me één ontwarbaar kluwen, met veel ondoorzichtigheid.  Het teloorgang van dit vroegers stadspaleis is hemeltergend en de jarenlange leegstand van de winkels is een kaakslag voor de vele handelaars die hun uiterste best doen om de OLV-straat aangenamer en levendiger te maken.  Ik begrijp écht niet waarom dit allemaal zo lang moet duren?  Kan dit dan allemaal maar zo?  Ik heb een vermoeden dat de familie niet zo onvermogend is?  Of?  Wil men er nog méér geld kunnen uitslaan misschien?

aan Jef van Ransbeeck en die andere G.L.

aan Minneke,

 

u kan uw pijlen wel richten naar de vorige bewindsploeg enz.  en dat het nu wel allemaal beter zal zijn.

en dat er geen glazen boxen meer mogen komen (voor G.L. is dat ws de Lamot-site, waar een grote glaspartij de gevel inneemt), maar het is wel een gebouw geworden die internationale uitstraling heeft.  Spijtig genoeg was het die groene schepen, hoe heette hij ook alweer, ja die man die soms tegen de kar durfde te rijden .... Jowan Lamon...

Ik weet met zekerheid dat deze man, die door jullie misschien al lang vergeten is, want ja, dat gebeurt met anderen .... zich dag na dag heeft ingezet, ook voor de leegstandtaks!

dat hij tegen de machtige familie Min niet opkon, was voor hem langs de ene kant een stimulans om nog harder te werken maar spijtig genoeg heeft hij- door ziekte - zijn werk niet kunnen verder zetten.

Dus wanneer u spreekt over de laksheid van het bestuur, vergeet hem dan ook maar!!!!!

Het erge was dat hij verdorie op het tijdens zijn ziekte in het ziekenhuis nog met diezelfde Min op de afdeling terechtkwam.  En hij wist verdomd goed wie daar zat!!!!

 

 

het is een hopeloos geval geworden,

beboet de eigenaar,

sloop het,

archiveer het en plaats iets anders,

een kans om de stad vooruit te helpen met een nieuw stuk architectuur?

Lamon en Min  hebben Mechelen in ieder geval met een triestige toestand opgezadeld, om overeen te komen moet je met twee zijn, en om te bakkeleien ook.

Christophe :

hoe durft ge zoiets beweten.... het is duidelijk dat u Lamon niet gekend hebt en dus ook zijn werkkracht om de stadskankers aan te pakken nooit hebt gekend!

 

En misschien moet je nog maar eens opzoeken hoe Somers zelf de dag van het overlijden van deze schepen over de stadsvernieuwing heeft gesproken.

Hij was al veel meer met de stadsvernieuwing bezig, zelfs voor zijn politieke periode als gewetensbezwaarde.

En ik vind, wanneer u Min en Lamon op eenzelfde lijn zet, dat dit gewoon crimineel is!

de familie van Lamon verdient al zeker van u een serieuse verontschuldiging.

Ik hoop alleen nu dat anderen die het werk van Lamon wel serieus opvatten ook op uw geschrijf zullen reageren.

SCHANDE!!!  Maar dat kan u ook maar doen wanneer iemand overleden is!!!!!

U kan misschien nog gaan dansen op zijn graf!

Het is kort door de bocht om schepen Lamon en eigenaar Min hier in één adem te vernoemen. Wie is de eigenaar van het historische pand? Wie is de schuldige van de jarenlange leegstand en verkrotting? Ik vraag me sterk af hoe het komt dat ondanks de inzet van Lamon (die door vriend en vijand over de politieke partijen heen werd gewaardeerd hiervoor)  er blijkbaar géén schot in de zaak is gekomen? Is de familie Min dan écht zo machtig dat deze jarenlange schande maar blijft aanslepen?

even een kleine schets :

Gustaaf Min was de eigenaar van het huis van Cortenbach en ALLE zogezegde winkels in de O.L.Vrouwstraat (met decoratiespullen).  Deze winkels zijn eerder een rookgordijn om de leegstand te verdoezelen.

In 2011 overlijdt de heer Min.

