'14-18' wil groots en meeslepend epos zijn

 

(foto's: Jan Smets - boven Gert Verhulst - onder Allard Blom, Frank Van Laecke en Dirk Brossé)

Het is vanmorgen koud.  Maar lang niet zo koud en ellendig als het ooit was in de loopgraven.  Dus: niet gezeurd.  In de gigantische Nekkerhal is een hoekje vrijgemaakt met een oorlogsdecor op zeildoek, een voorlopig nog toegedekte maquette, een stalletje met koffie om op temperatuur te komen, en warmteblazers... De pers is uitgenodigd voor de voorstelling van de musical die Studio 100  voor volgdend jaar in de hal wil laten doorgaan...  Dat nieuws is onderhand wel bekend in Mechelen...   Vandaag wordt het project ontvouwd...

 

De voorbije week was er wel wat gemor te horen op het verhuren van de Nekkerzaal aan Studio 100.  De oppositie was niet mals voor de beslissing, en ook een aantal organisaties die al jarenlang de hal huren, waren niet opgezet met het plan waarbij ze aanvoerden dat de communicatie met de stad slecht of laattijdig was.

Burgemeester Somers weerlegt de kritiek.  Voor de stad is dit een héél belangrijk gebeuren.  Zowel op toeristisch vlak als op het financiële vlak.  Er zouden ook géén mobiliteitsproblemen optreden.  Integendeel zelfs, stelt hij. 

 

Mechelen wil een heel prominente plaats innemen in de herdenking van de Eerste wereldoorlog, die ook aan onze stad niet voorbijging.  Bovendien willen we ons profileren als kinder-en jongerenstad.  Het wordt een fenomenaal gebeuren voor Mechelen.  Tienduizenden zullen de weg vinden naar de musical.  En dat is ongetwijfeld erg schitterend voor stad én Nekkerhal.  Onze Nekkerhal zal op de landkaart staan!  En wel op een positieve manier.  Beleidsmatig kunnen we overwegen of ze blijvend zou kunnen dienen als evenementenhal...  Deze musical wordt een unicum voor Vlaanderen.  Het wordt zeker spectaculair als we zien dat de hele groep mensen die aan de succesvolle muscial 'Daens' hebben gewerkt, weer de handen uit de mouwen hebben gestoken voor '14-18'

 

 

 

(Hans Bourlon van Studio 100 en Frank Van Laecke)

 

Volgens Studio100-topman Hans Bourlon is de Mechelse Nekkerhal zowat de enige locatie in Vlaanderen die in aanmerking komt voor dit spektakel.

 

Frank Van Laecke schreef samen met Allard Blom (die ook voor de liedteksten zorgt) het script. Dit wordt voor hem en zijn ploeg de eerste échte opvolging van 'Daens'.

 

Daens is een stuk van onze geschiedenis.  '14-18' is dit zeker.  Maar ook internationaal heeft het natuurlijk zijn betekenis.  Met een begeesterende ploeg hebben we ons aan deze reuzeklus gezet.  We verslonden boeken en films over het onderwerp, en brainstormden over het gegeven.  Langzaam groeide een lijn en werd een richting bepaald.  We hebben er wel over gewaakt dat het nooit een geschiedenisles zou worden.  Op de eerste plaats willen we immers het publiek raken met een verhaal over liefde en vriendschap ten tijde van oorlog.  Op het einde moet je buitenkomen met de gedachte van 'nooit meer oorlog'.  Het publiek moet het verhaal en de personages kunnen omarmen...

 

 

Alles zal afpelen in een immens decor.  Het verhaal gaat over vriendschap en liefde.  Maar ook over verlies en gemis, en over wanhoop die hoop vaak vooral gaat.  Studio 100 staat bekend om het steeds naarstig zoeken naar een 'unieke visuele sleutel'.  En deze is ook deze keer gevonden!

 

We hebben de ambitie opgevat om het publiek letterlijk in de handeling te plaatsen.  Het wordt een soort van 'rondrit' op een immense filmset.  1800 mensen die op een mobiele tribune zitten, zullen door het verhaal kunnen 'rijden'.

 

Ondertussen gaat de maquette open, en toont Frank ons waarover het gaat.  Er zijn grootse en spectaculaire scènes gepland, maar ook moet binnen dit alles de empathie voor het verhaal en de figuren tastbaar te voelen zijn.

Er is een grote cast en crew die moet zorgen voor dit epos.  Voor de muziek zorgt de overbekende Dirk Brossé, die meeslepende songs wist neer te schrijven.  "Hij is de juiste man op de juiste plaats", stelt Frank.

