Binnendijle bloot gelegd

met categorie:  

(klik op beeld voor grotere versie)

Het stadsbestuur wil de oude waterlopen en vlieten in de stad opnieuw zichtbaar maken. In dat project kadert het voorliggend ontwerp dat de Binnendijle vanaf het Molenhuis tot aan de spoorwegbrug opnieuw blootlegt. Dit plan geeft Mechelen een nieuw verdiept plein als kwalitatieve verblijfsplek bij het water. Daartoe moet parking 1 Zandpoortvest tussen de beide campussen van Thomas More verdwijnen. Onder meer ter compensatie daarvoor komt er een tweede verdieping op parking 2.

Het plein moet een ontmoetingsplek worden met aansluiting op de groene oevers van de Binnendijle. Vandaar de keuze voor een verdiept en getrapt plein. In materialisatie wordt vooral gestreefd naar groen en hout. Tussen Kruidtuin en Mechelsbroek moet dit een intiem en groen plein worden.

 Bij de verdere verfijning van het ontwerp de komende weken zal ook het parkeergebouw van het paramedisch instituut betrokken worden. Zo kunnen de toegang van de Kruidtuin en de opengelegde Dijle met mekaar corresponderen.

Een realisatietermijn van het ambitieuze stadsvernieuwingsproject moet nog besproken worden tussen de stad Mechelen en W&Z. In elk geval zal dit project pas gerealiseerd worden na de aanleg van de wegbypass van het stationsproject en de doortrekking van de R6, waardoor de Zandpoortvest grotendeels ontlast wordt van doorgaand verkeer. Op die manier kan de Zandpoortvest als minder zware barrière heringericht worden. Afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid zal bij het vervolgtraject betrokken worden in functie van de studie voor de heraanleg van de vesten.

 

Meer leesvoer hier.

Op zich ziet het er mooi uit - alles is beter dan die verschrikkelijke parking - maar ik stel me toch de vraag welk beleid men nu in Mechelen eigenlijk wil voeren.  Enerzijds wordt er overal bespaard, geschrapt en naar inkomsten gezocht, anderzijds blijft men wel dure studieopdrachten uitschrijven voor nog duurdere projecten.  Ondertussen bespaart men op bussen, dienstencentra en het wasgoed van bejaarden...  Bedenkelijk.  

Je moet natuurlijk blijven investeren in nieuwe projecten, ook als het minder goed gaat. Maar het is natuurlijk een gerechtvaardigde vraag A.

Wat ik niet goed snap is waar ze met de autokes van de ring gaan blijven. Het nieuwe stukje groen is toch volledig afgesloten van de Kruidtuin, door de ring?

@ An Oniem :

Als het gene Crisis is, is het volle gas vooruit - full speed ahead.

Als het wel Crisis is, is het (uit)kijken en omzien.

Stilstaan is geen optie, want stilstaan is achteruitgaan.

Foto Gimycko

@A.noniem: Dit was reeds in 2011 afgesproken tussen stad en Waterwegen en Zeekanaal. Ik vermoed dan ook dat er kostenverdeling zal zijn tussen beide partners en misschien is er nog wel ergens een europees potje waar ze subsidies uit kunnen halen.

Het feit dat ze hun tijd nemen om dit grondig voor te bereiden en uit te werken vind ik zeer goed.

En de studenten worden vergeten. Heb dit project bij STIP aangekaart, maar niemand schijnt daar precies van inspraakorganen gehoord te hebben.

Groetjes van een ietswat geïrriteerde studentenvertegenwoordiger.

open toe open toe open toe weten ze nu nog wat ze willen?

het was open en toen moest het toe nu is het toe en moet het weer open....

@ Malenie : Dat noemen ze bezigheidstherapie.

;-)

Wie nog op theaterbezoek wil moet dus in goede conditie zijn, want de meest voor de handliggende parkeerruimte wordt alweer een paar honderd meter verder verhuisd. Het automobilsten pesten gaat verder...