Er zijn vier erfgenamen (van drie vrouwen):

de oudste zoon zit in Spanje en trekt zich natuurlijk er niks van aan (een ver van mijn bed-show)

de tweede zoon wordt belast als executeur van de erfenis.  Hij is ook de grote man van de Leonidaspralines met een villa in Keerbergen, met alles erop en eraan en 'room for a pony'.

de derde erfgename is een dochter in Parijs.

de vierde erfgename is een zoon van ongeveer 18 (hij houdt nu de winkel open op zaterdag of doet toch alsof).

De erfenis is niet gemakkelijk en er wordt aan de laatste partner van Min beloofd dat ze de winkels in de O.L.Vrouwstraat kan krijgen.  Moeilijk, want deze vrouw leeft hier in België zonder papieren!

Niemand kent deze vrouw, weet niet waar ze vandaan komt (uit Nederland), maar verder geen gegevens.

Zoon Min gaat onderhandelen met een bouwprojector omtrent het hof van Cortenbach en net voor een akkoord kan gesloten worden gaat de vraagprijs van de familie Min met 50% omhoog.

Ondertussen verloedert het spel verder...

Wanneer een man een vrouw kan hebben die niet gekend, geen papieren, enz heeft ( dit zou reeds door iemand onderzocht zijn) en dat allemaal kan, dan moet men ook weten dat die heer Min niet alleen veel geld heeft, maar het waarschijnlijk ook ergens goed geparkeerd heeft om alles blauw/blauw te laten.

Vindt niemand het raar dat de vraagprijs net voor de overeenkomst zomaar eventjes 50% de hoogte ingaat?

De jongste zoon van Min heeft nooit enige schoolbank gezien... ook al beweerde hij van wel, maar toch kon men hem gedurende de schooluren ergens anders zien...  Wie vindt dit normaal?

Is het nu niet duidelijk dat tegenover zo'n familie niemand, maar dan ook niemand opgewassen is, hoe goed bedoeld alle pogingen (zelfs tot onteigening) waren, gedoemd waren te mislukken?

Wie houdt er een hand boven deze mensen?  Of is het geld dan toch datgene wat alles bepaalt!

Geld stinkt, zegt men altijd, wel hier stinkt het hele boeltje!

 

Wie van de vier Min's is nu het Minneke?

Voor zover het zinvol is te reageren op 's werelds anoniemen:

Beste anoniem, ik heb geen van beide personen gekend, gezien ze niet in dezelfde context mogen vernoemd worden durf ik te veronderstellen dat ze ook niet door dezelfde deur konden, beiden zullen een haaks op elkaar staande visie gehad hebben van hoe het verder moest met dat gebouw, en het resultaat is een krot dat begint in te vallen. En dat is een objectieve(!) vaststelling, zie foto's hierboven.

En verder zal ik zelf wel uitmaken waar ik mijn dansjes placeer, en excuses aan iemand die mij vanachter het masker der anonimiteit voor crimineel uitscheldt? Ik dacht van niet hoor.

Ik wens u daarentegen een prettige verderzetting, het zal zonder mij zijn.

Onbegrijpelijk, hoe je het ook bekijkt.

Dat de eigenaar(s) niet beseft (beseffen) dat dit een straatje zonder eind is en dat deze affaire de  stad schaadt kan er bij mij niet in.  Dat het stadsbestuur anderzijds geen mogelijkheid heeft of ze niet benut om een eind te maken aan deze louche soap, versta ik al even'min' (pun intended)...

Als ik dan bovendien zie hoe perfect onderhouden en bewoonbare huizen soms worden onteigend om plaats te maken voor openbare werken die er misschien toch nooit zullen komen, dan is wel duidelijk dat er in dit trieste geval veel geld, veel macht en veel belangen spelen...

 

 

 

@ anoniem

Het zou u sieren als u geen overleden mensen meer zou gebruiken in uw discour. In Oembeik zeggen ze : van de doden geen kwaad. Ik zou u toch willen vragen om mijne mond niet open te trekken, ik zou u een paar boekskes kunnen open doen zeune.

