Braquenié in Cuba

met categorie:  

Enkele weken geleden bezocht ik met VTB-reizen het vroegere woonhuis van de Spaanse conquistador Diego Velazques in Santiago de Cuba. Tijdens de rondwandeling viel mijn oog op twee ongelooflijk door de zon verbleekte wandtapijten met jachttaferelen, maar de herkomst was nog goed zichtbaar: Braquenié. De lokale gids kon me helaas niet vertellen hoe deze twee tapijten daar geraakt waren. Het is dus ook niet duidelijk of dit tapijten zijn van de Franse periode, of van de Mechelse. Misschien weten de mensen van De Wit raad?

In hetzelfde gebouw

http://www.santiagodecubacity.org/en/architecture/museum-diego-velazquez.html

bemerkte ik ook nog een schilderij dat gezien het thema best van de Vlaamse school kan zijn, maar het wordt nergens vermeld. Op het eerste zicht sprong me de naam David Teniers of zijn school binnen, maar google afbeeldingen gaf geen enkele hit.

 

ongelooflijk

 

Straf is dat !!! Knappe vondst!

Kleine kanttekening: vtb heet nu al enkele jaren vtbKultuur (ik kan dit weten gezien mijn nu al 16 jaar betrokkenheid bij deze organisatie) ;-)

Op google zijn er wel 2 vergelijkbare werken te vinden van Teniers, met hetzelfde tafereel,de dansers, de vrouw links in de deur, de boom op de achtergrond. David Teniers of zijn school lijkt me zeer waarschijnlijk.

 

@ Markec: ik denk dat de waarheid, zoals dikwijls, zowat in het midden ligt. Ik was er met VTB/Jetair reizen.

http://www.vtb-reizen.be/

Voor zover ik weet is VTB cultuur een verwante organisatie onder de noemer VTB/VAB, met een eigen website.

http://www.vtbkultuur.be/

 

 

@Rvpee:VTB/VAB bestààt niet meer.

Er is:

VAB - autopechverhelping

VTB Reizen

vtbKultuur (zo geschreven, helaas zonder c maar met k dus)

Ik zat destijds nog i n de denktank voor de naamsverandering van het TOENMALIGE 'VTB-VAB Cultuur'. De uiteindelijke naam (vtbKultuur) was niet noodzakelijk mijn keuze, maar dit terzijde ;)

De webstek van vtbkultuur.be ken ik maar al te goed. Ik werk daar aan mee. Toch wat betreft ondersteuning van de lokale afdelingen van provincie Antwerpen. En de invulling van de webstek van afdeling Mechelen waar ik nu al 16 jaar deel van uitmaak.

Kijk maar eens op www.vtbkultuur.be/mechelen

in deze heb ik wel degelijk de waarheid - die dus niet in het midden ligt -  in pacht ;-))

@ Markec, ik heb de tekst aangepast. Als VTB/VAB niet meer bestaat kan de website even aangepast worden

http://www.vtbvab.be/

en nu zwijg ik erover.

'k heb helaas enkel (een béétje) vat op zaken bij vtbKultuur. Anders zou 'k zeggen: "ik geef het door". Want zo schept het inderdaad verwarring he...

Ik woonde een paar huizen naast het kasteel van De Wit. Van gebuur en wijnhandelaar Jean Straetmans kreeg ik voor mijn geboorte in '68 een fles wijn, die 25 jaar later nog heel drinkbaar was. Misschien kreeg ik dit doek wel van De Wit?

Mark, het probleem VTB heeft zichzelf opgelost...

Mark, het probleem VTB heeft zichzelf opgelost...