bezorgd buurtcomité vraagt noodbrug

      

(foto's: Jan Smets)

De Kraanbrug is dringend aan onderhoud toe.  Da's op zichzelf niet zo'n opzienbarend feit.  Het is dan nodig.  Niemand zal dit tegenspreken.  Alleen..., gaat dit toch wel wat gevolgen hebben als deze ouwe brug voor zo'n drietal maanden uit roulatie zal worden genomen.  De brug is immers een belangrijke schakel in de trafiekbewegingen in de binnenstad.  Het buurtcomité Rondom 't Veer weet er alles van.  Dit comité is dan ook héél erg bezorgd om de grote hinder dat dit alles zal meebrengen voor de buurt.  Ik heb een gesprek met één van de steunpilaren van Rondom 't Veer, Johan Van Steelandt uit de Dobbelhuizen...

We zijn inderdaad heel bezorgd.  Je moet weten dat de Kraanbrug één van de drie onmisbare bruggen is over de Dijle in de binnenstad.  Ze ontsluit het verkeer van de Katelijnestraat en de Melaan.  Veel verkeer komt er over deze brug.  In de buurt zijn er immers heel wat scholen en de talrijke vrijetijds-,vormings-en sportactiviteiten die overdag en 's avonds plaatsvinden zorgen voor een drukke trafiek rondom de Melaan.  We gingen het na toen de stad in z'n vorige mobiliteitsplan overwoog om de Kraanbrug  af te sluiten.  Met mensen uit de buurt zijn we toen zélf tot tellingen overgegaan: in een gewone werkweek kan de Melaan tot 2000 wagens per dag verwerken.  Op een vakantiedag is dat natuurlijk minder, maar dan komen we toch ook nog op een 600 wagens....

 

Het stadsbestuur heeft toen ingezien dat het afsluiten van de brug geen optie was.  Ze heeft naar de buurt geluisterd, en de plannen bijgestuurd.  De wijk haalde opgelucht adem.  De energie die ze had gestoken in het actievoeren voor het openhouden van de brug was niet vergeefs geweest.  De buurt zou rustig kunnen blijven zonder onnodig autoverkeer.  (leuke bijkomstigheid was dat de buurtbewoners door deze actie, mekaar beter hadden leren kennen, en er ontstond een dynamisch buurtcomité dat toffe activiteiten wist te ontplooien voor hun vroegere 'havenwijkje').

 

 

We waren toen erg blij dat het stadsbestuur oor had voor onze vragen.  Burgemeester Somers gaf toe dat de buurt gelijk had.  Hij volgde de problematiek goed op.  Het stadsbestuur nam toen een engagement op naar de buurt van 't Veer, de Tichelrij, de Thaborstraat, de Dobbelhuizen en de Plankstraat.  Deze woonstraten zouden géén uitvalsweg worden voor doorgaand verkeer.  Nu vraagt ons buurtcomité dat dit engagement verder gaat.  De Kraanbrug zal door de werken zo'n drie maand 'verdwijnen' (als het niet langer zal duren - want dat is afwachten...).  We vragen dan ook hoogdringend dat de stad een noodbrug over de Dijle zou plaatsen voor de ganse duur van de werken. 

 

De werken aan de Kraanbrug zullen inderdaad zo'n drie maand in beslag nemen.  Vermoedelijk wordt in april begonnen.  De brug zou worden opgetild en verplaatst worden naar een werkplek in het Keerdok, volgens Waterwegen en Zeekanalen.   Het buurtcomité vreest dat zonder noodbrug al het verkeer dat normaal over de brug zou rijden, zich door hun smalle woonstraten zou wurmen, met opstoppingen en gevaarlijke drukte tot gevolg.  Alternatieve ontsluitingen langs Minderbroedersgang, IJzerenleen of Stassartstraat bieden geen oplossing, omdat dit een belangrijke verstoring zou geven van het evenwicht dat nu bereikt is - zegt het buurtcomité Rondom 't Veer.  Een noodbrug is voor hen de enige, écht goeie oplossing.

