Een verwittigde Mechelaar is er twee waard...

Dat de voorbereidende werken aan de stationsomgeving gestart zijn zullen we in de Hanswijkenhoek geweten hebben.  Niet alleen zien we daar op korte tijd een lege  en desolate vlakte verschijnen over de vaart, waar flink wat panden tegen de vlakte zijn gegaan, of schuiven we geduldig aan bij de Colomabrug...Vandaag viel er in een aantal straten van de wijk die niet zo ver van de werkzaamheden gelegen zijn, ook een brief in de bus...

Niet dat er zo dadelijk een opgegraven bom de hele Hanswijkenhoek van de kaart zal vegen: zo'n vaart zal het wel niet lopen: maar...een gewaarschuwde Maneblusser is er twee waard!  Daarom dienen de brave zielen van deze hoek in het kader van preventieve maatregelen die vervat zitten in een eventueel evacuatieplan, netjes aan te geven wie zoal zijn of haar domiclie betrekt. of daar vaak vertoeft...  Dus: elke bewoner van deze betreffende straten vult zorvuldig zijn huisgenoten, gaande van inwonende schoonmoeder, goudvissen, Siamese kat, Poolse poetshulp, of wat dan ook, in op een bijgevoegd formulier, en mag dit droppen op het infopunt van Mechelen in Beweging, in de Consciencestraat...

 

 

Grote infrastructuurwerken zoals hier met de werf van de eeuw, brengen risico's mee.  Het is daarom ook belangrijk dat deze risico's in kaart worden gebracht.  Het gaat hier ondermeer over mogelijke gevaren zoals het beschadigingen van gasleidingen, of... het opgraven van oorlogstuig!

 

Dat laatste is niet zo verwonderlijk als we weten dat tijdens de oorlog de stationsomgeving regelmatig het doelwit was.  Nu is het zo dat er voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico te beperken.  Hiervoor stelde de stad een Bijzonder Nood-en Interventieplan op.  We zouden dus op beide oren kunnen slapen.

Eén van die preventieve maatregelen is dus een evacuatieplan.  Stel dat het nodig is dat hier een deel van de buurt dient ontruimd te worden: dan moet dit grondig voorbereid verlopen.  Daarom moet men tijdig de bewoners kunnen verwittigen.  Dit gebeurt via een vast toestel als de naam van de betreffende burgers in de Witte Gids geblokletterd staan, maar het kan ook gebeuren via een GSM-nummer of per mail.

Daarom ook wordt gevraagd dat de bewoners van de dichtstbijgelegen straten in de wijk de nodige info noteren op een terug te sturen formulier.  Ook wordt aangeraden om een huisarts op de hoogte te stellen als men bedlegerig is, moeilijk te been is, of bijvoorbeeld in een rolstoel zit.

 

www.mechelen.be/preventie

 

En dat...dat ga ik nu dadelijk doen.   Meteoren of  oorlogsbommen: het zijn spannende tijden: zélfs voor deze rustige  Mechelse buitenwijk in vredestijd.  Al ga ik wel rustig slapen na de telling en registratie van mijn dierbaren...   ;-)

 

 

 

 

 

Vond die brief ook in de bus vanochtend... Toch een beetje schrikken en tegelijkertijd dat de stad en Mechelen In Beweging op zo'n correcte wijze handelen. Vul dus zometeen ook met plezier dat formulier in: evenwel hopende dat het nooit nodig blijkt: als het nodig blijkt dat het voor een oefening of vals alarm is ;-)

Hopelijk staan de verkeerslichten aan de Hanswijkvaart, komende van het station, dan op oranje knipperstand want anders moet je die bommen vragen om anderhalve minuut te wachten met ontploffen. Je krijgt dan gedurende 10 seconden de tijd om te evacueren...
Ik bewonder jouw gemoedsrust en positieve ingesteldheid als je zegt dat "...we geduldig aanschuiven..."  Bij mij is het eerder witgloeiend van ergernis. 

Alvorens ze den Hanswijkenhoek grondig en helemaal gaan omgooien zullen er eerst nen hele nest archeologen afdalen om elke kubieke centimeter grond netjes uit te ziften, op zoek naar het oude kasteel van Vorschenborg.