                              

                       (Dirk Brossé)

 

De cast wordt nog samengesteld.  Momenteel heeft men nog géén namen.  Maar men weet ons nu al te zeggen dat men alle moeite zal doen om de juiste mensen op de juiste plaatsen te zetten. 

Het wordt volgens de ploeg een gegarandeerd succes.

 

Het wordt een unieke beleving en een reis naar een belangrijke periode in onze en in de wereldgeschiedenis.  Het wordt een verhaal dat zal verwarren en ontroeren.  We willen zéker de verwachtingen overtreffen...

 

 

Het is de bedoeling om de verschillende aspecten van de wereldoorlog in beeld te brengen aan de hand van enkele hoofdfiguren en een rode draad door het verhaal.  De musical zal gemaakt worden met veel oog voor deatil en aandacht voor de historisceh correctheid.  Naast de verschrikkingen van de oorlog is het ook de bedoeling om de diep menselijke gevoelens aan bod te laten komen waardoor ook de impact van een oorlog duidelijk wordt op de menselijke interactie.  De muziek moet naar de keel grijpen en nog lang na de voorstelling beklijven...  Het moet een spektakel met 'een hart' worden... 
 

 

De eerste speelperiode zou starten vanaf 20 april 2014.  Van woensdag tot en met zondag zullen er 10 shows per week zijn.  10 weken, 100 shows, inclusief schoolvoorstellingen.

1800 zitplaatsen  op een rijdende tribune van 150 meter in bioscoopopstelling die ideaal is voor alle zichtlijnen.   De decorwisselingen maken deel uit van de beleving (bijvoorbeeld door mist rijden...). Er zijn vijf hoofdscènes die openbreken door het rijden van de tribune.  Het speelvlak is 2 voetbalvelden groot.

Er komt een ruime foyer en een afzonderlijke VIP-ruimte.

Acht hoofdpersonages - vijf vrienden en een drietal tegenspelers.  20 nevenpersonages en 30 figuranten  en 10 kinderen.

 

www.14-18.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

Het moge duidelijk zijn dat een deel van de huidige meerderheid het hier niet mee eens is. Ze stuurden een persbericht uit:

==============================

Contract met Studio 100 heeft negatieve gevolgen voor financiën en mobiliteit

Vandaag stelden burgemeester Bart Somers en Studio 100 de musical ’14-18’ voor. De nieuwe Mechelse coalitie van Vld, Groen, N-VA en CD&V keurde vorige week in de Raad van Bestuur goed dat de Nekkerhal in 2014 een jaar lang verhuurd zal worden aan Studio 100. “Het is duidelijk dat deze overeenkomst de toekomst van de Nekkerhal op het spel zet, en dit op het moment dat de stad 1,8 miljoen euro investeert in renovatiewerken. Vele vaste waarden die jaarlijks een evenement organiseren, hebben al te kennen gegeven dat ze definitief zullen afhaken. Sommige dagen zullen er bovendien twee voorstellingen plaatsvinden, goed voor 2000 auto’s per dag extra die heen en terug rijden. Dat zal leiden tot een verkeersinfarct rond de Nekkerhal en op de ring”, zegt Caroline Gennez.

sp.a Mechelen stemde tegen het voorstel om Studio 100 in 2014 het exclusieve gebruiksrecht toe te kennen. De impact van deze beslissing is niet onderzocht en een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Verschillende organisatoren hadden al een overeenkomst om de Nekkerhal in 2014 te huren voor hun evenement, net zoals andere jaren. De organisatoren van de Fiets- en Wandelbeurs bijvoorbeeld kregen vorige week nog de bevestiging dat de Nekkerhal voor hen is gereserveerd in februari 2014. Nu krijgen ze plots te horen dat ze niet meer welkom zijn. Dat geldt onder meer ook voor de Meubelbeurs die al sinds de opening in de Nekkerhal plaatsvindt omwille van de rijke geschiedenis van Mechelen als meubelstad. “We horen dat heel wat organisatoren definitief gaan afhaken: hun planning voor 2014 ligt al lang vast, en nu moeten zij plots op zoek naar een andere locatie. Ze zullen het jaar daarop dan ook niet meer terugkeren naar de Nekkerhal of zelfs volgend jaar al uitwijken. Mogelijk willen sommigen juridische stappen ondernemen aangezien zij reeds een reservatie hadden voor 2014. Die kosten kunnen ook nog eens hoog oplopen”, aldus Caroline Gennez.