 

Onze vraag is dan ook dat het stadsbestuur het plaatsen van de noodbrug ernstig onderzoekt.  We hebben hiervoor ook al een vraag gericht aan het schepencollege, dat de zaak zal onderzoeken.  We weten dat de burgemeester zich zeer bewust is van de problematiek, hen hopen dat het tot een billijke oplossing komt voor de buurt.  Met overleg moet dit mogelijk zijn.  Maar dan moet het wel snel gebeuren.  Het leggen van zo'n noodbrug vraagt toch wel wat voorbereiding, denken we.  Zonder noodbrug wordt het héél moeilijk voor onze buurt...

 

 

Rondom 't Veer vraagt bovendien ook dat de beloofde aanpassingen aan de Kraanbrug ook worden uitgevoerd tijdens de werkzaamheden.  Concreet gaat het over het egaliseren van het wegdek en de beide voetpaden, zodat de aanleg van één breed voet-en fietspad langs één kant mogelijk wordt...

 

Het buurtcomité heeft in het verleden al laten zien dat ze met veel burgerzin, een positief-kritische geest en overleg tot goeie en bevredigende resultaten kon komen.  Vandaag hopen ze dat dit ook kan met hun voorstel voor een noodbrug.  Afwachten maar.

 

 

 

 

 

Als ge het mij vraagt ziet dat er mechanisch nog niet zo slecht uit. Het enige wat ontbreekt is af en toe een beetje smeervet en een borstelke verf. Voelt zich iemand aangesproken ? Hoeveel zijn ze bereid te betalen ? Of moeten we het aan de meeuwen vragen. A propos, en hoe zit dat met die brug die daar vijftig meter verder ligt ?

[off-topic] 't is maar goed dat de LAMOT brug er nog steeeds ligt nu de Kraanbrug moet worden ondehouden.

[on-topic] Als het maar voor drie maanden is denk ik dat het verkeer wel langs de Plankstraat weg kan. Akkoord dat is heel wat verkeer door de wijk, maar een noodbrug is ook niet gratis.

Graag zou ik toch even willen reageren op het zinnetje "Het buurtcomité heeft in het verleden al laten zien dat ze met veel burgerzin, een positief-kritische geest en overleg tot goeie en bevredigende resultaten kon komen."

Indien men met "bevredigende resultaten" bedoelt: "onze straat is gered, de rest mag stikken", dan ben ik het eens, maar volgens mij gaat "burgerzin" wel een stuk verder...

Als bewoners van de Adegemstraat (Kraanstraat tot Ring) hebben we het heel hard te verduren gehad toen het nieuwe mobiliteitsplan ingevoerd werd. Aanleiding daarvoor was de last-minute aanpassing (onder druk van het bovengenoemde actiecommité) van de secundaire verkeerslus waarbij al het verkeer via de Kraanbrug naar de Adegemstraat (en later even via Dijle & Kaardenstraat) afgeleid werd. De Adegemstraat (lees: vooral de verkeerslichten aan de Ring) konden al dat extra verkeer (ik lees hier 2000 wagens per dag, en dat vooral in de spits) niet aan. Files tot aan de Korenmarkt waren schering en inslag. De uitlaatgassen van de stilstaande wagens kwamen tot in onze slaapkamers, de fietsers hadden geen plaats meer.

Uiteraard heb ik er geen probleem mee dat er protest kwam en wil ik zeker niet alle schuld in de schoenen van de actievoerders schuiven (!), maar het feit dat de Adegemstraat op dat moment reeds het verkeer van de grote parkeergarages in Mechelen centrum (Qpark, Grote Markt, sMatch)  moest verwerken en er geen aanpassingswerken aan het kruispunt met ring voorzien werden (ondanks belofte van stadsbestuur) had toch ergens een belletje moeten doen rinkelen, dat deze extra belasting op dat moment echt niet meer kon. Als ik dan bovenstaand zinnetje lees, dan keert mijn maag echt. Maanden heeft het geduurd en enkele buren dachten reeds aan verhuizen omdat ze ten einde raad waren.

Voor ons (de Adegempoorters) zat er niks anders op dan: zelf actie voeren en blijven aandringen op een voorsorteervak aan de lichten en fietspad als noodoplossing. Tijdelijk afsluiten van de Kraanbrug was volgens de stad geen optie meer, vanwege de reeds gemaakte beloftes aan de bewoners daar......