@Urbain: ben jij niet vlugger over de E19 naar Mechelen? Niet afslaan in Mechelen-Zuid natuurlijk! 

Ik heb altijd horen vertellen dat er in den Hanswijkenhoek een heleboel bommen gevallen zijn.
Naast de woning van mijn grootouders, waar nu de Jozef Verbertstraat is, zelfs een stuk of drie.

De kans dat daar nog wel enkele blindgangers onder de grond zitten is dus reëel.

Als er daar eentje van ontploft is het letterlijk "Mechelen in beweging" :-)

De toestand aan Colomabrug is wel erg schrijnend voor hij/zij die daar dagelijks voorbij moet.

Vorige week moest ik vanaf het station, richting Motstraat rijden rond een uur of 8 's avonds.

De auto's konden er telkens per twee door het groene licht rijden, voor het weer op rood sprong.

Kan je je voorstellen wat de toestand daar is als de school pas uit is en trossen "verkeersregels-aan-hun-laars-lappende" schoolkinderen met hun fietske de rijbaan opeisen. 

de toestand aan de coloma brug is inderdaad niet te doen. met het spitsuur kan je dikwijls tot een half uur staan aan te schuiven als je van de leuvensesteenweg komt. En die brief, mijn ouders wonen op de leuvensesteenweg en hebben deze brief vorig jaar augustus ergens al gekregen terwijl ze toch dichter tegen de coloma aan begonnen te werken. Dus zo goed zijn de plannen van het stad niet.

Wij hebben in de Bakelaarstraat ook zo een formulier in de bus gekregen.

Mag ik daaruit opmaken dat ze de Nekkerspoel ook gaan omwoelen?

voor de mensen aan Coloma moet ik hen er op wijze dat ons stadsbestuur begiftigd is met zéér

deskundige verkeersspecialisten!

Denk maar aan de Plesanse Brug! Ik denk dat Frans Kafka het niet beter had gekund.

Ga al vast maar naar je huisdokter en vraag een voorschrift Valium Gé zult het nodig hebben! 

ik begrijp dat je geen omelet kunt maken zonder schelpen te breken maar......als dan uiteindelijk blijkt dat ze niet te frieten is dan is dat des te jammer.

Francis

Francis, ge kunt maar weten dat ze niet te freten is nadat je geproefd hebt ...

Ga maar eens proeven aan de Plesanse brug ....... smakelijk.

 

Francis

Ben ik nu de enige Mechelaar die die brief echt vreemd vindt ?

- Ze vragen de gegevens van de burgerlijke stand. Die zou een stad toch bij de hand moeten hebben ?

- Ze doen dat op papier. Hallo ! Dit is 2013 !?

@Peter

            het begint bij u ook te dagen in het oosten zeker .-)

Gewoon overijverige ambtenare G.L., niets nieuws.

@Peter, niet iedereen heeft een e-mailadres of heeft dit meegedeeld aan de stadsadmninistratie!

Maar wat de gegevens betreft, die zouden ze inderdaad zelf moeten vooringevuld hebben, zodat alleen recente wijzigigen dienen aangebracht...

@Eddy: Elk gegeven dat gevraagd wordt (behalve het aantal huisdieren :-) is bekend bij de stad. En de dingen die je niet digitaal aanlevert moeten nog eens manueel verwerkt worden.

Reden waarom het niet vooringevuld werd is allicht omdat dat de distributie moeilijker maakt (verdelen op naam - nu was het naamloos).

Voor mij mag dit ook zo veel mogelijk online. Maar hoe garandeer je dan een up to date adres enz.. Papier is op dit moment nog steeds de betere garantie dat gezinnen dit ontvangen.

Iedereen die dat wil een adres @mechelen.be? En dan alle officiële communicatie naar daar? De stad zou er wel eens heel wat mee kunnen besparen, toch als ik kijk naar al die brieven die ik krijg...

Ik kan Francis wel volgen : in de Kleine Nieuwedijkstraat zouden we ook geëvacueerd moeten worden als er een bom aan het groot station ligt. Straffe bommen!