Mochten jullie ondertussen vergeten zijn over welk huis het hier gaat, dan is hieronder een reconstructietekening.

Het is wel vreemd. GVA spreekt van de vennootschap Minim. Helaas zijn daar geen sporen van te vinden in het staatsblad.

Er was wel een Min BVBA, ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT.12 2800 MECHELEN, 449.615.883 maar die werd vereffend in 2002.

ow plezant, modder gooien! komaan, doe er nog maar een ferme pot modder bovenop, verlaag u nog een beetje meer!  Dat helpt vast om Cortenbacht te beschermen tegen verdere instortingen.... 

Waarom ben je plots " anoniem " - " zus " - " Annemie - Lamon " ? 

Inderdaad, het zou tevens een uitstekende luisterplaats zijn voor de beiaardconcertjes op de OLV toren!

Jowan Lamon heeft jaren geprobeerd om met dhr Min tot een overkomst te komen maar daar had die geen oren naar.

De leegstandstaks lapte dhr Min ook aan zijn laars. Jowan heeft geprobeerd om tot een oplossing te komen via juridische weg. Jammer genoeg is dit in België dan zoiets dat op de lange baan geschoven wordt door justitie want niet dringend genoeg.

Er zal waarschijnlijk eerst nog is een stuk van Cortenbach moeten naar beneden komen op een toevallige voorbijganger die het dan niet overleefd of zwaar gewond achterblijft voor vrouwe justitia toch  deze zaak zal behandelen.

Het hof van Cortenbach zou eens gerestaureerd een mooie trekpleister kunnen worden, een oase van rust als je het goed aanpakt maar ja dat zal misschien commercieel niet interessant genoeg zijn?

Een bende gefrustreerde nietsnutten zijn jullie bloggers allemaal !

Het speculeren over al dan niet ...

De eigenaar is een vennootschap van 2 Minnen die allebei zijn overleden, en waarvan Bruno Min de brokken probeert te lijmen. Er was 2,5 jaar een akkord met de stad, maar DIE heeft uiteindelijk afgehaakt, en maakt het nu die projectontwikkelaar ook nog moeilijk.

Zo schieten we niet op natuurlijk. Er is trouwens ook GEEN probleem met erfenis, wat jullie speculeren, of wat die " Gooise vrouw " allemaal beweert. Zij heeft inderdaad geen papieren, en wordt trouwens gezocht in NL - Oudenbosch. De zoon gaat al sinds zijn 12de niet meer naar school, en is nu net 16. Die vrouw zou het pand moeten verlaten, zodanig dat alles kan leeggemaakt worden, en de werken kunnen starten, maar wil niet opstappen. Ah ja ; " zij gien papiere ". Die zoon moet dringend nat school.

Mokt daa is iest werk van !

 

Lamon had die kerel nog best laten begaan, dan was het nu misschien afgebroken geweest, maar dan had er tenminste iets proper in de plaats gestaan. Nu zit alles muurvast, er is geen geld meer, en er staat een ruïne in te zakken in 't stad. Maar ja, meneereke de schepen ging zijn stempel is drukken zie. En wat schiet er nu over? Een hoop miserie waar niemand nog blijf mee weet en dat op het einde van de rit toch in de nek van de belastingbetaler zal vallen. Knap werk, mag je fier op zijn.

Toch terzijde nog even fijntjes opmerken dat er gelukkig nog zekerheden zijn in 't leven: Als ge in een stront roert dan stinkt het. ( oud Mechels spreekwoord )

beste Minneke,

 

het kan zijn dat u veronderstelt dat anoniem = zus = annemie lamon!

Jowan Lamon had verschillende zussen en daarom hoeft dat nog niet annemie lamon te zijn!

dit is een veronderstelling en van veronderstellingen is niemand zeker!

dat zal u moeten bewijzen! 

ik heb alleen geschreven dat mijn broer Jowan, die inderdaad overleden is, en die in zijn laatste maanden opnieuw met de heer min geconfronteerd werd en goed wist wie hij was, zijn energie totaal gegeven heeft om een wettelijke (want ik weet heer G.L. dat er geen vuile potjes te openen zijn!) uitweg te vinden voor deze stadskanker.