Momenteel is de situatie n.a.v. de stop op de Ijzerenleen (geen verkeer GM/Wollemarkt meer), min of meer gestabiliseerd en leefbaarder geworden, maar nog lang niet ideaal. We hopen nog steeds op volgende aanpassingen (rekening houdend met ieders belangen en waarbij we nog steeds een deel van het verkeer van de "overkant van 't water" er bij nemen omdat we gerust ons deel (maar niet alles!) willen bijdragen(!)):

- optimalisatie van de verkeerslichten op kruispunt Ring (Vl. Gemeenschap) voor ebtere uitstroming, zeker tijdens spits/zaterdagsmarkt 12u)

- aanleg fietspad (situatie voor fietsers in de Adegemstraat is ronduit gevaarlijk geworden)

- verkeer van de nieuwe begaardenstraat via parking aan't veer (tuinstraatje) ipv langs de Kraanbrug : auto's voor Reddy Teddy Creche & Luchtballon kunnen zo makkelijk en met minste hinder de stad uit, en het verlicht de spits een beetje in de Adegemstraat + Kraanbrug. Dit kan makkelijk door de rijrichting van de Tichelrij / Dobbelhuizen aan te passen. Het zal ook de Thaborstraat en de Arme Clarenstraat ontlasten en de Kraan-brug/straat veiliger maken.

- aanleg van een fiets en voetgangersbrug op 't veer om onze wijken beter te verbinden en fietsverkeer te spreiden ipv alles (auto, voetganger, fietsers) over 1 brug te sturen.

- nieuw parkeergeleidingssysteem dat hopelijk bezoekers van Qpark afraadt om de stad in te rijden als deze volzet is. (momenteel te vaak "parkeerplaats-zoekverkeer").

Deze aanpassingen zullen broodnodig zijn als morgen ook het begin van de OLV straat auto-vrij wordt.

PS: Mag ik er ook eens op wijzen dat de Adegemstraat ook een woonstraat geworden is. Tel gerust even het aantal winkels. Graag dus ook een beetje rekening hoduen hiermee, ipv steeds het argument te gebruiken: de Adegemstraat is een historische "steenweg" en moet dit verkeer dus maar slikken. 

Niet overdrijven hé, jongens. 't Slecht tijdelijke hinder, daar moeten we mee leren leven. kan je de gemeenschap met kost opzadelen voor een noodbrug?

Even op de tanden bijten, zeker!

 

 

 

Peter, 3 maanden is idd niet lang, maar je zou er  maar wonen ... 2000 auto's per dag die voor uw deur passeren is niet echt weinig, en ik neem aan dat er in die buurt ook mensen met kinderen wonen ... Ik zou me toch niet direkt gerust voelen, aangezien kleine kinderen het gevaar niet kunnen inschatten, en als er dan ineens zoveel meer verkeer door de straat komt ...

Kunnen ze daar geen oefening van de genie voor maken? Dan leren ze een noodbrug leggen en afbreken in een mum van tijd. Zo moet dat toch in tijden van oorlog en in passant is er hier een oplossing. Het zal wel weer te simpel zijn zeker?

Ongelooflijk dat men misbaar maakt voor een hindertje dat slechts een drietal maanden zal duren!

op de Astridlaan rijden dagelijks tienduizenden auto's, zware vrachtwagens, bussen aan allebehalve de voorziene snelheid....maar dat in geen Kraanbrug natuurlijk?

Rustig, rustig, maak toch geen ruzie, lieve medebloggers. Het hemd is nader dan de rok - voor iedereen. De bedreiging in de allerdichtste omgeving is die die men het sterkst aanvoelt, en ook die waar men het snelst en sterkst zal op reageren. Maak daar geen verwijt van, alsjeblieft. Maar uiteindelijk blijft de wet van de cardiologie wel gelden: hoe meer aders afgesloten worden, hoe groter de druk op de overblijvende - en hoe groter de kans op een infarct. Iedereen ziet graag zo veel mogelijk verkeer verdwijnen uit de eigen straat, maar dat verkeer is niet "weg", hé, dat komt er in de straten die overblijven gewoon bovenop. Elke straat waarvan de bewoners erin slagen ze verkeersvrij of verkeersarm te maken, vergroot (onbedoeld, dat weet ik wel, maar het is wel zo) de druk op de andere straten.

inderdaad Wieland, door de vele straten enkelrichting of plaatselijk verkeer te maken verplaatst men enkel het probleem !

