"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen"

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets)

In een bomvolle raadzaal, gevuld met familie, vrienden, pers en andere belangstellenden legden vanavond de raadsleden van de nieuwe gemeenteraad plechtig de eed af.  Dat gebeurde met de nodige sympathie vanuit het publiek - Het applaus was niet uit de lucht.  Sommige raadsleden zaten lichtelijk nerveus in het gestoelte, omdat het voor hen allemaal zo nieuw was...  Bij anderen was het alsof dit alles al jaren hun natuurlijke biotoop was...  En toch: het hééft toch iets speciaal en haast 'feestelijk'.  In het prachtige decorum van ons stadhuis de eed mogen afleggen als afgevaardigde van de bevolking geeft toch een apart gevoel, en legt toch een stuk verantwoordelijkheid op de politieke schouders.  Morgen begint het werk pas écht.  Maar vanavond werd de start gegeven van zes jaar politiek werk.  Met de onvermijdelijke fotosessies en een drankje in de kolommenzaal werd geklonken op de nieuwe start...

Mechelenblogt was er bij: een sfeerverslag van deze belangrijke avond, waarop beelden misschien meer zeggen dan de woorden...

De raadzaal loopt vol...

  

Oppositieleden Frank Creyelman en Liesbet De Keersmaecker van Vlaams Belang en SPa

                         

De pers zoekt de beste posities uit om plaatjes te schieten...

De CD&V- fractie op de banken...

  

Hamid Riffi en Caroline Gennez...  winnaars en verliezers van de verkiezingen...

            

De N-VA-fractie luitstert aandachtig...

  

Moeder Somers wil de start van de derde ambtstermijn van haar zoon niet missen...

                   

Miet Bourlon, echtgenote van Bart Somers in gesprek met Heidi De Nijn...

  

Tussen het publiek herkennen weo.a. oud-schepenen Patrick Backx en Leo Stevens, mevrouw Nobels en stadsontvanger Rik Schaerlaecken...

familie en vrienden volgen aandachtig...

Eedaflegging van de 43 nieuwe raadsleden: hier van Marc Van Hammée...

  

Chris Backx (N-VA)  op rechterfoto naast burgemeester Somers, zal voortaan de maandelijkse gemeenteraadzittingen voorzitten...

Applaus op de banken...

  

  

  

Eedaflegging van de schepenen Katleen Den Roover en Frank Nobels...

                 

...en van eerste schepen Marc Hendrickx...

  

...van schepenen Walter Schroons en Greet Geypen...

...van nieuwkomer Wim Jorissen...

  

..van Bart De Nijn en oud-gediende Marina De Bie...

Groepsportret van het hele college...

...en van de nieuw lichting verkozenen...

  

  

Op de receptie in de Kolommenzaal...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 'eerste september' van de nieuw gekozenen... En nu begint het echte werk pas natuurlijk... Benieuwd naar de komende zes jaar...
 
Ik wens de nieuwe bestuursploeg veel succes met besturen en de oppositie met 'to oppose'... Dat elk  zijn rol maar speelt. Maar dames en heren - in 't belang van onze stad he!

En nu aan de slag, beste verkozenen!

 

Mooie foto's Jan! Jammer dat ik niet kon blijven tot het laatste want ik moest fysisch op de installatie twee gemeentebesturen  zijn. Ik heb de fotograaf ook in de picture geplaatst. 

Zeg, en hoeveel bloggers/lezers zaten er nu op de Schepenbanken ?

leuk verslag, maar hoeveel volk zal er de volgende keer nog zijn als het echte werk begint :-)

 

En geen foto van vroeger gimycko :-)   (je verwent ons teveel, daarom zijn de verwachtingen hoog)

@ E10 :

Ik heb mijn prentenkabinet eens doorzocht met de zoekterm "burgemeester".  Misschien hebt ge er wat an...

:-)

Heffen

 

Mechelen

Walem

BTW : Hoog tijd dat de Profielen worden aangepast !

Wat mij opvalt op de vele foto's hierboven : er wordt niet meer gevlagd in de raadzaal ?

:-)

BTW :

Leuk om te zien dat het Old-Boys-Network van het SRC (Somers-Hendrickx-Van Hammée) hun Klassiekers kennen : Jasje - Dasje

;-)

Screenshot van mechelen.be , 3/1/2012 12:23 ;-)

Vraagje van een nieuwe burger: Wanneer is het hier gemeenteraad en om welk uur start het?

