Afscheid van Rik...

met categorie:  

   

   

(foto's: Jan Smets)

Zopas tekenden in het stadhuis voorzitters en bestuursleden van beide Mechelse voetbalclubs, en het voltallige schepencollege, het rouwregister voor Rik De Saedeleer, die maandag reeds in stilte begraven werd.  Ook oud-collega en vriend Mark Uytterhoeven was erbij.  Tal van Maneblussers hebben dit gebaar reeds gesteld als laatste groet aan één van de bekendste stadsgenoten van de laatste eeuw.  Rik was racinger in hart en nieren, maar deze dagen scharen groen-wit en geel-rood zich samen om deze eer te betuigen.

 

   

 

De kranten en televisie hebben de laatste dagen het leven en de carrière van Rik De Saedeleer geschetst.  Hij was dan ook zo'n beetje 's lands bezit'...  We moeten het hier niet dunnetjes overdoen.  We hebben hem allemaal zo goed gekend.  Zijn stem zit voor eeuwig op ons trommelvlies...

 

Rik was 'ene van ons'.  Nen echten Maneblusser.  Hij verdween al een tijdje geleden in de anonimiteit, maar de herinneringen aan zijn persoonlijkheid zijn veelvuldig: de racinger, de voetbalheld, dé sportcommentator... 

 

Rik was een icoon - een legende.  Misschien zit hij nu ergens - wie weet waar - samen met Torreke Lembrechts, en Jozef Mannaerts en al die anderen die op de Mechelse grasmatten zoveel plezier hebben gegeven aan de echte voetballiefhebber, commentaar te geven..

 

Rik was ook een echtgenoot, en vader en grootvader...  We hopen dat  bij de familie de scherpte van het afscheid ooit - langzaam maar zeker mag overgaan in een warm gevoel bij zovele mooie herinneringen...

 

  

  

                               

  

 

De Mechelaars die nog wensen dit register te ondertekenen, kunnen dit nog vandaag - vrijdag - doen, van 16 uur tot 18 uur, en morgen, zaterdag van 9 uur tot 11 uur, en ook nog van 12u30 tot 13 uur...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ONZE Rik over zijn carrière als voetballer.

Deel 1

Deel 2 tot 7 check Youtube

:-)

Mooi verslag, JanS. Het mijne volgt nog.

Dat ge van sommige journalisten een punthoofd krijgt is een waarheid als een koe !

Zonet, voor de zondagsmis op radio één, was ons aller Dirk De Gendt gast bij Peeters en Partners.  Hierin had Annemie Peeters het met onzen Dirk over Mechelen, Leuven, de Kerk in het algemeen en de Paus in het bijzonder.  Maar ook over zijn verknochtheid aan... de Malinois.

Hierop repliceerde Annemie Peeters dat men, deze week, natuurlijk niet voorbij kon aan het nieuws van de dood van Rik De Saedeleer waarop ze prompt Carl Huybrechts uit zijn bed belde.

Na enkele weetjes heen-en-weer vroeg Annemie aan Carl of hij weet had over... Riks "kleine kantjes".  Waarop Carl Huybrechts zich eerst afvroeg wat het nut of doel was van deze vraag en daarna prompt zijn telefoontoestel neergooide.

Wat dan volgde was enkele seconden radiostilte, want Annemie Peeters was serieus van haar melk.

;-)

Artikel (vers van de pers)

Allee, het was de pers precies hunnen besten dag ni vandaag. In de zevenden dag hebben ze Luc Van der Kelen ook bijna zijne kop afgebeten. Maar allee, dien heeft die binnenkort niet meer nodig als hij in pensioen is.

Rik's kleine kantjes? Wat zou ze daarmee bedoelen? Dat de man er nooit in slaagde om op een objectieve manier verslag uit te brengen, wanneer hij emotioneel met één van de partijen op de grasmat verbonden was? Gelukkig voor hem wordt dat in de sportjournalistiek minder kwalijk genomen dan in de algemene berichtgeving. Als iemand met zijn betrokkenheid het stemmen tellen op een verkiezingsavond zou becommentariëren, kon hij/zij meteen gaan (groen-)witten, denk ik...