Op zoek naar J. Vanbattel

met categorie:  

Annelies Adriaenssens, is een studente conservatie-restauratie. En als opdracht is haar een votiefschilderij uit de Hanswijkkerk toegewezen ter restauratie.

 

Heeft iemand informatie over deze schilder, ze is tot nog toe enkel op  een Jean Van Battel gekomen die dateert uit een veel vroegere periode in het stadsarchief te Mechelen.  Hier staan de woorden van en battel ook aan elkaar geschreven als vanbattel.  

 

Zou er verder ook informatie bestaan, over wie het jongetje zou kunnen zijn, wie de schenker is van het schilderij, uit welke familie hij stamt.  Via de archivaris van het aartsbisdom Mechelen kreeg ze al enkele tips om verder te gaan zoeken maar alle hulp is uiteraard zeer welkom.

 

 

Wie helpt ?

Iedereen kent natuurlijk Arthur van Battel !

Maar blijkbaar is zijn naam niet volledig, want hij noemde blijkbaar Arthur Jan van Battel.

Is "Jean" misschien "Jan" en liet hij, later, de "Arthur" weg ?

Of is Arthur / Arthur Jan een familielid van J. ?

Werk van Arthur van Battel

Maar de schilder Arthur Jean van Battel leefde van 1870 tot 1963, en het schilderij dateert van 1877...

Dan is J. Vanbattel ( ? Jean of Jan ? ) misschien de vader van Arthur Jean / Jan.

Laten we veronderstellen dat Jean Vanbattel 30 jaar eerder werd geboren (1840) en dat hij, in 1877, dit kindportret maakte.  Dan was hij 37 jaar oud.

Misschien was Jean Vanbattel toen vader van Arthur Jan en schilderde hij, op die leeftijd, zijn zevenjarig zoontje.

Dan zou dit het portret kunnen zijn van Arthur Jan.

Het schilderij, in het artikel, lijkt me een soort van eerste studie van Jean Vanbattel.  Het doet me wat denken aan een stilleven met bloemen.  Weinig detail in gezicht en de linkerhand lijkt wat krom en niet gedetailleerd.  En bij dit alles een schaal met ( ? ) blauw-witte taart zonder verdere franjes.  Een soort al-over-gekende wenend-jongetje-schilderij.  Een begin van een schilderscarrière dus.

Als je dan effe de links, die je bij Europeana vindt, vergelijkt van Arthur Jan dan is daar ook een enorme naïviteit te vinden.  Een pak werken daar lijken overgekopieerd van oude prentkaarten.  Misschien waren deze schilderijen een eerste studie van Arthur Jan, die later "evolueerde" tot de hierboven geuploadede water-en-bomenpartij.

De geboorteakte van Arthur Jean Van Battel staat online op de site van het Rijksarchief:

http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0511_112303_110914_DUT/inventarisnr/IRS0001192510554/level/file/scan-index/300/foto/511_9999_999_767687_000_0_0006

BS Geboorten Mechelen 28-11-1870 akte 1149 Arthur Jean Van Battel né hier à dix heures et demie du soir Marché au Laines 14, fils de Ignace Joseph Van Battel, peintre agé de vingt huit ans et de son épouse Caroline Vanhecke agé de vingt sept ans conjoints nés à Malines domiciliés même maison.

Aha, geen Jan of Jean Van Battel of Vanbattel maar Ignace Joseph.

Is (Ignace) Joseph de J. op dit schilderij ?

Ik ben dan ook even de geboorteakte van Ignace Joseph zelf gaan zoeken:

http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0511_112303_110914_DUT/inventarisnr/IRS0001192410611/level/file/scans-inventarispagina/21/scan-index/203/foto/511_9999_999_767669_000_0_0405

BS Geboorten Mechelen 6-10-1840 akte 695 Ignace Joseph Van Battel né hier à cinq heures et quart, fils de Joseph Van Battel peintre agé de vingt six ans né à Malines domicilié .. au Grand Beguinage et de Jeanne Marie Swerts agé de vingt six ans née à Malines, son épouse.

J. Van Battel lijkt me dus waarschijnlijk Joseph Van Battel te zijn.

Misschien ben ik wat voorbarig want in de Overlijdensregisters staat dat Ignace Joseph op 7-10-1840 overleed.  zie http://www.dewarevriendenvanhetarchief.be/cgi-bin/zoekMechelenBSOverlijdens.php?FamilienaamSelectie=gelijk+aan&Familienaam=van+battel&VoornamenSelectie=gelijk+aan&Voornamen=ignace+joseph&OverlijdenJaarSelectie=gelijk+aan&OverlijdenJaarBegin=&DWV=1&o=on&submit=Zoek

Zal nog eens kijken in de Geboorteregisters voor 1842 of er daar geen andere Ignace Joseph Van Battel te vinden is.