Als pendelaar zou ik het wel appreciëren dat ze iets laten weten als er een ontruiming is in volle spits, maar een brief aan bewoners lijkt me dan niet de meest efficiënte manier om aan telefoonnummers te geraken. Inschrijven om een sms te krijgen kan ook zonder opgave van aantal en soort huisdieren, dacht ik.

Dat is wel al een tijdje geleden, maar hier ook is zo een brief aangekomen.

Maar die huisdieren daar heb ik dan wel over gelezen vrees ik, arme poes van mij.

Ik denk dat die zich rapper uit de voeten zal maken dan ik 

Het is inderdaad correct dat de voorbije dagen formulieren verspreid werden in het kader van het Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de stationsomgeving. Door de intensieve bombardementen van 1944 is het theoretisch zo goed als zeker dat er niet-ontploft oorlogstuig gevonden wordt. Daarom wordt er gecontroleerd gegraven, nadat een speciaal toestel de ondergrond gescand heeft. Als er niet-ontploft oorlogstuig gevonden wordt, zal de ontmijningsdienst van het leger (DOVO) bepalen wat er gebeurt. Meest waarschijnlijk scenario is dat de werken worden stilgelegd, dat de vliegtuigbom beveiligd wordt met containers gevuld met zand en dat DOVO enkele dagen later zal ontmijnen. In dat geval gebeurt er een aangekondigde evacuatie en kan alles zeer rustig verlopen. Moet het springtuig direct onschadelijk gemaakt worden, is uiteraard een onmiddellijke evacuatie noodzakelijk. Om die zo vlot mogelijk te laten verlopen, heeft de stad correcte en actuele gegevens nodig. Daarbij ook de gsm-nummers, want die staan niet geregistreerd. Ook als er huisdieren moeten geëvacueerd worden, is het best dat vooraf te weten.

Er kunnen niet alleen vliegtuigbommen opgegraven worden in de onmiddellijke buurt van het station, maar in heel het projectgebied. Dat loopt van de Brusselsesteenweg tot het Douaneplein. Vandaar de ruime verspreiding van deze brieven.

Een speciale werkgroep (met o.m. politie en brandweer) heeft ruim een jaar intensief voorbereidend werk geleverd om een gedetailleerd draaiboek samen te stellen, mocht het tot een evacuatie komen. Daarbij werden alle mogelijk scenario's uitgewerkt en werden ook al enkele oefeningen uitgevoerd. Alles is dus onder controle.

Meer info hierover op volgende link: www.mechelen.be/content/15675

 

Rudy Van Camp

communicatiecoördinator stationsproject Mechelen in Beweging

 

Peter, niet alles is zo per direkt doorgegeven aan de burgelijke stand he. Als je aan het scheiden bent of je partner is er om een andere reden vanonder, of je kind woont op kot maar staat omwille van de kinderbijslag nog wel op het thuisadres ingeschreven, of je woont niet echt samen maar bent wel vaak op hetzelfde adres, of .... 
Het zal maar gebeuren dat ze zoeken naar iemand die er eigenlijk niet woont, of dat ze níet  zoeken naar iemand die er eigenlijk wel woont .... 
 

En ik doe ook niet veel via internet, mijn email adres gebruik ik bitter weinig voor "serieuze" zaken, ik vind een papieren brief nog heel normaal. Temeer omdat je die direkt bij de hand hebt, een email moet je al op het internet kunnen (en nee, niet idereen kan op internet waar en wanneer je maar wilt.) De mail uitprinten? Dan heb je een papieren brief ..... 

@Kathinka:

- Een brief opsturen is normaal. Maar laat dan toch de keuze om de gegevens via elektronische weg terug te sturen ?

@Rudy:

- Denk je nu echt dat je met deze brieven een betere kijk krijgt op de zaak, dan met de database van de burgerlijke stand ? Sommigen vullen dit toch gewoon weg niet in ?