Eerder werd beslist om 1,8 miljoen euro te investeren in de opwaardering van de Nekkerhal. Dit nadat een marktanalyse van Ernst & Young aantoonde dat de Nekkerhal potentieel heeft om nog meer te groeien, mits renovatiewerken. Maar de toekomst van de Nekkerhal is door de overeenkomst met Studio 100 en het afhaken van de organisatoren erg onzeker. Caroline Gennez: “We moeten verder kijken dan de inkomsten die deze overeenkomst in 2014 eventueel genereren: welk verlies brengt dit teweeg op termijn? Als je weet dat de helft van de inkomsten afkomstig is van een viertal organisatoren, dan is het duidelijk dat de financiële gevolgen niet min zullen zijn indien er afhaken. Bovendien wordt het onmogelijk om nieuwe evenementen – en dus nieuwe inkomsten - aan te trekken in de onzekere context die nu wordt gecreëerd. Maar met die impact is helemaal geen rekening gehouden, en hier is zelfs niet op voorhand over nagedacht.”

sp.a vreest ook een mobiliteitsinfarct. Per voorstelling zullen een duizendtal wagens naar de Nekkerhal rijden. “In het totaal zullen bijna 200.000 bezoekers gedurende een periode van tien weken met de auto naar de Nekkerhal komen. Op sommige dagen zullen er 2 voorstellingen zijn, dat komt dus neer op 4000 voertuigbewegingen per dag waarvan een deel tijdens de spitsuren. De files op de ring worden dus een pak langer en het kruispunt met de N15 is nu al verzadigd. En wat met de werken voor de tangent die in 2014 in volle voorbereiding zullen zijn? Er komt een werftoegang aan het Douaneplein in het kader van het stationsproject, wat dus heel wat bijkomend zwaar vrachtverkeer met zich meebrengt”, aldus Karel Geys.

Zang en dans tijdens een musical : dat is nu eenmaal eigen aan het genre. Maar - in mijn ogen - niet direct gepast bij zoiets als een herdenking / herinnering aan een wereldoorlog.

Dan liever een serieuze evocatie in het Land (en Stad) van Mechelen door zij die van historische uniformen en historische slagvelden hun hobby hebben gemaakt.

Er werd ook beweerd dat de Eerste Wereldoorlog en het toenmalige loopgravendebacle het best werd weergeven in... Blackadder goes Forth.

Uitstekende reeks - daar niks van - maar de vraag blijft : mag / kan er met een wereldoorlog gelachen worden ?

Zelfs de 'Ollanders zijn op de hoogte (artikel).

Hopelijk duiken Samson en Gert, Kabouter Plop en K3 niet op in het spektakel.

 

Haters will be haters.

The great dictator van Chaplin is het beste voorbeeld dat er kan gelachen worden met een oorlog.

En al die talloze films. Daar is toch ook geen probleem mee? Musical is gewoon een vorm om hetzelfde verhaal te vertellen als je zou kunnen in een film, een eenvoudige vertelling, een museum.

De goedkope oppositie van de SP.a toont nog maar eens aan dat Gennez enkel de burgemeestersjerp wil en niet het beste voor de stad.

't Is te hopen dat de toeschouwers geen shitload moeten betalen aan inkomprijs !

Daar wordt alleen Gertje maar beter van...

:-) en het laatste dat van Gertje mag gezegd worden is dat hij vies zou zijn van (veel) geld.

En dat Genez tegen is, is nu ook niet zo verwonderlijk.  Ze mag niet meer meespelen en dan moet ge in sé tegen álles zijn. 

Genez heeft wel een groot beetje gelijk. Geld proberen te winnen op kap van de elende van honderd jaar geleden is er ver over net zoals geld proberen te winnen op de elende van zeventig jaar geleden. En de allom bekende truk met de scholen getuigd van weinig respect voor onze voorouders. Ze vragen zich ook nooit af of scholen en ouders met deze " gedwongen " agenda wel in hun nopjes zijn. Scholen zijn er ten slotte om een beroep, vak en manieren te leren en daarmee hebben ze meer dan werk genoeg bleek nog maar eens in het Vlaams parlement een week geleden.     Dus laat de doden in vrede rusten zoals we hen beloofd hebben.

Naast een historische evocatie zou 't Stad misschien ook een aantal stadsgidsen kunnen omvormen tot... oorlogsgidsen.

Die kunnen dan in 2014, gewapend met een iPad vol beeld-en filmmateriaal, de geïnteresseerde toerist (en Mechelaar) langs de hotspots van Wereldoorlog I leiden in het Land van Mechelen.

