2012: een Mechels mensenrechtenjaar

2012 loopt stilaan te einde nu de Sinte-Mette en Sinterklaas gepasseerd zijn.  Hier en daar verschijnt er al jaaroverzichtje op TV.

Grote kans dat onze sterreporter Jan binnenkort ook weer een knap jaaroverzicht http://www.mechelenblogt.be/categorie/jaaroverzicht zal compileren van wat er hier op Mechelen Blogt te beleven viel.

Als je het mij vraagt dan kan je daar waarschijnlijk een dikke rode draad in ontdekken: het thema mensenrechten.


Want de kunsttentoonstelling Newtopia zorgde wereldwijd voor lovende recensies.  Met een knap openingsfeest en allerlie randactiviteiten (zie ook op op Mechelen Blogt) werd een stevige mensenrechtenstemp gedrukt.

Eigenlijk was het de bedoeling om de aftrap van Newtopia te laten samenvallen met een andere grote gebeurtenis: de opening van Kazerne Dossin (ook alweer uitgebreid belicht alhier).

Uiteindelijk vond die opening pas vorige week plaats, maar de reacties waren er niet minder om.  De pers was meer dan enthousiast: een bezoek aan de toren in de Goswin de Stassartstraat is een must en geeft de thema's genocide en mensenrechten een permanente plaats in de stad.

Maar laten we ook de kleine initiatieven zonder nationale aandacht en hoogwaardigheidsbekleders niet vergeten.

Bijvoorbeeld deze vrijdag kun je Mechelse leden van Amnesty International tegen het lijf lopen in het station. Naast een babbel kun je bij hen dan terecht voor een aankoop van kaarsen of postkaarten.

Alzo doet u zelf een kleine rechtstreekse bijdrage voor de mensenrechten.

En vergeet daarna niet om Newtopia alsnog te bezoeken; u hebt dan nog exact drie dagen de tijd.

Zo is dat Floris...  Dit jaar stond Mechelen inderdaad in het teken van de Mensenrechten.  Ik kom nét van de stadsschouwburg waar een aan de ziel klevend jazzoratorium op de planken werd gebracht.  In het kader van Newtopia, Kazerne Dossin, enz..., hebben Roger de Neef en Frank Vaganée het oratorium 'Alles van waarde: deze stad zijn wij' geschreven. 

Een muzikale verbeelding - "Geschiedenis als wakker parfum van brandlucht en honger die ons terugvoert naar de oorlogsjaren met hun bombardementen, deportatie en transporten van joden en zigeuners; gevolgd door naoorlogs wantrouwen, wederopbouw, groeiende welvaart en het schijnbaar nooit eindigende sinterklaasfeest van de massaconsumptie. Tussendoor merk je de kleuring en de gedeeltelijk vergrijzing van de bevolking en maatschappij met de stijgend inbreng van vreemde culturen en de hoge vlucht van technologische innovatie.  Terecht kan de vraag gesteld: 'wat is er al die tijd met de mens gebeurd?  ..."

Bijzonder sterk optreden!  In deel één het oratorium 'Alles van waarde: deze stad zijn wij', en na de pauze 'mensenrechten in woord en muziek'... Frank Vaganée hoeft niet voorgesteld.  Hij is een rasartiest.  Prachtige zang van de jonge Lynn Cassiers, en actrice Viviane De Muynck die het geheel poëtisch aan mekaar wist te rijgen. (verder ook applaus voor muzikanten Nico Schepers, Mark Godfroid, Ewout Pierreux, Jos Machtel en Toni Vitacolonna).

Mechelen in het teken van de Mensenrechten.  Zo was 2012.  Hopelijk blijft de echo nog lang nazinderen...

Floris, vinden we die medewerkers de hele vrijdag in het station, of misschien eerder wanneer de grote rush pendelaars zich  naar de treinen begeeft, vrijdag?

