Københavns Cykelgade

met categorie:  

Peter Heyninck stelt:

Hier kan men in Mechelen een voorbeeld aan nemen voor de inrichting van de "fietsvriendelijke" autoluwe zone, duidelijke en begrijpelijke wegmarkering voor fietsers en voetgangers.

Als het in Kopenhagen kan, dan moet het ook in Mechelen kunnen.

Welke verzuchtingen hebben de fietsers in de stad ?

(Deze post wordt gemodereerd, alle opmerkingen over andere dingen dan fietsverkeer in de stad wordt er gewoon uitgezwierd, u bent gewaarschuwd :-)

 

Als fietser lig ik niet wakker van een auto naast mij ter hoogte van pakweg het Schepenhuis (om maar iets te noemen :-) , wel van de erbarmelijke wegbekleding op die plek, evenals op de Bruul en zoveel andere plaatsen.

De kasseien maken het een fietser natuurlijk wel heel erg moeilijk.

In Gentse binnenstad is het nog veel erger, naast de kasseien hebben ze daar als extra tramsporen ingebouwd. 

Laat die landschaps/urban architecten voor ze hun opdracht krijgen, eerst is met de fiets rijden en het openbaar vervoer nemen in een regenachtige winterse dag. Hun realisatie zullen menselijker zijn en niet alleen voor het oog gemaakt.

 

Vijftig jaartjes terug lag gans Mechelen vol met kasseien. Bruul zowel als Ijzerenleen, St.-Katelijnestraat, de Merodestraat enz. enz. Plezant vonden wij dat toen ook niet, maar we maakten daar geen drama van. Nochtans waren de fietsen van toen niet,  zoals nu, van veringen voorzien. Maar ja, toen kon een mens nog tegen een stootje....en we waren ook niet zo verwend:-)

Nog een aanvulling mbt kasseien : ik heb eigenlijk niets tegen kasseien hoor, zolang ze goed zijn aangelegd, maar daar wringt net het schoentje. Misschien dat ze 50 jaar geleden het vak beter onder de knie hadden dan nu ?? :-) . De intensiteit (en het gewicht) van het verkeer zal er ook wel wat mee te maken hebben. In elk geval, de Bruul is door en door versleten (stenen uit verband geslagen) en slecht geconcipieerd (afwateringputten te diep).

De Sint-Katelijnestraat lijkt mij een stuk beter.

(off topic voor Eddy : fietsen met verende vorken zijn eigenlijk een marketinghype... de allerbelangrijkste comfortfactor voor een fiets zijn de banden : breed genoeg, niet te hard opgepompt, zoals vroeger dus).

Alle brom- en motorfietsen terug op 't straat, in plek van op 't fietspad. In 't bijzonder de pizzakoeriers: snelheid onaangepast, zeer hinderlijk, luid en stinken. Moesten ze nu nog iets rondbrengen dat het eten waard was ....

Het lijkt wel promotie voor het opdoeken van handel en nijverheid in de stad. Ik denk dat ge dit op de Ijzerleen niet moet gaan vertellen. 

geen last van de kasseien. En toch fiets ik veel in en buiten de stad. Het enige wat me stoort zijn de fietsers zonder bel en/of verlichting en diegene die denken dat ze alles mogen. 

In Spanje (Canarische)  zijn er fietspaden met max. snelheidsaanduiding, dat zou nog iets zijn om de wielertoeristen die denken dat elke baan/fietspad van hen is te leren rekening houden met anderen ... 

Heb er een foto van, maar daarvoor moet je een geregistreerde blogger zijn neem ik aan?

ik wil nog eens het probleem aankaarten aan het grootste park in Mechelen, het Vrijbroekpark.
De fietsers en ook de automobilisten die ernaartoe rijden, of er vandaan komen, houden duidelijk geen rekening met verkeersborden, -regels of wegmarkeringen, waardoor ze een gevaar vormen voor zichzelf.

Voor alle duidelijkheid : In de Ridder Dessainlaan gelden de voorrang van rechts regels.
Er staan geen verkeersborden, maar binnen de bebouwde kom geldt ALTIJD de voorang van rechts, tenzij anders aangegeven.
Dat is op deze plaats niet zo, dus hebben voertuigen die van rechts komen voorrang op degene die van links komt.

In de Dessainlaan zijn fiets-suggestiestroken aangebracht.
Een fiets-suggestiestrook is geen fietspad waarop de fietser steeds voorrang heeft.
Wie als fietser op een suggestiestrook rijdt, moet voorrang verlenen aan het van rechts komende verkeer.

90% van de wagens en fietsers die zich in de Ridder Dessainlaan bevinden houden daar totaal geen rekening mee en brengen zichzelf en de anderen daarmee in gevaar.
 

