Explosieve sfeer in Mechelen

Heeft u het ook gemerkt: het rommelde dit jaar in Mechelen.  Niet zozeer de economische crisis, de mobiliteitsperikelen of de ook in onze stad groeiende kloof tussen rijk en arm zorgden voor ophef, wel een verschijnsel dat vroeger bekend stond als 'de wet' maar tegenwoordig wordt aangeduid met de venijnige term... 'GAS'.

 

GAS, een letterwoord dat staat voor gemeentelijke administratieve sancties (meestal ietwat knullig gecombineerd met het woord 'boetes' - gemeentelijke administratieve sancties-boetes dus), is nochtans geen nieuw fenomeen.  De wet die het gemeenten en steden mogelijk maakt om kleine inbreuken zelf te bestraffen werd volgens bron-der-bronnen Wikipedia gestemd op 13 mei 1999.  We lezen er verder dat "het doel van de wet er in (bestond) het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan voor bepaalde inbreuken, en weinig ernstige gedragingen (die tóch als overlast worden ervaren) niet langer strafrechtelijk te laten afhandelen, maar eerder door een administratieve sanctie."

 

Simpel gesteld was en is de drieledige bedoeling van GAS (de GAS? het GAS? we geraken er niet meteen uit): 

 

1. gedragingen die de openbare rust, openbare veiligheid en openbare gezondheid schaden uit het strafrecht lichten en aldus justitie ontlasten (no pun intended);

2. gedragingen zoals genoemd onder punt 1, die anders toch geseponeerd zouden worden en onbestraft zouden blijven tóch strafbaar maken;

3. door de combinatie van punt 1 en punt 2 overlast snel aanpakken en de leefbaarheid vergroten, zonder dat dit steevast tot lang aanslepende gerechtelijke procedures zou moeten leiden.

 

Voor wie dat allemaal redelijk logisch vindt, wee u, want een groeiend deel van de bevolking denkt er blijkbaar anders over.  Bestormde een woedende (volgens sommige geruchten extreem-linkse) menigte op Wapenstilstand nog de met verse mayonaise bevlekte trappen van de Sint-Pieter-en-Pauluskerk om haar ongenoegen te uiten, vandaag haalt opnieuw een groep tegenstanders - deze keer uit liberale hoek - de krant. En ook haar oordeel is duidelijk: "Jong Vld stelt voor om de regels aan te passen en overtredingen waarbij geen slachtoffers vallen niet langer te bestraffen."  Om verder te gaan met: "Jong Vld hoopt met dit voorstel onschuldige burgers uit de handen van de overheid te houden. De politie moet een dienstverlener blijven en mag nooit zelf een bron van overlast worden."

 

Voor wie dat - nog steeds - allemaal redelijk logisch vindt, is er goed nieuws: burgemeester Somers gaf na de bestorming van de nog steeds met verse mayonaise bevlekte trappen van de Sint-Pieter-en-Pauluskerk al te kennen, dat hij het GAS-systeem gaat herbekijken. En die belofte is nu ook ingeschreven in het nieuwe bestuursakkoord.  

 

Voor wie nog wel mee was in het eerste deel van dit betoog maar gaandeweg de moed in zijn/haar schoenen voelde zinken: wanhoop gerust verder, want wildplassen, mayonaise smossen, tamtam maken of voetzoekers voor uw voeten werpen (waarvoor dienen ze anders?) worden binnen afzienbare tijd (mogelijk?) weer lekker onschuldig.  Tenzij er slachtoffers bij vallen, uiteraard.

 

Het aloude verzuurde credo "dat er eerst slachtoffers moeten vallen voor de overheid ingrijpt" wordt zodoende een soort self-fulling prophecy.   Als dat maar goed komt...

Binnen kort hoop ik op Britse toestanden; daar werd een inbreker door de rechter (Peter Browers) geprezen voor zijn moed ... 'Er is veel moed voor nodig om in iemands huis in te breken, ik zou zo iets niet durven' dixit de Britse juge. Bijna zo 'fair' als in den tijd toen hier (bij ons) een 'jongere' een mens doodde (om hem te beroven dus : roofmoord pleegde) met een ijzeren staaf en de rechter hem hiervoor een 'blaam' gaf. De mensen moeten toch eet 2de, 3de, 4de ...  oneindigste kans krijgen zeker? Allee, voor sommige etnies zal 'gas' ook welkom zijn; 'hamas, alle Joden aan de gas' zoals de aanhangers van een brussels parlement sp.a fractieleider krijsten tijdens hun democratische betoging van 18 november van dees jaar ....