Voor een ongemak dat erg beperkt is in de tijd lijkt mij dit toch wel erg overdreven eerlijk gezegd, had het nu drie jaar geweest dan kon ik er nog inkomen, maar voor ocharme drie maand? Dat geld voor die noodbrug kan beter bebruikt worden voor iets dat langer z'n nut bewijst me dunkt.

'k heb een potteke met vet

op de tafel gezet

'k heb een potteke, potteke,potteke,potteke met vet

op de tafel gezet

Tweede couplet

-

-

-

 

 

 

 

 

voor die Kraanbrug dat vet GL?

als men een noodbrug wil voor drie maanden, wat moet men dan niet gezegd hebben aan de Brusselsesteenweg toen ze het Plaisanceplein vermassacreert hebben ?
Wij moesten toen een paar kilometer omrijden om aan de Brusselpoort te geraken en dat heeft bijna een jaar geduurd.
Ik heb toen niemand horen vragen naar een noodbrug.
En wie weet graven ze binnenkort de hele reutemeteut terug op en leggen ze het plein opnieuw aan, maar dan op een wél doordachte manier.
 

Akkoord dat het niet plezant is dat er veel auto's door je straat passeren, maar dat is nu eenmaal de tol die je betaalt als je in een stad wil gaan wonen.
Voor drie maandjes is het niet echt verantwoord om een noodbrug aan te leggen.
Ik zou zelfs willen stellen dat in deze periode van crisis alle niet broodnodige projecten on hold moeten gezet worden.
 

Men kan nu eenmaal geen ei bakken zonder de schaal te breken.  Ik herinner me nog heel goed de periode rond 1982 toen de nieuwe Plaisancebrug werd gebouwd.  Er was wel een noodpasserelle voor de voetgangers maar de auto's moesten wel een behoorlijke omweg maken. 

Dat het huidige Plaisanceplein een regelrechte ondoordachte miskleun is ondervond ik vorige week.  Als ik niet persé in Mechelen moet zijn blijf ik er weg maar ik bezoek wekelijks mijn 98-jarige tante op de Astridlaan om haar boodschappen te brengen (die ik meestal in de Spar op de Brusselse stwg doe).  Ik denk dat ik er tien minuten over gedaan heb om met de auto van aan de Posthoornstraat tot over de Plaisancebrug te geraken (en ze was niet dicht voor het scheepsverkeer).  Het moet voorwaar een echt genie geweest zijn die dat plein heeft laten ontwerpen....

Roger, misschien was dat ook de bedoeling: ervoor zorgen dat de mensen die met de auto voorbij willen, daar zoveel tijd verliezen, dat ze (als ze dat kunnen) de volgende keer te voet of met de fiets passeren. een "incentive" voor de "modal shift" in het modieuze Engelsklinkende jargon... Wie geen keuze heeft en van zijn auto afhangt is de klos.

Ook niet helemaal natuurlijk WIeland. Als alle mensen die de keuze hebben om de auto thuis te laten dat ook doen, is er weer plaats voor de anderen. :-)

Gewoon minder auto's, maar fietsen of wandelen door het stad.

Gezonder, aangenamer en goed voor de portemanée.

Doe zoals in London, betalen als je door het stad rijdt. Blijkbaar dat is het enigste dat helpt.

 

 

Jan Govaert, je hebt dat toen helemaal verkeerd gedaan. Je had gewoon gelijk de rest tegen de richting in door de Dodoensstraat moeten rijden, was je veel sneller geweest en hadden de bewoners weer wat extra gratis spectakel ;-) De politie deed daar immers toch niks meer aan dan zich op de hoek met de parklaan zetten en als er een auto tegen de richting door kwam ging alleen even de sirene aan en weer uit, zo van "dat mag niet he! niet meer doen hoor!". Had u veel tijd en naft gescheeld ;-) 

 

@ Wieland,  je hebt ergens gelijk, maar IK zie me nog niet onmiddellijk te voet of met de fiets van Schiplaken komen om vervolgens met twee volle kabassen van de Brusselse stwg naar de Astridlaan te zeulen :-)

Ik rij zelden met de auto, veel met de fiets. Als ik uit de stad kom en aan de Plaisancebrug met de fiets naar de Brusselsesteenweg moet dan heb ik al mijn commisses in de Spar allang gedaan tegen dat ik eindelijk groen licht krijg. Twee keer pech soms. Het is en blijft miserie daar, maar ja, het moest absoluut anders want de Hombeeksesteenweg moest hoofdas worden.... Lees tussen de regels wat ik wil zeggen....