Blijven investeren in stadsvernieuwing, niet stilstaan maar vooruitgaan... allemaal goed en wel, ik kan me daar zeker in vinden en in herhaal: het ontwerp ziet er wel mooi uit (op papier alleszins).  Ik maak me enkel de bedenking dat

1) de helft van het huidige bestuur dit soort projecten in de vorige legislatuur zou hebben bestempeld als 'geldverspilling' en 'megalomane prestigeprojecten' 

2) er op allerlei posten wordt bespaard, beknibbeld, tarieven worden opgetrokken, mensen worden ontslagen, dienstverlening wordt ingekrompen of afgeschaft, en dat alles onder het mom 'dat er geen centen voor zijn' en dat men 'de tering naar de nering moet zetten' (= jarenlang de mantra van zowel de huidige eerste schepen als de huidige schepen van Financiën).

Ondertussen vernemen we uit goede bron dat er nog meer besparingen op komst zijn en dat de financiering van andere projecten die lopen of gepland zijn (Tinel, Bruul, station) nog helemaal niet rond is.

En wat de inbreng van Waterwegen en Zeekanaal betreft, da's ook overheid en die moeten dus naar 't schijnt ook 'besparen'. Dat de stad met hen trouwens eens overlegt over die zandtransporten van de stationswerf, waar het recent in de krant nog over ging - dat lijkt me véél dringender...

 

 

 

 

Peter stelt de juiste vraag... wat is de waarde van een "verdiept groen plein" (geweldige woordenschat van dat projectbureau, dat wel...) dat volledig omsloten zal zijn door asfalt en treinsporen  ?

De bestaande ring zal in zekere mate ontlast worden door de nieuwe tangent, maar het zal altijd een dubbele tweevaksbaan blijven met permanente verkeersstromen. Het is bedriegelijk te denken dat hier straks een "groene boulevard" komt.

"Aansluiting op de Kruidtuin" is dus een illusie. Dat bekt goed in een powerpoint presentatie maar zal in de praktijk nooit zo beleefd worden.

"Aansluiting op Mechels Broek" is al helemaal een giller. Er liggen nu al ettelijke treinsporen tussen, en straks komt er nog een drukke tangent bij.

Hier is een projectbureau zijn ding aan het verkopen.... Surfend op de idee-fixe dat Mechelen met water in de stad per se aantrekkelijker zal worden. Afgezien van de Melaan aan het Conservatorium, vind ik die waterobsessie eerlijk gezegd "much ado about nothing", een zaak van willen maar niet kunnen, en van zich willen spiegelen aan voorbeelden (Brugge ? , verschillende steden in NL) waarbij de Mechelse binnenstad zich hier toch niet voor leent. Het stukje water aan de Lange Heergracht bv. is veel moeite geweest voor weinig en redelijk troosteloos effect.

Ik vraag me af hoelang de stad dit waterverhaal nog gaat geloven, en durf te hopen dat ze er onder druk van budgetrestricties met wat meer gezond verstand en "down-to-earth" mentaliteit durven naar kijken.

 

 

 

@ An Oniem :

Is er zo een down-to-earth-project dat uw goedkeuring wel heeft ?  Iets van de voorbije jaren waarvan ge zegt : "Awel, dat vind ik goe gevonden."

Just2know, zeunne

Wel Gim, de Egleghemvijver in Hombeek is zo een " terug met de twee voetjes op de aarde " project. Dat project bestond al jaren maar door allerlei negatieve omstandigheden ( krimi, vervuiling en overlast ) was dit ongenietbaar geworden voor Jan Modaal. Door heel veel politieke druk op het bestuur de voorbije jaren is daar verandering in gekomen. Er zijn aanpassingswerken uitgevoerd, er werden nieuwe aanplantingen gedaan, er werd een hondenweide ingericht, regelmatig word geruimd en er kwam veel meer noodzakelijk toezicht door de politie. Veel stadsgenoten kunnen daar nu in hun vrije tijd komen genieten. Het is nu maar te hopen dat gedurende de vakantiemaanden de koord heel strak wordt gehouden. Ik dacht trouwens dat ik dit thema hier ooit al eens in de schijnwerpers had gezet. Met de taditionele negatieve kritiek trouwens. Niet waar redactie .