Als er een jaaroverzicht komt, moeten de Mensenrechten daar zeer zeker overduidelijk in centraal in aanwezig zijn, helemaal akkoord. Newtopia is aan  absolute aanrader trouwens en dat geldt zeker voor  de recent geopende Kazerne Dossin !

Het Orratorium uiteindelijk moeten missen helaas, en ik lees hierboven dat het dus héél goed was!

Laat het uit he, er staan al genoeg medewerkers van genoeg goede doelen elke dag aan het station de mensen lastig te vallen... Sommige onder hen zijn zelfs zo arrogant om u aan te spreken terwijl je aan het bellen bent of een broodje aan het eten bent... Elke dag is het wel iets anders...

 

‘Links’ en ‘rechts’ zijn niet alleen de politieke partijen, ook organisaties allerlei hebben een ‘inslag’. De  cultuursector is, zoals iedereen weet, helemaal ‘links’ gekromd. De uitroeiing van ‘rechtse’ artiesten begon tegelijk met de veroordeling van het Vlaams Blok als criminele partij, de ‘Strangers’ werden geweerd door alle media en kwamen dus nooit meer aan bod. ‘Links’ noemt zichzelf  progressief en intelligent; anderen zijn dan maar ‘achterblijvers’ en natuurlijk ook dom! Onze ‘artiesten’ volgen  (al was het maar om den brode)  getrouw de linkse koers en hun ‘protest’ is voor het grootste percentage tegen ‘conservatieve’ en ‘onderdrukkend’ rechts gekeerd. Hun ‘visie’ op ‘mensenrechten’  is dus doorslaggevend en ‘juist’! Enige kritiek zal hier (op deze blog) dus waarschijnlijk vertaald worden als ongeneigdheid en verwerping van ‘mensenrechten’.

‘Mensenrechten’ worden ons door de strot geduwd; wanneer bvb. een afdanking gebeurd (Hema) op basis van het weigeren van de kledijvoorschriften in de firma, en  HET toonaangevend orgaan van de mensenrechten, het cgkr dus, deze zaak voor het Europees hof sleept betekend dit een serieuze uitholling van  de belangrijkheid van het begrip ‘mensenrechten’  Wanneer accenten  worden gelegd op futiliteiten en zaken (kunstmatig) worden opgedreven om de ‘belangrijkheid’ van akkefietjes te beklemtonen wordt ik onbehagelijk; als het Hof ernstige misgedrag tegenover echte slachtoffers moet uitstellen om linkse politici euforisch te maken wordt ik recalcitrant … Dan ‘hoor’ ik geen artiesten zingen, dan ‘zie’ ik geen entertainer zijn ding doen, dan hoor en zie ik slechts gemanipuleerde lui, die in opdracht van politici onder de vorm van kunst, politiek bedrijven. Mijn bloed kookt wanneer ik de onrechtvaardigheden zie die mensen (in deze klootwereld) moeten ondergaan en dan bedenk hoeveel geld en tijd er besteed wordt aan snert organisaties, geleid door onbenulligen die slechts waarde hechten aan hun prestige en importantie …

Allee, ge kunt beginnen fulmineren, den deze heeft nog maar eens een stokske in uw kiekenkot gegooid  (en ja, kweet êt: ’t moet ‘hoender’ zijn!)

@Markec Ze zijn present in het station in de namiddag, tijdens de drukste uren.

Van iets voor vier tot zeven.

@TommyGT Het is niet de bedoeling mensen lastig te vallen, gewoon een klein standje met verkoopwaar en diegenen die geen interesse hebben lopen gewoon door.

@eddy Ik begrijp uw frustratie over een te brede interpretatie van mensenrechten.

Voor mij mag het ook gerust wat diepgaander zijn dan de vraag wie nu waar of wanneer een stuk kledij op het hoofd mag dragen.

Maar Amnesty International is dan ook vooral bezig met strijden tegen andere zaken: foltering, onterechte gevangenisstraffen, wapenhandel, sloppenwijken, ...