Aha gevonden:

BS Geboorten Mechelen 18-10-1842 akte 775 Ignace Joseph fils de Joseph Van Battel peintre en batiments, agé de vingt huit ans, né à Malines, domicilié section A n° 681 au Grand Beguinage et de Jeanne Marie Swerts agée de vingt huit ans, née à Malines, son épouse.

http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0511_112303_110914_DUT/inventarisnr/IRS0001192510428/level/file/scans-inventarispagina/30/scan-index/225/foto/511_9999_999_767670_000_0_0584

 

@ Joeri : Klopt deze chronologie een beetje ?

Joseph Van Battel : Grootvader

Ignace Joseph Van Battel : Vader

Arthur Jan Van Battel : Zoon

Kort samengevat wat ik totdusver gevonden heb:

Carolus van Battel x Mechelen Sint-Katelijne 08-10-1689 Catharina (N)Utens
|
Gasparus Van Battel (° Mechelen Sint-Rombouts 27-1-1693) x ca 1717 Magdalena Spoelbergh(s)
|
Antonius Josephus Van Battel (°Mechelen Sint-Rombouts 24-02-1720; + Mechelen ‎19-08-1787) x Mechelen Sint-Katelijne 28-02-1745 Maria Elisabeth De Welf (Dewolf) (°Maastricht?)
|
Ignace Joseph Van Battel (°Mechelen Sint-Katelijne 27-10-1754 - +Mechelen 30-03-1835) x Jeanne Marie Dons (° Willebroek; + Mechelen 14-11-1853)
|
Joseph Van Battel (° Mechelen 03-04-1815; + Mechelen 22-06-1874) x  Mechelen 27-05-1835 Jeanne Marie Swerts
|
Ignace Joseph Van Battel (° Mechelen 18-10-1842) x Caroline Vanhecke
|
Arthur Jean Van Battel (° Mechelen 27-11-1880)

Met dank aan "De Ware Vrienden van het Archief", bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796, http://www.dewarevrienden.net, (c) 2007-2013 en het Rijksregister: http://search.arch.be

 

Voorlopige conclusie: J. Van Battel kan voor dit schilderij daterend van 1877 niet Joseph Van Battel zijn omdat die in 1874 overleed.  Mogelijk was het inderdaad Ignace Joseph Van Battel en is het subject zijn dan 7-jarige zoon Arthur Jean.  Misschien ter gelegenheid van zijn eerste communie?

@ Joeri : Bedankt.  We zijn weeral wat wijzer geworden.

Meer van dat !

:-)

Goedenavond meneer Joeri en meneer Gymeko,

Wat ontzettend knap dat je dat zo maar direkt weet op te delven en te spuien, ik heb me al rot gezocht!  Knappe koppen en flink wat redeneer-en denk- en opzoekwerk , als je natuurlijk weet waar je het moet zoeken en een ervaren opzoeker bent!  Ik ben dolgelukkig want we moeten tegen de deadline van 19 maart een heleboel over dit alles schrijven!!!Ik ben zo zo zo ontzettend blij en dankbaar!

 

HEEEEEL ERG BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Goedenavond heer 'gimyko'

 

Je kan niet weten hoe blij en gelukkig ik ben dat je zomaar bereid bent geweest dit op te zoeken en te publiceren!!!Ik ben er enorm door vooruit geholpen!!!Ik ga jullie vermelden in mijn werkstuk voor Artesis/UIA studierapport, onder welke verwijzing moet ik jullie advies vermelden als bron?

 

Nogmaals heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg bedankt!!!