 

Wat deze stadskanker betreft, denk ik dat een aantal dingen geschreven zijn, die van een bron afkomstig zijn die toch het een en ander van deze familie en hun werkwijze afweet....

 

Gezien Minneke zich ook niet bekend heeft gemaakt, vermoed ik dus dat het de tweede zoon is van de heer Min die in 2011 overleden is...

 

ps. ik vind het ook wel straf dat er ook mensen zijn die zomaar hun mening ventileren over de vroegere schepen Jowan Lamon en daarna dood-leuk verklaren de man nooit gekend te hebben!

Om over enige hypocrisie te spreken.

Ja, ik heb hem gekend!  Hij is mijn broer en ik zal hem altijd blijven verdedigen omdat hij met hart en ziel voor de stad gewerkt heeft.  En zich ook volledig voor zijn gezin, zijn ouders en familie heeft ingezet!

een van de zussen van Jowan

Vermits er hier ( weeral ) serieus met de vinger naar overal gewezen wordt, is het misschien nog eens ' wijs ' om stil te staan bij dit ' hof van Cortenbach '. Hier woonde, tijdens het bewind van ons Margriet ', de burgemeester van Mechelen.

Als er dus geld kan gevonden worden om het ' onbestaande 'De Lepelaer ' op de Zoutwerf terug op te richten, dan zal er toch wel hetzelfde bedrag gevonden worden om het hof van Cortenbach te restaureren, of is ineens iedereen van ' den arme '??

Nog een laatste opmerking: ik vind het nu al welletjes geweest met de zwarte piet van hier naar ginder te smijten! Het zou jullie sieren om eens een positieve inbreng te brengen.

Als het dan toch moet doen we boekske 1 open. Wie herinnerd zich nog de winter van 2001. In Oembeik op de Brede Dries worden ze 's morgens wakker met een rooie Kruinighem beek. Stande pede groot alarm en de kersvers verkozen schepen van millieu zou eens laten zien wat een groene schepen voor de stad betekend. De dader werd gezocht en gevonden. Een barnumspektakel van jewelste werd opgevoerd. Het was in de beken het uiterst giftige furfural en iedereen zou er aan kapot gaan. En de Hombeekse zelfstandige, lees dader zou hangen. Iemand die een leven lang naarstig zijn beroep had uitgeoefend moest volgens de groene schepen aan de galg. Uitspraak rechtbank enkele jaren later luide : vrijspraak. Iemand die groene grapjas nadien nog gehoord, Vergeet het.

1. leer zonder fouten schrijven!

2. de groene schepen was ook wel van opleiding een ingenieur in de scheikunde!

meer info hoeft niet!

 

Terug naar topic aub.  Omwegen naar 'Oembeikse beken' hoeven hier niet.  En hou het aub netjes.  Slijk gooien naar wie dan ook hoeft écht niet.

Wie wat bewaart, die heeft wat...  Een verkiezingsfolder uit 2006.

De boemerang komt altijd terug.-)

Drie dossiers van lange adem: Euroshopping, hoek Grote Markt/de Merodestraat, Cortenbach...

Alle drie mismeesterde gevallen door een bijna heilig verklaarde schepen! Ik had contact met de eigenaars in die dossiers en daaruit blijkt, in alle drie dossiers, dat de schepen op een zeer arrogante en dreigende manier de ganse zaak naar zich wou toehalen, waardoor de "besprekingen" allesbehalve "vlotjes" verliepen; dit met tientallen jaren discussies tot gevolg!!!

Ja, maar "over de doden niks dan goed" is belangrijker dan de waarheid hier blijkbaar...

De heilige Lamon :-) Misschien kan zus hem voordragen bij de paus :-)

Correct, aNoniem 7.

U hebt blijkbaar wat meer kennis van zaken.

Het is uiteindelijk een politiek gedoe, en iedereen wil met de pluim gaan lopen.

Jowan Lamon was té agressief, en maakte daardoor de éne procédure fout na de andere.

De Gijs, nog zo éne.

Er moet asap oplossing komen, of ganse boel stort in, en vallen er misschien nog slachtoffers.