Waarom moet die eerste gemeenteraad nu per se beginnen met het inzweren van een nieuw verkozen bende raadsleden en schepenen & burgemeester. Dat een teennagel inzweert, tot daar aan toe. Mensen die zich op een lijst plaatsen - of laten plaatsen - om een met zitpenningen gedoteerde wekelijkse show te mogen bijwonen - waar het toch steeds dezelfden zijn die hun mond opendoen om al of niet iets zinnigs voor zich heen te wauwelen - die hoeft men niet in te zweren! Die moeten uit zichzelf weten dat ze zich moeten gedragen als plichtsbewuste gemeentevaderen. Dan is die uit de nevelen van de ridderromans stammende onzinnigheid niet meer op zijn plaats. Afschaffen die belachelijke handel!

Die vroede bestuurders moeten verdorie zo vlug mogelijk met hun weldoordachte plannen voor de dag komen om de stadstaxen en de opcentiemen zo laag mogelijk te houden. Al dat inzweren is toch maar een excuus om het na deze vruchteloze avond op een vrij zuipen te zetten. Al die bubbelflessen & amuse-gueules, en dat vuurwerk op nieuwjaarsnacht zijn een verkwisting van gemeentegelden die een betere bestemming verdienen in deze tijden van crisis. De meeste van die gemeenteraadsleden kunnen toch niet zonder hapering hun inzweringslijntje opzeggen. De meerderheid doet het, als betrof het hun stuntelige nieuwjaarsbrief voor peter&meter toen ze nog in het eerste studiejaar zaten.

En nu maar vlug de stad besturen op een degelijke manier, zonder financiële schandalen, op een manier die goede huisvaders/huismoeders dagelijks tot de hunne moeten maken willen ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen en dat het niet lijkt alsof er meer dagen in een maand zijn dan centen in hun huishoudbudget.

:-))

 

Traditie, Jef, traditie.

En dan hebben de fotografen er ook nog wat an.

;-)

Website van de stad Mechelen nog steeds niet up-to-date.

Tsja, Krist'l is weg...

;-)

Mmmmm, zou het kunnen zijn dat dit alles nog niet geupdated is omdat deze "inzweervergadeing" nog eerst moet goedgekeurd worden door ene hogere instantie???

 

Update :-)

Toch leuk om te zien wat een Blog allemaal kan bereiken...

@ MarcVH :

Hoog tijd om een 360°-camera in de raadzaal te hangen !

Dan kan elke Mechelaar live de debatten mee volgen van achter zijn PC.

Geert Bourgeois is alvast voorstander van het idee.

Zo'n download PDF-je op de stadswebsite is zo OldSchool.

;-)

Wannes, het viel me ook op.. Goed!  Nu de foutjes nog rechtzetten:

sp.a ivp sp-a en

N-VA ipv NV-A

;-)

Zeker éne ;-)

(y)

Nu beweren die Tsjeven vandaag in hun streekkrantje toch wel dat papa twee vrouwen kunnen zijn en mama twee mannen. Hallo, hallo Tsjeven de bijbel nog eens lezen a.u.b.

@G.L.: Ik hou me ver van tsjevenstreken in krantjes of zo iets, maar wat jij voorhoudt lijkt me te kunnen tellen als ménage à quatre. Wie biedt meer?

G.L. De bijbel is een boeiende collectie archaische teksten, soms met een morele boodschap - voor wie daarin geïnteresseerd is, maar noch wetenschap, noch wet - gelukkig maar.  Leviticus, bijvoorbeeld, verschilt qua barmhartigheid niet veel van de sharia...

Katten vallen altijd op hun poten. Maar ik zou die Tsjeven dan toch willen aanraden hun naam te wijzigen in -D&V.

Christenen van hier en heden richten zich vooral op de leer die aan Christus refereert, wijl de oudere teksten nauwelijks als leidraad relevant bevonden worden. Wie echter vindt dat voor elk element van diens partijnaam de historische kenmerken ten volle moeten gediend worden, vermits Mechelen niet in het graafschap Vlaanderen lag, wil nu kennelijk de bevoegdheid van Daniël Termont tot de Maneblussers en Oembeikezen uitbreiden. Waterdragers voor de Sossen komen tegenwoordig uit de raarste gelederen.