Nieuwe bezems

met categorie:  

Nieuwe poltici aan de macht, nieuwe bezems, en die vegen goed.

Bijvoorbeeld, de nieuwe schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V).

De stad gaat inkomsten strikter ontvangen. "Ik merk dat bepaalde belastingen nooit worden betaald in Mechelen", zegt hij. Een voorbeeld is de belasting op onbebouwde percelen. "Als je in de stad eens een rondje maakt, stel je vast dat veel bouwgronden niet in het bestand zitten. Wij zullen beter controleren of iedereen alles betaalt wat hij moet betalen", legt de schepen van Financiën uit. (gva)

Naar het schijnt heeft elke Mechelaar 1400 EURO schuld.

Hebt u weet van belastingen die niet worden geind ? Laat het ons weten.

 

 

In de Gazet van onze Sven van dit weekend staat er in het midden een tweebladzijdenartikel van " The Gang of Three " aka Somers-Hendrickx-Schroons.

Netjes in pak, iel strôôs en met hun To-Do & Not-To-Do lijstjes voor de volgende zes jaar.

:-)

Heeft de bezem van de (h)ex-schepen van financiën dan niet goed geveegd de laatste twaalf jaar?

Als die nieuw bezemrijdere dat nu na twee weken allemaal al weet, dan wist hij dat toch vroeger ook? Heeft die bezem dan ook niet goed geveegd?

Het bezemkot staat vol oude bezems waarvan sommigen nu ook eens mogen vliegen.

We kijken vooruit anoniem (sic), niet naar achter. :-)

Ik heb de foto in de gazet nog eens goed bekeken.

Die drie gasten wilde 's avonds, in een donker steegje, NIET tegenkomen !

;-)

Belasting op onbebouwde percelen... Ik hoor ze al komen. Mag ik even vertellen wat wij meemaken?

Ruim een halve eeuw geleden kochten mijn ouders de oude hoeve van "Fons van den Dore" - toenmalig adres Hogeweg 123, ondertussen 239. Mijn vader droomde van een leven in de rust van het groen en wilde het hoevetje restaureren. Zijn vriend de architect praatte hem dat uit het hoofd: "voor de helft van wat dat gaat kosten zet ge toch een villa, Willy"... Dat deed mijn vader. De aspergeakker werd een dennenbos, de beemd werd beplant met Canadese populieren, en tussenin legde hij ook nog een fruitboomgaard en een stuk moestuin aan. Al gauw kreeg zijn groene droom een eerste deuk: de Baron Empainlaan werd doorgetrokken tot aan het laatste deel van de Hogeweg, en op slag kregen we er achterburen bij, in plaats van groen tot aan de vaart... Die buren betaalden voor hun lapje, waar hun stulp amper op kon, overigens ongeveer evenveel als mijn ouders voor hun hectare landbouwgrond. Eind 2009 en 2011 overleden mijn ouders - en nu kwam de kat op de koord: voor de fiscus is dat geen landbouwgrond meer, maar is de ganse oppervlakte (dus niet alleen de percelen langs de Hoge Weg) bouwgrond! Die beslissing heeft ons financieel "doodgedaan": de erfenisrechten op het onroerend goed slokten omzeggens heel de rest van de erfenis op.

Met de dood in het hart (want daar ging de droom van de groene oase van rust, droom waar wij allemaal mee opgroeiden) namen we een landmeter onder de arm om er dan inderdaad maar bouwgrond van te maken, zodat we toch nog iets zouden kunnen recupereren.  Een ontwerp werd gemaakt: we zullen een straatje aanleggen om de achterliggende percelen te ontsluiten. Het plan werd ingediend... en toen werd het stil. Het laatst dat we hoorden van de landmeter was dat er twee stadsdiensten het oneens waren:  één dienst vond het eingelijk niet opportuun om die groene long op te offeren. Daar kan ik inkomen, eigenlijk vinden we dat ook, en als die ambtenaar de fiscus daar van kan overtuigen, zodat die ons ons geld teruggeeft, dan hoeft het ook niet.

Maar op dit ogenblik is het dus bouwgrond die niet bebouwd is. En daar zouden we dan ook nog eens belasting extra moeten op betalen? Zal 't gaan, ja?

Tsjeven streken !!!!! Maar de kiezer heeft ze gewild beste Wieland. Er zijn natuurlijk kiekens die achter iedere haan lopen en daarom vechten hanen ook zo vaak.

Peter, als er nog te innen belastingen en taksen zijn uit het voorbije dan moeten die kost wat kost opgeeist worden met de nodige boetes en verwijlintresten........de begroting van de nieuwe ploeg kan er maar welbij varen!

Wat Schroons zich hier laat ontvallen zullen zijn kiezers - voornamelijk die van achter de Zenne - met plezier lezen. Niet dat ik die kiezers van iets zou willen verdenken zeune. Schroonske, Schroonske toch.-))

En wat gaat dieë "Ouwe Bezem" uit Hombeek voor Hombeek allemaal doen, de komende zes jaar ?

;-)

Hombeek Dries

Verbazing alom als ik vanmorgen mijn krant open sla. De Mechelse polies voelt zich bestolen door die van " A ". Ge weet wel in verband met die affaire van die ( kracht ) patsers. Ja, ja da es van ons zei den Bart. Mij kan het niet schelen wie eerst was als het werk maar gedaan wordt en laat de kinderen hun pretjes.

Peter, als ik belastingen heb die niet worden geind, ga ik dat hier niet zetten of ze staan prompt aan m'n deur! ;-)

Allee, geeft dien euro toch aan den Ives.