processie in trilogie...

    (foto's: Jan Smets)

Hij had elke voeling met processies verloren.  Het was iets uit een ver verleden - een stukje nostalgie; geen bijgeloof, maar wel volks-geloof.  Waardevol, maar niet echt iets waar hij mee 'bezig' was...  Ik zit met Jan Arnalsteen, federatiepastoor van Mechelen, in zijn gezellige appartement in de Kannunik De Deckerstraat.  We zijn even oud - Beiden zijn we geboren in 1961.  En dat schept een band.  Ook zien we parallellen in dat 'aanvoelen'  van het begrip 'processie'.  De eerste herinneringen aan een processie nemen Jan ver mee in de tijd, naar zijn geboortedorp Meerbeek...

 

De rol van Sint-Janneke ging aan mijn neus voorbij.  Ik was dan wel niet zwaar ontgoocheld, maar begreep het toch niet goed waarom Zuster Walburgis voor Johan uit onze klas koos...  Was dit wel eerlijk of juist?  Ik was immers toch een 'Jan'?

Jan Arnalsteen vertelt het met een kwinkslag, gewoon, met een monkellach.  Pastoor Jan staat midden de mensen en midden in het leven.  In de aanloop naar de Hanswijkcavalcade wou ik ook hem graag op de praatstoel over zijn beleving van het feestgebeuren van binnenkort...

 

Vorige week had ik ook al een gesprek met Frieda Van Vaeck, algemeen coördinator van de Hanswijkprocessie, en deze cavalcade.  Als federatiepastoor zit Jan Arnalsteen ook in het organiserend comité.  Van het kind dat de rol van Sint-Janneke niet mocht spelen  tot  de jonge priester die niks had met processies maar in Zoutleeuw gekatapulteerd werd als deken, en willens nillens de Sint-Leonardusprocessie er op de koop toe bij kreeg, tot federatiepastoor in Mechelen: stad van dé Hanswijkprocessie: een processie-trilogie als het ware....

 

 

In mijn geboortedorp Meerbeek ging elk jaar in juni op de zondag na Sint-Jan een processie uit.  Je kent dat wel: heel het dorp stapte mee op in die tijd.  De klassieke parochiale verenigingen, de scholen, en dan de fanfares - de 'Sussen' en de 'Duvels' - wiegend op de kadans van de muziek, van links naar rechts - pompompopom... Veel koper, veel vlaggen, de politiekers, engeltjes met vleugeltjes, misdienaars en dan het sacrament onder een hemel.  Het was juni 1967.  Gewoonlijk mocht er een 'jan'  uit de derde kleuterklas de rol van Sint-Janneke spelen.  Maar die brave zuster Walburgis koos dus voor Johan.  Ik begreep het niet...  De processie deed de verschillende kapelletjes aan, en trok door dorp en velden, waar uiteindelijk aan een rustaltaar halt werd gehouden.  Het volk kreeg de zegen, en iedereen knielde.  Dan trok men verder...  De processie ging gepaard met een kermis.  De fanfareleden deden nu andere kapelletjes aan, en men ging processiegewijs van het ene naar het andere stamcafé, vaak eindigend in beschonken toestand.  Er kwamen bij moeder thuis jonge patatjes op de tafel, mét gbraad en de onvermijdelijke erwtjes en worteltjes... De nonkels hadden al papieren vlagjes in het haar... Het was feest... De dorpsprocessie heeft nog lang bestaan in Meerbeek.  Ik geloof zelfs tot in de jaren tachtig - véél langer dan in de dorpen in de omgeving.  Dit was eerder uitzondering dan de regel.  De meeste processies stierven eerder al een langzame dood...

 

Ik herken de beschrijving van Jan.  Ik herinner me -even oud zijnde - de parochieprocessie in de Hanswijkenhoek, met de kermis in juni.  De meisjes strooiden bloemblaadjes of papiersnippers uit, en wij ,met ons wit hemdje en blauwe korte broek, droegen bloemen.  Op het Esdoornplein was er dan een viering.  Niet lang na deze editie die in m'n memorie geprent staat,  werd deze processie afgeschaft.  Nostalgie, om met een glimlach aan terug te denken...  Misschien zelfs met wat meewarig hoofdgeschud... Vrome herinneringen onder een stolp.

 

(Meerbeek...)