Annelies Adriaenssens

Goedenavond meneer Joeri,

Ik wou nogmaals heel erg bedanken voor deze snelle respons, het prachtige opzoekwerk en de logische deductie die uitgevoerd werd .  Ik wil graag vermelden als bron waar ik zo een fantastisch gegeven uiteindelijk heb mogen vinden, misschien heeft de Dame van Hanswijk de kaars wel beantwoord die ik brandde toen ik vanmiddag daar was om het werkje nog nauwkeuriger te fotograferen in verband met restauratie- en conditie rapport.  Hoe vermeld ik correct u als bron van deze info op mijn werkstuk voor Artesis/UIA richting conservatie/restauratie schilderkunst-polychromie? Kan u dat nog even laten weten? Goh nu weet ik tegelijkertijd wie het jongetje is en wie de schilder...Uw theorie kan goed kloppen, want er is ook een werk van een andere schilder die vermeldt dat de geschilderde persoon een jongetje van 2.5 j is met dezelfde achternaam als de schilder zelf die het geschilderd heeft.  En de mevrouw van het kerkarchief zei me dat men niet alleen voor genezing een schilderij schonk maar ook een schilderij van zijn kind schonk opdat het onder de bewaring en bescherming van O.L.V.van Hanswijk zou staan. Zo ontzettend bedankt!


Annelies Adriaenssens

@ Annelies : Graag gedaan.  En maak er iets mooi van.

:-)

BTW : Laat dat "Mijnheer" maar achterwege, zeunne.

En misschien gewoon "Mechelen Blog" vermelden als referentie.

@ Annelies : Een vraagje.

Is dit hier gewoon een kreuk in het canvas of zo ?

Want, met een beetje fantasie, kun je er het kleed in herkennen van... OLV van Hanswijk.

Goedenavond , Het is wel degelijk O.L.V.van Hanswijk, een zeer mooie zelfs!!Spijtig genoeg is ze geschilderd op een stuk doek dat te lijden heeft onder een ernstige vervorming...Ik wil wel een foto of twee in voegen maar ik slaag daar niet in hoe doe je zoiets op deze blog????????

Annelies

Graag gedaan hoor Annelies en ook voor mij mag je de "meneer" laten vallen :)   Ik stuur je een invite via sociale media (we hebben blijkbaar wat vrienden gemeenschappelijk)

@ Annelies :

Gewoon inloggen op de blog.  En dan helpen we je wel verder.

:-)

Zoek de 7 verschillen

Kaart Hanswijk

Dat klinkt als moeilijk, die invite...He ik las net dat er heel wat werk van Arthur Jean van Battel te bewonderen valt in stedelijke musea mechelen, nu zie ik dat dat een verzamelnaam is en er verscheidene musea onder vallen ,weet iemand welk museum bedoeld wordt en het adres er van dan kan ik daar ook eens gaan bewonderen....

Dat zal het Hof van Busleyden zijn Annelies.  (momenteel gesloten wegens verbouwingen).  Ik zou hoofd van Mechelse Musea, Bart Stroobants best contacteren...

hallo Joeri

zeer veel respect,maar hoe kan het Arthur Jean zijn op het schilderij hij is pas geboren in 1880,niet?

groeten Kurt

Misschien staat er een oudere broer van Arthur Jan of een kind uit de buurt op het schilderij.

Het jongetje kan toch best een eerste communicant zijn denk ik, aan de kledij te zien die er echt 'opperbest en zondags ' uit ziet , zijn er nog ergens werken te vinden van de schilder van dit werk, Joseph Ignace van Battel en verdere info? En over het jongetje zelf, als hij Arthur Jean van Battel is?Ik vond een erg mooi werkje van hem'de Cruydttuin' op internet bij de site van musea Mechelen. De mevrouw van het kerkarchief zei dat de Cruydttuin vlak achter de basiliek gelegen is, daar moet ik ook toch eens gaan kijken ik denk dat het mooi is.

 

Ik heb gelezen dat er in de academie te Mechelen ook een kunstbibliotheek aanwezig is, is ze vrij toegankelijk? Mijn moeder heeft er eind jaren 80 nog academie gevolgd in tekenen, zij zat er erg graag.  Toen ben ik geboren en daarna mijn zus en was er geen tijd meer over om nog elke weekend te gaan.  Zij weet niet van een bibliotheek daar.

Ik beschik ook over een foto met een deel van de stamboom van de Jean Van Battel uit de vijftiende eeuw, zou dat een verre voorzaat kunnen zijn van deze familie van Battel?  Kan nog steeds niet de foto er bijvoegen om te laten zien...

 

Verder nog een vraagje over Prosper De Troyer.  Deze achternaam is niet zo frequent.  Mijn grootmoeder noemt ook De Troyer en haar familie is afkomstig uit de kanten van  Geraards-bergen.  Ze heeft in haar boek over deze kunstenaar ook gelezen dat hij daarvan afkomstig zou zijn.  Ik heb gelezen dat de geboortedatum van Prosper De Troyer 1880 is,net als de geboortedatum van Arthur Jean van Battel, en dat ook Prosper De Troyer les gevolgd heeft aan de academie te Mechelen.  Misschien kenden ze elkaar dan wel...he dat zou leuk zijn als deze Prosper De Troyer dan verre verre familie zou zijn van mijn grootmoeder...!