Het zou wenselijk zijn, moesten er duidelijke borden aangebracht worden, of een op het asfalt geschilderd verkeersbord, om de toestand duidelijk te maken.
Tweede optie is dat men van de Dessainlaan de voorrangsbaan maakt, maar ook dan moeten er borden aangebracht worden.
Bij zomerdagen, als we die nog zullen krijgen, rijden er honderden mensen door de straat die niet uit de buurt komen en de toestand er niet kennen.
Voorkomen lijkt me hier beter dan genezen, of begraven.


 

Fietsers van minder dan 9 jaar mogen in alle omstandigheden (ook als er een fietspad is) de trottoirs en verhoogde bermen volgen, voor zover hun fiets uitgerust is met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm, banden niet inbegrepen en op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen. Fietsen op het voetpad om de kasseien te vermijden mag dus niet.

Over de verhardingen (kaseien of niet) is hierboven al een en ander geschreven, maar er is ook duidelijk iets mis met de mentaliteit bij onze politie, de stad en het Gewest. Twee voorbeelden:

Het woonerf in de Stationsstraat is vrij goed vergelijkbaar met de foto van Kopenhagen, met aan de ene zijde van de greppel met bloembakken een dubbelrichtingsfietspad en aan de andere zijde een voetpad.  Dat laatste wordt systematisch volgeparkeerd door bewoners en bezoekers die in veel gevallen te lui zijn om 50 m verder te gaan waar een plaatsje beschikbaar is of geen zin hebben om te betalen voor een parkeersplaats.  Hoewel dit reeds verschillende malen is gesignaleerd, blijkt de pakkans nihil en kan men op deze promenade met een gerust hart een hele dag of nacht gratis fout parkeren.  Vinci controleert wel zo goed als dagelijks maar schrijft alleen op wie op een correcte plaats parkeert zonder te betalen.  Op het voetpad parkeren wordt in deze stad de facto beloond.  Spelende kinderen werden onlang bijna van het voetpad gereden.

Een mentalitietswijziging vergt tijd, maar ook enige handhaving ten aanizen van mensen die menen dat de verkeersregels alleen voor hun buren gelden.  Wat mij betreft, schiet onze politie hier schromelijk tekort.

Een ander punt waar het nog zeer vaak misloopt, zijn werkzaamheden.  Onlangs was in de buurt van de Brusselpoort het voetpad en fietspad afgesloten voor een renovatiewerf.  Voetgangers (o.a. talrijke scholieren die naar de nabijgelegen bushalte stappen) en fietsers moesten zich tussen het autoverkeer begeven dat op die plaats 70 km/u mag rijden.  Die limiet is eigenlijk al te hoog in de bebouwde kom en wordt door enkele laagvliegers nog overschreden.  De politie en de burgemeester zouden in zo'n geval - in het belang van de veiligheid van de zwakke weggebruikers - moeten eisen dat er een beveiligde strook wordt afgebakend voor voetgangers en fietsers, maar hebben de situatie ongemoeid gelaten.  Als fietser en voetganger voel ik me in deze stad vaak een tweederangsburger, die hooguit wordt gedoogd.

Tenslotte leven wij toch in het " land van gedogen ". Vroeger was het " het land van lachenne " maar daar zijn ze van afgestapt.

Naast de kasseien vind ik vooral de doorstroom in Mechelen een groot probleem. Soms lijkt het alsof je (ook met de fiets) een halfuur over enkele kilometers doet. Aan het station zullen er van die fietspuzzels komen, maar da's echt iets voor de middellange termijn. Men zou bijkomstig moeten inzetten op enkele moderne  fiets-fly-overs over de ring, over de vaart....

Zo heb je dat vieze tunneltje en de vieze brug over het Raghenoplein die dringend aan vervanging toe zijn met iets flashy, duurzaams en functioneels. Ik denk dat Mechelen daar wel de centen voor heeft.

@Henning: de brug over de Leuvensesteenweg wordt vervangen door die fietspuzzel.

Dat wordt nog een heel gepuzzel met diene fietspuzzel !

Voorstelling - Foto Gimycko

Zelf doe ik 2x per dag de as zuid-noord met de fiets, dwars door het centrum, en dat gaat vrij vlot in een kwartiertje.

Toch een paar opmerkingen:

Met de fiets over al die kasseien vergt hoe langer hoe meer techniek, de putten die er zijn worden beetje bij beetje dieper en er komen er ook altijd maar bij, erg fietsvriendelijk is het centrum niet en na 8 jaar dit traject gedaan te hebben weet ik 2 dingen: een druppeltje blauwe Locktite op elke vijs doet wonderen, een degelijke zadel met vering doet dat ook.

