Buurt rondom 't Veer zet zich in de kijker

   (foto's: Jan Smets)

Anita Maryns poseert voor haar gevel in de Dobbelhuizen, waaraan een informatiepaneel hangt over een vroegere bewoner van het pand: een Mechelaar met Siciliaanse roots.  Het is het levensverhaal van Paolo Bellofiore die huwde met de Mechelse Maria Van den Broeck, en in de Dobbelhuizen een meubelatelier runde...  Een aardig verhaal over een paar bewoners van deze buurt...  Tussen Winket-en Kraanbrug ligt een wijk die opstond en ging slapen met de Dijle.  Hier heerste ooit grote bedrijvigheid.  Het was een biotoop voor schippers, stoelenvlechters, bootrepareerders, wasvrouwen, meubelmakers...  Een wijk vol herbergen, pakhuizen, fortjes...  De buurt heeft grondige wijzigingen ondergaan.  Maar de huidige bewoners willen deze oude Mechelse volkswijk beter leren kennen - ze voelen, en begrijpen en ze terug in de kijker plaatsen...  En ze pakken dit goed aan...  Anita Maryns wil me een paar dingen vertellen...

 

Er zijn tal van verhalen te vertellen over deze wijk. Sinds een paar jaar zijn we bezig om ons er in te verdiepen.  Ons buurtcomité kreeg hiervoor ondermeer de gewaardeerde steun van twee stadsgidsen Peter Meuris en Chris Van Cauwenberg.  Zij voegden diepgang en achtergrond toe, en zorgden voor kritische reflectie.  Al wat verzameld werd resulteerde in een gegidste wandeling door deze wijk, én een boekwerkje, waarvan we nu door het grote succes een tweede, aangepaste versie uitbrengen...

 

Ik blader door het mooi uitgegeven werk.  Het is knap, met tal van oude en nieuwe foto's, en leest aangenaam.  Kaartjes, leuke anecdotes, en een flinke brok geschiedenis maken er een boekje van dat niet mag ontbreken in de huisbibliotheek van de échte Mechelaar.  Deze publicatie wordt te koop aangeboden voor 10 euro.  Het is verkrijgbaar bij boekhandel Salvator in de Befferstraat of bij de buurtbewoners.

 

                                    

 

We zijn de Regionale Beeldbank dankbaar dat we boeiende historische foto's mochten gebruiken.  Maar ook anderen die foto's leverden of oude foto's deskundig behandelden zijn we dank verschuldigd, net zoals de Stedelijke Musea Mechelen, de sponsors en de Koninklijke Gidsenbond.  Hun namen staan allemaal vermeld in het boekje.  Eén foto is wel héél bijzonder!  Het betreft een foto van de Tichelrij uit 1846.  Hij werd gemaakt door William Henry Fox Talbot die de grondlegger is van het negatiefprocedé en die op deze ontdekking een patent naam in 1841.  Deze unieke foto werd ontdekt door Sven Schaepherders in het Engelse Dorset, waar hij het woonhuis van deze fotograaf bezocht.  Sven schrok niet weinig toen hij daar deze oude, ongekende foto van zijn eigen straat zag!  Talbot - op reis door Europa - nam een paar foto's in onze stad: van Sint-Romboutstoren, maar dus ook van de Tichelrij!

 

(deze foto  uit 1846 is dus één van de alleroudste in onze stad genomen!!)

 

Alleen al om deze foto is het aanschaffen van het boekje een aanrader van formaat.  De eerste uitgave had al een onverhoopt succes.  In deze tweede druk werden ook enkele nieuwe ontdekkingen en verhalen opgenomen.  Zo is er ook een verwijzing naar de moord op Sint-Rombout, die in de 7de eeuw nabij 'nummer 7' op de Tichelrij uit het water zijn gehaald.  Zorgzame Mechelaars haalden hem daar aan land, en daar mocht men niet bouwen.  Het verklaart meteen de 'open' ruimte tussen een paar panden...

 

De Tichelrij was sinds de veertiende eeuw een marktplaats waar tichels werden aangevoerd om verhandeld te worden.  Deze handelssplaats ontstond in 1267 toen het stadsbestuur bestliste om voortaan schouwen en brandhaarden uit onbrandbaar materiaal op te trekken.  Het gaat hier duidelijk om een belangrijke Mechelse buurt.  We zijn dan, tussen haakjes,  ook blij dat het huidige stadsbestuur zich engageerde om de Tichelrij te verfraaien. 

 

 

Zoals ik al schreef is er ook een historische wandeling uitgewerkt.  Om deze wandeling te ondersteunen selecteerden de buurtbewoners vijf thema's die via informatieborden aan de wandelaars bijkomende informatie verschaffen.  Zij sluiten aan bij de stedelijke informatiepanelen, maar geven meer achtergrond en verdieping.  Door middel van een QR-code, komt de anderstalige bezoeker op de website van het buurtcomité en vindt hij toelichtingen in de gewenste taal.

 

 

Je kan met behulp van het nu weer uitgebrachte boek, de wandeling zélf maken.  Maar je kan dit ook onder begeleiding van een gids op zondag 24 maart.  Plaats van samenkomst: Kraanburg om 14 uur.  Kostprijs 7 euro.  Inschrijven op: www.rondomtveer.be

 

    

 

 

Meer info:

Anita Maryns - 0479 649 976          /        Johan Van Steelandt - 0478 231 384

(In deze werkgroep zitten buiten deze twee mensen, nog Michel Clerebout, Luc Devinck, Karl Keppens en Karen Van Eldere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit vind ik een initiatief uit de duizend!

Iedere wandelaar kan er wat van opsteken. Het is zowel leuke als informatieve wandelbegeleiding. Ik mag hopen dat ALLE Mechelse straten en wijken dit voorbeeld volgen. En dat moet dan niet ten koste gaan van een bloembak minder. Zo beestig duur kan dit toch niet zijn dacht ik zo? Misschien bestaat dit reeds in andere steden of gemeenten maar ik blijf het wel een mooi initiatief vinden. Proficiat ook dat men de anderstalige wandelaars ook tegemoet komt door middel van de QR-code.

Het was erg fijn om met de bewoners van de wijk samen te zitten en hen een beetje te helpen om hun geschiedenis te schrijven. Want elke wijk in de stad heeft een mooie geschiedenis. Zoiets spitten we graag uit bij MechelenBinnensteBuiten.

QR codes zijn een schitterend initiatief. Het eerst wat betreft borden in onze stad.

Een fantastisch initiatief ! En die QR code maakt het helemaal af voor anderstaligen.

 

William Henry Fox Talbot maakte ook een foto van de Grote Markt. Dat zal dan tijdens diezelfde reis geweest zijn kunnen we veronderstellen. Het is die foto die doorgaat als eerste foto uit het jaar 1846. Maar of het nu de eerste of de tweede was en of er nog volgden in die reeks opnames, en die wij nooit te zien zullen krijgen, mag hem de pret niet drukken bij het nauwkeurig bekijken van die lichtdrukmalen. Het zijn documenten om te koesteren.

Je vindt dat beeld terug op paginas 8 & 9 van het fotoboek van Frans Vermoortel :" Het Mechelen van Toen".