Peter, wij hebben die brief ook gekregen. En je kan de gegevens op 3 manieren terugsturen: brief, email en zelfs telefonisch ;) 

mijn gevoel bij deze brief was meer van "we zullen van de nood een deugd maken en op deze manier meteen het databestand bijwerken". Alleen denk ik niet dat het nut heeft om door te geven dat ik vissen als huisdier heb ... ik zie ze al afkomen: "voila madame, alstublieft, uw aquarium is ook veilig" ....  :-) 

Oei dan had ik hem beter moeten lezen. :-o

Op de brief verwijzen ze ook naar de website waar je de gegevens kan invullen.µ

Zeg nu nog dat de stad niet aan iedereen gedacht heeft, internetgebruiker en niet-internetgebruiker.

@Filip: Blijft natuurlijk de vraag of het antwoord op deze brief beter is dan de gegevens van de Burgerlijke Stand. Ik kan het me niet voorstellen.

Peter,

Voor zover ik weet beschikt de burgerlijke stand niet over gsm-nummers en emailadressen.

Rudy

 

Ik vraag mij vooral af waarom wij deze gegevens naar de afdeling marketing moeten sturen? En wat die huisdieren betreft, die worden in zo'n geval gewoon afgemaakt, maak je daar maar geen illusies over, ze zouden zonder het zelf te weten ziektes kunnen overbrengen ... heb ik zelf niet uitgevonden hoor.
Maar wat heeft het stadsbestuur aan al die informatie als er in het station masa's mensen aanwezig zijn waar ze geen gegevens van hebben.
Ik heb er ook niets aan dat ik een bericht van de stad ontvang, via mijn gsm, terwijl ik ergens anders in dit land vertoef. Ik ga mij echt geen zorgen gaan maken over wat ooit zou kunnen gebeuren.
Dat ze er eerst en vooral voor zorgen dat de opgravingen gedaan worden door mensen met verstand zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.

Sorry, maar ik geloof niet in die onzin.
 

 

Het is goed dat ze de mensen verwittigen dat het kot wel eens de lucht zou kunnen ingaan. Staat in ieder geval in schril kontrast met de geplogenheden in de Arabische wereld. Wat de grond van de zaak betreft, zou het kunnen mogelijk zijn dat er hier of daar nog ne kastaar in de grond steekt. Maar vergeten die slummen dan dat de zwaarste bombardementen in de nacht van 1 mei 1944 begonnen zijn vanaf de plaats waar nu de Egleghemvijver ligt. Vanaf daar werd er gedropt om de vijftig meter om de spoorweg buiten dienst te stellen. Geen enkele was raak, hoogstens eentje in den tuin van MarkT. Wat ik er verder over denk ? De paardenmolen moet draaien en ondertussen wordt er gezwegen over de echte problemen waar mensen mee zitten. Amen.

Tuurlijk, tuurlijk.

En als deze brief nooit verstuurd zou zijn geweest, en er gebeurt wél iets ... schreeuwt iedereen weer moord en brand dat niemand is verwittigd etcetera etcetera. 

Zelfs al zit ik in kyoto, ik zal nog altijd antwoorden op zo'n smsje, al is het maar dat er niemand moet (tijd verspillen met) zoeken naar iemand die er niet is! 

en huisdieren ... hoeveel mensen willen bij een brand van eigen woning niet terug naar binnen om fifi of minoes te halen? Als men dat op voorhand kan inschatten .... 


Ach, zaagt gewoon lekker verder, en laat ons hopen dat er niks ernstig gebeurt.

 

 

Lap, wij hier in de Borchtstraat ook zo een brief gekregen, liggen toch ver van de werken zou ik denken!

 

@Kathinka

Kyoto oep of Kyoto af. Denkt gij dat de Engelsen uw voorouders hebben verwittigd toen ze paaseieren kwamen leggen in de nacht van 1 mei 1944 ? Ik zal het nooit vergeten en ze het ook nooit vergeven. En voor de rest bla, bla, bla. bla, bla, bla. 

En vergeet morgen oep de mêt ni te komen proeven van de erwtensoep van het Vlaams Belang want ze hebben het hier vergeten te melden.

Wel Michael, ik geloof ook niet in die onzin.