emotionele en expressieve glaskunst te zien in Hanswijkcrypte

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets - werk van Anita Tilley en Kristel Van Lent)

Met een receptie en een woordje van schepen van cultuur Frank Nobels en afscheidnemend directeur Eric Ruts, werd de tentoonstelling van de afgestudeerden glaskunst 2013 van het IKA, geopend.  Deze unieke expo gaat dit weekend door in de crypte van de Hanswijkbasiliek.  Wie deze bijzondere tentoonslelling met een bezoek wil vereren, zal zich moeten reppen!  Zaterdag 15 en zondag 16 juni is hij te bekijken van 10 u tot 18 u.  Gratis inkom langs de Raghenoplaats.  Het IKA is deze dagen niet weg te branden uit de actualiteit.  Het instituut voor Kunst en Ambacht stelt niet alleen ten toon op verplaatsing,  met glaskunst  - maar ook in eigen huis aan de Veemarkt kan je dit weekend terecht voor soortgelijke expo's van keramiek en edelsmeedkunst.  Wie nog méér wil bekijken van de artistieke exploten van het IKA kan volgend weekend terecht op de Opendeurdagen...

 

Ik gebruik de woorden niet licht: dit is wérkelijk een beklijvende tentoonstelling met grote artistieke waarde.  Bovendien weet het getoonde werk je vaak sterk te emotioneren.  En dat doet alleen grote kunst. 

 

Onder de deskundige leiding van docenten Sandra De Clerck en Katrijn Schatteman, zijn de acht afgestudeerde glaskunstenaars uitgegroeid tot een boeiende generatie hedendaagse artiesten, begaan met actuele en menselijke thema's.  Heel divers en met verschillende technieken weet hun werk de toeschouwers te raken. 

 

Maria Bemelmans, Danny De Mol, Paul Funcken en Kristel Van Lent voltooiden hun 7de specialisatiejaar.  Charlotte Friedman-Goedraad, Anita Tilley, Krista Israel en Ingrid Vandekelder stonden voor de eerste keer voor een externe jury, en volbrachten hiermee hun hogere graad.

 

   (directeur Eric Ruts)

Eric Ruts was tot voor een maand directeur in het IKA - een functie die hij elf jaar met veel plezier heeft uitgeoefend.  Nu heeft hij de leiding van scholengroep 5 van het gemeenschapsonderwijs, en wordt hij opgevolgd door Ludo Vermeiren.  Met nadruk en fier deelt hij mee dat dit weekend drie tentoonstellingen zijn opgezet op twee locaties.  Hij zegt dat hij het heel belangrijk vindt dat deze tentoonstelling  eens in een andere kader wordt opgezet.  Bovendien doen de afgestudeerde kunstenaars zo ervaring op om een tentoonstelling helemaal van niks op te bouwen.

 

Vanuit mijn nieuwe job blijf ik het IKA met plezier opvolgen.  Ik heb steeds met grote belangstelling de afdeling glaskunst gevolgd, en kan wel stellen dat ze heel bevlogen docenten heeft.  In de glaskunst is het belangrijk dat eerst een grote kennis van het ambacht wordt opgedaan om stilaan over te gaan tot kunst.   De tentoongestelde kunstwerken zijn de dragers van deze kunstenaarsvisie.  Het zijn anderzijds ook momentopnames.  In kunst is niets definitief.  Ik zag al een grote evolutie in het werk van deze kunstenaars, en ik zie ze nog steeds evolueren. Maar ik nodig iedereen uit om het zelf te ontdekken.

 

Schepen Frank Nobels noemt zichzelf een trotse schepen van cultuur.  4000 leerlingen zijn aan de slag in het deeltijds kunstonderwijs, waaronder Conservatorium, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en het IKA.  Maar in het IKA klopt het hart van de glaskunst het luidst.  Al van meetaf was de schepen geboeid door de afdeling glaskunst.  Hij zegt dat deze afdeling een grote internationale uitstraling heeft.  Niet voor niets zijn vier van de afgestudeerden Nederlanders!  Mechelen heeft steeds een grote reputatie gehad voor zijn toegepaste kunsten.  Ook in de glaskunst.  Nobels haalt de voorbeelden aan van de glasramen van Sint-Rombouts en de unieke moderne ramen in de OLV-over-de-Dijlekerk...  Glas is ook zo veelzijdig - het is soms broos, en transparant, soms vlak, soms wordt het geblazen... 

 

  (Kristel Van Lent)

Heel erg tot de verbeelding spreken doen de kunstwerken van Kristel Van Lent.  Ze staat hier bij een groot werk waarin in een stalen verpleegster een 'mens' hangt  - 'Feelings, from birth till death' - geboorte en dood in één expressief werk gevat...

 

Dagelijks ben ik met verschillende materies en met mensen aan het werk.  Ik ging op zoek om mijn eigen grenzen te verleggen en ook op persoonlijk vlak dingen te gaan creëren.  De opleiding glaskunst gaf me die uitdaging.  Glas inspireert me, verleidt me en daagt me uit.  Het doet me verwonderd staan over de wereld, het leven en over mezelf als vrouw, echtgenoot, moeder en vriendin...  Iedere keer ontdek ik meer mogelijkheden: de transparantie, de kleur, warmte, sterkte, breekbaarheid en onvoorspelbare.  Steeds meer gaat het dagdagelijkse zich verweven met glas.  Mijn werk gaat over pijn, verdriet, verlangen, angst, agressie, liefde, kwetsbaarheid, kracht, geborgendheid, faalangst, eenzaamheid.  Het zegt iets over mijn innerlijke gevoelens en mijn leefwereld.  Ik wil de tijdelijke gedachten en gevoelens van het leven vastleggen van de geboorte tot de dood, van droom tot werkelijkheid, in goede en slechte dagen.  Zo kan ik mijn Zijn delen met anderen.

 

  

Ook het werk van Anita Tilley spreekt me erg aan in zijn emotionele geladenheid.

 

Ik maakte vroeger al een artistieke 'reflectie' bij de Mechelse Besloten Hofjes van de gasthuisnonnen.  Ze drukten in die schrijnen hun intiemste gevoelens en gedachten uit.  In deze werken die hier tentoongesteld worden, haalde ik mijn inspiratie bij de ziekte van Alzheimer.  Talloze uren die ik wachten doorbracht bij mijn moeder die aan deze ziekte lijdt, inspireerden me tot deze tekingen op glas.  Het licht, de ruimte en het glas brengen deze vrouwen niet in beweging.  Ze zijn er gewoon, ingekapseld in hun leefwereld.  Met hun houding nodig ik de toeschouwer uit om in een bepaalde richting te denken...  Alles blijft onuitgesproken, niks is zeker...

 

 

Met de installatie 'PILL ALERT'  - pillen in alle facetten en kleuren en vormen, wil Ingrid Vandekelder waarschuwen voor het langdurig gebruik van dit alles...  Met deze kunstwerken die ontstaan door de toepassingen van technieken als pâte de verre, vormsmelten, slumpen en glasblazen, hoopt ze dat de toeschouwer stilstaat bij deze problematiek.

 

Het zijn maar drie van de acht evenwaardige kunstenaars die ik hier aan het woord heb gelaten.  Kom de rest zélf ontdekken dit weekend!  Mis dit echt niet.

 

   

   

   

 

https://www.youtube.com/watch?feature=playerdetalpage&v=TKSYggMcTvo

(reportage van Bert Vannoten van MechelenTV)