De fietsende schoolgaande jeugd mag ook eens twee belangrijke verkeersregels aangeleerd krijgen; 1: Wie van rechts komt heeft voorrang, wie van links komt niet. 2: Tenzij in de UK of op Malta rijdt men aan de rechterkant van de weg, het tegenovergestelde dat noemt spookrijden, en die hebben trouwens ook geen voorrang op hun tegenliggers. Tijdens de schoolvakanties loopt het verkeer bjgevolg een pak vlotter :-)

 

Zelf ooit deel uitgemaakt van die schoolgaande jeugd en ben nog steeds iedere dag fietser. Tussen die schoolgaande jeugd zitten toevallig ook volwassen fietsers en oudere automobilisten die zelf nogal lak hebben aan de verkeersregels. Maar neen, die jeugd moet maar beter de verkeersregels leren, in plaats van dat wij als volwassenen en beleidsmakers onze verantwoordelijkheid nemen en de schoolgaande jeugd tenminste wat perspectief bieden door eenvoudige ingrepen in het verkeer.

@ Henning : Hoe staat gij tegenover de fietspuzzel ?  Goed of slecht ID ?

De laatste Nieuwe Maan bevat een katern over duurzame mobiliteit, met veel aandacht voor de fiets, waarin we worden opgeroepen "stil te staan bij onze verplaatsingen". Mechelen promoot zich graag als fietsstad. Er verandert veel ten goede voor fietsers in de stad, zonder twijfel, maar toch moet ik als verstokte fietser vaststellen dat het nog te vaak om eerder cosmetische ingrepen gaat. Het is gemakkelijk ons op te roepen "stil te staan bij onze verplaatsingen" als het beleid niet kiest voor de gedurfde structureel-planologische hervormingen die nodig zijn om ons die keuze te vergemakkelijken. Alsof het louter een kwestie is van mentaliteitsverandering bij de burger.

In hetzelfde nummer staat een stukje over het nieuwe ziekenhuis. Het wordt gepromoot als "het ziekenhuis van de toekomst". Wat betreft "duurzame mobiliteit" lijkt het mij echter het "ziekenhuis van het verleden". Dat botst een beetje met de inhoud van de rest van het nummer.

Ik viel vooral over het zinnetje: "het nieuwe ziekenhuis ligt dicht bij de E19, Antwerpen en Brussel en is daarom makkelijk bereikbaar". Eigenlijk had daar moeten staan: "het ziekenhuis ligt aan de R6 buiten het centrum ver van de stations, haltes van de lijn en er is geen aansluiting bij een goed fietsnetwerk. Daarom is het helaas vooralsnog alleen met de auto makkelijk bereikbaar. Er lopen nog onderhandelingen met de Lijn, hopelijk leveren die iets op". Dat had dan nog aangevuld kunnen worden met een plan over hoe men het ziekenhuis vanuit de rand en het centrum vlot en veilig bereikbaar zou maken met de fiets, met autoluwe verbindingen doorheen de wijken bijvoorbeeld, of een aanpak van de voor fietsers levensgevaarlijke liersesteenweg (alleen al de kruispunten met de vesten), koppelingen naar het fietspad langs de vrouwvliet... Helaas niets van dat alles. De inplanting van het nieuwe ziekenhuis getuigt daarom alerminst van een toekomstgerichte visie wat betreft mobiliteit.

Dus, terwijl het beleid op licht moraliserende toon de burger oproept "een bewuste keuze te maken" wat betreft mobiliteit, geeft ze zelf geen blijk van de mentaliteitsverandering die ze de burger probeert aan te praten. Zolang er niet radicaal gekozen wordt voor nieuwe planologische strategiën, zal "duurzame mobiliteit" een wensdroom blijven en alle maatregelen die in de rand genomen worden om fietsen en het OV te promoten doekjes voor het bloeden.

Natuurlijk is het dossier van het ziekenhuis complex, maar mobiliteit lijkt mij een zeer gewichtige zaak. Al onze verplaatsingen naar het ziekenhuis deden we vooralsnog met de fiets, een enkele keer met een taxi: de geboortes van mijn kinderen, kleine heelkundige ingrepen,... Allemaal goed te doen met de fiets, geen nood aan een auto, want het was vlakbij en relatief comfortabel bereikbaar. Familie kwam soms op bezoek met de trein, station nog geen vijf minuten stappen. Niet altijd en voor iedereen mogelijk, dat weet ik wel, maar waren de stadscampussen dan onbereikbaar met de auto? In het nieuwe ziekenhuis zal de keuze voor het OV of de fiets weer een stuk minder aantrekkelijk zijn.

Hou centrumfuncties in het centrum, dat is niet alleen een duurzamere mobiliteitsoptie, ook het centrum vaart er wel bij: je loopt al eens gemakkelijker het centrum in voor een boodschap als je iemand bezoekt, volk trekt volk aan.

In Rotterdam heeft juist om die redenen het Erasmus-ziekenhuis gekozen voor een (ver)nieuwbouw pal in het centrum. Bewustere keuzes zijn dus mogelijk.

Een beetje een gemiste kans voor duurzame mobiliteit in Mechelen, dat nieuwe ziekenhuis.