 

Jan trok naar het seminarie in Leuven.  Het hele processiegebeuren was verworden tot een vergeelde herinnering; haast vergeten.  Het was eenvoudig weg 'weg' uit zijn leven.  In zijn priesteropleiding werd over zoiets ook nooit meer gesproken.  Toch had dit alles zijn waarde.  Vooral het gemeenschaps-gevoel vond Jan waardevol.  Maar goed: het was toch iets uit het verleden...  Na zijn opleiding werd Jan onderpastoor in Strombeek, en nadien pastoor in Wemmel.  Hier en daar ging er nog een kleine processie uit, maar hij had er weinig voeling mee.

 

Weet je: toen ik in 1988 tot priester werd gewijd, stak een 'processie' bijna stokken in de wielen.  Ik had 15 augustus gekozen als de dag om gewijd te worden.  Dat vond ik een mooi moment.  Maar dat was buiten de waard - of tenminste de kardinaal - gerekend!  Stel je voor:  Kardinaal Danneels zou me op die dag niet kunnen wijden!  Hij moest namelijk in Mechelen mee opstappen in de Hanswijkcavalcade.  Bovendien kwam ook nog eens het koningspaar naar Mechelen.  Nee: dat ging dus niet.  Vriendelijk werd me gevraagd om m'n wijding één dag naar voor te verplaatsen.  Ik dacht nog even 'wat een bedoening...'  Ik kende de Hanswijkcavalcade zo goed als niet...Zo werd ik dus gewijd op 14 augustus, en de kardinaal kon uitgaan in zijn Mechelse cavalcade de dag nadien...

 

Toen kwam er een keerpunt voor Jan.  In 2001 werd hij aangesteld tot deken van Zoutleeuw.  En daar zal zijn contact met het 'gegeven processie' worden hernieuwd.

 

Zoutleeuw is een mooi historisch middeleeuws stadje, dat ooit toch mocht gerekend worden tot de belangrijkste Brabantse steden.  Toch is het niet meegegroeid, en is het klein gebleven.  Wel heeft het van zijn glorietijd nog een prachtige grote kerk bewaard en een knap stadhuis.  Maar de geschiedenis ging voorbij aan Zoutleeuw.  Het bleef wat in de marge verstopt.  Soms kwam dit wel goed uit: zo hebben de Geuzen het stadje gespaard, en ook de Franse Revolutie liet Zoutleeuw links liggen.  De kerk werd weinig geplunderd.  Ook de processies doorstonden de tand des tijds.  Ik maakte kennis met de merkwaardige Sint-Leonardusprocessie op sinksenmaandag.  Ik dacht 'menslief...'  Ondergesneeuwde herinneringen  van vroeger kwamen terug.  Ik ben er eerlijk gezegd van verschoten.  Ik herontdekte weer welk een gemeenschapsgevoel zo'n processie kon teweeg brengen, en hoevéél volk er bij betrokken was!  Het was dan wel een hele oude processie, maar toch werd ze 'fris' ingevuld.  Heel merkwaardig allemaal.  Ik zag ook hoe taken van vader op zoon, en van moeder op dochter overgingen... , en hoe mensen het als een eretaak beschouwden om beelden te dragen...  Ondanks de ontkerkelijking.  Ook burgemeester en schepenen zijn erg betrokken bij de traditie.  Het volk van Zoutleeuw is er erg mee in de weer: met de voorbereidingen, de versieringen...  Het krijgt allemaal een eigentijdse religieuze invulling.  Leonardus- om wie de processie draait, is de patroonheilige van de gevangenen en vrouwen in barensnood die moeten 'verlost worden'.  Maar breed gesteld kan men ook zeggen van al diegenen die 'gevangen zitten in zichzelf' en bevrijd willen worden...  Leonardus is een heilige die op verschillende plaatsen in Duitsland stevig vereerd wordt.  En zo waren we eens te gast in het Duitse Inchenhofen.  En stel je voor: ik mocht als 'gastpriester' mee in de processie... op een paard! naast de bisschop!  Ik had nog nooit op een paard gezeten...  Gelukkig bracht ik het er nog redelijk van af...

 

(foto's: Zoutleeuw)

 

Jan Arnalsteen vertelt het allemaal met pretlichtjes in de ogen.   Stilaan was hij aan het groeien in het aanvoelen van 'processies'...