@ G.L. :

I.v.m. dat laatste, zou alles in orde moeten zijn.

Nultolerantie in recreatieparken

Geen idee of dat ook geldt voor 'Oembeik Vaover.

Wel gym, een niet meer zo recent voorbeeld, en we zijn er al zeer gewoon aan geworden, maar het feit dat de Grote Markt geen bovengrondse parkeerplaats meer is, vind ik een van de betere beslissingen. Eigenlijk ook het Romboutskerkhof. In beide gevallen lijkt mij de balans tussen opoffering van parkeergemak en opwaardering van de omgeving onmiskenbaar positief. 

Wat mij bij die Zandpoortvestblootlegging tegensteekt, is dat 100 parkeerplaatsen die heel praktisch gelegen zijn recht tegenover de Kruidtuin, en ook redelijk goed tov winkels in de OLVrouwstraat en Vijfhoek, zouden worden opgegeven voor een streep water vlak naast de ring, en met uitzicht op de ijzerenweg :-).  Het sop lijkt mij de kool niet waard, dunkt mij, en ik snap de reactie hierboven dat dit automobilistenpesten is.

De huidige parking heeft momenteel inderdaad wel een troosteloos uitzicht als asfaltvlakte, maar daar kan mits heraanlegging met wat groene accenten - en met véééél minder budget - wel een mouw aan gepast worden. De parking op zich moet daarom nog niet gesupprimeerd worden.

 

 

@ An Oniem : Gij zult wel van Mechelen zijn, zekers ?

Dan weet gij ook dat, binnen de kortste keren, beide parkings -1 en -2 diep in de ondergrond gaan liggen.

Foto Gimycko

Interessante opmerkingen. Ik ben het er volledig mee eens. Sommige water-projecten zijn er heel erg met hun haren bijgesleurd. Ik kan me trouwens niet van de idee ontdoen dat het openleggen van de Heirgracht een beetje is om een bepaald immo-project een cadeautje te doen. Wonen aan het water weet je wel.

Ondertussen snap ik wat er gaat gebeuren met dit project en de interaktie met auto's. Er zijn namelijk twee fasen.

Fase 1 heeft geen verbinding tussen het nieuwe groen en de kruidtuin onder de ring/oude stadsgracht.

Fase 2 heeft wel een verbinding tussen het nieuwe groen en de kruidtuin onder de ring/oude stadsgracht.

 

Fase 2 bespaart ons een aantal verkeerslichten.  De automobilisten zullen het graag horen.

Foto Gimycko

Er zouden toch parkeerplaatsen bijkomen aan de kant van de jeugdherberg.

Diegene die wil gaan "shoppen" per auto kan daar parkeren en te voet naar de Vijfhoek en O L Vrouwstraat gaan.Zelfs door "den botaniek",da's nog gezellig ook.Zo veel langer is dat toch niet.

Het blootleggen van al dat water op zich is mooi als er maar niet te veel "jonge mensen" insukkelen, ge weet maar nooit na een fuif, daar in die buurt wordt toch wel eens een pintje gedronken!!!!!!.

Dan is dat weer de schuld van het stadsbestuur en wat dan???????

@ Frieda :

De Jeugd van Tegenwoordig is zo braaf want ze drinken alleen maar frôôtsap en ze bobben.

;-)

Ach ja. De beste manier om er voor te zorgen dat er niemand insukkelt lijkt me het dempen van de BinnenDijle.

Vreemd was het voorzien van leuningen aan het water ooit geen NVA standpunt ?

Dat de schepen van gedane zaken er maar ver genoeg van weg blijft. Ge weet maar nooit.

Wat die parkeerplaatsen betreft klopt er trouwens iets niet met de cijfertjes die burgemeester Somers vandaag in de krant noemt.  Hij spreekt van 80 plaatsen die zouden verloren gaan aan de hogeschool maar die gecompenseerd worden met 70 nieuwe plaatsen op de parking aan de jeugdherberg.  'Maar' tien minder dus.  Hij vergeet dan echter wel de 30 plaatsen in het parkeergebouw van het Paramedisch Instituut, die zouden moeten wijken voor de nieuwe ingang van de Kruidtuin.  (80+30)-70=40.  Dat zijn dus 40 plaatsen minder.