Wie zal er dan aansprakelijk zijn ? Ook Min zeker ?

Het lijkt me logisch dat als een gebouw instort en schade maakt, de eigenaar hiervoor verantwoordelijk is.

Normaal gezien wel. Maar de projectontwikkelaar heeft nu alles in handen, alsook de aansprakelijkheid.

Logisch dat die daar niet blij mee zal zijn.

Een zeeer snelle oplossing is dus belangrijk voor alle partijen.

En daar beslist de stad dan weer over.

Als iedereen zijn been blijft stijf houden, wordt het natuurlijk iets van lange adem.

dat lijkt me inderdaad logisch ja... Dat die politiekers te agressief waren is nog altijd geen excuus om dat pand zo te laten verkrotten. De grootste schuldige in héél dit verhaal blijft nog altijd de eigenaar. Die heeft blijkbaar wel centen genoeg maar houd ze liever bij dan zijn pand op te knappen. Onteigenen die handel, en de eigenaar gene rotte cent geven zeg ik...

Makkelijk praten Tommeke.

Voor alle duidelijkheid ; de eigenaars zijn overleden.

De erfgenamen willen niet liever dan onteigend worden !

Het is een vergiftigt geschenk.

Als het allemaal zo simpel was ...

Daarom ; de buitenstaander weet niet waar het over gaat ; het zijn Nederlandse venootschappen, staan dus uiteraard niet in Belgisch staatsblad.

Als de notarissen er geen weg mee weten, nog de stad, nog de rechters, dan gaan jullie bloggers

het oplossen zeker ???

De verdere roddels lezen jullie hier maar op de blog ; het lijkt wel de story.

 

 

 

Misschien kunnen jullie in de blog ook eens teruggaan naar 2006...

Toen al werd dit dossier in deze blog ter sprake gebracht.

En geen enkel gevolg, alleen maar klaar voor afbraak, tot groot jolijt van de tegenstanders van mensen die aan restauratie dachten en denken.

Triest!

en ook triest om sommige harde reacties... maar die voelen jullie niet!

Misschien moet men niet alleen naar deze blog in 2006 maar ook naar einde oktober 2011.

 

Blijkbaar spreekt men elkaar tegen, dat merk ik ook in sommige reacties hier....

De ene meldt dat er volgens de juiste juridische wijze werd gewerkt, de andere ontkent dit staalhard en gaat daarbij nog een stapje verder...

 

En dat de zus van Lamon hem maar moet voordragen aan de paus, is misschien wel wat ongepast,

maar niemand bepaalt hier wat fatsoen is en wat niet. (btw Lamon was niet gelovig, dacht ik)

 

Maar daarmee is het hele probleem van Cortenbach niet opgelost en ik ben er zeker van dat dit ook nooit zal opgelost worden..... de weg van de afbraak, misschien een teken aan de wand...

afbraak van historische monumenten, erfgoed en vooral menselijke waarden...

Er is een mooi rookgordijn opgetrokken bij sommigen rond dit probleem en wanneer dit opgetrokken zal zijn, samen met het stof van het instorten, is alles voorbij...

 

Het weggooien van historisch erfgoed, geschiedenis, waarden en zoveel meer heeft zijn gevolgen voor de toekomst, want men heeft geen verleden meer om op te bouwen.

Ooit leerde ik in mijn opleiding geschiedenis dat het verleden zoveel te leren heeft, dat mensen uit het verleden waarden meebrachten, dat je leeft in het heden met het oog op de toekomst maar met als basis het verleden.

Triest!  Zeer triest!!!

 

Om als buitenstaander u een oordeel te vellen ? Heel moeilijk. Maar Lamonneke kennende ???? Daarom, laat den bulldozer komen en begin helemaal opnieuw aan de hand van tekeningen, foto's, schetsen en wat weet ik veel. En a.u.b. scheld die leegstandsboetes kwijt ( de eeuwige gesel van de groene bende ) . Ik kan er ook een boek over schrijven.