 

Een processie is ook een unieke gelegenheid om met het evangelie naar buiten te komen, met de schoonheid van eeuwen die zo tot ons komt...  Mijn geloof in het gebeuren is gegroeid.  Ik kijk er met grote mildheid naar.  Ach: emoties mogen best.  Het werd me geleerd door de mensen van Zoutleeuw, en nu ook in Mechelen.  Een priester wordt 'gemaakt' door de mensen.   Ik zie nu ook scherper het onderscheid tussen volksgeloof en bijgeloof.  Emoties moeten kunnen, en er hoort in zekere zin ook een 'stuk kermis' bij, en eten en drinken...  In die zin is ook de allegorische Ommegang na de Cavalcade een dankbare ontlading - een feestelijk orgelpunt.  Ik zie een processie ook als iets uit het verleden dat tot ons komt:  een soort van 'pelgrimstocht vanuit het verleden naar het 'nu'.   Het is een 'ja' zeggen tegen het leven, en dat 'ja' willen beleven.  Zo ontdek je vele verschillende 'lagen' in zo'n processie.  Door mijn ervaring in Zouleeuw kon ik me in Mechelen ook beter inleven in het evenement van processie en cavalcade.  Ook al is het in Hanswijk  nog allemaal groter en belangrijker natuurlijk.  Wat  fijn is, is dat ook groepen van buiten de stad worden aangetrokken en andere Christelijke gemeenschappen, zoals de Filipijnse, de Assyrisch-Chaldese...  Die participatie is belangrijk.  

 

Mechelaars zijn misschien té weinig fier op dit stukje mobiel erfgoed?  Recrutering wordt hoe langer hoe moeilijker.  Alhoewel: er is toch een latente trots merkbaar.

 

(op de tribune in de Keizerstraat...)

 

Als gelovige gemeenschap mogen we ons best manifesteren op het maatschappelijk forum.  Het is een recht en een plicht.  Ook in deze tijd waarbij levensbeschouwingen meer en meer op het maatschappelijke platform worden vergeten.  Het is dan ook zo dat er vaak een negatieve beeldvorming is.  We willen ons die ene keer wel anders tonen: op een blije manier de straat op.  Het is allemaal relatief natuurlijk.  Zo'n processie is natuurlijk niet noodzakelijk, maar toch is het goed dat er naar buiten wordt gekomen.  Jezus bleef ook niet zitten in 'zijn huizeke in Nazareth'  of in de tempel.  Ook hij trok de straat op.  Het is geen fanatisme of zelotisme, en het heeft niks te maken met een strijdbare kerk, maar zoveel meer met  getuigenis afleggen. Ik versta heus wel dat Kerk en geloof niet meer zo gesmaakt worden als vroeger, en dat het sommigen allemaal erg irriteert.    Als de maatschappij afrekent met 'de' Kerk heb ik daar begrip voor.  Toch mag men het kind niet met het badwater weggooien.  We willen een positieve boodschap brengen, zonder bekeringsdrang, en met respect voor andere overtuigingen.  Dit is voor mij de grootste waarde van zo'n processie: laten zien dat in onze universele boodschap de liefde centraal staat.

 

Jan Arnalsteen maakte in zijn processie-beleving een heel groei-proces mee.  Zijn trilogie begon in dat landelijke Brabantse dorpje, met engeltjes met vleugeltjes en de wiegende fanfares, met herinneringen aan 'nieuw patatjes' en kapelletjes van alle soorten...  Over de lichte wrevel over de wijziging van de datum voor z'n priesterwijding door de Hanswijkcavalcade, tot de 'her-kenning' in de Zoutleeuwse Leonardusprocessie, en de synthese in de cavalcade van 2013...

 

Sint-Janneke mocht hij niet zijn in 1967.  Maar morgen mag pastoor Jan mee opstappen...  De geschiedenis herschrijft zich met leuke plots.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En is er een Mechelse link met Zoutleeuw ?

Ja, hoor.  Daar kwamen de Dalscholieren vandaan.

:-)

@ Gimycko: Jaren geleden was ik voor een opdracht in het stadhuis van Zoutleeuw.

Ik liet mij toen vertellen dat dit stadhuis een ontwerp was van Rombout Keldermans.

Op de monumentale schouw prijkte het wapenschild van Mechelen (tussen enkele

anderen).

@ J.T. : Inderdaad.  Een leuke nieuwe Mechelse link.  Bedankt.

"...In 1526 besliste het stadsbestuur van Leeuw een nieuw raadhuis te bouwen. Het gebouw werd opgericht tussen 1530 en 1538, naar een ontwerp van Rombout II Keldermans. Het beschermde monument is typisch voor de overgangsperiode van de laatgotiek naar de renaissance: gotisch is het gebruik van de trapgevel en het benadrukken van de verticale lijn van de gevel door spitsboog, pinakels, nissen en beelden. Binnen deze traditionele structuur worden renaissancedecoraties aangebracht waarbij de monumentale pui in arduin in het oog springt. De rijkversierde vakken tonen het wapenschild van keizer Karel V en zijn vrouw Isabella van Portugal..."