Verder vind ik het wel opmerkelijk dat 'rechtse' partijen die claimen volledig achter de vrije meningsuiting te staan, meteen op hun achterste poten staan wanneer een paar artiesten uitkomen voor hun mening.

Allee, 't valt (tot hier toe) nog mee; ik had verwacht dat mijn kritiek als een afwijzen van 'mensenrechten' zou opgenomen worden. Ik was 'donor' voor 3 organisaties (11-11-11 en Artsen zonder grenzen en GAIA) toen op 26 december 2004 Phuket (Thailand) verwoest werd door de tsunami. Ik stortte, bevangen door diep medelijden,  onmiddellijk een (naar mijn geldelijke normen) grote som (aan 11-11-11) Diezelfde avond hoorde ik (tot mijn afgrijzen) op het toenmalige BRT nieuws, dat diezelfde organisatie geld, ingezameld door het Vlaams Blok,  weigerde aan te nemen !!! Ik geloofde mijn oren niet, mensen in doodsnood weigeren bij te staan omdat 'ge' (→ 11-11-11) te hoogstaand zijt om 'racistisch' geld aan te nemen ??? Navraag bij een verantwoordelijke bevestigde dit constituent in hun links denken. Op mijn vraag om mijn geld (donatie) terug te geven, vermits ik ook Vlaams Blokker was (een leugen om eens te zien wat er zou gebeuren) werd de telefoon afgelegd. Sinds dan ben ik accuraat gaan napluizen  wat 'organisaties' doen met 'opgehaald geld. Hoeveel kapitaal er naar slachtoffers gaat en hoeveel er (in zakken?) verdwijnt. Ik heb ook nauwgezet bestudeert hoe 'links' media* manipuleert en mijn conclusies getrokken. Vermits U mij (ten onrechte) verwijt op mijn rechtse achterst poten te gaan staan, voeg ik er hier aan toe dat mijn politieke overtuiging sociaal gericht is: ik ben een ECHTE socialist !!! ; Niet verwarren met die ANDERE socialisten [sp.A(nders)], die hebben het echte socialisme gewoonweg verraden ...  

* Indien je studeert en niet 'links' denkt ben min of meer abnormaal, indien je ouder en wijzer (?) geworden bent, en je volhardt in je links denken ben je min of meer abnormaal gebleven; ook 'artiesten' zijn ofwel 'jong' in hart en geest, ofwel gemanipuleerd door politiek. Ik vrees dat dit laatste min of  meer en meer gebeurd en daar baal ik van ...

Een bedenking :

Terwijl vroeger oorlogsvoerende staten zich krom betaalden om hun gesneuvelde soldaten te begraven en hun slagveldgewonden te verzorgen, wordt dat aspect door hedendaagse oorlogsgroepen (meestal niet staatsgebonden) overgelaten aan internationale non-gouvernementele organisaties.

Hierdoor worden de hedendaagse oorlogen langer, kan hun cashflow uit (meestal) criminaliteit verder gebruikt worden voor nieuwere wapens en duren de schendingen van de mensenrechten langer.

Daarom heb ik, een tijdje geleden, afgehaakt met AzG.

Ook staten, die stram staan van de olie-inkomsten uit hun ondergrond, vinden het blijkbaar niet nodig met de nodige cash bij te staan bij bijv. natuurrampen.  "Ze hebben het zelf gezocht" of "het is een straf van god" zijn dan meestal de gekende non-argumenten.  En de quote "Mensenrechten zijn een product van het (verderfelijke) Westen" is dan ook hun absolute dooddoener.

eddy, nagels met koppen. Uw stelling werd nog pas bewezen bij onze noorderburen. Ze weten perfekt wie die brave linnekensman heeft vermoord maar het mag van de linkse kerk niet gezegd of geschreven worden. En nen trouwe Vlaams Blokker was vroeger ne goede socialist of Tsjeef. Hallee kaviaar voor de zwijnen.