Mechelaars brainstormen over nieuw stadsmuseum

met categorie:  

(foto's: Jan Smets  -  Visual Harvesting Martine Van Remoortele)

Voor een zaterdag - met bovendien de belofte van een deugddoende lentedag, was 9 uur   onchristelijk vroeg om in conclaaf te gaan.  Maar na een slaapverdrijvende en troostende kop koffie kon dit gezelschap Maneblussers dan toch aan de slag om mee te denken aan het nieuwe stadsmuseum.  Onder de veelbelovende en verwachtingsvolle titel 'Mamuze' mochten zowat vijftig Mechelaars vanuit verschillende uithoeken van het socio-culturele veld en 'naburige percelen' brainstormen over hoe zij dit nieuwe stadsmuseum zouden invullen.  Heel wat bekende gezichten waren er te zien in Lamot, waar de denktank was opgesteld.  Zo waren er Mechelaars vanuit de Erfgoedorganisaties, werkkrachten van de stadsdiensten of adviesraden, onderwijs, Kunst en Culuur, galerijen, archiefbeheerders, architecten...  Kortom: een pleiade van stadsgenoten die vanuit hun achtergrond wel iets - of iets meer -  konden vertellen over hun verwachtingen en dromen rond het op stapel staande museum...

 

Het moet gezegd: de mensen van de Stedelijke Musea en Erfgoedcel, hadden een prima programma in mekaar gebokst.  In een viertal uur werd gepraat, gewerkt, gebrainstormd, met gevarieerde en boeiende werkvormen.  Presentator van dienst, 'Klara-man' Olav Grondelaers vervulde zijn taak met verve, bijgestaan door de werkkrachten van voornoemde diensten.  Martine Van Remoortele had de leuke taak om al tekenend en schrijvend het gebeuren in beeld te brengen...

 

 

 

Individueel, in duo's, kwartetten en grotere groepen werd van gedachten gewisseld.  Niet zozeer de concrete invulling van het museum kwam aan bod, als wel de visie, de presentatie, de verwachtingen...  Waar wil Mechelen naartoe met dit stadsmuseum?  Wat moet de inhoud zijn?  Hoe kan dit aangepakt worden?

 

Inspirerende filmpjes tussen de rondes prikkelden de fantasie of zetten op weg: een leuk project in Rotterdam, het stadsmuseum van Gent, de Modern Tate...  Het is natuuuurlijk Mechelen niet, maar...

 

 

 

Het werd een leerrijke ochtend: van gedachten wisselen, van mening verschillen, dialogeren...  Er kwamen schitterende dingen bovendrijven.  Alles werd netjes genoteerd, en dat alles zal - naar beloofd - niet verticaal worden geklasseerd, maar een aanzet geven tot focusgroepen, die dit zullen verfijnen en concretiseren.  Alle ideëen zullen zo plastisch mogelijk worden voorgesteld - ze zullen in het achterhoofd blijven 'kamperen', en elk idee kan mogelijk kiemen en groeien.  Met die gegevens zou in 2014 een soort van compilatietentoonstelling worden opgezet.  

 

 

Concreet betekent dit dat in mei en juni verder zal worden nagedacht over de invulling van het museum.  Eeen round-up-bijeenkomst  met de oogst van de brainstorm en de focusgroepenwordt gepland in september.  Hiermee wordt dan de compilatietentoonstelling voorbereid.  Dit moet de basis worden van heet masterplan.  Bart Stroobants van de Mechelse Musea stipt aan dat er ruimer zal worden gedacht dan enkel aan het Hof van Busleyden.  Er is immers méér dan Busleyden.  Het kan een start betekenen voor een ruimere museumwerking, of 'de stad als museum'.   De 'put' van Busleyden is bijna klaar.  Binnenkort kan Contour er als eerste gebruik van maken...

 

(presentator Olav Grondelaers met Bart Stroobants)

(de organisatoren van MaMuze)

 

We zien wel wat de toekomst brengt, en hoe en hoeveel van deze brainstorm zal gerealiseerd worden.  Maar laat ons hoopvol blijven.  In ieder geval was het bijzonder aangenaam en nuttig om eens met andere Mechelaars na te denken en van gedachten te wisselen over dit gegeven.  En alleen daarvoor is het écht niet zo'n ramp om een zonnige zaterdagvoormiddag  op te offeren.  Integendeel.  Deze werkvorm werd dan ook haast door iedereen als geslaagd geëvalueerd. 

 

 

 

 

Een erg boeiende breinstormochtend was dat, de moeite om de vrije zaterdagochtend eraan op te offeren. Had de eer om aan dit fijne initiatief deel te nemen, vtbKultuur Mechelen vertegenwoordigend, maar zoals velen had ik ook met een ander cultureel petje op daar kunnen bij zijn...

Veel bekenden gezien uit cultureel en erfgoedgerelateerd Mechelen. En met zijn allen kwamen we toch een heel wat interessante pistes, voorstellen, ideeën..

Puike organisatie van de Erfgoedcel trouwens!!

Het was fijn om mee denken en nu is het natuurlijk afwachten wat er mee gedaan kan worden en hoe een en ander meegenomen zal worden...

Met andere woorden: wordt vervolgd! ;-)

Dank voor het mooie artikel Jan! En voor jullie deelname, Jan en Mark.

 

Volg alle verdere acties op de voet via www.erfgoedland.be / www.facebook.com/erfgoedland.