Goh, nu zal ik wel weer heiliger zijn dan de paus zeker als ik vertel dat ik meestal met de fiets rij.

hahaha! Malenie, ik heb zelfs mijn auto gewoon verkocht, en heb alleen nog maar m'n fiets, dus ik ben vast nog heiliger!  :-)) zeg, weet jij misschien hoe je een aureooltje best poetst? 

 

 

Malenie

 

Wat moet ik tussen de regels lezen? Schrijf het dan toch, dan moet niemand gissen.

Door de aanleg van de nieuwe weg achter het station (binnen enkele jaren, maar men heeft er nu al rekening mee gehouden om geen tweemaal kosten te doen) is de Brusselsesteenweg geen hoofdweg meer maar een rustige woonstraat. En dan is op dit kruispunt de Hombeeksesteenweg de enige doorgangsweg.

Het staat gewoon op de regels geschreven.

 

de kraanbrug is ooit tijdens de laatste 10 jaar bijna 9 maand dicht geweest. Het was het begin van de fameuze jachthaven, toen de brug open moest, om het bootje Opsinjoor erdoor te krijgen (dat al lang weer verdwenen is). Enfin, in die 9 maand zijn dan ongeveer de helft van de houten planken vervangen, de andere helft zag er even erg uit, maar kom. Nu de hele brug in 3 maand ? Dat ik niet lag, dat wordt op zijn allerminst in Mechelen het dubbel (reken gewoon bouwverlof er al bij). En misschien zijn de houten planken in China goedkoper maar kunnen niet geleverd worden. Toch is ook dit geen reden voor een noodbrug.  In de binnenstad moet IEDEREEN eens tegen een ongemak kunnen, de meeste straten hebben dit al achter de rug. En wie een nieuw wegendek in de straat wil, moet dan toch noch eens een jaar zien wat hij met zijn auto doet. Dan is de rust groot en dat compenseert dan misschien met de drukte van 3 maand.

Trouwens het is allemaal schoon en wel de fiets of te voet. Maar we wonen hier niet op de maan waar men nergens anders naartoe kan of moet. We moeten de stad uit voor werk en andere, niet iedereen is stadsgids of heeft een kantoortje in het centrum.

 

Weet ge wat : Zet de Kraan terug !

Die kan dan de Mechelaar (en zijn voiture) overzetten.

Dat levert opnieuw werk op voor de Kraankinderen in deze harde tijden van Crisis.

;-)

Gisteren werd er op RTV al gesproken over (minstens) 6 maanden werk ... 

@kathinka: om de zoveel tijd blaas ik gewoon het stof van mijn aureooltje, dat is milieuvriendelijk!

2000 auto's.....Als iedereen zijne kleine met de fiets naar Scheppers en het Conservatorium laat gaan zijn dat er 1500 minder.

zeg mannen en vrouwen, iets anders: is er nooit sprake geweest om een replica kraan daar te zetten???? 't Zou de buurt serieus opvrolijken hé.

@ Ferre :

Daar vragen we AL JAREN naar !

;-)

BTW : Wanneer komt dat Maneblussersbeeldje nu eindelijk eens oep de Botermèt ?

Niet VRAGEN zelf doen buurtcomité. Den Bart een bouwvergunning vragen dat wel en dan eens gaan klappen met den TSM en er een meerjarig stageproject voor de techneuten-in-spe van maken. Alle disciplines komen hierbij aan bod. Plus een prachtig visitekaartje voor de school.

In Vlaanderen worden door verschillende technische scholen gelijkaardige projecten opgezet.

Veel succes!

@ Ferre :

Werd dit beeldje niet uitgevoerd door de Leerlingen van de Metaal van den TSM ?

Foto Gimycko - Melaan

@ Ferre:  die kraan heeft er in 1985  enige tijd gestaan toen de Haverwerf het decor was voor de TV reeks "Adriaan Brouwer".

 

(scan van dia's mij bezorgd door Jan Neckers)