Orgels van Mechelen 3: De Hanswijkbasiliek

In 1693 bouwde parochiaan Paul Munick een orgel voor de basiliek van Hanswijk. Deze Paul Munick had vermoedelijk Duitse roots; hij nam vermoedelijk het bedrijf van Blasius Bremser over, de zoon van de ook uit Duitsland afkomstige Jan Bremser, die we o.a. tegenkomen in de orgelhistoriek van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

Barokke orgelkast


De orgelkast werd gemaakt door schrijnwerker Anthoni van Lier.

Speeltafel uit 1937

 

Over de verdere geschiedenis van dit orgel is niet veel informatie beschikbaar. In 1725 werd er aan het orgel gewerkt door Christiaan Penceler, (1677/8?-1736), ook al weer een orgelbouwer afkomstig uit Duitsland die een tijd in Mechelen geresideerd heeft. 

Een blik in de orgelkast

 

In 1937 bouwde Bernard Pels uit Lier een nieuw orgel in de bestaande kasten; dit orgel werd jarenlang bespeeld door Staf Nees.

Aanbouw uit 1937

Kort samengevat is dit momenteel een "hybride" instrument met bewaard gebleven elementen uit diverse periodes:

-kast: barok
-technische aanleg: grotendeels 1937
-pijpen: er is een belangrijk restant 19de-eeuws materiaal terug te vinden (1ste klavier) en her en der verspreid nog ouder materiaal.

Tijdens de ophanden zijde interieurrestauratie van de kerk zal het orgel allicht een paar jaar buiten gebruik gesteld worden. Daarna kan er eventueel werk gemaakt worden van een herstelbeurt of restauratie.

Zicht van boven op de orgelkast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier meer over de familie Bremser.