Allez, just an ID, zeunne

:-)

Haverwerf gids met doventolk - Foto Gimycko

Welke acteur zal de rol gaan spelen van Kardinaal Mercier ?  Toch geen zingende Koen Crucke, hoop ik.

Deze is, bij 't klaon sôôt, beter gekend als Alberto.  Maar dat is nog geen reden om hem te casten als Mercier of... Alberto Albert I.

;-)

Kardinaal Mercier - Koning Albert I - Koningin Elisabeth - Mechelen

Misschien kan men in de "musical" over de Grote Oorlog ook een momentje "vrede op aarde aan" inlassen, gestoeld op het feit dat tijdens de Kerstnacht 1917 aan het Ijzerfront verbroederd werd tussen Vlaamse en Beierse soldaten, halfweg de beide loopgraven!! Er werd toen zelfs (aan beide kanten) ernstig gevreesd voor muiterij.....

@ aNoniem 7 : Geweldig ID !

Een historisch-juiste evocatie van het "Loopgravenmirakel" op 25 december 2014 op de Mechelse Groete Mèt.

Het Kerstbestand aan het Westfront in 1914

Zang en dans tijdens een musical : dat is nu eenmaal eigen aan het genre. Maar - in mijn ogen - niet direct gepast bij zoiets als een herdenking / herinnering aan een wereldoorlog.

 

Gim, en waarom niet? Mijn grootvader heeft heel de oorlog  in een Jappenkamp gezeten, werkend aan de birma spoorweg. En in "zijn" kampgroep zaten muzikanten. Denk je dat zij geen muziek gemaakt hebben, omdat het allemaal zo triestig was?  Ze maakten muziek juist omdat het zo triestig was, om te overleven, de honger, pijn, vermoeidheid, mishandeling en overleden kameraden te vergeten, en om de moraal hoog te houden. Het is niet omdat de oorlog verschrikkelijk is geweest dat je het ook op een donkere, triestige manier moet herdenken. En muziek/liedjes hoeven ook niet altijd vrolijk te zijn, luister maar eens naar sommige werken van Tsjaikovski .. donker en depri.

Gim: zoals gewoonlijk bulk je weer van ideeën...  Ik sta versteld van jouw eindeloze fantasie en interpretaties...  ;-)

@ Kathinka : Point taken.

Oorlog is voor niets of niemand goed, behalve voor de wapenhandelaars.  En naast het verlies aan mensenlevens is er ook het enorme verlies aan kennis en kunst.  Onlangs las ik het verhaal van een gesneuvelde soldaat uit Wereldoorlog I die, daarvoor in het burgerleven, een dichter was geweest.

Dus zullen we nooit de gedichten lezen die hij zou gemaakt hebben als hij nooit gesneuveld was geweest.  En hoeveel muzikanten, schilders en tekenaars, beeldhouwers en architecten liggen er begraven in de slagvelden ?  Alsook vaklui, professoren en uitvinders die, moesten ze de oorlog overleefd hebben, ons hebben kunnen verblijden met nieuwe dingen.

@ Jans :

En dat is nog maar een fragment van het aantal ideeën dat ik naar ons Blauwbartje stuur.

:-)

Hoe gaat Studio 100 eigenlijk de "nieuwigheden" uit Wereldoorlog I uitbeelden ?

Niet enkel de opkomst van vliegtuigen en tanks, maar ook het gebruik van Ieperiet (aka Mosterdgas) en de constatie van shellshock.

Dat laatste werd door de generaals afgedaan als lafheid van de soldaat.  Maar die heren dachten nog altijd dat oorlogen op de oude manier werden uitgevochten en lieten notabene de cavalerie los op een batterij snelvuurmitrailleurs.

Shellshock - Youtube

Weet iemand wat de omzet van de Nekkerhal in 2011 of 2012 was? Dat geeft meteen een kader om het contract met Studio 100 te beoordelen

Hier kun je een idee van hun omzet vormen...

Had graag kaarten besteld. Waar kan ik daarvoor terecht?

@Therms: Bestellen: Via de 14-18-webstek, leidt de "bestel tickets"-knop je naar Sherpa.be:

http://www.sherpa.be/nlBE/Familie/Theater/Musical-14---18/

dagdagelijks worden we , jaar in jaar uit, overspoeld met oorlogsbeelden, filmen, reportages enz. zodat ik absoluut geen behoefte voel om nog naar een oorlogsmsical te gaan.

@ Marc1

Vorige week live op den TV rechtstreeks vanuit Kairo, Athene en Madrid . Wat wil een mens nog meer , Wanneer komt Brussel aan de beurt ?