Uit : Zoutleeuw - Historisch stadhuis en halle

En dat een (Hanswijk)processie jong en oud kan boeien is met deze bewezen :

Hanswijkprocessie 2009 - Schoenmarkt

Hanswijkprocessie 2012 - Veemarkt

Foto's Gimycko

hallo,

 

een verhaal van Jezus en St. Janneke.

Tijdens de cavalcade (of een processie) mochten mijn beide broers Jos en Jowan Jezus en St. Janneke uitbeelden.

De ene kreeg een wereldbolleke in de hand, de andere een kruisje (houten constructie).

Het verliep allemaal goed tot net voor de kerk van O.L.Vrouw o/d Dyle.  Daar kregen beide broers een klein meningsverschil en werd er met het wereldbolleke op de kop van de andere geslagen en prompt ging ook het kruisje in de richting van de andere...

en dit allemaal tot  groot jolijt van de omstaanders.

Van de vechtpartij in deze processie bestaan vermoedelijk geen foto's.

 

In hoeveel processies liepen er eigenlijk mensen achterwaarts de hele processie uit ?

Wij, in Mechelen, hadden natuurlijk Madeleine Jacobs.

En dat zij, door al die jaren heen, nooit is gevallen, wordt nog steeds het "Mirakel van Hanswijk" genoemd.

:-)

Gim, waarom achterwaards?
(sorry, maar ben met heel het gegeven 'processie' niet bekend, aangezien ik uit een protestands land kom en protestanten geen sinten hebben, en desgevolg ook geen processies...)  ;)

 

Het achterwaarts stappen van Madeleine Jacobs had de simpele verklaring dat ze de maat sloeg voor haar stappende koor...  Het heeft geen enkele andere betekenis. 

"In hoeveel processies liepen er eigenlijk mensen achterwaarts?" : beste Gim, ik kaats jouw vraag terug.  Zoek het eens uit op uw wereldwijde net....   ;-)  En weet het ons dan zélf eens te vertellen.

@ Kathinka :

Ach, elk gezindte heeft zijn eigenaardigheidjes.  Niks mis mee.

Wordt dat niet omschreven als volksgeloof ?

;-)

Hier de bedevaart / processie van Hakendover, getekend door onze allereigenste Alfred Ost.

@ Jans :

Was de Processie van Echternach twee stappen vooruit en één stap achteruit of was het één stap vooruit en twee stappen achteruit ?

;-)

Jouw gedocumenteerde vraag doet vermoeden dat je het antwoord zélf kent. 

Trouwens, met Echternach hou ik me hier niet bezig.  Dit gaat over Mechelen.

 

 

Hier de Processie van het Heilige Sacrament (in Mechelen) - Anno X...

...en hier "una processione" à Malines - Anno 1840.

Beste Gim, in oembeik hadden ze over dat achteruit lopen een andere uitleg. " ze boere achterôôt ".

@ G.L. :

Had Hombeek geen Processie of zo ter ere van Sint-Martinus ?

Zo een soort van landelijke processie die al de kapellekes aandeed.

Situering kapel - Foto Gimycko

Hier dezelfde Processie van het Heilige Sacrament, maar dan enkele jaren later (zie Keldermansvleugel).

Die processie in Mechelen was zelfs zo bekend dat ze er in Waregem een straat naar genoemd hebben, namelijk de Processiestraat

Klik vooral niet op deze link want hij brengt u naar een nietszeggend plattegrondje ergens op het internet, en zeker niet op deze link want deze brengt u naar een al even oninteressante pagina op Wikipedia.

Zou de Processiestraat in Waregem aan z'n naam gekomen zijn omdat er paarden uit Waregem Koerse ter ontspanning meeliepen in de processie te Mechelen? Misschien kan jij dat even opzoeken Jan? Ik heb het momenteel veel te druk met mijn sociaal leven (grapje)

Kijk, hier is een prentje met allemaal mensen op die nu dood zijn:

Feit is wel dat we misschien na de processie van al die paarden een reuze Mechelse lasagna kunnen maken, ons blauw-bartje zou nogal lachen.

Gewuune moar een gedachtje zulder ;-)

@ Christophe :

Vermoedelijk werd die straat in Waregem genoemd naar deze Mechelse processie uit 1904.

Dus, dat zoeken we effe op.