Wat ook stilaan typisch wordt is dat terwijl de plannen bekend worden gemaakt, het Paramedisch Instituut blijkbaar zelfs niet op de hoogte was dat zijn parkeergebouw zou moeten verdwijnen.  Die school vraagt nu dus, begrijpelijk, als compensatie 30 plaatsen elders.  Als je die afpitst van de 70 aan de jeugdherberg hou je er nog 40 over, tegenover 80 nu.  Da's dus de facto een halvering van het aantal 'openbare' plaatsen.

En men gokt dus op 'veel minder verkeer' op de vesten...  Hoe valt dat te rijmen met de explosieve bevolkingsgroei die men voor de komende jaren voorspelt?  Gaan al die extra inwoners de (afgeschafte) bus nemen?

't Wordt steeds bedenkelijker...

 

 

Nog een uitsmijter.  Vandaag in de krant: de ontwerpers van de Bruul krijgen 200.000 euro, nog voor er een steen gelegd is.  Voor de Stassartstraat wordt een ontwerper gezocht, die zich mag uitleven voor het luttele budget van 230.000 euro (exclusief de feitelijke heraanleg).  En hoeveel belastinggeld zouden de ontwerpers van bovenvermeld plan krijgen?

CRISIS!?

A.S : weet niet wie de "A.Noniem" is, maar de "anoniem" hierboven ben ik dus...was niet ingelogd, vandaar.

Maar ik volg "A.Noniem" ook wel, die kritisch de door Somers voorgestelde cijfers natrekt. De clou is dat A.Noniem nog te braaf is.... iemand al eens de plaatsen op de frituurparking nageteld ? Het zijn er wel degelijk 100 en geen 80 zoals Somers stelt....

20 parkeerplaatsen "wegmoffelen" op zich is het einde van de wereld niet, maar in combinatie met die 30 van het Paramedisch instituut.... het is dat soort gemarchandeer met cijfers, waarbij telkens wat wordt afgerond, bijgevuld of afgetrokken naargelang het uikomt, waar ik het als burger op mijn heupen van krijg....

Herman Van Veen zong er in "Hilversum" al over  : "de melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan" ....

Somers en zijn entourage hebben in hun hoofd dat er hier een "intiem verdiept plein" moet komen, en desnoods passen ze de werkelijkheid wel aan om hun business case uitgelegd te krijgen....

De vraag is alleen : blijven wij geloven dat de keizer kleren aanheeft, of is er iemand die luidop durft roepen dat hij eigenlijk in zijn blootje staat ??

Ik vraag me af welk nut het openleggen van de Dijle heeft.
Ik zie alvast alleen maar nadelen.

Er verdwijnen een groot aantal parkeerplaatsen, recht tegenover de Kruidtuin.
De broodwinning van de uitbater van de frituur, die er al jaar en dag staat, wordt plots op de helling geplaatst, want die man moet zijn klanten achterlaten en elders opnieuw beginnen.
Ook onze vriend, De Stokke, zal daar weg moeten en zal dus een pak minder omzet kunnen draaien omdat ook hij een groot deel van zijn klandizie zal zien verdwijnen, niet alleen schoolgaande jeugd, maar ook passanten die er even konden parkeren om hun penske of hamburgertje te halen.
 

Dan heb je natuurlijk ook het kostenplaatje.
Zijn deze werken nodig ??? Ik denk het niet. Volgens mij gaat het om een presigeproject, dat evengoed kan uitgesteld worden tot na de crisis.
Deze centen kunnen veel beter besteed worden aan noodzakelijke dingen.
Ik ervaar het als een totaal verkeerd signaal.
Ouders van scholieren moeten binnenkort een halve euro per dag betalen als de kids in school blijven eten, omdat de stad moet besparen en langs de andere kant wordt het geld door de stad verkwanseld aan het overbodige openleggen van de Dijle.

Ik vraag me af welke Mechelaar er zit te wachten op het openleggen van de Dijle en het offeren van parkeerplaatsen.