 

Annelies

één verschil is overdelijk en onmiddellijk zichtbaar...enkel landschappen en de Dijle en geen spoor van bebouwing...van wanneer dateert dit prentje dan? de Middeleeuwen toen Hanswijk nog een gehucht was dat buiten de stadsmuren van Mechelen lag?

Annelies

@ Annelies :

Hier meer over Prosper De Troyer.  Zie ook artikel op Mechelen Blog.

De datum van uitgifte van de Hanswijkkaart is onbekend, maar werd vermoedelijk uitgegeven omwille van één of andere Festiviteit van Hanswijk.

Naast het alomgekende Hanswijkbeeld van OLV wordt, daarachter, het verhaal weergegeven van de Aankomst van het Beeld in Mechelen.

BTW :

Moest uw bomma een ver familielid zijn van Prosper De Troyer, dan zijt gij een nog-verder familielid van Markske Uytterhoeven.  Go figure !

:-)

@Annelies: Prosper De Troyer is afkomstig van Destelbergen.

@Kurt.C en gymicko :

Arthur Van Battel is geboren op 27 november 1870. Dus zou hij op de schilderij 7 jaar zijn.

 

@ MD :

Het jongetje, op het schilderij, lijkt inderdaad op een Eerste Communiecantje.

Blijft over het Mysterie van die "Blauwe Taart".  Of was het een Frisbee avant-la-lettre ?  Altijd leuk natuurlijk als cadeau voor een Eerste Communiecantje.

;-)

@ gimycko: En als die taart nu eens een hoedje zou zijn ?

Gim, inderdaad wat J.T. zegt is juist, een matrozenhoedje.

@ gimycko

Dat is een hoedje dat bij zijn communiekleren past.

Ze zijn echt wel heel goed, hé, die bloggers !

;-)

Omdat we nu toch bezig zijn, dan willen we ook echt alles weten !

Is dat hier de afkorting voor "Fils" (Zoon) ?

Zou de J. van (Ignace) Joseph Vanbattel misschien een fijngekrulde I. kunnen zijn van Ignace (Joseph) Vanbattel ?

En wat staat daar vermeld onder die 1877 ?

;-)

Malines zeker ?

Joseph Vanbattel Senior zal vermoedelijk nog geleefd hebben toen Joseph Vanbattel Junior (aka Fils) dit schilderij gemaakt heeft.  Joseph Vanbattel Junior kennen wij hier als Ignace Joseph Vanbattel.

Van "Malines" ben ik niet zeker, G.L., want ik ontwaar een letter T.

Sorry voor de verwarring tussen 1880 en 1870.  Maar het geboortejaar van Arthur Jean Van Battel is wel degelijk 1870 wat betekent dat hij dan 7 jaar was toen het schilderij gedateerd werd.  Zijn grootvader Joseph kan het niet hebben geschilderd wegens al overleden in 1874.

Voor de vollediger-heid hier ook nog de huwelijksakte van Ignace Joseph en Caroline Van Hecke:  http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0511_112303_110914_DUT/inventarisnr/IRS0001518015927/level/file/scans-inventarispagina/5/scan-index/140/foto/511_9999_999_771262_000_0_0100

BS Huwelijken Mechelen 06-11-1867 akte 246 Ignace Joseph Van Battel peintre né à Malines le dix huit octobre mil huit cent quarante deux, domicilié vieille rue des Beggards n°1, fils majeur et légitime de Joseph Van Battel, peintre agé de cinquante trois ans et de Jeanne Marie Swerts, ménagère agée de cinquante trois ans, conjoints, domiciliés à Malines, tous deux ici présents et consentant au mariage d'une part et Caroline Vanhecke, couturière, née à Malines le trente et un janvier mil huit cent quarante trois, y domiciliée maison de sa mère rue d'Adeghem n° 57, fille majeure et légitime de Pierre François Van Hecke décédé à Malines le vingt six novembre mil huit cent quarante sept et de Marie Catherine Verheyen, blanchisseuse, agée de cinquante sept ans domicilié à Malines, ici presente et consentant au mariage d'autre part.  

Er wordt ook melding gemaakt van een huwelijkscontract bij Notaris Van Meerbeeck te Mechelen 22-10-1867.  En - ook interessant - er is de handtekening van Ignace Joseph en van zijn vader Joseph.   Als je vergelijkt met het schilderij van 20 jaar later, dan kan de eerste letter daar inderdaad best een "I" zijn ipv een "J".  