@Gim

Jaren geleden hadden wij in Oembeik een processie - traditie als ik het zo mag noemen. Tegen dat spektakel moest de stad destijds U zeggen. Niet minder dan drie keer in 't jaar stapte die processie van  aan de kerk doorheen het dorp tot aan het kappeleke in de Bankstraat . ( foto boven ). Als ik mij niet vergis was het met Sinksen, Sint Jan en half hoogst. Een paar honderd figuranten namen deel alsook de drie Hombeekse fanfares. En de boeren met hun paarden. Er werd door de aanwonenden toen wit zand gestrooid en ook gesneden lis en bloemen. Honderden mensen zakten toen af vanuit het omliggende om het spektakel te volgen. Ik heb daar in een of ander album nog wel wat belekes van liggen. Ook de processie van Sint Jan Bergmans mocht er toen zijn. Alles voorbij Gim, nu alles veel beter en het word nog beter zeggen ze.

@ G.L. : Die belekes nooit niet weggooien, zeunne !

En als ge ze dan toch kwijt wilt, geef ze dan aan Hoembeka.

@Christophe:-):-):-)

Voor zij die hebben doorgestudeerd in de afdeling Processiologie :

Waar : Da's duidelijk.

Wanneer : Geen idee.

Wat :

Processie ? Bedevaart ? Biechtvaart ? Boetevaart ? Het-ter-kerke-gaan-van-nen-hoop-Geestelijken ? Mars-op-de-Kathedraal ? Ganzenpas ? None-of-the-above ?

None-of-the-above: er was gewoon een staking van de mannen van den tram en alleman moest te voet naar de statie!

GVM: 02/07/1927

@ JB23 :

Bedankt.  We zijn weeral wat wijzer geworden.

;-)

De optocht met Kardinaal Van Roey en andere geestelijken Onder den Toren op 25/4/1926.

 

@ Jos : Dat zou kunnen kloppen.

Wijding Kardinaal Van Roey 1926

Van de Jos geen oeverloos gezanik maar nen duidelijken uitleg waar we wijzer van worden en waar de Gim al die belekens vandaan haalt is mij een raadsel. Maar hij zou ze voor alle duidelijkheid toch eens moeten claseren per jaartal zeune.-)

Het is duidelijk dat, na het Tweede Vaticaans Concilie, deze vorm van volksdevotie-en verering serieus heeft ingeboet.  Geen of amper nog processies en bedevaarten naar Hanswijk, naar de Heilige Rita in Kontich, naar Scherpenheuvel, Beauraing, Lourdes of Fatima waarbij soms de laatste kilometer werd afgelegd op de knieën.

En ook de Zegeningen (met wijwater en kwispel) van de Dieren of van de Velden-en-Akkers in agrarische gemeenschappen zijn verdwenen, net zoals de VAVOJO, waarbij elke kilometer werd gesponsord door de bomma.

:-)

Ja, niet alleen liep Madeleine Jacobs in iedere Hanswijkprocessie achterwaarts maar bovendien had ze een papieren rol in de rechterhand en daarmee deed ze achteruuit stappend tegelijkertijd de wuivende beweging voor, die de "zingende engelen"  haar nadeden. Maar dan met een (nep)palmtak.

Die zingende engelen wuivend mlet groene palmtakken, gekleed in lange effen witte kleren die bepaalde rondingen voordelig lieten uitkomen (hoewel het eerder suggereren was) vormden voor ons adolescenten de bijzonderste aantrekking van de processie. Onze puberale fantasie werd er door aangesproken.  Ik heb altijd betwijfeld of dat wel de bedoeling was.

De strenge en vaak afkeurende blikken van Madeleine Jacobs temperden onze fantasie echter in belangrijke mate.  Zelfs aan de mooiste blauwe hemel is wel een wolkje te bespeuren.

Overigens is Madeleine de enige koordirigente die ik ken die zo letterlijk haar hele dirigeercarriere achteruit is gegaan.

Mijn verontschuldiging voor zeze bemerking, ze ois niet denigrerend bedoeld, want Madeleine heeft grootse dingen gedaan als dirigente van het Angelakoor bij de Ursulinen.  Zij monopoliseerde haast de NIR-wedstrijd "Radioschoolkoor" waar ze regelmatig als laureaat bekroond werd. Huiscomponisten waren o.a. Staf Nees en Mgr. Jules Vyverman van wie ze menig lied crëerde..

De herinnering hieraan moet nog levend aanwezig zijn in Mechelen en omgeving.

@ gimycko

tot in begin  2013 hield pastoor Jos Suykens ieder jaar nog een zéér druk bijgewoonde dierenwijding in Blaasveld.

Spijtig genoeg is"pastoor Jos" voor 14 dagen plots overleden, dus voor de toekomst ???????

Lang geleden stond de Mechelaar nog in Geef-Acht bij de inhaling of begrafenis van een (aarts)bisschop of kardinaal.  Dat het nu Mercier, Van Roey of Suenens was maakte niet uit.

Van Egmontstraat (met op de achtergrond het toenmalige station)