 


 

Jan G. dit is inderdaad een prestigeproject en de dada van de burgemeester nl. waterkes aan de oppervlakte brengen:-) Maar wees gerust het is een project op kosten van anderen because zwaar gesubsidieerd door "eurosovjet"; De pluimen worden wel op de collegehoeden gestoken...en dat betalen zijn wij tenslotte langs allerlei belastingkanalen zelf aan het doen, maar door allerlei omwegen wordt het traject onoverzichtelijk.

wat is nu de heibel dat ouders ineens moeten betalen voor het eten van hun kinderen? Dat ze dan zelf een brood kopen en hun kroost bokes meegeven! Ik snap niet waarom de stad voor hun lunch moet betalen... 

Kathinka, het gaat niet om de lunch op zich, maar om de 'oppas' die de school blijkbaar 's middags vormt. Ook voor- en naschoolse kinderopvang worden duurder...

A. Noniem, ja, had het ook door na de zin die elk uur herhaald werd op het radionieuws te ontleden. Hebben eens goe gelachen, er een krant bij gehaald en een dik uur plezier gehad in de grammaticale dwalingen van de heren/dames journalisten.  

@ de kankeraars: dat terras is niet voor jullie bedoeld maar wel voor de studenten. Zij hebben tot op heden alleen de vest of de parking om ' rust ' te vinden. Héél eigenaardig maar in Leuven werkt het wel: een stuk kaaimuur van de Dijle werd afgebroken en vervangen door een zachte berm met zitplaatsen.

Mochten jullie Leuven verkiezen als plaats om je vierwieler te stallen, vergeet niet dat je daar tot 21 u de parkingmeters moet vullen. Het parkeergebouw op de Zandpoortvest was reeds van bij het begin voorzien om een bijkomende verdieping te kunnen dragen dus wat is het probleem? Je kan binnen een aantal jaren ook nog ondergronds gaan parkeren ( op vraag van Mediamarkt ) onder de Speecqvest. Wat is dan het probleem? Dat er een stukje groen bijkomt in de plaats van een lap asfalt? Dat er een frietkot moet verhuizen? Frituur Veemarkt is daar toch niet aan kapot gegaan.

Enfin, ieder zijn meug maar ik vind het een goed idee ;-)

@Luc

Het probleem is dat ze niet genoeg salamanders gaan vinden om in al die putten te zetten.

@Luc : Je zal daar maar jarenlang een commerce en een klandizie opgebouwd hebben.
Ze noemen dat in handelstermen "de dorpel" van de handelszaak, het waardevolste gedeelte van een overnameprijs.
Dan zet een burocraatje plotseling je teller weer op nul omdat hij/zij een wild idee heeft.
Voor Frituur Veemarkt is dat avontuur goed afgelopen, al durf ik te betwijfelen dat de mensen uit de buurt van de Veemarkt, nu naar de Speecqvest zouden lopen om frietjes te halen.
Toch blijft het een dikke gok of de frituur op een andere plaats nog even rendabel blijft.
De dorpelwaarde wordt alvast herleid tot nul.

Ook de parkeerplaats recht tegenover de kruidtuin verdwijnt en verhuist een behoorlijk stuk verder op de Zandpoortvest.
Deze bijkomende afstand zorgt ervoor dat mensen die minder goed te been zijn en rolstoelgebruikers niet meer in de kruidtuin zullen kunnen geraken, al moet hier wel gezegd dat het niveauverschil aan de ingang van de kruidtuin al een niet te overbruggen hindernis vormt voor iemand met een rolstoel.
Toch ben ik van mening, dat wanneer men de binnenstad autoluw maakt, men moet zorgen dat de mensen, ook de minder gezonden, in de onmiddellijke omgeving kunnen parkeren, al noem ik de zandpoortvest en de oude zwemdok voor de minder mobielen al niet meer de onmiddellijke, maar de onmogelijke omgeving..


 

Als studenten in een rustige omgeving willen zitten moeten de docenten of beheerders van de campussen die niet aan de zandpoortvest vestigen, maar helemaal in het groen.