@ Joeri : Enig idee wat er onder 1877 staat ?

BTW : De tekst staat daar wel wat lullig, want genoeg plaats onder het hoedje.

He ik denk dat daar misschien Mechlinia staat (het latijn) , en het is inderdaad een strohoedje zoals op de schilderijen van Renoir voorkomt.  Het communiantenkostuum ben ik ook aan het proberen te zoeken aan de hand van oude foto's van eerste communicanten uit die tijd (ca.1870 dus).  Omdat we ook over de kledij wat moeten zeggen en over de stijl waartoe dit schilderij behoort.  Is het Romantiek of behoort het ook tot de Belgische School net als Victor Vervloet ? Daar ben ik nog niet uit...Impressionistisch doet het zeker niet aan, wel de schilderijen die Arthur Jean Van Battel zelf maakte van het park die zijn zoooo mooi!!!Bedankt voor de tip en uitleg over Prosper de Troyer, ik ga het doorgeven aan mijn grootmoeder en nog wat laten horen over de juiste streek.  In elk geval zitten er in onze familie mannen die erg lijken op de zelfportretten van Prosper de Troyer...

En dan last but not least...BEDANKT bedankt BEDANKT bedankt BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Annelies

Het zou ook een I kunnen zijn, dat dacht ik ook toen ik het voor het eerst zag.  Mijn leerkracht was van mening dat het een J was...maar wie weet het...

  

Een boek van Paul Piron;" Twee eeuwen signaturen van Belgische kunstenaars" kan misschien goed zijn om de handtekening definitief te identificeren als natuurlijk deze kunstenaar er mee in opgenomen is...Er is niet zo veel info over te vinden 

@ Anadr :

Het schilderij, bovenaan in dit artikel, kan niet direct vergeleken worden met dat van Victor Vervloet, zeunne.

Werk van Victor Vervloet

@Annelies ivm de "I" of "J": vermits hij werkelijk "boven de regel" signeert, is de "I" het meest waarschijnlijk: zie zijn handtekening bij zijn huwelijksakte:

nee dat weet ik best, de link is dat er daar ook een schilderij van hem aanwezig is met daarop afgebeeld zijn zoontje constance.  En dat ik op mechelen mapt  gelezen heb dat hij gerekend wordt tot deBelgische School....Van Arthur Jean van Battel heb ik enkel gevonden;

leraar tekenen aan de academie te Mechelen en dat hij ook stadsbediende en melkkeurder was, dat zijn dochter vijftig schilderijen gedoneerd heeft aan de stad Mechelen een ook enkele aan het OCMW...verder heb ik op mechelen blogt@gmail.be doorgestuurd een document dat mevrouw Verbeeck me net stuurde en dat bevestigt dat het om een werk gaat van Joseph Van Battel, 'Geknielde jongeling met paternoster, Olie op doek, 62.5x48.5 cm, gesigneerd J.Vanbattel 1877 Malines.  (p.33 uit 'Hanswijk-jubelfeesten Catalogus van de tentoonstelling Mariale devotie te Mechelen)

Ook voegde ik een foto toe van de stamboom van de vijftiende-eeuwse Van Battel.

 

He ik wou nog eens heel erg bedanken voor jullie inzet en moed en moeite!!!Annelies

In opdracht.

(klik voor grotere versie)

(klik voor grotere versie)

Omdat het schilderij in het artikel duidelijk een stijloefening lijkt van een beginnend schilder, is mijn vraag hoe Ignace Joseph Vanbattels verdere carrière is verlopen.

Heeft hij zich misschien verder ontwikkeld als een verdienstelijke portretschilder (zoals de Mechelse portrettist Ferdinand Elle) ?

En ging zijn zoon Arthur Jan een andere richting uit met stads-en landschapszichten ?

Michel stuurde de volgende interessante foto's:

Arthur Van Battel geschilderd door A. Geudens – geen datum

Zijn laatste pasfoto:

Allez, verloren gewaande Mechelse kunstenaars krijgen hier opnieuw een gezicht !

Gelukkig hadden we hun schilderijen nog.

En dan vragen sommigen zich af waar deze blog goed voor is.

;-)

jippie eee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hier ben ik zo reuuuuuzzzzzze blij mee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Heeft iemand nog een biografie ergens van Arthur Jean Van Battel en van zijn pa Ignace Joseph Van Battel?????