En anoniem 7, ik ga er nog een dossierke aan toe voegen. Het spookhotel achter het vrijbroekpark. Al meer dan vijftig jaar staat die Tsjeven bunker daar te verkommeren en geen mens die er over kraait. Hou op, hou op.

Dat pand zal ook nooit onteigend worden, en de reden daarvoor kan wel eens simpelweg de volgende zijn: het Belgisch onteigeningssysteem zit namelijk redelijk degoutant in mekaar, men onteigent u voor een bepaald bedrag, en binnen een jaar of 10 komen ze nog eens langs en zeggen ze "tiens, wij hebben tussendoor eens uitgerekend dat wij u destijds teveel betaald hebben, gelieve dat teveel terug te storten MET royale intrest" En hoplaa, vaderke staat krijgt z'n geld terug, en de onteigende blijft bedrogen achter.
Maar dat werkt enkel bij particulieren, een vennootschap kan na een jaar ontbonden worden en het geld dat erig zit verdwijnt ( zeker bij een buitenlands vennootschap ) in alle windrichtingen, onbereikbaar voor de grijpgrage vingers van de overheid. En dat weten ze zelf natuurlijk ook, teveel risico dat ze nooit succesvol tot terugvordering kunnen overgaan, dus wordt deze 'voorkeursbehandeling' gereserveerd voor brave binnenlandse particuliertjes die geen middelen hebben om zich te verweren. Kleine moeite, gegarandeerde return.
Simpel eigenlijk, toch?

De bulldozer over een deel van ons erfgoed en waarom niet over mensen! G.L.

nog eens triest, erg triest!

Geschiedenis is een basis voor onze samenleving, een stevige wortel in de grond, nodig om een boom te laten groeien en te behouden.

En die natuur moet je verzorgen om verder te leven, zo ook met de geschiedenis en zijn mensen op klein en groot vlak.

 

 

Waar maken jullie je druk om ?
Binnen enkele maanden zakt die ruine toch vanzelf in en dan kunnen de kleutertjes weer 10 jaar ruzie maken over wie het puin zal moeten ruimen.
Wat maakt het nu uit of dat oud kot daar blijft staan, of afgebroken wordt.
Dat is daar toch allang niet meer te redden.
Misschien kan Somers het verhoeren, euh verhuren aan Vinci Parks, of er een vliet in graven.

Laat me er even één van de stadsgedichten van Bart Moeyaert tegenaan gooien..
Het gaat over politiek (indertijd in Antwerpen), maar ook van toepassing wanneer men spreekt over mensen die alles gegeven hebben.

 

uit   Kies  van Bart Moeyaert

 

Bestaan kan iedereen

er zijn vraagt moed.

En wat de dichter doet

is pleiten voor het een.

....

Zelf houdt hij niet

van vlekken maken,

maar als het bot moet

stelt hij de zaken scherp

zodat het snijdt.

....

Hij is het best geplaatst

om iets over de gum

te zeggen, omdat hij

als geen ander weet

hoe leeg het is als hij

het blad omslaat, hoe snel

de fout, maar ook hoe klein

en hoe verlamd

een hand van angst.

Daarom juist blijft hij

in potlood denken,

want dat is volgens hem

het wezen van er zijn.

 

Het gaat hier over politiekers, hoe ze kunnen bestaan of er zijn!

Voor mij heeft er iemand echt geweest, hij was en is er....

en ik heb geen nood om naar een of andere in Rome te trekken, om te weten dat voor hem 'er zijn' mag gebruikt worden.

annemie lamon

Dat doet mij denken aan een gedicht dat ik al sinds kindstijd ken, en dat vele mensen waarschijnlijk ook erg bekend in de oren zal klinken.
En bovendien: Het gaat toevallig ook over politici, en het gaat als volgt:

Ze dronken een glas,
Ze deden een plas,
En alles bleef gelijk het was.

En het sluit als volgt af :

En er kwam een varkentje met een lange snuit en 't vertelselke was uit.

Wanneer de boel (die onvermijdelijk toch zal instorten) nadien opgeruimd wordt, dan zullen de stenen hoogstwaarschijnlijk gestockeerd worden bij die van de Lepelaer, wachtend op de wederopbouw (hahahaha!!!).