Nadeel is dat ze dan wel groen hebben, maar veel minder makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Als die studenten van campus Zandpoortvest en co rust willen, zitten ze dadelijk in de rust aan de Dijle en in de Kruidtuin

Studenten worden geacht te studeren en als ze niet studeren denk ik dat veel de voorkeur geven aan andere gelgenheden dan aan de kaaimuur van de Dijle.

Ik vind het alleen maar een beetje raar dat de voorheen open Dijle toe moest en nu weer open, het is een kwestie van bezig blijven zeker?

Een lange termijnvisie moet ook kunnen aangepast worden aan veranderende economische tijden en daar hebben ze in onze stad nog geen kaas van gegeten.

Er gaat geen toerist meer of minder komen omdat er hier en daar een kommeke stilstaand water een opengelegde vliet moet verbeelden.

Dat Vlaams en Europees potje is dat soms geen belastingsgeld? Of vullen ze die met gebakken lucht!

Ik vind het vooral wraakroepend dat men hier met geld gooit voor iets dat geen enkel probleem oplost, op een moment dat massaal gesnoeid wordt in allerlei uitgaven (personeel zowel als toelagen) die wèl reële problemen van mensen verhelpen, al is het soms maar gedeeltelijk.

Zelfs als men niet overgaat tot naakte ontslagen (wat men dus wèl doet) is het niet-vervangen van wie op pensioen gaat nog steeds vergroten van de werkloosheid, want de gepensioneerde wordt in het personeels bestand niet, maar in de bevolking wèl vervangen door de volgende generatie.

Van op afstand kritisch bekeken is het schokkend om te zien hoe een satirisch toneelstuk en het aansluitende tv-feuilleton (i.c. "De Collega's") de geesten "rijp" hebben gemaakt voor de massale afbraak van ons sociale model, door het "zaaien" van het stereotype van de overheidsdienst, bevolkt met onbekwame ambtenaren, die zich bezighouden met alles behalve hun opdracht. Dat beeld was toen al een karikatuur, samengesteld uit elementen die toen sporadisch voorkwamen. Het waarheidsgehalte van dat stereotype is vergelijkbaar met dat van de gierige jood, de kip-etende Brusselaar, de vrouw die nooit zal leren autorijden... Sindsdien is de werklast van de ambtenarij massaal toegenomen, veel meer dan het personeelsbestand. Het debat wordt voortdurend vervalst door enkel het aantal ambtenaren in rekening te brengen, alsof dat alleen maar een kostenpost is. Dat al die mensen ook maatschappelijk productief zijn en dus een essentiële bijdrage aan de samenleving leveren wordt systematisch weggemoffeld.in demagogische drogredeneringen zoas de "viering" van de dag waarop de jaarlijkse belastingen bijeenverdiend zijn en men "voor zichzelf" begint te verdienen.

Maar dat is een algemeen debat dat relevant is, maar deze topic ver overstijgt, natuurlijk.

@Luc  Klein voorbeeld van 'wat dan het probleem is':
 
 
Men bemerke de zinsneden
 
De maatregelen zijn een gevolg van de zware besparingen bij de stad, die minstens 21 miljoen euro per jaar moet bezuinigen.
 
en
 
"Wij ondersteunen het onderwijs nog steeds met 200.000 euro per jaar. Meer kan echt niet", reageert de eerste schepen. 
 
Zoals geweten gaat dit maar over één van vele besparingen en inkrimpingen die we de laatste maanden al te slikken kregen (en die we in de komende maanden nóg op ons brood gaan krijgen) in Mechelen.
 
In dergelijke omstandigheden is het gewoon onfatsoenlijk dat het stadsbestuur wél kan uitpakken met een louter cosmetische ingreep die veel openbare centen zal kosten terwijl de meerwaarde eerder gering is en er over de impact op mobiliteit en parkeergelegenheid duidelijk niet erg lang is nagedacht (= eufemisme). 

Dus... als ge gene halven euro wil betalen om uw boterhammekes op 't school op te eten, dan gaat ge uw boterhammekes opeten op de trappen van de nabijliggende kerk wat dan weer een GAS-boete oplevert.

Het zijn bizarre tijden.

