Wat als ...

MT schreef:

Blij voor Gustav Eiffel dat hij geen Mechelaar was en dat hij zijn toren in Parijs liet bouwen want indien hij dit te Mechelen had gedaan dan zag zijn toren er vandaag ongeveer zo uit én dan zouden de Mechelaars er nog fier op zijn ook ... (bron: MT)

... dan had onze Peter dit zicht nooit gekend.

;-)

Foto Gimycko

Ha ha.

Bourgois wil iets maken zoals The National Trust.

Terwijl ze de laatste Congo boot naar de schroothoop laten vertrekken.

Onze politiekers hebben, geen viezie geen kultuur geen plan!

In mijn leven hebben ze al. 3 maal het onderwijs hervormd nu weten ze niet meer waar Grootbritanie op een blinde kaart staat.

Na 62 Jaar ben ik het vertrouwen in die kluchtzangers kwijt.

 

Francis

 

Francis, naar de schroothoop gaat dien boot niet. Hij ligt tot het einde der dagen op den bodem van de Oostzee. Hij ligt daar tussen oude glorieen van de tweede wereldoorlog en zal er nooit meer weg willen. Het onderwijs hervormen ? Boullabaise van maken zeker. Uw vertrouwen kwijt zegt ge, nu maar eerst. Maar nu ter zake. Ze gaan met die hoogtewerker toch niet aan den toren prutsen zeker. Dat ze wachten tot ik in congé ben zeunne.

Een (nog minder) afgewerkte "Sint-Romboutstoren" kunnen we bewonderen in Zierikzee (Sint-Lievensmonstertoren) of in Antwerpen (Sint-Jacobskerk).

Beide torens zijn nooit afgewerkte bouwwerken van de Mechelse Keldermansfamilie.

Vijf fouten in Groot-Brittannië + vijf in de rest van de tekst van zeven lijnen, vind ik een verdienstelijke poging. Toch de volgende maal de spellingscontrole even aanzetten misschien. Niet treuren. We tikken er allemaal al eens naast!

:-))

 

Probleem met die vervloekte I pad

Francis

 

Francis, ze moeten uw geld terug geven, dan kunt ge ne nieuwe I pad kopen.

Enfin. Maar ik ben bang dat ze daar niet zo vlot mee zullen zijn.

En wat betreft dat er naast kloppen mijn vingers zijn te dik!

Cultuur en monumenten zijn steeds twee dingen die hier in ons landeke niet goed samen gaan!

Brussel heeft een schat aan art nouveaux huizen maar ze hebben er al ik weet niet hoeveel met de grond gelijk gemaakt. Het Volkshuis van Victor Horta is ook op de schroothoop gesukkeld.

En in Mechelen zetten ze een aquarium op de grote markt, nen bollewinkel in blauwesteentjes

waar vroeger de Zeeridder stond, en een spookdorp op het terrein van Chevalier Marin. De gezellige overdekte terrassen vervangen door beschimmelde parasols. Vroeger uniform grijs, precies of dat er nog geen grijs genoeg is, maar nu uniform groen van het mos.

En overal kasseien om lekker uw nek te breken.

Mechelen een stad om te zoenen. Ik ben bang dat de brave man die die slagzin heeft

uitgevonden nu ergens in een gesticht zit.

Maar ook de Parijzenaren wilde de Eifeltoren afbreken na de wereld tentoonstelling.

HET KAN VERKEREN “was dat niet van Bredero?”

Heel het Vlaamse Land staat vol onafgewerkte torens.  Meestal was het geld ineens op en plaatste men nog juist een afdakske om alles droog te houden.  Zie Zierikzee en Antwerpen.

spelling is een schone deugd

 Waarde Heer Francis VERBEECK,

  Ondergetekende, heeft als 65-jarige burgerlijk bouwkundig ingenieur (Rijksuniversiteit Gent), gedurende circa 21 jaar gewerkt bij ondermeer de Dienst van de Kust (Ministerie van Openbare Werken, gevestigd te Oostende), de dienst "Gebsubsidieerde Werken" (afdeling Stedenbouw te Brussel - werkbelasting circa 45 minuten per werkdag, om gek te worden...).

Van september 1971 tot de dag van mijn pensioen, 30 september 2011, was ik continu aan het werk bij de Spoorweggroep en heb mijn loopbaan beëindigd als Eerste burgerlijk ingenieur -   Afdelingschef te Antwerpen, verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de renovatiewerken van de belangrijkste stations zoals Antwerpen-Centraal (in samenwerking met het NMBS-Holdingfiliaal "EUROSTATION", en andere spoorwegcollega's) Antwerpen-Berchem, Mechelen, Vilvoorde, Hasselt, Leuven, enz. In die meer dan veertig jaar werd de Spoorweggroep, te beginnen met het rapport "SOBEMAP" (eind jaren 70) ontelbare keren hervormd, geherstructureerd of zoals men het vandaag benoemt: aangepast aan de nieuwe synergieen. Behoudens enkele prestigieuze projecten (N-Z-verbinding te Antwerpen, renovatie station Antwerpen-Centraal, nieuw station te Liège, enz.) is er niet zoveel veranderd: het goederentransport per spoor is in een diepe crisis beland, met bijzonder nefaste gevolgen voor het Belgische mobiliteitsprobleem.

De huidige soap in verband met de aanduiding van de nieuwe (?) CEO's voor enerzijds Infrabel en anderzijds NMBS, is beschamend voor de politieke wereld. De spoorwegwerknemers zijn alle vertrouwen in hun middle-management kwijt geraakt.

Wanneer men geen enkel oog meer heeft voor de levenskwaliteit van 35.000 spoorweggezinnen dan moet dit uiteindelijk op korte of middellange termijn tot bijzonder zware catastrofale gevolgen leiden. Het geduld van reizigers en werknemers raakt stilaan maar in versneld tempo de bodemkoers, waar alleen nog drijfzand aanwezig is

Etienne Thiebaut.