 

Dank DANk DANK !!!!!!Ik ga nu naar de bib in de hoop nog wat te vinden...

: ) :) : ) ; ) Annelies

Blijft de vraag of 't Stad van Mechelen een goede bewaarder is van zijn Cultureel Erfgoed.

Want moest Gimycko ooit naar pierenland zijn en zijn hele santenboetiek zou overdragen aan de stad (om ervoor te zorgen dat zijn gimmicks op zijn minst de volgende eeuw zouden halen), dan zou hij wel willen weten of dat alles niet verdwijnt of mismeesterd wordt door oorlog, vreemde bezetting of slecht beheer.  Dat laatste was (in Bonheiden) o.a. het geval met de werken van de Mechelse kunstenaar August Gillé

Nalaten aan de familie is ook een optie, maar eveneens onzeker.

Ik denk .... Als Gimyco naar het pierenland gaat dat het zal gaan zoals in vele gevallen. Taboula raza . En aan een openbare instelling laten ??? Gaan ze het wel willen want hun zolders steken al vol. Ge weet toch dat we al lang zijn aangekomen in de wegwerp maatschappij. Waar zijn de stenen van het uurwerk van Margrit zou nog een goei ding zijn voor bijvoorbeeld de gemeenteraad. MarkT zou dat geen goei vraag zijn ?

Zou 't Stad zijn kunstenaars niet monitoren ?

Geregeld leest ge dat Mechelen een werk in bezit probeert te krijgen zoals een ouder werk van Rik Wouters.  En om dat schilderij of die tekening dan te verwerven moeten ze opeens enkele miljoenen euro's ophoesten want Rik Wouters is plotsklaps Big in Mon-Bernaerts-Land.

Misschien heeft Mechelen niet direct kunstenaars zoals ne Pablo Picasso, ne Piet Mondriaan of ne Salvador Dali in 't stad wonen, maar de meeste kunstenaars zijn (of waren) meer dan verdienstelijk op hun terrein of in hun School.

Dus... op tijd de tendensen en de mensen spotten en ze in de spotlights zetten.  En met een dan-nog-betaalbare aankoop van een werk van één van hen is de (Mechelse) erfenis tenminste verzekerd !

[off-topic]: Geen parlementaire vraag nodig. Stenen Margriet te vinden in het stadsmagazijn, volgens mijn bronnen.

adriana, misschien uw licht eens opsteken bij advokaat Max van Battel aan de Brusselpoortstraat, vragen kost niks en 't zou kunnen dat daar heel wat info te vinden is.

Goedenavond Joeri,

Weet jij misschien waar je informatie kan vinden over signaturen?

Ik moet namelijk een materieel onderzoek van inscripties en signaturen maken ,waarin alle signaturen worden onderzocht en beschreven bij het schilderij van Ignace Joseph Van Battel.

Nog eens heel erg bedankt voor alles!

Ik heb al heel veel bijgeleerd dankzij jullie allemaal!

Ik ben mijn zoektocht begonnen door advies te vragen aan mijn oom Karel De Decker en zo ben ik terecht gekomen bij de heer Marcel Kocken en van daar verder naar het stadsarchief en het aartsbisdom Mechelen en naar het kerkelijk archief van de kerk van Hanswijk en via deze blog heb ik kennis gemaakt met een aantal super geleerde en hulpvaardige Mechelaars. Ik heb al heel veel bijgeleerd over mijn schilderij en de schilder. En ik vind het allemaal reuze interesant.

Aan alle helpers en medewerkers supeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer bedankt! :)

Annelies

 

@ Annelies : Heb je hier wat aan ?

Van Gogh Museum - Onderzoek

Natuurlijk heb ik hier wat aan! Het is super interessant en leerzaam.  

Ook het videofragment,meer van dat :)

En nogmaals super bedankt voor alle hulp! 

Annelies

Annelies, misschien eens kijken in "Handelingen van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, Volume 106" (2002), daar wordt Arthur Van Battel ook in vermeld.  En wordt er verwezen naar een werk van Paul L. Piron: "Deux siècles de signatures d'artistes de Belgique"; Editions Art in Belgium, 2004.  Misschien een aanknopingspunt?

Chrisje stuurde ons een A. Vanbattel

Van Jokke kregen we hetvolgende:

Voor info over de stijl en de hier genoemde Mechelse kunstenaars, zou ik eens een afspraak maken met mevrouw Grouwet van galerij GC aan 't Sint-Janskerkhof.  Zij weet er alles van of toch héél véél :-)