;-)

Van Roy was de verkrottingsburgemeester, Somers die van de megalomane projecten.  Maar koken kost geld... Zoals ik vorig jaar vóór de gemeenteverkiezingen schreef mocht men zich hoeden voor na de verkiezingen, wat intussen al bewaarheid is.  Maar ik vrees dat na de verkiezingen van 2014 de doos van Pandora pas echt zal geopend worden.

Voor alle Niet-en Nieuwe Mechelaars :

Hier Roger Kokkens "favoriete" burgemeester.

;-)

Is er misschien nog iemand die iets wou zeggen over het blootleggen van een stukje Dijle? Of gaan we gerust nog een stukje ' doormemmen ' over de huidige legislatuur ? ;-))

over het open leggen van dat stukske Dijle: overbodig en geldverspilling en de meeste mensen denken er zo over

En toch ... als ik familie/vrienden van buiten Mechelen op bezoek heb, krijg ik stévast het zelfde commentaar: "wat is het hier mooi geworden!" "wat een groot verschil met vroeger!" "wauw, nu wil ik hier best wel wonen!" enzovoorts ... 
dus geldverspilling? da' niet mijn mening.

 

 

Er mocht wel wat veranderen akkoord, maar dit ene project lijkt me minder zinvol, net als een studie maken voor de heraanleg van bepaalde straten, dat moet toch simpeler kunnen?

Wat me vooral stoort hier is dat het nog niet zo heel lang gelden toe moest en nu weer open. Afhankelijk van de legislatuur moet het werk van de ene kapot gedaan worden om te stoefen met het zijne. Die geldingsdrang en profileringsdrang hindert me heel erg.

Dat is niet besturen in de optiek van duurzaamheid. Maar er was iemand die vond dat het over dat stukske water moest blijven gaan, sorry

Inderdaad Kathinka, Mechelen is mooi in de ogen van de bezoeker, maar wat is het belangrijkste ? Een mooi bord, of een lekker bord ?
Wat baat het een mooie etalage te hebben, als de winkel zelf op niks meer trekt ?
Het is duidelijk dat Somers en zijn bende liever jonge mensen in Mechelen wil krijgen en dat de rest hen niet meer kan schelen.
Voor de oudere Mechelaar is Mechelen een rotstad aan het worden.

Wat betreft de Dijle blootleggen is dat een project dat compleet overbodig is.
De studenten op de zandpoortvest doen het al jaren met een overdekte dijle en ik heb er geen enkele horen zeggen : "Goh, wanneer gaan de die dijle hier eens gaan openmaken".
Compleet overbodig en weinig respectvol als je de burgers overal extra kosten aanrekent om de putten te vullen en er zelfs mensen voor ontslaat, terwijl je aan de andere kant blijft bouwen als gek.
Voor de nodige dingen zeg ik ja, voor de dikke nekken projecten zeg ik ronduit NEEN !!!

Het zijn inderdaad " bizarre tijden ".

Anoniem, wat heb je aan een lekker bord als het op iets onooglijks gepresenteerd wordt?  

De school waar ik heb school gelopen was aan een park gelegen. Kon me geen betere plaats verzinnen om te studeren, zéker als het weer zo mooi was gelijk vandaag en gisteren. Maarja, 'het zijn maar studenten' zeker? 

Ik weet niet hoe oud je moet zijn om een "oudere" mechelaar te moeten zijn, maar afgaand op jou commentaar mag je mij en mijn echtgenoot  met plezier onder de "jonge mensen" indelen, wij vinden Mechelen nog altijd geen "rotstad". 

@kathinka: zo hoor ik het ook eens graag. Een beetje studentenbloed in je aderen zou ook de oudjes helpen! :-))

ere is wel een licht verschil tussen Mechelen een rotstad vinden en bezwaar hebben tegen een nutteloos project...

ik woon hier graag, heb het niet met de kasseitjes op de fiets en vind het niet tof dat een mens tegenwoordig zijn fiets met zeven sloten moet vastzetten en dat er met de regelmaat van een klok ingebroken wordt, dat ge uw chacos op ze Mechels  met handen en voeten moet vasthouden,

maar voor de rest is het hier goed wonen, dat meen ik